Iedere kritische denker (ook wel ‘complotdenker’ genaamd) moet in chemtrails geloven, of toch niet?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 9 april 2018 55 Comments

Als je de alternatieve media volgt, wordt je bijna gedwongen hun versie van 911 te geloven, te geloven dat de aarde plat is en dat er chemtrails in de lucht hangen. Omdat ik inmiddels bijna 6 jaar geleden begon met schrijven, heb ik langzamerhand kunnen ontdekken dat de alternatieve media helemaal niet bestaat uit vrije denkers, maar dat die alternatieve media bestaat uit vergelijkbare perceptiemanagers als in de mainstream media, maar dan mooier verpakt. Grote delen van de alternatieve media spelen de rol die Vladimir Lenin al zo mooi verwoorde: “The best way to control the opposition is to lead it yourself”.

Natuurlijk klopt er niets van de aanslagen op 911, maar dat wordt dan zo verdraaid en vervormd door die controlled opposition, dat het niets meer dan een een-tweetje met de mainstream media is. Je spreekt vooraf af dat de “oppositie” onjuiste doch geloofwaardig klinkende argumenten aanreikt en laat de mainstream dan aantonen dat er toch niets van die argumenten blijkt te kloppen. Zo ondermijn je elke oprechte vorm van kritiek die geen spreekbuis krijgt. Staat er een kritische schrijver op, dan ruïneer je die online en alleen die oppositie die jouw vooraf afgestemde nep-complotten verkondigt komt in beeld voor het grote publiek. Vandaar dat u de naam Martin Vrijland nooit in de media noch in de alternatieve media genoemd zult zien worden.

Als je kritisch nadenkt kun je soms tot de ontdekking komen dat bepaalde zaken niet helemaal zo zijn verlopen zo als ze in de media gebracht worden. Als je dan op internet zoekt kom je als snel bij die kanalen terecht die door de grote bedrijven (Google, Facebook, media, etc.) gepromoot worden. Als je al bij Martin Vrijland terecht komt, dan moet je daar tegenwoordig wel iets meer moeite voor doen, maar waarschijnlijk voedt het (het feit dat u mijn website bezoekt) tegelijk de kunstmatige intelligente scripts die de big data (die u voedt via uw zoekacties en social media -gedragingen) analyseren. Die scripts leren ook weer van alles wat ondergetekende schrijft en van uw reactie daarop. Dus voorlopig zal het mogen blijven bestaan, als het niet te veel bedreiging gaat vormen. Het online zwart maken van Martin Vrijland zorgt ondertussen voor een (onterechte) afschrikkende werking. Maar juist en vooral zult u voornamelijk bij de gecontroleerde alternatieve media uitkomen, omdat zij u delen van waarheid vermengd met nonsens laten zien (zodat dit later gebruikt kan worden om u van het kritisch denken af te helpen en u weer terug naar de mainstream bronnen te drijven). Het kritisch nadenken moet in de nabije toekomst iets zijn wat bleek te behoren tot die ietwat maffe groep ‘complotdenkers’; iets wat best grappig was, maar wat je gewoon niet meer moet doen. En anders hebben we altijd nog de psychiatrie.

Om dat effect te bereiken worden er nogal wat theorieën gelanceerd die kant nog wal raken, maar waar je wel in kunt verdwalen. De platteaarde theorie is hier al eens besproken als zo’n dwaalspoor. Je moet minstens een beetje een HTS opleiding hebben of enige natuurkundige basiskennis hebben om te begrijpen dat het onzin is, want ze komen met best aannemelijke verhalen op de proppen. Pas als je de wetmatigheden van de natuurkunde enigszins begrijpt kun je er doorheen prikken. We zullen gaan zien dat deze theorie in combinatie met allerlei andere zelfgeschapen nonsens gebruikt zal worden om tot de slotconclusie te komen dat elke vorm van kritisch nadenken gebaseerd is op nonsens. Als je zo desinfo (als een bewust onjuiste complottheorie over 911) combineert met een x-aantal andere desinfo theorieën en je laat die doorsijpelen naar het grote publiek als complottheorie (en maakt die term ‘complottheorie’ synoniem voor ‘kritisch nadenken’), dan kun je straks alles in 1x afserveren en er definitief paal en perk aan stellen. Liefst bij wet geregeld natuurlijk.

Een andere theorie die het erg goed doet in de alternatieve media is die van de chemtrails. Ook daar wordt vrij stellig beweerd dat we met van alles besproeid worden. Het is alleen forensisch onderzoek dat mogelijkerwijze aan zou kunnen tonen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en dan stuit je wel eens op mensen die bewijs zeggen te hebben, maar keihard is het nooit. Wil dat zeggen dat er geen chemicaliën in de lucht gesprayed zouden kunnen worden? Nee, maar zolang er geen forensisch bewijs is dat dit op grote schaal en structureel gebeurt, is dat gewoon een complottheorie te noemen. Zo was er iemand in Nederland die beweerde dat de KLM verrijkt en verarmd uranium in de lucht sprayde. Hierover gaf hij zelfs presentaties in alternatief-medialand. Inmiddels heeft deze Maarten Horst een rectificatie op zijn website geplaatst waarin hij toegeeft dat dit niet juist was. Hij baseerde zijn stelling op een telefoongesprek met een KLM medewerker die dit zou hebben gezegd. Ik ontving echter een opname van dat gesprek en toonde aan dat dit nonsens was.

Het is dus belangrijk dat we geen onzin verkondigen als we pretenderen een alternatieve blik op het nieuws, de actualiteit of de geschiedenis te geven. Die onzin behoort tot de gecontroleerde alternatieve media en mensen die acteurs als George van Houts, Ronald Bernard e.d promoten. Dat is helaas wat de gehele alternatieve media in Nederland doet; waarmee ze dus feitelijk desinfo promoten. Zij vermengen waarheden met desinfo. En dat is precies datgene wat bij de meeste Nederlanders doordringt als zijnde ‘complottheorieën’ en dus is het straks terecht dat complotdenken gestigmatiseerd kan worden tot iets voor ‘gekkies’. Als je immers (bewust) onjuiste theorieën lanceert, kunnen die straks afgebrand worden in de mainstream media, zoals Jeroen Pauw dat mocht doen met George van Houts. Dus ook waar het gaat om chemtrails, moeten we de zin van de onzin scheiden. Kritisch nadenken betekent niet dat je alle onzin van de alternatieve media moet geloven. Kritisch nadenken is dat je juist de zin van de onzin weet te scheiden en helaas moet je daarvoor ook een sterk bullshit filter op de alternatieve websites en hun lezingen e.d. loslaten. Zij vermengen bewust zin met onzin, zodat het kind straks met het badwater weggegooid gaat worden.

De aarde is niet plat, ufo’s zijn nog steeds slechts waarneming van een kleine groep mensen, maar zijn nooit duidelijk op beeld getoond en witte strepen in de lucht zijn niet per definitie chemtrails. Wat zijn die witte strepen in de lucht dan wel? Er circuleren filmpjes op het internet waaruit je zeker kunt opmaken dat de techniek om kunstmatig wolken te doen ontstaan, wel degelijk bestaat (zie onderstaand filmpje en lees verder daaronder).

De witte strepen die we doorgaans in de lucht zien, zijn echter iets minder simpel te verklaren dan velen denken. Een en ander hangt namelijk sterk samen met de luchtdruk van waar het vliegtuig zich bevindt. Bij start en landing zie je vaak de dampstrepen van de vleugels komen en dat komt door condensatie als gevolg van het luchtdrukverschil tussen onderkant en bovenkant van de vleugel (datgene waardoor ‘Lift’ bereikt wordt; die krachtvector waardoor het vliegtuig vliegt). Achter de vleugel komen de 2 lagen weer bij elkaar en perst de lucht die over de bovenzijde van de vleugel een langere weg aflegde, zich weer samen (of te wel de luchtdruk stijgt plots weer), waardoor de waterdamp die zich daarin bevindt plotsklaps condenseert.

Over de rest van de strepen die je in de lucht ziet kan niet eenduidig en eenvoudig worden gesteld dat dit altijd zomaar chemtrails zijn. Het hieronder geposte filmpje wordt veel aangehaald als bewijs voor het bestaan van chemtrails. Het filmpje bewijst echter niet zoveel, omdat het ene vliegtuig ogenschijnlijk hoger vliegt dan het andere en er dus andere luchtdruk- en temperatuurcondities gelden. Dat komt doordat het bovenste vliegtuig vermoedelijk in de stratosfeer vliegt en het onderste ogenschijnlijk in de troposfeer. En dus spelen er 2 compleet verschillende omstandigheden en dus ook compleet andere effecten waar het gaat om het ontstaan van condensatie (lees verder onder het filmpje).

De temperatuur van de atmosfeer varieert met de hoogte. Op basis hiervan wordt vaak een indeling van de atmosfeer in lagen gemaakt. Deze lagen zijn gescheiden door pauzes, die de bovengrens van elke laag vormen. Deze grenzen verlopen over het algemeen niet scherp. De hoogtes zijn niet overal op aarde gelijk en variëren ook met de dagelijkse en jaarlijkse gang. Op de polen liggen de grenzen vaak lager dan op de evenaar. De uiterste grens ligt op zo’n 10.000 km.

troposfeer  0 – 6/18 km, temperatuur neemt af met de hoogte
stratosfeer  6/18 – 50 km, temperatuur neemt toe met de hoogte
mesosfeer  50 – 80/85 km, temperatuur neemt af met de hoogte
thermosfeer  80/85 – 640-700 km, temperatuur neemt toe met de hoogte
exosfeer  700-800 tot 10.000 km

De grenzen tussen deze lagen heten de tropopauze, stratopauze en mesopauze. Daarnaast zijn er in de lagen nog onderverdelingen te maken op basis van bepaalde eigenschappen. Zo is in de stratosfeer de ozonlaag te vinden, terwijl de onderste laag van de magnetosfeer, de ionosfeer, zich in de thermosfeer bevindt en overdag ook in de mesosfeer. Op zeeniveau is de luchtdruk gemiddeld zo’n 1013 hPa, maar deze varieert van 970 tot 1050 hPa. De dichtheid en samenstelling van de lucht zijn hierbij de voornaamste factoren. Op zeeniveau is de dichtheid ongeveer 1,3 kg/m³, maar op 5500 m neemt deze af tot 0,7 kg/m³ en op 11 km is deze nog slechts 0,4 kg/m³. De luchtdruk neemt ook af met de hoogte door het kleinere aantal botsende gasmoleculen. Daarom heb je in een vliegtuig een zogenaamde drukcabine (dat deel waarin zich de passagiers en piloten bevinden), omdat je anders zuurstof gebrek zou krijgen en je een veel te lage luchtdruk zou ervaren als het vliegtuig in de stratosfeer vliegt.

Een lang verhaal kort gemaakt: andere luchtcondities betekent andere condensatiecondities. Het chemtrail-verhaal gaat uit van het structureel sprayen van bepaalde deeltjes die het condensatieproces versnellen. Dit zou gedaan worden om een deken rond de aarde te leggen om zo het zonlicht tegen te houden (om de ‘global warming’ af te remmen) of (zoals in de Vietnam oorlog) om wolken op te bouwen en regen te forceren (cloud seeding). We hebben nog steeds geen keihard bewijs dat dit structureel door verkeersvliegtuigen of speciaal daarvoor ontwikkelde vliegtuigen gebeurt. Als dit bewijs er wel is, heb ik mogelijk niet goed op zitten letten en zie ik die graag hieronder in de comments.

Nu zou kunnen worden verondersteld dat er iets door de brandstof zit dat over ons uit gesprayed wordt, maar van de (in de alternatieve media) veel genoemde vermeende extra chemtrailtanks en -nozzles in verkeersvliegtuigen heb ik nog nooit hard bewijs gezien. De optie van het vermengen van bepaalde stoffen in de brandstof zou een gedachtegang kunnen zijn, maar de vraag is wat er dan gebeurt tijdens het (best wel hete) verbrandingsproces in de turbine. Dat lijkt dus eigenlijk ook uitgesloten. Wat duidelijk is, is dat de roetdeeltjes en de waterdamp die geproduceerd worden tijdens het verbrandingsproces van kerosine, logischerwijze voor condensstreepvorming achter de motor zorgen. Afhankelijk van de luchtdrukcondities en temperatuur op die specifieke hoogte, blijft dit spoor van heel kort tot heel lang hangen. Het hangt dus meer van de weersomstandigheden zelf af hoe lang de strepen zichtbaar zijn en niet van het wel of niet aanwezig zijn van een bepaalde chemische toevoeging. Dat wat dus veelal betiteld wordt als een chemtrail, is dus meestal en waarschijnlijk altijd simpelweg een contrail.

Toch zou het kunnen dat er gesprayed wordt met als argument om bijvoorbeeld de vermeende global warming te stoppen. Het zou ook kunnen dat er meer gesprayed wordt dan alleen deeltjes die voor snellere condensatie (wolk/streep-vorming) zorgen. Dat zou dan met speciaal daarvoor ingerichte vliegtuigen moeten gebeuren. Forensisch bewijs zou in dat kader iets aan kunnen tonen, maar dat bewijs is tot noch toe door niemand getoond. Tot nu toe is er dus slechts sprake van speculeren. Het zijn vooral aannames en verkeerde interpretaties van de witte vliegtuigstrepen in de lucht die dat complot in stand houden. En zoals met veel zaken die interessant klinken, ben je geneigd er in mee te gaan, maar er is nimmer onomstotelijk bewijs getoond. Dat de techniek echter bestaat om wolken actief te voeden en op te bouwen, is wel duidelijk. Dat toont onderstaande documentaire wel aan (er van uitgaande dat de getuigenverklaring daarin oprecht en onvervalst is).

De conclusie is dus dat witte strepen in de lucht niet per definitie chemtrails zijn; dat het bestaan van chemtrails niet uit te sluiten is, maar dat er nog geen keihard forensisch bewijs getoond is. De techniek om kunstmatig wolken te doen ontstaan middels het sprayen van chemicaliën in de lucht bestaat echter wel degelijk. De gangbare witte strepen die we in de lucht zien, zijn echter meestal contrails.

 

121 Shares

Tags: , , , , , ,

About the Author ()

Comments (55)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Vitalinfo schreef:

  Deze Duitse wetenschapper is, voor zover ik dit kan beoordelen, een van de meest betrouwbare bronnen over het verschijnsel chemtrails die ik heb kunnen vinden. Ook hij beweert dat je niet zo maar kan stellen dat witte strepen in de lucht chemische sporen zijn. Je kunt sporen in de lucht beter niet gebruiken als een aanwijzing van chemtrails aldus deze man.

  Er is volgens hem wel degelijk spraken van het sproeien met niet al te vriendelijke stoffen. Er zijn heel wat belanghebbende in het spel. Als je wilt weten wat er eigenlijk gaande is dan denk ik toch dat je deze bron niet zomaar aan de kant kan schuiven.

  https://youtu.be/knEGVmL_RiQ

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik heb Harald zelf geïnterviewd en vond zijn verhaal ook sterk, maar helaas weet ik inmiddels niet meer zeker of ik hem nog 100% betrouwbaar kan noemen nu hij plots van het toneel verdwenen lijkt te zijn. Dat moet ik nog verder uitzoeken.

   • Iberi schreef:

    Ik ben geneigd Harald het voordeel van de twijfel te geven met betrekking tot chemtrails en andere sinistere zaken. Hij is in mijn ogen een van de weinige die echt deskundig is over zaken als chemtrails.

    Wat de aarde betreft dat die bolvormig zou zijn ben ik niet zo zeker ‘meer’ van. Er zijn door wetenschappers proeven gedaan en de conclusie die zij aan hun onderzoek hebben gekoppeld, is uitermate verrassend. Zij denken dat de aarde ‘geen’ bol kan zijn, wat het dan wel is? Het lijkt me wel verstandig om de NASA met een korreltje zout te nemen.

    • Martin Vrijland schreef:

     Ja ja ze komen met geloofwaardige klinkende theorieën zei ik al..

    • ClairVoyance schreef:

     Ik heb de video bekeken. Eerste gedachte die bij mij opkomt: Met die ‘long distance’ telescoop (uhh?) kunnen ze mooi ruimtestation ISS bekijken.
     Als het ruimtestation overkomt kun je het zelfs met een goede verrekijker (x10) zien. Je kunt dan zelfs de zonnepanelen zien.
     Dus ISS bestaat voor 100% zeker. Ik zie geen reden dat ze de beelden die ze vanuit ISS maken van de aarde (en waar je duidelijk kunt zien dat ie allesbehalve plat is) niet echt zouden zijn.
     Er lijkt ook nog wat fraude in het spel te zijn. Heel vaag wordt er opeens gedaan over een fata morgana effect dat opeens optreed, en iets over een spiegeleffect. Ik raak daar de draad kwijt.Want bij een spiegeleffect zou het schip toch op zijn kop moeten staan? Anyway, vervolgens gaan ze experimentjes doen met een laserstraal. Ik heb niet zoveel verstand van natuurkunde, maar kan het niet zijn dat licht afbuigt door de zwaartekracht, en dus ook afbuigt door de kromming van de aarde? Dat zou verklaren waarom de onderzoekers weliswaar met de gewenste,-dus dan is het onderzoek blijkbaar klaar- maar een foutieve uitkomst op de proppen komen.

 2. Indigo Pixie schreef:

  Is er überhaupt wel keihard bewijs te vinden voor gelijk welk onderwerp uit de conspiracy wereld? Waarom wordt er ‘geknoeid’ met de planeet en haar atmosfeer? Dit artikel (in 3 delen) somt enkele mogelijke redenen op voor ‘stratospheric aerosol injection’ en ontkracht ook de meer populaire theorieën of psy ops (zoals vergiftiging der mensheid, controle over het voedsel, militair wapen, mindcontrol, klimaat manipulatie en ‘solar radiation management’).
  In deel 3 oppert hij de theorie dat het sproeien van nanodeeltjes samenhangt met outer space en de zonnevlam cycli. Een elektromagnetisch ‘killshot’ kan het hele technocratische controle grid (5G) en de computer gestuurde maatschappij platleggen en de militaire spelletjes lamleggen. Aerosols kunnen de heftige activiteiten uit outer space en van de zon ‘verzachten’. Maar goed, het is ook maar een theorie…
  http://twoicefloes.com/your-turn/content-by-morpheus/the-skyception-series/skyception-chapter-one/

  • ClairVoyance schreef:

   Indigo Pixie, ik kende de site niet, en ik heb het artikel gelezen.
   Het artikel over chemtrails is wat mij betreft wel ongeveer hoe je de kwestie het best kunt benaderen,namelijk de zaken benoemen voor wat we kunnen waarnemen. Dus persisting trails ipv chemtrails. Dus de site ziet er in die zin aardig uit op het eerste oog.
   Maar dan gaan we de linker kolom bekijken. Dan zien we o.a the Corbett Report op het lijstje. Oei ! Foute boel. Oke , kan gebeuren. Nobody is perfect. Het kan onwetendheid zijn zullen we maar zeggen. Dan gaan we naar het zoekveld, rechts boven, en vullen we in ‘Architects & Engineers’. Bingo. Kan gebeuren, nobody is perfect, bovendien is het geschreven door iemand met de pseudoniem ‘Cognitive Dissonance’, dus dan kun je zoiets natuurlijk verwachten, en je mag natuurlijk best melden wat een bepaalde groep te zeggen heeft over 911 en er verder zelf geen mening over hebben.(lijdend aan meningnietus) En dan gaan we weer naar het zoekveld en vullen we in: ‘Dr Judy Wood’. Niets! Oke, kan ook onwetendheid zijn zullen we maar zeggen, nobody is perfect.
   Maar een site -die ik na een half uurtje te hebben bekeken- zo erg ‘onwetend’ blijkt te zijn, daar heb ik niets aan.Dus ook deze keer werkt de ‘Dr Judy Wood litmustest’ (als indicator dus) weer feilloos.Dus ik zeg, door de plee ermee.(Deze methode kan ik iedereen aanbevelen, het ruimt lekker op.)

 3. ClairVoyance schreef:

  Goed artikel Martin. En idd wat die vliegtuigmotoren betreft, het is een mooi stukje techniek en waarschijnlijk kun je niet zomaar allerlei troep door de brandstof mengen.
  Nu -maar ook inzake andere complotten- is het zaak dat complotters kritisch blijven, zelfstandig nadenken en niet als schapen de kudde volgen. Want terwijl de complotters de rest van de mensen dikwijls aanduiden als sheeple, zijn ze zelf over het algemeen ook niet ongevoelig voor groepsdruk.
  Als je ontdekt dat het verhaal dat je altijd hebt geloofd toch niet klopt, is het zaak om je ego aan de kant te zetten, Dat vinden veel mensen nog wel eens lastig merk ik vaak.Ik heb het zelf herhaaldelijk meegemaakt dat ik moest toegeven dat ik fout zat. Voorbeeldje. Micha Kat en de Demminkzaak . Ik heb zelfs meegelopen in een protest. Toen liep ik maanden achter A&E for 911 truth aan….. En jarenlang heb ik ‘the sheeple’ op straat aangeklampt en ze op de ‘chemtrails’ boven hun hoofd gewezen. Oef… Kan het nog erger? Nee, eigenlijk niet.
  Ik heb er in elk geval van geleerd dat ik voortaan beter onderzoek moest doen en niet te snel zaken voor waar aan neem, en zonder keihard bewijs van alles ga roeptoeteren.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Voor de goede orde: de documentaire onderaan in het artikel is gemaakt door Infowars.com
  Dat is typisch een site die begon met mensen lokken door veel zaken te exposen en uiteindelijk is getransformeerd richting een propagandakanaal voor Donald Trump. Ook die site is waarheid met onzin gaan vermengen.
  Je kunt wel concluderen dat het momenteel zeer lastig is om betrouwbare bronnen te vinden..en dat was vermoedelijk de hele opzet van het gecontroleerde spel van het optuigen van de alternatieve media.

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Het zal mij een worst wezen chemtrails of niet een feit is dat het mijn zonnetje in de weg zit hier een link van gisteren

  http://www.thesleuthjournal.com/harvard-geo-engineering-chemtrails-what-missed/

 6. mec schreef:

  Iberi schreef:
  “”Wat de aarde betreft dat die bolvormig zou zijn ben ik niet zo zeker ‘meer’ van.””

  Kijk dan eerst even naar dit filmpje Iberi

  https://www.youtube.com/watch?v=pCtTZaAP2YM

  ^^On November 9 1980 in an episode on his TV series “Cosmos” the legendary Carl Sagan brilliantly demonstrates how more than 2000 years ago (Long before Christopher Columbus) the Greek Mathematician/Geographer “Father of Geography” Eratosthenes proved Earth is Spherical. This is an excerpt from that episode. Hard to believe that some people still deny this more than 2000 years later.

  Volgens mij is de Maan een verticale schijf? of? :p

 7. marcos schreef:

  Wat mij bevreemd is dat deze chemtrails tegelijkertijd aan de oppervlakte kwamen met de zogenaamde budget airlines. Nooit begrepen hoe zij dit business model winstgevend hebben kunnen krijgen, tenzij ………………….

 8. Indigo Pixie schreef:

  China probeert klimaatbeheersing vanop Aarde via verbrandingsprocessen om regenwolken te maken door middel van zilver-ionen. Op de olympische spelen van 2008 zorgden ze al voor heldere luchten en het oplossen van regenwolken door chemicaliën te sproeien en te verspreiden.

  http://www.friends-of-tibet.org.nz/china-to-install-hundreds-of-thousands-of-fuel-burning-chambers-in-tibet-to-induce-rainfall-and-address-water-scarcity-in-china/

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben dat ik weet dat cloud seeding wel degelijk bestaat. Chemtrails maken (lees: cloud seeding doen) is dus geen probleem. Wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken is dat het STRUCTUREEL sprayen van de lucht via commerciële vliegtuigen nog steeds een onbewezen stellingname is en dat veelal contrails aangezien worden voor chemtrails.

 9. Martin Vrijland schreef:

  Ik weet niet of dit een fake or real video is, maar je zou kunnen stellen dat er genoeg aanwijzingen zijn dat het maken van chemtrails voor cloud seeding of andere doeleinden wel degelijk voorkomt. Wat ik ter discussie stel is dat het structureel via passagiersvliegtuigen gebeurt. Eerlijk is eerlijk, zo’n video kan ook vol Photoshops zitten. Het is dus best lastig om forensisch bewijs te vinden.

 10. Gladiator schreef:

  Beste mensen,
  Wil toch even reageren op het thema chemtrails.
  Ik ben woonachtig in Zuid-Limburg in een dorpje pal aan de Maas en het natuurgebied Maasvallei!!

  Chemtrails zijn een feit en ik hoop toch dat de mensen van mijn favoriete blog hier niet aan twijfelen. Heb me nl de laatste jaren redelijk verdiept in dit criminele gebeuren en ben veel rubbish tegengekomen maar ook goed feitenmateriaal. Ik zal hier niet gaan verwijzen naar diverse websites want daarover kan dan weer discussie over worden gevoerd en dat vind ik nu even niet relevant!
  Daarbij ben juist ik het die veel van de auteur van deze site leert én ook van de vele reacties welke me al vaak mijn ogen hebben laten open gaan daar ik niet op het juiste pad zat, dus daarvoor dank.

  Ik heb zelf een kleine 650 foto’s van dat gespray vanachter vliegtuigen gemaakt en ik word hier niet vrolijk van.

  Even een recente gebeurtenis weergeven dus.
  Afgelopen vrijdag 6 april keek ik uit mijn raam rond de klok van 6 uur. De lucht was HEMELSBLAUW, dus zoals het hoort als men een een zonnige dag mag verwachten. Wat ik echter ook zag was dat er een tiental vliegtuigen bezig waren hun opdracht uit te voeren van hun bazen, namelijk het witten van deze mooie blauwe hemel. (ze kunnen ook zwart sprayen, daar heb ik ook foto’s van en zelfs een filmpje, dat doen ze dan wel meestal in de avonduren, dit zullen dan natuurlijk wel slecht afgestelde dieselmoteren zijn als ik me niet vergis…..toch??!!)

  Toen ik met mijn hond rond de klok van 9 het natuurgebied inliep was het al niet meer normaal boven mijn hoofd. Er hingen reeds tientallen dikke witte banen in de lucht welke zich zichtbaar verbreedden!
  Toen ik rond de klok van 11 uur weer terugkwam was de hemel mooi MELKWIT, geheel tegen mijn zin in en had ik een patriot raketje gehad dan had ik met zekerheid mijn doel geweten!!

  Ook heb ik opnames gemaakt van spinnenragachtige substanties welke aan 1 zijde van de maasdijk waren neergeslagen met de windrichting mee. Dat dit uit de lucht kwam was voor mij meer dan duidelijk temeer omdat het maar aan 1 zijde van de dijk in de genoemde windrichting was en ook veel dichter dan normale spinnenrag en veel specifieker om de planten en het gras heen geslagen….niet geweven!!!

  Daarbij nog de opmerking dat ik nagenoeg dagelijks als ik mijn zwarte militaire kisten uit doe nadat ik toch veelal door nat gras en dergelijke loop een bruine aanslag van vettig stof op mijn kisten heb wat ik er echt af moet poetsen met een harde borstel.

  Zo, dus kom mij nou niet met de bewering dat chemtrails in welke vorm dan ook niet bestaan want dan ga ik toch echt twijfelen aan zelfs de mensen hier.

  Dan nog snel even over dat gedoe met de platte aarde die met een snelheid van (en ik bedoel nu allemaal ONGEVEER snelheden in MPH voor alle duidelijkheid) 1000 MpH rond zijn eigen as draait (niet dus) en….deze zgnd “bol” draait met zijn maan met 67.000 MpH rond de zon (niet dus), dit geheel draait of “spiraalt” met een snelheid van 500.000 MpH door de rand van ons melkwegstelsel (niet dus) en dit (het melkwegstelsel) vliegt met een snelheid van 670.000.000 MpH door het universum (niet dus)……en dan zie je ongeveer dit hier op aard…..http://fullhdwall.com/lake.html
  Toch…!!
  Nou ja, wie geloofd wordt zalig….!!

  Ik zal duidelijk zijn, maar na een gevalletje simpele waterpas, de wet op de communicerende vaten, water wat m.i. niet rond kan lopen, althans mijn verstand laat mij dit overduidelijk zien als ik over een waterspiegel kijk want dan zie ik na elke mijl geen kromming van 8 inch en elke verdere mijl dus tot de macht 2. (gooi water in een hele grote bak en ga meten, no way dat er ook maar 1 mm verschil te vinden is) Ook zijn er reeds vele laserproeven cq tests uitgevoerd (ook in het filmpje hierboven o.a.) welke overduidelijk aangeven dat er géén kromming waar te nemen is. Daarbij verwijs ik het zgnd gravity al heel lang naar het land der fabelen.

  Maar, ieder zijn standpunt natuurlijk maar ik laat me natuurlijk heel graag overtuigen van het fopspeenmodel globe, maar…..aub NIET met die miljoen, miljard, triljoen en triljardboy Carl Sagan.

  En nu ik toch bezig ben nog kort over de zon….de zon in niet zo ver weg als men ons wil doen geloven en de zon is ook geen atomaire reactor en ook vindt er geen fusie plaats. De zon is een converter, dat weet men trouwens al veel langer. Ook is licht niet zichtbaar in de ruimte dus ook geen licht van sterren.
  En dit leidt weer tot andere opvatting van tijd cq snelheid. maar misschien iets voor een andere topic….

  Zie het wel aan de reacties indien dit geplaatst wordt!!

  M.vr.gr.

  Gladiator

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het trollenleger moet in worden gezet om de lezers van Martin Vrijland vooral de indruk te wekken dat zijn reageerders in alles geloven: in chemtrails, dat de aarde plat is, etc.
   Gelukkig representeren enkele reageerders (die ik hier even doorlaat om e.e.a. zichtbaar te maken) niet al mijn lezers en ik denk eerlijk gezegd dat dit een bewuste strategie is. Ik had al langer, op mijn Facebook tijdlijn, in de gaten dat er sprake was van een bewuste trollenstrategie: zogenaamde medestanders die ineens de platte aarde bullshit begonnen te plempen in mijn reacties. Een slimme strategie van de geheime diensten, maar ik leen mij er niet voor.

   Let wel: 1 of 2 reageerders representeren niet de duizenden lezers per dag!

  • ClairVoyance schreef:

   Martin, jij denkt vaak dat mensen die hier idiote ideeen spuien, trollen zijn. Ik denk dat sommigen gewoon dom zijn (elke imbeciel met een laptop en een internetverbinding kan feitelijk reageren) en ik vermoed dat er ook een aanzienlijk deel van de goedwillende waarheidszoekers als gevolg van hersenspoeling niet meer helder kan denken. Laten we meteen de som op de proef nemen, en kijken wat Gladiator bijv. met ISS doet. ( De platte aarde kerk predikt dat ISS fake is, anders klopt het verhaaltje niet meer)

   Gladiator, Ten eerste, ik zie ‘s nachts toch duidelijk sterren vanaf onze planeet? De aarde is toch ook in de ruimte? Of zijn dat geen sterren, maar lampjes geplakt aan de binnenkant van een soort dome en die dome draait dan zeg maar rondjes of zo ? Knap staaltje techniek dan. 😀
   En ISS is volgens jouw religie hartstikke fake toch?
   Ik zou dan zeggen, als het budget het toelaat, schaf dan een goede verrekijker aan.Je kunt dan met EIGEN OGEN het ruimtestation ISS zien. Ik heb zelf een stern, waarmee je ISS -als ie overkomt, en als de weersomstandigheden het toelaten- heel goed kunt bekijken.
   https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogelbescherming-stern-10×50

   • Martin Vrijland schreef:

    Ja, mijn ervaring leert dat het meestal vooral trollen zijn die de behoefte hebben om pro-actief aan beïnvloeding op mijn Facebook tijdlijn te doen. Sinds ik dat geblokkeerd heb met een filter, is dat niet meer mogelijk en is de enige optie nog de reacties van deze website te vullen.
    Ik geloof niet dat er zoveel bewust domme mensen rondlopen. Ik geloof niet dat je bewust dergelijke ideeën aanhangt. De reacties van dergelijke trollen zijn vaak zeer goed uitgewerkt. Er wordt tijd aan besteed: Rattenvangers van Hamelen.

   • Martin Vrijland schreef:

    In de voormalig DDR (keurig overgevloeid in het huidige Duitsland..en dus EU) noemden ze dat soort mensen Inoffizieller Mitarbeiter. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er in Nederland nogal wat Inoffizieller Mitarbeiter rondlopen die (onder andere) aan beïnvloeding op social media doen (met behoud van uitkering of e.o.a. subsidiepotje). Met dank aan de AIVD natuurlijk.

   • Gladiator schreef:

    @ClairVoyance en @ Martin Vrijland natuurlijk.

    Heb zojuist pas jullie commentaren gelezen en wil hier heel graag op reageren echter wel met onderbouwing en daarvoor moet ik even zoeken in mijn bronnen als jullie het niet erg vinden want ik word nogal aangevallen en uitgemaakt voor…..nou laat ik zeggen, niet zo heel slim (ClairVoyance) en voor zelfs Trol (Martin). (ik heb trouwens in het geheel geen Fb pagina en deze heb ik ook nooit gehad voor de goede orde!!)

    Nou, bij deze pretendeer ik beiden niet, vindt mezelf namelijk niet dom ook al moet je dat eigenlijk niet van jezelf zeggen en een trol ben ik met zekerheid niet, en dat weet ik wel heel zeker!!!!
    Dan even kort vwb mijn reactie hiervoor op beide thema’s!!

    Voor wat betreft Chemtrails blijf ik bij mijn standpunt, daar ben ik zeer duidelijk in.
    Voor wat betreft platte aarde of Globe wil ik vooraf het volgende nu reeds opmerken.
    Nergens maar dan ook helemaal nergens heb ik gezegd dat ik voorstander cq aanhanger ben van de “platte aarde” of de “globe”!!!~!

    Wat ik gezegd heb is dat ik geen bolling cq kromming van de aarde kan waarnemen en dat kan m.i. NIEMAND. Indien dit wel zo is dan shoot me please….

    Na mijn bronnen te hebben bekeken zal ik vanavond nog ietwat uitgebreider reageren met natuurlijk mijn vermeldingen hiernaar oké!!?? Ook zal ik dan nog kort terukkomen op deze chemtrails daar deze bronnen daar ook duidelijk over zijn.

    En ClairVoynce, u zou mij eventueel ook overtuigend van uw kant kunnen benaderen en niet gelijk iemand voor dom of imbeciel uitmaken. Gezien uw verleden hier met de daarbij behorende commentaren cq reacties hier ben ik dat niet van u gewend en heb om eerlijk te zijn al behoorlijk wat zaken van u, ja echt en dat meen ik, van u geleerd. Ik zat namelijk wel vaker fout met andere zaken!!

    Vind uw onderbouwing voor wat dit topic betreft nogal zwak eerlijk gezegd!! Maar oké, men kan niet altijd zijn beste dag hebben zal ik maar aannemen!

    Mijn vervolgreactie zal indien Martin dit oké vindt natuurlijk vanavond nog geplaatst worden met daarbij mijn bronvermelding.

    Helaas moet ik nu nog een aantal zaken regelen welke voorrang genieten dus voor nu met vr. gr. en tot straks,

    Gladiator

    • Martin Vrijland schreef:

     @Gladiator

     Je zegt [quote] “Nergens maar dan ook helemaal nergens heb ik gezegd dat ik voorstander cq aanhanger ben van de “platte aarde” of de “globe”!!!~!”

     Volgens mij las ik toch dit: [quote] “Maar, ieder zijn standpunt natuurlijk maar ik laat me natuurlijk heel graag overtuigen van het fopspeenmodel globe”

     • Gladiator schreef:

      @Martin en @ ClairVoyance,

      Idd Martin, ik heb dus NERGENS gezegd dat ik de platte aarde theorie aanhang.

      Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik ook niet van de globe overtuigd ben en daarvan kan mij ook niemand het bewijs keihard aanleveren, net zoals bij het platte aarde model.

      Maar ik zou zeggen bekijk mijn verdere commentaar gewoon en hopelijk bekijk je als je er de tijd voor hebt ook de genoemde docu’s. Ik weet dat deze behoorlijk lang zijn maar ik ben graag zo duidelijk mogelijk. JUISTE en ECHT WARE info is m.i. niet meer makkelijk van het www af te halen dus ik hoor het wel oké.
      Ik sta in elk geval voor elk (onderbouwd) commentaar open zonder veroordeling vooraf!!

      Bij deze dan nog mijn vervolgreactie vwb de thema’s “chemtrails” en “platte aarde”!
      Probeer het zo kort mogelijk te houden en zal van bepaalde bronnen de links erbij voegen en dan met name de docu’s welke expliciet hierover uitweiden!!
      Vwb het ISS en dus de vraag beantwoordende van ClairVoyance verwijs ik heel simpel naar de YT video van Crrow777 Radio https://www.youtube.com/watch?v=CHGS19e9z6g
      041 The International Space Station Does Not Hold Up to Scrutiny
      Deze mensen zoeken alles zelf zeer goed uit en Crrow777 is degene welke de moonwave reeds meerdere keren heeft gefilmd.
      Ook is zijn kanaal recent geheel uit de lucht gehaald maar daarna ook weer teruggeplaatst! Zij hebben overigens op hun YT kanaal vele goede radio docu’s over vele onderwerpen.
      Hun stelregel is bijv: “believe is the enemy of knowing” alwaar ik het geheel mee eens ben.
      Deze mensen, dus Crrow777 en Jason Lindgren zoeken alles zelf uit en wel zeer diep moet ik zeggen en ze hebben zelfs heel veel topics grondig bestudeerd en gepubliceerd welke overeen komen met die van Martin Vrijland hier dus.
      Dan nog even terugkomend op de opmerking van ClairVoyance betreffende het met een simpele verrekijker bekijken van het ISS. Luister svp eventjes wat Crrow777 hierover zegt en deze man heeft vele duizenden uren de hemel ingekeken met een professionele sterrenkijker waarvan het model en type ook ergens in zijn video’s genoemd wordt.
      Het ISS vliegt in elk geval naar eigen zeggen van de NASA (fake)agency met een snelheid van 17000 MpH boven in de ruimte (niet dus). Crrow777 is hier erg specifiek in en heeft het daarover rond minuut 7 tot 8 ongeveer van bovenstaande video!
      Dus knap van je CV (ClairVoyance) als jij die met een doodgewoon verrekijkertje kunt zien!! (niet dus).
      Alles wat er in het zgnd ISS is opgenomen aan film en gepubliceerd is door NASA is opgenomen in een zwembad en nergens anders. Een levend bewijs is het nog niet zo lang geleden vaststaande feit dat er water lekte in een helm van een zgnd astroNOT, en dat kan bij God niet in outer space zijn, echt niet.
      Maar mijn verhaal wordt denk ik veel en veel te lang en ik verwijs voor een groot aantal zaken dan ook nog maar even naar een aantal YT video’s, ook van PLANATE VERITAS van Robert Bassano.
      Deze man heeft ook reeds veel onderzoek gedaan naar o.a. de zgnd “satelieten” en de “hubble-space telescope”.
      Kijk gewoon eens even naar zijn video’s over ISS en ook over dat “satelieten gebeuren”.
      https://www.youtube.com/watch?v=KVpZvf6o8j8 BLACKHOLE OVER ANTARCTICA & ARCTIC and ISS [ZAYRA]! (45 min)
      en vwb satelieten https://www.youtube.com/watch?v=PxXGcc5OdmA MUST SEE!!! No satellites in space! Just balloons above the Flat Earth
      Dit is voor mij in elk geval aannemelijk. Er zijn op beide kanalen vele filmpjes te zien over diverse onderwerpen en ik vraag dan ook niet meer dan er eens naar te kijken met een open mind, niet meer en niet minder en dan pas commentaar te geven.
      En voor alle duidelijkheid en ter afsluiting: Ik ben geen aanhanger van de platte aarde maar ook niet van de Globe zo ook niet van het heliocentrische en ook niet van het geocentrische model. Niemand kan mij daar namelijk sluitend bewijs van tonen!!!
      Indien nog zin dan zie deze docu https://www.youtube.com/watch?v=Rwx7bYEUIF4 Dr. Robert Sungenis presentation on Geocentrism in Dallas, Texas

      Dan nog als laatste betreffende chemtrails: https://www.youtube.com/watch?v=zNeOTOytEeA FRANKENSKIES FULL LENGTH DOCUMENTARY (GEOENGINEERING / CHEMTRAILS) DIRECTOR’S CUT
      Hiermee heb ik alles gezegd. Heb natuurlijk nog veel en veel meer info docu’s maar deze zijn voor mij nu ter onderbouwing van mijn opmerkingen en commentaar meer dan voldoende.
      Ik zie jullie aan- of opmerkingen wel verschijnen (hoop ik). En vooraf wil ik reeds mededelen dat ik voor alles opensta en de wijsheid absoluut niet in pacht heb.

      M.vr.gr.

      Gladiator

     • Martin Vrijland schreef:

      Tja…of een goedgelovige Thomas of iemand die zich bewust inzet om deze relatief makkelijk te ontkrachten bullshit bewust te verspreiden.
      Flat Earth is een psyop om waarheidszoekers te koppelen aan onzinverspreiders. En dat soort AIVD trollen lopen er nu eenmaal ook in Nederland rond.
      Zowel flat earth, 911 als chemtrails worden zo gebruikt om iedereen die kritisch denkt te koppelen aan goed klinkende ‘net niet helemaal waar’ theorieën. In het geval van flath earth kunnen we wel spreken van ‘overduiselijke nonsens’.
      Het is zo eenvoudig te weerleggen dat de aarde niet plat is dat ik hier die moeite echt niet ga doen. Dus al die psyop trollen die hier proberen kritisch denken te koppelem aam idiotie zijn niet meer welkom.

     • ClairVoyance schreef:

      Gladiator, haha, komt ie doodleuk met die moonwave aan! Het wordt steeds gekker!
      Ik vrees dat je laatste uurtje heeft geslagen op MV.
      Toedeledokie.

    • ClairVoyance schreef:

     Gladiator, ik had het eigenlijk over drie verschillende categorieen.
     1 Trollen, 2 imbecielen en 3 goedwillende gehersenspoelden.
     Ik begrijp dat het niet leuk is om in een van de drie categorieen te worden geplaatst.
     In het geval je een trol bent ben je gewoon slecht.En daar ga ik niet van uit.
     In het geval je een imbeciel bent vind ik je nog best aardig uit je woorden komen.
     Dus ik denk dat je in de derde categorie valt. En dat is ook niet leuk om te horen, maar daar is nog wat aan te doen. Koop een verrekijker. lol
     no hard feelings man, cheers.

   • ClairVoyance schreef:

    zei ik nou in de hitte van de discussie’ som op de proef ‘ ? 😀 haha. ik zie het nu pas.

 11. Wilfred Bakker schreef:

  Vergeet de russen niet de schuld te geven Martin

  https://youtu.be/5CaMUfxVJVQ

 12. danny schreef:

  Hard bewijs voor systematisch sproeien heb ik niet, maar het geen ik regelmatig in de lucht zie kan ik moeilijk opvatten als condensstrepen.
  Als ik er oplet zie ik op heldere / zonnige dagen vaak dat er in de ochtend strepen ontstaan door vliegtuigen welke de hele dag blijven hangen, maar wel langzaam vervagen.
  Wat je dan aan het einde van de middag krijgt is dat het nog wel ”zonnig” is, in de zit dat je schaduwen scherp ziet enzo, maar de lucht niet meer echt blauw is maar erg wit uitslaat.
  Vaak is het dan recht boven je nog redelijk blauw, maar zodra je je blik richting de horizon verplaatst wordt het al snel erg wit.

  De vraag is of dit fenomeen verklaart kan worden door simpelweg ”condenssporen”, ik denk van niet.
  ik heb ook wel eens ergens gehoord ( weet niet meer waar ), dat de ”sproei vliegtuigen” autonoom zijn en dus onbemand. Dit lijkt mij wel aannemelijk, omdat deze strepen vaak een bijna perfect raster of ruiten patroon hebben, en wanneer ze van richting veranderen gebeurd dit vaak erg abrupt.

  er word inderdaad beweerd dat uit metingen is gebleken dat er bepaalde stoffen in de vliegtuigsporen zou zitten, maar wie dat onderzocht heeft en hoe dat onderzocht is zou ik verder moeten bestuderen. 😛

 13. Camera schreef:

  Je heb ook van die dagen dat er gesprayed wordt en dat het dan heel normaal is, voor de show

 14. Camera schreef:

  wel of geen chemtrails, in ieder geval acht het kabinet bewezen dat er chem-wapens gebruikt zijn in Syrië.

  Dat is alarm waard
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1901641/kabinet-ziet-hand-syrisch-regime-in-gifaanval

  Waar hebben we dat eerder bewezen gezien>>>>En wat later een groot leugen bleek te zijn.

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/tony-blair-en-kabinet-balkenende-i-medeplichtig-genocide-irak/

 15. Frescinho schreef:

  Ik lig hier helemaal dubbel van het lachen nu ik die commentaren lees…
  Tja, platte aarde? De grootste bullshit …ga een keertje bergbeklimmen en kijk dan eventjes rond.
  Mbt ISS, je kunt zo’n leuke app downloaden dat aangeeft wanneer die langskomt. Gewoon zitten met je verrekijker en je kunt het gewoon zien.

 16. forall schreef:

  Martin schreef:

  “Budget airliners leverden veel meer vliegtuigen in de lucht op en dus veel meer contrails…dus toen ging het pas echt opvallen”

  Nope,

  Bekijk de volgende film en spring desnoods naar de conclusie om 47:52

  https://www.youtube.com/watch?v=hQs6VIfIy6w

  “..it could be argued that there is a lower amount of aircraft on days of trailing”

  &

  “This result, therefore, tend to disprove a general statement that trailing is seen because of increased levels of air traffic”

 17. forall schreef:

  oeps sorry2.7 Easyjet “Long Trail and Short Trail” 2 keer geplakt eentje mag er uiteraard uit! bij voorbaat dank

 18. forall schreef:

  En dan heb je nog de “morgellons”

  die zouden komen door deze chemtrails.

  http://www.thecehf.org/morgellons-disease-pictures-images.html

 19. ClairVoyance schreef:

  interessant om deze invalshoek eens nader te bestuderen.

 20. forall schreef:

  Effe opnieuw dan:

  “Dat komt doordat het bovenste vliegtuig vermoedelijk in de stratosfeer vliegt en het onderste ogenschijnlijk in de troposfeer. En dus spelen er 2 compleet verschillende omstandigheden en dus ook compleet andere effecten waar het gaat om het ontstaan van condensatie (lees verder onder het filmpje).”

  Maar dan is er dit:

  2.7 Easyjet “Long Trail and Short Trail”

  This incident took place on the date shown and indicated an unexplained difference in the
  trail caused by 2 identical planes, as shown below. Easyjet, when consulted, refused to
  offer an explanation for this difference13.

  Date: 05 March 2010

  Time Flight Reg. Route Min Max Aircraft Ground
  Ht Ht Type Speed

  16:32 EZY067 G-EZIR Luton – Glasgow 32525 33675 A319-111 380-390
  17:24 EZY239 G-EZIR Stansted – Edinburgh 32900 33000 A319-111 384

  http://www.checktheevidence.com/pdf/Re-Investigating%20Climate%20Change.pdf

 21. forall schreef:

  Gelukkig is het chemtrail probleen nu opgelost door Alexa!!! lol

 22. Martin Vrijland schreef:

  Het bestaat dus wel, weermodificatie, maar of het STRUCTUREEL gebeurd via verkeersvliegtuigen in Europa, is de grote vraag.
  In Chine komen ze er gewoon openlijk voor uit dat ze het weer modificeren:

  https://www.rt.com/business/423508-china-project-forces-rainfall/

  • ClairVoyance schreef:

   Martin, (en anderen ook natuurlijk) kijk eens vanaf minuut 29:28. Gaat even niet over chemtrails maar over een van de technologieen toegepast op 911, genaamd Quasicrystals.
   Simon Shack (september clues) was opzettelijk misleiding.

 23. ClairVoyance schreef:

  https://www.nature.com/articles/s41467-017-02082-2
  Het ziet ernaar uit dat de bewolking wereldwijd toeneemt door verminderde zonneactiviteit. (grand solar minimum) Dus weinig zonnevlekken. Door de verminderde zonneactiviteit kan meer kosmische straling doordringen, wat niet enkel effect heeft op de jetstream maar ook op ionisatie, dus wolkvorming. (dus ook condensstrepen van vliegverkeer.) check it out op bijvoorbeeld adapt2030 en oppenheimer ranch project.

  • ClairVoyance schreef:

   De afgelopen weken bijvoorbeeld steeds hetzelfde patroon in Europa .Ook de komende weken is de verwachting veel bewolking en onweer (vooral in de namiddag natuurlijk). Kijk eens op de weerkaarten van ventusky, links kun je aanklikken ‘onweer’ en je kunt bij ‘datum wijzigen’ de verwachting van de komende 11 dagen bekijken en onderop kun je de tijd ook instellen. Overigens opmerkelijk dat bij sommige grote steden zoals Parijs, structureel de ‘J/kg’ veel lager is dan omliggende gebieden. Dat patroon zie ik ook bij Keulen, Berlijn en Londen. Ik heb wel een vermoeden hoe dat komt, maar eerst even een mailtje afwachten van mijn penvriend Andrew Johnson van checktheevidence. Ben wel nieuwsgierig naar wat hij van die ”metropole J/kg luwte’s” vind.

 24. forall schreef:

  Mss eens het volgende, recente, boek lezen over de chemtrails:

  “Hemel onder vuur” van Fred Teunissen

  https://www.bol.com/nl/p/hemel-onder-vuur/9200000084762251/

  • ClairVoyance schreef:

   hmm.. 2 jaar onderzoek maar?
   Ik heb ff wat doorgezocht op Teunissen.
   Ik zie wel banden met de new age beweging (New Earth Nation goeroe NLP hypnotiseur Sacha Stone)
   zie youtube; ‘Sacha Stone backstage at the Global BEM in Boulder’
   Ook gelul over shuman resonantie, en ook veel bla,bla over breaktrough energy , maar dan weer geen woord over Dr Judy Wood? Ik zie een typisch patroon. Ik zou dat boek van Teunissen dus niet aanbevelen.
   Hoe weet hij van het geheime ‘zappen’ van de atmosfeer?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten