Heeft LHBTI geslachtskeuze-opvoeding van kinderen een aantoonbare biologische grondslag?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 22 december 2019 24 Comments

bron: knipselkrant-curacao.com

De afgelopen jaren heb ik veel geschreven over de regenboog-agenda met de daarbij behorende LHBTI propaganda, zoals ik dat noemde. Hier moet ik een belangrijke rectificatie op doen. Het lijkt er namelijk op dat we te maken hebben met een generatie kinderen voor wie dit geen propaganda is, maar voor wie dit een biologische realiteit is. In het artikel hieronder licht ik toe wat hieraan ten grondslag ligt. Ik raad u aan het aandachtig en geduldig te lezen, zodat u begrijpt wat die biologische realiteit is en waar die vandaan komt.

De regenboog

In mijn nieuwe boek licht ik toe hoe aan het symbool van de regenboog een Luciferiaanse ideologie ten grondslag ligt. In vele mythologische verhalen, maar ook in de bijbel en de koran is sprake van een zondvloed en ‘de ark van Noach’. Na deze grote overstroming van de aarde mocht Noach vanuit zijn ark weer nieuw leven op de aarde zetten. Los van de vraag of u deze religieuze verhalen nu wel of niet serieus neemt, staat dit verhaal synoniem voor de vernietiging van het oude leven en een nieuw begin.

De regenboog verscheen als teken God’s aan de lucht om te laten zien dat dit nooit meer zou gebeuren. In mijn boek ga ik verder in op dit onderwerp, maar belangrijk is dat die regenboog symbool lijkt te staan voor transformatie van de schepping. Ook als u zegt niet in een schepping, maar in een evolutie te geloven, is het handig om te weten dat het regenboogsymbool die oorsprong heeft.

In het laatste boek uit de bijbel, genaamd ‘Openbaring van Johannes’ is de regenboog opnieuw terug te vinden en is duidelijk te herkennen dat de regenboog staat voor de God van de bijbel. In Openbaringen 4 (zoals dat in bijbeltermen aangeduid wordt) zegt Johannes dat hij iemand op een troon in de hemel ziet zitten en dat er zich een regenboog rondom die troon bevindt. In Openbaringen 10 is er sprake van een regenboog rondom het hoofd van een machtige engel. De regenboog staat feitelijk symbool voor de hoogste macht en de aansturing door die hoogste macht. In mijn boek beredeneer ik waarom de regenboog symbool staat voor de nieuwe Luciferiaanse wereldregering en wereldreligie in de maak. In dit artikel licht ik toe dat deze wereldreligie geschoeid zal zijn op de steeds meer bekend wordende Kabbalah. Die Kabbalah is Luciferiaans in haar roots.

Lucifer en de Kabbalah

Om deze nieuwe wereldreligie te begrijpen, zal de wereldbevolking worden ontwaakt voor het idee dat we in een simulatieve realiteit leven, zoals in de film The Matrix getoond en zoals door een band als Muse bezongen wordt. Ook wordt dit idee meer en meer door wetenschappers benoemd. Zelfs Elon Musk is aanhanger van de simulatietheorie. In het gelinkte artikel licht ik toe waarom in die officiële uitleg van de simulatie, Lucifer feitelijk de bouwer is en als het ware als de man met de witte baard uit de filmtrilogie ‘The Matrix’ gezien kan worden. Dat is de verklaring van de Kabbalah en dat zal de basis leggen voor de nieuwe wereldreligie die door het Vaticaan en de VN geïmplementeerd zullen worden, waarbij zij zullen stellen dat Lucifer God is.

bron: wikipedia.org

Lucifer wordt aanbeden als een tweeslachtige godheid. Lucifer is dus een hermafrodiet. Baphomet, de tweeslachtige bok komt steeds weer terug als het beeld voor Lucifer. Als in de nieuwe wereldreligie Lucifer tot god verheven wordt en als in het scheppingsverhaal staat dat god de mens naar zijn beeld schiep, dan zou volgens die leer de eerste mens dus een hermafrodiet kunnen zijn.

In dit artikel licht ik toe dat er gewerkt wordt aan een genderneutrale bijbel en aan een genderneutrale koran. Met name moslims stoorden zich aan deze constatering en buitelden over mij heen om te melden dat de koran nooit veranderd kan worden, omdat deze door velen uit het hoofd geleerd is. Die discussie ga ik maar niet aan. De vraag is echter hoe ouders gaan denken als ze kinderen krijgen met wie fysiek iets aan de hand is, waar ze niet onderuit kunnen. Wat gebeurt er met de opvatting als ouders kinderen krijgen die met hun genderidentiteit worstelen. “Met hun genderidentiteit worstelen? Nou, dat krijgen we er met een strenge religieuze opvoeding wel uit!“, zo zou de gedachte kunnen zijn. De kans dat ook moslims kinderen zullen krijgen die met hun genderidentiteit worstelen, is de afgelopen jaren echter sterk gegroeid en daar lijkt een biologische reden voor te zijn.

IVF zwangerschappen de oorzaak genderverwarring?

In mijn vorige artikel licht ik namelijk toe hoe IVF zwangerschap een verhoogde kans op tweeslachtigheid bij het kind oplevert. Ook moslims gebruiken inmiddels deze methode om zwanger te worden. Voor iedereen die de IVF methode gebruikt heeft, is de kans op een kind met tweeslachtigheid aanwezig. Volgens de website freya.nl was 1 op de 32 geboren kinderen in 2018 een IVF kind. Dat is een percentage van 3,13%. Hoe dat precies met die kans op tweeslachtigheid zit, is niet helemaal duidelijk, maar ook uit een onderzoek gepubliceerd op de website nature.com uit 2002 kun je opmaken dat men toen al onderzoek moest doen naar dit verschijnsel. Mijn conclusie dat het als hermafrodiet geboren worden een mogelijk gevolg van IVF is, lijkt de moeite van het nader bestuderen waard. Ik stel mij op het standpunt dat dit onderdeel uitmaakt van de transformatieagenda richting de transgender-transhumaan (waarbij u ‘transgender’ eigenlijk zou moeten vervangen door ‘genderneutraal’ of liever gezegd ‘hermafrodiet’), wat ik uitgebreid toelicht in mijn boek.

Als we rekening houden met het feit dat IVF al decennia lang bestaat en als de mogelijk niet moet worden uitgesloten dat er misschien zelfs wel bewust laboratorium-eicel-selectie heeft plaatsgevonden om de tweeslachtigheid in de maatschappij te doen toenemen, dan kun je je voorstellen dat er inmiddels mogelijk al honderdduizenden kinderen rondlopen die inderdaad niet kunnen zeggen of ze een jongen of meisje zijn. Ineens ga je daar dan alle begrip voor krijgen. Die kinderen kunnen daar helemaal niets aan doen. Ze zijn zo geboren. Kun je het dan nog propaganda noemen, als kinderen LHBTI lessen op basisscholen krijgen, zoals ik in dit artikel over paarse vrijdag beschreef? Eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat het bitter noodzakelijk is voor kinderen die mogelijk als tweeslachtig geboren worden. Ook ga je steeds meer begrip krijgen voor het idee van de genderneutrale toilet. De kans is immers groot dat de jongste generatie vele kinderen kent die daadwerkelijk niet een uitgesproken jongen of meisje zijn. Velen zijn vermoedelijk tweeslachtig. Ja, daar moet je dan als maatschappij wel rekening mee gaan houden.

Al die tijd leefde ik in de veronderstelling dat kinderen gestimuleerd werden een geslachtsverandering te ondergaan van jongen naar meisje of andersom, geen rekening houdende met de ontdekking die ik recentelijk deed in een rapport uit 1998 dat laat zien dat IVF in 33% van de gevallen kan leiden tot tweeslachtigheid. Dat was een schokkende ontdekking! Dan zijn er misschien inmiddels wel honderdduizenden tweeslachtige kinderen in Nederland. Je vraagt je af waarom dit “risico” of deze “bijwerking” van de IVF procedure, nooit ergens genoemd is en of klinieken en overheden dit misschien bewust verzwegen hebben. Je vraagt je tevens af of juist die eicellen in het laboratorium geselecteerd zijn en in de baarmoeder geplaatst zijn.

Het zou tevens verklaren dat geslachtsoperaties meer en meer voorkomen. Is dit iets wat bewust verzwegen is door de politiek? Ronald Plasterk had dit als geneticus en verantwoordelijk minister van onderwijs, cultuur en wetenschap onder Balkenende IV en minister van binnenlandse zaken onder Rutte II, toch best wel even kunnen toelichten! Zijn we hier getuige van een bewuste heimelijke transformatie van de maatschappij, gecoördineerd vanuit de politiek?

Een Luciferiaanse agenda?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, ondanks dat we het dan misschien geen propaganda meer zouden moeten noemen, we hier toch een agenda kunnen herkennen. Die agenda heb ik in mijn boek de Luciferiaanse agenda genoemd. De tweeslachtige mens zou daarin naar de gelijkenis van Lucifer her-ontworpen kunnen zijn. Hoe ga je als ouder van een tweeslachtig kind volhouden dat God de mens als man en vrouw schiep, terwijl je mogelijk na de geboorte van je IVF kindje ontdekt dat je een tweeslachtig kind op de wereld gezet hebt? Iedere ouder voelt een natuurlijke band en liefde voor een kind dat je op de wereld zet. Die ouders hebben er natuurlijk ook alle begrip voor dat kinderen op scholen geleerd wordt dat ze hun geslacht nog kunnen kiezen of gewoon tweeslachtige kunnen zijn. De kans is dan ook groot dat de acceptatie van de genderneutraal-spraak en de acceptatie van transformatie van bijvoorbeeld de bijbel en de koran naar een genderneutrale versie er op die manier ook wel zal komen.

Het is belangrijk en noodzakelijk om liefdevol en begripvol te zijn naar al die kinderen die mogelijk met deze gender-onduidelijkheid geboren zijn.

Het is ook noodzakelijk dat zijzelf, maar ook hun ouders, leren zien dat de transformatie van de mens naar het beeld van Lucifer, nog maar het begin is. De daarop volgende transformatie is die naar de transhumaan. Nou is voor velen dat transhumanisme een prachtig en mooi vooruitzicht, omdat we het idee van de onsterfelijkheid voorgehouden krijgen door de evangelisten van het transhumanisme. Feitelijk staan we aan de vooravond van de grote transformatie van al het leven wat we kennen en is het doel de mensheid te doen opgaan in computercode (AI, kunstmatige intelligentie). Bij zo’n grote transformatie van een oude aarde naar een nieuwe, past het symbool van de regenboog.

In mijn boek licht ik toe dat de Luciferiaanse agenda opzoek is naar de scheppende oorsprong van ons bewustzijn om zo als een virus tot ‘de stamcel van alles wat is‘ door te kunnen dringen; de broncode van ons universum. Daarin beschrijf ik de Luciferiaanse simulatie (waarop de Kabbalah gebaseerd is) als virus en een virus heeft meestal een vernietigend einddoel. Als het transhumanisme ons dan ook de worst van het eeuwig leven voorhoudt, is dat niets meer dan een leugen. Als de Luciferiaanse agenda ons, via de transformatie (naar het beeld van Lucifer) als transgender-transhumaan, het internet in wil zuigen (om ons te doen samensmelten met AI), zitten we op een gevaarlijk spoor; een spoor waarbij de scheppende code van ons origineel bewustzijn gestolen wordt. Het is daarom essentieel om mijn boek en de aanvullende artikelen voor leden te lezen. Daarin ligt ik dit stap voor stap toe en kom ik met wetenschappelijke onderbouwingen.

 

uw boek

 

Bron linkvermeldingen: nature.com, nejm.org, bladna.nl, freya.nl

31 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Zonnetje schreef:

  Zolang het hoofdprobleem niet actief wordt/is opgelost blijven wij analyseren en vluchten wij in zogenaamde ‘ feesten’, zoals kerstmis. Het is nep maar ja de gewone bevolking vindt hun banale wereldje wel goed zo en wil geen offers brengen om tot verandering, change, te komen.

 2. Martin Vrijland schreef:

  Reactie van een lezer op Facebook, die ik nog moet verifiëren, maar klinkt plausibel:

  De WI-38 cel lijn van een vrouwelijk foetus en de MRC-5 cel lijn van een mannelijk foetus worden beide gebruikt sinds de jaren 60 om virussen op te kweken om vaccinaties te produceren.
  Nu hoort het eruit gehaald te worden maar dit proces is niet perfekt dus komen er met het ene vaccin mannelijk en met het andere vaccin vrouwelijk chromosomen mee.
  Deze chromosomen prikken door de celwand van het DNA van de ontvanger heen en de cel gaat zich vanuit daaruit door copieren.
  We injecteren dus letterlijk het tegenovergestelde geslacht in onze kinderen.
  Op latere leeftijd als de hormoon aanmaak begint zorgt deze verstoring voor het gevoel niet in het juiste lichaam te zitten.
  Nu is het vrouwelijk chromosoom dominater dan het mannelijke en zie je ook meer jongens die zich vrouw voelen dan andersom.
  Dan is er ook nog het plastic probleem en de weekmakers erin, bijna al ons eten en drinken komt in aanraking met plastic en de weekmaker ziet het lichaam ook als een kunstmatig vrouwelijk hormoon.

 3. XanderN schreef:

  “Hoe ga je als ouder van een tweeslachtig kind volhouden dat God de mens als man en vrouw schiep, terwijl je mogelijk na de geboorte van je IVF kindje ontdekt dat je een tweeslachtig kind op de wereld gezet hebt?”

  Dat zou zomaar kunnen door de juiste vertaling van de Bijbelse grondtekst te gebruiken: ‘Hij schiep hem man en vrouw’, dus God die de eerste mens zowel mannelijk als vrouwelijk creëerde. Het is natuurlijk speculatie, maar ik kan me voorstellen dat het zelfs deel gaat uitmaken van het evangelie, dat de veranderingen aan God wordt toegeschreven, die dan begonnen zou zijn met het ‘terugbrengen van de mensheid naar zijn paradijselijke toestand.’

  Zal velen nu vergezocht in de oren klinken, maar nog maar 20 jaar geleden gold dat ook voor het accepteren van homohuwelijken en LGBTI’ers in de kerk.

  Wat de Koran betreft: in tegenstelling tot de Bijbel zijn de oudste teksten van de Koran streng verboden voor extern onderzoek, door wie dan ook. De huidige Koran is nl. beslist niet de originele, er is in de loop der eeuwen ontzettend veel aan veranderd, veel meer nog dan aan de Bijbel (en sowieso zijn alle Westerse vertalingen van de Koran sterk aangepast om de ergste haat- en geweldteksten te verzachten). Dus stel dat men ineens besluit om die oudste versies wèl publiek te maken, en daaruit een vergelijkbare theorie naar voren zou komen? Dan kan de transhumaan/hermafrodiet ook in de islamitische theologie worden opgenomen.

  Voor het geval moslims gaan sputteren: in oude boeken over de islam staan tal van verwijzingen naar Koranteksten die in de latere versies zijn weggelaten. Eén van de allereersten die over de islam schreef, Johannes van Damascus, schreef in zijn boek ‘Ketterijen’ onder meer dat Mohammed de besnijdenis ‘tot wet verhief, ook voor vrouwen’.

  Het kan nog bizarder: de in de 14e eeuw in Irak wonende, vloeiend Arabische sprekende auteur Riccoldo da Monte di Croce wees in zijn ‘Weerlegging’ op in onze tijd volledig onbekende Koranpassages, zoals een ‘Soera van de Koe’, waarin Mohammed sodomie bij zowel mannen als vrouwen toestond. Tover deze teksten weer tevoorschijn, en je kunt een flink deel van de moslimwereld overtuigen om met de regenboog/LGBTI agenda mee te gaan.

  De geschrapte Koranpassage dat Noach in de ark van God de opdracht kreeg om de anus van een olifant te aanbidden, en uit de uitwerpselen van het dier vervolgens een varken en een muis tevoorschijn kwamen (geen grapje), zal waarschijnlijk wel stevig achter slot en grendel blijven…

  Misschien ook interessant in het licht van Martins boek over de Luciferiaanse virussimulatie: in de oorspronkelijke Koran stond volgens Di Croce een apocalyptische profetie waarin staat dat Allah (Lucifer) uiteindelijk ieder levend wezen zal vernietigen, inclusief alle engelen. Op één na: Adriel (Uzrael), de engel des doods. Die krijgt van Allah het bevel om zelfmoord te plegen, waarna Allah alleen overblijft… Wellicht is dat het echte lot van de mensheid na zichzelf te hebben geupload in de nieuwe virussimulatie, zodra Lucifer onze broncode heeft gestolen?

  • Martin Vrijland schreef:

   Exact.

   Vandaar dat ik ook schrijf dat de acceptatie van die genderneutrale bijbel en die genderneutrale koran er gaat komen. De acceptatiedrempel hiervan zal flink omlaag gaan als vele ouders en grootouders (niet te vergeten) zien dat hun kinderen (en kleinkinderen) zelf tweeslachtig zijn. Dat dit kunstmatig en door de politiek en wetenschap bewust en zelfgeschapen is, zullen de meesten niet weten, want de meesten lezen een site als deze natuurlijk niet (dat zijn allemaal maar complotten enzo).

   Dus als er meer hermafrodieten in de maatschappij komen, verlaag je daarmee automatisch al de drempel voor de aanpassing van de bijbel en als je dan ook nog met bronteksten op de proppen kunt komen waarmee je dat onderbouwt heb je de zaak rond.

   Nou zou je kunnen stellen: “Nou ja, misschien was die eerste mens dan wel gewoon hermafrodiet”. Ja dat zou inderdaad waarschijnlijk zijn. Vervolgens heeft de bouwer van de simulatie de dualiteit in de wereld gebracht om het spel van verdeel en heers te kunnen spelen:
   * aantrekking en afstoting (het “liefdesspel” tussen man en vrouw)
   * God versus Satan
   * hemel versus hel

   Dus terwijl de bijbel en de koran (e.d.) ons leren dat Satan de slechterik is en Jezus of Mohammed de oplossing bieden, zijn zowel het probleem als de oplossing onderdeel van het spel om je scheppend bewustzijn aan Lucifer kado te geven.

   Lucifer heeft er baat bij om nu de laatste fase in te gaan en ons te doen geloven dat al die oude boeken herschreven dienen te worden en dat hij God is. Dat zal dan waarschijnlijk gepaard gaan met de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe waarde. Ik kan me voorstellen dat in de nieuwe wereldreligie de zonde afgeschaft wordt en daarmee ook het hemel versus hel model. Dualiteit wordt weer singulariteit. En dan krijgen we de worst van een nieuwe schepping voorgehouden.

   De messias die waarschijnlijk (na nog een laatste wereldoorlog rond Jeruzalem) op zal staan is een nieuwe Luciferiaanse avatar in deze simulatie; waarschijnlijk een soort Elon Musk, maar dan nog charismatischer (en waarschijnlijk hermafrodiet). Dan zullen we de nieuwe simulatie in getrokken worden via de transhumanisering van de mens. Dat zal waarschijnlijk verlopen via het herprogrammeren van ons huidige DNA vanuit ‘the cloud’, waarmee het verouderingsproces en ziektes geherprogrammeerd worden. Het wordt dus een ware messias!

   Die transhumanisering is dan het voorstadium voor het volledig afwerpen van het lichaam en het volledig opgaan in een nieuwe simulatie. Bij een eventueel in een laatste wereldoorlog vernietigde aarde, wordt het waarschijnlijk erg verleidelijk om in een simulatief universum te gaan wonen, op een aarde die niet met atoombommen platgebombardeerd is en volledig vervuild is. Dan zijn we beland op het moment van de (valse) singulariteit, waar Lucifer ons definitief verleidt ons bewustzijn te laten samensmelten met AI. Daarmee krijgt hij definitief de beschikking over de broncode van ons (zoals ik dat noem) stamcelbewustzijn. Daarmee kan hij dus scheppende functionaliteit tot zijn beschikking krijgen en hoeft hij niet langer slechts een copy cat te zijn.

   Het zal Lucifer nog niet meevallen om voldoende informatie te vergaren om uiteindelijk de code van ‘de bron van alles wat is’ te infiltreren, maar de poging van het Luciferiaanse virus om de bron binnen te dringen is lang gepland en de verleidingsstrategie is zeer geraffineerd.

   Al met al is het Luciferiaanse virus een gevaar voor de originele schepping (de originele simulatie waaraan wij zelf mee bouwden, als totipotente stamcel bouwers – zie uitleg boek). Op de vraag wat er zou gebeuren als Lucifer tot de ‘bron van alles wat is’ weet door te dringen en de code van de originele simulatie kan kraken, kun je eigenlijk wel duidelijk zijn. Lucifer heeft zich tot nu toe een wrede bloeddorstige narcistische machtswellusteling getoond. Daar zou ik dan ook geen vertrouwen in hebben.

   Je overgeven aan het transhumansime om op te gaan in AI (de valse singulariteit – zoals ik dat in mijn boek noem), lijkt me dan ook geen wijs besluit (hoewel het ogenschijnlijk alle voordelen biedt die je je maar kunt bedenken binnen onze huidige waarneming – binnen dit Lucifervirusgedeelte van de simulatie). Wij hebben scheppend bewustzijn. We zijn (zoals ik in mijn boek uitleg) totipotente stamcellen met een scheppende functie. Wij kunnen dit virus dus stoppen.

   Lees ook dit aanvullend artikel voor leden, waarin ik meer uitleg (voor leden, omdat je eerst het boek moet hebben gelezen om het te begrijpen):

   https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/wat-hebben-paus-francis-en-de-leer-van-de-kabbalah-voor-invloed-op-uw-dagelijkse-leven/

   • Martin Vrijland schreef:

    In de nieuwe hemel en nieuwe aarde (of te wel de nieuwe, door Lucifer nagebouwde, kopie-universum-simulatie-binnen-de-originele-simulatie) die de (terugkerende Luciferiaanse avatar) messias de mensheid zal bieden kunnen ook de doden herrijzen die hun bewustzijn al aan Lucifer verkocht hadden via de oude tradities (via de kerken en moskeeën). Zij kunnen dan een nieuw lichaam krijgen (een nieuwe avatar in de simulatie).

    Vandaar ook dat er in de bijbel staat dat Jezus bij zijn terugkomst de (gelovige) doden zal doen herrijzen. Die bewustzijnsvormen hebben zich laten trappen (Engels voor ‘vastzetten’) in de hemelsimulatie en kunnen “de nieuwe hemel en nieuwe aarde” simulatie binnentreden via een nieuwe avatar, niet wetende dat ze opnieuwe een simulatieve realiteit waarnemen (aangestuurd door het virus Lucifer).

    • XanderN schreef:

     Schieten me meteen weer een paar Bijbelteksten te binnen:

     ‘en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt’ (1 Kor.12:6); en

     ‘Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.’ (1 Kor.15:28)

     Er zijn er natuurlijk meer, maar het lijkt er inderdaad op te wijzen dat die hele dualiteit een misleiding is (‘dezelfde God’), en bedoeld is om ons naar dat punt te brengen om onszelf met ‘alles’ wat we zijn aan één Wezen (in een nieuwe simulatie) over te geven. ‘Onderwerpen’ zegt ook al iets over de intentie van dat Wezen: absolute gehoorzaamheid, absolute totale overgave van je complete ziel. Het moet wel ‘vrijwillig’, maar in werkelijkheid heeft dus niemand een echte keus. Dat zou eigenlijk iedere gelovige een ongemakkelijk gevoel moeten geven, want wat blijft er dan over van het respect voor het eigen ‘ik’, van de vrijheid van het individu?

     Wat je schrijft: ‘Lucifer heeft zich tot nu toe een wrede bloeddorstige narcistische machtswellusteling getoond. Daar zou ik dan ook geen vertrouwen in hebben’. Inderdaad, aan de ware bedoelingen van een Wezen dat het lijden en de ellende op deze planeet (in deze simulatie) bewust in stand houdt en zelfs gebruikt om de moe gemartelde mensheid te dwingen één bepaalde ‘verlossing’ (en straks een ‘eeuwig leven’ zonder die ellende) te accepteren, mag serieus getwijfeld worden.

   • Martin Vrijland schreef:

    En ja, ook dat evangelie en het verhaal van de onbevlekte ontvanging van Maria kan eenvoudig worden uitgelegd.
    In dat kader is Maria namelijk de tweeslachtige (hermafrodiet) die zichzelf bevruchtte.
    Ook Jezus zal makkelijk te passen zijn in het plaatje van de Conchita Wurst (Eurovisie songfestival 2014) passen, omdat hij immers uit een hermafrodiet geboren is en het dus geërfd heeft.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Men kijkt dus alleen naar de situatie dat er meer “interseksen” zijn, maar niemand noemt de oorzaak. “Het echte nieuws hoor je alleen hier”…Jensen

 5. Martin Vrijland schreef:

  Predictive programming

 6. Martin Vrijland schreef:

  En deze…wederom het verschijnsel wordt besproken en getoond en de psychologische effecten komen aan bod, maar nooit de oorzaak.

  • Martin Vrijland schreef:

   Voor alle duidelijkheid: het is verschrikkelijk wat deze mensen hebben moeten doorstaan. Volledig begrip en empathie is gepast.

   Het is nog verschrikkelijker als blijkt dat dit verschijnsel mogelijk bewust door politici en wetenschappers gecreëerd is. Het is nog verschrikkelijker als blijkt dat er misschien dus een bewuste agenda achter zit om via IVF (en mogelijk dus ook vaccins) van deze intersekse fysieke toestand (hermafrodie) een toenemend verschijnsel te maken.

 7. marijke schreef:

  De meest kwalijke passages van de Koran, vindt je terug in de Talmoed. In de loop der jaren op zoek naar de antwoorden van vandaag, kan het niet anders of je komt steeds verder terug in de geschiedenis. Veeele passages vindt je als het ware gekopieerd uit de Talmoed. Mohammed had namelijk les van zijn Joodse Oom ( ben even zijn naam kwijt ) vandaar dat de oorsprong van de Koran gezocht moet worden in die boeken. Ga die geschriften maar eens lezen en je komt tot schokkende waarheden waar de Koran-geschriften vandaan komen. ….Is wel een hele kluif en die geschriften zijn niet allemaal even gemakkelijk toegankelijk, maar is wel een
  eye-opener !

 8. Dank je wel weer voor dit onderzoek. Ook XanderN, weer een puzzelstuk in de luciferiaanse puzzel erbij!

  Het bizarre is dat deze kwalijke ontwikkelingen helder maken wie we zijn en wat we niet zijn. In die zin zou je kunnen zeggen dat het niks uitmaakt welke vorm bewustzijn aanneemt, het komt en gaat en wordt gezien in ongedeeld bewustzijn, dat zelf niet komt en gaat…

  Daarbij komen we er langzaam aan achter dat wijzelf hybriden zijn; inbreeds, minimensjes, vergeleken bij de Giants die allemaal zij uitgestorven en vermoord, wellicht tijdens die zogenaamde ‘zondvloed’ van Noah, waarbij de maan als laboratorium is geïnstalleerd en er een gat is gemaakt in de staart van de Cygnus sterconstellatie, waardoor er daglicht en nacht-licht ontstond, en dus de brekingen van het licht in de zeven kleuren (frequenties) van de regenboog.

  Daarvoor was het op aarde altijd zacht paars licht en heette de bron ‘orion’. De planten hadden een paarsachtige kleur (zijn er nog wat van over) wat kwam door retina, de paarse frequentie die voor die kleur zorgde.
  Na Noah en de dualiteit van dag en nacht, werd Chlorophyl, het groen, de plantenkleur. Groen is een combinatie van geel en blauw, een mix van zon en maan (Ledlicht)…..

  Daar begint de ellende dus al; want door deze dualiteit komt er een heel scala aan manipuleerbare zaken bij; onze hormonen, (Ra-moon), door het monster, de moon-star, en de microben. Ook vind er die duale implant plaats tussen de pijnappelklier/hypofyse, welke het dagbewustzijn onderhoudt, en de epifyse (pituitary gland) welke het droom/nacht bewustzijn, gevoelskant onderhoudt. De Thalamus zijn die vleugels, ook van bijv. het UN-symbool, welke zorg draagt voor alle sensitieve, zintuigelijke overdracht van prikkels en signalen. Wanneer deze vleugels zich openen, komt het oude Orion-droombewustzijn in het dagbewustzijn, en de stoffen die daar zorg voor dragen heet oa DMT.
  Dit spelletje wordt door sodomy doelbewust ‘geforceerd’ en misbruikt in bijv. MK-ultra. Maar in werkelijkheid opent de Thalamus door alles wat ervaren wordt te zien. Dit zien is de ware Meester. En in een wereld waar de begoochelaar heerst, is er een Hart nodig om je daaruit te leiden. Dat is Christus, als de naam voor zelfgerealiseerde in het collectieve bewustzijn.

  Het oude Schotse ritueel ‘under the mistletoe’ gaat ook hierover; de blaadjes van de mistle-too lijken precies op de Thalamus die zich opent voor de epiphyse, the pituitary gland; het ‘kussen van de bruid’, want het is het vrouwelijke, holistische, rechterhersenhelft bewustzijn, dat ‘aan’ gaat bij daadwerkelijke zelfrealisatie.

  Mensen als Plasterk, en de Kabbalah/Freemasons etc. kijken met die analytische, koude, blik en constateren dat alles samenhangt met biochemie en manipuleerbaar is. Plasterk’s opa was een Joodse Chirurg uit Berlijn….. Zijn vader, ook Joods, trouwde met een Katholieke Nederlandse, en zo doende zwoor Plasterk op zijn 13e het geloof af; toen hij ontdekte dat doelbewuste besluiten de voortgang van zijn leven bepaalden en niet een of andere God. Helaas heeft hij nog niet door dat die God nu juist is gemanipuleerd naar de de-moon is die hij vervolgens aanbidt; de maakbare biologische schepping; Lucifer.

  In de politiek stond Plasterk bekend als een uiterst snelle denker en vertrouwde hij compleet op zijn logica, die hij per abuis ‘instinct’ noemt. Hij heeft geprobeerd provincies te fuseren, gemeenten te fuseren, de Nederlandse antillen te hervormen naar het Nederlandse belastingstelsel, en heeft het DNA van Alexander en Maxima uit kunnen rollen in een behangetje. Niets is verder gelukt, behalve dat behang; koude doorzettingen van berekeningen zijn nu eenmaal niet voldoende om ‘mensen’ te bewegen.

  Ik ontmoette hem een keer toevallig op het Kwakoe-festival, bij de uitgang van zo’n tent. Ik zei; ha Plasterk, leuk u hier te zien’. Vervolgens flapte ik eruit, kijkend naar zijn kop met zijn hoedje en vlinderstrik; ‘U had ook zo bij het theater gekund’. Ik hoopte op een lachje; maar kreeg een soort van ‘ontmaskering-blik’; een schok ging door hem heen. Jaren later dacht ik er wel eens aan terug; wat voor stiekum’s doet de man? Want zo ‘hoorde’ hij mijn woorden; ‘dat hij zou liegen’. Maar dat bedoelde ik niet; hij heeft iets van een tovenaar.

  Kortom, dit zijn allemaal Luciferianen; Alexander en Maxima, Ollongren (nu ziek thuis gelukkig, bijholte operatie was niet goed gegaan….. welke ‘bijholten’…). Veelal Khazaren die de Vedische kennis naar hun eigen lage niveau hebben gewurmpt en daarmee een soort van Talmoedisch Jodendom hebben gecreëerd. Wat dus gewoon Luciferiaanse tovenarij inhoudt.

  De meeste van deze Khazaarse Joden zaten in ‘horsebreeding’; ze hebben uitgebreid met paarden geëxperimenteerd voor paardenraces e.d. En zitten al heel lang in deze ‘transgender-sodomy’ modus.

  Wat ze over het hoofd zien is dat de waarnemingsorganen zelf onderdeel uitmaken van de schepping. Dus iedere mani (moon-eye) -pulatie is een vorm van psychische waan die wordt doorgezet tot in het fysieke.
  Het bewustzijn zelf, waar iedere waarneming in wordt gezien, heeft daar geen enkele interesse in. Het is het ongedeeld, ene, oneindige bewustzijn, welke ze verwarren met het ingekapselde dagbewustzijn van een hermaphrodiet.

  En nu juist dit onderscheid begint zich schreeuwend uit te kristalliseren in al die volledig van het padje geraakte free-masons, hun moorden, hun leugens, hun lelijke transgenderij, hun monsterlijke stiekume ritueeltjes, hun gekweekte virsussen en genetisch gemanipuleerde natuur etc. De lelijkheid schreeuwt het uit. Ontwaken kan niet uitblijven.

  Kortom; again; circusartiesten. Meer is het niet.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik citeer je even:

   “Plasterk’s opa was een Joodse Chirurg uit Berlijn….. Zijn vader, ook Joods, trouwde met een Katholieke Nederlandse, en zo doende zwoor Plasterk op zijn 13e het geloof af”

   Ik geloof er niks van kijk eens goed naar de oren, neus en kaaklijn..welke bekende Duitse geneticus was wellicht echt zijn vader?
   Remeber: ze verzinnen altijd een cover story.

 9. Haasje schreef:

  Samen met pilgebruik (vrouwelijke hormonen) tijdens borstvoeding. Wordt als volkomen veilig beschouwd. Vrouwen die gewend zijn om jarenlang de pil te slikken. Eerst vanwege menstruatiepijn, dan om zwangerschap te voorkomen. Dan hormonen om de eisprong na staken van de pil weer op te wekken. Gewend aan de medische molen dan maar ivf. Het daarna heel normaal vinden als je kind zich anders voelt en het ook heel normaal vinden als je kind hormonen slikt. En velen die de ermee gepaard gaande verbouwingskosten heel normaal vinden. Geen idee wat dat allemaal kost maar heel veel. En maar roepen dat de gezondheidszorg zo duur is door de vergrijzing.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten