Iran, de aanslag op Soleimani, de tegenaanval en neerschieten vlucht PS752 allemaal in scene gezet?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 14 januari 2020 16 Comments

bron: qudrahealing.com

Wat nu als iemand u zou vertellen dat de aanslag op generaal Soleimani, de tegenaanval van Iran en het neerhalen van de Boeing 737-800 (vlucht PS752) allemaal in scene gezet zijn? Ja, dan denkt u meteen “Oh, daar komt weer zo’n complottheorie!” Nou, dan heeft u toch leuk vermaak gehad als u het dan toch even leest.

Wij geloven dat het Iraans regiem dat er nu zit de Shah verjaagd heeft en niet gecontroleerd wordt door de CIA, omdat die Shah pro-westers was. Wikipedia zelf laat nota bene zien dat Ayatollah Khomeini intensief contact had met de VS voorafgaand aan de Iraanse revolutie van 1979. Ook zegt Wikipedia dat de revolutie volkomen onverwacht kwam in een land dat economisch welvarend was. Wat lijken we hier dus mogelijk over het hoofd te zien? Dat Iran een zelfgeschapen islamitische proxy-vijand is dat een masterscript dient. We zijn sowieso geneigd te vergeten dat alle dames en heren op het politieke wereldtoneel een masterscript dienen.

Laten we eens stellen dat alle oorlogen volledig in scene gezet zijn ten bate van een masterscript, dan zijn de betrokken partijen in het zichtbare veld elkaars vijanden, maar dienen achter de schermen hetzelfde einddoel. In het zichtbare veld moeten ze elkaars vijanden wel zijn, omdat anders volk en leger hun spel gaan doorzien en niet meer bereid zijn de wapens op te pakken. Nu zult u dat mogelijk een absurde gedachte vinden, tenzij ik u vertel dat het de bedoeling is dat de religieuze profetieën in vervulling gaan. In mijn boek noem ik dit ‘het masterscript’. Wil je dat religieuze profetieën in vervulling gaan, dan dient elke oorlog een profetisch doel.

Zo diende de eerste wereldoorlog feitelijk voor de reservering van de grond in Palestina ter (in later stadium) vestiging van de staat Israël. Dat zionistisch plan stond al beschreven in de brief van 33e graad (grootmeester) Schotse Rite vrijmetselaar Albert Pike aan zijn kompaan Mazzini uit 1871. In de Balfour verklaring en het Sykes Picot verdrag stammende uit de eerste wereldoorlog werd de grond voor de staat Israël al gereserveerd. Dat ziet u haarfijn uitgelegd in onderstaande videopresentatie van de Khan academy.

De tweede wereldoorlog diende het doel de diaspora naar Israël op gang te krijgen. Hoe overtuig je joden over de gehele wereld om naar een woestijn te vertrekken als ze heerlijk in hun comfortzone in Duitsland, Rusland en New York wonen? Door ze de schrik op het lijf te jagen. Daartoe diende de (eveneens in de brief van Pike genoemde en dus geplande) tweede wereldoorlog. Bestudeer je de onvervalste geschiedenis, dan zou je dus kunnen concluderen dat ook Adolf Hitler een pion was die het masterscript diende. Hoe kon het dat Hitler zich vergaloppeerde aan de Russen door zijn soldaten geen winterkleding te geven bij een vroeg invallende winter? Ja, de officiële lezing is dat hij Mussolini moest helpen en dus logistieke problemen kreeg. Ik zeg: zijn taak zat erop en hij mocht zijn eigen zelfmoord faken, om de rest van zijn leven in Argentinië door te brengen. (Kijk en lees verder onder het filmpje)

Om het masterscript echt goed te begrijpen is het ook zeer nuttig om onderstaande presentatie over de Kabbala en de stroming van het crypto jodendom te leren begrijpen.

In 1666 verklaarde een joodse rabbi genaamd Sabbatai Zevi zichzelf tot de messias. Zijn aanhang van een miljoen volgelingen (in een tijd waarin de wereldbevolking nog slechts rond de half miljard lag) is een behoorlijk aantal te noemen. Door de joodse hoogste Sefardische rabbi’s in Jeruzalem werd hij echter niet erkend als de messias en de Turkse kalief zag hem bij terugkomst in Turkije tevens als een bedreiging. Sabbatai Sevi wist een miljoen joden te overtuigen het judaïsme af te werpen en de leer van de Kabbala te volgen, maar werd afgewezen als messias. De Turken dwongen hem vervolgens zich te bekeren tot de islam, maar in het geheim bleef hij zijn volgelingen motiveren de leer van de Kabbala uit te dragen. Zo ontstond het principe van het crypto jodendom, waarin de Kabbalistische volgelingen van Sabbatai Zevi zich in het zichtbare veld konden bekeren tot elke religie, maar in het geheim de Kabbala aanhangen.

Sabbatai Sevi is feitelijk de grondlegger van de geheime genootschappen die wij kennen onder de naam ‘vrijmetselarij’. Jacob Frank heeft zijn occulte filosofie uitgebreid en voortgezet. Jacob Frank zou uiteindelijk een alliantie aangaan, gevormd door Adam Weishaupt en Meyer Amshel Rothschild, genaamd de Orde van de Illuminati. Het doel van deze organisatie was om de religies en machtsstructuren van de wereld te ondermijnen, in een poging een utopisch tijdperk van mondiaal communisme in te luiden, dat zij heimelijk zouden regeren met hun verborgen hand: de Nieuwe Wereldorde.

Het mag dan ook niet verbazen dat de (Kabbalistisch) joodse geldleners familie Rothschild een prominente rol op het wereldtoneel kreeg en zo rijk was dat ze konden speculeren door de media de eerste nepnieuws productie over een oorlog te laten opstellen, waarop velen hun aandelen verkochten, die Rothschild voor een habbekrats opkocht om ze met dikke winst te verkopen toen het nieuws nep blek te zijn (zie onderstaande video). Diezelfde Rothschild familie zat dus, via de Balfour verklaring, achter de reservering van grond in Palestina voor de oprichting van de staat Israël. Je kan dus met een gerust hart zeggen dat de staat Israël een Kabbalistische fundament heeft. (Kijk en lees verder onder het filmpje)

In die brief van Albert Pike uit 1871 (en ook volgens de religieuze profetieën) moet er nog een strijd om Jeruzalem plaatsvinden. Die strijd zal volgens dat masterscript plaatsvinden tussen de agenten van het zionisme en de islam en zal draaien om Jeruzalem. Daarvoor moest Jeruzalem eerst weer in handen van de joden komen. Hiervoor moest dus eerst de grond in Palestina gereserveerd worden voor de staat Israël (eerste wereldoorlog) en moesten vervolgens de joden richting Israël gedreven worden (de rol van de tweede wereldoorlog).

De verschillende profetieën van de grote wereldreligies lijken wellicht tegenstrijdig, maar dat is het noodzakelijke dualisme om de strijd te kunnen realiseren. Twee tegenpolen vliegen elkaar in de haren; gelijkgezinden niet.

Toen Albert Pike zijn voorspelling van drie wereldoorlogen deed, kon hij dit doen omdat hij wist dat de Kabbalistische pionnen op alle topposities op het wereldtoneel zitten. En daar waar ze dat nog niet zaten, werden de nodige coups gepleegd, zoals in het geval van de Russische Tsaar Nicolaas II tijdens de februari revolutie in 1917 (tijdens de eerste wereldoorlog). Het laat zich raden wie deze coup financierde. Met zowel Hitler als pion als Stalin als pion van hetzelfde (Kabbalistisch illuminatie) machtsblok, kon de grote diaspora naar Israël op gang gebracht worden en was de oprichting van de staat Israël in 1948 een koud kunstje. Dat daar het nodige bloedvergieten bij kwam kijken, past prima in de leer van de Kabbala, waarin het kwaad nodig is om het goede te kunnen ervaren.

De nog veilig in het zadel zittende koningshuizen zijn onderdeel van de Kabbalistische vrijmetselarij en bekleden hierin prominente posities.

Er staat dus nog een derde wereldoorlog gepland en daarvoor is een sterk islamitisch machtsblok nodig. Het is echter wel belangrijk dat dit machtsblok het script dient en dat, als het eenmaal zover is, de Mahdi voor de islam samen met Isa (Jezus in het christendom) verschijnt om en de messias voor de joden (de antichrist voor het christendom en de Dajjal voor de islam) te verslaan (zie deze toelichting). Die antichrist of Dajjal, die voor de judaïstische joden dus de messias is, zal ten tonele verschijnen in de tijd dat de tempel van Salomon herbouwd zal worden.

Het is, na de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en de verklaring van geheel Jeruzalem tot hoofdstad van Israël door Donald Trump, te verwachten dat diezelfde Trump ook de herbouw van die tempel groen licht zal geven. Als dat gebeurt, kunnen we er eigenlijk wel vanuit gaan dat er een messias figuur ten tonele zal verschijnen. Dat is dan wel de messias voor de judaïstische joden (de antichrist voor het christendom en de Dajjal voor de islam). De Kabbalistische joden die achter de schermen het masterscript sturen willen die Kabbalistische tempel ook graag herbouwd zien, maar zij willen ook graag de eindstrijd om Jeruzalem nog realiseren en deze ‘valse messias’ van de judaïstische joden (de antichrist) het veld doen ruimen.

Op het moment dus dat de judaïstische joden (de niet-Kabbalistische joden) blij zijn dat hun tempel herbouwd wordt en hun messias verschenen is (de antichrist in het christendom en Dajjal in de islam), heb je een ideaal kruitvatmengsel voor een eindtijd oorlog. Wil die tempel namelijk herbouwd kunnen worden, dan moet eerst de Al Aqsa moskee, die nu op die plek in Jeruzalem staat, vernietigd worden. U kunt zich voorstellen dat het islamitische deel van de bevolking niet blij zal zijn met de afbraak van die moskee en de bouw van die tempel. Bovendien kennen zij hun profetieën en weten zij dat ze die Dajjal/antichrist (de messias voor de joden) volgens het script dienen te verjagen.

In onderstaand filmpje ziet u hoe die tempel al druk in voorbereiding is en hoe Donald Trump de man lijkt te zijn die een reïncarnatie van koning Cyrus is, die (in de vorige versie van het script) ook voor een diaspora richting Israël zorgde en de herbouw van de tempel in Jeruzalem goedkeurde. Voor een uitgebreide toelichting hiervan raadt ik u aan dit artikel nog eens te lezen. (Kijk en lees verder onder het filmpje)

We zouden dus kunnen zeggen dat de komst van de antichrist (de Dajjal voor moslims) ook niet lang meer op zich zou moeten laten wachten. Dan gaan we er voor het gemak even vanuit dat mijn stelling dat er sprake is van een masterscript en coördinatie van dit masterscript, klopt. Dat betekent ook dat er al ergens een Mahdi zou kunnen rondlopen. De Mahdi is een islamitische leider die volgens de islamitische profetieën het zogenoemde kalifaat zal herstellen. Een kalifaat is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed.

Kijkt u onderstaand verslag van de drone aanslag op Soleimani, dan heeft het er alle schijn van dat we hier met een hoax te maken hebben. Deze aanslag volgde op de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Irak en zou alles te maken hebben gehad met het feit dat de Iraakse president een deal met China gesloten zou hebben over de herbouw van de Iraakse infrastructuur, omdat Donald Trump dreigde die herbouw niet te willen voltooien. Irak gooide dus roet in het eten en Soleimani zou iets te vriendschappelijk met de Iraakse president aan het worden zijn. Lees het gehele achterliggende verhaal in dit artikel van Global Research. (Kijk en lees verder onder het filmpje)

Voordat we ons echter verliezen in dat verhaal, moeten we in gedachten houden dat er in zowel Irak als Iran pionnen van de Kabbalistische scriptbewakers zitten. Datzelfde geldt voor eigenlijk alle wereldleiders.

Vindt u ook dat er wel erg veel opvallend-knullige zaken voorgevallen zijn in de eerste twee weken van januari 2020? Waarom zouden Iraniërs om te beginnen zomaar out of the blue een Amerikaanse ambassade bestormen op 31 december 2019? En waarom zou Trump dat als alibi aanwenden om een Iraanse generaal van de aardbodem te schieten met behulp van een drone? En waarom schiet Iran dan wat kruisraketjes af op doelen waarbij alleen materiële schade optreedt? En hoezo zou Iran geen S-400 raketsystemen van Rusland hebben gekocht, maar nog met een oud knullig raketsysteem werken dat menselijke fouten toestaat om bijvoorbeeld een Boeing uit de lucht te knallen? Wat nu als al deze gebeurtenissen allemaal al veel langer voorbereid zijn en een CGI productie zijn (net zoals je in een film dergelijke ongevallen heel realistisch kan laten ogen)? Of was u erbij in Iran? Bent u op de plaats van het ongeval geweest? Was u ook op de rampplek van de MH17?

Ik begrijp dat u nu geneigd bent af te haken, maar ik spoor u aan nog even verder te lezen. Even los van de vraag hoe je al die slachtoffers en nabestaanden dan zou moeten faken, vraag ik u toch even bij het concept van een filmscript inzake deze aanslagen, te blijven. Stelt u zichzelf eens de vraag hoe het kan dat er eerst een menigte in Teheran op de been komt om de dood van Soleimani te vereren (en te roepen om wraak) en enkele dagen later diezelfde menigte zich tegen de Ayatollah keert omdat er per ongeluk een Boeing uit de lucht is geschoten? Wie profiteert hier nu eigenlijk van de situatie? Is dat toch niet stiekem de VS?

Ja, maar je stelt hierboven nog dat elke leider en dus ook de Ayatollah, onderdeel uitmaakt van het masterscript“. Ik hoor u denken dat als die Ayatollah altijd al op de hand van de VS was, het toch niet nodig is hem op een zijspoor te zetten. Ik vermoed ook dat dit niet gaat gebeuren. We gaan mogelijk de wonderbaarlijke ter tonele verschijning krijgen van generaal Soleimani, waarbij Soleimani dan de rol van de Mahdi op zich zal nemen. Mogelijk zal hij dan verklaren dat de VS achter de nepnieuws producties van de afgelopen weken zat. Soleimani is wat mij betreft een prima kandidaat voor de Mahdi uit de islamitische profetieën. Een andere mogelijkheid is die waarbij Erdogan (Turkije dus) orde op zaken komt stellen in Iran en de leiding over zal nemen.

Alleen een charismatisch leider kan de opstanden in de natie Iran weer tot rust brengen. Soleimani lijkt een mogelijke kandidaat in dit script te zijn. Let wel: dit soort wonderbaarlijke verschijningen passen in het, op religieuze overtuigingen gebaseerde, masterscript. Zo’n wonderbaarlijke verschijning is alleen mogelijk als we doorzien dat het sowieso allemaal in scene gezet is; inclusief de drone aanval op Soleimani. Dat is alleen mogelijk als de massa straks ontdekt dat het allemaal nepnieuws-producties waren, bij het ineens ter tonele verschijnen van Soleimani. Ik geef toe: het is een gewaagde voorspelling.

Mijns inziens gaan we de komende tijd hele opmerkelijke wendingen meemaken. De eindtijd, zoals vermeld in het masterscript, is namelijk bijna in zicht. In 2045 lijkt de cyclus van dat script erop te zitten en dus moet voort gemaakt worden. Mochten we dus op korte termijn de vernietiging van de Al Aqsa moskee meemaken, omdat Donald Trump nog gekker blijkt te zijn dan we al dachten en mochten we de aankondiging van de herbouw van de tempel zien, dan is dat mogelijk een goed moment voor de ter tonele verschijning van de Mahdi.

Al die tijd moeten we dan Turkije ook scherp in de gaten houden. Als Iran zich herpakt onder leiding van Soleimani (mogelijk de Mahdi), lijkt het aannemelijk dat de islamitische wereld zich zal gaan verenigen tegen de gezamenlijke vijanden VS en Israël. De eerste tekenen van die vereniging zien we al (zie hier).

De optie waarbij Erdogan een hoofdrol in Iran krijgt houd ik echter ook nog open. In dit geval zou Erdogan dus kandidaat Mahdi zijn.

Overigens moet niet worden uitgesloten dat tussentijds de Amerikaanse economie crasht en dat het machtscentrum van de VS van Washington naar Jeruzalem verschuift. De Verenigde Staten zouden na een economische crash zomaar eens onder bestuur van Jeruzalem kunnen komen te vallen. Daar zou de valse messias (de Dajjal / antichrist) wel eens een rol kunnen gaan spelen. Dit zal mogelijk gepaard gaan met een gelijktijdige economische crash in Europa en de overname van Europa door Turkije (het herrijzende Ottomaanse rijk).

Als Turkije zich dus opricht als herrijzend Ottomaans rijk; als Babylon (de VS) ineenstort en onder messiaans (Dajjal / antichrist) bestuur van Jeruzalem komt; als de Mahdi in Iran opstaat en het volk weer weet te kalmeren en de strijdkrachten weet te herenigen, is de kans groot dat het Turkse leger zich achter de Mahdi schaart.

We gaan dan volgens de profetieën nog een eindstrijd om Jeruzalem krijgen. En na die eindstrijd zal het Kabbalistisch wereldbestuur haar wereldregering installeren. Die wereldregering zal zich vestigen in “het nieuwe Jeruzalem” en zal een Luciferiaanse wereldreligie (de Kabbala) en wereldbestuur installeren. Dat zal de mensheid dan inleiden in de valse singulariteit van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De messias voor de judaïstische joden is de Dajjal in de islam en de antichrist voor christenen. Die Dajjal zal ten tonele verschijnen na de komst van de Mahdi. Zodra hij ten tonele verschijnt zal hij, volgens de profetieën, grote wonderen verrichten. Die Dajjal zal volgens het script uit Iraans-Koerdistan komen (zie deze toelichting) en zal 7 jaar vrede stichten. Zijn bestuur zal eindigen met een periode van grote droogte.

Als de Dajjal volgens de profetie dus uit Iraans-koerdistan zou moeten komen, bestaat de kans dat hij behoort tot de door de VS en Israël gesteunde strijdkrachten die wij nu kennen als de YPG strijders. Dat kan betekenen dat parallel met het bestuurlijk herstel in Iran, door de Mahdi (mogelijk dus generaal Soleimani) en het zich verenigen van sjiitische en soennitische islam (waarbij Turkije en Iran zullen gaan samenwerken), de Dajjal op zal staan onder de YPG strijders. Dat kan logischerwijze alleen als de VS en Israël zich achter die YPG scharen. We zouden ons dus niet moeten verbazen als we op korte termijn zo’n messias-figuur op zullen zien staan en dat we gepaard daarmee grote militaire steun gaan zien van Israël en de VS aan die Dajjal. Dat zou dus betekenen dat Israël en de VS (waarbij de VS mogelijk inmiddels geannexeerd is door Israël) de YPG strijders enorm zullen gaan steunen. Dat zal weer een doorn in het oog van Iran en Turkije zijn.

Moge bovenstaande u als totaal bizar in de oren klinken, bedenk dan dat u in de minderheid bent. Miljarden mensen op deze aardkloot geloven in deze profetieën. Die profetieën zijn de drijfveer in hun geloofsovertuiging en de daarin geschetste eindtijd-verwachtingen vormen de basis van hun geloofssysteem. Wat voor u als klinkklare nonsens mag klinken is voor deze miljarden meerderheid de basis waarop zijn hun bestaan funderen. Middels mijn boek en artikelen probeer ik de actualiteit te plaatsen in deze profetieën en het masterscript. Natuurlijk kan ik er naast zitten met mijn inschatting over de mogelijke nepnieuws-producties aangaande de gebeurtenissen rondom Iran van de afgelopen weken en de wonderbaarlijke ter tonele verschijning van generaal Soleimani in de vorm van de Mahdi, maar ik wilde mijn gedachten toch even met u delen.

uw boek

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org, plaatinfo.nl, wikipedia.org, wikipedia.org, globalresearch.ca, volkskrant.nl, islamweb.net, asianews.it

152 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (16)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  8 januari 2020:

  https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/ahvalnews.com/turkey-politics/military-adviser-turkeys-erdogan-resigns-after-mahdi-remarks?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15790039056921&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fahvalnews-com.cdn.ampproject.org%2Fc%2Fs%2Fahvalnews.com%2Fturkey-politics%2Fmilitary-adviser-turkeys-erdogan-resigns-after-mahdi-remarks%3Famp

  Military adviser to Turkey’s Erdoğan resigns after Mahdi remarks
  Jan 08 2020 06:04 Gmt+3
  Last Updated On: Jan 08 2020 06:06 Gmt+3
  The founder of Turkey’s influential government-linked private security firm SADAT has resigned from his role as President Recep Tayyip Erdoğan’s adviser weeks after telling an audience at a speech that his company was paving the way for the coming of the Mahdi, a messianic figure some Muslims believe will redeem mankind before the world ends.

  Adnan Tanrıverdi, a retired general, told members of a religious organisation he leads that he was resigning due to his age and what he called a smear campaign against him, adding that the president had accepted his resignation, Cumhuriyet newspaper reported.

  Tanrıverdi grabbed headlines in late December, when he told the audience at an Islamic conference that his private security company was working to prepare the world for the Mahdi.

  • Martin Vrijland schreef:

   Als zijn taak erop zit (hij ontslag neemt) betekent dat mogelijk dat de Madhi klaar staat om de leiding op zich te nemen. Het wachten is op het tv momentje.

  • Martin Vrijland schreef:

   Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri gave an encyclopaedia of knowledge regarding the events at the time of Imam Mahdi (AS) up until the Day of Judgment, in today’s Friday sermon.

   In Today’s lecture Shaykh-ul-Islam took the listeners on a journey into the future and explained various happenings of the future in great detail. He emphasised that all of this information was taken or derived from his vast research on hundreds of hadiths on the subject. He said he was not basing anything on predictions but on the traditions of the Holy prophet SAW.

   The lecture was so stunning and mesmerising that it had the listeners overwhelmed by the way in which events of the future were being cast before them. A brief summary of the lecture is given below but one has to listen to the lecture to realise how historic the lecture is and to truly appreciate the immense knowledge of Shaykh-ul-Islam in deriving and presenting realities from traditions that no one else can or has done.

   Main points of Lecture
   America will no longer be a super power and it will seize to have any power or importance at the time of Imam Mahdi (AS).
   Europe will be the main superpower at that time, its capital will be Rome or Istanbul (Qustintanya).
   India and China will be the other super powers at the time. Imam Mahdi (AS) will send armies to both Europe and India/China and conquer the lands.
   When Imam Mahdi (AS) will conquer al-Quds, his army will do so by using 1700 warships. (Major point, as the Muslim countries barely have a few warships between them at this moment in time, so how can Imam Mahdi (AS) be here now or in the near future.)
   Imam Mahdi (AS) will be born two to three hundred years before the Day of Qiyamah.
   Imam Mahdi (AS) will be born in Madinah and live there until he migrates to al-Quds after he conquers it. He will die at the age of 80.
   Dajjal will be a man living in Asfahan – between Syria and Iraq- he will have two eyes, one of which will be blind, the other eye will be popping out like a grape. He will have kaf, fa, Ra, – kafir – written on his forehead which everyone will be able to read.
   Dajjal will claim to be a prophet and then later on claim to be god.
   The munafiqs/hypocrites of Madinah will all leave Madinah and go and join Dajjal. The believers in Madinah will join Imam Mahdi (AS).
   The year of the birth of Imam Mahdi (AS) is 204. The ‘thousand year’ in which that will be is not given. So the earliest Imam Mahdi (AS) will be born is on 2204 AH. It could also be 3204AH, 4204 AH, 5204 AH etc. So there are at least 774 years until Imam Mahdi (AS) can be born.
   Shaykh-ul-Islam made it clear that he has based all this from his understanding of the traditions. If he is wrong then it is his understanding which was wrong. If he is right then it is because the prophet SAW had given this knowledge through traditions.

   https://www.minhaj.org/english/tid/3138/Shaykh-ul-Islam-announces-date-of-Imam-Mahdi-AS-Birth.html

 2. ZalmInBlik schreef:

  Uitstekende uiteenzetting van het script Martin! Natuurlijk kan het aan verandering onderhevig zijn door met name de usual suspects. Het punt van Soleimani als Mahdi daarvan ben ik niet overtuigd, het zal me niet verbazen als de beste man van zijn Zwitser leven pensioen zit te genieten. Hij heeft nogal wat werk verzet is het niet?

  De predictive programming van met name Netflix laat zien dat de Dajjal idd zich zal laten zien in het Midden Oosten of het gebied dat door de oude Perzen Khorasan werd genoemd, wat gelokaliseerd is in wat nu Pakistan/Afghanistan heet.

  • ZalmInBlik schreef:

   correctie: Het gebied Khorasan is waar volgens geruchten de Mahdi zich zal begeven en waar hij de manschappen zal verzamelen om op te rukken tegen de antichrist/dajjal. Wat voor de joden de moshiach (messias) is.

 3. Zonnetje schreef:

  Het is zeker mogelijk dat alles in scene is gezet wat de kwestie Iran betreft inclusief Suleimani en dat veel zaken zullen gaan zoals jij uiteengezet hebt. Aangezien wij met de jongens te maken hebben, moeten wij altijd met deceptie door hen rekening houden, 3-D denken is noodzaak als je met hen te maken hebt. Zelfs als wij iets denken of concluderen moeten wij ons afvragen of ons denken en concluderen juist hetgeen is wat zij willen.

 4. ZandInOgen schreef:

  je zou bijna denken dat het een kabbalywood filmscript is. Het mag wat kosten..

 5. Martin Vrijland schreef:

  Het kan waar zijn, het kan niet waar zijn..er kan een leeg toestel zijn gebruikt er kan met filmtechnieken zijn gewerkt. We zijn er niet bij en we weten inmiddels dat je alles kan doen in de film. Hier een video van een schermopname van een beveiligingscamera. Je kan alles in een filmstudio maken.

  Waarom zou Iran dat doen of waarom zouden de media dat doen? Ter wille van het masterscript..hoe lastig ook te bevatten.

  Hoe kan een land met zo’n professioneel leger met zulke knullige apparatuur uit het jaar nul werken en hoe dronken moeten die militairen wel niet zijn geweest om zonder contact met de luchtverkeersleiding een toestel neer te halen? Een vliegtuig heeft een transponder en zo’n transponder moet dan bijna wel uitgezet zijn om zo’n idiote foute maken. Er zit duidelijk een luchtje aan dit verhaal, met hoeveel film-Holywood-producties men ook als bewijs op de proppen komt. Je kunt letterlijk geen beeld meer vertrouwen, omdat alles in filmstudio’s en al hun software te creëren valt.

  • Martin Vrijland schreef:

   Nu weet ik dat er een wapen embargo ligt sinds de 2015 Joint Comprehensive Plan of Action treaty (JCPOA), waardoor Iran theoretisch gezien geen wapens kan kopen, maar dat is de theorie.
   Natuurlijk mag Rusland officieel geen S-400’s leveren, maar als je aan de ene kant kruisraketten heb die precisie aanvallen uit kunnen voeren en je kan niet eens een boeing herkennen met je luchtafweersysteem, dan klinkt dat erg ongeloofwaardig.

   Iedere luchtverkeersleider kan het transpondernummer van een vliegtuig zien, maar de militairen van deze installatie konden dat niet? Lijkt me toch wel een beetje een raar verhaal.

 6. Martin Vrijland schreef:

  Voor de compleetheid..Er is nog verschil tussen de soennitische en sjiitische opvatting over de Mahdi.

 7. Jan Holland schreef:

  Beste,

  Ik reageer op het volgende stukje:

  Hoe kon het dat Hitler zich vergaloppeerde aan de Russen door zijn soldaten geen winterkleding te geven bij een vroeg invallende winter? Ja, de officiële lezing is dat hij Mussolini moest helpen en dus logistieke problemen kreeg.

  Er worden hierboven 2 afzonderlijke tijdpunten besproken:

  1941 Operatie Barbarossa: inval in Rusland, waarbij verwacht werd dat het Russische leger zou instorten, er kon echter geen genadeslag gegeven worden. De enorme afstanden veroorzaakten inderdaad logistieke problemen en de invallende winter zorgde ervoor dat de opmars werd gestopt. Deze werd in lente van 1942 weer opgestart met de verovering van Sebastopol en later in het jaar de aanval op Stalingrad.

  1943 Operatie Zitadelle (het front had bij Kursk de vorm van een citadel): Stalin had 300.000 burgers 10 verdedigingslinies laten graven en er waren grote mijnenvelden aangelegd.

  Wehrmacht moest een doorbraak forceren en heeft 6 linies doorbroken ten koste van 50.000 gesneuvelden. Na het niet geheel behalen van de doelstellingen, werd dit offensief stopgezet.

  Hulptroepen werden vervolgens naar Italië gestuurd, waar de geallieerden net waren geland. De mythe is ontstaan dat door het onttrekken van deze eenheden de tankslag van Kursk door de Wehrmacht zou zijn verloren.

  Het Rode Leger had echter nog een niet gebruikt reserveleger van een miljoen soldaten klaarstaan, zodat het doorzetten van deze slachtpartij alleen maar in Russisch voordeel zou zijn.

  Duitsers konden immers tanks en soldaten niet meer vervangen.

  Na ‘Kursk’ raakten Duitsers het initiatief kwijt aan het Oostfront en begon het Rode Leger aan de opmars naar Berlijn.

 8. marcos schreef:

  en natuurlijk het feit dat je een vanuit eigen luchtruim opstijgend vliegtuig neerschiet, terwijl je normaal een in jouw luchtruim binnendringend vliegtuig onderschept of neer schiet. Dat vind ik nu zo veeemd aan het verhaal.

 9. Wilfred Bakker schreef:

  Iran, een land vol lieve en aardige mensen, na dit filmpje mis ik mijn rugzak, mijn rugzak waar ik de halve wereld mee ben over ben gereisd.

  Kijk zelf.

  WALKING STREETS OF IRAN 🇮🇷 (Met Local Girl)

  https://youtu.be/HgEqlOFs56Q

  Love

 10. Wilfred Bakker schreef:

  YOU WON’T BELIEVE ITS IRAN 🇮🇷 (The Media is Wrong)

  https://youtu.be/B3x-qICdW6g

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten