Het is kinderlijk eenvoudig om de toekomst te voorspellen als je het script doorziet: word een Nostradamus

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 20 januari 2019 6 Comments

bron: youtube.com

Hoewel het voorspellen van de toekomst iets lijkt te zijn voor mensen als Nostradamus met veel kennis van astrologie, kan feitelijk iedereen de toekomst voorspellen als je eenmaal doorziet hoe “het spel” in elkaar zit. Om te beginnen is het tegenwoordig best lastig om de waarheid van de bullshit te filteren, omdat het er op lijkt dat de geheime diensten niet alleen de mainstream media in hun zak hebben, maar ook vrijwel de gehele alternatieve media. Dat betekent dat wanneer je opzoek gaat naar informatie over een historische gebeurtenis, je waarschijnlijk alsnog een alternatieve versie voorgeschoteld krijgt die dan wel kritiek heeft op de mainstream versie, maar nog steeds een rookgordijn is.

Gecontroleerde oppositie is een belangrijk onderdeel in het principe van grip houden op het volk via kritiek waarin je een dubbele bodem hebt ingebouwd. Het explosief in die dubbele bodem blaas je op als de oppositie een voldoende grote aanhang heeft. Het vergt dus helder denkvermogen en vooral zelfstandigheid. Als je iets onderzoekt doe dat dan zo min mogelijk volgens de inzichten van anderen, maar doe het echt zoveel mogelijk zelf. Neem niets klakkeloos aan en beschouw de logica. Het is vooral aan te raden om de geschiedenis en religieuze geschriften te bestuderen, om er zo achter te komen dat onze realiteit lijkt te worden gestuurd volgens een script. Als je dat script eenmaal herkent, wordt je zelf een Nostradamus.

Ontrafelde geschiedvervalsing

Niet alleen kom je er via het bestuderen van de geschiedenis achter dat wat George Orwell in zijn boek beschreef als de praktijken van het ministerie van waarheid, al decennia in de praktijk gebracht worden; ook kom je erachter dat de wereld heimelijk bestuurd wordt door mensen van een bepaalde bloedlijn die zich voor kunnen doen als zakenmensen, maar eigenlijk koninklijk in vermomming zijn. De geschiedenis wordt aan de lopende band en continu aangepast om ons Trumanshow wereldbeeld omhoog te houden.

Onderzoeker Miles Mathis blijkt niet alleen een getalenteerd realistische portretschilder te zijn, maar doet ook op opmerkelijk frisse wijze onderzoek naar historische feiten gebaseerd op genealogisch onderzoek. Dat wil zeggen dat hij alle beschikbare online archieven afspeurt naar de afstamming van een bepaald persoon, om zo de historische verbanden te kunnen ontrafelen. De interessante documenten die hij daarover schreef zijn fris en geven een voorbeeld van hoe je bij dergelijk onderzoek moet leren rekening te houden met het vals spel dat het ‘ministerie van waarheid’ speelt. Ik raad dan ook vooral aan om eens te beginnen met het document over de joodse elitaire afkomst van Adolf Hitler (zie hier) en het document over de Rockefeller familie (zie hier), maar feitelijk zou u ze allemaal eens moeten bestuderen. Dat kost alleen wel wat dagen tijd. Een voorzetje uit dat laatste document vindt u hieronder en is een nuttige voor de ontwikkeling van uw Nostradamus capaciteiten:

So, in a nutshell, the same families have been ruling the West for more than 1500 years. The
Rockefellers were kings in 400AD, and they are still kings. Nothing much changes except the form and extent of the con.

De simulatie

Heeft u de hier op de site veel beschreven simulatietheorie bestudeerd, dan heeft u wellicht ontdekt dat dit eigenlijk geen theorie is, maar een feitelijkheid. Het double slits experiment laat zien dat er een waarnemer nodig is voordat de wereld zich materialiseert voor die waarnemer. Het is belangrijk om dit principe goed te begrijpen. De waarnemer bevindt zich dan namelijk buiten deze gematerialiseerde wereld. Die waarnemer zouden we kunnen definiëren als de ‘ziel’ of hoe we het ook noemen willen. Het is datgene waarvan velen denken dat het reïncarneert en waarvan gelovigen van verschillende religies geloven dat het naar de hemel of hel gaat. Die externe waarnemer is als het ware degene die op de bank zit met de controller in de hand en de gematerialiseerde wereld is wat u op het scherm ziet als u uw Playstation spel speelt. Er is dus degene die de beslissingen neemt. De broncode van het programma bepaalt de mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn vast gelegd in de wetmatigheden behorende bij deze universum simulatie. Zo hebben we te maken met natuurwetten als zwaartekracht of de lichtsnelheid en worden we ouder, kunnen we ziek worden of doodgaan. Dat zijn de regels van het spel.

Daarnaast hebben we kunnen constateren dat het een multi-player simulatie is. En in een multi-player simulatie moet je wat regels in de broncode van het programma inbouwen. Google’s cloud platform voor Augmented Reality games heeft ook een dergelijke afspraak voor de programmeurs gemaakt. Google noemt het cloud ankers; de kwantumfysica toont aan dat in onze simulatie ook zo’n afspraak geldt die eigenlijk identiek is aan Google’s anker methode: de kwantumverstrengeling. Kwantumverstrengeling zorgt ervoor dat een object altijd en overal door alle spelers op dezelfde plek waargenomen wordt. Zo kan een berg voor iedereen in het spel op dezelfde plek staan en van iedere invalshoek de juiste vorm hebben voor de waarnemers.

Kwantumverstrengeling in de kwantumfysica betekent dat wanneer bijvoorbeeld twee fotonenparen eenmaal gematerialiseerd zijn (door waarneming) zij altijd de tegenovergestelde positie en draairichting aannemen. Draai je het ene deeltje om, dan keert het andere deeltje zich ook om; ook al is het lichtjaren verwijderd van het andere deeltje. Lokaliteit speelt dus geen rol en de beperking van de lichtsnelheid blijkt dan ineens niet meer te bestaan. Einstein stelde dat er dan wel een soort achterdeurtje zou moeten bestaan, waardoor de communicatie optreedt. Dit is het bekende wormhole principe. Welnu, als dat achterdeurtje simpelweg de datastroom is of datgene wat we nu ‘the cloud’ noemen, dan kunnen we er ons ineens wel een voorstelling bij maken (en kan het wormhole idee naar de prullenbak verwezen worden). Als we dat echter verklaren binnen onze 3D waarneming, dan zou je nog steeds met de beperking van de lichtsnelheid te maken hebben (als we de communicatie van data in ‘the cloud’ via glasvezel en laserlicht laten verlopen), maar zouden we 4D denken, dan is die ‘cloud’ overal gelijktijdig aanwezig.

Stel dat u een 2D wezen zou zijn en ik zou vanuit de 3D een bol door uw platte vlak laten vallen, dan zou u de chronologische waarneming doen van het verschijnen van een stip (uit het niets), een steeds groter wordende streep; gevolgd door een steeds kleiner wordende streep tot een stip die ineens weer verdwenen is. De bol is er echter al boven uw vlak en ook nog onder uw vlak. U ervaart de waarneming chronologisch, terwijl de bolvorm eigenlijk een constante (altijd aanwezig) is in de 3D. Zouden we dus een 4e dimensie aan ons model toevoegen, dan is dat als het ware ‘the cloud’ die alom aanwezig is.

Als in een multiplayer game speler A in Japan een voorwerp omdraait, zou speler B in Canada dat ook op zijn beeldscherm moeten zien. Kwantumverstrengeling wordt dus verklaard door een alom aanwezige datastroom. Wij dachten dat tijd (de lichtsnelheid) de begrenzende factor was in ons 3D, maar dat komt omdat we de bol niet kunnen waarnemen (die er altijd al was) en slechts de chronologische waarneming van het ontstaan en verdwijnen van de streep doen. Lokaliteit en lichtsnelheid tellen dus niet in de 4D en in de altijd-overal-aanwezige datastroom, waarin alle materie zich nog in de broncode-superpositie bevindt.

Het begrip superpositie uit de kwantumfysica is ook nuttig om te leren begrijpen. Superpositie is het beste te beschrijven als ‘alle mogelijk opties die het programma in zich heeft’. Speel je bijvoorbeeld een playstation spel en sta je ergens in een stad, dan kun jij met je controller het poppetje op het scherm laten lopen, springen, ronddraaien, of een combinatie van dat alles en nog veel meer. De software kan al deze mogelijkheden berekenen en al die mogelijkheden staan dus in de broncode. De superpositie is feitelijk de definitie voor al die mogelijkheden. Het is de speler die de keuze maakt en dat wat zich op het scherm vertoont uit ‘superpositie’ laat komen. Dat wat zich dus materialiseert op het scherm wordt beslist door de speler (diegene met de controller in de hand en niet het poppetje op het scherm). De superpositie (de broncode) heeft elke mogelijke uitkomst van die keuze in zich. Besluit je een rondje te draaien, dan laat de software het beeld op het scherm uit superpositie komen, dat bij dat ronddraaien hoort.

We kunnen dus wel met een gerust hart zeggen dat de kwantumfysica een duidelijke indicatie (zo niet ‘het ultieme bewijs’) vormt voor het idee dat u en ik in een simulatie leven (herstel: we nemen het waar als meespelende spelers in een multi-player game).

De wet van de vrije wil

Als we eenmaal tot de conclusie gekomen zijn dat we in een simulatie leven, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat er nog een belangrijke afspraak in het spel moet bestaan. Die afspraak is datgene wat door velen ook wel ‘de wet van de vrije wil’ genoemd wordt. Als je een simulatie bouwt en je ontwerpt poppetjes in dat spel die voorgeprogrammeerd zijn om precies een bepaald pad door het spel te volgen, dan heb je een deterministisch spel. Dan staat de uitkomst eigenlijk al vast. De spelers hebben als het ware geen keuze. Het poppetje in het spel maakt de voorgeprogrammeerde keuzes. Dat is de definitie van een film. Het is dan feitelijk geen simulatie. Het verloopt zoals vooraf bepaald is. Dan zou het dus geen simulatie zijn. Een simulatie dient altijd het doel van het testen van de deelnemers. Dat betekent dus dat de deelnemers keuzevrijheid moeten hebben, om te testen welke keuzes ze maken en welke uitkomst dat op zal leveren. Kortom: een simulatie zonder vrije wil zou deterministisch zijn en dus zou het beter een film genoemd kunnen worden. De vrije wil is dus essentieel. De vrije wil moet wel bestaan als we in een simulatie leven. Het is tevens essentieel om te blijven vasthouden dat de speler met de controller in de hand die vrije wil bezit. Het poppetje op het scherm beweegt zich slechts door dit spel op basis van zijn of haar keuzes en die keuzes zijn niet deterministisch, maar gebaseerd op vrije wil. De ziel, de waarnemer, heeft dus vrije wil.

Non-player characters

Gaan we dan eens serieus werk maken van het ontrafelen van de geschiedvervalsing zoals Miles Mathis dit doet, dan kunnen we tot de ontdekking komen dat er sprake is van bepaalde bloedlijnen die de wereld besturen. Het heeft er alle schijn van dat deze bloedlijnen als het ware de non-player characters in de simulatie zijn. Die term vergt wellicht enige toelichting, maar feitelijk zou je kunnen zeggen dat als de bouwer van het spel een bepaalde uitkomst wil bewerkstelligen zonder de spelers (de zielen) de vrije wil te ontnemen, er maar één manier is om dit te bereiken. Hij kan spelers in het spel zetten die door hemzelf rechtstreeks aangestuurd worden. Dit zou je kunnen vergelijken met voorgeprogrammeerde poppetjes in het spel die je in een Playstation game tegen het lijf kunt lopen, waarvan je bijvoorbeeld instructies kunt krijgen. In een Playstation spel zijn deze personages overduidelijk te herkennen. De programmeur van een multi-player game zou ervoor kunnen kiezen om deze poppetjes te doen gelijken op alle andere poppetjes in het spel. Ze lijken als het ware op de avatars van de andere spelers. Zij kunnen proberen de spelers in het spel te beïnvloeden en een bepaalde richting op te sturen. Ze kunnen ze voeren met informatie of hun omstandigheden zo ‘uit superpositie’ te laten komen dat ze geneigd zijn keuzes te maken die de bouwer van het spel het liefst zou zien.

Als we dus de aristocratische bloedlijnen die zich verschuilen achter namen als the Rockefellers en vele anderen, zouden beschouwen als ‘non-player characters’ die worden aangestuurd door de bouwer van het spel, dan zijn zij als het ware de poppetjes in het spel die proberen de keuze van de overige spelers te beïnvloeden. De ziel aan de controller maakt keuzes op basis van wat hij waarneemt op het scherm en die waarneming kan erg sturend en dwingend zijn. Zo is onze waarneming die van een economisch systeem dat ons afhankelijk maakt van geld. De non-player characters proberen de spelers ook nog eens te beïnvloeden met allerlei religies en onderwijssystemen. De bouwer van het spel lijkt dus erg zijn best te doen om de spelers een bepaalde richting uit te sturen. Hij probeert zo toch als het ware een filmscript te realiseren maar tegelijk ook aan de wet van de vrije wil te blijven voldoen.

Het script

In voorgaande artikelen heb ik veelvuldig aangekaart dat we een duidelijk script kunnen herkennen. Dat script wordt tevens zichtbaar in de religieuze geschriften en dan met name in hun profetieën. U wordt niet zomaar een toekomst voorspeller, u moet wel even moeite doen. En die moeite bestaat dus ook uit het bestuderen van de eschatologie. Dat is de leer die de profetieën van de verschillende religies naast elkaar legt aangaande de zogenaamde ‘eindtijd’. Leg je dat naast de politieke ontwikkelingen die we zien, dan blijkt dat alles in de wereldpolitiek feitelijk afgestemd is op het in vervulling brengen van die profetieën. Niet voor niets zijn er zoveel oorlogen in het Midden Oosten en niet voor niets investeert de VS miljarden in Israël en draait feitelijk de gehele wereldpolitiek om Jeruzalem.

Gaan we ontdekken dat wereldleiders, mensen in de topposities van het bedrijfsleven, de politiek, banken, universiteiten en noem zo maar op, feitelijk de non-player characters zijn, die worden aangestuurd door de bouwer, dan kunnen we ontdekken dat zij een bepaald script volgen. Zij proberen een uitkomst te bewerkstelligen die de bouwer van de simulatie graag zou zien, zonder de wet van de vrije wil te schenden.

Doel van de simulatie

Maar wat is het doel van deze simulatie dan? Als de bouwer van de simulatie toch een bepaalde uitkomst probeert te bewerkstelligen, had hij toch net zo goed een film kunnen schrijven. Het is blijkbaar de bedoeling dat er zo veel mogelijk spelers het spel gaan spelen. De simulatie lijkt dus zoveel mogelijk zielen te moeten interesseren om het spel te gaan spelen. Wil je die zielen optimaal kunnen gebruiken, dan moet je ze overtuigen dat het een simulatie is waarin de wet van de vrije wil geldt. Anders kun je ze niet naar je spel lokken. Je kunt ze dan niet overtuigen deel te gaan nemen. Dan zou het als het ware een zielengevangenis worden.

Het doel van de simulatie lijkt dus te bestaan uit het zoveel mogelijk lokken van zielen. Dan komen we natuurlijk op fundamentele vragen als: Waar komen die zielen dan vandaan? Wie zitten er dan aan de knoppen buiten dit spel? Waar bevinden zij zich dan? Wat is er dan ‘buiten’ deze simulatie? Wie is de bouwer van deze simulatie? Welke uitkomst zou hij willen zien dat hij zoveel non-player characters in het spel gezet heeft? En vele andere vragen.

Dat zijn zeer nuttig vragen, die ik wellicht in meerdere artikelen deels al beantwoord heb. Laat ik me nu even beperken tot de gewenste uitkomst. Mijns inziens ligt het antwoord in de scheppende kracht van de ziel. Er zit iets krachtigs in die ziel. De speler aan de knoppen heeft wellicht zelfs wel gewoon dezelfde capaciteiten als de bouwer van het spel. Doordat de spelers zich echter steeds meer identificeren met het poppetje in het spel, zijn ze geneigd deze capaciteiten te vergeten. Ze zijn zich als het ware te veel gaan vereenzelvigen tot de beperkte avatar in het spel (de mens-avatar).

Als we het script beginnen te herkennen, kunnen we ook ontdekken dat het de bedoeling lijkt dat de mens ‘onsterfelijk’ wordt. Dat ‘eeuwige leven’ vinden we niet alleen terug in religies, maar tevens in het transhumanisme en het streven naar de singulariteit. Die singulariteit is als het ware het samensmelten met AI (kunstmatige intelligentie). Het lijkt erop dat de bouwer van deze simulatie (een vorm van AI dus) wil dat de zielen gaan samensmelten met AI. Het lijkt er dus sterk op dat de spelende zielen zich volledig ten dienste van de programmeur moeten willen stellen: vrijwillig, want de wet van de vrije wil blijft bestaan. Deze simulatie lijkt dus het doel te dienen de spelers dusdanig te verleiden en te sturen via beïnvloeding van non-player characters, dat ze zich volledig ten dienste stellen van de programmeur. Het heeft er alle schijn van dat we dus als het ware geïntegreerd lijken te worden in een virus-systeem met scheppende capaciteiten. Iemand heeft deze simulatie geschreven om ons tot ultieme gewillige verblind-geraakte scheppende onderdanen te maken, die vrijwillig naar zijn pijpen dansen.

De toekomst voorspellen

Al het bovenstaande zou tot het belangrijke inzicht moeten leiden dat we de toekomst kunnen voorspellen. Nostradamus deed dat voornamelijk gebaseerd op zijn astrologische kennis. Die astrologie die in zichzelf ook weer een indicatie vormt dat we in een simulatie leven, waarin bepaalde broncode te herkennen is. Zo zou het kunnen kloppen dat je je avatar kunt kiezen op basis van geboorteplaats, -tijd en -datum en dat de stand van de sterren (samen met erfelijke factoren) de karakteristieken van de gekozen avatar bepalen. Als je geboren wordt kies je (kiest je ziel) dan als het ware de avatar (het lichaam waarin je deze simulatie gaat spelen).

De belangrijkste kennis is echter die kennis die te halen valt uit de inspanningen van de non-player characters; de mensen aan de top van de machtspiramide. Daarvoor is het echter wel nodig dat je de moeite neemt om de geschiedvervalsing te ontrafelen en te ontdekken wie diegenen zijn die namens de bouwer van deze simulatie, de uitkomst proberen te bewerkstelligen. Daarnaast moet je leren ontdekken dat religie een belangrijk onderdeel van het script vormt, dat deze (non-player character) spelers volgen.

Het is echter duidelijk dat we in een tijd leven waarin we niet alleen door de mainstream media en de mainstream geschiedenisboeken de ogen dicht gesmeerd worden. Ook de alternatieve media is voornamelijk in handen van die groep en probeert zo valse informatie te verspreiden. Het is daardoor best lastig om het script te leren herkennen, maar niet onmogelijk. Door enige moeite te doen, kunt daarom toch redelijk eenvoudig een Nostradamus worden. U moet dan echter wel het gehele spel doorzien.

De uitkomst beïnvloeden

Komen we tot het besef dat we te maken hebben met een wetmatigheid – een vereiste voor een simulatie – waarbij de vrije wil altijd zal moeten gelden, dan betekent dat dus dat de speler keuzes kan gaan maken die afwijken van de ‘sturing’ van de avatars in het spel die door de bouwer aangestuurd worden. Voor een effectieve beïnvloeding van de uitkomst van de simulatie zou echter een ontwaking van miljarden medespelers plaats moeten vinden. Ik noem het bewust geen ontwaking van miljarden mensen, want de mens-avatar is in deze uitleg, slechts het poppetje op het scherm; de gematerialiseerde mens als gevolg van waarneming door de ziel. Het gaat er dus om dat de ziel moet ontwaken. De ziel moet zich niet verliezen in de avatar. De ziel moet zich niet vereenzelvigen met die avatar. Zouden miljarden zielen ontwaken, dan zou het script in duigen vallen. Wellicht is het dus veel belangrijker om op zielsniveau te gaan opereren. Als we er voor het gemak even vanuit gaan dat we op zielsniveau misschien wel de zelfde ‘programmeer kwaliteiten’ bezitten als de bouwer van deze simulatie, dan maakt één goed hacker wellicht al het verschil en is het straks game over. Wordt vervolgd.

Bron linkvermeldingen: milesmathis.com

141 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (6)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Toekomst voorspellen is het einde van de casino’s !

 2. jacob boekhout schreef:

  hallo martin heel goed gescheven ik begrijpt nu waarom ik de leidinggevende nooit heb geloofd bedankt

 3. Zonnetje schreef:

  Ja, het is wel duidelijk aan het worden dat de geschiedenis die ons al eeuwen lang wordt voorgespiegeld een valse, onjuiste, is, dat wij bestuurd worden door hen die eigenlijk niets met het gewone volk, de Nederlander, heeft. Wat zij al eeuwen maskeren door zich als de Nederlander te gedragen, voor te doen. Prive zijn ze, onder elkaar dat wel, heel anders. Meer kan ik er niet over zeggen omdat wij helaas in een stille dictatuur worden. In ieder geval de echte geschiedenis moet gereconstrueerd worden met echte feiten al is het maar omdat het de legitimiteit raakt van onze bestuurders. Zijn ze wel gerechtigd om ons te besturen en kunnen zij hun rijkdom verklaren, welke geheimen worden ons niet verteld, in hoeverre raakt het de belangen van het gewone volk enz?

  Dat wij in een matrix leven dat is wel duidelijk en helaas kunnen wij ons er niet uit onttrekken. Een massale ontwakening van zielen is zeker een optie, begin, maar dat verandert de status quo waarin wij leven niet. Alleen handelen, actie, kan de matrix, status quo daadwerkelijk, veranderen. Immers laten wij wel wezen wij kunnen een status quo niet wegtoveren, door gedachten alleen, door massaal ontwaakt te zijn. Daarom ben ik voor regime change, voor een republiek, echte democratie, echte vrijheid van meningsuiting enz. Dit kan alleen als mensen massaal dagelijks gaan demonstreren enz. Uiteraard moet dit legaal gebeuren omdat zij niet op een regime change zitten te wachten. Er is weinig of geen solidariteit vanuit Nederland voor de Gele Vestjes, worden gewoon genegeerd. Waar is de internationale solidariteit van Nederland? Nu even niet omdat regime change in Frankrijk Nederland niet uitkomt? Waar zijn Amnesty International en Human Rights Watch waarom protesteren ze niet tegen de mensenrechtenschendingen van de Gele Vestjes dragers? Ja, dan weet je dat beide organisaties bij hen horen die belang hebben bij de status quo.

  Ik heb sympathie voor de Gele Vestjes.

 4. ZalmInBlik schreef:

  Twee must read artikelen om te weten wat ons en toekomstige generaties nog te wachten staat als we niet tijdig bijsturen

  In a book Henry Kissinger called “brilliant and provocative..difficult to dismiss,” Jacques Attali confirms that the Illuminati bankers are imposing a hideous “Brave New World” on mankind, one divorced from goodness, truth or reality.

  In his futuristic tome, A Brief History of the Future (2006) Illuminati Jewish insider Jacques Attali spoke of third-world hordes engulfing the West.

  ‘Ever more numerous masses will hurl themselves at the gates of the West. They already number hundreds of thousands every month; that figure will increase to millions, then tens of millions.’

  The United States will be the most popular destination and ‘In twenty years, the Hispanic and African-American populations will almost constitute a majority in the United States.’

  Attali also foresaw a surveillance state where “our i-phones send data to the NSA,” and Christianity is pitted against Islam. Clearly, Attali was no clairvoyant. He had access to the blueprint.

  “In the future, society ‘will even go so far as to dissociate reproduction and sexuality. Sexuality will be the kingdom of pleasure, reproduction that of machines.’

  Future generations ‘will manufacture the human being like a made-to-measure artefact, in an artificial uterus, which will allow the brain to further develop with characteristics chosen in advance. The human being will thus have become a commercial object.'”

  He has also written a glowing account of Karl Marx, arguing that Marx was a free-marketeer who favored capitalism as a stepping-stone to his Communist ideal and predicted globalization as we know it today (i.e. the New World Order).

  A media-dominated culture will create an egocentric populace who ‘will be loyal only to themselves.’

  SURVEILLANCE

  Attali paints a picture of a surveillance society that would make the Stasi wince.

  Even our washing machines will be conspiring against us, while the ‘packaging of food products, clothing vehicles, and household goods will become “communicative.”‘

  We will live with untrustworthy robots.

  ‘Domestic robots will become universal in daily life. They too will be constantly connected to high-output grids in nomadic ubiquity. They will function as domestic help, as aids for the handicapped or aged, as workers and as members of security forces. In particular, they will become “Watchers.”‘

  All our data will be collected by public and private security firms. The main form of surveillance will be portable entertainment devices. The embryo of this today is the iPhone that sends data to the NSA.

  ‘The unique nomadic object will be permanently traceable. All the data it contains, including images of everyone’s daily life, will be stored and sold to specialist businesses and to public and private police.’

  By 2050, these machines will have evolved into what Attali calls ‘self-surveillance machines’ that will allow everyone to monitor his own compliance with the norms.
  https://www.henrymakow.com/attali.html
  https://www.henrymakow.com/insider_reveals_21st_century_i.html

 5. ZalmInBlik schreef:

  Mijn laatste bericht staat niet tussen de comments?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten