Heeft de AIVD de tactieken van de Oost Duitse (DDR) Stasi verfijnd ingevoerd in Nederland?

Filed in [ AIVD ALARM ], NIEUWS ANALYSES by on 4 september 2017 19 Comments

De Stasi was de belangrijkste Oost-Duitse inlichtingen- en veiligheidsdienst tijdens de Koude Oorlog, en werd gezien als de meest effectieve ter wereld. De Stasi was een geheime dienst en werd sterk beïnvloed door de KGB van de Sovjet-Unie. Hoewel de Stasi in 1990 na de val van de Berlijnse muur officieel opgeheven zou zijn, kunnen we ons sterk afvragen of dit wel het geval is geweest en of de Europese geheime diensten (zoals de AIVD in Nederland) niet gewoon de methoden van de Stasi geadopteerd en verfijnd hebben. Dit maak ik vooral op uit de gigantische hoeveelheden trollen die op social media blijken te opereren, zoals ik recent in dit voorbeeld op Facebook toonde, maar ook toelichtte in dit artikel waarin ik uitlegde wat er met mij persoonlijk gebeurde toen ik dacht even tijdelijk te gaan schrijven.

Na de oprichting van de DDR in Oost-Duitsland, werd op 8 februari 1950 de Stasi opgericht, voluit het Ministerium für Staatssicherheit, als onderdeel van de SED, de machtigste politieke partij van de DDR. Het officiële doel van de Stasi was het beschermen van de menselijke waardigheid, de vrijheid van de mens en de mensenrechten onder toezicht van de socialistische staat. De dienst bespioneerde voornamelijk de eigen bevolking, die in de gaten werd gehouden of zij zich wel politiek correct gedroeg. Dit om te voorkomen dat er vanuit de bevolking opstand of tegenstand kwam. In 1957 werd Erich Mielke minister van Staatsveiligheid, en daarmee het hoofd van de Stasi. Onder zijn leiding werd de geheime dienst de effectieve organisatie waar het tegenwoordig om bekend staat. De Stasi infiltreerde op alle fronten van de samenleving in Oost-Duitsland. Hiervoor werden er enorm veel burgerinformanten gebruikt, één op de 50 inwoners van de DDR was Inoffizielle Mitarbeiter van de Stasi.

En denkt u nu echt dat dit met de samensmelting van Oost- en West Duitsland in de jaren ’90 ineens verdwenen was? We kunnen wel denken dat de Westerse democratieën zo niet werken, maar verdient die gedachte niet een revisie? En wat nu als om u heen meerdere mensen op de payroll van bijvoorbeeld de AIVD zouden staan en dat die dit nooit toe zullen geven? Zou dat de perfecte manier zijn om een democratie te runnen, waarbij 90% van de bevolking denkt dat het in een democratie leeft en 10% een maandelijkse kleine extra bonus ontvangt om die schijn van democratie te helpen te handhaven? Is dat een paranoïde complotgedachte? Welnu als we alleen al zien hoeveel shills er in de alternatieve media rond lijken te lopen en als ik alleen al in mijn eigen ervaring kijk sinds het moment dat ik begon met schrijven en hoeveel mensen “toevallig” op mijn pad kwamen die me in een later stadium ineens fanatiek begonnen tegen te werken, dan begin ik mij steeds sterker af te vragen of we de term ‘paranoïde’ niet gewoon moeten gaan vervangen door de term ‘realisme’.

Sinds mijn artikelen over Ronald Bernard (de zelf-verklaard ex-bankier), is steeds duidelijker geworden dat er op social media en in de alternatieve media honderden, zelfs duizenden mensen, actief zijn in de verdediging van deze ogenschijnlijk zeer duidelijke shill. Die Engelse term staat voor iemand die zich voordoet als authentiek, maar eigenlijk een verzonnen verhaal opsteekt. Hoewel er geen hard bewijs geleverd kan worden voor het ‘niet waar zijn’ van zijn verhalen, lijken zijn verklaringen over het een bijna deelname aan een satanisch ritueel kinderoffer in de toplagen van het bankwezen en over het uit eerste lijn vernomen hebben dat er organen uit kinderen gerukt werden, een nogal hoog ‘too good to be true’ gehalte te hebben. Er is niets van de CV van de man bekend en de tijdlijn lijkt in zijn vertellingen ook al niet helemaal te kloppen. Hij bouwt zijn verhaal vooral rondom toch al bekende “complottheorieën” en dat lijkt duidelijk ten doel te hebben ‘nepnieuws’ te moeten koppelen aan een ogenschijnlijk geloofwaardig verhaal (zoals hier toegelicht). Dat wil niet zeggen dat hij dingen vertelt die niet voor zouden kunnen komen, maar de promotie van zijn verhaal geschiedt via meerdere alternatieve media sites die soms 90% waarheid vermengen met zaken als ufo’s, de platte aarde theorie, ritueel kindermoord door de Oranje’s, een nieuwe goeroe die zegt 500 duizend jaar uit de toekomst te komen, enzovoort.

Op social media zien we duizenden volgers van dergelijke sites en deze duizenden volgers lijken weer onderling verbanden te hebben. Zou het kunnen dat we hier te maken hebben met een netwerk van mensen die op de payroll van de opvolger van de Stasi staan? Inoffizielle Mitarbeiter. Laten we eerlijk zijn: als mensen een geheime rol vervullen zouden ze dit nooit aan u of ik toe kunnen geven.

Van meerdere bekende namen uit de alternatieve media ontving ik vrij snel een reactie na mijn artikelen over Ronald Bernard. Ik heb het dan over Johan Oldenkamp, Coen Vermeeren, Janneke Monshouwer, en andere bekende namen. Ik zal u hieronder mijn reactie tonen en vraag u dat eens goed te lezen en er eens grondig over na te denken. Stel dat er in uw directe omgeving op social media of in uw “echte leven” een percentage van 10% of meer is dat inderdaad zo’n verradersrol vervult, ga er dan eens vanuit dat ze dit nooit aan u toe zouden kunnen geven en altijd hun “authenticiteit” met hand en tand zullen blijven verdedigen. Leg diegenen die u verdenkt eens de stelling voor die ik in dezelfde strekking naar enkele van de genoemde personen verzond:

Beste…,

Ik zit met het volgende:

Denk jij dat het een zinvolle excercitie is om met mensen in discussie te gaan die hun ziel verkocht hebben en zich bewust zijn van hun misleidende taak? Er is immers te veel mee gemoeid en het zou het hele kaartenhuis doen instorten.

Dus gesteld dat een agent van de AIVD zijn/haar geweten zou willen zuiveren; zijn er dan niet stevige wurgcontracten die hem of haar zouden dwingen om door te gaan? Ik denk aan gevangenisstraf en dat soort maatregelen? Of denk jij dat je bij zo’n club met een geheimhoudingsverklaring (met een kleine boete bij overtreding) weg komt? Gesteld dat deze agenten mensen zijn die gerecruteerd zijn in de maatschappij en dat die mensen een normale baan hebben of juist een mooie positie bij een universiteit of iets dergelijk; zou dat ze dan niet tevens hun gehele carrière kosten als zou blijken dat ze tevens agent van de geheime dienst waren?

Ik denk dat je hypothetisch gesproken wel kunt stellen dat een agent van de AIVD nooit toe kan geven dat hij als ‘agent’ opereert.

Ik noem een voorbeeld. Stel in het extreme geval dat George Bush Jr. spijt zou krijgen van het bedonderen van hele volksstammen aangaande 911 en ‘the war on terror’. Dus gesteld dat hij serieus last van zijn geweten zou krijgen. Zie jij een mogelijkheid dat hij dat ooit toe zou kunnen geven? Waarschijnlijk zou hij het met zijn leven moeten bekopen alvorens hij twee woorden gesproken kan hebben.

Hoe zou dat werken bij mensen die heimelijk voor de AIVD werken en een contract hebben gesloten of mogelijk chantabel gemaakt zijn? Dat hoeft niet perse chantabelheid middels kindermisbruik (à la ‘de Jack Abramoff methode’) te zijn, maar de chantabelheid ligt min of meer al verscholen in het verliezen van bijvoorbeeld de opgebouwde carrière in de reguliere maatschappelijke functie. Dus de bijbaan als agent van de geheime dienst, zou dan de hoofdbaan ook wegnemen. Dat heeft nogal wat gevolgen. Iemand zou huis en haard kwijt kunnen raken.

Ik lanceer dus de hypothese dat het voor een agent van de geheime dienst onmogelijk is om naar zijn geweten te gaan luisteren en naar buiten te treden. Ik stel dat dit zomaar eens een wetmatigheid zou kunnen zijn.

Wat ik dus wil zeggen is dat er waarschijnlijk eigenlijk maar 1 optie is voor mensen die voor de AIVD werken en die op hun geweten worden aangesproken. Ze kunnen niet anders dan doorgaan en proberen hun geloofwaardigheid te verdedigen.

Dan houd ik overigens nog even geen rekening met ‘MK Ultra’-achtige voorgeschiedenissen van mensen of bijvoorbeeld met een bepaalde bloedlijn-afkomst (waarbinnen het volk als goyim beschouwd wordt en waarbij list en bedrog genormaliseerd is).

Dus stel (hypothetisch gesproken) dat jij je ziel verkocht hebt aan de AIVD en je in de alternatieve media gepresenteerd hebt als ‘klokkenluider’. En stel dat jij diende als hittekogel die de hittezoekende raket moest afleiden van het vliegtuig..of te wel: stel dat jij mensen op de “bijna waarheid” focust en daarmee het wit in het zwarte plaatje (zie dit artikel) representeert en daardoor de verborgen waarheid maskeert; zou jij dat dan ooit toe kunnen geven?

Natuurlijk zul jij die vraag met ‘ja’ gaan beantwoorden, maar de wetmatigheid van een wurgcontract of chantabelheid maakt welk antwoord dan ook ongeloofwaardig. Ik kan er immers van uitgaan dat jij het nooit toe zou kunnen geven.

Wat mijzelf en de lezer dus rest is niets anders dan het kijken naar de contouren.

AIVD agenten in de alternatieve media dienen mijnsinziens het doel om het wit in te kleuren. Hoewel dat vaak wat mij betreft meer “50 shades of grey” zijn.

Heb jij je al even meer dan 10 seconden gefocust op het zwart/wit plaatje in het artikel? Heb je de verborgen afbeelding gezien. Doe dat maar eens. Je ziet een zeer duidelijk beeld verschijnen.

Mijn doel is het om de inverse- of verborgen afbeelding in het zwart/wit (respectievelijk: media/alt.media) aan mensen te laten zien.

Ik kan je antwoord op deze email voorspellen op basis van de gestelde wetmatigheid. Een agent van de gevestigde orde kan nooit zijn of haar geweten laten spreken en zal dus altijd door moeten gaan en zal zich met lijf en lee moeten verdedigen. Of je moet natuurlijk net als Ronald Bernard op het randje van de dood komen te staan en een ‘bijna dood ervaring’ meemaken en miraculeus herreizen en met je gezicht weer over de hele wereld kunnen gaan. Ik geloof echter niet in fabeltjes.

Gesteld dus dat jij een AIVD agent bent, dan zit je in een lastige spagaat mocht je last hebben van je geweten. Ik kan je vertellen dat mijn drive om te gaan schrijven nooit financieel gewin was. Ik startte ermee omdat ik de leugens in de media zat was. Dat heeft me bijna alles gekost. Ik kan echter 1 ding zeggen: ik heb een zuiver geweten.

Er is natuurlijk nog de optie dat je zuiver bent en echte ontmaskering wilde doen, maar dan zit ik met de vraag waarom jij via de (in mijn ogen duidelijk) gecontroleerde alternatieve media je verhaal naar buiten hebt gebracht en dus contact hebt gezocht met diegenen die metname met de exposure van Micha Kat hebben laten zien dat zij zich allemaal achter hem schaarden. Waarom zocht je geen contact met mij? Je had met enige research toch wel dat onderscheid moeten kunnen maken.

Houdt u er wat mij betreft nou eens ernstig rekening mee dat de gehele alternatieve media, de gehele politiek (inclusief Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie), de mainstream media, grote delen van het sociale apparaat, politie, justitie, maar ook mensen in het onderwijs en op universiteiten, een extra bonus op hun bankrekening ontvangen. U kunt dan waarschijnlijk ook denken aan acteurs, schrijvers, muzikanten, kunstenaars, deskundigen, juristen, journalisten, en vele andere beroepsgroepen die de perceptie van het volk beïnvloeden en monitoren. Inoffizielle Mitarbeiter. Houdt u er dan ook rekening mee dat die mensen dit nooit zullen toegeven en nooit échte keiharde ontmaskerende kritiek op de staat zouden kunnen, durven, willen en mogen leveren. Houdt u er dan ook rekening mee dat het heel moeilijk is om die 10% boven water te krijgen of met bewijslast te komen. Misschien vindt u 10% een overdreven schatting, maar denkt u er nou eens goed over na of dit mogelijk zou kunnen zijn!

Als deze hypothese klopt, dan is er ogenschijnlijk maar 1 optie en dat is wachten op échte klokkenluiders. Maar gezien de (zeer waarschijnlijk) ernstige wurgcontracten en de daaraan gekoppelde represaille dreiging, is die kans relatief klein. Als de hypothese waar is, dan is het dus aan de 90% (laten we hopen dat dat percentage hoger is) om die kleine 10% te ontmaskeren. En u zult zien dat hierover zeer heftige discussie op social media zal ontstaan; juist vanuit die actieve 10%. Zij zullen u dit beeld snel uit uw hoofd proberen te praten en het af doen als ‘belachelijke paranoïde onzin’. Of zij zullen zeggen: “ja, dat zou best kunnen, maar ik ben zelf echt geen Inoffizielle Mitarbeiter”. De ontmaskering van de alternatieve media in Nederland is nabij. Zou dat het begin kunnen zijn van de ontmaskering van de Stasi 2.0?
98 Shares

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (19)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Zijn mensen in jou sociale omgeving erg actief met reageren of delen van artikelen? Zijn er mensen die de sites die Ronald Bernard massaal steunen, liken en daarvan artikelen delen? Stel ze dan eens de vraag of ze misschien Inoffizielle Mitarbeiter van de AIVD zijn? Kijk eens naar hun profiel of je wel met een echt bestaand persoon hebt of met een nep profiel. Vraag ze eens of ze hun inkomen kunnen specificeren (“Waar doe je dat allemaal van?“). Vraag ze eens waarom ze zo gedreven zijn? Vraag ze eens waarom ze zich op makkelijk te scoren complottheorieën of lief-ogende spiritualiteit richten (vaccinaties, chemtrails, 911 inside job, ufo’s, etcetera), maar geen support leveren aan de ontmaskerende artikelen die Martin Vrijland schrijft? Stuur ze eens dit artikel om te kijken hoe ze reageren. Het wordt tijd dat we mensen gaan ontmaskeren, zodat we de organisatie kunnen ontmaskeren. Want het point of no return kan sneller bereikt worden dan u denkt.

  Laat u niet afschepen met opmerkingen als “wat een paranoïde onzin”.

  • Martin Vrijland schreef:

   Een goed voorbeeld van een trol die als eerste reageerde op mijn Facebook-post van dit artikel ziet u hieronder. Dit is maar 1 van de tientallen voorbeelden die dagelijks voorbij komen op mijn Facebook pagina (die ik normaliter verwijder en blokkeer, maar voor dit voorbeeld even laat staan).

   https://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2017/09/willy-trol.png

   • Martin Vrijland schreef:

    Door trollen te koppelen aan bijvoorbeeld Martin Vrijland kun je zijn artikelen ongeloofwaardig maken. Door die trollen de artikelen te laten delen in discussiegroepen en het voor Martin Vrijland op te laten nemen, kun je zo indirect Martin Vrijland koppelen aan “idioten”.

    Er zijn verschillende methodes die toegepast worden. Dit is er 1 van.

    Het profiel van Willy is zeer waarschijnlijk nep (zie hier):

    https://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2017/09/willy-fjorden.mp4

    • Martin Vrijland schreef:

     Een andere methode die trollen toepassen is schelden en reageren met teksten om de lezer te laten weten dat je “wel knettergek moet zijn”.
     Ook worden onderwerpen verlegd naar andere onderwerpen of worden discussies gelokt naar andere sites of pagina’s
     De bekendste methode is natuurlijk die van de online aanvallen en compleet zwart maken online, zoals dat bij mij gebeurde vanaf het begin.

     De meest geraffineerde trollen zijn dus diegenen die doen alsof ze medestander zijn. Zo kun je gekoppeld worden aan idioten, idiote ideeën en op den duur kan het zelfs gebruikt worden om te zeggen “kijk die gestoorde Martin Vrijland aanhanger heeft iets knettergeks gedaan”.

     Die poging deed Giel Beelen al een keer toen hij mij probeerde te koppelen aan de acteur die de NOS studio binnenviel met een pistool. Ik wist Giel te ontmaskeren doordat ik het gesprek had opgenomen en kon aantonen dat hij had geknipt en geplakt (terwijl hij tegen mij zei dat ik live in de uitzending was…hij zond het een uur later uit)

 2. Camera schreef:

  Krankzinnige toeval wil, nu ik even dit artikel doorlas dat ik gister een vrouw in de medische wereld ontmoette en die nu 17 jaar in Nederland woont.
  Ze had altijd in oostduitsland gewoond en vertelde over de portretten die overal hingen van erich Honecker. Na de val van de muur kwam ze hier wonen.
  Maar zei ze letterlijk: “het lijkt wel of het in Holland geniepiger gaat als dat het in oost duitsland was” Ze had het over herindeling van haar dorp en dergelijke waar ze zogenaamd inspraak had maar nooit iets van terrecht kwam, maar ook zei ze dat mensen niet altijd eerlijk zijn en de kranten dingen verdraaien maar zegt ze : ” met twee kinderen moet je maar het beste ervan maken” M.a.w, we staan gewoon pad(schaak uitdrukking)

  • Martin Vrijland schreef:

   We staan zeker niet pad noch schaakmat. Die houding zorgt voor passiviteit. We zijn met grote aantallen en als iedereen zichzelf activeert kan de verandering echt ingezet worden. Angst en passiviteit is het slechtste wat je kunt doen.

   Dat zij echter zegt dat het hier wel erger lijkt dan in de DDR is op zich wel een bevestigend geluid.

 3. ClairVoyance schreef:

  Sommige controlled opposition agenten spelen het spel behoorlijk slim.
  Zo is er een tactiek waarbij je in een ‘bewustmakings’ radioprogramma allerlei figuren uit de alternatieve media uitnodigt en ze hun verhaal laat doen, maar je maakt op je site dan wel duidelijk dat je niet perse achter datgene staat wat de diverse gasten naar buiten brengen.

  En discussies ga je ook niet aan met de gast. Je blijft altijd neutraal.
  Let altijd op dergelijke contouren.

  Ik heb Johan’kabouters bestaan’en ‘ik kan toveren’ Oldenkamp geregeld gewaarschuwd (na de aankondiging van radiointerviews) voor shills en ook onderbouwd waarom dat zo zou zijn.( bijvoorbeeld:Alfred -don’tmention Dr Judy Wood-Labremont Weber, James- don’tmention Dr Judy Wood-Corbett )

  Ondanks dat ik hem soms (vooral als ik 100% zeker van mijn zaak was en het kon onderbouwen) vooraf waarschuwde stelde hij op het moment dat de uitzending een feit was geen kritische vragen mbt datgene waar ik hem op wees.
  Vrijwel elke gast die in de uitzending van Pateoradio is geweest was een shill. Enkel uitzonderingen daargelaten, maar in die gevallen stelde hij niet de goede vragen.(bijvoorbeeld in het geval van Andrew Johnson Checktheevidence)

  Dus om een beeld te vormen hoe enorm de lijst van belangrijke controlled opposition agenten is,kan iedereen nog even een kijkje nemen wie er allemaal in de uitzendingen zijn geweest, en dan de puntjes verbinden.

 4. ClairVoyance schreef:

  Duh, met alle respect ,maar wat is die Karin Talen op FB een zweefteef.
  Bekijk eens haar ding. Ik weet niet of ze een oplichtster is of gewoon in de war.
  Ze geeft zich uit voor paragnost of helderziende.(dat is me nog niet helemaal duidelijk, misschien wel allebei)
  Maar ze plaatst ook vermiste katten en honden.
  Ergens klopt er iets niet zeg ik als echt clair voyance haha.
  Kijk gewoon ff in die kristallen bol van je zou ik zeggen Tica Tovenaar.
  Eigenlijk zijn alle helderzienden ten tijde, en ook na 911 gigantisch door de man gevallen.
  Ze wisten niet dat het zou gaan gebeuren en achteraf wisten ze zelfs niet WAT er is gebeurd.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik druf zelfs te stellen dat het merendeel van mijn artikelen op Facebook voornamelijk nog gedeeld en gelezen wordt binnen een clubje shills om zo de koppeling te leggen met die shills en het probleem ‘Martin Vrijland’ als ingekapseld probleem te laten voortbestaan. Dit onder het mom van..als je het niet wegkrijgt, kapsel je het in. Uit navraag blijkt dat er nauwelijks meer “normale lezers” zijn op wiens Facebook tijdlijn mijn berichten zichtbaar worden in de news feed. Mensen moeten echt specifiek naar mijn pagina toegaan. Dat laatste doet echter bijna niemand. Mensen moeten iets simpelweg voorbij zien komen zodra ze Facebook openen. Anders vergeten ze je.
   Doordat shills mijn verhalen nog wel lezen en delen (uitzonderingen daar gelaten) wordt dus tevens onuitgesproken de koppeling met dergelijke figuren gelegd om mijn geloofwaardigheid te ondermijnen. Ook nemen die shills het voor mij op in discussies op Facebook. Dat geeft de argeloze nieuwe lezer de indruk dat het alleen maar mafkezen zijn die Martin Vrijland steunen.
   NB Het is daarnaast ook nog een onderzocht feit dat als een artikel gedeeld wordt, Facebook bepaalt of het wel of niet getoond wordt aan iemands vrienden.
   Facebook is dus eigenlijk langzaamaan dusdanig gecontroleerd, dat het van nuttige postduif getransformeerd is naar een negatief medium dat jouw gezicht inkleurt en je behandelt als een ingekapseld kankergezwel.
   Het hebben van bijna 17 duizend Facebook likes is dus effectief bijna gedaald tot nul.

   • Martin Vrijland schreef:

    Dus als je het probleem inkapselt hoef je het niet weg te snijden. Dat wegsnijden zou onwenselijk zijn, want als je van iemand een martelaar maakt gaan mensen juist zijn teksten lezen.
    Afmaken is dus een ongewenste optie. Inkapselen werkt beter.

   • Martin Vrijland schreef:

    Inkapselen en de bloedtoevoer afsnijden (door voor online smaad en laster te zorgen) zodat iemand dusdanig zwart gemaakt is dat hij nooit meer een cent kan verdienen. Dan sterft het vanzelf af..zo lijkt de gedachte

  • Martin Vrijland schreef:

   @ClairVoyance

   En Wendy Gerritsen komt met de bekende tactiek van het aankaarten van een ander onderwerp (de genoemde hittekogel)

 5. ClairVoyance schreef:

  Martin,
  Onder het artikel van 1 september op jouw FB, over Ronald Blijbank reageerde een ‘plathoofd’ met de naam Martin van Dijk.
  Hij plaatste bovendien een video van een programma genaamd “vraag van de week”
  met Sophie Hildebrand.De vraag van de week was: ”Is de platte aarde De echte waarheid?”

  Hildebrand is in het verleden al eens eerder ingezet om de alternatieve media ‘in het zonnetje te zetten’ waar ene Jeroen het complotgekkie speelde. Ik ben z’n achternaam even kwijt maar ik weet wel dat ie tot hetzelfde holle aarde/stargate/kristallen bol/ nulpunt energie/shuman resonantie clubje behoorde als Anton Teuben. Zowel in het geval van deze Jeroen als Anton Teuben heb ik altijd gedacht dat ze gewoon echt de weg kwijt zijn, maar inmiddels heb ik zo mijn bedenkingen.

  Overigens, Oldenkamp heeft Teuben (na allerlei schandalen rond Teuben)eens een keer in zijn radiouitzending gehad want Oldenkamp wilde zogenaamd wel eens weten hoe de vork in de steel zat.
  Natuurlijk bleven ze om de hete brei heen draaien want O. stelde wederom niet de goede vragen en vroeg niet door en accepteerde lariekoek.

  Arend Z. wat vind jij daar nou eigenlijk van? Ik bedoel dus de exposure van Bernard, Teuben, Jeroen en Oldenkamp.
  Of blijf je weer net zo neutraal als Zwitserland ten tijde van WO2? 😀

 6. BlancoBrein schreef:

  Ik zou het zeker geen paranoïde complotgedachte noemen om te denken dat bepaalde mensen op de payroll van de AIVD staan. Denk zelfs nog eerder dat er niet noodzakelijkerwijs een wurgcontract getekend hoeft te worden of dat er gigantische bonussen hoeven te worden uitgekeerd om mensen hun mond te laten houden.
  Want is het niet zo dat veel mensen het prettig vinden om ergens ‘bij te horen’? En dan al helemaal als het gaat om het ‘landsbelang’? Mensen voelen zich snel ‘vereerd’ om ‘iets te doen voor het land’. En dat hoeft alleen al als je het toverwoordje ‘veiligheid’ laat vallen. Daarmee kun je een hoop mensen voor je winnen. Je kunt ze paaien met wat vrijkaartjes voor het Nederlands elftal of ze een leuk reisje aanbieden. Want het is toch voor de ‘goede zaak’? We willen toch allemaal in een ‘veilig land’ wonen? Reken maar dat een hoop mensen daar gevoelig voor zijn.

  Maar worden we er eigenlijk allemaal niet op een slinkse manier bij betrokken? Loop door een willekeurige woonwijk en je ziet borden met ‘whatsapp-buurtpreventie’. Lijkt allemaal heel onschuldig, maar het is uiteindelijk wel bemoeienis, controle en klikken.
  Je ziet ook dat in elke Nederlandse stad ‘team handhaving’ met een opmars bezig is. ‘Gewone burgers’ die hun ‘steentje bijdragen aan de veiligheid’. Uiteindelijk gewoon een verlengstuk van de politie.

  Wat de trollen betreft; snugger zijn ze niet, aangezien ze zo doorzichtig te werk gaan. Facebook is een wespennest geworden. Al die trollen/shills bevestigen eigenlijk alleen maar dat je je werk goed doet.

 7. ClairVoyance schreef:

  ‘Handhaving’ idd. Dat woord alleen al is zo ergerlijk. Handhaving WAT? Handhaving ALLES !
  Van die losers die altijd al bij de politie wilden maar zelfs daar niet in slaagden en nu toch nog hun natte droom in vervulling. Een uniform dat er in hun fantasie best veel op lijkt. Zie ze staan voor de spiegel thuis.

 8. brain schreef:

  Gewoon lekker doorgaan met je artikelen.
  Keep focused op je boodschap.

  • Martin Vrijland schreef:

   Absoluut, maar ik wil graag de lezers laten zien hoe het spel gespeeld wordt en dus laat ik ook de aanvallen zien, licht ik de trollenmethodes even uit en benoem ik de shills.

 9. Martin Vrijland schreef:

  [Quote] “is iemand in de war omdat iemand zn kind probeert af te pakken of wordt hem het contact ontzegt omdat hij in de war is.”
  [/quote]

  Tja, hoe kun je jezelf nog beter ontmaskeren?

  Als je met de dood bedreigt wordt doe je aangifte Esther en ga je niet Martin Vrijland lastig vallen met onzin.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten