Microsoft patent 2020-060606 koppeling menselijk brein aan crypto-betaalsysteem

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 20 april 2020 10 Comments

bron: noticias.uol.com.br

Microsoft deed op 20 juni 2019 een patent 2020-060606 aanvraag voor de koppeling menselijk lichaam aan crypto-betaalsysteem. Het betreft een mijnsysteem voor cryptocurrency dat gebruikmaakt van menselijke pulsen als hersengolven en lichaamswarmte, bij het uitvoeren van online taken zoals het gebruik van zoekmachines, chatbots en het lezen van advertenties. ‘Een gebruiker kan het rekenkundig moeilijke probleem onbewust oplossen’, luidt het patent.

Feitelijk is dat een hele summiere omschrijving van een breincomputer interface, die de elektromagnetische signalen van de hersenen kan lezen en schrijven op dusdanig fijnmazig niveau dat het brein letterlijk een biocomputer in een netwerk wordt. Kijkt u, om dat te begrijpen, onderstaande video eens en leest u daaronder verder. Dit is noodzakelijk, zodat u begrijpt wat de huidige technologische stand van zaken is.

Werking cryptocurrency

Het streven is dat we collectief in een hyve mind gehangen worden en het lijkt erop dat datgene wat bij crpyo-currency als Bitcoin nog op energie slurpende mining servers moest gebeuren, nu door de “mens bio-computer” kan worden ingevuld.

Het unieke van blockchain betalingssystemen was dat zodra jij een zogenaamde wallet in het netwerk nam, jouw computer een blokje in het netwerk vormde, waarbij jouw computer een soort rekenprogrammaatje ontvangt dat de beveiligingssleutel van een coin berekent. Alle computers in het netwerk moeten dan met dezelfde sleutel als bevestiging op de proppen komen. Als het gehele netwerk een transactie van een coin ziet, worden dus al die sleutels gecheckt en als er eentje afwijkt, is de transactie illegaal en afgekeurd. Dat zou een onhackbare veiligheid opleveren.

Het probleem is echter dat Bitcoin mining heel veel computerrekenkracht vereist en dat kost stroom. Daarom liep de Bitcoin mining uit op een van de meest energie slurpende industrieën ter wereld. Het Microsoft patent lijkt er op te doelen dit blockchain principe, dat niet alleen erg energie slurpend is, maar dat ook het internet zwaar belast qua bandbreedte (alle computers in de chain moeten immers steeds gecheckt worden op een positief op de versleuteling), overbodig te maken.

Eenvoudig gezegd: Microsoft wil het menselijk brein gebruiken als block in de blockchain. Het 5G netwerk zal voldoende bandbreedte bieden om dit te kunnen realiseren.

Koppeling digitaal ID, vaccinatie ID en social credit systeem

Al sinds jaar en dag waarschuw ik hier op de site voor de introductie van een op het Chinese Sesame Credit systeem gebaseerd model puntensysteem. De coronavirus pandemie levert het perfecte alibi voor de introductie van zo’n systeem. Concreet betekent dit dat er in eerste instantie een score van jouw gedrag (uitgedrukt in punten) in de cloud bijgehouden zal worden. Houd je je netjes aan de regels, dan mag je wel met het openbaar vervoer of het vliegtuig pakken. Houd je je niet aan de regels, dan gaat je score omlaag.

De social distancing apps die eraan zitten te komen zijn een voorbode van zo’n gedragsscore systeem. Houd je immers geen genoeg afstand van potentiële besmetten, dan moet je in thuis-quarantaine. Ook daar zien we China het voortouw nemen. Kijkt u onderstaand filmpje even en lees daarna verder.

Hoewel Bill Gates zich dit jaar officieel terug trok uit het bestuur van Microsoft, kunnen we wel raden wie de grote drijvende kracht achter patent 2020-060606 is.

De oplettende lezer hoef ik er natuurlijk niet op te wijzen dat we hier het Bijbelse getal van het merkteken van het beest uit het Bijbelboek Openbaringen herkennen: 666. Daarin wordt gesteld dat er een tijd komt dat niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder het getal van ‘het beest’ te dragen. Dit onder de vermelding dat dit getal zeshonderdzesenzestig is.

Diezelfde Bill Gates zit dus achter het ID2020 initiatief dat een digitaal ID wil ontwikkelen voor vaccinatie registratie. Combineer je zo’n digitaal ID keurmerk met een digitaal paspoort (ID) en met patent 2020-060606, dan heb je dus de mens totaal tot slaaf gemaakt.

Openbaring 13:16-18

 1. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
 2. En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
 3. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Het ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’ kondigde op 31-03-2020 (“toevallig”) een wetswijziging aan dat een digitaal ID toestaat. Leest u maar even:

Rijkswet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Paspoortwet te wijzigen in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek middel en de uitbreiding van het basisregister reisdocumenten;

De consequenties

Als we nu dus niet massaal ontwaken en ontdekken dat we getuige zijn van een Psychologische Operatie dat volledig voldoet aan het masterscript, dan is er geen ontkomen meer aan. Dan kunnen we niets meer kopen of verkopen als we niet aan alle eisen van de staat voldoen. En aan alle, betekent ook echt alle. Een keer een kleine overtreding maken heeft onmiddellijke consequenties. Niet meewerken aan vaccinatieplicht (denk Bill Gates), zal definitief het einde betekenen van het kunnen reizen en het überhaupt deelnemen aan de maatschappij. Daarbij moet u aan de meest basic zaken als het kunnen kopen van eten en drinken denken.

Dit alles heb ik volledig voorspeld in mijn boek. Ook schrijf ik daarin wat het uiteindelijke einddoel is. Het is dus echt aan te raden dat boek en de aanvullende artikelen hier op de website eens grondig te bestuderen.

We kunnen niet langer achterover leunen. Ook christenen en mensen van andere religieuze overtuiging zouden mijn boek moeten lezen om zo te ontdekken dat de verlossing niet van boven komt. Die leugen is de valse illusie die de mensheid in de passieve modus houd en binnen de digitale gevangenis van de Luciferiaanse virussimulatie houdt; een virussimulatie die bedoeld is om onze originele ‘stamcel informatie’ (ons originele bewustzijn) te stelen via samensmelting met AI.

We moeten uit onze programmering stappen en weten dat we soeverein zijn. Leest u bovenstaand het stukje uit het staatsblad nog eens. Daarin ziet u dat u zich volledig op uw bewustzijns-soevereiniteit kunt beroepen. U bent van nature soeverein en geen wet kan u tot iets verplichten. Er staat namelijk ‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods’. Nou laat hij ‘die gratie Gods’ dan maar eens bewijzen.

Elke wet is ondertekend door de koning bij de gratie Gods. Daar is geen enkel bewijs van te leveren en dus is de wet niet van kracht. Het enige probleem is het feit dat er zich maatschappelijke systemen hebben opgebouwd rondom die gratie Gods, waaraan velen trouw zweren.

Wachten we rustig achteroverleunend af tot we bij de gratie Gods door het systeem van ‘the internet of things’ opgeslokt worden of activeren we onszelf tot concrete zaken? Concrete zaken betekent dat we van passief naar actief moeten switchen en ontdekken wie we in potentie en in diepste wezen zijn.

Wat kunt u doen?

Feitelijk had u al in actie moeten komen in de afgelopen 7,5 jaar dat ik hiervoor waarschuwde, maar door velen als paranoïde werd betiteld. Nu het niet langer 1 minuut voor twaalf, maar nog slechts 1 seconde voor twaalf is, kunt u bijdragen om een ontwakende beweging te realiseren.

In mijn eentje heb ik tot nu toe de volgende inspanningen verricht:

 1. in 2012 startte ik deze website en waarschuwde ik dagelijks voor wat zich nu ontvouwt
 2. in 2019 publiceerde ik mijn boek waarin ik alles heb samengevat
 3. recentelijk lanceerde ik een website die helpt in het ombuigen van de ‘lockdown’ programmering naar ‘openup
 4. Ik startte een crowdfunding om een bedrijf op te richten dat beschermende kleding biedt tegen het in dit artikel omschrevene.

Inmiddels ben ik ook bezig met vergevorderd onderzoek naar de ontwikkeling van een App voor uw smartphone die alle sensoren van uw telefoon uitzet, zodat u op straat kunt lopen zonder dat de verplichte apps (die er zeker gaan komen) meten dat u te weinig social distancing houdt.

Er zit zoveel talent in Nederland en er zit zoveel kennis een geestdrift in veel mensen. Er lopen vele getalenteerde jongeren en ouderen rond. Het wordt tijd om dat talent in te zetten en niet alleen voor een massale ontwaking te zorgen, maar tevens na te denken over concrete oplossingen.

Ik spoor u dringend aan om dit te gaan doen. Neem deel in de crowdfunding, steun hierboven genoemde initiatieven en bovenal: kom zelf met initiatieven. Kom in actie! Als u niets doet mag u niet klagen over de consequenties.

Wat gaat u antwoorden als u kinderen u vragen: “Papa, mama, wat heb jij gedaan om dit te voorkomen?”

Bron linkvermeldingen: patentscope.wipo.int, news.bitcoin.com

1K Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  het is hier op deze site vaker beschreven, madurodam speelt een centrale rol in deze luciferiaanse agenda.

  https://twitter.com/MagnumCaseum/status/1250447377133117441

 2. mec schreef:

  En dan? ….Nou daar loop ik dan in m’n MXene beschermings outfitje en m’n anti blocking App over straat tussen allemaal lui die dat niet hebben. Dus pop ik up als een “verdacht persoon” tussen al die lui op straat die elke seconde wel gecheckt kunnen worden, want ze krijgen geen gegevens over mij. Dus reken maar dat er meteen een paar mannetjes de straat op komen om even aan mij te vragen wie ik ben en waarom ik niet te checken ben…oftewel ik ben als nog de lul. Enige wat je kan doen is massaal je smartphone tegen de muur smashen,(wat ik 10 jaar geleden al gedaan heb…fock E’m) want daar heb je Ze pas echt mee te pakken, en massaal roepen we ganzenborden niet meer mee met jullie zieke spelletje.

  • Martin Vrijland schreef:

   Stel dat er een app is die er voor zorgt dat jou afstand ogenschijnlijk altijd 1.5 meter is omdat dit de sensor info is die je telefoon doorgeeft? Dat zal mogelijk als hacken en illegaal worden betiteld, maar dat is vers 2. Zonder telefoon zul je waarschijnlijk continu gedwongen worden je middels formulieren te identificeren en wordt vrij bewegen je waarschijnlijk per direct onmogelijk gemaakt.

   MXene kleding zal wel degelijk je lijf en brein kunnen afschermen.

   Het beste is natuurlijk vooral ervoor te zorgen dat je uit de dichtbevolkte gebieden verdwijnt, maar voor sommigen met een gezin zal dit op korte termijn lastig zijn.

   Tijd voor actie dus: https://www.5gshieldingclothes.com/

 3. marcos schreef:

  Maar daarom vinden er ook van die vreemde branden plaats en andere natuurverschijnselen om mensen naar de steden te drijven. Bijvoorbeeld de verzekeringspremies voor huizen in de gebieden die door de hevige branden getroffen zijn zijn niet meer op te brengen voor een normal werkend gezin (zeker niet met een basis inkomen). En wanneer zo’n community een aantal bronnen van werkgelegenheid verliest, worden ook de mensen die in de retail, onderwijs, gezondheidszorg enz. werkzaam zijn gedwongen elders (de smart city).

 4. ZalmInBlik schreef:

  Luciferase het ingrediënt van de Quantum Dot Vaxx, het merkteken kan op afstand worden afgelezen. ZEG NEE!

  Creating Self-Illuminating Quantum Dot Conjugates
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17406398/

  https://www.researchgate.net/publication/47394623_Chemically_Modified_Firefly_Luciferase_Is_an_Efficient_Source_of_Near-Infrared_Light
  https:// http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961212009477

 5. ZalmInBlik schreef:

  US HB6666 | 2019-2020 | 116th Congress
  US Congress House Bill 6666
  COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act
  https://legiscan.com/US/bill/HB6666/2019?fbclid=IwAR3TUhiwff0d8PnJbKxhIUJfyHba7GIGTX1DK7Zsrs3CLO-IV9OAwe3mh6U

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten