Positivisme en optimisme!

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 25 april 2019 11 Comments

bron: rtlnieuws.nl

Get a life” is een idioom en een zinsnede die internationaal gebruikt wordt. Het is bedoeld als een kreet om aan te geven dat de persoon die zo wordt aangesproken een buitensporige hoeveelheid tijd aan triviale of hopeloze zaken besteedt (aldus Wikipedia). Al dat geschrijf van Martin Vrijland wordt vaak betiteld als zo’n triviale hopeloze bezigheid. “Je kunt je beter op positieve dingen richten. Je kan er toch niets aan doen wat er allemaal fout gaat in deze wereld. Het is allemaal zo zwaar en negatief en er zit zoveel boosheid in. Als je een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en optimistisch bent, breng je ook verandering.” En meer van dat soort opmerkingen, krijg je regelmatig te horen als je nieuwsanalyses schrijft. Grappig genoeg worden dat soort dingen niet gezegd als het politici of mainstream media kanalen betreft.

Ik wil de lezer even uit de droom helpen: het is extreem optimistisch en positief wat ik doe! Het doel is namelijk dat je als lezer uit je hypnose ontwaakt en ziet met welke kolder je omringt wordt. Niet alleen dat: als je het doorziet kun je ook de verandering brengen.

Wanneer ben je een optimist?

Ben je een optimist als je veel lacht en grappen en grollen maakt, zoals Geer en Goor? Ondergetekende maakt niet zoveel grappen. Hij wijst je bijvoorbeeld op de zich steeds verder ontvouwende politiestaat. Dat kun je negatief of pessimistisch vinden, omdat je het niet horen wilt, maar je kunt het ook een negatieve ontwikkeling vinden dat dat gebeurt en juist blij zijn dat iemand je er bewust van maakt.

Je kunt het negatief vinden als een vriend roept “Hey, aan de kant, er komt een auto aan!” (terwijl je rustig de straat over wilt steken en de auto niet gezien hebt) of je kunt dankbaar en blij zijn dat hij je op het gevaar gewezen heeft. “Ja, maar die politiestaat is allemaal onzin. Het is allemaal gewoon nodig vanwege al dat terrorisme enzo“. Juist, dat denkt u omdat u gelooft dat u een zoete mango zit te eten. “Een zoete mango? Wat is dat nou weer voor bullshit?” Ik probeer u er op te wijzen dat tv en ander media u via technieken onder hypnose hebben gebracht, waardoor u niet ziet wat u consumeert. U denkt, net als in onderstaand filmpje, dat u iets zoets tot u neemt en ik kan u niet bewijzen dat het zuur is. De hypnose zorgt ervoor dat u het niet kunt zien en wilt horen. De hypnotiseur heeft u verteld dat het een zoete sappige mango is. De tv hypnotiseurs brengen u de noodzaak van politiestaat en u ziet niet dat er aan uw eigen gevangenis gebouwd wordt. (Kijk en lees verder onder het filmpje. Echt even doen!)

Ja, maar ik ben niet te hypnotiseren. En tv is geen hypnose. Kranten en radio ook niet.” Dan heeft u zich te weinig verdiept in hoe dat werkt. Maar ik begrijp het al; mogelijk wordt het nu al te vermoeiend en negatief. U bent liever optimistisch. U denkt liever: “Ach, dan denk ik maar dat ik een zoete sappige mango eet, kan mij het schelen. Dan voel ik me tenminste positiever!” Dus u wilt niet horen dat er een auto op u af dendert als er gevaar dreigt? Oké. U ziet het gevaar niet en wilt het niet zien. Goed, dan is dat uw keuze. U bent ooit uit nieuwsgierigheid bij deze website terecht gekomen en heeft misschien wel dingen gelezen waarvan u denkt: “Dat kan helemaal niet. Alle media vertellen anders. Niet iedereen gaat toch zomaar een beetje lopen liegen en bedriegen!?” Zo wilt u niet denken. Zo kunt u niet denken. U vertrouwt liever in de goedheid van de mens. U vertrouwt liever in de goedheid van politieke leiders. Goed: “Er dendert geen auto met hoge snelheid op u af. Blijf rustig midden op de weg staan.

Ik steek met deze website mijn persoonlijke nek uit. Het heeft mij heel wat lief en leed gekost. “Ja, dat is je eigen schuld Vrijland. Het was jouw keuze om te gaan schrijven.” Ik zag namelijk om me heen hoe we via zelfgeschapen problemen steeds verder een fuik ingedreven worden, waarbij het volk op sluipende wijze meer en meer vrijheden ontnomen wordt. Meer en meer wetten en regels en steeds wordt de noodzaak ons verkocht via de problemen die de media ons doen geloven dat die bestaan. Nou daar wordt je positief van! Van al die televisie waarop al die ellende te zien is, waardoor we meer “veiligheidsmaatregelen” nodig hebben! “Ja, maar die omkleden het tenminste nog in een show met humor en optredens, zoals bij Jeroen Pauw of DWDD“. Dat is precies onderdeel van de hypnose-technieken die op het volk worden toegepast. Ik wijs u op dreigend gevaar en dat is niet negatief noch pessimistisch; dat is goed! Het zou u alert moeten maken, zodat u nog opzij kunt springen voor de auto die op u af raast. Positief dus!

Per jaar bereik ik ruim 4,5 miljoen Nederlanders (zie teller) en weet ze te confronteren met de zich ontvouwende politiestaat. Het plan wordt voor onze ogen uitgerold, maar we blijven maar denken dat we een zoete sappige mango eten. Alle wetgeving die zich nu uitrolt en alle technologie die we zien verschijnen, is er op geschoeid om een digitaal surveillance systeem te bouwen, waarin elke handeling, elk gesprek en elke transactie vast ligt en waarbij grote delen van de bevolking als controleurs en bewakers voor datzelfde systeem optreden. We sluipen toe naar een Chinees model, alleen niet via de openlijk introductie zoals dat in China met het Sesame Credit systeem gebeurt. Wij worden er onder hypnose ingetrokken en omarmen de wetgeving die de introductie mogelijk maakt. Dat wilt u niet horen, want dat is niet positief? Het is wel positief! Want als u het weet kunt u er actie op ondernemen. Dat gaan politici en protestbewegingen niet voor u doen. Dat moet u zelf doen.

Actie ondernemen

Het wordt tijd om zelf de verandering te brengen. Zeven jaar geleden besloot ik ook om die keuze te maken, mijn baan op te zeggen en te gaan schrijven. Dat is geen makkelijke keuze, want je kunt allerlei zekerheden verliezen, maar ik stelde mijzelf de vraag of ik passief wil toekijken hoe we langzaam de politiestaat en digitale gevangenis ingeleid worden via list en bedrog of dat ik ga strijden voor het te laat is. Als alle oppositie gecontroleerd blijkt te zijn; wie moet dan feitelijk de verandering gaan brengen? Zij leiden ons heimelijk alleen maar verder op de weg richting meer centralisering van de macht en meer politiestaat maatregelen. Dat verloopt sluimerend en verspreid over generaties, maar we zitten momenteel toch wel erg in een stroomversnelling. De echte oppositie moet dus vanuit ieder individu komen: vanuit jezelf. Ik wil het geen eens ‘oppositie’ noemen, want dat woord heeft de bekende Hegeliaanse polariteit in zich verscholen. Plus en min op een batterij leveren een elektrische gelijkstroom op. Tegenstellingen (these en anti-these) leiden tot synthese. Daarom worden we aangespoord om partij a of b te kiezen: links, rechts, voor en tegen, enzovoort. die tegenstellingen worden dan ook bewust aangewakkerd via de media.

Hoe kunnen we dan de verandering brengen? Dat kunnen we door middel van een revolutie. Een revolutie die begint vanuit het hart; op zielniveau. Het begint met de ommezwaai van het geloof in ‘de verandering komt van boven‘ naar ‘de verandering komt vanuit mijzelf‘. De echte revolutie begint met het geloof in de krachtige invloed van jouw ziel op de wereld. Noem het ‘the butterfly effect’ of noem het een ‘druppel op de gloeiende plaat’, het krachtsverschil zit hem in jezelf. We zijn het geloof in de invloed van ons wilsbesluit verloren. We zijn vergeten wie we op zielniveau daadwerkelijk zijn en we zijn vergeten welke krachtige invloed ieder individu op zijn of haar omgeving kan hebben. Dat begint met een sterk wilsbesluit. Laten we er een mantra van maken. Spreek het uit voor uzelf:

Mijn keuzes hebben een grote impact op mijn directe omgeving en op de wereld. Ik ga vanaf nu zelf de verandering brengen!

Gaan we eenmaal zien dat de ziel de sturende kracht is achter al onze keuzes en al onze daden, dan gaan we meer naar die ziel luisteren en minder naar ‘wat veilig en zeker is’. We gaan dappere keuzes maken; durven korte-termijn-zekerheden los te laten en durven te vertrouwen op de verandering die deze dappere keuzes teweeg kunnen brengen.

De grote verandering komt niet van boven, noch van georganiseerd (gecontroleerd) verzet, noch van politici of oppositie-pionnen of nieuwe mediabronnen. De grote verandering begint bij jezelf. Dat begint bij de keuzes die u vanaf nu gaat maken. Het begint bij het luisteren naar uw hart; de poort met uw ziel. Wie zit er aan de joystick van uw leven? Bent u dat zelf of is dat (via het controle lijntje van angst en het verlies van zekerheden) uw bank, baas, politieke partij, uw carrière of wat dan ook? Aha, u gelooft misschien wel gewoon niet dat uw keuzes enige invloed hebben op de wereld, want de stoomlocomotief raast toch wel door! Waarom denkt u dat massa’s mensen van wieg tot graf geprogrammeerd worden om in de pas te lopen en in het systeem mee te draaien? Omdat de machthebbers als de dood zijn voor de krachtige invloed van de ontwaakte ziel. “We don’t need another hero?” Tina Turner? Yes we do! Ieder individu die zijn schijn-korte-termijn-zekerheden durft los te laten en gaat handelen vanuit het hart, zal grote verandering te weeg brengen. Dat is waar de echte revolutie begint.

Revolutie, wat is dat?

Ik roep u op deze revolutie vandaag nog te starten en uzelf af te vragen: “Kies ik voor mijn schijnzekerheden en sta ik de machthebbers toe hun script verder uit te rollen of zie ik dat wanneer we allemaal in onze directe omgeving andere keuzes gaan maken, ikzelf de verandering kan brengen?

 • “Ja, maar ik ben deurwaarder en ik moet mensen het huis uit zetten om mijn dossier te kunnen afronden”
 • “Ja, maar ik ben politieagent en ik moet de deur forceren, want anders lossen de mensen nooit hun schulden af”
 • “Ja, maar ik ben jeugdzorg medewerker en als ik dat kind niet in de isoleercel stop, leert ze nooit hoe zich aan te passen aan de regels”
 • “Ja, maar ik ben medewerker sociale dienst en ik moet thuis-inspecties doen om uitkeringsfraude te voorkomen”
 • “Ja, maar ik ben… en wat ik doe is alleen maar goed”

Kunt u ook bedenken welke verandering u kunt brengen door te stoppen het systeem in stand te houden? Waarom lopen we nog naar de stembus om een stem uit te brengen op acteurs die de schijn van democratie keer op keer weer mooier weten te verkopen, maar uiteindelijk via list en bedrog toch steeds meer beknellende maatregelen doordrukken? Waarom geloven we niet in de kracht van de zelfredzaamheid en de organisatiekunde van de mens op basis van oprechtheid en eerlijkheid. Waarom niet? Omdat we zijn geprogrammeerd met het concept dat alles bestuurlijk van boven geregeld moet worden. Omdat we van kinds af aan geleefd hebben in een systeem dat gebaseerd is op meer en meer regeltjes en we bang zijn dat het zonder al die regels fout gaat. We willen toch niet terug naar de oertijd? We hebben toch stoplichten en verkeersregels nodig om niet te botsen. We hebben toch handhavers van die regels nodig? Wil je dan toe naar een soort anarchie Vrijland? Weet u wat ik wil? Dat u weer de krachtige invloed van uw hart (lees ‘ziel’) gaat ontdekken en leert zien dat we het spel niet langer volgens het voorgeprogrammeerd script moeten spelen. Klikt u maar eens op deze link om te ontdekken wat dat script dan nou eigenlijk is.

Het is tijd voor de revolutie vanuit uw ziel. En dat begint bij uw keuzes. Het begint bij het luisteren naar uw hart en naar uw geweten. Zet uw tv uit, zet alle nieuwsbronnen uit en probeer uzelf te ontkoppelen van de programmering waarmee u dagelijks gebombardeerd wordt, zodat u uw innerlijke stem weer gaat horen. Die innerlijke stem is natuurlijk geen spraakwaterval die daadwerkelijk tegen u praat. Het is uw ziel die u zuiver en groteske keuzes doet maken; die u laat zien dat zekerheden schijn zijn en dat dapper zijn u sterker maakt. Uw ziel die u laat zien dat uw verandering van grootse invloed is op het systeem en het script.

Positief en optimistisch zijn

We geven vanaf nu een nieuwe definitie aan positivisme en optimisme. Positief zijn is dat je het aan durft om de gevaren onder ogen te zien, zodat je maatregelen kunt treffen om ellende in de toekomst te voorkomen. Positief zijn is dus dat je je wel uitspreekt over de auto die op je vriend, die midden op de weg staat, af dendert. Je bent een optimist als je de problemen en schijndreigingen, die door de media gebruikt worden om meer wetgeving te introduceren, durft aan te kaarten. Je bent een optimist als je onder ogen durft te zien wat er gaande is en de revolutie vanuit jezelf vandaag nog begint. Je bent een optimist als je je kop uit het zand haalt en niet alleen maar op een roze wolk leeft. Positief en optimistisch zijn, betekent dat je wat er om je heen gebeurt ziet voor wat het waard is en ziet dat juist dat iets is ‘om negatief en pessimistisch van te worden’. Natuurlijk voelt u zich op dit moment positiever als u bij het orkest aan de bar blijft staan en hoort u liever niet dat er een gat in de romp van het schip zit. Achteraf bent u waarschijnlijk echter iets positiever als u er voor gekozen heeft naar de waarschuwingen te luisteren en veilig op het reddingsvlot zit. Waarschuwingen en bewustmaken kunnen niet worden betiteld als ‘negatief’ of ‘pessimistisch’. Dan blijft u maar naar het orkest luisteren en is het te laat als het water het schip en haar feestgangers opslokt.

Begin vandaag nog met deze positieve optimistische levenshouding en start de revolutie vanuit uw hart.

Waardeert u mijn artikelen, neem dan nog even de tijd om mij te steunen middels een kleine bijdrage en word lid. Alvast bedankt.

116 Shares

Tags: , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (11)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Zonnetje schreef:

  Topartikel!

 2. guppy schreef:

  Zo is het Martin!

  Als je eenmaal door krijgt hoe het zit dan kan dat deprimerend aanvoelen, omdat het lijkt dat je alleen bent.

  Als zoveel mensen jou site bezoeken bewijst dat de groep groot is. Natuurlijk zal het niet bij iedereen in een keer landen en dat maakt ook niet uit.

  Ww moeten ook weer aan de waarheid gaan wennen, herprigrammeren

  • guppy schreef:

   sorry dikke vingers op dat kleine scherm werkt ook niet echt.

   herprogrammeren van de hersenen duurt nou eenmaal even.

   Volgens mij is dit het doel van hier op aarde in deze situatie geboren worden. Jezelf terug vinden en er is er maar een die de storm kan laten liggen (ook al stormt het nog).

 3. Camera 2 schreef:

  Zeer bedankt voor dit heldere artikel.

  Zou mooi zijn als het eens gedrukt wordt op papier en
  op stations wordt uitgedeeld i.p.v de metro

 4. Het is wél een geregeld leventje met zovéél regels !
  https://cei.org/10kc2018

 5. keazer schreef:

  Dankzij jou ben ik (gedeeltelijk) ontsnapt uit die onzichtbare gevangenis.
  Nee ik stem niet meer…
  Waarom niet?
  Stemmen valt niet te controleren…een overheid die zijn eigen vlees keurt.
  Ja ik heb mijn baan opgezegd bij defensie.
  Waarom?
  Er spelen alleen belangen op hoger niveau, het systeem is ziek!
  Ben ik er beter van geworden?
  JA ik heb nu veel meer vrijheid en ik ben gelukkiger!
  Ik kan nu beter de propaganda doorzien!

  Martin bedankt!

 6. Marga schreef:

  In mijn eigen eenvoudige bewoordingen wil ik graag een boodschap uitdragen.

  Eeuwenlang wordt de wereld geregeerd door mensen die ooit hebben besloten dat zij de baas willen zijn, de macht over de bevolking willen hebben, en de mensen willen dwingen te doen wat zij willen.
  Bevolking over de hele wereld zijn door de machthebbers eeuwenlang geïndoctrineerd, zij leven met angst, bang om gestraft te worden, buitengesloten te worden, opgesloten te worden.
  De bevolking, de mensen, mogen niet zijn wie zij willen zijn, zij zijn niet vrij en worden verplicht zich aan allerlei (stompzinnige) wetten en regels te houden, wetten en regels die je in alles wat je graag zou willen in het leven belemmeren.
  Maar wat nou als elk werkend mens, in welke sector dan ook, maar dan ook echt iedereen over de hele wereld, nou eens 1 dag hun werk zouden neerleggen, kijk eens wat er dan gebeurd, 1 dag maar, wat is nou 1 dag op een mensenleven.
  Laten we er niet mee wachten, maandag 3 juni 2019 is er een mooie dag voor om dat te doen.
  Trek je uniform uit, zet je computer uit, sluit je winkel, noem het op, maar doe het.
  En truckers en boeren, jullie hebben een grote rol hierin want zonder jullie lege schappen in de winkels, geen brood op de plank, maar 1 dag is wel te overzien.
  En als dat niet genoeg blijkt doen we het daarna nog eens en misschien nog eens.
  Machthebbers stellen niets voor, zij zijn juist afhankelijk van de mensen die zij in bedwang willen houden zij hebben ons nodig en daar doen ze al eeuwen heel erg hun best voor.
  Wij zijn allemaal vrije mensen en we hoeven het niet te accepteren.
  Zelf zit ik niet op Social Media, maar heel veel andere mensen wel en ik hoop dat zij dit bericht zoveel mogelijk willen delen.
  Wij mensen kunnen er iets aan doen, zet je angst op zij en doe het.

 7. Robin schreef:

  Hallo.

  Er zijn ZOVEEL afleidingen voor lichaam en geest in het huidige leven. We worden gestuurd door verlangen en beheerst door angst.
  We verkeren in meerdere vormen van hypnose tegelijk, waarvan hypnotisch ritme het uiteindelijke gevolg is en mensen als een vliegwiel blijft voortstuwen in hetzelfde leven.

  Het is zeker tijd voor revolutie. Maar deze revolutie moet eerst beginnen in de geest van ieder individu.
  We kunnen geen pijlen richten op een beestachtige koning, dictator of kabinet, dat heeft geen zin.
  Dat is als vechten tegen de golven uit de zee.

  Er is geen bloed vergieten en er zijn geen martelaars, verdeel en heers is het specialisme van deze tegenstander.

  Deze strijd moet op een andere manier gevoerd worden.

  Mensen moeten niks maar kunnen het best beginnen bij hunzelf.
  Begin met filosoferen, wat is er écht waardevol in het leven?, waarom laat ik me elke dag afleiden?

  Wie zegt wat, waarom en is dat wel zo? Wie is wie om wat te zeggen over mij? Noem maar op! Zet bij alles vraagtekens!

  Voor innerlijke ontwikkeling is aandacht nodig en stilte, zet de tv en radio uit.
  Lees een boek wat de grijze massa prikkelt.
  Na een behoorlijke afkick periode komt de rust in het hoofd samen met échte aandacht terug.
  Daar begint het relativeren en ontleden van van alles om ons heen.
  Van kwaliteit, behoeften, relaties, werk, staat, normen, waarden.

  Mensen zijn omnipotent, en tot grootse dingen in staat.
  En wanneer men dit voor zichzelf beseft is dat naar mijn idee het begin van verandering.

 8. Waarom wil je dit weten? schreef:

  Even een oud artikel terug halen vanwege iets wat me in de MSM opvalt. Steeds vaker laat men geluid horen vanuit de politiek om harddrugs te reguleren.

  Dit doet me sterk denken aan het boek “Brave New World” van Aldous Huxley. In een volledig gecontroleerde en gecompartimenteerde maatschappij is geen plek meer voor realiteit, negativiteit, individuele gedachten en elke emoties die anders is dan kinderlijk gelach en seksueel vermaak. In dat verhaal zijn mensen zo geprogrammeerd en bang gemaakt voor individuele gedachten en emoties, dat zodra ze deze dreigen te ervaren snel naar de door de overheid verschafte en gereguleerde drugs “soma” grijpen. Hiermee drijven ze weg in een gelukzalig gevoel waardoor elke vorm van “enge” emoties weer worden vergeten.

  In de huidige maatschappij lijkt ook geen plek meer te zijn voor realisme, dat wordt al snel opgevat als negatief. Dit lijkt door de voorgestelde regulering harddrugs zoals xtc, cocaïne en paddo’s rap in de richting te gaan zoals beschreven door Huxley. Realistisch gezien (en dus niet negatief) lijkt mij deze ontwikkeling perfect te passen in het masterplan zoals duidelijk beschreven op deze website. Het lijkt mij simpelweg nog een methode om het kritisch denken bij mensen uit te zetten. Makke gedrogeerde schapen zijn gemakkelijk te hoeden…

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/d66-wil-soepelere-regels-voor-harddrugs-harde-aanpak-leidt-tot-niks/

  https://www.manifestdrugs.nl/

  Bron: eenvandaag.avrotros.nl, D66

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten