Hoe kunnen mensen spreken over ‘bewustzijn’ en tegelijk het systeem in stand helpen houden?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 3 juli 2019 4 Comments

bron: fortinet.com

Je hoort veel mensen spreken over bewustzijn. Sommigen zoeken een goeroe op; anderen mediteren of doen aan yoga; weer anderen gaan naar een kerk of doen aan enige vorm van religie of spiritualiteit. Het grote raadsel is hoe het kan dat velen lijken te proberen hun schip schoon te poetsen en ondertussen toch op de rivier, die naar de afgrond leidt, blijven varen?

Hoe kun je spreken over bewustzijn als je tegelijk het systeem helpt in stand houden? Welk systeem? Het systeem dat er volledig op gebaseerd is het bewustzijn te ondermijnen; het systeem dat we ook wel samenvatten met de term ‘maatschappij’. Hoe kun je aan de rat race van die maatschappij mee blijven doen; spreken van bewustzijn en allerlei varianten van spiritualiteit beoefenen, terwijl de maatschappij totaal bewustzijn ondermijnend is? Wordt het niet eens tijd om je schip aan wal te leggen om eens goed door te laten dringen wat er gaande is?

Het kan zijn dat u bij deze inleiding denkt: “Daar klopt niets van! Ik ben gelovig of ik ben spiritueel en ik help juist mee de wereld te verbeteren door die levenshouding“. Maar u staat ‘s ochtends wel op om naar uw werk te gaan in een systeem dat gebaseerd is op slavernij en afhankelijkheid van politieke leiders waarop u mogelijk ook nog eens uw stem uitgebracht hebt, in de hoop dat de nieuwe roversploeg het ietsje beter zal doen dan de vorige. “Maar wat wil je dan Vrijland? Anarchie? Ik ga niet in mijn eentje stoppen met belasting betalen en ik ga niet in mijn eentje mijn baan opzeggen. Dan raak ik alles kwijt of word ik afgestraft met boetes en deurwaarders en word ik misschien wel mijn huis uit gezet en kan ik mijn gezin niet langer onderhouden“.

De gevangenis

Ik sprak iemand die ongeveer 5 jaar in een Texaanse gevangenis heeft doorgebracht als gevolg van een zakelijk conflict met een groot bekend printerfabrikant aangaande schending van een patent. Zonder dit verder uitgebreid toe te lichten is zijn ervaring in dit gevangenissysteem interessant om hier even kort te beschrijven.

De man vertelde dat er in deze gevangenis (met een paar duizend gevangen) feitelijk een soort anarchie heerste, waarbij de bewakers min of meer gedwongen waren zich te schikken naar de onbeschreven regels tussen de gevangenen onderling. Als zij warm water wilden konden zij dit afdwingen door collectief het werk neer te leggen. Ook gaf hij aan dat er nauwelijks sprake was van geweld, omdat er een soort groepscode tussen verschillende stammen en stamoudsten (die zich in de gevangenis gevormd hadden) heerste. Deze samenlevingsvorm inclusief haar gedragscodes hield stand ondanks het komen en gaan van gevangenen.

Feitelijk beschreef hij een anarchistische samenleving die onafhankelijk van de regels van het gevangeniswezen opereerde; ondanks dat het zich allemaal binnen de muren van het gevang afspeelde. Deze anarchistische vorm was niet gebaseerd op wetten en regels, maar op onderling respect, afspraken en het oplossend vermogen van de verschillende stammen. Als iemand in de groep zich misdroeg loste de groep dit op door de persoon erop aan te spreken. In feite vergeleek hij het met hoe dit bij de oude indianenstammen werkte; de indianenstammen die de oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn en zonder politie, wetten, scholen en gevangenissen vreedzaam samenleefden (tot dat de Columbus arriveerde).

Feitelijk is zo’n gevangenis een micro model van de totale maatschappij, waarbij we steeds meer in een gevangenis zonder zichtbare tralies lijken te leven. Velen onderkennen dit helaas nog niet, omdat ze zelf onderdeel uitmaken van “de bewakersploeg”. Anderen werken bijvoorbeeld in het onderwijs, waar de nieuwe generaties bewakers worden opgeleid. Met ‘bewakers’ bedoel ik dan: de nieuwe generatie managers, trainers, deurwaarders, belastinginspecteurs, politieagenten, militairen, boekhouders, juristen, enzovoort enzovoort. Anderen werken voor de overheid, voor private bedrijven die gelieerd zijn, diensten of producten leveren aan overheden of semi-overheden. Velen werken linksom of rechtsom in een functie die bijdraagt aan het management van de gevangeniskoepel die wij ‘maatschappij’ plegen te noemen. En hoe meer mensen in de centrale toren van die koepel werken, hoe meer er een saamhorigheidsgevoel ontstaat dat het best goed is wat we doen. Op borrels, feestjes en partijen ben je immers omringt door mensen die ook voor het systeem werken.

Helaas is het voorbeeld van de Texaanse gevangenis hierdoor steeds minder relevant, omdat daar de verhouding gevangenen en bewaarders nog significant verschilde. Duizenden gevangenen op enkele tientallen bewakers. In onze maatschappij zijn er bijna net zoveel makers, uitvoerders en controleurs van regels en wetten en die mensen zijn van het zelfgeschapen systeem en hun positie daarin, gaan houden (omdat ze er hun brood mee verdienen). Een anarchistische opstand die uitmondt in zeer goed functionerende zelfredzaamheid (zoals beschreven door de ex gevangene die ik sprak) lijkt dus bijna een uitgesloten optie. Onze maatschappij heeft meer weg van dat wat gebeurde tijdens het Stanford (Zimbardo) experiment (lees hier).

Bewustzijn

Toch zou je ook kunnen zeggen dat er hoop is als al die mensen die zo bezig zijn met religie, spiritualiteit, yoga, goeroe’s, en noem maar op, hun keurig opgepoetste spirituele schip van de rivier (die richting de afgrond stroomt) halen. Of denkt u misschien dat er geen afgrond volgt? Denkt u juist dat de enige manier waarop een maatschappij kan functioneren; die manier is die we zich zien ontvouwen? U heeft toch wel door dat we meer en meer richting een politiestaat gaan, waarin elke vorm van vrijheid steeds meer ingeperkt wordt en iedereen moet dansen binnen het steeds nauwer wordende steegje van de staatswetten en regels?

Als mensen zo bezig zijn met bewustzijn, is er dus ergens toch een onderstroom die graag anders wil. Velen vallen echter voor de valse hoop van religie en hebben niet door dat diezelfde religie juist een bedenksel van ‘het systeem’ is, bedoeld om dualiteit (polariteit) in de maatschappij te creëren en ondertussen de valse hoop op een verlosser als worst voor te houden. Die worst zorgt ervoor dat mensen hoop blijven houden op verandering, zonder hun eigen bewustzijn te activeren. ‘Activeren’ is in deze misschien niet het juiste woord. ‘Handelen vanuit’ is wellicht een betere omschrijving. Het wordt de hoogste tijd om niet langer alleen de hut en het dek van het schip op te poetsen (via spiritualiteit, bikram yoga, meditatie of gebed), maar het roer in handen te nemen en het schip van de rivier van het systeem te halen. Wellicht dat het stimulerend werkt als u ontdekt dat die rivier daadwerkelijk richting de afgrond leidt.

De meeste spirituele stromingen geven u slechts poetsdoekjes voor uw scheepshut of dek, maar stimuleren u niet om uw schip van de stroming te halen en naar vaste wal te gaan.

Wat is bewustzijn eigenlijk?

Misschien is het in dat kader nuttig om eerst eens de definitie van bewustzijn te maken. De wetenschap en bedrijven als Google Alphabet besteden veel mankracht en geld aan het in kaart brengen van het menselijk brein. Google’s topman Ray Kurzweil is er stellig van overtuigd dat bewustzijn een gevolg is van het aantal neuronen in onze schedelpan en dat dit de reden is dat de mens zich onderscheid van zoogdieren. Dit zou zijn omdat de mens een neo-cortex heeft en zo over voldoende hersencellen beschikt om bewustzijn te hebben gevormd. Bewustzijn is voor de wetenschap en de grote tech bedrijven dus een gevolg van de hersenactiviteit. Mijn definitie van bewustzijn is de omgekeerde: Bewustzijn is die- of datgene aan de joystick dat de menselijke bio-avatar aanstuurt.

Om dat te begrijpen moet u eerst gaan doorzien dat we in een multi-player simulatie leven. Dat klinkt u misschien als ‘compleet van God los‘ (gek) in de oren, maar niet getreurd; het komt de transhumanisten en wetenschappers van diezelfde grote tech bedrijven ook goed uit om u te vertellen dat we in een simulatie leven. Dat doen mensen als Elon Musk dan ook graag (en met een reden). Ze vertellen er echter niet bij dat we in een hele specifieke Luciferiaanse simulatie leven.

Als u mijn artikelenreeks over de simulatie leest kunt u er achter komen dat de kwantumfysica (mits goed vertaald en begrepen) volledig bewijs levert voor het idee dat we in een simulatie leven. Een belangrijk toelichting hierop geef ik in dit artikel. Ook is het in dat kader nuttig om even naar het menu van deze website te gaan en te kiezen voor het menu-item ‘de simulatie’.

‘Leven in’ is feitelijk geen goede beschrijving. We ‘leven niet in’ een simulatie: we zijn waarnemers en spelers. We zijn als het ware diegene die met de controller (of ‘joystick’ voor de oudere generatie) in de hand op de bank zitten en naar het scherm kijken waarop we de speler waarnemen; de speler/avatar die op het scherm aan het spel deelneemt. Onze lichamen inclusief het brein vormen de avatars in deze multi-player game. We beschikken wel over AI (kunstmatige intelligente) avatars met een bio-brein dat zeer veel denkt, emotie heeft en opties kan overwegen, maar de daadwerkelijke speler bevindt zich extern. Onze avatars voelen echter wel heel erg levensecht en tastbaar, net als de wereld die zich om ons heen ‘materialiseert’.

Bizarre uitspraken vindt u niet? Niet als u het double slits experiment van natuurkundige Niels Bohr begrijpt, waarin bewezen wordt dat materie alleen bestaat bij observatie; net zoals het beeld op uw Playstation tv-scherm alleen bestaat als u uw controller beweegt en ‘naar dat stukje wereld en tijd’ in het spel kijkt.

De definitie van bewustzijn, vanuit dit inzicht, is dan: de externe partij die uw lichaam en brein aanstuurt en de keuzes maakt die u denkt dat uw brein neemt. Bewustzijn komt voor de hersenactiviteit en voor elk handelen. Bewustzijn bevindt zich buiten deze virtuele realiteit. Bewustzijn is wie u bent. U bent bewustzijn; u bent niet uw brein noch uw lichaam. Uw lichaam is slechts de avatar in deze simulatie.

Verandering vanuit bewustzijn

De enige weg tot verandering kan dus plaatsvinden op bewustzijnsniveau. Daarom is het zo belangrijk om echt goed op het netvlies te krijgen hoe we onze realiteit moeten definiëren. Gaat u echt begrijpen dat we in een Luciferiaanse multi-player simulatie leven, dan gaat u zien dat alles vanuit bewustzijn geschiedt en dat u vrije keuze heeft om uw schip aan vaste wal te leggen en dat er ook verandering mogelijk is. Toegegeven, het is wel lastig want juist vanwege het feit dat er duidelijk een bouwer van het spel te identificeren lijkt (Lucifer), is het zo dat er sprake is van een duidelijk script en van spelers (avatars) in het spel die dat script moeten helpen te voltooien. Het is dus noodzakelijk dat meerdere spelers stoppen het spel volgens dat script te spelen.

Er is hoogst waarschijnlijk een reden dat we deze simulatie spelen. Wat die reden is, heb ik geprobeerd te beschrijven in dit artikel, waarin ik gepoogd heb toe te lichten dat deze simulatie vermoedelijk een virussysteem is in het ‘kwantumveld’ of de alles omvattende stamcel van ons bestaan (de stamcel of de informatiestroom van waaruit alles voort gekomen is). Leest u dat artikel er even op na.

Ik geef hier graag nog even een citaat uit dat artikel:

Je zou ook kunnen zeggen dat we ons helemaal niet druk hoeven te maken om de problemen in deze simulatie, ware het niet dat de bedoeling van een virussysteem is: dit te overwinnen en te herstellen. Je lichaam kan ook een virusaanval overleven. Je bewustzijnsvorm (ziel of hoe je het noemen wilt) kan dus ook een virusaanval overleven. We denken dat echter te moeten doen op Sims-avatar niveau. Dat denken is echter zelf Sims-level. Het is onderdeel van die virus-simulatie. De overwinning van een virussysteem geschiedt door de viruscel aan te vallen. Niet van binnenuit, maar van buitenaf. De vorm-entiteit Lucifer, die tot taak had de andere bewustzijnsvormen op hun kracht te testen en deze virussimulatie gebouwd heeft, moet dus op entiteitsniveau aangepakt worden. Dat geschied dus op bewustzijnsniveau.

Concrete stappen zetten

Het druist tegen al ons menselijk (avatar) gevoel (denken) in om keuzes te maken die er voor zorgen dat we buiten het systeem komen te vallen. Het druist tegen elk gevoel van zekerheid en veiligheid in om het schip aan vaste wal te leggen. We denken immers dat wanneer we met de stroom mee varen, we in ieder geval onze huur of hypotheek kunnen blijven betalen. We denken dat wanneer we stoppen met het werken in het systeem we ons gezin niet meer kunnen onderhouden en alles kwijt raken. We denken dat we het met denken moeten oplossen.

Pas als we de controle op onze avatar en de ‘bewegingen in het spel’ weer teruggeven aan diegene die aan de knoppen zit, gaan we ontdekken dat diegene een beter overzicht op het spel heeft. Wie kan er betere beslissingen nemen denkt u: de avatar in het Playstation spel zelf of diegene die de avatar aanstuurt?

Het wordt tijd om naar het bewustzijn te gaan luisteren en alleen nog maar vanuit dat bewustzijn te handelen. Dat betekent misschien dat u de keuze moet maken het roer om te gooien en uw schip van de rivier te halen. Dat betekent dat u uw avatarbrein even stil moet zetten en naar uw bewustzijn moet gaan luisteren. Meditatie of allerlei andere methodes die u stil maken, zouden er toe moeten leiden dat u uw schip van de stroming (die richting afgrond leidt) haalt. Is dat niet het geval, dan heeft u de essentie van alles gemist en blijft u slechts bezig uw stuurhut en het scheepsdek op te poetsen. Uw keurige via meditatie of yoga (e.d) opgepoetste schip blijft dan richting de afgrond varen.

191 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  Hoe het kan, dat is simpel te beantwoorden nl. hypocrisie, geen morele ruggengraat hebben en de makkelijkste weg kiezen. Zaken waarmee madurodam groot is geworden door klein te blijven en als zaken zo op het eerste gezicht verkeerd ogen dan is daar nog altijd witte reus om zaken mee te maskeren. Want de tuintjes, hegjes en dijken zijn immers goed onderhouden..

  Van de Prins geen kwaad weten..

 2. Zonnetje schreef:

  De mensen weten bewust/onbewust dat ze in een gestoorde samenleving leven waarbij het tegen natuurlijke gepromoot wordt. Dat verdringen zij zoveel mogelijk door conditionering van overheidswege en omdat het veilig is om in de kudde te blijven meedoen. Dit kun je zeker als hypocrisie beschouwen. Soms zijn de conditionering en het gedragen als kudde niet voldoende. Dan breekt het ongemak/onrust door. Gelukkig zijn er dan de goeroes, meditation enz lapmiddelen die feitelijk niets aan de situatie veranderen waarin wij ons bevinden. Goeroes zijn niet kritisch op het systeem, zijn lekker vaag, dus ieder kan zijn interpretatie geven aan het gebazel van de goeroe. Meditation is een andere wijze om de status quo te verdringen en daarvoor weg te vluchten in je eigen belangrijkheid. Komt dit allemaal even goed uit voor de jongens van het script. Zij worden namelijk nimmer het onderwerp en voorwerp van onderzoek verantwoordelijk voor de tegen natuurlijke status quo. Wat zijn Zij blij dat er goeroes, meditation enz bestaan om de kudde af te leiden van Hen. En het komt ook de kudde goed uit want hun kop gaat er niet van af. Immers ze blijven rustig meelopen met de kudde. Het is niet toevallig dat de overgrote meerderheid van de ‘ goeroes’, meditation aanbieders enz een jongens van het script achtergrond hebben.

 3. Christian van Offeren schreef:

  George Kavassilas spreekt er op deze manier over: Je hebt de natuurlijke orde, de hologram of the gods, en een technologische hologram (simulatie theory oa dus)
  Hij zegt dus de mensen die echt volop in de simulatie theory zitten, dat zij in verbinding staan met deze “technologische hologram”
  Echter de realiteit zou zijn, dat deze overlays zijn en dat we verbinding kunnen maken met de kern van de echte werkelijkheid die er tegelijkertijd is.

  Hoe ik het zou zeggen is:
  Je zou kunnen zeggen dat er meerdere niveau’s van simulatie zijn. De luciferiaanse simulatie is naar mijn mening slechts 1 laag in het gebeuren.
  De “negatieve luciferiaanse laag” die onder andere op aards niveau speelt, en de “positieve luciferiaanse laag” die kosmisch is veel verder reikend.

  Gezien het feit dat alles in de kosmische arena nagebootst word van de natuurlijke orde.. structuur/dimensie, staat het tot reden de er een kernwaarheid is in de manier hoe deze simulatie werkt?
  Het slechts een overlay te nimmer, die alleen met de “realiteit” kan werken?

  • Martin Vrijland schreef:

   Als je de kwantumfysische verklaring echt goed begrijpt ga je ook begrijpen dat de term ‘simulatie’ niet methaforisch is en tevens begrijpen dat het begrip ‘holografische projectie’ niet correct is (en hooguit metaforisch kan dienen).
   We kunnen er allerlei namen bijhalen…van the Wingmakers tot George huppelepup of je kan gewoon zelf de pure logica ontdekken.
   Jij maakt er nu weer een ratjetoe van met negatieve Luciferiaanse laag en cosmische.
   Dat vermengen van allerlei ideeën (simulatie/hologram) is om het ingewikkeld en spiritueel te maken. Het creëert een doolhof terwijl het feitelijk best eenvoudig is om alles te doorzien. Je kan je helemaal suf lezrn aan dikke boekwerken of het gewoon in alle eenvoud snappen.
   Ik heb in meerdere artikelen uitgelegd hoe je simulaties in simulaties kunt creëren. Soms is het goed om eerst even alles te lezen voor je reageert pf niet bij te dragen aan het bouwen van een doolhof.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten