Ordo ab Chao

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 30 maart 2019 11 Comments

bron: printerest.com

‘Ordo ab Chao’ is Latijn voor ‘orde uit chaos’, een stelregel die sinds mensenheugenis wordt toegepast om steeds weer de macht verder te kunnen centraliseren. Het is een spreuk afkomstig van de vrijmetselarij, die in gradaties is opgedeeld. De hoogste rang binnen die geheime genootschap is 33. Dat nummer zien we veel terug in belangrijke gebeurtenissen of evenementen waarin zij een vinger in de pap hebben. De rol van geheime genootschappen wordt veel gebagatelliseerd of afgedaan als een complottheorie, maar kijken we simpelweg naar de koningshuizen, dan zien we daar hoeveel belang er aan deze ‘ordes’ gehecht wordt. De Oranje’s zitten bijvoorbeeld prominent in de Maltezer ridderorde (een genootschap, onderdeel van de stamboom der geheime genootschappen).

De geheime genootschappen zijn heimelijk allemaal faraonisch of Babylonisch van aard. Dat gaat dus terug tot de eerste grote op piramide-structuur gebaseerde overheden uit de eerste bekende ‘beschavingen’. Het lijkt er sterk op dat er binnen deze geheime genootschappen (onderling gerelateerde) aftakkingen sprake is van faraonische bloedlijnen die hun genetische afstamming via geplande huwelijken in stand houden.

‘Ordo ab Chao’ is het motto van de Schotse Rite Vrijmetselarij. Het Engelse woord ‘Scottish’ is afkomstig van het Griekse ‘skotiā’ (de vrouwelijk afleiding van skotios, donker, schaduwachtig, van de schaduw die het werpt, van skotos, duisternis). Je zou kunnen zeggen dat als ‘skotos’ voor duisternis en schaduw staat, dat ‘skotiā’ het licht vertegenwoordigt. Als we later ontdekken dat de vrijmetselarij Luciferiaans is, dan is dat dus vermoedelijk het Luciferiaanse licht. God zei immers ‘daar zij licht’ en dus werd als het ware het scherm aan gezet en verscheen het beeld. Dat doet denken aan een Playstation game die wordt aangezet, waardoor het beeld in de vorm van lichtpixels op het scherm verschijnt (zie de simulatietheorie).

bron: gnosticwarrior.com

In het oude Egypte stond een tempel van Venus Scotia. Er wordt gezegd dat het land van Schotland zijn naam ontleende aan een Egyptische farao-koningin genaamd Scota. Daar zien we weer een link met een van de oudste beschavingen, namelijk Egypte. De discussie welk rijk nu eerder was, Babylon of Egypte, lijkt nog niet helemaal gewonnen als je diept graaft, maar feitelijk gaat het erom dat de geheime genootschappen dus verbonden lijken te zijn met de farao’s van toen. Het is in ieder geval duidelijk dat er sprake lijkt van geplande huwelijken binnen deze bloedlijnen groep. Het probleem is echter dat tegenwoordig alles van tafel geveegd wordt als fake news of complottheorie, waardoor weinigen er nog serieus naar kijken. Ik ga hier de moeite ook niet doen. Googlet u zelf maar eens om te achterhalen hoe de elite al eeuwenlang niet op basis van romantische gevoelens trouwt, maar op basis van geplande totstandkoming.

bron: wikipedia.org

Albert Pike was een belangrijke figuur uit de Schotse Rite Vrijmetselarij. Hij was de hoogst ingewijde en bezat de 33e graad. Volgens de officiële geschiedenis was Pike kapitein in de Mexicaans-Amerikaanse oorlog, zat hij in de advocatuur, was hij dichter en tevens lid van de KuKluxKlan. Pike groeide snel uit tot de Supreme Grand Chapter (hoogste graad) binnen deze beweging. Hij herschreef en interpreteerde vrijmetselaarsrituelen en stelde het eerste filosofische document Morals and Dogma of the Ancient en Accepted Scottish Rite of Freemasonry, een invloedrijk boek in de organisatie. Het Pike-gedenkteken is het enige buitensculptuur in Washington D.C. ter ere van een Geconfedereerde generaal. Het monument is een van de 18 monumenten van de Burgeroorlog in Washington, D.C., die in 1978 samen werden opgenomen in het Nationaal register van historische plaatsen. Pike lijkt dus een belangrijk figuur te zijn geweest die aan de wieg heeft gestaan van het grote Amerikaanse rijk (inmiddels in verval) dat wij nu kennen.

In de officiële geschiedkunde zullen vrijmetselaars nooit een belangrijke rol worden toegedicht. Zij opereren als het ware op de achtergrond en zullen ook altijd hun eigen belangrijkheid (in het zichtbare veld) down playen. Dat kun je een beetje vergelijken met de huidige tijd, waarin koningshuizen zich door de media hebben laten afschilderen als ceremoniële instituten van wie de macht feitelijk beteugeld is door de democratische regeringen (wat natuurlijk een farce is). Als je dus Wikipedia afspeurt op de officiële lezing van de genoemde heren hebben zij niet zo’n belangrijke rol. In alle symboliek die we om ons heen zien, worden we echter overspoeld met symboliek van de vrijmetselarij (Max Verstappen, nr. 33 bijvoorbeeld en het schaakbord op de Formule 1 vlag). De vrijmetselaars laten wel zien dat zij regeren, maar de massa is zienderogen blind.

In 1871 schreef Albert Pike een brief aan zijn Italiaanse vrijmetselaars ambtgenoot Giuseppe Mazzini. In deze brief voorspeld hij drie wereldoorlogen. Waarvan de eerste twee volledig volgens script uitgekomen zijn. Leest u hieronder de vertaling van die brief:

De Eerste Wereldoorlog moet worden geschapen zodat de Illuminati een einde brengen aan de macht van de Tsaren in Rusland en het land atheïstisch communistisch te maken. De verschillen tussen de Britse en de Germaanse rijken zullen worden aangewakkerd door de agenten van de Illuminati en zullen worden gebruikt om deze oorlog te bouwen. Aan het einde van de oorlog wordt het communisme opgebouwd en gebruikt om regeringen te vernietigen en om de religies
verzwakken.

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet worden geïmplementeerd om het nazisme te vernietigen en er voor te zorgen dat het politieke zionisme sterk genoeg is om een soevereine staat Israël te stichten in Palestina. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet internationale communisme zich sterk genoeg ontwikkelen als tegenwicht op het christendom, tot de tijd dat we deze verschillen kunnen benutten voor de finale sociale catastrofe.

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.

Veelal wordt gezegd dat deze brief een hoax is, omdat in 1871 nooit de term ‘nazisme’ bekend kon zijn. Waar in die redenatie aan voorbij gegaan wordt, is dat bedenkers van een script termen kunnen verzinnen voordat het grote publiek deze termen leren kennen. Dus als je als bedrijf een merknaam in de markt zet, heeft het marketingbureau dat al veel eerder bedacht dan dat het grote publiek dit te zien krijgt. Welnu, als Pike dus het (profetische) script aan zijn kompaan Mazzini beschreef, kan hier dus een term in staan die bij het grote publiek pas jaren later bekend werd.

Het lijkt erop dat er dus nog een derde wereldoorlog gepland staat. Dit past overigens ook in het plaatje van de profetieën van de grote wereldreligies, die in wezen bewust tegenstrijdig lijken te zijn (dualisme), maar qua eindtijd-tijdslijn behoorlijk overeenkomen (zie hier). Zo verwachten zowel de moslims als de christenen een anti-christ (Dajjal in de islam) die zich voor zal doen als messias. Ook verwachten zijn de terugkomst van Jezus (zie bijvoorbeeld deze uitleg van Sheikh Imran Hosein). Joden verwachten ook een messias en in al deze religies speelt Jeruzalem een hoofdrol. De oprichting van de staat Israël speelde in de eerste twee wereldoorlogen ook een hoofdrol, ook al is dit flink gemaskeerd geweest in de officiële geschiedschrijving. In de eerste wereldoorlog werd grond gereserveerd voor de staat Israël in de Balfour verklaring. In de Haavara overeenkomst uit 1933 werd de immigratie van joden naar Palestina reeds met Duitsland vastgelegd. Vlak na de tweede wereldoorlog kon de staat Israël worden opgericht. De tweede wereldoorlog speelde hierin een belangrijke rol.

De derde wereldoorlog zal dus volgens de brief van Pike ontstaan uit een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. Kijken we naar de religieuze profetieën, dan zien we Jeruzalem in de hoofdrol. De geplande herbouw van de tempel van Salomo zal hier volgens de eindtijd profetieën uit de genoemde religies een belangrijke rol in vervullen. De herbouw van die tempel staat namelijk in die profetieën genoemd als een teken van de komst van de anti-christ, wat weer een teken is dat er een grote alles omvattende wereldoorlog komt. Opvallend is dat Amerikaans staatssecretaris Mike Pompeo recentelijk een bezoek bracht aan catacomben onder de moskee die nu op de ruïnes van deze tempel is gebouwd (politieke zionisten?). Hij bezichtigde hierbij een maquette van deze tempel (zie hier). Zowel de brief van Albert Pike, als de eindtijd profetieën, als de tekenen die er op wijzen dat gaat gebeuren wat in die geschriften staat, duiden er dus op dat we getuigen zijn van een groot script. Een script dat dus bekend is bij de leiders van de geheime genootschappen als de 33e graads vrijmetselaars.

We zouden dus kunnen zeggen dat de farao-bloedlijnen op de hoogte zijn van het script en zelfs de maatschappelijke ontwikkelingen sturen overeenkomstig dit script. Een belangrijke stelregel die zij handhaven is ‘Ordo ab Chao’. Vandaar dat we met grote stelligheid kunnen zeggen dat zij altijd eerst chaos scheppen om meer macht naar zich toe te trekken. Vandaar ook dat ik voorspel dat de Brexit voldoet aan dit script en dat dit de voorbode is om van meer macht richting het islamitische krachtveld uit bovenstaande brief van Pike. In dit artikel licht ik toe hoe ik al jaren voorspel dat het Ottomaanse rijk zich zal herstellen en hoe de Brexit gebruikt zal worden om chaos in Europa te triggeren.

Ik kan een heel boekwerk schrijven over dit onderwerp en kan nog uitvoerig ingaan op het script. Dat deed ik echter al uitvoerig in dit artikel. Het is daarom echt een aanrader om dat artikel nog eens grondig te lezen. Tenslotte wil ik namelijk nog even wijzen op de twee koppen van de sphinx (ook wel feniks genoemd). Het is uit het getoond logo duidelijk dat de kroon (de farao-bloedlijnen) het principe van de tweekoppige feniks gebruiken: het dualisme geregeerd door het zwaard. De topsteen van de piramide bevat het nummer 33. De top van de piramide-farao-bloedlijnen bestuurt deze wereld dan ook gebaseerd op de Luciferiaanse (feniks) dualistische principes, waarin tegenstellingen aangewakkerd worden en het zwaard handhaaft. Wilt u meer weten over de farao-bloedlijnen en hoe ik beschrijf dat zij de Luciferiaanse avatars in deze simulatieve realiteit zijn, die de taak hebben het script te sturen? Leest u dan echt het artikel onder de laatste link eens goed. Maar u kunt natuurlijk ook lekker onderuitzakken en genieten van die andere vrijmetselaars stelregel ‘brood en spelen’:

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org, nowtheendbegins.com

171 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (11)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Zonnetje schreef:

  Ja, het klopt de ‘ koningshuizen’ bestaan al eeuwen en eeuwen lang gaat terug tot Babylon (oude Irak) of Egypte.
  Het betreft dan wel personen die destijds al als allochtone komingen regeerden over het gewone volk. Dat is nu nog zo, de koningshuizen van heden zijn ook allochthoon maar verbergen dit goed voor de gewone bevolking. Het maakt de slaven niets uit want voor de slaven geldt perceptie is de realiteit.

  Interessant is dat he de vrijmetselaar Mazzini noemt. Dat is degeen die de mafia opgericht heeft. Mafia zou dan betekenen Mazzinii autorizza fuochi e attentati. Kort samengevat mazzini staat het toe dat er brabstichtibg en aanslagen gepleegd mogen worden. Je ziet de link tussen de vrijmetselaars in Italie en de mafia wat dus eigenlijk geen patriottistische verband is maar criminele vrijmetselaars. Op sicilie heb je veel ‘ italianen’ die een vrijmetselaarsachtergrond hebben!
  Dat verklaart ook waarom de mafja het wel prima vindt dat Italie en europa verrijkt worden met de migranten. italie is net als veel landen, net als Nederland, geen vrij land.
  De gewone bevolking wordt eufemistisch genoemd als melkkoe gebruikt.

  • Camera 2 schreef:

   @ZalmInBlik

   Nou meneer/mevrouw Zalm hartelijk dank voor de post van dit Campagneleidersdebat van de Provinciale staten van de Stichting Machiavlli.

   Er mag waarschijnlijk geen reclame gemaakt worden hier voor producten maar dit product hieronder was hoognodig, heb namelijk het gehele debat afgekeken………………..

   https://www.leef.nl/care-bag-braakzakje-hui-20st.html

   • ZalmInBlik schreef:

    @Camera, knap dat je het hele toneelstukje hebt kunnen afkijken..ik moet je eerlijk bekennen dat ik het na 2 minuten wel gezien had..de basisschool musical heeft een hogere prestatieniveau dan dit gedrocht, het geeft maar weer aan hoe ze over de gemiddelde Madurodam bewoner denken

    Beterschap en Sterkte! 😀

    • Riffian schreef:

     😀 hahaha, krijg spontaan de neiging om Madurodam wat zure regen te bezorgen door over al die gebouwtjes te zeiken… 😛

     Ja huis ten bosch en de binnenhof kunnen op een bezoekje rekenen..

   • De Loonslaaf schreef:

    Ik heb respect voor diegenen, die het reguliere media circus volgen om verslag te doen van de propaganda en indoctrinatie, met het doel de nog slapende mensen de gewenste richting op te sturen. Ik kan deze zielloze leugenaars niet meer aanzien.

 2. Camera 2 schreef:

  Bedankt, goed artikel, het gereedschap voor een Total New World Order

  Hier in deze link ook mooi uitgelegd.

  The eventual Cold War that resulted created the rationale used by the military-industrial complex to build a massive standing army (UN ?)

  https://www.zerohedge.com/news/2014-08-15/order-out-chaos-doctrine-runs-world

  De Agenda

  https://www.charismanews.com/opinion/52333-did-the-united-nations-just-introduce-a-new-world-order

 3. Riffian schreef:

  De leer van Pike zoals beschreven in Morals and Dogma vindt haar oorsprong in de Kaballah, het verdeel en heers mechanisme van de synagogue van satan (saturn) is tot op heden zeer effectief gebleken..

 4. marcos schreef:

  33 spouses, 90 sons and daughters. The devastating toll of the ChCh mosque attackes for those left behind. Wat toevallig dat er wederom het getal 33 tevoorschijn komt.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten