Reactie aan Permission Machine op de nota auteursrecht foto’s ANP

Filed in ANP, NIEUWS ANALYSES by on 30 mei 2018 13 Comments

Naar aanleiding van de nota van Permission Machine.com, die ik gister ontving uit hoofde van het ANP (John de Mol) aangaande de auteursrechten op enkele foto’s hier op de site, heb ik zojuist een reactie verstuurd. Ik wil deze graag publiekelijk delen omdat ik de gang van zaken onredelijk en absurd vind. Dit alles natuurlijk vanuit journalistiek belang. Ik heb alle respect voor het werk van fotografen en begrijp ook dat zij geld willen en moeten vragen voor hun werk. Persoonlijk ken ik enkele fotografen en natuurlijk mogen zij ook een boterham verdienen; een goede zelfs wat mij betreft. Het voorstel van Permission Machine is mijns inziens echter onredelijk. Er had zeker eerder een voorstel moeten komen, maar dan wel één die ruimte laat voor onderhandeling.

Leest u zelf maar even hoe ik gereageerd heb. Hieronder vindt u de volledige tekst zoals ik die zojuist per e-mail verzond aan [email protected]

Aan de behandelaar van dit dossier,

Naar aanleiding van uw schrijven, wil ik graag verduidelijken dat ik uw dwingende voorstel afwijs. Tevens stuur ik u een factuur voor de gemaakte kosten om op uw schrijven te reageren.

In uw begeleidend schrijven meldt u het volgend:

Om te beginnen heb ik uw schrijven niet per e-mail ontvangen. Dit in tegenstelling tot wat er op uw brief vermeld staat.

Ik wil u erop wijzen dat de door u genoemde foto’s niet via download en dus niet in origineel gebruikt zijn, maar slechts als screenshot gemaakt zijn. In de meeste gevallen is slechts een deel van de originele foto via een printscreen verkregen. Dit alles is gedaan ter ondersteuning van de tekst op mijn site. Ik heb deze schermafbeeldingen gebruikt onder het citaatrecht. Dat wil zeggen dat het artikel het onderwerp aangaat dat op de foto zichtbaar is. Hoewel de foto bedoeld is om het artikel een visuele begeleiding te geven of op te sieren, is dat niet zuiver en alleen bedoeld voor een visuele presentatie zoals je die zou kunnen onderkennen bij een website met commercieel belang. Dus stel dat ik als ik bijvoorbeeld een foto van Mark Rutte zou gebruiken, omdat ik een dienstverlening aanbiedt waarbij ik bijvoorbeeld politici presentatietrainingen geef, dan is er duidelijk sprake van gebruik van zo’n foto om mijn dienstverlening via een website te promoten. In het geval van het gebruik van de screenshots op de website martinvrijland.nl is er sprake van een journalistieke verslaggeving van een onderwerp. De foto’s ondersteunen een onderwerp van een artikel als zijnde ‘citaat’ en vallen nadrukkelijk onder het citaatrecht. De gebruikte screenshots zijn daarnaast geplaatst in redelijk belang; namelijk journalistiek belang. Ik maak ook wel eens een foto van een krantenartikel. Ook dan is sprake van redelijk journalistiek belang. Er worden geen commerciële activiteiten verricht door stichting Martin Vrijland.

Voorts wil ik u erop wijzen dat u geen enkele onderbouwing geeft aangaande de waarde van de foto’s. Bij het bepalen van de waarde van een baksteen, kun je spreken over grondstofkosten, fabricage kosten, handlingskosten, opslag- en transportkosten, personeelskosten, enzovoort. In het geval van een foto is het maar net wat de vrager er voor waarde aan toekent. Is het de fotograaf uit India die misschien een uurloon van 1 euro rekent of betreft het misschien een ‘zelf verklaard dure fotograaf’ die een wereldreis heeft moeten maken voor een bijzondere foto? Ik gebruik al sinds de start van mijn website in 2012 screenshots ter ondersteuning van mijn artikelen uit redelijk journalistiek belang. Nooit heeft u eerder een verzoek ingediend of gewaarschuwd dat er op enig foto rechten zouden berusten. Een redelijke gang van zaken was de volgende geweest: u had direct en tijdig een brief kunnen sturen met de uitleg dat een foto door een fotograaf van het ANP is gemaakt of is gekocht door het ANP; vervolgens had u kunnen voorstellen om de betreffende foto te verwijderen of u had kunnen aanbieden de auteursrechten te kopen en gevraagd welk redelijk en billijk bedrag de stichting Martin Vrijland voor zo’n foto zou willen betalen. Dan had u de keuze gegeven de foto te verwijderen of de foto te kopen. Uw huidige werkwijze riekt meer naar afpersing, ook al verwoordt u het in termen als ‘de licentie die u wordt aangeboden’. De licentie wordt niet aangeboden, maar wordt je eigenlijk in mooie woorden door de strot geduwd.

De Stichting Martin Vrijland is niet kapitaalkrachtig en heeft sowieso niet de middelen om foto’s voor de door u genoemde bedragen te kopen. Inmiddels is gebleken uit (door ondergetekende ontvangen) e-mails dat u niet consistent bent in de prijzen die u rekent voor uw foto’s. Concreet betekent dit dat de bedragen die ik gezien heb veel lager liggen. Uw administratiekosten zijn ook niet gedefinieerd. Is het de secretaresse geweest die met 1 druk op de knop een overzicht heeft uitgedraaid terwijl ze aan een plastic kopje automatenkoffie lurkte of is het een volledig geautomatiseerd systeem dat het gehele proces aanstuurt? Heeft er een heel team aan internetdetectives gewerkt aan dit project? U kunt maar wat roepen als het gaat om uw prijsbepaling, maar dat wil niet zeggen dat ik die accepteer. Ik wijs die administratie kosten en de prijsbepaling van uw foto’s dan ook af, omdat duidelijk is dat die prijzen niet onderbouwd noch consistent zijn. Ik wijs uw licentienota in zijn geheel af, ga niet op uw voorstel in en ga niet tot enige betaling over.

Het lijkt me overigens nuttig om eens te kijken naar de wet waarop u zich lijkt te beroepen. Door wie is die wet ingesteld? Dat is de wetgever. Die ‘geeft’ dus een wet. De ondertekenaar van die wet is in alle gevallen de regent van dat moment. Op de wet staat het volgende: ‘Wij koning der Nederlanden’ (waarom de koning zich ‘wij’ noemt is onduidelijk) en ‘bij de gratie Gods’. Het is dus de koning die zichzelf het recht geeft om deze wet in te stellen bij de gratie Gods. Ik zou (mocht deze zaak voor de rechter komen) graag aan de rechter willen vragen of er een bewijsstuk is waaruit die gratie Gods blijkt. Ik zou ook graag het bewijs van het bestaan van die God willen zien. Overigens is de rechtsgeldigheid van elk vonnis van de rechter te betwisten, want diezelfde rechter is ‘aangesteld door’ en ‘zweert trouw aan’ die persoon die al die wetten ‘bij de gratie Gods’ heeft uitgeroepen. Ik beroep mij dus op diezelfde gratie Gods om uw claim en de geldigheid daarvan af te wijzen. Ik erken de geldigheid van uw nota niet. Mocht u mij dwingen om dit voor de rechter te bespreken dan zal ik mij beroepen op redelijk journalistiek belang en citaatrecht, maar ook op mijn gratie Gods en zal ik de rechtsgeldigheid van de wet tevens aankaarten.

Tevens stuur ik u bij de gratie Gods een factuur voor de administratiekosten en de bezwaarschriftkosten. Het heeft mij ongeveer 10 uur gekost om namens de stichting Martin Vrijland aan dit bezwaar te werken en commercieel gezien kan de waarde van mijn uren uitgedrukt worden in dat van een dure advocaat, zijnde € 500 per uur. Dat is mijn daluren tarief. ik ben daarom genoodzaakt u namens de stichting Martin Vrijland een factuur te sturen van 5.000 euro (vijfduizend euro), exclusief BTW (want als Stichting ben ik niet BTW plichtig omdat er geen commerciële activiteiten verricht worden). Eventuele vervolg communicatie over deze kwestie zal opnieuw aan u gefactureerd worden. Bij niet tijdige betaling zal 1 aanmaning volgen en zal daarna een incassobureau worden ingeschakeld. U kunt geen bezwaar maken tegen deze factuur.

Dit schrijven wordt u alleen per e-mail verstuurd, maar zal tevens worden gepubliceerd op de website martinvrijland.nl in het kader van redelijk journalistiek belang.

Salut,
Stichting Martin Vrijland
Martin Vrijland

Zodra ik reactie binnenkrijg zal ik dit natuurlijk meteen weer publiceren. Ondertussen roep ik u nog steeds dringend op lid te worden van deze site of een eenmalige donatie te doen. Ik heb in het verleden meerdere malen aangegeven het niet lang meer vol te houden en dat is nog steeds van kracht. Ik reken op uw steun!

41 Shares

Tags: , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  Godallemachtig, hoe zit het met foto’s van figuren/personen die gewoon een publieke functie bekleden? Of zijn die bij de gratie gods ook eigenaar van het anp? Ze kunnen hun naam beter veranderen naar het nederlandse afpersbureau, gestapo had het niet beter kunnen bedenken.

  kortom maffiapraktijken van een zogenaamd objectief instituut kuchkuchkuch

 2. Riffian schreef:

  Wat een klucht…hoe kan het dan toch dat de rest van het zogenaamde alternatieve medialandschap geen AANSLAG heeft ontvangen? Ze overspelen hun hand en laten dus duidelijk zien dat rest gecontroleerde oppositie is..Bah wat een politiestaat is dit geworden zeg!! Maar dat krijg je als de zwijgende meerderheid beziggehouden wordt met arbeit, broodspelen, belasting betalen en waarvan het vermogen tot kritisch nadenken in het dociele fabriek is uitgeschakeld..

  Men heeft een offensief ingezet, kijk onderstaande uitzending van npo eenvandaag (30-5) waar men verwarde personen relateert aan complottheorieën. Het stigma is gezet

  Kortom deze vvd pedofiel bepaalt wat verwarde personen zijn..om te kotsen!!!!

  * Oproep Onno Hoes: ‘Gemeente moet eerder ingrijpen bij verwarde personen’. Gemeenten moeten veel eerder ingrijpen bij personen met verward gedrag. Deze oproep doet Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Verwarde personen. Hiermee zouden incidenten zoals onlangs met de verwarde Syriër, die drie mensen neerstak, kunnen worden voorkomen. Gemeentelijke overheden kunnen en zouden veel meer moeten doen om deze mensen te helpen. ‘Waar wij voor pleiten richting gemeenten is dat ze veel meer de kans zouden moeten grijpen om deze personen te helpen. Ik merk nog te vaak dat lokale overheden veel te terughoudend zijn of het zelfs niet als hun taak zien.’

  https://www.npo.nl/eenvandaag/30-05-2018/AT_2089705

 3. MarijkeB schreef:

  Prachtige en moedige response. Ik ben erg benieuwd naar hun reactie hierop. Helaas ben ik zelf gezwicht voor hun bedreigingen, maar ik hoop dat jij ze een lesje kan leren!

 4. Wilfred Bakker schreef:

  Hilarisch dit, het is duidelijk dat ze je onderuit proberen te halen.
  Jij Martin met 365000 jaar aan incarnatie zou met gemak over water kunnen lopen, onze koning is een HEMA worst met een loodje in zijn nek…….Think About That, Zie de hele primitieve energie van het koningshuis, als je het ziet krijg je kippenvel ………..Hun slaafjes halen de 100000 jaar niet eens !

  Godallemachtig wat prachtig !

  Leve Martin Vrijland…Hoera, hoera hoera !

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Hahahaha, ik vind mezelf grappig ja. hihi

 6. Aubury schreef:

  Bizar en hilarisch tegelijkertijd.

 7. Camera schreef:

  Even dachten we nog dat het 1 minuut voor twaalf is.

  De ernst van de situatie is nu gebleken, het is twaalf uur en geen seconde ervoor.
  Hoop dat mmerder mensen dat in gaan zien hoe ernstig de situatie in het vrije Nederland is
  waarbij Jeroen Pauw en Jinek etcetera jouopinie bepalen

  De tegenwerking van het vrije woord is straight in our face met alle gevolgen van dien.

  We hadden ook beter naar Calimero moeten luisteren, zij zijn groot en wij zijn klein
  en dat is niet eerlijk, het gaat niet om eerlijk en waarheid en al dat soort nobele begrippen, het gaat om
  pure perverse macht die geen middelen schuwt te gebruiken, dat is nu wel duidelijk.

  • Zonnetje schreef:

   If you want a vision of the future imagine a boot stamping on a human face, citaat van Orwell.

   Het gaat om macht, pure macht en die immer te behouden door een selecte Groep waarvan ik de naam niet specificeer omdat wij niet in een vrij land wonen.

   In dit land zijn de feiten niet belangrijk, de feiten worden ook uiteraard niet onderzocht en wetten en mensenrechten worden alleen toegepast als dat de Groep uitkomt. Slaap lekker schapen.

 8. Wilfred Bakker schreef:

  Het word erger, zie hier.

  https://youtu.be/-f17NWEhgwY

  • Wilfred Bakker schreef:

   En hier.

   The European Union Parliament is on the verge of updating the EU copyright law in a radical way that would instantly and adversely transform the internet. Articles 11 and 13 must be deleted from the proposed update to the law or we could wind up with the EU blocked by many tech companies or worse, US and other major world powers adapting their laws to fit the EU’s.

   https://youtu.be/vpwsGomSTKk

 9. Arnold schreef:

  Prachtig artikel, kan het niet genoeg eens zijn met de argumentatie van Martin.
  Zelf had ik vandaag ook de eer om kennis te maken met Permission Machine. Voor een enkele afbeelding die ik vele maanden terug op een oud blog heb geplaatst.

  Ondanks de vette rekening wisten ze niet eens de juiste adresgegevens of bedrijfsnaam te achterhalen. Dit ruikt ernstig naar afpersing van kleine ondernemers voor eigen gewin. Het citaatrecht is zeker van toepassing en de proportie tussen de licensiekosten en de geleden schade is ver te zoeken.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten