Hoe werkt een goed geoliede propaganda machine?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 31 oktober 2020 15 Comments

fotobron: printerest.com

Noam Chomsky, een bekende Asjkenazisch joodse immigrantenzoon uit Philadelphia, was getuige van praktisch alle grote historische gebeurtenissen, van de tweede wereldoorlog, Hiroshima, Tsjernobyl tot de laatste financiële crisis en de huidige “coronavirus pandemie”.

Als je zijn kennis over manipulatietechnieken bekijkt, zou je bijna denken dat Chomsky misschien zelf wel de architect van grote wereldwijde psychologische operaties is, maar dat zou complotdenken zijn en daar doen wij niet aan. Is Chompsky de PsyOp-master die de handleiding schreef voor de propagandamachines wereldwijd en die lang genoeg leefde om de resultaten van zijn 10 basisregels succesvol te zien worden? Nee joh…

In mijn boeken beschrijf ik hoe niet alleen geschiedvervalsing, maar ook real-time actualiteitsvervalsing (voorbeeld) kan worden gerealiseerd met psychologische operaties, waarbij een heel social media leger klaar staat om de groepsdruk op de meningsvorming uit te oefenen via pear pressure. Dat deel van manipulatie, komt opmerkelijk genoeg niet in Chomsky’s vocabulaire voor, terwijl hij oud genoeg is om bijvoorbeeld weet te hebben van het feit dat 1 op de 50 in het voormalig Oost Duitse DDR een Inoffizieller Mitarbeiter was (en dat zijn dan de officiële cijfers).

Het is echter toch interessant om zijn kennis van manipulatietechnieken eens nader onder de loep te nemen. Hoewel ook beweerd is dat Chomsky deze 10 basisregels nooit zo kort en bondig heeft opgesteld en het slechts een interpretatie is van journalist Eduardo Aliverti, is het toch nuttig om het overzicht eens te bestuderen:

De afleidingsstrategie

Het hoofdelement van sociale controle is de afleidingsstrategie. Die bestaat eruit de aandacht van het publiek af te leiden van belangrijke problemen en veranderingen waartoe de politieke en economische elite besluit, door middel van de techniek van de overstroming; een stroom van voortdurende afleiding en onbeduidende informatie.

Belangrijke wetswijzigingen tijdens een groot voetbaltoernooi doorvoeren is bijvoorbeeld een slimme keuze, maar ook de continue stroom aan brood en spelen, zoals soapseries of grote shows als het Eurovisie Songfestival, is perfecte afleiding. Het credo is: houd mensen zoet met onbelangrijke zaken.

De afleidingsstrategie is ook essentieel om te voorkomen dat het publiek geïnteresseerd is in essentiële kennis, op het gebied van wetenschap, economie, psychologie, neurobiologie, cybernetica en AI.

De aandacht van het publiek afleiden, weg van de echte sociale problemen, geboeid door onderwerpen die niet echt belangrijk zijn. Houd het publiek bezig, druk, druk, zonder tijd om na te denken; terug naar de boerderij zoals andere dieren (citaat uit de tekst ‘Stille wapens voor vreedzame oorlogen’)”.

Tegenwoordig hebben we ook discussie op tv, zoals OP1, Jinek en vele andere shows, waarin gecompromitteerde (goed betaalde) tafelgasten een schijndiscussie aanzwengelen die de kijker af moeten leiden met een ernstige discussie over een dwaalspoor, zodat datgene wat het hoofdonderwerp van discussie zou moeten zijn, niet aan bod komt. Feitelijk is dit ook het schijn discussie spel dat we in het parlement zien, waar links en rechts en rood, groen en geel elkaar bestrijden ter afleiding van waar het volk zich echt druk over zou moeten maken en ter bekrachtiging van de misleiding.

Laat de discussie gaan over de kras in de lak van de auto terwijl het zou moeten gaan over de motor die het niet doet.

Iets soortgelijks zien we tegenwoordig terug met de tactische inzet van gecontroleerde alternatieve media (zie deze toelichting).

Creëer een probleem om de oplossing te introduceren

Deze methode wordt ook wel “probleem-reactie-oplossing” genoemd. Er wordt een probleem gecreëerd om vervolgens een goed gecoördineerde reactie bij het volk uit te lokken, die de basis legt voor het introduceren van maatregelen (de oplossing) die normaalgesproken nooit geaccepteerd zouden worden. Deze methode is hier op de website veel besproken en uitgebreid toegelicht met voorbeelden.

De gradatie strategie

Strengere maatregelen introduceren doe je als een druppeldosering. Bij het plotsklap introduceren van strengere maatregelen creëer je een shockeffect in de maatschappij, waardoor er verzet komt. Door drupsgewijs te doceren valt het minder op. Deze stelregel is tijdens de coronacrisis PsyOp nog steeds van toepassing alhoewel het probleem van het “verschrikkelijke virus” zo goed middels propaganda verkocht is, dat een acute lockdown geaccepteerd werd.

Daarna kwam de versoepeling en nu gaat de druppelmachine weer aan. Het zijn alleen wel iets grotere druppels dan dat we gewend zijn. Men heeft haast om een totale wereldwijde economische reset en machtsstructuur verandering te realiseren. Dat heeft alles te maken met het master-script en de tijdslijn die men volgt. Dat beschrijf ik uitgebreid in mijn boek ‘Coronavirus covid-19, waar eindigt dit‘.

Je kunt niet in 1x vaccinaties verplicht maken. Je moet de ‘proleem, reactie, oplossing’ stelregel steeds weer toepassen om het volk het probleem in te wrijven, de angst reactie te versterken en dan de maatregelen weer een stapje op te voeren. Je kunt niet in 1x een enorme economische en bestuurlijke reset realiseren als het probleem niet ernstig genoeg is. De huidige zelfgeschapen problemen worden echter verkocht als zijnde van zeer grote impact, dus is de angst-reactie extreem heftig en kun je ook een heftige oplossing implementeren. Grote druppels dus deze keer.

De uitstel strategie

Een andere manier om ervoor te zorgen dat je een ​​onpopulair besluit geaccepteerd kunt krijgen, is door het voor te stellen als “pijnlijk en noodzakelijk” en in het hier-en-nu publieke acceptatie te verkrijgen voor toekomstige toepassing.

Het is gemakkelijker om een ​​toekomstig offer te aanvaarden dan een onmiddellijk offer. Ten eerste omdat de inspanning niet onmiddellijk is vereist. Ten tweede omdat het publiek, de massa, altijd de neiging heeft om naïef te hopen dat “alles morgen beter zal worden” en dat het vereiste offer kan worden vermeden. Dit geeft het publiek meer tijd om aan het idee van verandering te wennen en het met berusting te accepteren als de tijd daar is.

Als we straks massaal een vaccin nemen, kunnen we misschien onderstaand scenario voorkomen. De ‘uitstel strategie’ en acceptatie aangewakkerd door Hollywood angstpropaganda middels deels niet ondenkbare scenario’s (lees verder onder het filmpje):

Spreek het publiek toe alsof je kinderen toespreekt

Deze methode zien we in de meest ultieme variant in de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ze spreken de kijkers toe als een meester die een groep twaalfjarigen toespreekt. Wat dat betreft komt het goed van pas dat De Jonge ooit schoolmeester was.

Dit alles krijgt een extra Neuro Linguïstische Programmeer lading door een doventolk prominent op de achtergrond te zetten. Alsof heel Nederland doof is! En ja, dat is ook precies de verborgen krachtige boodschap. U moet goed luisteren: “Bent u soms doof?”

Gebruik het emotionele aspect meer dan de rede

Gebruik maken van het emotionele aspect is een klassieke techniek om een ​​kortsluiting te veroorzaken in de rationele analyse en uiteindelijk in het kritisch denkvermogen van individuen. Bovendien opent het gebruik van het emotionele register de deur naar het onderbewuste om ideeën, verlangens, angsten en dwanghandelingen te implanteren of te engageren en het gewenste gedrag op te wekken.

Een shockeffect is een techniek die ook door hypnotiseurs wordt toegepast. Het meest sprekende voorbeeld is de instant hypnose techniek die u in onderstaande video ziet. Het effect van het choqueren van de emotie levert een vergelijkbaar resultaat. Wat dat betreft is de trailer die u hierboven zag te plaatsen in dezelfde categorie. “Oh mijn God! Dat willen we zeker niet! Nou, dan maar een vaccin!

Het shock effect zet het rationeel denkvermogen op dusdanige wijze uit, dat Darren Brown hier de hoofdprijs laat uitbetalen op een verliezend ticket tijdens de hondenraces (bekijk deze hypnose techniek en andere en lees verder onder het filmpje):

Houd het publiek in onwetendheid en middelmatigheid

Laat de uitleg van technologieën en methoden zo ingewikkeld klinken dat de gemiddelde mens denkt het nooit te kunnen begrijpen. Zorg ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs aan de lagere sociale klassen zo slecht of middelmatig mogelijk is, dat de afstand tussen de lagere en hogere klassen immens groot wordt en eenvoudig begrip buiten het bereik van de lagere klassen blijft (zie ‘Wapens voor stille oorlogen’).

In mijn boek doe ik het omgekeerde en laat ik zien dat ingewikkeld ogende materie eigenlijk best eenvoudig te begrijpen is. Het is de Chompsky techniek die ons doet denken dat alles heel moeilijk is. Datzelfde effect heeft het onderwijs. Veelal worden zaken zo uitgelegd dat je de logica erachter niet begrijpt, maar slechts voorgekauwde formules in je geheugen moet stampen. Dit zorgt ervoor dat velen denken niet slim genoeg te zijn en dus maar beter naar de wollig sprekende experts op tv te moeten luisteren.

In de alternatieve media zien we kanalen als Café Weltschmertz dezelfde tactiek toepassen door de inzet van bijvoorbeeld professor Pierre Capel. Als je zijn uitleg kijkt verliest menigeen de draad, terwijl hij afleidt van het onderwerp waar het over zou moeten gaan, namelijk dat niet de ‘germ theory’ correct is, maar de ‘terrain theory’. Dit omdat Louis Pasteur een fraudeur was die dat zelfs vlak voor zijn dood toegaf. Zijn privé boekhouding legde dit bloot (toelichting hier, hier en hier).

Stimuleer het publiek om domheid en middelmatigheid trendy te vinden

Stimuleer de massa om te denken dat het modieus is om dom, vulgair en ongeschoold te zijn. Het altijd grappige kroegpraat dat velen wel kennen waardoor intelligente gesprekken iets is voor mensen die arrogant zijn. Hans Teeuwen achtige types zijn daarin slim gekozen grote rolmodellen.

Zelf-culpabiliteit (schuldgevoel)

Zorg ervoor dat mensen zelf de oorzaak voelen van hun eigen ongeluk. Het gevoel van ontoereikende intelligentie (zoals beschreven onder ‘onwetendheid en middelmatigheid’) is daarin erg belangrijk. Dus in plaats van in opstand te komen tegen het economische systeem, veracht het individu zichzelf en geeft het zichzelf de schuld. Dat wekt een depressieve toestand op. Een effect van depressie is dat iemand lamgeslagen voor zich uit gaat staren. En zonder actie is er geen revolutie!

Een praktische voorbeeld is dat de media ons Famke Louise types laten zien; een Famke Louise die zomaar even achter de ideeën van complotdenkers aanliep en daardoor bijna al haar opdrachten kwijtraakte. Dom dom dom! Gelukkig kreeg ze de kans om spijt te betuigen en in te zien hoe ze zichzelf in de penarie had geholpen.

Breng alleen de experts op de hoogte van de echte technologische stand van zaken

In de afgelopen 50 jaar heeft de versnelde vooruitgang in de wetenschap een steeds grotere kloof gecreëerd tussen publieke kennis en kennis voor de elite. Dankzij biologie, neurobiologie en toegepaste psychologie heeft het “systeem” een gevorderde kennis van de mens genoten, zowel fysiek als psychologisch. Het systeem heeft het gewone individu beter leren kennen dan het zichzelf kent. Dit betekent dat het systeem in de meeste gevallen meer controle en macht over individuen heeft dan individuen zelf.

Een goed voorbeeld hiervan is de Big Data vergaring die geschiedt door grote bedrijven als Google en Facebook en instanties als het Palantir data centre, NSA of onze eigen AIVD.

Zij weten tot op dusdanig niveau wat onze interesses zijn, dat zij onze gedragingen niet alleen kunnen voorspellen, maar ook kunnen beïnvloeden via media en social media. Dit geschiedt fijnmaziger dan we denken en de beïnvloedingstechnieken verlopen niet alleen via het pushen of weglaten van berichten op de social media tijdlijn, maar geschiedt ook middels Inoffizieller Mitarbeiter (IMB’ers) die op sociale bijeenkomsten afkomen om de groepsmening te beïnvloeden of het social media leger dat de reacties onder berichten in een bepaalde richting stuurt.

Belangrijke technologische ontwikkelingen op het gebied van nano-technologie of CRYSPR-CAS of het op afstand lezen en schrijven van gedachten, herinneringen en zelf het DNA worden via gecontroleerde oppositie websites en kanalen gekoppeld aan desinfo, waardoor het kan worden afgeserveerd als complotdenken. Zo kun je de massa dom houden en doen geloven dat het allemaal wel wat meevalt en dat de rest SciFi fantasie of conspiracy is. Lees bijvoorbeeld deze belangrijke toelichting.

Kijkt u onderstaand filmpje nog even voor een nuttig update van de technologische stand van zaken (en dit was in 2015) en lees nog even verder onder het filmpje. Iets met de bestuurbare mens misschien? Let op de aangehaalde virus behandeling is gebaseerd op de leugens van Pasteur, maar die herhaling zie je overal in de mainstream wetenschap.

En bekijk dan ook nog even deze video en lees vervolgens in mijn boek (uw boek) hoe Georgie Rose’s kijk op de wereld niet deugt (en lees daaronder verder):

Om het volledig plaatje te krijgen van hoe onze werkelijkheid beïnvloed wordt, is het belangrijk om niet alleen bovengenoemde aspecten te begrijpen en alle gelinkte artikelen te bestuderen en de video’s te bekijken, maar ook om het master-script dat zich ontvouwt te leren kennen. U kunt dan gaan zien waar de maatschappij naartoe gestuurd wordt en ontdekt wat we kunnen doen. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat u deze kennis tot u neemt en daarom heb ik het samengevat in een boek dat u in een paar dagen leest. Lees het en deel het uit onder uw vrienden.

uw boek

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org

één muisklik en u steunt de echt onafhankelijke journalistiek nu het meer dan ooit telt [uw steun]

116 Shares

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (15)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZandInOgen schreef:

  Chomsky is gewoon op de hoogte van de subversieve tactieken van de usual suspects, of het nou de Frankfurt school (schule) is of de Tavistock Institute allemaal instrumenten die terug te voeren zijn naar de Protocollen (Talmoed/kabbalah/zohar)
  https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
  https://www.henrymakow.com/2020/02/Frankfurt-School-is-Illuminati-Jewish-Satanism.html

 2. Zonnetje schreef:

  Een mooi topartikel! Goed samengevat hoe de manipulatie
  van de bevolking plaatsvindt.
  Het verbaast mij niet dat een ‘ chomsky’ zich bezig houdt met manipulatie. En ondertussen komt hii over als een mak schaap, altijd redelijk, always the disguise.

 3. ZalmInBlik schreef:

  Waarom ben ik niet verbaasd, je komt ze iedere keer weer tegen. schwab en consorten één van hen denk t wel.

 4. Camera 2 schreef:

  Subliem artikel, vooral de beschrijving van de bizarre “nlp methodes” van de vieze lippen mond vrouw die achter rutte staat te betoveren tijdens de
  befehl ist befehl monologen in de studio’s van de depandances van Hollywood.

  Het effect is dat dove mensen ook muilkorven op gaan doen en zich niet meer kunnen uiten d.m.v doventaal techniek .

  Even nog wat zeggen door een Muilkorfje(mondkapjuh, klinkt lief)

  lhfglf glfhg uueuuenhf,hhjuhjsidisd, iuahuh, dphef, ufhurhf, bbyyyywerdsj
  ]\uughwee ughhe
  ughe,KUch, aaagh, ik chan cheen atm krijgen

  Nou u moet nodig naar de test-straat, wat een gekuch

 5. chris-kind schreef:

  hey martin,

  hoe duidelijk wil je de FENIX hebben in songbird, overal zie ik veel reacties op sites/YTvids met betrekking op COVID dat het grotendeels fraude is, denk wel dat we hier voorzichtig mee moeten zijn, het lijkt erop dat het begin idd veel al scamm praktijken zijn om de stress te verhogen, echter, zoals je weet ( thunderboltsproject ) leven we in een elektrisch magnetisch universum, toxiciteit speelt de hoofdrol in pandemieën, wanneer de uitrol van korte millimeter microgolven in 2022 een feit is wordt het elektrische veld van de aarde vergiftigt , onze ether zal geladen worden met radioactieve deeltjes en zal mensen, die dan al ruim 2 jaar met angst/stress/maskers leven heel ziek gaan maken. Hiermee wordt gelijk alles wat kritiek had of het woord fraude/fake uitte de mond gesnoerd , gedemoniseerd en zelfs indien nodig achter slot of grendel gezet. De komende jaren moeten er grote natuurrampen plaatsvinden die vrijbaan gaan maken voor de geboorte van de NWO, symbolisch zal dit gebeuren doormiddel van het breken van een dam ( breken van het water ), Hooverdam in de VS lijkt hier zeer geschikt voor. In de VS worden inmiddels honderdduizenden geëvacueerd daar magma en hitte in verschillende staten uit de grond komt. De geboorte zal niet lang meer op zich laten wachten.

 6. Harry vries schreef:

  Ritchie from Boston is ook een aparte figuur. Heeft ook veel heel gekke dingen gezegd, bijvoorbeeld is hij een paar jaar geleden half de VS rondgeweest in zijn auto op zoek naar de “Sasquatch”, hetgeen misschien net als de Qanon gekte of de graancirkel of alien wanen onder andere bedoeld is om iedereen die niet gelooft in de Mainstream media als een stel idioten neer te zetten. Ik volgde zijn kanaal tot een paar jaar terug maar ben daar volledig op afgehaakt.

  Toch was die Songbird video natuurlijk wel goed. Raar overigens want volgens de producer “Michael Bay” zijn ze er pas dit jaar (tijdens de lockdown in de VS) aan begonnen te filmen. Maar normaliter duurt het minimaal 1 maar meestal wel 2 jaar voordat een film klaar is, en zeker zo’n big budget film als Sonbird. Het kan dus helemaal wel zo zijn dat het filmen hiervan al in 2019 begonnen is.

 7. johan den haag schreef:

  Beste Martin,

  Ik denk dat we het volk een te intelligente rol toe dichten.
  Het maakt niet uit in welke tijd we zitten, het volk zal altijd bespeeld worden.

  We zijn nu echter in de chaos tijd beland.
  Links en rechts bestaan niet meer ( hebben ze ooit bestaan?)
  Alle oude normen en waarden overboord.
  Alleen maar problemen benoemen, geen visie, geen richting.

  De machthebbers, vakbonden, bedrijven, banken, allemaal zijn ze het eens met elkaar.
  Uiteraard gaat 90% van de huidige machthebbers bedrogen of teleurgesteld uitkomen en
  blijft er een hele dunne laag over die alles in hadden heeft.

  Ian Flemming komt geloof ik ook uit de intelligence wereld en zijn Spectre verhaal gaat dus meer dan eens waar worden. En ook al zien we al 30 jaar lang James Bond, we tuinen er met open ogen in.
  Vandaar mijn eerste zin over niet al te intelligent volk.

  Ik denk wel dat al die false flag terrorisme en lock downs nog oefeningen zijn.

  Er zal eerst een algemeen verbod op protesteren en volledige kunnen uitoefenen van censuur moeten komen, voordat de grote klap uit geeld kan worden.

  Alles wordt met de grootste precisie uitgevoerd.

  Toch zit er aan dit alles een enorm risico.
  De satanisten weten dat, al krijgen ze het voor elkaar, hun heerschappij toch niet voor eeuwig zal duren.
  Ik kan geen schatting geven van hoelang, maar meer dan 100 jaar lijkt me toch lastig.

  Waar ik nu een afslag wil maken, is naar het christendom.
  Zelf ben ik christen en geloof ik in Jezus voorspellingen
  Uiteraard is een ieder vrij daar dan weer een ander beeld bij te hebben.

  Voetnoot:

  Ik zie mijzelf als fatalist en denk dat dingen gebeuren volgens een patroon.
  De afgelopen 20 jaar ( na 9/11) heb ik alleen maar analyses gezien, maar nog nooit een verandering op basis van analyses.

  Alleen maar zoals jij zelf stelt volgens : probleem creëren en daarna “oplossing” erin gooien.

  Daarmee is denk ik mij fatalisme wel bevestigd.

  • Waarom wil je dit weten? schreef:

   Johan, je reactie maakt mij nieuwsgierig. Heb je het artikel werkelijk gelezen en alle daar onderliggende links?

   Hoe kom je als overtuigd Christen op deze website terecht? Het geloof biedt toch al een Boek met alle antwoorden?

   En als je dan toch nog wat mist in het Boek en op deze website begint te speuren, waarom pik je er dan alleen de dingen uit die bij jouw al bestaande wereldbeeld passen? Er staat zoveel meer.

   Verandering van spijzen doet leven, dus lees eens een ander boek: https://www.boekenbestellen.nl/boek/coronavirus-covid-19/38993

   En 100 jaar heerschappij moeilijk? Heb je opgelet tijdens de geschiedenislessen op de basischool?

   En terwijl ik dit typ vraag ik me af waarom. Waarom wil ik überhaupt reageren? Iemand die het niet wil zien, zal het nooit zien.

 8. ZalmInBlik schreef:

  ..Ondertussen tekent willy bij het kruisje, bij de gratie gods

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
  Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de
  huidige fase van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een
  aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke
  gezondheid dat voor de langere termijn een juridische basis vormt voor
  een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn;
  Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
  gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201113/publicatie_wet/document3/f=/vldpei4is7yk.pdf
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen

  Het woord “VOLK” zie ik er niet tussenstaan

 9. Camera 2 schreef:

  PAS OP !!!

  Geen peper meer gebruiken, om kans op niezen te voorkomen
  anders moet je direct de kliniek in voor een aantal weken.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1374249358/live-duitsers-bij-elk-symptoom-meteen-in-quarantaine

 10. Analyze schreef:

  Het is de hoogste tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid, non-compliance in Madurodam! Al deze tegenstrijdige berichtgevingen in de propaganda media zijn een teken aan de wand en laten eens te meer zien dat men de intelligentie van de gemiddelde inwoner te laag inschaalt. Het tart alle logica..

  Niets geen geweld, demonstratie of petities tekenen gewoon lekker je alledaagse gang gaan. Zet die muilkorf af, cafés en restaurants openen, boetes niet betalen en indien nodig bezwaar aantekenen enz enz. In Denemarken kan het ook, waarom hier niet?

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/rutte-regels-eerste-twee-besmettingsniveaus-moeten-strenger/ar-BB1b8yA7
  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/deense-studie-mondkapje-beschermt-nauwelijks-tegen-corona/ar-BB1b8wLD

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten