Meer bewijs van gecontroleerde alternatieve media via getuige die aanvaller Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij) ontmaskert

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 5 mei 2019 43 Comments

bron: jalta.nl

In meerdere artikelen heb ik toegelicht hoe de online te vinden smaad en laster aan mijn adres gecoördineerd werd door staatsmedewerker Jeroen Hoogeweij. Dit kon hij ongestraft doen, omdat met mijn aangiftes niets gedaan werd. Die liggen tot vandaag de dag op de stapel en geen advocaat die er werk van wil maken. Ook pogingen om de links uit de Google zoeklijsten te verwijderen leiden tot afwijzing ondanks de GDPR wetgeving die voor geheel Europa geldt, behalve voor ondergetekende.

Het is duidelijk dat iedereen die niet tot het gecontroleerde alternatieve media krachtveld behoort, aangevallen moest worden en zwart gemaakt moest worden. Natuurlijk geschieden er ook schijnaanvallen op andere bekende alternatieve media kanalen, maar dan geschiedt dat met een doel om aandacht op de gewenste onderwerpen te vestigen. Nooit is het van de grove categorie waarmee ondergetekende bejegend werd, waarbij zelfs naam en school van mijn dochter gepubliceerd werden.

De bron van deze smaad en laster wist dat hij een nieuwe identiteit zou aannemen, want niet veel later liet deze Aleister Crowley aanhanger en O.T.O. priester Jeroen Hoogeweij zich ombouwen tot vrouw, waardoor hij nu door het leven gaat als Naomi Hoogeweij. Al die tijd is deze personage zeer actief op het internet en krijgt hij ruimte als schrijver op activistische websites als jalta.nl. Naomi is momenteel zeer actief in het promoten van het transgenderisme, wat geen vreemde keuze is voor een O.T.O. priester(es), omdat de Luciferiaanse leer in haar kern draait om het uitrollen van de agenda van de genderverandering; ter benadrukking van de verering van de hermafrodiete Baphomet (symbool voor Lucifer). Vaak wordt dit verward met het satanisme en de verheerlijking van Satan, maar het God/Satan model behoort tot het dualisme wat een tool is om het einddoel te bereiken. In de kern wordt Lucifer aanbeden; maar dat is het grote geheim. Daarom heten het ook geheime genootschappen, omdat dergelijke Crowleyaanse stromingen zich op hun geheimen beroepen en je via inwijding en rangen kunt groeien in de organisatie. Hoe hoger de rang hoe meer je de geheimen mag kennen.

Al enige tijd geleden (november 2017) werd ik benaderd door een transseksueel die Jeroen Hoogeweij zegt te kennen als Naomi Hoogeweij. Zij kent hem van een een supportgroep voor ‘transvrouwen’ van Humanitas in Rotterdam. Zo ontving ik een inkijkje in de handelswijze van deze pion van de macht die zich jaren inzette om Martin Vrijland onderuit te halen. Leest u hieronder:

Onderwerp: Naomi/Jeroen Hoogeweij

Bericht inhoud:
Beste Martin,

Het volgende schrijf ik je vertrouwelijk.
Ik ben een Schiedamse transgender, een man die zich een vrouw voelt en aan medisch (DNA-) onderzoek daaromtrent onderhevig is.
Het toeval wilde dat ook ík bekend raakte met de door u beschreven transgender Naomi/Jeroen Hoogweij. Achteraf gezien was dat voor mij bepaald geen genoegen.
Ik ben een 63-jarige transgender, die na 39 jaren getrouwd te zijn, dit jaar aan mijn ware aard ben gaan toegeven. Mijn lieve vrouw staat daar geheel achter en we blijven ook gewoon bij elkaar.
Met alle schimmigheden rondom de de figuur van Aleister Crowley en zijn aanhangers heb ik niets van doen. Ik heb helemaal niets met geloof of met duivels. Wel begrijp ik dat die Tempeliers-orde zich met allerlei duistere zaakjes bezighoudt.
Wat deze Naomi betreft: ik ontmoette haar bij een supportgroep voor ‘transvrouwen’ van Humanitas in Rotterdam en dat leek aanvankelijk goed te gaan. Toen later bleek dat we bij elkaar in de buurt woorden, zijn we elkaar ook thuis gaan ontvangen. Ik (en mijn vrouw ook trouwens) leerde Naomi zo dus goed kennen en zag wel dat ze enigszins bizar van gedrag was, maar ik nam dat voor lief, omdat ze me ook veel leerde over transgenderschap en haar kennis over bepaalde onderwerpen. Na verloop van tijd werd ze echter steeds onvriendelijker, norser en op het laatst was het zo dat wanneer ik mijn mening gaf via Facebook, ze me helemaal afbrak als ze het er niet mee eens was. Dat heeft me op een gegeven moment zeer gedeprimeerd en ik heb het contact dan ook beëindigd. Zij beschadigde mij en gaf mij daarvan ook nog de schuld.
Achteraf gezien heb ik begrepen dat ik haar opzocht omdat het bestaan als transgender niet altijd eenvoudig is en de transgenders dun zijn gezaaid. In wezen waren wij echter totaal niet-verwante geesten. Naomi blijkt een toch wat gevaarlijke, impulsieve transvrouw te zijn die haar toch wat meer mannelijke concurrerende verbetenheid nauwelijks weet te verbergen (natuurlijk zijn niet alle mannen zo). Het resultaat is dat ik door haar gemanipuleer en haar intriges ben weggepest van dat Transsupport in Rotterdam. Ik weet van twee andere transgenders dat ze die ook het leven zuur heeft gemaakt en dat ze daarmee geen contact meer heeft. Het lijkt mij dat zij een gevaar vormt voor deze kwetsbare groep.
Van buren in mijn flat hoorde ik ook dat er over haar een dossier bij de politie bestond. Het ging om geruchten van pedofilie. Hoe waar dat is weet ik niet. Ik geloof in ieder geval wel, mede gezien alle onrust die Naomi op het internet weet te veroorzaken, dat er iets aan haar schort.
Wat mij verder in al die ontmoetingen opviel was een voortdurend en overdreven spreken over seksualiteit en de extreme vorm die daarbij werd voorgestaan.
Wanneer ik alles bij elkaar optel, kom ik toch uit op iemand met sterk psychopathische trekken, iemand waarvoor je moet uitkijken.
Ik kan dus goed begrijpen je veel last hebt gehad van dit individu. Succes met je werk!
Met Vriendelijke groet,

L

Nu heb ik lang gewacht met het publiceren van deze e-mails, omdat de persoon in kwestie nogal bang blijkt te zijn voor Naomi Hoogeweij. Toch kwam er nog meer informatie, waaruit blijkt dat Naomi niet zomaar iemand is. Laat ik mijn reactie op deze e-mail er daarom even bij plaatsen. Daaronder plaats ik dan weer het antwoord dat ik ontving. In dat antwoord komt naar voren dat Naomi door het Israëlische leger geschoold zou zijn.

L,

Dank u wel voor uw openheid. De indruk die veelal bestaat is dat ik iets zou hebben tegen mensen met een homoseksuele geaardheid of tegen transgenders. Die indruk is vooral gewekt door deze Jeroen (zoals ze toen nog heette) Hoogeweij. Ik heb niets tegen welk individu dan ook en kan me goed voorstellen dat mensen verward zijn over hun geslacht. Sterker nog: een redelijk bekende site die mij veel volgt en artikelen van mij herpost wordt beheerd door een transgender.
Het verschil tussen u en Naomi is dat zij haar transgender-keuze waarschijnlijk niet heeft gemaakt vanwege het zich vrouw voelen in een mannenlichaam. In haar geval gaat het zeer waarschijnlijk wel om een keuze gebaseerd op de Luciferiaanse/Crowley geloofsovertuiging. Dat is op zich ook nog een keuze die ieder vrij staat echter in dit geval zit er inderdaad een soort fanatisme achter dat nogal heftig is.
Persoonlijk heeft de smaad en laster van de teksten afkomstig van de hand van Jeroen mij nogal wat gekost. Het is bijvoorbeeld der oorzaak van het feit dat ik mijn dochter niet meer zie. Dat is zeer pijnlijk. Ook is het de reden dat ik huis en haard kwijt geraakt ben en nooit meer een normale baan in de maatschappij zou kunnen vinden.
Mocht u het goed vinden dan zou ik u willen vragen of ik uw getuigenis eventueel anoniem zou mogen publiceren en/of gebruiken in een rechtszaak die ik binnenkort eindelijk aan hoop te kunnen spannen.
Mocht u nog andere dingen hierover willen delen dan mag dat natuurlijk ook.
Hartelijke groet,
Martin
Dan hier het antwoord op mijn reactie. Toegegeven: het is een overweging geweest om dit niet te publiceren, omdat ik de persoon in kwestie wilde beschermen, maar mocht deze publicatie tot aanvallen op de schrijver leiden, dan is duidelijk uit welke hoek dat komt. Bovendien lijkt het mij belangrijk dat dit nu toch een keer naar buiten komt, omdat er geen enkele bescherming noch rehabilitatie voor de aanvallen aan mijn adres plaatsvinden en tevens om te laten zien hoe de lijntjes lopen.

Dag Martin,

Het lijkt een beetje riskant voor mij, omdat ze uit het relaas onmiddellijk zou kunnen opmaken wie deze voor haar ‘anonieme bron’ is. In dat geval zou ik me niet veilig voelen. Heb je ideeën over hoe dat een beetje te ondervangen is?
Meer meedelen over Naomi? Weet je dat ze destijds in het Israëlische leger heeft gediend ten tijde van de eerste Intifada en dat ze toen hoogstwaarschijnlijk zelf mee heeft gedaan aan het breken van armen? Ze trachtte begrip voor het handelen van die Israëlische soldaten op te wekken.
Weet je dat ze nu met een man samenwoont, die ooit als commando over de grenzen zijn werk heeft verricht. Hij kon me uitleggen hoe je iemands keel moet doorsnijden. Op zich leek dit een niet geheel ongevoelige, gescheiden man (ook met een dochter), die naar mijn idee financieel door Naomi misbruikt wordt (ze heeft nu geen eigen inkomen). Als zij haar transgender-operaties heeft gehad, doet ze hem waarschijnlijk de deur uit. Ik geloof dat ze haar relaties niet lang in stand kan houden.
Naomi vertelde dat het wel eens was gebeurd dat deze man voor haar opkwam wanneer ze beledigd werd als transgender. Hij zou daarbij geweld hebben gebruikt. Ik heb deze dingen uit haar eigen mond vernomen.
Enz., enz.
Als je vragen hebt, mag je ze gerust stellen.
Hartelijke groet,

L

Let wel ik kan deze e-mail wisseling hier alleen plaatsen als ik het harde bewijs hiervan in mijn inbox heb zitten, anders zou het immers onmiddellijk als verzonnen smaad en laster betiteld kunnen worden en het risico op een gevangenisstraf zou ik niet nemen.

Er volgde meer:

Martin,

Naomi werd in september 45 jaar en dus is ze van 1972. De eerste intifada duurde van 1987 tot 1993 en dan moet Jeroen daar aan het einde van die periode hebben gediend. Ze zou daar een grondige militaire training hebben gehad en schermde vaak bepaalde vechttechnieken die ze zou hebben geleerd. Het Nederlandse leger zou daar als ‘the chocolate army’ zijn beschouwd. (Ze maakt graag indruk met zulke uitspraken).
Joods? Mogelijk in een bepaalde zin: volgens haar is ze joods, omdat haar moeder jodin is en er volgens joods gebruik langs de vrouwelijke lijn wordt bepaald of dat zo is. In Israel zou ze een jesjiva-opleiding hebben gehad, waar ze had geleerd dat elkaar onderuit halen ‘het beste’ uit je zou halen.

In Wikipedia val mij dit op:‘Hesder jesjiva

In Israël bestaat ook de hesder jesjiva, waar men de Thorastudie combineert met de vervulling van de militaire dienstplicht. Deze duurt dan maar zestien maanden in plaats van de gebruikelijke drie jaar. In de bezette gebieden zijn de hesdersoldaten vaak zeer radicaal en aanvaarden in gewetenskwesties alleen orders van hun rabbijnen. Meermalen hebben ze geweigerd orders van de legerleiding uit te voeren bij de ontruiming van illegale nederzettingen.

Hesder jesjiva’s zijn verbonden met de orthodox-joodse stroming van het religieus zionisme dat in tegenstelling tot de orthodox-joodse stroming van het charedisch jodendom positief ten opzichte van het zionisme en in het verlengde daarvan aan deelname aan het Israëlische leger staat.

Dat ze voor de AIVD werkte, heb ik later pas vernomen op o.m. jouw website. Daarover heeft ze tegen mij niets losgelaten. Aan zo’n identiteitsbewijs zal je echter wel niet zomaar kunnen komen. Zou het mogelijk zijn met een ‘goede’ staat van dienst in het Israëlische leger en een behoorlijke opleiding – want die zegt ze te hebben; en als ik aan haar interieur denk, zie ik ook heel wat goede literatuur staan – daar, bij de AIVD, terechtkunnen? Of heeft het geholpen dat ze in het homoleven, waarin ze omging met ‘prominenten’ als Oscar Hammerstein én Pim Fortuyn, een ‘kruiwagen’ vond? Met Fortuyn had ze, naar ze zei, ook het bed gedeeld.

Van haar voorgeschiedenis weet ik dat heel vaak door haar vader mishandeld werd en als ‘lastig’ werd beschouwd. Ze zou door die vader onder meer op een internaat in Engeland zijn geplaatst. Is dat er de oorzaak van dat ze haar hele leven excentriek, heerszuchtig en manipulatief is geworden. Vernedering in de jeugd kan dacht ik soms ertoe leiden dat iemand later steeds maar zijn gram wil halen. Maar goed, ik ben geen psycholoog.
Groet,

L

Omdat ik altijd voorzichtig moet zijn dat ik niet bewust gevoed wordt met foutieve informatie, heb ik lang getwijfeld om dit alles te publiceren. Inmiddels vind ik dat het journalistiek belang te groot is. Als het bewuste valse informatie zou zijn, zou dat des te meer aantonen hoe men te werk gaat. Ik plaats daarom nog even het vervolg. Eerst mijn reactie en dan het antwoord.

L,

Erg nuttige info.
Weet u ook meer over opleiding en zakelijke activiteiten, strafblad en dergelijke?
Naomi is erg actief op de website Swapichou.
Daar is ook iemand actief die schrijft onder het psuedoniem Ziva. Van deze dame weet ik dat ze ook in het Israelische leger dient. Dus de lijntjes worden steeds duidelijker.
Groetjes,
Martin
En hier de daarop volgende reactie:

Martin,

Aangaande haar opleiding zei ze dat ze een bachelor psychologie had en een masterdiploma voor Nederlandse letterkunde en een voor bedrijfskunde. Dat lijkt me heel wat. Toch zit er heel wat bravoure in haar. Haar kracht schuilt er denk ik in, dat ze zo overtuigd is van zichzelf. Ik vraag me af of dat terecht is. Ze kan zich net zo goed vergissen als een ander heb ik gemerkt en ze herhaalt zich veel. Bovendien is het aanbod erg eenzijdig en ingestudeerd. Je kan merken dat ze al jaren met dezelfde kennis tegenover mensen pronkt.
Ik weet dat ze tot voor kort een soort afdelingshoofd was bij de RABO-Bank in Utrecht en dat ze nu alleen nog tientallen websites zou beheren (waarvan een gedeelte ook inkomsten gaf). Daar heb ik naar gezocht en ik vermoed, dat een aantal daarvan – alweer – pornosites zijn. Op andere sites waarop ze actief was, o.a. Swapichou ageerde ze steeds om deze of gene terecht te wijzen, te kleineren en meer van dat soort dingen.

Zou ze een politieke agent zijn, die alles wat naar kritiek op Israël lijkt, moet ‘rechtzetten’ of aanvallen? Iemand die mensen die kritiek hebben op Israël moet ontmoedigen of intimideren. Het viel me ook op hoe ze constant bezig was zich te ‘verheffen’ als joodse. Ik kreeg heel sterk het idee dat ze zich deel voelde uitmaken van een uitverkoren groep mensen. Voor mij bestaan persoonlijk er geen uitverkoren volken, dus ik ergerde me er wel een beetje aan.

Dat strafblad weet ik van een buurvrouw, maar waarop die dat baseert, weet ik niet. Op zich is die buurvrouw geen sensatie-zoekster. Uit de buurt weet ik dat Naomi met haar confronterende optreden mensen heeft beledigd. Zo noemde ze een buurman van mij openlijk (in een zgn. Roze Café) ‘een laag-intelligente aap’ alsof het gewoon was zulke dingen te zeggen. Misschien had ze wel gelijk, maar dan zeg je zoiets toch niet? Ook daarin zit weer het idee van jezelf boven andere mensen willen plaatsen. Van weer een andere buurvrouw weet ik dat die Naomi heeft aangegeven bij de politie voor ‘stalken’.

Er zijn omgangsvormen en regels tussen mensen en het feit dat ze vindt dat de regels niet voor haar gelden is alweer zo’n typische psychopatentrek. En als je haar persoonlijk kent, maakt ze vaak grapjes waarin ze mensen als ‘dingen’ lijkt te beschouwen, zoals ‘Ja zeg, ik ga niet in een rij staan, dat is voor domme mensen. Ik hoor eigenlijk meteen geholpen te worden’. Dat zijn maar grapjes, maar als je het zo veel hoort zeggen, geeft dat je toch te denken. En zo meer.

O ja, die hartaanval. Of dat nep is. Dat denk ik niet meteen, want ze zegt vier soorten medicijnen te gebruiken voor het probleem. De aanleiding tot de hartaanval zou met druggebruik hebben te maken. Ze zou die hartaanval krijgen het dat moment seks met iemand had en tegelijkertijd haar zoon haar opbelde en ruzie met haar maakte. Toen ze in het ziekenhuis lag, was er iets, waardoor van de intensive care zou zijn weggelopen. Ze liep daarna ’s nachts op de treinrails en zou zelfmoordideeën hebben gehad. Toen ze daarom haar moeder belde, midden in de nacht, zou die hebben gezegd: ‘Moet dat nu, het is nacht en ik lig in bed’. Kun je je zo’n familie voorstellen?

Maar uiteindelijk is onze Naomi gedotterd en nu gaat het wel weer met dat hart.
Martin, ik moet stoppen voor vandaag. Als me nog iets te binnenschiet, zal ik het je mailen.
Vr.gr.,

L

Jeroen Hoogeweij woonde in der tijd bij Micha Kat om de hoek. In die begintijd, toen ik nog niet doorhad hoe gecontroleerd de alternatieve media in Nederland feitelijk zijn, en ik uit puur (enigszins) naïef enthousiasme mijn eigen artikelen begon te schrijven, begonnen dus de keiharde aanvallen uit de hoek van deze Jeroen Hoogeweij, die niet schroomde oproepen te plaatsen op websites van bekende uitgaansgelegenheden waar ik vroeger kwam en ook niet schroomde allerlei mensen uit mijn privé te benaderen om ze informatie te ontfutselen. Micha Kat vond het in der tijd niet zo’n goed plan dat ik even met een camera bij zijn buurman aan zou kloppen. Inmiddels begrijp ik beter waarom. De pionnen van het gecontroleerde oppositiespel, woonden gewoon letterlijk bij elkaar om de hoek. Hoewel Micha Kat ook wel door Jeroen aangevallen werd, was dit nooit fundamenteel en had dit vooral het doel de echte keiharde aanvallen op mijn persoon te maskeren en tevens de indruk te wekken dat de twee buren niet uit hetzelfde bolwerk kwamen.

Sinds mijn onthullingen uit 2014 weten we ook dat Micha Kat (voormalig klokkenluideronline.com en nu revolutionaironline.com) gekoppeld kan worden aan een netwerk van investeerders die niet bepaald een schone reputatie hebben. We zagen de koppeling met Jack Abramoff en Robert Rubenstein. Dat verbindt Micha Kat weer met een overkoepelende denktank genaamd Council for National Policy (CNP). Het is dus eigenlijk allemaal onderling verbonden. De grote alternatieve media websites van Nederland hebben zich sinds mijn onthullingen een beetje afzijdig van Micha Kat gehouden, maar hebben nooit openlijk afstand genomen van hun jarenlange openlijke steun, die Kat zelfs een Frontier award opleverde. Frontier was de grote naam die jarenlang congressen organiseerde waar duizenden bezoekers op afkwamen; die nog steeds een boekenshop runt in de Jordaan te Amsterdam en die jarenland een prominent tijdschrift publiceerde. Een soort spil in alternatieve medialand.

bron: isgp-studies.com

Voor velen zal het door mij geschetste beeld dat de alternatieve media een gecontroleerd krachtveld er simpelweg niet in willen, omdat het als het ware een levenszuil is geworden. Als je jarenlang bepaalde informatie uit bepaalde bronnen haalt en iemand komt je ineens vertellen dat dit een gecontroleerde bronnen zijn, dan schud je aan iemands vertrouwde peilers en dan gaat het psychologische verschijnsel genaamd ‘cognitieve dissonantie’ in werking treden.

bron: Cafe Weltschmerz (YouTube)

In 2018 kwam Jeroen/Naomi weer in het nieuws aangaande een rel waarbij hij/zijn uit huis gezet zou worden wegens geldgebrek. Ook hiervan kreeg ik een e-mail van de persoon van boven geplaatste mailwisseling. Volgens de schrijver zou Naomi verdedigd worden door Oscar Hammerstein (een graag geziene gast van Café Weltschmerz) omdat hij een seksuele relatie met hem gehad zou hebben. Er van uitgaande dat de bron eerlijk is, wordt duidelijk dat er sprake is van een netwerk vol bekende namen.

Dag Martin,

Ter info voor jou even dit krantenbericht:

https://www.ad.nl/rotterdam/doodzieke-schiedamse-klaagt-gemeente-aan~a5fe150a/

Wist je dat al? Ik zal vanmiddag dat haar huis leegstond. Even google benutten en ja hoor … Als er iets met haar is dan gebeurt dat altijd met veel tamtam.
Hammerstein ken je vast wel. Die arme mevrouw Hoogeweij zei me destijds dat deze advocaat een van haar bedgenoten was geweest. Vandaar dat deze zich voor haar wil inzetten.
Ik voel niet heel veel medelijden …
Met vr.gr.,

L

Wat ik u met al deze informatie wil laten zien is dat zowel de mainstream media als de alternatieve media gecontroleerd zijn. Iedereen die niet tot dit gecontroleerde spel behoort moet keihard weggetreiterd en onderuit gehaald worden. Dat was de taak van Jeroen Hoogeweij (inmiddels Naomi). Dankzij de trouwe steun van enkele volgers heb ik echter vol kunnen houden en overleef ik nog steeds. Die steun is wat mij heeft doen overleven. Toch is het nuttig om het krachtveld te doorzien en dus te ontdekken dat ook informatie van alternatieve media websites meestal een dubbele bodem ingebouwd heeft of vermengd is met geraffineerde bewust ingebouwde desinfo (zoals uitgelegd in de documentaire onderaan mijn vorige artikel). Dat is feitelijk een dodelijk vermoeiende ontdekking, want dat betekent dat u niet meer met een kopje koffie of een biertje achterover kunt leunen om informatie te consumeren en het voor waarheid aan te nemen.

Helaas voor deze groep heeft er zich een lastige luis in de pels in hun speelveld genesteld, die al dit soort zaken aan het licht brengt. Dat doe ik niet omdat ik het zo leuk vind, maar dat doe ik omdat ik eigenlijk geen keuze heb. Mijn naam is zo door het slijk gehaald dat er nog maar twee keuzeopties resteerden: ten ondergaan na alle aanvallen op mijn persoon of met opgeheven hoofd strijden en de leugens ontmaskeren. Ik heb voor dat laatste gekozen.

34 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (43)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  @Martin kun je herinneren dat na een aantal comments op de site mbt de Bijlmerramp van 1992, ICTS (Schiphol) je dreigmails begon te krijgen van ene David Jan des Doods? De foto’s die als eerste in de landelijke media verschenen en natuurlijk als eerste op locatie was Willem Middelkoop voormalig eigenaar van Amsterdamgold (bij Schiphol 😉 nou ben ik daar voor zaken eens binnen geweest en het hangt vol 666 referenties en Baphomet symboliek

  Ik dacht een leuke toevoeging aan het hele gebeuren 😀

  • Martin Vrijland schreef:

   De Café Weltschermtz video’s worden overigens gemaakt in samenwerking met SALTO.

   The SALTO Education and Training TCA Resource Centre was established by the European Commission in 2018 to support Erasmus+ National Agencies to improve their transnational cooperation activities (TCAs).

   Transnational Cooperation Activities (TCAs) are tools for the Erasmus+ National Agencies (NAs) to form partnerships to increase the impact of the Erasmus+ programme at systemic level.

   Dus het oppositie-kanaal Café Weltschmertz wordt aangestuurd vanuit de EU of werkt er in ieder geval mee samen (SALTO); zo eenvoudig is dat. Gecontroleerde oppositie heet dat dus.

   https://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2019/05/salto.png

   • ZalmInBlik schreef:

    ..ja idd en daar komen we deze pipo dus ook tegen Steve Brown
    https://www.salto.nl/programma/de-stem-van-de-straat/

   • Martin Vrijland schreef:

    Erasmus+ biedt ook kansen voor de meest uiteenlopende organisaties, zoals universiteiten, andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, onderzoekscentra en bedrijven.

    The European Union’s Erasmus+ programme is a funding scheme to support activities in the fields of Education, Training, Youth and Sport.

    The Programme is made up of three so-called “Key Actions” and two additional actions. They are managed partly at the national level by National Agencies and partly at the European level by the EACEA. The European Commission is responsible for Erasmus+ policies and oversees the overall programme implementation.

   • Martin Vrijland schreef:

    “Ja, maar De Vlieger, jij met je geld, waarom gooi je er geen geld in” (zie intro)
    Nou omdat we moeten doen alsof we vrijwilligers zijn die zoiets als integriteit hebben haha.
    My ass.

    Er zit gewoon een EU potje achter Eric: die integriteitsvlieger gaat niet op

 2. ZalmInBlik schreef:

  Willem Middelkoop met zijn patronen van bedrog is zelf onderdeel van het bedrog, aangezien het woord Israel/zionisme niet genoemd mag worden als belangrijke instrumenten in dit wereldwijde schouwspel. Ben als sinds begin jaren ’90 bezig (voor mezelf) de wereldwijde machtsbasis in kaart te brengen, vooral na de Bijlmerramp in Amsterdam in oktober ’92 en ik stuit constant op dezelfde actoren over patronen gesproken 😀
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-2696555/Malaysia-Airlines-MH17-passenger-Cor-Pan-joked-plane-disappearing.html

 3. Zonnetje schreef:

  Tja, het is weer duidelijk dat Zij elkaar dekken en kennen.
  Er wordt gezegd dat Madurodam bevrijd is. Dan zeg ik van wie zijn wij bevrijd? Wij zijn nog steeds bezet is mijn mening. En Zij zitten stevig en comforbabel in hun sleutelpostites Wanneer gaan Zij nu echt weg? Dat zeggen Zij toch.

  • ZalmInBlik schreef:

   Zijn we nu niet te pessimistisch, het is er meer net wat voor een draai jje er aan geeft. Meer bier und bratwurst om de bittere nasmaak weg te spoelen..

 4. Martin Vrijland schreef:

  En Niburu.co die dan weer wel dan weer niet micha Kat steunt, maar het laatste jaar weer artikelen van zijn hand plaatste, komt er niet meer uit met het Evert-Jan Poorterman verhaal. Evert-Jan roept maar dat ik verwijs naar een Histroy Chanel documentaire, maar heeft nog steeds niet ontdekt dat die documentaire juist History Channel en hun docu over mensen als Zecharia Sitchin en Erich von Däniken gebruikt om uit te leggen welke kolder zij verkondigen.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14006:de-tempel-van-salomo-deel-3-evert-jan-poorterman&catid=7:archeologie&Itemid=19

  Wat mij betreft is Niburu.co dan ook onderdeel van het multidimensionale gecontroleerde spel van oppositie en het vermengen van waarheid met nonsense.

  • Martin Vrijland schreef:

   En Alexandra Hetebreij is te lui om de stukken van Ever-Jan Poorterman inhoudelijk te checken en heeft dus ook nog niet ontdekt dat de docu niet van history Channel is, maar slechts stukken van History Channel aanhaalt. Vermoedelijk heeft Evert-Jan dan ook slechts hier en daar even een paar minuutjes gekeken naar de docu. Die docu is zeer krachtig en legt in details de pertinente verzinsels (ook wel leugens genoemd) uit.

   • Analyze schreef:

    Opvallend de informatie die ze van deze site halen en daarna als reactie op hun site plaatsen. Bekende psyop/diversion tactieken, zodat de schapen toch weer weg geleid worden en het scheren, koop vooral orjana, door kan gaan.

 5. naomi schreef:

  Tja, zo zie je maar weer, soort zoekt soort. Luca van Buren, die Martijn al deze gestoorde en bovendien strafbare leugens over mij op de mouw spelde, is zelf een zeer gewelddadige alcoholiste, die geregeld helemaal doordraait als ze een slok op heeft. Ik heb inderdaad een tijd geprobeerd haar te helpen, maar de enige hulp die ze nodig heeft is die van een gesloten inrichting en een haldol injectie in haar bips. Op enig moment nam ik afstand van haar en dat kan ze niet verteren. Gaat ze geesteszieke briefjes sturen naar Martijn (like I care). Bij Humanitas verziekte ze het voor zichzelf door haar bizarre gedrag, heb ik verder niks mee te maken

  En ehh.. Luca transseksueel? Welnee joh. Martijn is natuurlijk zelf niet al te intelligent, anders was er al een alarmbel bij hem afgegaan toen ze hem wijsmaakte dat ze “DNA onderzoek” kreeg voor haar transgender traject. Echt gelul, want er wordt helemaal geen DNA onderzoek gedaan in een transgender traject. De harde waarheid is dat ze haar transitie tot vrouw bij VUmc helemaal niet kreeg, omdat ze er daar ook achter kwamen dat ze te geestelijk gestoord is om dat traject zelfs maar aan te kunnen. Ook daar draaide ze door en werd ze agressief en toen was het einde verhaal met haar transitie. Dus nu zuigt ze iets onwaars met DNA onderzoek uit haar duim. Terwijl Luca dus geen transseksueel is, maar een travestiet. Een man die jurken draagt maar verder niks medisch doet aan haar transitie.

  De ironie is dat ze een paar mensen in haar flat waar ze naar verwijst door haar aangevallen zijn, eentje (Miranda Beck-Bijl) werd door haar zelfs in het gezicht met een kapotte fles bewerkt door deze Luca van Buren, die daarvoor ook gearresteerd werd. Zo zag het hoofd van Miranda Beck-Bijl (gewoon te benaderen op facebook) eruit nadat Luca haar hoofd bewerkt had met een kapotte fles: https://imgshare.io/images/2019/05/06/29570730_2032593783654534_2819921000651502340_n-1.jpg

  Eerder had ze al geprobeerd daar de deur in te trappen, het is iemand die verteerd wordt door haat en niet in staat is haar eigen daden onder ogen te zien.

  Een beetje zoals Martin Vrijland zelf natuurlijk, die nu alweer jaren tranen met tuiten huilt als “slachtoffer” van mij. Terwijl hij zijn dochter zonder mij ook niet had mogen zien, hij zonder mij ook zonder werk was komen te zitten met al dat kwalijke conspiracy geleuter van hem en het gewoon een feit is dat hij een reeks van vrouwen in relaties ernstig mishandeld heeft. Net als Luca is hij niet in staat de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen daden en zoekt alles buiten zichzelf. Ontzettend zielig.

  Dus ehh jammer Martijn, je sloeg de plank weer enorm mis, Luca van Buren is een zware psychiatrische patient en een alcoholiste, haar verhaal bestaat serieus alleen maar uit(weliswaar vermakelijke) onzin . Informeer voor de grap eens bij het onderwijsmuseum naar de puinhoop de ze daar aanrichtte, dat was haar werkgever voor ze doordraaide.

  • Martin Vrijland schreef:

   Het zou wel interessant zijn als dit voor de rechtbank komt. Dan kan ik even de vraag stellen waarom deze zaak wel behandeld wordt en mijn aangifte tegen de smaad en laster van jouw adres niet.

   Je begint nu zelf de volledige naam van Luca te noemen, wat ook niet echt een positief iets is.
   Het is duidelijk dat je deze persoon in den beginnen tot een persoonlijke vriend beschouwde en nu (nu het je zo uitkomt) afschildert als een gestoorde gek. Dat zal best zo kunnen zijn. Ik heb ook duidelijk aangegeven dat ik niet weet of ik het verhaal kan vertrouwen, maar het was in ieder geval opmerkelijk te noemen dat ik dit ontving.

   Van jouw bewijsmateriaal weten we inmiddels dat je als geen ander in staat bent om dingen in elkaar te flansen. Ik herinner even aan het valse politierapport van de dode Pool in de Anass zaak. Jij kan schijnbaar ongestraft een vals politierapport in elkaar draaien en ermee wegkomen. Zegt dat iets over je connecties misschien?

   Het zou me zelfs niets verbazen als je deze Luca hebt ingezet om een val te zetten. Zo werkt dat immers bij de club waar jij onderdeel vanuit maakt.

   Mijn dochter zag ik gewoon voordat jouw publicaties begonnen. Daar lag simpelweg een rechtelijke uitspraak voor. Je blijft draaien en liegen.

   Je gedrag is weinig verandert door je geslachtsverandering. Ik zou zeggen: denk aan je hart man!

   • naomi schreef:

    Waarom jouw aangifte niet ontvankelijk is heb ik al jaren geleden puntsgewijs en zeer gedetailleerd onderbouwd op swapichou. Dat negeer je, want het past nou eenmaal veel beter in je straatje om het valse slachtoffer uit te hangen. Je hebt geen zaak tegen mij joh. Ik overigens wel tegen jou, onder meer met bovenstaand stuk. Maar als je mijn inhoudelijk commentaar op jouw valse aangifte die niemand serieus neemt omdat je juridisch bekeken geen poot hebt om op te staan wilt weten, lees dit even na: https://swapichou.wordpress.com/2014/04/05/de-valse-aangifte-van-martin-vrijland/

    Inderdaad is Luca geen persoonlijke vriend van me. Ik schrok erg van haar kwade dronk, de haat en agressie die bij haar boven kwam drijven en wil zulke mensen niet in mijn persoonlijke omgeving hebben n ben haar steeds meer op afstand gaan plaatsen. Ik ga niet om met mensen die anderen zonder aanleiding met een stuk glas in het gezicht bewerken, de deur intrappen bij mensen, haat campagnes op internet voeren of contact op gaan nemen met figuren als jou om die te gaan voeden met haat en leugens. Luca is met een slok op een gevaar voor zichzelf en anderen en ik ben bepaald niet de enige die dat vindt.

    Wat lul je nou over dat politierapport? Je geeft mij daar vals de schuld van en ik vond het een ontzettend leuke grap die met je uitgehaald werd. Maar ik had verder niets te maken met de grap die met je uitgehaald werd. Ik was wel kritisch tegen je, over je compleet gewetenloze exploitatie van de rouwende moeder van Anass. Dat maakte je een vies en laag iemand. Hoe je met dat onzin politierapport omging liet vooral zien hoe dom je bent in het klakkeloos overnemen van desinfo die in je straatje pas, eigenlijk precies zoals je nu met de stuitende leugens over mij van Luca doet. Geen wederhoor, geen onderzoek, je bent gewoon echt te dom, gestoord en kwaadaardig om ergens wat van te kunnen vinden.

    Ik Luca inzetten om een val te zetten? Echt te grappig. Too much honour Martijn, je blijft maar om mijn aandacht smeken met stukjes als deze, maar jij bent in zichzelf een compleet oninteressante loser voor wie ik de energie niet overheb om wat voor “val” dan ook te gaan zetten. Ik ben tegenwoordig met compleet andere dingen bezig. Figuren als jou hebben me geïnspireerd om zelf in de psychiatrie te gaan werken en houd me nu bezig met ouderen en forensische psychiatrie. iemand als jou vind ik alleen interessant als zorgvrager of patient. De maatschappelijke schade die je aanricht hoort eerder bij justitie thuis, houd ik me niet mee bezig.

    For the record: ik heb nooit echt contact gehad met de moeder van je kind, er waren meer mensen met jou bezig. Dan zal je vooral naar wat exen van je moeten kijken. Jouw contact met je kind boeit me echt totaal niet. Maar je maakte wel een fout: je ging foto’s van mijn zoon op je blog zetten en onder dat stuk werd mijn zoon in de reacties bedreigd. Dan roep je het natuurlijk over jezelf af. Naar mij persoonlijk toe kan ik een hoop incasseren, maar als je aan mijn zoon komt heb je een probleem. dat heb je goed ondervonden, die rekening heb je betaald.

    • Martin Vrijland schreef:

     Jouw stukken op Swapichou zijn in alle opzichten verdraaiingen van de feiten Jeroen.
     Ik ga hier niet weer de moeite nemen om dat helemaal in detail uit te werken. Dat komt dan wel in een eventuele rechtszaak aan de orde.
     De echte aangifte die ik heb gedaan gaat veel meer in detail, maar je pakt alleen wat in jouw straatje past en verdraait meerdere zaken zoals ik van je gewend ben.

     Dat jij ex Andrea benaderde om een hetze tegen mij te ontketenen, door andere exen te benaderen en ze proberen te overtuigen valse verklaringen tegen mij af te doen leggen (dat ik ze mishandeld zou hebben), heb ik op tape.
     Ik weet niet of je die video gezien hebt? Anders wil ik die hier nog wel even plaatsen.

     Je zegt “Jouw contact met jouw kind boeit me totaal niet”, daaruit spreekt je egocentrische harteloosheid. Je weet best wat je voor schade hebt aangericht met je website waarop je alles verdraait; publicatie data van artikelen aanpast en ga zo maar door. Ik ben daarentegen nooit aan jouw zoon gekomen en heb nooit iets over de relatie met jouw zoon gepubliceerd. Je kunt het daar wel op schuiven, maar een reageerder in mijn comments, waarvan ik het commentaar verwijderd heb, gebruik jij nu als aanleiding van de hetze tegen mij. Dat klopt niet, want die hetze startte je al ver daarvoor.

     Een aangifte is pas niet-ontvankelijk als justitie mij dat persoonlijk meldt en niet als Jeroen Hoogeweij mij dat meldt op een website vol verdraaiingen en leugens. Ik heb echter nooit reactie gehad van de politie anders dan dat het nog op de stapel lag.

     • Martin Vrijland schreef:

      Oh en mijn excuus dat ik je Jeroen blijf noemen. Het is nogal verwarrend allemaal om de ene keer aangevallen te worden door Jeroen en een paar jaar later ben je ineens vrouw.

      Hoe kan het dat jij in het transformatieproces bent doorgelaten en vervolgens de tot psychiatrische opleiding bent toegelaten als je zelf zo te keer bent gegaan op het internet. Is daar naar gekeken voordat je door de selectieprocedure bent gegaan? Of is dat normaal psychisch gedrag?

     • naomi schreef:

      Ik pikte de aangifte op zoals je die zelf communiceerde. Natuurlijk ga je inhoudelijk niet op mijn verweer in, want je hebt serieus geen poot om op te staan. Als jij iets anders met de politie communiceerde dan je op het internet zette, zegt dat vooral iets over jou. Ik ben gewoon zeer uitgebreid, feitelijk en naar eer en geweten ingegaan op de valse aangifte die je publiceerde en onder de link die ik hierboven gaf kan je heel precies teruglezen wat je vooral zelf bij elkaar liegt, fantaseert, speculeert en vals beschuldigt. Schijnbaar denkt de politie er niet heel anders over, anders was ik natuurlijk vervolgd. Je hebt gewoon geen zaak.

      Wij hebben je inderdaad met een team van mensen die je in de loop der jaren beschadigde onder de loep genomen. Niet om een “hetze te ontketenen”, maar om de feiten over jou, je strafblad, je faillisement en hoe je vrouwen mishandelt stoppen. Je bent een crimineel, kwaadaardig figuur, hebt een spoor van vernieling achtergelaten en dat moest dus ergens ophouden. In die opzet zijn we ten dele geslaagd en we hopen van harte dat je op enig moment je lesje leert.

      Jij bent overgens wel degelijk aan mijn zoon gekomen, je plaatste een foto van hem en mij in een artikel. Onder dat artikel werd mijn zoon op de grofst debkbare manier ook bedreigd. Mensen die het interesseert kunnen daar screenshots van terugvinden in het artikel waar ik naar linkte. dus dat lieg je. Nogmaals, ik ben “fair game”, jij kan me niet echt raken. Maar van mijn zoon blijf je dus af en dat heb je ondervonden. Want dan heb je een probleem en als puntje bij paaltje komt ben jij echt geen partij voor me.

      Hoeveel jaar geleden deed je die aangifte ook alweer? Je gaf zelf vaak aan op je site dat de politie niet tot vervolging over wilde gaan, dat advocaten die je benaderde er niks mee deden, dus dan is het toch logisch dat ik constateer dat je aangifte niet ontvankelijk is? Niet op basis van mijn artikel, maar op basis van je eigen woorden.

     • Martin Vrijland schreef:

      Blijf maar liegen en draaien Jeroen.
      Als het aan jou en je team lag heb ik bijvoorbeeld in de gevangenis gezeten. Allemaal nonsense. Nog geen dag!
      Ik heb op tape dat Andrea mensen benaderde om valse verklaringen over mij af te leggen. Ik begrijp best dat je daar niet op reageert, maar probeert in de slachtofferrol te duiken omdat ik jouw zoon aangevallen zou hebben. Waar is die foto van jou en je zoon? Ik ben niet van onder de gordel en heb die behoefte nog steeds niet.
      Ooh ja en ik had creditcard fraude gepleegd…tot het moment dat ik het bewijs publiceerde waaruit bleek dat dit nonsense was. Toen is dat verhaal toch maar weer verwijderd om je geloofwaardigheid een beetje te redden.

      Je bent te keer gegaan als een wilde hond nog voordat je ook maar kon stellen dat ik iets over jouw zoon publiceerde (wat ik nooit gedaan heb, maar een reageerder die ik verwijderd heb). Die eigenschap ben je blijkbaar nog niet kwijtgeraakt. Je blijft refereren naar jouw Swapichou website, maar dat is nou niet bepaald een betrouwbare bron, want daar doe je hetzelfde als dat je hier doet: Dingen poneren die niet kloppen en het als feit brengen, terwijl het geen feiten zijn.

      Ik weet niet of je hier nog verder wilt reageren, maar wat mij betreft kunnen we dat ook in de rechtbank doen hoor. Ik heb al zo’n vermoeden welke advocaat je meebrengt. Ik zie het nut van deze wellus-nietus discussie niet zo, anders dan dat je laat zien nog steeds wild om je heen te slaan, te schelden en tieren. Jij staat toch boven de wet, is het niet?

     • naomi schreef:

      Als het niet ondenkbare moment aanbreekt dat jij met een rechterlijke machtiging gedwongen opgenomen wordt en je zou bij mij als zorgvrager in de instelling belanden, zou je er achterkomen dat ik een lieve zorgverlener ben, die vertrouwd wordt door je mede patiënten. Je kent mij helemaal niet.

      En als je lekker bij ons binnen zit, dus geen gevaar voor je zelf of anderen meer kunt vormen, draag ik natuurlijk een heel andere pet. Hoef ik mijn zoon niet te verdedigen of te voorkomen dat je schade aanricht. Dan is er natuurlijk niks aan de hand. Als je je medicatie maar op tijd neemt.

     • Martin Vrijland schreef:

      Ja inderdaad. Dat zou nog eens een mooi moment zijn! Mijn pillen en prikken krijgen van Naomi!
      Het lijkt me een hoogtepunt!

     • Martin Vrijland schreef:

      Trouwens mooie Orwelliaanse newspeak van je ‘zorgvrager’. Ik zou natuurlijk nooit persoonlijk om jouw ‘zorg’ (of wiens dan ook) ‘vragen’ als dit middels een gerechtelijk bevel opgelegd wordt. Iets wat opgelegd wordt kan niet als een vraag van jezelf worden beschouwd, maar ach..daar heeft de psychiatrisch patiënt op dat moment natuurlijk alle zeggenschap over verloren.

      Dus ik zie je dan terug in de goelag. Lijkt me een heerlijk moment voor je!

     • naomi schreef:

      Gast, je hebt in het verleden zelf aangegeven dat je vast hebt gezeten. Of dat een politiecel, huis van bewaring of gevangenis was weet ik niet, maar dat je ex gedetineerde bent is iets dat je zelf in geuren en kleuren verteld hebt.

     • Martin Vrijland schreef:

      Mag ik je weer betrappen op een leugen? Bron graag.
      Hou nou gewoon eens op met liegen man. Veel beter.

     • naomi schreef:

      dat de tern “zorgvrager” orwelliaanse newspeak is ben ik wel met je eens; sorry, beroepsdeformatie. Bij mij op de opleiding gebruiken ze die term, maar dat komt omdat ik in de klas zit met leerlingen uit alle vormen van zorg en verpleging en we een soort van algemene term gebruiken. Op mijn werk noemen we iemand als jou natuurlijk “patiënt”.

     • Martin Vrijland schreef:

      Bedankt voor je toelichting. Ik begin te doorzien dat je een liefdevolle verpleegster moet zijn.
      De spraakverwarring is je vergeven.

    • naomi schreef:

     Zuster Naomi zou je liefdevol behandelen 🙂 ik kijk bij mensen die binnen zitten ook helemaal niet naar hun delicten, want dat zie ik als onderdeel van hun ziektebeeld.

     Verwijtbaar vind ik dat je de introspectie mist om je problematiek te onderkennen, geen hulp zoekt en de samenleving maar lastig blijft vallen met je gedrag. Maar goed, dat zal wel te herleiden zijn naar de nogal aanzienlijke narcistische component van je persoonlijkheid.

     • Martin Vrijland schreef:

      Ik val volgens mij niemand lastig; ook niet de samenleving.
      Ik schrijf gewoon mijn mening op. Vroeger heette dat ‘vrijheid van meningsuiting’. Je kunt het daar mee eens zijn of niet en dat dan gewoon uiten.
      Wat jij doet is (wat je hier ook duidelijk laat doorschemeren) is proberen iemand onderuit te halen omdat je het niet met die mening eens bent.
      Dat zijn pogingen om een mening te onderdrukken via zwartmakerij.

      Ik durf best toe te geven dat ik fouten kan maken en me kan vergissen. Ik ben de laatste die zal zeggen dat ik de onomstotelijke waarheid in huis heb. Prikkelen tot nadenken door je mening te geven in blogs is iets anders dan zeggen “dit is de onomstotelijke waarheid en u moet dat zo geloven”.

      Sinds wanneer is het schrijven van je mening een delict. Ja, ik begrijp dat dit in de nabije toekomst vermoedelijk wel het geval zal zijn, maar volgens mij ben jij een stapje verder gegaan dan het schijven van je mening en ga je over tot persoonlijke aanvallen. Ik begrijp dat jij de introspectie hebt om jezelf vrij te pleiten van dit delict.

      Maar zuster Naomi kan vast erg goed liefdevol zijn naar de gedrogeerde patiënten. Daar heb ik alle vertrouwen in. Wat een heerlijke positie moet dat voor je zijn. Ze kunnen je in ieder geval niet tegenspreken, want dan is er altijd nog het kamertje zonder ramen en wat extra pilletjes.

    • Camera 2 schreef:

     @Naomi/Jeroen of andere

     Even jou taal boven aanhalen, kwoot:
     ”Ik was wel kritisch tegen je, over je compleet gewetenloze exploitatie van de rouwende moeder van Anass. Dat maakte je een vies en laag iemand. Hoe je met dat onzin politierapport omging liet vooral zien hoe dom je bent in het klakkeloos overnemen van desinfo”

     Het politie rapport heeft Martin destijds in detail laten horen en zien dat de moeder Zohra Aouragh dat zelf aan Martin gegeven heeft.
     Hij wilde de moeder helpen en dat is op te maken uit de archieven van de website van MartinVrijland destijds.

     Moest hij soms de moeder gaan wantrouwen door een zeer vreemd politie rapport, nee natuurlijk niet, hij geloofde de moeder natuurlijk.
     Maar het bleek snel dat het rapport onmogelijk was want hoe is het mogelijk dat de politie de hele nacht met infra rood kijkers, honden, paarden en helikopters het lichaam niet heeft kunnen vinden (hangend aan een twijgje) terwijl een jogger dat wel doet om negen uur in de ochtend, het rapport kan dus niet kloppen. Als een moeder zo’n rapport krijgt dan moeten haar instinctieve moeder-alarmbellen natuurlijk afgaan, maar nee niks van dat alles…

     Maar het is natuurlijk zowiezo vreemd dat de moeder op de bank is blijven zitten die avond terwijl ze naar de politie gegaan is en hem als vermist heeft opgegeven. Als moeder ga je buiten schreeuwen naar je zoon.
     En als moeder zeg je ook niet bij het zien van de foto van je zoon, “zie je wel: Hij was klaar”
     Allemaal aan te tonen en nog veel meer…………….>>>>>

     Zelfs burgemeester hoekema zei in een programma op tv, “ja het is een raadsel dat de jongen negen uur s’ochtends wel gevonden werd terwijl er op exact diezelfde plek de gehele nacht gezocht is. Heel vreemd zelfs.
     Wat ook een raadsel is bij navraag dat het zusje van Annas nooit rouw heeft laten zien, ze liep lachend achter de begrafenis auto(zie foto’s archief) en ook kinderen in de buurt vonden het raar dat ze geen echte rouw had.(een pure bevinding)
     Ook raar is dat de moeder zich niet met een ketting aan het gebouw van justitie heeft geklamt voor opheldering, ook raar is dat ze drie verschillende advocaten had in een paar weken.
     Ook raar is dat Annas zich uitgelaten heeft tegen een taxi-chauffeuse in de buurt dat hij zou verdwijnen.(of was de taxi-chauffeuse een agente, wie zal het zeggen)
     Ook raar is dat er een show opgevoerd is in DenHaag door acteurs waar de vader ook bij was en hij nog steeds niet geloofde in zelfmoord, waarom was de mnoeder niet op de demo
     Zijn de ouders nu dan wel tot het uiterste gegaan voor opheldering, nee? Anders had dat natuurlijk ook een toppertje voor de Telegraaf kunnen zijn en de staat/overheids gestuurde sites zoals: “Crimesite, De Bovenkamer Maud Ooortwijn, Boublog?? Niburu.co , etcetera

     De Annas zaak stinkt misschien wel meer dan wij durven vermoeden
     Archieven van MartinVrijland destijds
     https://www.martinvrijland.nl/archief/alles/de-jaaroverzichten-herhaling-van-propaganda-leugens-als-anass-wassenaar/
     De Show went on, waar was de moeder?
     https://www.martinvrijland.nl/archief/alles/verslag-demonstratie-voor-heropening-van-de-zaak-anass-aouragh-in-den-haag/

 6. naomi schreef:

  Hoe dan ook bedankt voor de entertainment Martijn. Keep it coming!

  Dat luciferiaanse geleuter vond ik echt hilarisch.

 7. naomi schreef:

  Maar goed, deze reacties durf je niet te plaatsen. Je hebt de mond vol over je “rug recht” houden, maar de waarheid is natuurlijk dat er geen enkele eerlijkheid, rechtvaardigheid en al helemaal geen waardigheid in je zit. Het enige wat je kunt is laffe lasterpraatjes verspreiden en de schuld van alles wat je overkomt buiten jezelf zoeken. Je hebt geen rechte rug, maar de bochel van een waardeloos figuur.

 8. naomi schreef:

  Het is overigens “ontmaskerd” en niet “ontmaskert”, mongool. Je ontmaskerde jezelf vooral als analfabeet.

  • Camera 2 schreef:

   @naomi

   of ontmaskert nou met d of t is, je begrijpt het toch wel.

   Mascara is dat nou met een k of een c, je zal het nu onderhand wel weten 😉
   Kom op joh, wel een beetje sportief blijven, we zeuren er ook niet over dat god een foutje met jou gemaakt heeft, dat heb je ook weer mooi mogen verbeteren, hè, zo is het toch, of niet dan?

   Je laat je innerlijke wezen wel zien door een beetje in de ruimte te schelden.
   Mongooltjes of te wel downsyndrom mensen zijn prachtig, misschien moet je je daar ook naar om laten bouwen

 9. naomi schreef:

  En natuurlijk ben je net als elke andere vrouwenmishandelaar een laffe hond die te angstig, minderwaardig en kleingeestig is om wederhoor te plegen of een weerwoord door te plaatsen. Ik hoop dat je je realiseert dat dit gedrag je strafbaar maakt.

  Wil je echt zo graag dat ik weer een projectie van je ga maken? Je lijkt erom te smeken. Maak je geen zorgen, je bent al precies waar ik je hebben wil en waar je thuis hoort, in de vuilnisbak van deze samenleving. Hoef ik niets meer aan te doen.

 10. ZalmInBlik schreef:

  en zo zie je maar weer dat we het hier op de site bij het rechte end hebben, het was afwachten op het moment dat het aapje uit de mouw zou komen. figuren zoals hoogeweij zijn goed op weg van nederland een zwaar onleefbaar land te maken. zijn crowleyiaanse buk-en druk verdraaiingen zijn veelzeggend, zwart is wit en vice versa, misschien kan het als zijn cursus is afgerond kontkameraad onno hoes gezelschap gaan houden bij het schakelteam ‘verwarde personen’ wat newsspeak is voor mensen die een potentieel gevaar vormen voor de status quo in madurodam.

 11. EenOogOpen schreef:

  Wat is dit weer leerzaam, aan deze persoon kun je idd zien dat diegene vol vervuilde, vergiftigde haat en egocentrische zit. Vol in de aanval met kleinerende, scheldende, leugenachtige teksten etc. Op te maken is dat deze persoon het wel heel ernstig hoog in het bol heeft zitten. Levensgevaarlijke individuen voor een maatschappij, het aapje is idd uit de mouw gekomen.

  “Je bent al precies waar ik je hebben wil en waar je thuis hoort, in de vuilnisbak van deze samenleving.”

  Dat geeft aan dat deze persoon mensen een kopje kleiner maakt en diegene zelfs al helemaal denkt iemand onderuit gehaald te hebben. Zwaar psychisch en eng te noemen. Vele zien waar zo iemand mee bezig is. Alleen van de tekst krijg je al de rillingen laat staan als je een echt gesprek hebt met zo een personage, begin je ergens al te walgen. Dit is een van de voorbeelden hoe zo’n personage is
  en er zijn er veel meerdere van zulke te vinden in madurodam en daar buiten.

  En zo kan je nog doorgaan, maar dit was even een korte reactie.

 12. Camera 2 schreef:

  Volksverlakkers hoefen nooit bang te zijn, ze zullen altijd beschermd worden net als fabeltjeskrant journalist(kuch) J v d Heuvel)

  Wat nu dan arme Naomi, weet je zeker dat het een broekriem was?
  Was het niet een sexzweepje?

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/535815448/doodsbange-transvrouw-ben-met-broekriem-op-mijn-hoofd-gemept

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten