Het gaat goed met de economie, maar de middenklasse verpietert volgens WRR

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 6 juli 2017 15 Comments

Hoewel we de afgelopen kabinetsperiode (die nog even gerekt wordt met een demissionair kabinet, omdat de toneelvereniging in Den Haag zogenaamd niet kan besluiten welke trekpoppen er de volgende 4 jaar het volk mogen bestelen) niets anders geroepen werd dan dat de economie weer aantrok, heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gister een waarschuwing uitgebracht. Het zou slecht gaan met de middenklasse. ‘Jan modaal’ kan niet meer rustig fietsen, maar moet continu gestrest op de pedalen staan. Monique Kremer van de WRR zou hebben gemeld [citaat] “De veerkracht van de middengroepen wordt getest. Het is maar deels in de cijfers te zien, maar je hoort het vooral in gesprekken.” Huh? Dus de schrijvers van het rapport kunnen hun verhaal niet volledig met CBS statistieken onderbouwen en hebben gewoon een koffierondje langs duizenden huiskamers gemaakt? Weet u hoe dat komt? Daar is maar 1 verklaring voor. Het CBS en andere overheidsinstanties poetsen de cijfers al jaren op, omdat de staat economische groei en vooruitgang wil kunnen laten zien, zodat zij kunnen zeggen dat er rek genoeg is voor een volgende bezuinigingsronde. Bovendien werkt dat opgepoetste plaatje goed ten tijde van verkiezingen. Iets wat ik al jaren roep.

Zo kopte de Telegraaf op 18 oktober 2016 ‘Meer werklozen sneller aan de slag‘. De Telegraaf beriep zich daarbij op een rapport van het UWV. Al vaker heb ik toegelicht hoe dergelijke cijfers een misinterpretatie zijn van de werkelijke stand van zaken. ‘Misleiding’ of ‘perceptiemanagement’ in de manier waarop ze gepresenteerd worden, is wellicht een meer passende omschrijving. We moeten vooral niet gewezen worden op de grote ontslagrondes bij verschillende grote bedrijven of bij het omgevallen warenhuis V&D. Het moest gewoon goed gaan, opdat Mark Rutte en zijn roverskabinet lekker opgepoetst uit de blubber konden stappen. In dat rapport was nauwelijks iets te vinden over de langdurige werkeloosheid. Nergens werd ook met een woord gerept over de uitstroom richting de bijstand. Wetende dat er op 1 januari 2016 een wetswijziging heeft plaatsgevonden in de bepaling van de hoogte en duur van de WW uitkeringen, speelde de propagandamachine sowieso vals met dit rapport. De wetswijziging zorgde simpelweg dat de rekenmethode anders was dan voorheen, waardoor de cijfers positiever leken dan feitelijk het geval (lees hier de gehele analyse).

De uitspraken van het WRR worden niet of nauwelijks onderbouwd in de bekende media-expressie, maar komen vooral goed getimed. Iedereen voelt immers op zijn klompen aan dat er iets niet klopt. Wat is er dan mooier om, ten tijde van groeiende frustratie over de verkiezingsuitslag en een overduidelijke imitatie-poging van de Belgische kabinetsformatie uit 2010-2011 (die 541 dagen duurde), even een doekje voor het bloeden aan het volk te geven. De toneelspelers van de acteursvereniging Den Haag hebben zelf immers niet zo goed door wat de effecten van hun professioneel roversgedrag zijn; dat blijkt immers niet uit de cijfers; dat blijkt pas nadat de WRR een rondje koffie van ‘Jan modaal’ heeft gedaan. Hoe kunnen zij politici dat weten? Zij zijn maar positiviteitsgoeroes. De acteursvereniging heeft het nu ook veel te druk met het net doen alsof ze niet kunnen formeren. Wie een beetje zijn gezonde verstand gebruikt kan op zijn klompen aanvoelen dat dat weer een ‘Problem‘ vormt in de bekende stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘. We moeten meer en meer richting de EU gestuwd worden en dus moeten landskabinetten de lastpak uithangen. Het formeren wil maar niet slagen. U ziet de poppetjes dansen, maar Marjanneke trekt aan de touwtjes. U mag raden wie Marjanneke is.

De Telegraaf kopte vanmorgen met de titel ‘Loze beloften’ en het artikel vermeldde [citaat]

Het demissionaire kabinet duikt voor lastenverlichting, ondanks eigen afspraken daarover in het regeerakkoord. „We zitten in een uitzonderlijke situatie”, verweert minister Dijsselbloem (Financiën) zich. De PvdA-bewindsman werd gisteren tijdens een debat over de begroting van dit jaar er door de PVV fijntjes aan herinnerd dat VVD en PvdA in hun regeerakkoord hebben vastgelegd dat er in het geval van een overschot een kwart naar lastenverlichting moet. „Niemand hoor ik over lagere belastingen, zelfs de VVD niet”, foeterde PVV-Kamerlid Van Dijck. „Waarom niet?!” Dijsselbloem erkende de afspraak uit het akkoord, maar zei dat die vlieger voor 2017 niet opgaat omdat dit overschot vorig jaar nog niet voorzien was en de belastingen niet tijdens het jaar aangepast kunnen worden. Maar ook voor de begroting van 2018, die nu nog door de VVD en PvdA in elkaar gezet wordt, wil de bewindsman desgevraagd niet bij voorbaat de knip trekken.

Moet ik nog uitleg geven bij het stukje uit deze krant die in de jaren ’40/’45 braaf verder diende onder het toen heersende regiem? De krant is gewoon kritiekloze spreekbuis van de zittende macht (tijd om lid te worden van een serieus medium). Natuurlijk gaat het volk geen cent terugkrijgen van de roversbende uit Den Haag. Elk tegengeluid in de kamer is niets anders dan wat je zag in oude Romeinse gladiatorengevechten: het maakt niet uit wie er wint en je kan heel wat klappen van links en rechts laten uitdelen; alle gladiatoren zitten in de zak van de heersende klasse. Weet u zich nog te herinneren hoe u voor miljarden bestolen werd door Jeroen Dijsselbloem in de Griekse schuldenkwestie?

Europa legde Griekenland bewust de schuldenstrop om de nek om het land een kopje kleiner te maken en een gewenste kettingreactie te realiseren die meer macht naar de ECB zou toetrekken. De schuld werd gebruikt om verscheidene banken in de problemen te brengen. En dat leverde weer het (gewenste) effect op dat banken gered moesten worden. Door wie? Door het volk natuurlijk. Kortom; in geheel Europa zijn bezuinigingsmaatregelen genomen om de schuldencrisis op te lossen. Maar aan die schuldencrisis is zelf by design gebouwd, door mensen als Mario Draghi. Griekenland kreeg vervolgens “steunpakketten”, wat niets meer was dan nog meer leningen en dus nog meer renteverplichtingen. Griekenland (of liever gezegd het Griekse volk) is middels financiële oorlogsvoering op de knieën gebracht. De schulden zijn ingezet als financieel wapen! En die schulden worden uit het compleet luchtledige gecreëerd door banken. De centrale bank voert in een computer een getal in en verstrekt dat als schuld. En om die “uit lucht gebakken” schuld, moest heel Europa bloeden. Alleen al in Nederland is voor miljarden bezuinigd. Allemaal om geld richting de Europese Centrale Bank te laten vloeien, om de zogenaamd groeiende schuldenberg op te lossen. Maar die schuld is uit het niets gecreëerd. Kortom: het is een pertinente leugen geweest (en zal het altijd zijn) dat er bezuinigd moet worden om bij te dragen aan de aflossing van schuld. Die schuld is in een computer ingevoerd. Het is geen enkel probleem om die gewoon te schrappen. Het hele spel draaide om verdere centralisering van de macht (en het bestelen van hele volksstammen). U wordt op hoog niveau besodemieterd en bedrogen.

En dat is nog maar 1 voorbeeld uit een hele reeks. Natuurlijk heeft het WRR een terecht doekje voor het bloeden geschreven, maar het blijft een doekje voor het bloeden. Het gaat niet goed met de portemonnee van mensen; het gaat slechter, maar niemand durft zijn mond open te trekken. De meeste mensen spelen de show van ‘keeping up appearances’. Een vierjaarlijkse wandeling naar de stembus is verder alles wat je kunt doen om invloed uit te oefenen. Er zijn maar weinigen die echt strijden tegen onrecht en hun mond open durven te trekken. We vestigen onze hoop liever op nieuwe aanwas politici als Thierry Baudet of Jesse Klaver. Zelf iets doen levert te veel risico voor de opgebouwde (schijn)zekerheden. Wat kun je immers ook doen? Er is geen beginnen aan. We kunnen tot de conclusie komen dat mensen zich graag laten beroven en in de hoop de volgende keer net iets minder beroofd te worden, dan maar stemmen op de boef die het meest geloofwaardig de indruk heeft weten te wekken zijn boevengedrag te beteren. Iedereen die enigszins onderzoekt kan ontdekken dat we als slaven in de hoek gedreven worden met steeds minder brood en meer spelen en dat de beste slavendrijvers en boeven nog in relatieve luxe mogen leven. De bouw aan de open gevangenis wordt onder uw ogen uitgerold terwijl het volk zoet gehouden wordt met het moeizaam rond malen van de pedalen. Het is hard werken en dus heb je geen tijd om naar dat soort zaken te kijken of om in opstand te komen tegen list en bedrog van politici en hun vazal-media. Waarom zou je ontwaken als het jezelf verdoven met zoveel mogelijk leuke uitstapjes in het kader van “je leeft maar 1x” beter werkt? Je zou kunnen ontwaken omdat je doorkrijgt dat er een stoomtrein op je af stormt en je eigen vrijheid en de toekomst van jou en je kinderen in het geding is. Reden genoeg? Activeer dan jezelf tot actie!

Bron linkvermeldingen: telegraaf.nl, wikipedia.org, telegraaf.nl

78 Shares

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (15)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. brain schreef:

  Mundus vult decipi of wel de wereld wil bedrogen worden. Actie van de massa-sheeple
  is niet te verwachten. Daarvoor is de massa-sheeple te laf en te egoistisch. Een goede
  karakterisering van de massa-sheeple vind je
  terug in de Protocollen der Wijzen.

 2. ZandInOgen schreef:

  Nederland heeft helemaal niets te zeggen over haar soevereiniteit noch haar gelden, zie hier wat Draghi antwoord op de vraag van Baudet:

 3. ZandInOgen schreef:

  De middenklasse vormt een obstakel bij totale integratie en overgave aan het centraal gezag. Dus dient het kapot gemaakt te worden idem voor het gezin, de hoeksteen van de samenleving.

  Dit was tevens een agenda punt op de Bilderberg meeting in Dresden (2015). Dit punt is verwijderd van de officiële site, maar het was wel besproken.
  https://qz.com/701543/bilderberg-meeting-dresden-precariat/

  En mensen moeten afstappen van de angst om in de hoek van de complotdenkers gezet te worden, want het is een vorm van social engineering om de massa monddood te maken.

  Definitie van complot:
  Let op: Spelling van 1858 Fr., een geheim, of sluipverbond, eene bende, een rot, eene zamenspanning. Complotteur, een muiter. Complotteren, muiten, zamenrotten, in het geheim zich verbinden

  Volgens mij vindt dit ieder seconde van de dag plaats, denk aan kartelvorming.

 4. ZandInOgen schreef:

  Dit rapport zal ongetwijfeld bij de zgn. formatiebesprekingen op tafel liggen. Met als hoofdvraag hoe komen we het klootjesvolk tegemoet en kunnen we de perceptie van de massa zodanig positief beïnvloeden dat we door kunnen gaat met het besodemieteren van de massa?

  En let vooral op de laatste alinea in dit stuk: “Grote delen van het publiek zien de EU in een negatief daglicht; willen dat het sommige machten teruggeeft aan de lidstaten; zijn bang voor immigratie met haar gepercipieerde effecten, en ook voor de rol van de islam in de samenleving; en ze zien de toekomst somber in. Dergelijke opvattingen zijn vooral sterk bij mensen met een lager opleidingsniveau.”

  Alleen al de aanname dat dit soort ideeën sterk leeft bij mensen met een lager opleidingsniveau geeft mij te denken.

  ——————————————————————————————————————————————
  De toekomst van Europa: De houding van Publiek en Elite in Europa vergeleken

  9 | Chatham House

  3. Hoe Groot is de Kloof Tussen Publiek en Elite?

  De Europese integratie wordt vaak getypeerd als het werk van de elite. Een studie omschrijft de EU
  als ‘het verzamelde opbouwwerk van meerdere generaties van Europese elites onder veranderende
  omstandigheden, volgens verschillende normen en bouwplannen’.11

  Tegelijkertijd is de geschiedenis van de unie doorspekt met spanningen tussen de plannen van een elite en het draagvlak bij de bevolking, geïllustreerd door nationale referendums in Nederland, Frankrijk, Zweden en elders, die dienst deden als controlemiddel op de integratie. De vergelijking van de houding van leden van het publiek en van de elite laat toe om deze politieke dynamiek en de omvang van de kloof tussen de twee groepen, te verkennen. De resultaten van deze enquête geven een genuanceerd beeld: een mix van verrassende consistentie en significante verdeeldheid tussen de twee steekproeven. Onverhoopte punten van overeenstemming behelzen solidariteit, democratie, Europese identiteit en de successen en mislukkingen van de EU. Er is echter ook een zichtbare kloof tussen de algemene houding, overtuigingen en levenservaringen van de twee groepen. In vergelijking met het publiek zijn besluitvormers en opinieleiders duidelijk liberaler en optimistischer, en zijn ze meer overtuigd van een pan-Europese identiteit en gemeenschappelijke Europese waarden, en ervaren ze ook vaker de voordelen van de integratie. Ondertussen is er bij het publiek een
  sluimerende ontevredenheid over een reeks politieke kwesties. Grote delen van het publiek zien de EU in een negatief daglicht; willen dat het sommige machten teruggeeft aan de lidstaten; zijn bang voor immigratie met haar gepercipieerde effecten, en ook voor de rol van de islam in de samenleving; en ze zien de toekomst somber in. Dergelijke opvattingen zijn vooral sterk bij mensen met een lager opleidingsniveau.
  https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-06-20-future-europe-attitudes-raines-goodwin-cutts-dutch.pdf

  http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2181649-de-middenklasse-heeft-het-zwaar-je-moet-elk-dubbeltje-omdraaien.html
  http://nos.nl/artikel/2181646-onzekerheid-en-druk-op-middenklasse-groeit-overheid-moet-ingrijpen.html

  • ZalmInBlik schreef:

   Dat laatste artikel van de NOS, daar zakt mijn broek van af..de overheid moet ingrijpen op een probleem dat gecreëerd is door diezelfde roverheid. Een gevalletje Problem-Reaction-Solution 😀

 5. ZalmInBlik schreef:

  Er is niets mis met een beetje afleiding en het kijken naar de Tour, maar die randzaken eromheen zeer vermoeiend.. 🙁

 6. ZandInOgen schreef:

  Nog een systeem om de geldstromen van de sheeple internationaal in de gaten te houden, maar niet voor de elite natuurlijk. CRS:
  —————————————————————————————————————————————–

  Common Reporting Standard

  Als financiële instelling krijgt u in toenemende mate te maken met wetgeving over het verstrekken van informatie en persoonsgegevens. Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan. Zo is met ingang van 1 januari 2016 de Common Reporting Standard (CRS) in Nederland in werking getreden.

  Wat is CRS?
  CRS vraagt financiële instellingen hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig (‘tax resident’) zijn. Deze wetgeving vloeit voort uit de eerder ingevoerde Foreign Tax Compliance Act (FATCA), die financiële instellingen wereldwijd verplicht hun Amerikaanse klanten te identificeren en bepaalde gegevens te rapporteren aan de lokale belastingdienst. CRS wijkt op een aantal belangrijke punten af van FATCA, zoals de manier waarop de klanten zich moeten identificeren. Daarnaast is de doelgroep waarop CRS van toepassing is aanzienlijk breder.

  CRS is op verzoek van de G20 opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vervolgens is CRS opgenomen in de richtlijn 2014/107 van de Europese Unie. Nederland heeft CRS geïmplementeerd in de Wet internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. De wet is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden, waarbij instellingen vanaf 2017 over gegevens van 2016 moeten rapporteren.

  Wat betekent CRS voor u?
  CRS vraagt van financiële instellingen dat zij:

  Klanten identificeren volgens de CRS-vereisten en nagaan in welk land zij belastingplichtig zijn.
  Informatie over buitenlands belastingplichtigen rapporteren aan de lokale belastingdienst. Dit geldt alleen als Nederland een bilateraal verdrag met het land van de buitenlands belastingplichtige heeft gesloten.
  http://www.pwc.nl/nl/common-reporting-standard.html
  https://www.nvb.nl/thema-s/veiligheid-fraude/582/common-reporting-standard-crs.html

 7. ZalmInBlik schreef:

  Misdaad loont:

  US court overturns Libor convictions of ex-Rabobank traders

  An appeals court has overturned the convictions of two former Rabobank traders in the first US criminal appeal related to investigations into the manipulation of the Libor interest rate.

  The 2nd US circuit court of appeals in New York on Wednesday said the constitutional rights against self-incrimination of the former traders, Anthony Allen and Anthony Conti, both from Britain, had been violated.
  https://www.theguardian.com/business/2017/jul/19/court-overturns-libor-convictions-former-rabobank-traders

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten