Nu we weten wat het probleem is, wat is dan de oplossing?

Filed in NADENKERTJES, NIEUWS ANALYSES by on 7 december 2017 21 Comments

Als u al wat langer meeleest op deze site, dan zou het kunnen dat u tot de conclusie gekomen bent dat er een aantal zaken in de wereld niet kloppen. U zou dan kunnen hebben ontdekt dat nieuws vaak gemaakt is en dat de term ‘nepnieuws’ juist bedacht is om monopolie te krijgen op datgene wat uw wereldbeeld inkleurt. U zou kunnen hebben ontdekt dat politici acteurs zijn die u de schijn van democratie voorhouden. U zou kunnen hebben ontdekt dat er wereldwijd een spel van verdeel en heers wordt gespeeld via schijnbare tegenstellingen van religies en landen en via zelfgeschapen terreur. En dan zou u kunnen hebben ontdekt dat dit allemaal bedoeld is om de mensheid via angst en valse hoop te sturen in een reeds vooruit gestippelde bestemming. Maar het kan ook zijn dat u dat onzin vindt, omdat u overtuigd bent van uw religieuze of politieke kader. Wel zou u dan misschien ook vinden dat we wel druk afgeleid worden met politieke soap, schijnterreur en oorlogsgekletter, terwijl we ondertussen steeds meer privacy schendende wetten doorgedrukt zien worden.

Om in oplossingen te kunnen praten moeten we het eerst eens zijn over het probleem. We moeten het probleem kunnen beschrijven en de omvang ervan bevatten. Of is er helemaal geen probleem? Laat ik maar van wal steken met mijn definitie van het probleem waar we als mensheid mee te maken hebben, zodat ik daarna een beschrijving kan geven van wat ik denk dat de oplossing is. U mag die visie compleet belachelijk vinden of er juist wel iets mee doen. Ik schrijf wat ik vind en zal beginnen met een poging om zo kort mogelijk te omschrijven wat de kern van ‘het probleem’ is.

Het probleem

Als mens raken we momenteel steeds meer privacy kwijt in de vorm van 24×7 monitoring van alles wat we doen. Kunstmatige intelligentie (AI) analyseert al die gegevens uit ons verleden en heden in datacenters als Palantir, waar feitelijk alle data van alle informatiestromen en Big Data van partijen als Google, Facebook, en allerlei andere informatiebronnen verzameld worden. U moet dan denken aan pin-informatie, studieverleden, camera’s en andere sensoren, enzovoort. Ook in Nederland hebben we zo’n systeem al draaien in de vorm van het CAS systeem. We gaan richting een cashless society waarin alles van iedereen bekend is en niemand meer kan kopen of verkopen zonder dat dit bij de superstaat en bij de AI bekend is. We lijken te worden gestuurd richting een wereldregiem gebaseerd op een digitaal gevangenissysteem, waarbinnen je ogenschijnlijk vrij kunt bewegen, maar feitelijk iedere stap van je gevolgd wordt. Zo worden we langzamerhand gestuurd richting de modificeerbare-aanstuurbare mens; ook wel ‘cyborg’ of ‘androïde’ genoemd. Feitelijk lijkt het er zelfs sterk op dat we moeten wennen aan de transgender transhumaan in een centraal bestuurde wereld met AI aan de macht.

De samensmelting van de mensheid met AI lijkt hoog op de agenda te staan van alles en iedereen met big money in deze wereld. De angst hiervoor wordt weggenomen door ons vooral de ongekende mogelijkheden voor te spiegelen. Zo kunnen we hyper intelligent worden, wordt de vervelende arbeid overgenomen door robots en kunnen wij ons richten op het scheppen van nieuwe realiteiten. We kunnen onze intelligentie uitbreiden via de breinconnectie en ziektes kunnen verdwijnen als gevolg van nanotechnologie en de reeds beschikbare technieken van het repareren van foutjes in DNA. We kunnen zelfs de natuur modificeren, zodat het beter bestendig is tegen de vervuiling die we gerealiseerd hebben of nano-organismen bouwen die deze vervuiling opruimen. Kortom: we zijn beland in de volgende fase van de evolutie van de mensheid en dat is er één waarbij we onze realiteit gaan laten samensmelten met virtuele realiteit en tegelijk de huidige werkelijkheid naar onze hand kunnen zetten. De gehele biologie kan worden gezien als een ICT vraagstuk. ‘Augmented reality’ in combinatie met biotech (gebaseerd op nanotech en AI) zullen de grens tussen echt en virtueel doen vervagen tot het punt waarbij er geen onderscheid meer is.

Vindt u bovenstaande moeilijk te bevatten, dan raad ik u aan eens door de artikelen onder de kop ‘nadenkertjes’ heen te lezen. Feitelijk heb ik hierboven in het extreem kort beschreven waar ik al jaren over schrijf. En wat ik beschrijf is niets anders dan een herhaling van wat we al eerder mee gemaakt hebben. En als ik praat over ‘we’ dan doel ik op de essentie van wie we zijn en als ik praat over ‘eerder meegemaakt’ dan doel ik op het moment voordat we in dit universum terechtkwamen. Ray Kurzweil, technisch topman bij Google, voorspelt al jaren dat we in 2045 in virtuele werelden zullen leven die we als levensecht zullen ervaren. Hij voorspelt zelfs dat we kunnen kiezen tussen verschillende realiteiten en verschillende ‘avatars’. En ik zeg u dat we dat al eerder gedaan hebben. U en ik zijn zielen in een realiteit die zo levensecht en tastbaar is en waar zelfs het geboorte- (of het reproductie-) proces  en de dood ons ultiem bevestigen dat ‘dit onze realiteit is’, dat we er in zijn gaan geloven. Dat is het niet. We zijn verleid tot een realiteit waarvan onze originele ziel dacht dat het een utopie zou zijn; net zoals we nu verleid worden tot de AI utopie en het transhumanisme. Het is geen utopie gebleken: we zitten in een zielengevangenis waarbij de toegangspoort ge-firewalled is. We kunnen er niet meer uit. De upload is geschied en de weg terug is afgebakend. We zitten in bio-avatars in een kopie van het originele universum. We zitten in een Luciferiaanse kopie van het origineel; een simulatie. Dat is mijn overtuiging en die heb ik onder meer in dit artikel (en vele andere) toegelicht.

Nou denkt u misschien: “Die is knettergek“, maar als u dan even bedenkt dat miljarden mensen ter wereld geloven in een soort hemel of hel en een verlosser, dan is er sprake van min of meer een vergelijkbare gekte, want allen gaan ze uit van het idee dat de mens feitelijk een ziel heeft en dat het lichaam de ‘tempel’ is. Ik geef dan aan dat woord ‘tempel’ een iets meer begrijpbare betekenis in de vorm van het woord ‘avatar’. U kunt bijvoorbeeld een ‘avatar’ kiezen in een game of als online profiel. Het concept van de ziel en een leven buiten dit leven om, is dus totaal niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat er geen hemel of hel is en geen god die ons komt redden. Er is maar 1 hel en dat is de virtuele realiteit waarin we nu gevangen gehouden worden. En de god en satan van die virtuele realiteit vertegenwoordigen het dualisme (these / anti-these) dat nodig is om ons controleerbaar te houden. De bedoeling is dat we onze ziel (onze levenskracht) ter beschikking stellen van de bouwer van deze zielengevangenis; degene die tevens achter het concept god en satan zit. We zitten in de zielengevangenis van de bouwer en alle forensisch onderzoek leidt richting Lucifer. Dat is als het ware de Ray Kurzweil uit de originele laag die ons verleid heeft tot deze mooie virtuele realiteit. Dat is degene die ons heeft verleid tot een utopisch universum dat niet zo utopisch bleek te zijn als we dachten en wat eigenlijk ‘hel op aarde is’. Maar omdat we de ‘realiteit’ uit het oog verloren zijn (omdat we onze originele dimensie uit het oog verloren zijn), richten we ons op de oplossingen die diezelfde Lucifer ons aanbiedt (religie, wetenschap, AI, etc.).

De oplossing

De road map richting transhumanisme en de singulariteit (samensmelting van mens en AI) is een Luciferiaanse road map, die ertoe moet leiden dat onze ziel haar originele laag/dimensie nog meer vergeet. Bovendien is Lucifer wat van plan met al die zielen die zich vrijwillig ten dienste van hem gesteld hebben (in ruil voor welvaart en luxe binnen deze virtuele realiteit die wij ‘universum’ noemen). Over dat zielenleger (en de missie daarvan) dat deze man probeert te verzamelen middels religieuze overgave van de ziel of de overgave aan AI in de singulariteit, gaan we het een andere keer hebben. We zouden het een keer hebben over de oplossing. En die oplossing wordt het best beschreven in de kwantumfysica (zie onderstaand filmpje). De oplossing ligt hem niet in meditatie, yoga of allerlei andere spirituele oefeningen die ons feitelijk op de Ohm energie richten (dat is het beste te vergelijken met het bewust afstemmen van je smartphone op een 5G netwerk, maar dan de afstemming van je biocomputer op de Saturnus-zender). Die afstemming op dat grote controle “WiFi netwerk” (gebouwd binnen dit universum om onze bioavatars in sinc te houden met de Luciferiaanse datastroom) wordt juist bekrachtigd middels al die technieken. Je hoeft je ook niet te bekeren tot een God of religie, want ook die zijn opgetuigd door onze grote vriend Lucifer om je te overtuigen je ziel vrijwillig ter beschikking te stellen van zijn leger via misleiding. Het enige wat je hoeft te doen is het begrip ‘kwantumverstrengeling’ te begrijpen.

Haha is dat de oplossing!? Dat is de grootste grap ever Vrijland! Hoe moeten we jou nu nog serieus nemen?” Welnu als u het begrip kwantumverstrengeling begrijpt, dan zou u moeten weten dat de kwantumverstrengeling van deeltjes zich aan geen enkele grens of barrière houdt; zelfs niet aan die van de lichtsnelheid. Plaats je twee verstrengelde elektronenparen lichtjaren bij elkaar vandaan en verandert de positie van de een, dan vindt er een instant verandering plaats bij de ander. Het is misschien wat lastig meten, maar dat zijn de conclusies van de kwantumfysica. Geen muur of berg of planeet en geen lichtjaren afstand kan die verstrengeling verbreken. Wat ik feitelijk zeg is dat onze ziel een kwantumverstrengeling heeft met haar origineel buiten deze zielengevangenis en dat geen AI of breinconnectie die kan verbreken. Wel kan de mens-bioavatar dusdanig van wieg tot graf geprogrammeerd en afgeleid worden dat het brein van die bioavatar in staat is om de ziel te overtuigen dat ‘dit het is’; dat ‘dit’ onze realiteit is en dat het hier “gebeuren moet”. De menselijke geest (het hoofd en het gehele complex aan DNA in interactie onderling en interactie met omgeving) wordt van jongs af aan geprogrammeerd om te geloven dat ‘dit het is’. Maar deze realiteit is vals. Onze ziel is hier in afgedaald (of om in AI termen te spreken: “geüpload”). Misschien zijn er nog enkelen die zich het moment herinneren dat ze afdaalden in hun lichaam. Ik herinner me nog dat ik als kind regelmatig buiten mijn lichaam zweefde en de grootste lol had. Niemand die dat ooit begreep, laat staan dat je het kon melden.

Onze ziel heeft een kwantumverstrengeling met haar origineel en een ‘afsplitsing’ (wat eigenlijk niet het juiste woord is) of ‘fractie’ (of fragment) van de ziel is nog in de originele laag. Het kan zijn dat andere fracties van de ziel in andere virtuele realiteiten (andere dimensies) gevangen zitten, maar dit universum is er in ieder geval 1.

De oplossing ligt hem dus niet in het willen veranderen van alle problemen in dit universum en op deze aardkloot, maar in het openbreken van de gevangenis. En dat kan helaas niet van binnenuit. De simulatie van Lucifer draait op een platform en de weg terug is ge-firewalled. De stekker moet er dus als het ware van buiten uit getrokken worden. Feitelijk moet de code van deze simulatie van buiten door ons gehackt en aangepast worden, zodat de firewall openbreekt. En om dat te bereiken moeten we ons bewust worden van onze kwantumverstrengeling met ons origineel. Dat is het ware ‘bewust worden’. Bewustzijn is weten dat je ziel een kwantumverstrengeling met haar origineel heeft en weten dat je op die manier direct en instant communiceert met je origineel. Dat betekent dat zodra jij je bewust bent dat je in een zielengevangenis leeft, je origineel dat ook weet. En dat betekent dat jouw origineel de boel van buitenaf kan gaan oplossen. Hoe krijg je het probleem van buitenaf opgelost in je eentje? Het is handiger als er meer zielen van buitenaf aan de slag gaan. Ik heb namelijk de volle overtuiging dat Lucifer buiten de virtuele realiteit waartoe hij ons verleid heeft niet zoveel macht heeft als hier in zijn eigen spelletje.

De oplossing ligt dus in het volgende: u moet zo veel mogelijk mensen bewust maken van waar ze in gevangen zitten en bewust maken van die kwantumverstrengeling van die ziel met haar origineel. Meer niet. De kwantumverstrengeling doet de rest. U hoeft zich dus niet te bekeren tot een god; hoeft niet te mediteren of allerlei andere spirituele activiteiten uit te halen (doe dat juist niet, want dat is precies wat Lucifer wil). U hoeft zich alleen maar te realiseren waar u in zit. En het zou handig zijn om dat dan ook aan anderen te vertellen. Oh ja, en voor de goede orde: met zelfmoord kom je niet uit deze zielengevangenis, maar beland je in de ingebouwde tussenlaag waarna je weer gerecycled wordt in deze hel. Er is maar 1 oplossing: doorzie de zielengevangenis. De kwantumverstrengeling met je origineel doet de rest. Dat betekent niet dat je lui moet zijn, want de programmering van je bioavatar is zo geraffineerd dat je steeds geneigd bent te vergeten wie je bent en steeds geneigd bent die kwantumverstrengeling te negeren. Geef je hart niet aan ‘de Heer’ of aan wie dan ook. Wees je bewust (lees: schakel de programmering en afleiding uit die je je kwantumverstrengeling met je origineel uit het oog doet verliezen) van je ziel en je verbinding met je origineel en help mee deze zielengevangenis van buiten open te breken.

73 Shares

Tags: , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (21)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Mijn excuus voor alle mensen die hun geld verdienen met spirituele methodes, meditatietechnieken en/of cursussen, yogalessen enz. enz. Het is niet bedoeld om iemand op de teentjes te trappen, maar dat alles is slechts bedoeld om binnen deze matrix je bio-avatar beter af te stemmen op de sourcecode van diezelfde Luciferiaanse matrix.

  • Martin Vrijland schreef:

   Note:

   Er is dus niets spiritueels aan wat ik beweer. We kunnen het beschouwen als een technisch vraagstuk. “Hoe ontsnap je uit de gevangenschap van deze simulatie?”

   • Mindsupply schreef:

    Hoi Martin, erg goed artikel weer

    Als je je onderzoek gedaan hebt en ook hier al een tijdje meeleest, dan klinkt het allemaal behoorlijk aanneembaar wat je schrijft. Toch is je spiritualiteit behouden waarschijnlijk je individuele redding.

    Ik ben dan ook van overtuigd dat ik niet afhankelijk hoef te zijn of mijn buurman ook denkt dat hij in een zielengevangenis zit. Het zou inderdaad handig zijn en de mogelijkheid wellicht vergroten om het van buitenaf open te kunnen breken. Maar dat is vrij problematisch omdat de ‘sheeple’ dit echt niet trekken. En volgens mij hoef je geen ‘zieltjes’ te winnen (zoals bij een geloof) om toch te kunnen ontsnappen. Jij moet er gewoon zelf van overtuigd zijn en op de juiste manier handelen (en op het juiste tijdstip) wanneer het nodig is, zodat je na dit leven niet nog een keer verleid kan worden, (met welke truuk dan ook) om weer geïncarneerd te worden. Vrije wil (ook al is dit met valse voorwentselen) is nodig.. (imo).
    En als je niet weet wat je moet doen of het is een verrassing voor je (wat er gebeurt als je je lichaam verlaat), dan is het vrij simpel om iemand met vrije wil (d.m.v. leugens, bedrog en valse voorwendselen) te verleiden om weer te incarneren. Dit doen ze d.m.v. karma, vorige emotionele banden met familie, religie etc.. (Wat natuurlijk allemaal onzin is.)

    Dit is mijn laatste leven hier op aarde en ik zal niet afhankelijk zijn van anderen. Ik gun het iedereen om te ontsnappen, maar ik ga niet wachten totdat er genoeg mensen hetzelfde denken. Mijn huidige leven is prachtig en ik heb niets te klagen, Ik zal zo gezond mogelijk leven en nog veel (en zo lang mogelijk) genieten van dit leven.
    Maar ik heb geen zin om opnieuw geboren te worden en 48 vaccinaties te ontvangen. En dan als een halve debiel door het leven te moeten gaan (Of tegen die tijd wordt je waarschijnlijk direct na je geboorte al ge-chipt. De rest kan je zelf invullen..

    Dit is mijn laatste incarnatie. Punt uit. 🙂

   • Hans Clock schreef:

    Mag ik vragen waarom bewuste zelfdoding met als doel te ontsnappen aan deze ‘realiteit’ niet zou werken en wachten totdat je natuurlijk overlijdt wél –> En in beide gevallen zoals Mindsupply zegt ‘ bewust niet in de verleidingen trappen van reincarneren in de ingebouwde tussenlaag?

    • Martin Vrijland schreef:

     Sommige mensen zijn zich te veel zijn gaan vereenzelvigen met hun avatar in deze simulatie en met alle daarbij behorende gevoelens, gedachten en emoties. Daarvan worden ze dan neerslachtig, depressief of gaan het “niet meer zien zitten”. Dat kan leiden tot zelfmoord. Als je dat doet ben je je niet bewust van wie je van origine bent. Deze simulatie op die manier beëindigen is niet wijs, want je kunt beter de code van de simulatie leren doorzien en het op bewustzijnsniveau helpen herprogrammeren, voordat Lucifer al die andere scheppende bewustzijnsvormen weet te verleiden om samen te smelten met zijn AI (via de valse singulariteit). Lucifer wil ‘de bron van alles wat is’ aan vallen. Stap je dus vroegtijdig uit deze simulatie, dan heb je 2 dingen niet geleerd:

     1. je hebt niet geleerd je gevoel, emoties, ego en gedachten te overstijgen en te zien dat je bewustzijn bent, maar bent je gaan vereenzelvigen met je avatar
     2. je hebt niet ontdekt dat je ervoor gekozen hebt om aan deze simulatie deel te nemen om Lucifers programma te ontmantelen

     Je hebt er zelf voor gekozen om aan deze simulatie deel te nemen. Pleeg daarom geen zelfmoord, maar herinner je wie je bent en herinner je je missie.

  • Indigo Pixie schreef:

   Als je het woord ‘origineel zielsfragment’ door (oorspronkelijk) Zelf vervangt dan is ‘het uitschakelen van programmering en afleiding’ een soort ‘Zelfrealisatie’. Is dat niet wat veel spirituele paden proberen (advaita bvb.), de matrix systemen verlaten en de her-innering aan het originele Zelf bewust maken?

 2. ZandInOgen schreef:

  Ik geloof zelfs dat 1/3 (33) van de gevallenen over ons (66) waakt en we dmv het reptielenbrein in bedwang worden gehouden. Volgens mij ligt de qantumverstrengeling in het hart en zorgen hogere vibraties (liefde,rust enz) voor de versterking van deze verstrengeling.

  Daarom worden we overstelpt met lagere vibraties en frequenties, dat is denk ik om ons in die modus te houden en dus gevangen in deze realiteit. Verder denk ik dat er gelijktijdig meerdere simulaties draaien met verschillende tijdlijnen en uitkomsten.

  We zitten nu in een transitiefase (overgang), daarom het woord transhumanisme om ons definitief gevangen te houden.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik ben het met je eens. Ik heb ook al in begintijd geschreven dat het reptielenbrein ons als het ware afgestemd houdt op de matrixfrequentie. Vandaar ook dat we zo veel mogelijk in angst en onzekerheid moeten leven (“Oh..er komt een oorlog met Noord Korea” of “Hoe bataal ik volgende maand mijn rekeningen?”) of geprikkeld moeten worden in oerdriften via pornoverslaving en dergelijke. Verder worden vooral zoet gehouden en in een infantiele status gehouden via brood en spelen.

 3. danny schreef:

  Vergeet ook niet het effect van chemtrails, deze worden natuurlijk niet voor niks in de lucht gespoten.
  Ik denk dat chemtrails een grote rol spelen in het controle web, en dat het een groot effect zou hebben als hier mee gestopt zou worden.

  Ook denk ik dat er veel misleiding over dit onderwerp wordt verspreid, daar heb ik laatst een video over gemaakt;

  • Martin Vrijland schreef:

   Precies! Goed verwoord.

  • Notis schreef:

   @Danny

   Dank, zeer goede informatie voor iedereen!!!

   Overigens is het excuus(Lees: Smoes) dat het om weermanipulatie gaat ook totaal verkeerd.
   Er is geen enkele reden om het weer te manipuleren, behoudens zeer grote uitzonderingen b.v. droogte in een zeer dichtbevolkt gebied dat volledig(!) daar afhankelijk van is voor de voedselvoorz/landbouw. Echter ook dan kan idealiter de rest van de wereld ervoor zorgen dit op te vangen.

   Van het weer moet men afblijven! De natuur zorgt voor zichzelf en de mens dient groot respect voor de natuur te hebben en daar dus met al zijn tengels en tentakels van af te blijven.

   ATTENTIE:
   Mocht iemand chemtrails zien, meteen
   1) foto’s/video’s maken,
   2) eventueel indien mogelijk luchtmonsters nemen voor analyse in onafhankelijk laboratoria en
   3) andere mensen, buren, omwonende, etc waarschuwen.

   Let ook op de reacties van dieren, vogels vooral maar ook insecten koeien, paarden, schapen enz. enz.

   Tenslotte eigen gezondheid en gedachten in de gaten houden. Ontgiften door veel zuiver water drinken, vitaminen e.d.
   In echte noodgevallen : Het gebied z.s.m. te ontvluchten.

   • Notis schreef:

    Ter aanvullng Let op o.a. de vogels. Ik zou eraan toe willen voegen Let ook op de elite het Kabinet burgemeesters en andere ‘hoge’ (lees: ….vult u maar in) Pieten (nee , niet zwart maar dat komt nog als na de blanke, de licht getinte Abouotaweeduwel de zwarte burgemeester wordt ingevoerd) net toevallig het ‘land’ uit zijn of niet werken b.v. op 5 mei of 1e Kerstdag.

    Wat @Danny ook zeer scherp opmerkt is dat men steeds sluwer te werk gaat en op de Noordzee al sproeit bij gunstige wind (wat dachtu van West tot zuidwest?! maar ook Noordwest vanaf deWaddenzee is prima hoor en Oostenwind vanuit Duitsland ook geen probleem hoor want Duitsland is nog steeds door de geallieerden(lees: ….) bezet. Wat laatste betreft lees BentonBradberry maar. Trouwens Oostenwind is ook prima: droog en matig van kracht.
    Ook ‘s-nachts is zeer gunstig.

   • danny schreef:

    Haha, het gebied ontvluchten gaat vrij lastig denk ik.
    Tenzij je naar de noordpool wilt emigreren oid, het is overal om ons heen ben ik bang, ene dag/gebied meer dan de andere, maar toch.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Goh…wat een toeval. Een dag na het verschijnen van dit artikel komt Martijn van Staveren met de kwantumfysica op de proppen en met de term ‘Problem, Reaction, Solution’:

  https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/krachtige-frequenties-door-de-controle-matrix/

  Citaat:

  Ik wil iedereen graag aanmoedigen zich te gaan verdiepen in zoals het nu op Aarde wordt genoemd, de kwantumfysica. Laat je voorstellingsvermogen erop los en realiseer wat er allemaal mogelijk is. Er is veel werk te doen, vanuit Waarheid, Openheid en Respect. Voortdurend durven bijstellen naar andere vormen, zonder vasthouden. Vasthouden en blokkeren is geloven en is een andere kracht dan WETEN.

  Één van de redenen dat ik doe wat ik doe, is dat er dwarsverbanden zichtbaar kunnen gaan worden, tussen werkelijk álle onderwerpen. Daarbij wordt ook inzichtelijk, dat de Mensheid vanuit eigen autoriteit contact kan gaan leggen met dienstbare, mens-liefhebbende beschavingen. En dat duidelijk wordt, hoe ontzettend sluw het wordt voorgesteld door onder de ‘dekmantels van Liefde’ zeer dubbele agenda’s te voeren.

  Kortom we hebben toch weer de “dienstbare, mens-liefhebbende buitenaardse beschavingen” nodig. Nee, dat hebben we niet. Die zijn onderdeel van de Luciferiaanse (uit meerdere lagen/vangnetten bestaande) matrix simulatie. Dat buitenaardsen verhaal is juist de misleiding. Check ook even de regenboogkleuren die Martijn subliminaal in het artikel gestopt heeft. De kleuren van onze grote vriend Lucifer:

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-regenboog-het-i-am-in-i-amsterdam-lhbtis-en-de-verbintenis-tussen-die-3/

  Je kunt wel roepen [quote] “Ik spreek vanaf dat ik een klein jongetje was volledig uit eigen ervaringen en kennis, die ik in mij draag en graag met iedereen wil delen. Ik heb deze kennis meegenomen uit andere werelden en heb het kunnen behouden.”, maar dat is net zoiets als Donald Trump die zegt ‘Believe me! It’s true!”. Dat is een uitspraak die niets bewijst.

  Ik wil Martijn van Staveren niet afbranden, maar buitenaardsen kunnen zeer wel mogelijk een onderdeel van de matrix illusie zijn. Denk in dat kader even aan The Oracle in de filmtrilogie The Matrix die Neo uitlegt dat de raaf slechts een programmaatje is. In een simulatie kun je van alles laten verschijnen. Waarom hebben we dat contact met die buitenaardsen toch zo hard nodig? Ik denk dat we die niet nodig hebben en er juist niet in moeten tuinen.

 5. thomasjacobs90 schreef:

  vooral de buitenaardse zijn belangrijk we zitten denk ik niet in een zicht matrix maar gevoel tot op zekere maten wel het is heel belangrijk om de afkomst van gevoelens te onderscheiden van lichaam en ziel namelijk de gevoelens van je lichaam zijn vrijwel niet belangrijk terwijl die van je ziel duidelijk heel belangrijk zijn hierop kan ik geen voorbeelden noemen omdat alles van bijde kan komen maar als het van je ziel komt heeft het ook te maken met vorige levens en is de kans groter dat de angst reëel is als je niet weet waar de angst vandaan komt is het lijkt mij beter dan wel als je hier geen onderscheid in kunt maken

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten