Hoe NASA probeert het universum te vergroten

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 18 oktober 2018 17 Comments

bron: nbcnews.com

‘Hoe NASA probeert het universum te vergroten’ is een nogal vreemde titel vindt u niet? Het universum bestaat gewoon en NASA kijkt er slechts naar. Dat doet ze met ruimtetelescopen als Hubble. NASA kan het universum niet vergroten. Het universum is een bestaand feit en je kunt het slechts waarnemen, hoe oneindig groot het ook lijkt. Onze telescopen worden steeds beter. Punt. Als u begint te doorzien dat we in een simulatie leven, wordt het echter een heel ander verhaal. Daarvoor moet u wel even de tijd nemen.

Een lezer wees mij kortgeleden op natuurkundige Tom Campbell (zie onderstaande video). Dit omdat ik artikelen schreef waarin ik beweerde dat we in een simulatie leven. Het bleek dat deze natuurkundige exact verwoordt waar ikzelf ook al op gekomen was, zonder dat ik überhaupt van hem gehoord had. Mijn stelling is dat materie pas bestaat als het waargenomen wordt en dat de eerste waarnemer er voor zorgt dat iets uit superpositie (uit de broncode) komt. Kwantumverstrengeling zorgt ervoor dat de waarneming voor alle spelers in de multiplayer game, hetzelfde is. Dat is geen beeldspraak, maar het is een feitelijkheid. Materie bestaat niet voordat het waargenomen wordt, dus u bent waarnemer in een multiplayer game. De basis van dit concept heb ik uitgelegd in dit artikel. Om het echt helder te krijgen is het noodzakelijk om de gehele artikelenreeks te lezen (hier en hier). Houdt al lezende wel steeds in gedachten dat u getuige bent van een zich ontvouwend proces, waarin ik al schrijvende zelf steeds meer ga doorzien hoe het zit.

Ik ga nog een stap verder dan Tom Campbell door te stellen dat we in een hele specifieke simulatie leven. Ik stel dat we in een Luciferiaanse simulatie leven. De waarnemers in deze multiplayer simulatie zijn datgene wat we ook wel ‘bewustzijn’ of ‘ziel’ noemen (hoewel beide spiritueel en religieus besmette woorden zijn).

Onderzoeker Wes Penre, stelt in zijn werk dat ons universum een 4% kopie is van een ander universum is. Dit andere universum noemt hij de KHAA of het universum van de Moeder Godin. Onder zijn voorlaatste video (video 81) had ik een discussie met hem waarin hij leek toe te geven dat dit KHAA universum ook een simulatie is. Laten we er voor het gemak even vanuit gaan dat zijn onderzoekingen kloppen. Het bestaan van een KHAA universum is niet helemaal keihard te staven, omdat hij niet voor alles tastbaar bewijs aanreikt. Hypothetisch gezien neem ik het echter even aan. Ga je daar dus vanuit, dan zou de Luciferiaanse simulatie dus in de KHAA simulatie draaien. We hebben dan dus een simulatie in een simulatie en daar komt de definitie van dimensie, uit mijn vorige artikel weer om de hoek.

Dus Lucifer heeft zich in deze hypothese, binnen deze KHAA simulatie ontwikkeld tot een simulatiebouwer en heeft ergens de waarnemende zielen bereid gevonden om in zijn multiplayer game te stappen. Maar Lucifer zelf was al een avatar in de KHAA simulatie. Sterker nog: de heersende macht in de KHAA simulatie is zelf niets meer dan een poppetje in het spel. Net zoals Donald Trump en Vladimir Putin slechts poppetjes in deze Luciferiaanse simulatie zijn.

De KHAA simulatie is een simulatie en een simulatie vereist een software engineer. Nu stelt Wes Penre dat het de bedoeling is dat we simulatiebouwers worden in de KHAA. We moeten bij sterven (bij het verlaten van ons lichaam) door een soort grid in de matrix om zo naar de KHAA te ontsnappen (zo is zijn idee). Als de KHAA echter een simulatie is, dan ontsnap je dus niet door een soort grid, maar ga je slechts een level omhoog; terug naar de originele simulatie (waarin de Luciferiaanse simulatie draait). Het worden van ‘simulatiebouwer’ in de KHAA simulatie zou echter precies hetzelfde zijn als datgene wat de singulariteit-evangelisten ons als toekomstvisie schetsen.

Lucifer is in dat concept dus één van de vele simulatiebouwers in het KHAA universum. Op een of andere manier heeft hij ons dan vermoedelijk verleid om deel te gaan nemen in zijn multiplayer game (die dus al in een multiplayer game draait, namelijk de KHAA). Een avatar in het spel ontwikkelt een simulatie, waarin de avatars van dat eerste spel zich kunnen “uploaden” om poppetjes in een nieuw spel te worden. Dus de playstation poppetjes worden zo intelligent dat er één opstaat en binnen het spel een nieuw spel ontwerpt. Snapt u het concept?

Als de KHAA al een simulatie is en als er binnen die simulatie iemand de vrijheid heeft gekregen om een dusdanig negatieve ervaringssimulatie te bouwen als dat Lucifer deed, dan moet er ook wel iets mis zijn met die KHAA simulatie. Wes Penre spreekt zelfs van oorlogen in dat KHAA universum. Maar omdat het een veel groter universum is en er veel meer zielengroepen zouden zijn (waarvan enkele ons gunstig gezind) zullen we daar dan (in zijn visie) minder last van hebben. We mogen in dat KHAA systeem ook onze eigen universa gaan bouwen. Deze gedachte is leuk en interessant, maar het is niets meer dan wat de singulariteit ons wil bieden. En daar wordt het interessant!

Beide systemen zijn een simulatie. Alleen de Luciferiaanse simulatie draait binnen de KHAA simulatie. Lucifer is op dat level dus niet veel meer dan ons. Sterker nog hij is slechts een poppetje in het spel. Maar datzelfde geldt ook voor de machtsstructuur van de KHAA. Die zogenaamde moeder Godin van de KHAA, is buiten die simulatie niets meer en niets minder dan onze ziel. Op het niveau waar de ziel zich gevormd heeft (buiten de simulaties zoals wij die denken te identificeren) zijn we allemaal gelijk. Althans, laten we dat even als nieuwe hypothese aannemen.

Als de KHAA een simulatie is, is dat dus een digitaal, softwarematig systeem. Je zou het AI (kunstmatige intelligentie) kunnen noemen. Het is een mooie grote ingewikkelde multiplayer game die zich aardig ver ontwikkeld heeft. Zover zelfs dat Wes Penre beweert dat ons universum slechts een 4% kopie is van dat universum. Waar hij dit getal exact vandaan haalt, moet u zelf maar even nalezen in zijn werken. Als ons universum (de Luciferiaanse simulatie) dan een simulatie is, is dat ook een soort AI systeem. Het is de code die wij als meerdere spelers in het spel, op basis van onze keuzes, doen materialiseren. Zoals het beeld op het TV-scherm zich materialiseert als je met je Playstation controller een bepaalde richting op stuurt.

In een mutliplayer spel is het een vereiste dat we allemaal hetzelfde waarnemen. Een eenmaal door één speler waargenomen berg moet voor de andere spelers op exact dezelfde plek staan. Dat wordt geregeld middels het principe van kwantumverstrengeling. Google’s cloud platform voor Augmented Reality past hetzelfde principe toe in haar cloud anchoring techniek. Dat is een zoveelste indicatie dat we in een simulatie leven.

Welnu, als we dus inmiddels weten dat de eerste waarneming er voor zorgt dat materie zich materialiseert (voor ons waarnemend zielen-oog) dan geldt voor alle materie in zijn algemeenheid dat het zich pas materialiseert bij de eerste waarneming. De broncode van de software bepaalt wat zich materialiseert. Bouw ik een vluchtsimulator, dan creëer ik het landschap waar de piloot naar kijkt volgens een basisset aan regels. Als Wes Penre dus beweert dat ons universum slechts 4% van het KHAA universum is, dan is dat omdat de KHAA simulatie al veel langer draait en de waarnemende zielen van dat spel, al meer materie uit superpositie hebben laten komen.

De reden dat NASA met haar telescopen de ruimte in kijkt, is dus om de ruimte uit superpositie te laten komen uit de softwarecode en zo het universum verder te materialiseren. Natuurlijk is de code voor de manier waarop zich dit materialiseert, al vastgelegd in de broncode van deze simulatie, maar het universum materialiseert zich als gevolg van de eerste waarneming.

Om dus net zo groot als de KHAA simulatie te worden moet je steeds meer en steeds verder kijken.

De Luciferiaanse simulatie probeert zo als het ware de grootte van de simulatie te krijgen waarin zijn simulatie draait (de KHAA). Bijkomend voordeel is dat je de waarnemende zielen in deze simulatie (u en ik) de illusie kunt wekken dat het universum oneindig groot is en dat er wel heel veel andere levensvormen moeten zijn. Ook kun je dan op zeker moment een verhaal spinnen dat het onhandig is om grote afstanden door de ruimte af te leggen in een fysiek lichaam. Het is als het ware beter om jezelf in digitale vorm door de ruimte te verplaatsen. Transhumanisten houden ons sowieso de worst voor dat we beter met de digitale wereld kunnen samensmelten, omdat AI ons anders zal verslaan. Ze schetsen dit als volgende noodzakelijke stap in onze evolutie.

De reden dat we moeten samensmelten met AI is niet omdat we dan binnen deze simulatie zelf scheppers van simulaties kunnen worden. De reden is mijns inziens dat je software alleen kunt overnemen middels software. Je kunt een AI systeem alleen infiltreren met een andere vorm van AI. Je kunt digitale code alleen veranderen op digitaal niveau. Als Lucifer dus een greep naar de macht wil doen in de KHAA simulatie, vereist dat dus dat de mensheid (avatars in zijn simulatie) haar waarnemende zielen verbindt aan zijn AI systeem, zodat hij het AI systeem van de KHAA kan aanvallen. Het is als het ware een hyper hyve-mind systeem dat de software van het KHAA universum aan wil vallen (hacken). Dat dit in principe compleet zinloos is, omdat Lucifer zelf onderdeel is van die simulatie, is de machtswellusteling wellicht even vergeten. Dat krijg je als je je teveel met simulaties vereenzelvigt.

Eenmaal geïnfiltreerd in de broncode van de KHAA simulatie, denkt Lucifer zo wellicht zijn weg bottom up, omhoog te kunnen werken. We zijn dus getuige van een virussysteem. Feitelijk is de Luciferiaanse simulatie te vergelijken met een virussysteem. Op een of andere manier heeft Lucifer onze ziel (die al in de KHAA simulatie meespeelde) verleid om het Luciferiaanse spel te gaan spelen. Door ons te doen vergeten dat we waarnemende spelers in een multiplayer simulatie zijn, kan hij onze scheppende zielenkracht aanwenden om zijn virussysteem te versterken.

Een uitdijend universum (het via waarneming uit superpositie halen van de code) eist mogelijkerwijze meer ruimte op op het overkoepelend centrale computersysteem (waarop de KHAA simulatie ook draait) en stelt zo dus meer rekencapaciteit ter beschikking aan de Luciferiaanse simulatie. Lucifer probeert zo wellicht via een uitdijend universum meer rekencapaciteit op te eisen en af te snoepen van de KHAA simulatie.

Als we het echter vanuit helikopter-view bekijken is en blijft het KHAA universum ook een simulatie. Hoe mooi en complex zich die dan ook ontwikkeld kan hebben, doet er niet toe. Het is een simulatie en een simulatie-universum kan zich tot in lengte van dagen en tot in de verste uithoeken ontwikkelen. Het blijft een simulatie. En ergens op het niveau van de ontwikkelaar, zitten we (op ziel-niveau) allemaal op het zelfde level. Kortom: als we er vanuit gaan dat we ons als ziel ten doel stellen simulaties te bouwen, dan doen we dat waarschijnlijk al op dat originele niveau. Op dat niveau zijn we niets meer en niets minder dan de bouwer van het KHAA universum; niets minder dan de bouwer van het Luciferiaanse universum.

De vraag die je jezelf dus kunt stellen is of de onderzoekingen van mensen als Wes Penre en ondergetekende kloppen. De vraag is dan tevens of het klopt dat we in een Luciferiaanse simulatie leven die dan weer in de Moeder Godin KHAA simulatie draait. Als dat dan klopt, dan is er nog ergens een ingenieurs-level. In ieder geval is er een waarnemend level, waar we als het ware met de controller in de hand de waarnemende zielen zijn die dit spel spelen. Een spel in een spel zelfs. Als dat niveau bestaat, zou je kunnen zeggen dat we op dat level mogelijk zelf ook simulatiebouwers zijn. Waarom zou je jezelf dan verbinden met een virussysteem als het Luciferiaanse, door op te gaan in de AI (eerst via de breinconnectie van Elon Musk en vervolgens helemaal, met lichaam-en-al, op te gaan in AI)? Waarom zou je ervoor kiezen om, zoals Wes Penre stelt, terug te keren naar het KHAA systeem? Ook dat is immers een simulatie. Om dan simulatiebouwer te kunnen worden in die simulatie? Maar als die simulatie het toeliet dat de Luciferiaanse simulatie kon ontstaan, dan is dat ook toch ook niet een simulatie waarin je wilt verder leven (meekijken)?

Het is veel beter om de VR-bril af te zetten en terug te keren naar de originele positie, naar zielniveau. Maar hoe doe je dat dan (als dat zielniveau al bestaat)? Het punt is dat zodra ik het u heb verteld en zodra u het begrijpt (dat u waarnemer bent in een simulatie), de avatar in de simulatie (u dus) het besef gaat krijgen dat hij/zij maar een avatar is. Je bent al je ziel. Je hoeft je dus niet druk te maken om de tijdsbeleving van deze avatar. Het is maar een spelletje. Je brein denkt dat je verlost moet worden uit deze simulatie. Je zit echter niet in deze simulatie. Je hoeft ook niet terug te keren naar de KHAA simulatie. Je hoeft ook niet terug te keren naar de basispositie. Je besef dat je eeuwig en voor altijd je ziel bent en slechts een simulatie waarneemt, is voldoende. Je avatar-brein kan niet meer dan dat verwerken. Je bent echter niet je avatar. Je bent niet je brein. Je bent niet eens hier als het ware. Je kijkt naar “het scherm”. Je bent je alleen te veel met het poppetje op het scherm gaan vereenzelvigen.

24 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (17)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. hans coudyser schreef:

  Heel interessant materiaal en beredeneringen -waar ik nog wat tijd voor nodig heb. Die verwezen video van Wes Pern,https://www.youtube.com/watch?v=vqdB8EQK55k&t=7s, vind ik ook behoorlijk interessant. Wanneer ik het goed begrijp is Maitreya dan ook een avatar pionier van Lucifer? Groetjes. Hans.

 2. ZalmInBlik schreef:

  Lucifer wordt niet voor niets binnen de vrijmetselarij en andere Saturnalia broederschappen “The Grand Architect” genoemd. Waar ik wel vraagtekens bij heb is de theorie van Penre mbt het KHAA-systeem. Refereert hij naar het MerKAbah systeem? merkabah “thing to ride in, cart” is derived from the consonantal root r-k-b with the general meaning “to ride”.

  De oude Egyptenaren hadden ook een concept van Ka:
  The Ancient Egyptians believed the soul had three parts, the ka, the ba, and the akh.
  The ka and ba were spiritual entities that everyone possessed, but the akh was an entity reserved for only the select few that were deserving of maat kheru.
  “The ka was essentially a person’s double,” it was the life force and at death it was separated from the body.
  http://myweb.usf.edu/~liottan/theegyptiansoul.html

  Vragen, vragen en nog eens vragen…

  • Martin Vrijland schreef:

   Persoonlijk zie ik geen duidelijk bewijs om te geloven dat zo’n KHAA systeem zou bestaan.
   Wat we wel kunnen constateren is dat de de Saturnusaanbidders iets met Lucifer hebben en spreken van een grote architect.
   We hoeven alleen de symboliek er maar even bij te halen.

   Het lijkt erop dat politici en wereldleiders dus als een soort avatar-inputs in de game functioneren, om zo het spel een gescripte richting op te sturen. Omdat bewustzijn nu eenmaal vrije wil vereist (omdat het anders niet bewust kan zijn, want waar kun je je van bewust zijn als alles deterministisch is) moet de spelbouwer dus rekening houden met de vrije wil. Wil hij dus een bepaalde uitkomst bewerkstelligen, dan moet hij het spel proberen te beïnvloeden middels inputs met eigen avatars (spelers).

   Wat ik dus stel is: Of deze simulatie nu in de KHAA (of welke vorm van andere simulatie dan ook) draait, is niet zo relevant. Een simulatie blijft een simulatie, zelfs als er in de simulatie iemand opstaat die opnieuw een simulatie bouwt.
   De bron van de simulatie blijft altijd de bouwer van die simulatie.

   De grote vraag is dus: wie is de bouwer van de simulatie en wat is het doel van de simulatie? Een simulatie is doorgaans bedoeld om situaties uit te testen.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik beschouw het concept van het KHAA systeem als een andere variant van de singulariteit. Een soort spiritueel vangnet. Aan de omschrijvingen ervan kun je herkennen dat het niet veel meer is dan een simulatie waarin dezelfde beloftes gedaan worden als bij de singulariteit.

   Wes Penre beroept zich feitelijk op anonieme bronnen.

   Het lijkt erop, gezien zijn reacties onder de genoemde video, dat deze bronnen eigenlijk ook een soort avatar-inputs zijn, namelijk ‘personages die zich aan hem hebben getoond en boodschappen aan hem doorgegeven hebben’. Hij lijkt een soort afspraak met deze personages te hebben gemaakt dat hij ze nooit zal noemen.

   Mijns inziens kun je dergelijke input nooit 100% blind vertrouwen. Het besef (op basis van de kwantumfysische bewijsvoering) dat we in een simulatie leven, zou je juist uitermate achterdochtig moeten maken aangaande verschijningen die jou informatie doorgeven. Als je wel eens een Playstation game speelt, kom je ook wel eens personages in zo’n game tegen die je een boodschap doorgeven. Dat zijn inputs van de bouwer van de game. Het zou uitermate naïef zijn om daar op te vertrouwen, want meestal geven die je input die behoort bij de game.

   De grote architect van deze simulatie is duidelijk te herkennen voor iedereen die de moeite doet. Wij denken die te kunnen identificeren als Lucifer, omdat de elite die personage aanbidt. Wes Penre stelt dat Lucifer wel de Annunaki En.ki zou moeten zijn. Maar En.Ki zou in het uitgangspunt van de simulatie niets meer zijn dan een avatar-input in het spel.

   Er is duidelijk 1 architect van deze simulatie en het lijkt erop dat deze simulatie bewustzijnsfracties (wat wij ‘ziel’ noemen) middels een goed “promo film” verleid heeft om deel te nemen in een simulatie die in de praktijk niet zo mooi is als wellicht vooraf geschetst.

   Wat wel relevant is, is dat als deze (ogenschijnlijk toch wel) negatieve simulatie wel draait binnen een andere simulatie, dat hij dan waarschijnlijk rekencapaciteit afsnoept van die originele simulatie. Het lijkt er in die zin op dat niet geheel uitgesloten is dat de KHAA (of een dergelijke overkoepelende simulatie) bestaat, omdat de Luciferiaanse simulatie zich lijkt te gedragen als een soort virussysteem.

   • ZalmInBlik schreef:

    Helder Martin, dank voor je uitleg! Wat voor mij als een paal boven water staat is dat de simulatie ergo Lucifer/Nimrod/Iblis/Satan of hoe het ook moge heten zijn krachten ontleend aan de ‘onbewuste’ actoren in deze simulatie en dat zijn er nogal wat… 😀 zij zijn de katalysator die dit alles in stand houden en de energieën centraliseren/compacteren opdat de simulatie cq. vangnet in stand blijft…Mijn laatste dilemma is het ‘licht’ wat wij aan het einde van deze ervaring zien/ontwaren is dit het valse licht (recycle) of het portaal naar een hogere dimensie?

    • Martin Vrijland schreef:

     Dat is vrij simpel te beantwoorden.
     Omdat het een simulatie is, is ook de lichtervaring onderdeel van de simulatie.

     Ik denk dat de laatste regel tekst uit mijn artikel heel belangrijk is om nog even goed door te laten dringen.

 3. Martin Vrijland schreef:

  Voor iedereen die de implicaties van het double slits experiment nog eens goed wil leren begrijpen:

 4. mb. schreef:

  Nasa krijgt zo’n 52 mln dollar per dag. Lekker de mensen uitmelken en met dat geld disinfo creëren. Niet slecht …

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten