Hoe het Palantir datacenter en AI uw toekomst enkele jaren vooruit voorspellen

Om te begrijpen hoe je een ziekte moet genezen, moet je de kern van het probleem begrijpen. Om te begrijpen hoe je een vijand moet bestrijden, moet je hem kennen en om te begrijpen hoe je een dreigend gevaar kunt afweren, moet je begrijpen wat dat gevaar is. Je moet dus eerst kennis op doen van het gevaar dat op je afkomt. Zo geldt dit ook en vooral voor AI (kunstmatige intelligentie). De AI van nu is in staat om uw toekomst te voorspellen en dat komt doordat het gebruik maakt van een compleet nieuwe techniek. Het is de techniek achter de bitcoin, maar het principe van die bitcoin is gebaseerd op de blockchain. En die blockchain is feitelijk het internet 2.0.

We moeten dus even een klein beetje techniek bespreken. Don’t worry, we houden het simpel. Feitelijk komt het erop neer dat het internet tot nu toe bestond uit zo veel mogelijk privé netwerken van banken en internetservice providers (ISP’s) die pakketjes data naar elkaars servers versturen. In het geval van ISP’s werkt dat zo: bezoek je een website, dan heeft die website een bepaald adres. Alle servers in het netwerk kennen dat adres en jouw pc heeft ook een adres. Een Domain Name Server (DNS server) koppelt de naam van een website aan een IP-adres. Dat adres (van die website die jij wilt bezoeken), wordt via de browser doorgegeven aan de server van een ISP waarmee je verbonden bent en die zoekt het doel adres op en speelt de gegevens door naar jouw computer of smartphone. Banken laten hun verkeer bijvoorbeeld via zelf aangeschafte glasvezelnetwerken lopen, zodat niemand erbij kan. Dat is extra veilig.

Het blockchain principe verandert de manier van transporteren van verkeer fundamenteel en voegt er een functionaliteit aan toe. De blockchain maakt feitelijk van iedere pc of van elk smartdevice een uniek stukje DNA code of unieke vingerafdruk aan. Voor het versturen van gegevens wordt niet meer uitsluitend van ISP’s gebruik gemaakt, maar vormt iedere computer of smartphone als het ware een schakeltje in een groot aaneengesloten netwerk. Dus waar vroeger de ISP’s voor controle van de afzender en ontvanger zorgden en de gegevens zo doorgespeeld werden, verloopt dat nu via miljoenen aaneengeschakelde blokjes die allemaal een register bijhouden van al die unieke DNA code (of ‘vingerafdruk’) van ieder blokje in het netwerk. Zodra gegevens van blokje naar blokje verstuurd worden, wordt een check op dat unieke DNA gedaan. Als het blokje aan verstuurde gegevens gewijzigd wordt, wijzigt ook de ‘vingerafdruk’ en wordt het blokje waardeloos, omdat alle andere blokjes in het netwerk herkennen dat de vingerafdruk niet meer klopt. Zo creëer je dus een veilige transportmethode die niet of nauwelijks te hacken is. (Bekijk hieronder een filmpje dat het kort toelicht en lees daarna verder).

Het internet is zo getransformeerd van een netwerksysteem met centrale servers die van elke computer, elke website of emailadres het IP-adres registreren en als postorderbedrijf de pakketjes afleveren, in een hand tot hand doorgeefsysteem van miljoenen tot miljarden mensen (computersystemen) wereldwijd. De centrale database die al het verkeer regelt via een groot register, wordt zo vervangen door een database die op iedere pc of ieder apparaat met een computerchip staat. Iedereen in het blokjesnetwerk weet de vingerafdruk van iedereen en alle computers en apparaten samen vormen een controlesysteem dat checkt of de vingerafdruk of het DNA behorende bij de afzender ongewijzigd van blokje naar blokje gaat. Je zou zeggen dat dat het verkeer vertraagt, maar dat is slechts een kwestie van bandbreedte en een groeiend aantal verbindingen. Het maakt datatransport vrijwel onhackbaar, omdat je – als je blokjes gegevens zou willen aanpassen – je dan alle computers in het netwerk gelijktijdig moet doen geloven dat het DNA matcht. Dus hoe meer het blokchainnetwerk groeit hoe veiliger het wordt.

Klinkt als een goed en betrouwbaar systeem. En zo wordt het ook verkocht. De bitcoin was eigenlijk het eerste systeem dat van deze blockchain beveiliging gebruik maakte. Daarom is de bitcoin ook zo populair, omdat het eigenlijk de centrale registratie van de database aan ‘geld’ weghaalt bij de computersystemen van banken en eigenlijk iedereen in het netwerk onderdeel van een soort coöperatieve bank maakt, waarvan iedereen een zelfde percentage aandeel heeft. Heb je duizend leden dan vorm je een duizendste aandeel; heb je een miljard leden, dan vorm je een miljardste aandeel. Die vergelijking gaat niet helemaal op, want je kunt bitcoins “minen” waardoor je toch een groter belang in de coöperatie krijgt, maar per saldo is de veiligheid van de transacties gegarandeerd. Dat maakt het blockchainprincipe zo interessant voor gegevenstransport. Het blockchain-systeem lijkt onmogelijk te hacken.

Wat is nu een bijkomend “voordeel” van dit blockchainprincipe? We weten inmiddels dat de blockchain van ieder stukje verzonden data een unieke vingerafdruk van de afzender meegeeft. Verstuur ik dus een email via de blockchain in plaats van via het netwerk van internet service providers (ISP’s), dan is dat 100% veilig, omdat de vingerafdruk niet aan te passen valt. Het blokje valt niet te openen door de schakels onderweg en ook niet aan te passen. We gaan dus toe naar een andere vorm van internet, waarbij ISP’s zullen verdwijnen of een minder belangrijke rol krijgen. Het internet wordt een zogenaamd peer-to-peer netwerk. Alles is met iedereen verbonden en iedereen kent van iedereen de unieke digitale vingerafdruk. Dus stel ik koop van u een auto in bitcoins en die auto heeft een unieke vingerafdruk gekregen vanuit de fabriek. Vervolgens verkoop ik die auto via marktplaats middels bitcoin, dan kan de fabrikant precies zien wie de auto nu bezit en de koper kan precies de vorige eigenaren achterhalen. Daarom zien we nu ook dat in Japan de ACChain gelanceerd is. Dat is een methode om alle producten wereldwijd een unieke blockchain code mee te geven. Alles wat wereldwijd geproduceerd gaat worden, zal straks een unieke blockchain-‘vingerafdruk’ meekrijgen. En die code wordt dan verspreid over alle blokjes in de chain, zodat de code nooit gewijzigd kan worden. Een gestolen fiets kopen in Amsterdam zal in de tijd van de afschaffing van contant geld en de overwinning van cryptocurrency op bank-geld, geen optie meer zijn, omdat de vorige eigenaar altijd bekend zal zijn en als de code er uit geflext is, de crypto-transactie geweigerd zal worden.

De cryptocurrency lijkt een ondermijning te kunnen worden van het oude bancaire financiële stelsel, omdat het de macht bij de banken wegneemt en iedereen eigenlijk coöperatieve “eigenaar” maakt. Maar zoals gezegd, trekken de zogenaamde ‘miners’ veel ‘aandelen’ naar zich toe. Daarom zie je ook dat mensen als Peter Thiel, oprichter van PayPal en miljardair, zwaar investeren in deze technologie. En als je er vanuit gaat dat de anonieme bedenker van bitcoin, een anoniem persoon die zichzelf Satoshi Nakamoto noemt, ook wel eens een groep zou kunnen representeren waarin de oude banken juist gerepresenteerd zijn, dan is het slechts een schijnbare machtsverschuiving en blijven de banken een sterk aandeel houden in de wereldwijde blockchain-coöperatie. Ze hebben dan het volk de illusie voorgehouden van een veilig betaalsysteem waarvan iedereen mede eigenaar is. Ze hebben dan mensen de worst voor kunnen houden van een machtsverschuiving en van een currency waarmee je snel rijk kon worden, maar hebben dan in feite heimelijk de roadmap richting de cashless society bespoedigd. En dan ook nog eens een cashless society waarbij elke transactie volledig traceerbaar is in een onhackbaar netwerk. Waar ik eerst nog meende dat kwantumcomputers misschien nog een bedreiging zouden kunnen vormen, gaat die vlieger niet meer op zodra die kwantumcomputers onderdeel worden van de blockchain.

Nu zou u zich af kunnen vragen wat dit alles te maken heeft met de titel van dit artikel. Welnu, de blockchain vormt de basis van een nieuw veilig en snel communicatienetwerk wereldwijd. Het is als het ware het internet 2.0. De bitcoin was de eerste toepassing van de blockchain, maar feitelijk wordt de techniek nu wereldwijd geïmplementeerd voor alles wat je maar kunt bedenken. Je kunt zelfs plantjes en sigaretten of een hoeveelheid tapbier in een bierglas een unieke code geven. Het is de natte droom van bedrijven als Bayer en Monsanto (of was dat nou hetzelfde?), maar het is tevens de natte droom van Big Data. En vandaar ook dat er in Saoedi Arabië een datacenter gebouwd is met medewerking van bijvoorbeeld de CIA en allerlei grote investeerders (als Peter Thiel) dat al klaar is voor dit internet 2.0. Maar het kan natuurlijk ook nog het “oude internet” benutten. Dit Palantir datacenter heeft waarschijnlijk zelfs de beschikking over kwantumcomputers, alhoewel ze dit publiekelijk ontkennen. Palantir vergaart alle data over alles en iedereen vanuit het verleden en vanuit het heden.

Het voordeel van blockchain technologie zoals die geïntroduceerd werd door bitcoin, is dat de behoefte aan ‘minen’ ontstond en voor die behoefte zijn er heel veel bedrijven en individuen gaan investeren in hele zware computersystemen. Al die computersystemen zijn onderdeel geworden van het blockchain netwerk en de rekencapaciteit van al die computersystemen staat ter beschikking van het totale netwerk. Dat betekent dat wanneer het blockchainnetwerk groeit, de collectieve rekencapaciteit groeit. Vergelijk het maar met het experiment dat gedaan werd met 3 apen die middels een breinconnectie collectief slimmer bleken te zijn (zie hier).

De kunstmatige intelligentie die draait in het Palantir datacenter vergaart alle info via het internet 1.0 en het internet 2.0 (het blockchainnetwerk). Vanuit al die info wordt van iedere individu een psychologisch profiel gemaakt. Dat gebeurt niet door secretaresses achter een typemachine en een bureau met dikke stapels papier. Nee, dat gebeurt middels rekenalgoritmes die leren en steeds intelligenter worden door de groeiende rekencapaciteit in het blockchain netwerk. Het is kunstmatige intelligentie die met de dag slimmer en sneller wordt. En via analyse van al die gegevens wordt gekeken naar patronen in uw gedrag. Ja, dat wordt gedaan met ieder individu wereldwijd. Daarom moesten al die spionagewetten onder het voorwendsel van ‘terrorisme’ er komen. En zo wordt gekeken naar uw voorgeschiedenis op allerlei vlak. Uw basisschool data, uw middelbare school gegevens, de universiteit die u gevolgd heeft. Sociale omgang; uw netwerk; uw koopgedrag; uw tijdsbesteding.

Maar hoe doen ze dat dan allemaal?” Wat dacht u waarom de meeste instituten hun administratie hebben moeten digitaliseren? Al die data wordt opgevraagd en verwerkt door Palantir. De sensoren in uw telefoon geven inmiddels 24 uur per dag alles over u door. Palantir heeft wel ergens toegang tot de rechten die u aangeklikt heeft toen u een Facebook of WhatsApp app installeerde, waardoor het de microfoon en camera van uw smartphone fulltime aan kan hebben en mee kan luisteren. In de stad waar u woont hangt in elke winkel of iedere straat wel een camera. Uw koopgedrag kan worden geanalyseerd; ook als u contant betaalt (want zodra er een camera boven een kassa hangt herkent de AI uw gezicht). En vanuit al die gedragingen uit historie en heden leert de AI. Het leert ook collectief van iedereen. U gebruikt Facebook en andere social media; u surft op het internet; uw ouders hebben ook Facebook; uw kinderen gebruiken Instagram en Snapchat. Zo kan op basis van uw profiel een voorspelling worden gemaakt over hoe uw kinderen zich gaan gedragen en zelfs hoe ze eruit komen te zien als ze ouder zijn. Uw gedrag wordt voorspelbaar en beïnvloedbaar. En mocht u nu denken dat dit een verzinsel van een notoire complotdenker is, dan verwijs ik even naar een artikel van 30 juli 2017 in de Britse krant The Guardian, waarvan hier een quote:

Using the most sophisticated data mining, Palantir can predict the future, seconds or years before it happens.

Nu we weten dat we 24 uur per dag 7 dagen per week bespioneerd worden en dat het blockchain internet en ‘the internet of things’ opgeteld met de steeds grotere bandbreedte van het internet via technologie als 5G netwerken, een grote bedreiging gaan vormen voor onze vrijheid en dit optellen bij het feit dat AI onze gedragingen kan voorspellen, kunnen we niets anders dan concluderen dat we in een steeds enger wordend wereldwijd web zijn beland. De blockchain maakt dat web nog meer solide en fijnmazig. Potentiële nieuwe energievormen zoals omschreven in dit artikel, zorgen dat de kwetsbaarheid van dat internet 2.0 steeds kleiner wordt. Kijken we naar ontwikkelingen vanuit de nanotechnologie, dan is de door Elon Musk gewenste breinconnectie een mooie toevoeging aan de groei van die AI kennis. En kijken we naar de technieken die zich ontwikkelen op gebied van DNA modificatie via CISPR en andere technieken, dan gaan we vrij vlot richting de aanstuurbare, modificeerbare mens. We gaan dan richting de samensmelting van mens met AI, waarbij die AI al gedurende dat proces in staat is om te voorspellen welke keuzes we gaan maken. Het lijkt dus steeds lastiger om aan die AI te ontsnappen. Ja, AI en nanotechnologie (en de daaruit voortvloeiende biotechnologie) lijken een hoop nuttige dingen voor ons te doen, zoals het verhelpen van aandoeningen als Tourette (zie hier) of – in de nabije toekomst – het vergroten van ons hersencapaciteit in the cloud (zie hier), maar door de bank genomen kunnen we wel stellen dat AI (en de samensmelting daarmee) een bedreiging vormt voor wie we in diepste wezen zijn. Het is een bedreiging voor de individu; voor het ‘zijn’ en voor de essentie van wie we zijn: vrije zielen.

Daarom lijkt nu de tijd te zijn gekomen – nu we het gevaar redelijk goed in kaart hebben gebracht – om te spreken over wat we kunnen doen. Het wordt tijd om te spreken over oplossingen. Daarover mijn volgende artikel.

Bron linkvermeldingen: acchain.org, ad.nl, theintercept.com, coindesk.com, theguardian.com

76 Shares

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ed de Denker schreef:

  “Het wordt tijd om te spreken over oplossingen.”
  Klink (nog) erg optimistisch…

  Zie ook:
  https://medium.com/hashgraph/ai-3-0-why-hashgraph-and-how-it-will-revolutionize-blockchain-and-ai-86a6ef715c9f

 2. ZandInOgen schreef:

  In Nederland moeten mensen eens gaan nadenken waarom de glasvezeldichtheid aan het toenemen is en waarom er in het noorden (Groningen) van het land grote datacentra van Alphabet (Google) geopend worden? Waarom alle SMART producten aan het toenemen zijn? En waarom er in Friesland en Groningen geëxperimenteerd wordt met 5G (V2K) signalen wat tot gevolg heeft dat agrariërs opmerken dat er gedragsveranderingen (angst) plaatsvinden bij o.a. koeien?

  Verder hoe het kan dat een Bilderberger jonkvrouw en een ‘simpele’ wethouder, tevens adviseur van de premier in een paar maanden tijd is opgeklommen van een ‘obscure’ positie in de regionale politiek naar een landelijke positie van vice-premier en minister van binnenlandse zaken? Dit nadat ze een Bilderberg conferentie heeft bezocht waar naast de koning, de premier, Peter Thiel, Alex Karp enz. aanwezig waren. Is er sprake van een complot, gaat er een lampje branden?

  Wie vertegenwoordigen ze…?

 3. Iberi schreef:

  Ze vertegenwoordigen de serpent, de broederschap van de onderwereld en van het alziend-oog.

 4. marcos schreef:

  Martin, waarom kunnen bitcoin marktplaatsen dan wel gehacked worden waarbij er bitcoins gestolen worden?

  • Martin Vrijland schreef:

   Omdat die marktplaatsen gewoon op een webserver draaien en een webserver die een wallet beheert kan nog gewoon gehackt worden. De bitcoin is dus niet gehackt, maar een beheerder van bitcoinwallets (een soort tussenpersoon). Pas als ook hosting in de vorm van blockchain gaat verschijnen, wordt ook dat een veiliger principe.

   • Martin Vrijland schreef:

    We gaan natuurlijk zien dat dit ook een probleem is waarvoor straks een oplossing wordt aangeboden. Iets van: beheer je eigen bitcoinwallet en koppel daar je irisscan en gezichtherkenning van je smartphone aan. Nog handiger is het als je de chip in je lijf hebt.

 5. Martin Vrijland schreef:

  In Nederland hebben we overigens het CAS systeem dat vanuit Nederland hetzelfde doet als Palentir en waarschijnlijk worden al die gegevens gedeeld met Palentir. Denk nu dus niet dat dit iets is van “ver van hier”. Nederland is loopt vooraan in de rij.

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-criminaliteitsanticipatiesysteem-cas-big-data-voor-big-brother-2-0/

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten