Paarse vrijdag: hoe kinderen op scholen overstelpt worden met LHBTI propaganda

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 13 december 2019 17 Comments

bron: wos.nl

Gisteren ontving ik een email waaruit blijkt dat de schoolleiding van een VMBO haar leerlingen oproept om zich in het paars te kleden in het kader van ‘paarse vrijdag’. Vroeger hadden we alleen dierendag, vader- en moederdag, maar tegenwoordig heb je internationale dag voor dit en internationale dag voor dat. Je hebt bijna voor alles wel een dag! Het draait dan meestal vooral om het benadrukken van labels. Dat we hier opnieuw met de regenboog (LHBTI) propagandamachine te maken hebben, wordt duidelijk uit onderstaand bericht dat VMBO de Bouwens (Limburg) aan haar leerlingen stuurde.

Lees hoe leerlingenraden blijkbaar schoolbudget uitgeven aan LHBTI folders en voorlichtingsmateriaal. “Dit is met enkele teamleiders en het ondersteuningsteam voorbereid”. Wie of wat is dat ondersteuningsteam?

Het is duidelijk dat kinderen pro-actief geïndoctrineerd worden om zich te bekeren tot het LHBTI geloof. “Paarse vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders”, zo meldt het bericht. Solidariteit? Waarin ben je dan solidair? Wat is dat eigenlijk ‘solidariteit’? Hebben we het dan over politieke of juridische solidariteit?

politieke solidariteit: bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. (Van Dale)

solidariteit volgens het verbintenissenrecht: hoofdelijkheid van schuldeisers of schuldenaren. Ieder van hen kan dan de hele schuld opvorderen respectievelijk voor het geheel aansprakelijk worden gesteld.

Heeft de mensheid een schuldverplichting naar de LHBTI gemeenschap? Dus als je je solidair verklaart door paars te dragen, zeg je dan dat je bereid bent de consequenties te dragen van de schuldverplichting die je naar ze hebt? En welke schuldverplichting is dat dan? Is dat deze schuldverplichting? Of hebben we het gewoon over ‘solidair zijn’ in de zin van ‘we staan achter jullie’? Maar waar sta je dan eigenlijk achter? Is dat “We staan achter het idee dat iedereen een labeltje moet krijgen en dat jullie groep meer op de voorgrond moeten komen”? En hoe zit dat dan met de solidariteit met de heteroseksueel? Die letter H in de afkorting staat niet voor heteroseksueel, maar voor homoseksueel.

Oké, goed, dan draag je paars en dan ben je solidair met een groep? Solidair in wat? En als je nou geen paars draagt? Als u het mij vraagt zijn we getuige van propaganda indoctrinatie van de jeugd. De uitzondering wordt tot norm verheven. Natuurlijk kunt u redeneren dat lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, allang geen uitzondering meer is. Dat is dan mooi. Dan hoeven we er ook geen solidariteit meer mee te hebben. Als die groep in de meerderheid begint te komen, is het dus geen minderheidsgroep meer. Maar gaan we ditzelfde ook doen met christenen, moslims, zwart, wit, Chinees, Arabisch, Surinaams en alle labeltjes die we maar zouden kunnen bedenken? Hoe creëer je apartheid? Dat begint met labelen.

In mijn boek licht ik toe hoe de regenboog het symbool van de nieuwe wereldreligie en de nieuwe wereldregering in de maak is. Het was al het symbool van de rainbow warriors (Greenpeace) en het is nu ook het symbool van de LHBTI gemeenschap. De regenboog was het symbool van de toorn van God. Het was het symbool dat aan de lucht verscheen na de grote zondvloed. Noach mocht na deze zondvloed de nieuwe mensheid neerzetten en het dierenrijk opnieuw opbouwen. De regenboog is als het ware het symbool van een grote transformatie. Daarom leg ik in mijn boek uit dat de mensheid klaargestoomd wordt voor de transgender-transhumaan, met als einddoel de volledige samensmelting met kunstmatige intelligentie (AI).

De regenboog warriors van Greenpeace zijn getransformeerd naar Extinction Rebellion revolutiemanagers. De regenboog lijkt voor milieu-activisme, inclusiviteit en gender-emancipatie te staan, maar is eigenlijk het symbool van het aanstaande totalitaire wereldregiem, zoals uitgelegd in mijn nieuwe boek.

De eerste stap richting de transgender-transhumaan is een technocratisch bestuur, waarbij we de roep om heropvoedingskampen nu al voorbij zien komen. Dat technocratisch bestuur kan worden geïnstalleerd door de vernietiging van het klimaat te koppelen aan CO2 belasting. De realisatie ervan kan worden ingevuld met ‘the internet of things’, digitaal (traceerbaar crypto) geld en een wereldwijd belastingsysteem op CO2. De EU windt er, via Frans Timmermans, dan ook geen doekjes om en wacht (zoals het een ondemocratisch instituut betaamt) geen seconde met de introductie van zo’n systeem. Alsof het al op de plank lag voordat Greta Thunberg ook maar aan spijbelen kon denken. Die belastingen gaan er gewoon komen en als het moet, worden landen gewoon gedwongen om zich eraan te houden. Desnoods met militair geweld (zie hier).

“Wat heeft dat nou weer met de LHBTI gemeenschap te maken?” zult u nu wellicht denken? Welnu, we staan aan de vooravond van het afdwingen van bepaald gedachtegoed. De regenboog koppelt niet alleen het milieuactivisme aan de LHBTI gemeenschap, maar ook aan dictatoriaal wereldbestuur dat gedachtegoed afdwingt. Er gaan dus al geluiden op dat hiervoor heropvoedingskampen moeten komen (zie hier) en als u op de link naar dat artikel klikt, komt u erachter dat de Nederlandse wetgeving iemand al kan betitelen als ‘psychotisch’ op basis van een zogenaamd ‘waanbeeld’. Een waanbeeld (of waanvoorstelling) heb je als je gedachtegoed afwijkt van de algemeen aangenomen waarheid.

Als de EU dan ook stelt dat er CO2 tax ingevoerd moet worden (omdat we anders een klimaatramp tegemoet zouden gaan) dan is dat dus de officiële opvatting (gedefinieerd als ‘de werkelijkheid’). Gelooft u niet in deze officiële opvatting, dan heeft u dus last van waanbeelden (ideeën die afwijken van ‘de werkelijkheid’). Dat impliceert direct dat je volgens de WvGZZ (wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) opgehaald kunt worden door de psycholance ter behandeling in een GGZ kliniek (heropvoeding dus), omdat je volgens de definitie psychotisch bent.

Lees in dit EU document dat ook de genderneutraalspraak tot norm verheven is. Wat houdt dat dan praktisch gezien in? Dat houdt in dat ook daar geldt dat wanneer u hier niet in mee gaat vanwege een bepaalde overtuiging, dit valt onder het hokje ‘waanbeelden’. Ook daarvoor geldt dus dat u meegenomen kunt worden naar een GGZ instelling (heropvoedingskamp). En de big data systemen kunnen zonder dat u het doorheeft monitoren of u zich wel houdt aan de nieuwe genderneutraal spraaknorm.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de slim gekozen term ‘inclusiviteit’. Als je de online documentatie bestudeert blijkt het vooral te gaan om de actieve promotie van de LHBTI groep, waarbij ze bijvoorbeeld meer voorrang moeten krijgen in sollicitatieprocedures. De overheid geeft zelfs subsidie voor het aannemen van vrouwen en mensen uit de LHBTI groep. Kijkt u maar even naar deze uitleg van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen of bekijk onderstaande schermafdruk.

Kortom: ben je heteroseksuele man, dan heb je een achterstand. Feitelijk wordt je dan gediscrimineerd, want een werkgever die opzoek is naar personeel, ontvangt subsidie voor het aannemen van alles behalve de heteroseksuele man. De term ‘inclusiviteit’ staat dus eigenlijk voor ‘uitsluiting’ (ook wel apartheid genaamd); uitsluiting middels een voorkeursbehandeling gebaseerd op subsidie.

Wat dus gebracht wordt als acceptatie en emancipatie draait in de praktijk uit op het achterstellen van de heteroseksueel. Daaraan gekoppeld is alle wetgeving geïnstalleerd die ervoor zorgt dat iedereen die het niet eens is met het gedachtegoed van de staat, naar een GGZ instantie kan worden gestuurd (gedwongen en zonder tussenkomst van rechter of psychiater, via de WvGGZ, ingaande per 2020). Dat kan dus bijvoorbeeld gaan om afwijkend gedachtegoed aangaande het klimaat of afwijkend gedachtegoed aangaande genderneutraalspraak. Hoe klinkt u dat in de oren? Hebben we het dan eigenlijk niet gewoon over fascisme? Hebben we het dan eigenlijk niet gewoon over een gedachtepolitie? In ieder geval komt de politie al regelmatig op scholen (zo ziet u in het boven geplaatste bericht). Wen er maar vast aan. Of kom in actie, koop mijn boek en deel het zoveel mogelijk uit aan al die kinderen die zo onder druk gezet worden:

uw boek

 

Bron linkvermeldingen: climatechangedispatch.com, xandernieuws.net, europa.eu, dus-i.nl, dedijk.atlascollege.nl

219 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (17)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. XanderN schreef:

  Top artikel weer, Martin. Zelf heb ik in 2016 en 2017 ettelijke malen geschreven over de geplande, op de achtergrond door EU-partner George Soros gefinancierde ‘Paarse Revolutie’ geschreven. De kleur van ‘Paarse vrijdag’ lijkt daarom geen toeval. Eerder hadden we o.a. de Roze revolutie (2003, Georgië), de Oranje (Oekraïne, 2004), de Saffraan (gele) revolutie in Myanmar (2007), de mislukte Groene in Iran (2009), de ‘Druiven revolutie’ (blauw) in Moldavië (2009), en de ‘kleuren revolutie’ in Macedonië (2016). Alle revoluties, ook de aanstaande Paarse in het Westen, hebben George Soros plus de door hem en de EU gesteunde vele globalistische NGO’s gemeen, die allemaal actief zijn in het promoten van diversiteit en de transgender- , klimaat- en massa immigratie agenda.

  Merk op dat de kleuren van de regenboog van boven tot onder worden gevolgd: roze/rood, oranje, geel, groen, blauw, en nu paars. Je zou ook nog kunnen zeggen dat paars de mengkleur is van blauw en rood, de kleuren van de Amerikaanse vlag, en het blauw van de EU vlag vermengd met het communistische (/Antifa/Extinction Rebellion) rood, of het samengaan van traditioneel politiek rechts (liberalen, christendemocraten) met links. Daar is inmiddels amper nog verschil tussen, zeker niet in het Europese Parlement. En paars is natuurlijk ook de mengkleur van de traditionele kleuren voor jongens (blauw) en meisjes (roze). Vergezocht? Of is er echt over ieder detail nagedacht.

  Zo niet, dan zal het ook wel toeval zijn dat op de EU top op 12 december de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk –net als andere EU leiders ongetrouwd en zonder kinderen-, die als president van het hooggerechtshof het homohuwelijk in Oostenrijk invoerde, in een paars pakje verscheen. Angela Merkel was in het oranje. Bij de presentatie van haar Commissie was de nieuwe EC-president Ursula von der Leyen ook gekleed in het oranje, en stond ze voor een paarse achtergrond. Maar misschien zijn deze kleurtjes nu wel gewoon in de mode of zo.

  Op diverse scholen en universiteiten in de VS zijn scholieren en studenten al gedwongen mee te doen met ‘pro LGBTQ’ activiteiten, die in de media worden verpakt als ‘spontane acties’ van inderdaad ‘solidariteit’. Het soort solidariteit dus waarmee de Sovjets tientallen jaren lang ‘dissidenten’ met ‘waandenkbeelden’ onderdrukten en in goelags (‘heropvoedingskampen’) opsloten, en waarmee de Nazi’s in nog geen 10 jaar tijd 6 miljoen Duitse jongens in de Hitler Jugend inlijfden, die vervolgens volledig werden gehersenspoeld en tot gehoorzame volgelingen werden getraind – precies zoals gebeurt met de huidige jeugd op de hedendaagse indoctrinatie instituten die voor scholen moeten doorgaan.

  Alles volgt vrijwel naadloos het script van de Marxistische anarchist Saul Alinsky, die openlijk uit was op de interne ondermijning en uiteindelijke val van de Westerse samenleving, en zijn volgelingen leerde te ‘liegen, stelen en bedriegen’ om dit doel te bereiken. In zijn boek ‘Rules of Radicals’ schreef hij: ‘Laten we niet vergeten erkenning te geven aan de allereerste radicaal uit onze legendes, mythologie en historie… de eerste radicaal die in opstand kwam tegen de gevestigde orde en dit zo effectief deed, dat hij er zijn eigen koninkrijk door kreeg: Lucifer.’ En zo komen we uit bij de Luciferiaanse wereldorde waar jij in je boek en artikelen over schrijft. Zijn koninkrijk is deze virus simulatie waar we in leven.

 2. Wilfred Bakker schreef:

  CHURCH OF SWEDEN UNVEILS FIRST-EVER LGBTQ+ ALTAR ARTWORK SHOWING GAYS, LESBIANS AND TRANSGENDERS IN THE GARDEN OF EDEN REPLACING ADAM AND EVE

  https://www.nowtheendbegins.com/church-of-sweden-first-ever-lgbtq-altar-art-paradise-elisabeth-ohlson-wallin/

  Love

 3. TimSchutte77 schreef:

  En de enige manier om eraan te ontsnappen aan de komende digitale hel is Jezus, want de opname van christenen is voor alle ellende.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik snap de reactie, maar ik raad toch aan mijn boek even te lezen. Ik ben ook opgegroeid met het idee dat de enige ontsnapping Jezus zou zijn, maar het is best nuttig om het even wat verder uit te diepen. Dat doe ik in het boek. Blijven vasthouden aan oude doctrines en mensen daar in blijven laten geloven, houdt ze in de passive modus, zo van “Oh maar wij hebben Jezus en die komt ons opnemen voordat all hell on earth breaks loose”. Ik leg in mijn boek uit dat het een valse-singulariteit honeypot trap is.

  • XanderN schreef:

   Helemaal met Martin eens. Ook ik heb jarenlang in die magische ontsnapping geloofd. Maar die is alleen al op basis van de grondtekst (en context) van de Bijbel zelf niet vol te houden. En ondanks het feit dat er in de hele geschiedenis nog nooit zoveel christenen zijn vervolgd, blijven die in het Westen maar vasthouden aan deze misleiding, deze ‘pre trib opname’, omdat zij wèl voor ‘alle ellende’, doorgaans de ‘grote verdrukking’ genoemd, zouden worden gespaard.

   De christenen die dit nog steeds geloven hebben doorgaans weinig kennis van hun eigen heilige boek, want in het Nieuwe Testament staan 37 teksten over verdrukking, en in 36 gevallen heeft die verdrukking juist betrekking op de gelovigen. Sterker nog, in Openbaring 1 staat letterlijk dat die (grote) verdrukking toen al was begonnen. Vanuit Bijbels oogpunt is verdrukking juist voor gelovigen, zoals letterlijk in diverse teksten valt lezen. Het wordt zelfs als basis kenmerk genoemd van waar geloof.

   Als je wat verder onderzoek doet en nadenkt, dan komt je er stap voor stap achter dat heel veel wat je in kerken en door predikers wordt aangeleerd, en zeker de complete ‘opname’ eindtijdtheorie, gebaseerd is op drijfzand en mensen in een vast omkaderd religieus (angst)systeem vasthoudt. Christenen vertellen elkaar nog steeds dezelfde sprookjes die ze voor ‘waar’ aannemen, maar die eenvoudig –nogmaals: ook op basis van hun eigen Bijbel- te ontkrachten zijn.

   Overigens zou er best een soort ‘opname’ kunnen komen, want de technologie is inmiddels zo ver dat zoiets op niet van echt te onderscheiden wijze in scene is te zetten. Wat nu als die opname vals is, een ‘honeypot trap’ zoals Martin schrijft, die mensen in een nog diepere gevangenis lokt waar ze nooit meer uit kunnen ontsnappen?

   Daarom raad ik gelovigen aan om Martins boek te lezen. Je hoeft het niet meteen met alles eens te zijn, een aantal zaken zullen vast een soort schok veroorzaken, maar de strekking van wat hij schrijft is te belangrijk om te negeren, omdat het bewijs daarvan overal om ons heen en in het leven van velen zichtbaar is. En dat is dat deze wereld (/simulatie) geregeerd wordt door Lucifer, die ook de grote religies onder controle heeft, tegen elkaar uitspeelt en hun miljarden volgelingen in het duister laat over wie er echt aan de touwtjes trekt, en wat het werkelijke doel van dat alles is.

 4. Martin Vrijland schreef:

  De propagandamachine draait op volle toeren

 5. Zonnetje schreef:

  Zolang het echte probleem niet met wilskracht wordt opgelost, blijven we analyseren.

 6. Zonnetje schreef:

  Heb begrepen dat de boeren gisteren een rondje van een uur hebben gereden. Met toestemming van de ‘ autoriteiten’ dat wel.,De jongens zullen danig onder de indruk zijn geweest. Goed bezig boeren.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ja, dat schiet allemaal niet op…alles is ingekapseld
   Het enige wat helpt is de deuren van de stallen en de hekken van de weilanden openzetten, maar ja die brave koeien lopen toch gewoon weer de stal in dus dat wordt ook niks.
   Nou, dan traktorladingen vol koeien op het binnenhof afleveren. Het zou mooi zijn als er tienduizend koeien door den Haag lopen.
   Er is geen wet die koeien verbied te protesteren, dus daar hoef je geen vergunning voor aan te vragen.
   Tip: spuit je traktor even in alle kleuren van de regenboog, dan houdt de politie je doorgaans niet aan (uit solidariteit).

   • Zonnetje schreef:

    Inderdaad, alles is ingekapseld. Tja, dat van die koeien is een ludiek idee. Maar daar hebben de boeren, de ballen, de uiers, niet voor, voor zover dat uberhaupt wettelijk mag. Ik ga hier niet de jongens adviseren.
    Ik hoorde dat het personeel van Tata Steel wil gaan staken. Nou ben benieuwd, Als ze een paar uur staken is het veel. Want staken is een recht zogenaamd maar je mag dat recht niet uitoefenen. De rechters van de jongens zorgen daar wel voor. Het is opvallend dat Amnesty International en Human Rights Watch altijd voor mensenrechten opkomen in het buitenland maar hier niet. Hoe zou dat nu komen? We moeten wel normaal doen.Dus een uurtjes met een tekst staan, wij pikken het niet bij Tata Steel, kan nog net, een toneelstukje. Dus de vakbond hoeft zich ook geen zorgen te maken over de stakingskas. Als er echt gestaakt wordt, is die binnen enkele dagen leeg met al het personeel als ze echt zouden, durven, te staken. En denk je dat je zomaar in het bestuur van een vakbond komt. Echt niet. Ze kennen elkaar allemaal en overleggen met elkaar VAN TEVOREN, met hun STAPPENPLAN. Kan de vakbond even stoer doen en wat nieuwe leden binnenhalen. Uiteindelijk is ALLES in Nederland GEREGISSEERD. Maar ja de brave burger vindt dat ook weer prima want die wil zekerheid, zijn overal voor verzekerd. Ben niet cynisch nee.Vertel de feiten! Nee de versiering van kerst hang ik ook vandaag niet op. Neem ook geen kerstkransje. De commercie is alleen maar in het belang van……

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten