Mag Boris Johnson (Ottomaanse voorouders) de chaos in Europa inleiden die het Ottomaanse rijk zal doen herrijzen?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 4 september 2019 10 Comments

bron: politico.eu

Ik dacht dat het een grap was toen een lezer de volgende reactie postte: “Hij is een Turk”. Tot mijn grote verbazing volgde daarop een stuk van Wikipedia waaruit inderdaad bleek dat Boris Johnson feitelijk Ottomaanse voorouders heeft. Niet zomaar Ottomaanse voorouders; we kunnen duidelijk spreken van voorouders met een politieke carrière. Johnson komt namelijk uit dezelfde bloedlijn als de Ottomaanse politicus Ali Kemal. Een interessante ontdekking, omdat het mijn voorspelling van het zich spoedig herstellende Ottomaanse rijk staaft. Sta mij toe dit nader toe te lichten.

Het Ottomaanse rijk was ooit het grootste ter wereld en heeft nog geen honderd jaar geleden haar teloorgang gezien. Al jaren probeer ik hier op de site aan te tonen dat politici allemaal klaargestoomd zijn voor hun acteerwerk en allemaal de aristocratische globaliseringsagenda dienen. Het hoeft dan ook niet de verbazing te schetsen als we een telg uit een Ottomaanse elitaire familie nu de chaos in Europa zien voorbereiden (via het Brexit debacle) van waaruit zich het Ottomaande rijk zal herstellen. Dit herstel van het Ottomaanse rijk voorspel ik hier al zo’n vijf jaar en is wat mij betreft het meest genegeerde onderwerp in de zogenaamde truth community.

Even een kleine opsomming van de Wikipedia pagina van Ali Kemal:

bron: wikipedia.org

Ali Kemal Bey (Ottoman Turkish: عَلِي كمال‌ بك‎; 1867 – 6 November 1922) was an Ottoman-born Turkish journalist, newspaper editor, poet and a politician of liberal signature, who was for some three months Minister of the Interior in the government of Damat Ferid Pasha, the Grand Vizier of the Ottoman Empire. He was murdered during the Turkish War of Independence.

Kemal is the father of Zeki Kuneralp, who was the former Turkish ambassador in Switzerland, the United Kingdom, and Spain. In addition, he is the paternal grandfather of both the Turkish diplomat Selim Kuneralp, and the British politician Stanley Johnson. Through Stanley Johnson, Ali Kemal is the great-grandfather of British Prime Minister Boris Johnson, as well as Jo Johnson (MP for Orpington), the journalist Rachel Johnson, and the entrepreneur Leo Johnson.

In this Ottoman Turkish style name, Ali Kemal is the given name, and there is no family name.

Die laatste opmerking wil ik toch nog even benadrukken. We weten dat aristocraten niet schromen hun naam te veranderen en dat die elitaire groep zich verschuild onder de gewone politici (zie bijvoorbeeld dit artikel). Zo wordt het Verenigd Koninkrijk geregeerd oor De een Duitse aristocratische bloedlijn (net als Nederland). Het huis Saksen-Coburg en Gotha (Saksen-Coburg-Gotha) is een van oorsprong Duitse dynastie waarvan leden over verschillende Europese landen heersten. De dynastie ontstond uit het hertogelijke huis Saksen-Coburg-Saalfeld (uit het huis Wettin), dat in 1826 het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha in bezit kreeg. Telgen uit dit geslacht kregen in de 19e eeuw verschillende andere landen in handen. In 1917 veranderde koning George V de naam in van het Britse koningshuis in Windsor. De propagandistische media en hun perceptiemanagers zorgen ervoor dat we al deze informatie snel vergeten, zodat mensen niet door hebben dat democratie een farce is en dat de oude aristocratische bloedlijnen nog steeds regeren. Zij zijn de bewakers van het masterscript.

Het Brexit debacle is onderdeel van het masterscript; het script dat onder meer ten uiting komt in de religieuze profetieën. Met de Balfour-declaratie in 1917 en het opbreken van het Ottomaanse rijk werd de basis gelegd voor de oprichting van de staat Israël. De tweede wereldoorlog was nodig om dit definitief te bewerkstelligen, met het holocaust schuldcomplex als de vrijbrief voor de oprichting van de staat Israël in 1948. Met het Opbreken van het Britse rijk daarna en het verval van al die oude koloniën, kon de militaire machtsverschuiving naar de VS plaatsvinden en werden heimelijk al die oude koloniën onder het Britse koningshuis gebracht, met de VS als vazalstaat van de Britse kroon. Dit nieuwe grote Amerikaanse rijk (dat belasting betaald aan de Britse kroon) staat nu op het punt om onderuit te vallen. Mijn voorspelling is al jaren dat het Ottomaanse rijk zich zal herstellen. Dit heeft alles te maken met het masterscript, waarin er een strijd om Jeruzalem moet plaats vinden tussen de twee grote wereldreligies. Hiervoor moest Jeruzalem dus eerst in handen komen van de zionisten en vandaar dat de eerste en tweede wereldoorlog ook volgens script zijn verlopen. De derde wereldoorlog staat als volgende punt op de agenda.

Om dit derde agendapunt te kunnen bewerkstelligen zal er eerst chaos in Europa gecreëerd worden.

‘Ordo ab Chao’ is Latijn voor ‘orde uit chaos’, een stelregel die sinds mensenheugenis wordt toegepast om steeds weer de macht verder te kunnen centraliseren. Het is een spreuk afkomstig van de vrijmetselarij, die in gradaties is opgedeeld. De hoogste rang binnen die geheime genootschap is 33. Dat nummer zien we veel terug in belangrijke gebeurtenissen of evenementen waarin zij een vinger in de pap hebben. De rol van geheime genootschappen wordt veel gebagatelliseerd of afgedaan als een complottheorie, maar kijken we simpelweg naar de koningshuizen, dan zien we daar hoeveel belang er aan deze ‘ordes’ gehecht wordt. De Oranje’s zitten bijvoorbeeld prominent in de Maltezer ridderorde (een genootschap, onderdeel van de stamboom der geheime genootschappen).

bron: pinimg.com

De geheime genootschappen zijn heimelijk allemaal faraonisch of Babylonisch van aard. Dat gaat dus terug tot de eerste grote op piramide-structuur gebaseerde overheden uit de eerste bekende ‘beschavingen’. Het lijkt er sterk op dat er binnen deze geheime genootschappen (onderling gerelateerde) aftakkingen sprake is van faraonische bloedlijnen die hun genetische afstamming via geplande huwelijken in stand houden.

‘Ordo ab Chao’ is het motto van de Schotse Rite Vrijmetselarij. Het Engelse woord ‘Scottish’ is afkomstig van het Griekse ‘skotiā’ (de vrouwelijk afleiding van skotios, donker, schaduwachtig, van de schaduw die het werpt, van skotos, duisternis). Je zou kunnen zeggen dat als ‘skotos’ voor duisternis en schaduw staat, dat ‘skotiā’ het licht vertegenwoordigt. Als we later ontdekken dat de vrijmetselarij Luciferiaans is, dan is dat dus vermoedelijk het Luciferiaanse licht. God zei immers ‘daar zij licht’ en dus werd als het ware het scherm aan gezet en verscheen het beeld. Dat doet denken aan een Playstation game die wordt aangezet, waardoor het beeld in de vorm van lichtpixels op het scherm verschijnt (zie de simulatietheorie).

bron: gnosticwarrior.com

In het oude Egypte stond een tempel van Venus Scotia. Er wordt gezegd dat het land van Schotland zijn naam ontleende aan een Egyptische farao-koningin genaamd Scota. Daar zien we weer een link met een van de oudste beschavingen, namelijk Egypte. De discussie welk rijk nu eerder was, Babylon of Egypte, lijkt nog niet helemaal gewonnen als je diept graaft, maar feitelijk gaat het erom dat de geheime genootschappen dus verbonden lijken te zijn met de farao’s van toen. Het is in ieder geval duidelijk dat er sprake lijkt van geplande huwelijken binnen deze bloedlijnen groep. Het probleem is echter dat tegenwoordig alles van tafel geveegd wordt als fake news of complottheorie, waardoor weinigen er nog serieus naar kijken. Ik ga hier de moeite ook niet doen. Googlet u zelf maar eens om te achterhalen hoe de elite al eeuwenlang niet op basis van romantische gevoelens trouwt, maar op basis van geplande totstandkoming.

bron: wikipedia.org

Albert Pike was een belangrijke figuur uit de Schotse Rite Vrijmetselarij. Hij was de hoogst ingewijde en bezat de 33e graad. Volgens de officiële geschiedenis was Pike kapitein in de Mexicaans-Amerikaanse oorlog, zat hij in de advocatuur, was hij dichter en tevens lid van de KuKluxKlan. Pike groeide snel uit tot de Supreme Grand Chapter (hoogste graad) binnen deze beweging. Hij herschreef en interpreteerde vrijmetselaarsrituelen en stelde het eerste filosofische document Morals and Dogma of the Ancient en Accepted Scottish Rite of Freemasonry, een invloedrijk boek in de organisatie. Het Pike-gedenkteken is het enige buitensculptuur in Washington D.C. ter ere van een Geconfedereerde generaal. Het monument is een van de 18 monumenten van de Burgeroorlog in Washington, D.C., die in 1978 samen werden opgenomen in het Nationaal register van historische plaatsen. Pike lijkt dus een belangrijk figuur te zijn geweest die aan de wieg heeft gestaan van het grote Amerikaanse rijk (inmiddels in verval) dat wij nu kennen.

In de officiële geschiedkunde zullen vrijmetselaars nooit een belangrijke rol worden toegedicht. Zij opereren als het ware op de achtergrond en zullen ook altijd hun eigen belangrijkheid (in het zichtbare veld) down playen. Dat kun je een beetje vergelijken met de huidige tijd, waarin koningshuizen zich door de media hebben laten afschilderen als ceremoniële instituten van wie de macht feitelijk beteugeld is door de democratische regeringen (wat natuurlijk een farce is). Als je dus Wikipedia afspeurt op de officiële lezing van de genoemde heren hebben zij niet zo’n belangrijke rol. In alle symboliek die we om ons heen zien, worden we echter overspoeld met symboliek van de vrijmetselarij (Max Verstappen, nr. 33 bijvoorbeeld en het schaakbord op de Formule 1 vlag). De vrijmetselaars laten wel zien dat zij regeren, maar de massa is zienderogen blind.

In 1871 schreef Albert Pike een brief aan zijn Italiaanse vrijmetselaars ambtgenoot Giuseppe Mazzini. In deze brief voorspeld hij drie wereldoorlogen. Waarvan de eerste twee volledig volgens script uitgekomen zijn. Leest u hieronder de vertaling van die brief:

De Eerste Wereldoorlog moet worden geschapen zodat de Illuminati een einde brengen aan de macht van de Tsaren in Rusland en het land atheïstisch communistisch te maken. De verschillen tussen de Britse en de Germaanse rijken zullen worden aangewakkerd door de agenten van de Illuminati en zullen worden gebruikt om deze oorlog te bouwen. Aan het einde van de oorlog wordt het communisme opgebouwd en gebruikt om regeringen te vernietigen en om de religies
verzwakken.

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet worden geïmplementeerd om het nazisme te vernietigen en er voor te zorgen dat het politieke zionisme sterk genoeg is om een soevereine staat Israël te stichten in Palestina. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet internationale communisme zich sterk genoeg ontwikkelen als tegenwicht op het christendom, tot de tijd dat we deze verschillen kunnen benutten voor de finale sociale catastrofe.

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.

Veelal wordt gezegd dat deze brief een hoax is, omdat in 1871 nooit de term ‘nazisme’ bekend kon zijn. Waar in die redenatie aan voorbij gegaan wordt, is dat bedenkers van een script termen kunnen verzinnen voordat het grote publiek deze termen leren kennen. Dus als je als bedrijf een merknaam in de markt zet, heeft het marketingbureau dat al veel eerder bedacht dan dat het grote publiek dit te zien krijgt. Welnu, als Pike dus het (profetische) script aan zijn kompaan Mazzini beschreef, kan hier dus een term in staan die bij het grote publiek pas jaren later bekend werd.

Het lijkt erop dat er dus nog een derde wereldoorlog gepland staat. Dit past overigens ook in het plaatje van de profetieën van de grote wereldreligies, die in wezen bewust tegenstrijdig lijken te zijn (dualisme), maar qua eindtijd-tijdslijn behoorlijk overeenkomen (zie hier). Zo verwachten zowel de moslims als de christenen een anti-christ (Dajjal in de islam) die zich voor zal doen als messias. Ook verwachten zijn de terugkomst van Jezus (zie bijvoorbeeld deze uitleg van Sheikh Imran Hosein). Joden verwachten ook een messias en in al deze religies speelt Jeruzalem een hoofdrol. De oprichting van de staat Israël speelde in de eerste twee wereldoorlogen ook een hoofdrol, ook al is dit flink gemaskeerd geweest in de officiële geschiedschrijving. In de eerste wereldoorlog werd grond gereserveerd voor de staat Israël in de Balfour verklaring. In de Haavara overeenkomst uit 1933 werd de immigratie van joden naar Palestina reeds met Duitsland vastgelegd. Vlak na de tweede wereldoorlog kon de staat Israël worden opgericht. De tweede wereldoorlog speelde hierin een belangrijke rol.

De derde wereldoorlog zal dus volgens de brief van Pike ontstaan uit een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. Kijken we naar de religieuze profetieën, dan zien we Jeruzalem in de hoofdrol. De geplande herbouw van de tempel van Salomo zal hier volgens de eindtijd profetieën uit de genoemde religies een belangrijke rol in vervullen. De herbouw van die tempel staat namelijk in die profetieën genoemd als een teken van de komst van de anti-christ, wat weer een teken is dat er een grote alles omvattende wereldoorlog komt. Opvallend is dat Amerikaans staatssecretaris Mike Pompeo niet lang geleden een bezoek bracht aan catacomben onder de moskee die nu op de ruïnes van deze tempel is gebouwd (politieke zionisten?). Hij bezichtigde hierbij een maquette van deze tempel (zie hier). Zowel de brief van Albert Pike, als de eindtijd profetieën, als de tekenen die er op wijzen dat gaat gebeuren wat in die geschriften staat, duiden er dus op dat we getuigen zijn van een groot script. Een script dat dus bekend is bij de leiders van de geheime genootschappen als de 33e graads vrijmetselaars.

We zouden dus kunnen zeggen dat de farao-bloedlijnen op de hoogte zijn van het script en zelfs de maatschappelijke ontwikkelingen sturen overeenkomstig dit script. Een belangrijke stelregel die zij handhaven is ‘Ordo ab Chao’. Vandaar dat we met grote stelligheid kunnen zeggen dat zij altijd eerst chaos scheppen om meer macht naar zich toe te trekken. Vandaar ook dat ik voorspel dat de Brexit voldoet aan dit script en dat dit de voorbode is om van meer macht richting het islamitische krachtveld uit bovenstaande brief van Pike. In dit artikel lichtte ik al toe hoe ik al jaren voorspel dat het Ottomaanse rijk zich zal herstellen en hoe de Brexit gebruikt zal worden om chaos in Europa te triggeren. Boris Johnson is dus vermoedelijk niets minder dan een telg uit zo’n farao-bloedlijn. Ik stel me op het standpunt dat alle mensen die we in de politiek en media zien een dergelijke afkomst hebben en dat zij daarom altijd fanatiek zullen bijdragen aan de vervulling van het masterscript.

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org

 

216 Shares

Tags: , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. JtheRed schreef:

  Hi Martin,
  Thank you for all your work.
  I am not sure if you have ever heard of Sheikh Imran Hosein. He has been saying for years the importance of Constantinople in the end times and how the Orthodox Christian and Muslim world will ally, and that when Constantinople is brought back is the time when the Al-Masih ad-Dajjal (“the false messiah, liar, the deceiver”) in Islamic teaching will return. Here is a video of him talking about it.
  https://www.youtube.com/watch?v=WfoSMPXXiVY

 2. ZandInOgen schreef:

  Volledig eens met deze uitstekende analyse! Gelijktijdig is er decennia lang aan deze politieke- en economische kaartenhuis gewerkt om deze op een gezette tijd te laten imploderen. We zien nu alle voortekenen zich voltrekken bijv. de installatie van een veroordeelde crimineel als hoofd van de ECB. We lezen nu in de media dat het opkoopbeleid van de ECB niet heeft gewerkt en dat het de Euro alleen maar kwetsbaarder heeft gemaakt. Dit is precies de bedoeling van de heimelijke agenda, alles gelijktijdig laten afzinken…

 3. Smeltwel schreef:

  Ik ben zelf een herboren Christen en ik vind het fijn dat jij mij al deze dingen bijleert, Symboliek heeft me bijna schizo gemaakt met het aantal mensen dat ik in retrospect heb gesproken en gekent die in de vrijmetselarij actief zijn, Ook hun karakter trekjes en nerveuze tics zijn stuk voor stuk te ruiken van 3 meter afstand en bid dan ook iedere dag voor hun ziel dat ze zichzelf “spontaan bedenken” voordat ze het zegel van het Beest aannemen!

  1 ding zit me alleen niet zo lekker, Als je zelf altijd aangeeft dat het Luciferiaanse systeem fout is, Waarom neem je het dan zo klakkeloos over? het “script” is inmiddels niets anders dan het “agenda plan” van Satan (die voor zichzelf en verwanten ofcourse nooit Gevallen is maar gewoon nog Lucifer heet ) om God en zijn creaties te dwarsbomen, En als je iemand zoals Pike al quoteert wat er in opkomst is, Dan betekent het dat hij “flext” wat er STAAT te gebeuren,Volgens het aardse agenda, En laat Satan degene zijn met domeinschap over de aarde

  Ik raad je ook aan om de Mesopotamia periode van “voor de vloed” door te nemen, Als je door de disinfo heen kijkt (we zijn miljoenen jaren oud, De maan is een stuk steen waar we op zijn geland lol) dan weet ik zeker dat jij op nieuwe hoogtes gaat komen,Ik merk veel van de Heilige Geest in jou Martin, En ik hoop dat mijn comment je een beetje anders doet kijken naar hoe een 21e eeuwse (gehate,uitgescholden en bedreigde) Christen er tegenaan kijkt,Ik ben niet Katholiek, Gereformeert etc, Letterlijk “Herboren”

  • Martin Vrijland schreef:

   Vanuit je christelijke overtuiging begrijp ik je reactie, maar ik wil jou (en iedereen die dit leest) vragen dit artikel eens goed te lezen, om zo beter te begrijpen hoe je de begrippen ‘Satan’ en ‘Lucifer’ moet plaatsen:

   https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-regenboog-staat-voor-een-fanatieke-religie-terwijl-de-aanhang-denkt-voor-diversiteit-en-inclusiviteit-te-strijden/

   • Martin Vrijland schreef:

    Voordat je verder reageert zou ik je willen vragen ook echt even serieus en grondig alle artikelen onder de blauwe linkjes te lezen. Anders blijven we met Babylonische spraakverwarring te maken hebben.

    • Smeltwel schreef:

     Zo hey!!! Op de PC, Mobiel 2x gecrashed wat ik wou schrijven!
     Dat terzijde had ik een goed boek geschreven waar ik met alle respect niet nog eens aan wil beginnen, Op de goede manier en niks zeurends of haatdragends had ik het gedaan ook (wellicht hebben “ze” we iets volbracht, Demotiveren?)

     Ik begrijp waar je vandaan komt omdat je ook hun esoterische gebruiken kent, Maar ken uw vijand, en immiteer hen niet, Alles wat “ze” haten, perviseren, een andere draai aan geven dan dat God bedoeld had dan is het omgekeerde meestal de waarheid, Enorm veel “Demiurge” verwijzingen de laatste tijd die eigenlijk sneren zijn bedoeld naar God, Zoiets overhypeds als Marvels Endgame etc (Endgame is ook een flink thema nu in alles)

     Sorry dat meer inhoud mist nu, Ik ben dit jaar op je werk gestuit toen ik een engelsman overhoorde praten dat “Dome of the rock” in de brand stond tegelijk met Notre Dame (en laten we nou af en toe die kan op moeten kijken voor aankomende “events”) en niemand behalve arabische websites en jij kwamen op via “Google” of all places! Vet om ook terug te lezen dat het JIJ was die de dame filmde in “Jeugdzorg” waar naar mijn inziens MKULTRA praktijken middels psychologische marteling word gehouden, Ze hebben ook enorm veel symbolieke logos in en op hun gebouwen staan, Laten er nu ook veel instanties zijn die vroeger katholiek waren en werden gerunt door “kerk” mensen
     (Ik ken je al jaren!!!!111)
     God zegen je!

 4. ZalmInBlik schreef:

  Voor degene die ogen hebben om te zien is de gehele geopolitieke situatie zo helder als glas..

  Is the Fed Preparing to Topple US Dollar?

  Unusual remarks and actions by the outgoing head of the Bank of England and other central banking insiders strongly suggest that there is a very ugly scenario in the works to end the role of the US dollar as world reserve currency. In the process, this would involve that the Fed deliberately triggers a dramatic economic depression. If this scenario is actually deployed in coming months, Donald Trump will go down in history books as the second Hebert Hoover, and the world economy will be pushed into the worst collapse since the 1930s. Here are some elements worth considering.

  Bank of England speech

  The about-to-retire head of the very special Bank of England, Mark Carney, delivered a remarkable speech at the recent annual meeting of central bankers and finance elites at Jackson Hole Wyoming on August 23. The 23-page address to fellow central bankers and financial insiders is clearly a major signal of where the Powers That Be who run world central banks plan to take the world.
  https://journal-neo.org/2019/09/01/is-the-fed-preparing-to-topple-us-dollar/

  Gelijktijdig wordt er natuurlijk een gigantische mistgordijn opgetrokken in de vorm van Brexit, de zogenaamde handelsoorlogen en de escalerende conflict tussen Israel en Iran..

  Degene die hier natuurlijk voor verantwoordelijk zijn vertegenwoordigen de macht in het zichtbare veld en zoals goede lakeien betaamt voeren zie eerdere opdracht vanuit het onzichtbare veld minutieus uit. Bijvoorbeeld deze twee BIS lakeien…
  https://www.businessinsider.nl/recessie-economie-2020-wellink/

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten