Jij kan wel verandering brengen en jouw keuzes doen er wel toe!

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 10 juni 2019 12 Comments

Vaak als je met mensen in gesprek gaat die enigszins beginnen door te krijgen dat de wereld die de media en politiek ons schetsen, volledig op list en bedrog gebaseerd is, is de reactie vrij hopeloos en in de trant van “je kan er toch niets aan doen”. Ik vind dat altijd een interessante conclusie. Waarom zou jij er niets aan kunnen doen? Is dat omdat we in Nederland met bijna 18 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde leven of omdat de wereldbevolking bijna 8 miljard is?

Tel het aantal mensen dat in Nederland de beeldvorming bepaalt eens op? Dat zijn een handje vol politieke acteurs die het links, rechts, groen, paars, liberaal en oppositie spelletje spelen en een handje vol perceptie-managers in de media (als de nieuwslezers van de journaals, redacteurs van de Telegraaf (en andere kranten), Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk en noem het hele rijtje dikbetaalde beroeps-propagandisten maar even op). Dat is een relatief klein clubje.

Waar we mee te maken hebben is met wat ik voor het gemak maar even ‘het systeem’ noem. Het systeem is het radarwerk waarbinnen alle radartjes het gehele klokwerk vormen. Het systeem van wetten, regels en belastingen en alle controleurs van al die wetten, regels en belastingen. En dan heb je nog de onderwijsinstellingen en trainers en alles wat de mensheid leert in het systeem mee te draaien.

De reden waarom we het systeem niet kunnen (of liever gezegd: durven) los te laten en de reden dat we niet dat kleine percentage beroepsleugenaars uit hun posities durven te jagen of op zijn minst laten merken dat we klaar met ze zijn, is omdat we zien dat er veel fout is, maar ook tegelijk afhankelijk zijn van datzelfde systeem. Hoeveel mensen werken er in de grote kantoorgebouwen bij de uitvoering van regels, het controleren van de medemens of het scholen van de volgende generatie. Anderen werken in de ‘hulpverlening’ waar iedereen die niet langer binnen het systeem kan opereren weggemoffeld of opgelapt wordt. Als iemand in het systeem het uurwerk dreigt te stoppen wordt dat radartje vervangen door een nieuwe.

We kennen niets anders dan ‘het systeem’; we kennen niet een wereld die los van het bestaande systeem draait. Waar zouden we zijn zonder infrastructuur voor onze auto’s, treinen en vliegtuigen? Waar zouden we zijn zonder verkeersregels, stoplichten, wetten en regels? Hoe moet je de wereld dan inrichten? Al die regels afschaffen? Moeten we dan een soort anarchie nastreven? En democratie is toch ook het enige model dat werkt? Of leef je liever onder een dictatuur?

Het punt is niet dat de basisprincipes niet kloppen; het punt is dat diegene die de tent runnen, doen alsof we in een democratie leven, terwijl dit niets meer is dan een masker op een dictatoriaal regiem. Dat geldt op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast is het punt dat we continu via politiek en media gebombardeerd worden met de schijn van dreiging via criminaliteit en terreur (veelal zelfgeschapen) en allerlei andere zaken, waardoor het lijkt alsof we steeds meer wetten, regels en veiligheidsmaatregelen nodig hebben. Die draaikolk van het blijven voeden van angst en het met list en bedrog bespelen van de massa, zorgt er langzamerhand voor dat de mensheid meer en meer in een totalitaire politiestaat begint te leven. Helaas is het gros te druk met het verdienen van een boterham, zodat het brood en de spelen betaald kunnen blijven worden en zo blijft het merendeel blind voor wat er gaande is.

Filosoof Plato schreef ooit het verhaal genaamd ‘de allegorie van de grot’ (zie tekening bij dit artikel). De mensen onder in de grot zitten vastgeketend. Zij kennen niets anders dan de schaduwen van de objecten die voorbij komen in het schijnsel van het kunstlicht. Laten we even stellen dat wij allen die mensen in de grot zijn die als het ware geketend aan het ons bekende systeem zitten. Plato stelt in zijn allegorie dat wanneer de mensen naar de oppervlakte gebracht zouden worden, zij zo verblind zouden worden door het natuurlijke zonlicht en zo overweldigd zouden worden door de vrijheid en de werkelijke vormen van de objecten (waarvan zij slechts de schimmen op de wand in de grot kennen), dat zij liefst de vertrouwde geketende positie in de grot terug zouden verkiezen boven de vrijheid waaraan zij even hebben mogen proeven.

De mensen in de grot zullen als gevolg van hun ketens nooit hun ware capaciteit leren kennen. Ze zullen ook nooit werkelijke vrijheid ervaren. Sterker nog; de meesten zullen de geketende positie en een schim van de werkelijkheid verkiezen omdat dit vertrouwt is. De meesten zullen het kunstlicht van de media en politiek verkiezen boven het zonlicht.

Zolang wij besluiten in de grot te blijven en de radartjes van het systeem draaiende houden; zolang we tevreden zijn met een schim van de realiteit die we zouden kunnen beleven (in plaats van ons los te rukken van diegenen die ons aan de ketting gelegd hebben in een systeem waarvan de wetten en regels onze ketenen vormen en het brood en spelen slechts de schimmen op de wand vormen) zullen we nooit tot werkelijke ontplooiing komen. Zolang we elkaar blijven controleren of we nog wel goed geketend aan het systeem hangen en niemand het stimuleert om de kettingen te verbreken zullen we in een schaduw van onze capaciteiten blijven en een wereld zien die slechts een donkere afspiegeling van de werkelijkheid op de wand is.

Het wordt tijd om de radartjes te stoppen; de kettingen te verbreken en de grotbewakers bij de ingang van de tunnel weg te jagen. Daar hoef je het liedje heroes (‘we could be heroes just for one day’) van David Bowie niet bij op te zetten; het is iets wat je vandaag kunt doen en het is iets wat direct van invloed is op jouw realiteit. Eenmaal ontkoppeld van de ketenen kun je anderen naar de oppervlakte roepen en helpen de angst voor de echte vrijheid te overwinnen. Werp af die kettingen en spreek je medemens aan op het in stand houden van de slavenketting binnen het systeem van de grot. Je kan vandaag beginnen; het is slechts je angst om de schijnveiligheid van de vertrouwde grot los te laten die je tegenhoudt. Sta op en verbreek je kettingen en laat iedereen die jou probeert te stoppen en je in de grot wil houden, in onomwonden woorden weten dat jij niet de rest van je ziel-bestaan slaaf van een valse realiteit gaat zijn.

425 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (12)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Stel je voor dat de vier-potige wezens uit dit filmpje de namen van politici als Mark Rutte, media manipulators als John de Mol, Peter R. de Vries, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en vele anderen dragen. Je hoeft alleen maar de schijnwerpers erop te zetten en kijk wat er gebeurt:

 2. De Loonslaaf schreef:

  Wat mij betreft een goed en duidelijk artikel!

  Het huidige systeem is gebaseerd op “macht” en wordt deze “macht” in stand gehouden door alle betrokken partijen.
  Waarom staat “macht” tussen aanhalingstekens?

  De “macht” in het systeem is geen authentieke macht, maar “macht” gebaseerd op onwetendheid, angst, uitbuiting en vernietiging. Diegene die het systeem beheersen en daarmee “macht” over de mensen hebben, zijn meesters in het creëren van deze onwetendheid, angst, uitbuiting en vernietiging bij de mensen behorend tot het volk. Een kind uit het volk wordt zonder grond geboren en wordt verplicht aan het systeem mee te doen, waarbij zogenaamd het systeem het belang van alle mensen dient… de maatschappij; het algemeen belang.
  Er is geen algemeen belang! Het is een vreselijke rat race, waarbij gekken, grote ego’s, narcisten en psychopaten op de “machtsposities” hebben weten te bemachtigen. Nederland is een dictatuur!

  Ware of authentieke macht is gebaseerd op de mogelijkheid om te kunnen creëren, waarbij harmonie en balans in ogenschouw worden genomen. De werkelijk intelligente mensen zouden hele mooie dingen kunnen creëren, zonder dat daarbij het bestaansrecht van andere mensen, flora en fauna in het gedrang zouden komen.
  Helaas zijn de volgens het systeem schijnbaar “intelligente” mensen in werkelijkheid verre van intelligent! Deze schijnbare “intelligente” mensen hebben zich succesvol laten conditioneren en programmeren in het systeem en hebben de propaganda en indoctrinatie als zoete koek geslikt. Deze mensen creëren niets, maar vervullen gedwee hun taak in het systeem, waar geen ruimte is voor werkelijke intelligentie, dat zich kan uiten in ware creatie en waarbij balans en harmonie de boventoon voeren. Voorbeelden van dit soort zielloze mensen zijn managers en witte boorden… die geen ware intelligente mensen in hun nabijheid dulden. Het filmpje van The Incredibles (in het artikel) is hier een goed voorbeeld van. Iedereen lacht om dit grappige filmpje, maar slechts enkelen durven de volledige boodschap tot zich te nemen en naar zichzelf in de spiegel te kijken… indien zij het voor elkaar krijgen de door hun ego gecreëerde wereld terzijde te leggen.

  Dus…
  Morgen weer aan het werk en goed je best doen om je positie veilig te stellen. Wie weet zit er wel promotie in! Denk vooral niet na waar je werkelijk mee bezig bent. Je kunt immers toch de wereld niet veranderen. De mensen die niet aan het werk (kunnen) gaan, zijn reeds succesvol uitgeschakeld door het systeem. Ook voor deze mensen geldt: doe vooral niets, want u kunt er toch niets aan doen.

  Indien u werkelijk niet weet wat u moet doen, deel dan de artikelen van deze website en steun deze website met fiat geld.

 3. Zonnetje schreef:

  Goed artikel van Martin en mooie reactie van de Loonslaaf!

 4. Maasland schreef:

  Hi Martin,
  Meerdere van dergelijke oproepen plaatste je. Maar het blijft niet-praktisch
  Hoe je ook over “de heilige boeken” denkt, die profetieën gaan inderdaad “gewoon” vervuld worden.
  Doen we nix, dan gaat dat proces door. Bezien we de 100den (al of niet als controlled opposition in het leven geroepen) initiatieven en personen om misstanden aan te kaarten…..dan vergroot dat het proces van polarisatie…..hetgeen uiteindelijk ook zal uitmonden in hetzelfde resultaat: nl, een 100% controlled samenleving waarin “de vele minderen de meerderen zullen (moeten) dienen”.
  Zelfs met een aantal ergens in een tentje gaan wonen, en dan je eigen andijvie kweken, is geen haalbare kaart, omdat zo’n minieme minderheid uiteindelijk ook opgeslurpt zal worden door hetzelfde systeem.

  Zou het kunnen zijn dat Dé Waarheid buiten onze referentiekaders ligt? Zou het kunnen zijn dat de basis van één van die heilige boeken “gewoon” in vervulling gaat, en dan ook die profetie die er geschreven staat over het tijdperk daarna? Het enige wat jij nog verder zou moeten bestuderen is de vraag: kan het zijn dat er inderdaad een Goddelijke macht bestaat die inderdaad dit tijdperk (deze aion), waarin goed en kwaad zich tezamen manifesteren, zo heeft ingericht, en Die hierna een aion laat aanvangen van volledig herstel? In dat geval leven we in een uitermate boeiende en bestuderenswaardige tijd.

  Maar ik lees graag ’n stuk of 6 heel praktische adviezen van je hoe aan jouw oproep daadwerkelijk handen en voeten te geven, en lees dan ook graag jouw verwachte resultaten daarvan tot een betere wereld.

  • Martin Vrijland schreef:

   Hoi Arie,

   Terecht stel je mijns inziens dat het de bedoeling is dat de religieuze profetieën in vervulling dienen te gaan. Daarbij opgemerkt dat de profetieën van de grote religies overeenkomsten vertonen en in detail verschillen, om zo de dualiteit te creëren die nodig is voor de benodigde strijd tussen bevolkingsgroepen.

   Ik heb in meerdere artikelen toegelicht dat we mijns inziens in een simulatieve realiteit leven. Een simulatieve realiteit gebouwd door een heel specifiek te duiden ‘godheid’ (de bouwer van de simulatie), namelijk die aanbeden wordt in de geheime groepen en de katholieke kerk: Lucifer
   Ook heb ik uitgelegd dat de essentie van een simulatie is, dat er sprake moet zijn van vrije keuze. Anders zou de simulatie immers deterministisch zijn en zou de uitkomst al definitief zijn en dus zou het geen simulatie zijn, maar een deterministische film.

   Om echter de uitkomst te beïnvloeden en het script (van die profetieën) te sturen heeft de bouwer als het ware ‘non playing characters’ in de simulatie geplaatst; avatars die door hem aangestuurd worden die de playing characters (de deelnemende zielen in de multi player simulatie) de richting van het grote script uit moeten sturen.

   Ja, er is dus een ‘god'(bouwer) van deze simulatie (een multi player simulatie). Ja, er is een script dat terug te vinden is in de profetieën en ja, er bestaat een groep (avatars) die dit script probeert te bewerkstelligen.

   De 6 praktische tips die jij vraagt wil ik je dus graag geven:

   1. Stop te geloven in een hemel en een hel (dualiteit) en te geloven in alles wat de grote religies je vertellen, want het God/Satan of hemel/hel model is de dualiteit gecreëerd als onderdeel van de simulatie om je juist in de handen van de script-bewakers te sturen en je ziel over te geven aan god (de bouwer van de simulatie); of aan “de zoon van god” (de bouwer van de simulatie in schaapskleding).

   2. Verdiep je in de simulatieve realiteit en verdiep je in hoe de non-playing character avatars aangestuurd worden door datgene wat wij ook wel entiteiten plegen te noemen, maar wat feitelijk ‘aansturing door de bouwer van de simulatie’ inhoudt.

   3. Ontdek hoe deze non-playing character avatars de profetieën van alle religies gebruiken om het grote script te bewerkstelligen en de zielen (de deelnemende spelers in de multi player simulatie) moeten verleiden zich definitief aan de Luciferiaanse AI over te geven (‘het eeuwige leven’ van de religies, ‘de singulariteit’ van het transhumanisme; zijnde één en hetzelfde).

   4. Ontmasker de script bewakende non-playing character avatars, maar bovenal ontmasker die personen in de media en politiek die zich willens en wetens ten dienste gesteld hebben aan de script-bewakende avatars; we hebben het dan over de bekende namen in de politiek en journalistiek (zowel de mainstream als de controlled opposition groep die samen het dualiteitsspel voeden).

   5. Stop jezelf op enigerlei wijze ten dienste te stellen aan het script en de simulatie volgens hun spelregels te spelen: kom uit je grot en durf de angst te overwinnen dat het zonder je slavenketting en zonder onderdeel uit te maken van het radarwerk, fout zal gaan.

   6. Zet elke vorm van religie en geloof in een “here Jezus” (of welke externe kracht die “jou komt redden”) opzij en ga zien dat jij aan het roer van jouw beslissingen staat. Als je gaat zien dat de wet van de vrije wil altijd zal moeten blijven gelden, dan ga je ook zien dat elke keuze die jij maakt (die afwijkt van de gewenste richting van het script) helpt om de einduitslag te beïnvloeden en helpt de Luciferiaanse gewenste einduitkomst te stoppen.

   Voor een uitgebreide toelichting op waar ik hier boven op doel, lees dit artikel: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-is-kinderlijk-eenvoudig-om-de-toekomst-te-voorspellen-als-je-het-script-doorziet-wordt-een-nostradamus/

   Of lees de artikelen onder het menu onder het kopje ‘de simulatie’ en begin op pagina 2 om vervolgens door te lezen tot het laatste stuk.

   • Mindsupply schreef:

    Hey Martin,

    Zeer goede analyse en samenvatting van de essentie van je al je artikelen die je de afgelopen jaren geschreven hebt. In m’n eigen onderzoek kom ik tot dezelfde conclusie(s). Het is een nobel streven maar ‘in our lifetime’ gaat dat script niet (genoeg) wijzigen (daarvoor is het leven te kort). De zaadjes zijn misschien geplant en wellicht komen die over een x aantal jaren uit en gebeurt er misschien wat.. Misschien, want de trein van het script dendert door en daarom komen de zaadjes wellicht helemaal niet uit.. De ‘Non Player Characters’ hebben hier wellicht een voordeel omdat hun memory niet gewist wordt?

    Ondertussen moet je denk ik je eigen ‘Spirit’ zien veilig te stellen. Want (ook volgens mijn onderzoek) is de dood niet automatisch ‘game over’. Ook na je dood wordt je vrije wil op  de proef gesteld en proberen ze je te laten kiezen. Net als in de ‘game’. Als je je laat verleiden en de verkeerde keuze maakt, dan wordt je ‘geheugen gewist’ en incarneer je opnieuw in de ‘flesh’. 

    Origineel zijn wij niet de ‘flesh’. Wij zijn getruct  om in deze simulatie te komen en daarna zijn we ook hier weer (op alle vlakken) getruct in de simulatie. Als ‘vrije wil’ een universele wet is, dan hebben we dus zelf toestemming gegeven om de ‘game’ te spelen (onder valse voorwendselen weliswaar). De reden waarom wij overgehaald worden om deze game te spelen is een andere discussie..

    Nu is het dus voor ons de truc om (individueel) na de dood, niet weer de verkeerde keuze te maken onder de noemer ‘vrije wil’. Want als je met ‘vrije wil’ een keuze maakt (door onder valse voorwendselen overgehaald te worden), dan is dat net zo goed ‘vrije wil’, oprecht of getruct, dat maakt niet uit. En dat is nou net hoe je ‘vrije wil’ getruct wordt.

    Wordt het dan niet tijd om (apart van niet meer mee te doen met het script in de simulatie (zoveel als mogelijk dan)) je te focussen om vooral na je dood niet meer nog een keer in de simulatie terecht te komen? ‘Game over’ ->’Player Up, One More Game’.

    Als je de ‘game’ niet kan winnen, dan is het toch beter om te leren hoe je die niet meer hoeft te spelen? Vooral als het doel is om je altijd in de game te houden (Singulariteit / Transhumanisme) en ze er naar streven je geen keuze meer te geven om de ‘game’ te verlaten?

    Ik zou graag jouw visie hierop willen weten..

 5. Rebel schreef:

  Een belangrijk punt in de vergelijking met de allegorie van de grot stip je niet aan. De gene die wel de ware vormen hebben waar genomen en vertrouwt zijn met het zonlicht worden wanneer zij terugkeren in de grot niet begrepen door de “geketenen”. Ook functioneren zij terug in de grot slechter omdat ze niet meer gewend zijn aan de schsduw wereld en worden zij dus als door de “geketenen” als minder ervaren.

 6. S0M30N3 schreef:

  Hallo

  Ene comment kwam denk niet door.. bij deze alleen de youtube link: https://m.youtube.com/watch?v=_sB5cTocfZM

  Alsnog bedankt voor alles martin, inspiratie, motivatie, duidelijke artikelen, geef niet op en ga door..

  Groet S0M30N3 – Jeffo

  • Zonnetje schreef:

   Als wij de situatie willen veranderen, in het hier en nu, dan moeten wij beseffen dat het de jongens van het script zijn die wetgeving maken, beleid voeren al dan niet via psyops enz welke schadelijk is voor de gewone bevolking. Deze jongens hebben door de eeuwen Hollandse achternamen aangenomen en doen in het dagelijks leven alsof zij Hollands zijn waardoor de gewone Nederlander denkt dat zij ‘ Nederlanders’ zijn. Dat zijn zij niet het betreft een vijandige allochtone ‘ elite’ die in Nederland de sleutelpositiies in handen heeft en die niet wil afstaan/delen niet vrijwillig. Als wij de situatie willen veranderen, dan moeten wij deze vijandigr ‘ elite’ overtuigen hun sleutelposties af te staan en Nederland vrijwillig te verlaten. want dat is de bron van het probleem in Nederland. Als dat ons lukt om hen Nederland vrijwillig te verlaten zal de situatie in Nederland in gunstige zin veranderd worden, geen subtiele, stille dictatuur, nepverkiezingen, fakenieuws enz van Hen over de gewone bevolking meer welke slechts in Hun belang is.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten