Ronald Bernard en de veronderstelling van ‘de nieuwe tijd waarin de vrije wil van de mens weer gerespecteerd wordt’

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 23 maart 2018 24 Comments

Ik kreeg nogal wat reacties op mijn laatste artikel over Ronald Bernard waaruit blijkt dat velen zijn verhalen prachtig en fantastisch vinden. Helaas moet ik constateren dat die mensen blijkbaar gevallen zijn voor de NLP technieken, waarmee hij in staat is mensen te overtuigen op basis van totaal ontbrekend bewijs. Zijn interviews zijn keurig geregisseerd en de filmtechniek en openingstune doen een beetje denken aan de stijl van de boeddhistische omroep, waarmee hij onbewust bij velen wellicht al meteen het beeld van de spirituele goeroe oproept. Zijn verhalen lijken fantastisch want hij appelleert naar onderwerpen waar velen in de alternatieve media mee bezig zijn. Geen enkel verhaal van Bernard valt echter te verifiëren. Dat geeft op zich niets, ware het niet dat hij het heimelijk gebruikt om een imago neer te zetten van ‘bij mij zit je wel goed’ en ‘ik ben een heel proces doorgegaan’. Het doet me een beetje denken aan de bekeerlingen in de Evangelische kringen die ook allemaal door een diep dal zijn gegaan en uiteindelijk bij de Heer terecht kwamen en nu helemaal happy zijn. Ronald Bernard vertolkt het feel good evangelie van deze tijd, maar dan zonder Jezus.

We zien in video deel 5 wederom geen enkel bewijs voor zijn succesvolle onderneming in Portugal en geen enkel bewijs voor zijn gevangenisperiode of zijn vermeende miljoenenclaim. Het lijken allemaal verhalen om de eerdere verhalen geloofwaardig te maken. De onderliggende boodschap in de interviewreeks is steeds: Ik ben van hoog gekomen, ben door diepe dalen gegaan, heb gestreden tegen het kwaad en heb de les geleerd die ik u allen wil besparen. De NLP taal in zijn zwaar overdreven handgebruik (noodzakelijk voor het NLP effect) richt steeds de aandacht van de kijker op zichzelf of maken wegwuivende gebaren richting kritiek. Alles wat Bernard tot nu toe gezegd heeft appelleert slechts naar het kennis- en interessegebied van de behoeftige kijker. “We hebben een held die alles wat wij altijd al hebben gedacht meegemaakt heeft en doorleeft heeft. We hebben een nieuwe leider, een nieuwe goeroe.

Natuurlijk beseft Ronald dat hij het tactisch moet spelen en zich, zoals iedere goeroe, nederig en klein moet maken. Dat is de truc. En nu komt die Martin Vrijland zich ook nog eens verzetten tegen deze man. “Dat is ‘strijden tegen’ en dus doe je precies wat bij deze dualistische realiteit hoort en creëer je weer opnieuw dualiteit en voedt je de archonten“, is de verklaring die velen daaraan zullen geven.

Een van de reacties die ik kreeg was:

Ronald zegt niet dat je moet berusten maar ontstijgen. En dat is geen new age, maar wat iedere non-violent beweging (religies, filosofieen,..) zegt. Ook Einstein en Gandhi zeiden dat en leefden daarnaar. Komt neer op Einsteins stelling dat je een probleem niet kan oplossen vanuit hetzelfde bewustzijn dat het probleem creëerde. Duisternis is niet met duisternis te bestrijden. Iedere waarheid ziet er vanuit een ander bewustzijn ook anders uit. Dus misschien ben je wat te voorbarig met je conclusie en oordeel

Het is Ronald blijkbaar gelukt om bij grote groepen mensen een vertaalslag te maken die gebaseerd is op datgene wat we zo graag willen horen. Het is de non-violent passiviteit (‘goodwill’) die via de Lucis Trust VN organisatie wereldwijd verspreid is via spirituele bewegingen en dat uit gaat van een krachtveld binnen een gelaagde dimensionale wereld waarbij we geen strijd moeten leveren tegen het kwaad, maar het in zijn eigen veld moeten laten en er gewoon iets positiefs naast moeten zetten. “Duisternis is niet met duisternis te bestrijden”, maar een zaklamp doet toch wel wonderen. De kunst van charlatans en vangnetten is altijd dat ze hun list en bedrog verpakken in grote delen van waarheid; zo ook deze keer. Ronald Bernard moet ons in de Calimero modus houden, waarbij we blijven geloven in het concept van ‘zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk’. We kunnen hooguit het duister bestrijden door er het licht op te zetten, zo het nu lijkt. “Ja en dat doet Ronald Bernard! Hij ontmaskert de machtspiramide en zet het licht erop! Hij zegt alleen dat je er geen strijd mee aan moet gaan, want dan bekoop je dat met de dood of het gekkenhuis!” Ja, Ronald Bernard komt met een verhaal waarin hij appelleert naar alles wat u al wist en spreekt daarmee uw onderbuik aan. Zijn taak is om u in de pacifistisch modus te brengen en geen weerstand te leveren tegen het kwaad (en u te doen investeren in zijn Blije Bank).

Een stukje uit een reactie van een andere lezer:

De gehele mensheid (inclusief ikzelf), op enkele uitzonderingen na, is nog steeds bezig de archonten te voeden en daardoor de verschrikkingen van deze wereld in stand te houden. De strijd tegen de archonten is in wezen een innerlijke strijd, een overwinning op jezelf, een vrijmaking van de archonten van deze wereld. Alleen dàn kan je werkelijk iets voor de bevrijding van andere mensen van deze wereld gaan betekenen. Het is nu crisistijd. Dit vreselijke spel wat er met en door de mensheid gespeeld wordt gaat een wetmatig einde nemen. Er is een grens en die moet nu toch bijna bereikt zijn. Er zal een nieuwe periode komen, en nog eens en nog eens, enzovoort, waarin de mensheid opnieuw mag beginnen met een schone lei. Net zo lang tot ieder mens zich naar zijn diepste wezen heeft kunnen bevrijden van deze dialectische wereld die iedere keer door de mensheid zelf opnieuw tot een moordhol verwordt.

Deze mevrouw verwoorde heel mooi de kern van Ronald Bernard’s Lucis Trust ‘goodwill’ boodschap. Daarin wordt de mensheid in een geloofssysteem verleid dat gebaseerd is op de reïncarnatiecyclus waarin we uiteindelijke de verlichting moeten weten te bereiken en het dualisme af weten te werpen. Het reïncarneren is daarin een positieve missie en niet een oorzaak-gevolg resultaat dat we eigenlijk zouden moeten willen doorbreken. Ook dit is naar mijn smaak gebaseerd op een grote waarheidsvalkuil. Ja, we lijken te worden gereïncarneerd in deze zielengevangenis, maar dat is ‘een gevolg van‘ en geen ‘weg tot‘. Het dualisme wat behoort tot deze zielengevangenis lost niet op als sneeuw voor de zon als wij onszelf maar pacificeren en maar lekker blijven reïncarneren tot we het eindelijk door hebben. Dat is mijns inziens de verzonnen nieuwe religie om de weerstand tegen de status quo te breken.

Ronald Bernard beroept zich op de veel gehoorde stelling, waarvoor geen enkele onderbouwing te vinden is, namelijk: We zijn aangekomen in de nieuwe tijd waarin de vrije wil van de mens weer gerespecteerd wordt. Of zoals de dame hierboven het zei: Dit vreselijke spel wat er met en door de mensheid gespeeld wordt gaat een wetmatig einde nemen. Er is een grens en die moet nu toch bijna bereikt zijn. Er zal een nieuwe periode komen, en nog eens en nog eens, enzovoort, waarin de mensheid opnieuw mag beginnen met een schone lei. Welke wetenschappelijke waarneming hebben Ronald Bernard en zijn aanhang voor deze stellingname? Of is dat slechts een spirituele constatering die alleen voor bepaalde “wakkere” personen is weggelegd? Dat had je vroeger in de kerk ook, dan waren bepaalde mensen vervuld door de heilige geest; dat was bijzonder. Vanuit het transhumanistische oogpunt heeft ze overigens wel gelijk (zie onderstaand filmpje als voorbeeld van hoe de transhumanisten denken en lees verder onder het filmpje).

“Maar welk wetenschappelijk bewijs heb jij Martin Vrijland voor het concept dat we in een zielengevangenis simulatie leven?” Welnu ik schets u de gedachte, zodat u erover na kunt denken en heb hier op de site de symboliek getoond waaruit we bepaalde dingen kunnen aflezen en toon de uitspraken van enkele bekende personages die de optie opperen dat we wel eens in een simulatie zouden kunnen leven. Ik stel me op het standpunt dat het er sterk op lijkt dat onze ziel verleid is tot deze levensechte simulatie en dat we vervolgens gevangen gezet zijn. Ik beroep me niet op onbewezen vermeende wetmatigheden als We zijn aangekomen in de nieuwe tijd waarin de vrije wil van de mens weer gerespecteerd wordt. Dat is net zoiets als dat je roept ‘de zwaartekracht is opgeheven‘. (lees verder onder het filmpje)

Overigens zullen wetmatigheden als de zwaartekracht in de tijd van het transhumanisme en de digitaal gecreëerde universa niet langer geldig hoeven te zijn. De virtual reality en augmented reality van de nabije toekomst zal vele male beter zijn dan de games van nu op een flatscreen en kunnen in ons brein geprojecteerd worden (via Elon Musk’s neural lace). Binnen die nieuwe games kunnen we bepaalde wetmatigheden weglaten of aanpassen. We kunnen dan bij wijze van spreke een lichaam met vleugels aannemen en vliegen of de zwaartekracht compleet weglaten. Maar binnen dit universum zit onze ziel nu nog steeds in ons bio-avatarlichaam en dat lichaam functioneert binnen de wetmatigheden van dit universum. Binnen dit universum gelden bepaalde krachtvelden die ons limiteren, zoals het krachtveld van de zwaartekracht. Er zijn signalen dat we die zwaartekracht weten te trotseren, zoals waar te nemen is als we in een vliegtuig stappen. Er zijn echter geen enkele signalen dat er een tijd van “de vrije wil” is aangebroken. In tegendeel, de vrije wil wordt steeds verder ingekapseld en onderdrukt.

De tijd van de vrije wil is niet aangebroken; de vrije wil staat los van tijd en los van deze zielengevangenis. De vrije wil is de essentie van wie we zijn, maar die heeft niets met passiviteit te maken. Het concept van ‘je moet niet in het veld van een ander komen’ en lekker in je eigen bubbel blijven, klinkt heel mooi, maar dat zijn allemaal statements die nergens op gebaseerd zijn. Dat zijn concepten die er voor moeten zorgen dat we passief blijven en dat we het gevaar waarmee we geconfronteerd worden, niet zien. Het is een nieuw geloofssysteem dat als het ware zegt ‘laat alles maar gebeuren’.

De vrije wil is de essentie van wie we zijn en dat is een krachtige ziel wiens oorsprong buiten deze reïncarnatiecyclus ligt. We zijn verleid om in deze simulatie te stappen en onze ziel is als het ware de waarnemer. Vergelijk dat met het spelen van een game op de playstation, waarbij je bijna verdwijnt in je speler op je scherm. Deze simulatie is echter zo levensecht dat we ons zijn gaan vereenzelvigen met het poppetje in de game. We zijn ons gaan vereenzelvigen met onze bioavatar; met ons lichaam. We zijn ons gaan vereenzelvigen met de gecreëerde realiteit zoals we die kennen; dit universum en deze aarde. En ja, binnen die game is er sprake van goed en kwaad en van een piramideachtige-machtsstructuur van de bewakers van de game die er voor moeten zorgen dat het script volgens plan verloopt. Onderstaand filmpje geeft een indruk van hoe makkelijk je je kunt gaan vereenzelvigen met een avatar-lichaam of lichaamsdeel. (lees verder onder het filmpje)

Het is vanuit het concept dat we in een simulatie leven, een illusie te geloven dat er een nieuwe tijd is aan gebroken waarin de vrije wil gerespecteerd gaat worden. Alle signalen wijzen er namelijk juist op dat er een tijd is aangebroken waarin de ziel nog verder bij zijn vrije wil weg gedreven wordt. We gaan richting de tijd van het transhumanisme, waarin we zo langzamerhand in cyborgs moeten veranderen. En dat betekent dat onze ziel – die zijn origine buiten deze game al lijkt te zijn vergeten – nog een stap verder weggeleid wordt. Dat verloopt allemaal langs dezelfde weg van verleiding, namelijk die waarin we nieuwe werelden kunnen gaan ontdekken en bijna goddelijke eigenschappen kunnen krijgen en die verleiding kennen we nog uit de religieuze geschriften en hun scheppingsverhalen (zoals Genesis).

De vrije wil is er in essentie altijd al geweest en zal er altijd zijn. Dan hebben we het over de vrije wil van je ziel. Het probleem is echter dat, sinds de verleiding tot deelname aan deze game, de terugweg geblokkeerd is. Sinds we hebben besloten ons te laten uploaden naar dit universum, is het contact met ons origineel als het ware gefirewalled. Ik stel me echter op het standpunt dat de ziel een kwantumverstrengeling met haar origineel heeft. Die communicatie is dus nog geheel in tact en kan niet worden verbroken. Zodra we ons dus bewust worden dat we in een simulatie leven en dat er (door de bouwer van deze game) een poging gedaan is om ons vast te zetten, weten we ook wat de short-cut is.

Uit onderzoek hier op de site veelvuldig beschreven komt naar voren dat die bouwer de naam Lucifer draagt. Het doel van deze Lucifer lijkt te zijn geweest zoveel mogelijk zielen in zijn simulatie op te sluiten. De reden daarachter is weer een artikelenreeks op zichzelf waard, maar laten we ons focussen op deze simulatie. Zodra we ons bewust worden dat we gevangen gezet zijn in een simulatie, kan dat redelijk benauwend zijn. Gelukkig brengen religie en spiritualiteit enige (valse) hoop. De oude oplossing was Jezus; de nieuwe is die van ‘de nieuwe tijd’ en de verlichting. De oplossing is echter veel simpeler en ligt in het inmiddels door de wetenschap ontdekte principe van kwantumverstrengeling. Onze ziel communiceert als het ware draadloos en zonder enige vertraging met de buitenwereld (buiten deze Luciferiaanse soul trap). Door dus de werking van deze zielengevangenis te ontrafelen en te duiden, communiceren we dat feitelijk met “de buitenwereld”. En vanuit die positie kunnen de haarscheurtje in deze gevangenis gaan ontstaan en kan de firewall worden opengebroken.

Kwantumverstrengeling is een fenomeen uit de kwantummechanica waarbij twee of meer natuurkundige objecten zodanig verbonden zijn, dat het ene object niet meer volledig beschreven kan worden zonder het andere specifiek te noemen – ook al zijn de beide objecten ruimtelijk gescheiden.

De angst voor de macht en het idee dat wanneer je het kwaad aan het daglicht brengt, je dit met de dood of het gekkenhuis moet bekopen, gaat uit van het Calimero concept van ‘zij zijn groot en sterk & ik ben klein’. Dat is onzin. Onze ziel heeft buiten deze Luciferiaanse zeepbel net zoveel autoriteit als wie dan ook. De angst voor de dood of het gekkenhuis moet ons in de passieve modus houden. Mijns inziens is het juist belangrijk om de machtsstructuren te ontrafelen, ze te benoemen en non-compliant te zijn. Dat alles vanuit een bewustzijn dat je ziel maar in een spelletje zit. Je kunt dan ook elke angst overboord gooien, zelfs (of juist) die voor de dood. De kwantumverstrengeling gaat uiteindelijk zijn werk doen.

4 Shares

Tags: , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Iberi schreef:

  Wat is het dat ‘reincarneert’ (opnieuw in het vlees gaat wonen)? Waar zit de ziel gelocaliseerd in het lichaam? De leer van Krisna zegt dat de ziel woont in het hart. Maar het kan niet gemeten worden, want de ziel is niet iets fysieks. Of is het niet in het lichaam, maar er wel mee verbonden? Na mijn weten is lucifer een ster (venus), vrijmetselaars als Albert Pike en met hem vele occultisten onderwijzen dat lucifer (latijnse vertaling voor morgenster) geen satan moet voorstellen en het ook niet is. De filosofie achter de gnostische scholen en de luciferische traditie is om de Bijbelse Schepper van de Bijbel/Koran te overwinnen (die Schepper wordt omschreven als de slechte godheid en demiurg) en om zelf goden te worden. Van Nimrod wordt gezegd dat hij een machtige (reus) was die gekant was tegen de Schepper van de Bijbel. De leer van Krisna zegt eveneens dat het doel van het fysieke bestaan is om die te overstijgen om terug te kunnen keren in Zijn Koninkrijk om vervolgens nooit meer te hoeven incarneren.

  Ik blijf er bij dat men het recht heeft om zichzelf te verdedigen (te doden) als de ander de intentie heeft je te vermoorden. De strijd tussen goed en kwaad zal op aarde blijven bestaan totdat aan de heerschappij van de luciferianen een einde zal komen.

  • Martin Vrijland schreef:

   Mijn onderzoek tot nu toe duidt deze ster als zijnde Saturnus. Vul dat woord maar eens in in het zoekveld.
   Lucifer is niet de god van de bijbel en ook niet de satan van de bijbel. Feitelijk is religie gebaseerd op delen van waarheid en verdraaingen. Dat geldt mijns inziens voor alle religies dus ook die van het Hindoeïsme.
   Je kan er wel sporen naar de waarheid uithalen, net zoals je het nieuws kunt volgen en er sporen naar de waarheid in kunt ontdekken (in de wetenschap dat er doorgaans gelogen en verdraaid wordt t.b.v. propagandadoelen) Je moet alleen wel enige moeite doen en niets blind aannemen.

 2. Iberi schreef:

  Het doel van die nieuwe wereld orde is om de herinnering aan de Schepper van de Bijbel op aarde te vernietigen. Volgens Alice Bailey van de theosofische genootschap moet zelfs het christendom uit het geheugen van de mensen worden gebannen. Ofschoon het christendom voor zeker 90% gebaseerd is op occulte leerstellingen, was Alice Bailey de mening toegedaan dat het christendom nog teveel in verband kon worden gebracht met het oude testament. Vandaar mijn meninhg, dat als zij jacht op mij maken, ik me niet als Jesus zal opstellen (akoord zal gaan om als een slachtschaap naar de slachtbank te worden geleid)) om me te laten vermoorden.

  • Martin Vrijland schreef:

   De schepper/bouwer van deze soul trap is Lucifer. Het universum zoals wij dat kennen is een gecreëerde valse realiteit: een simulatie.

   Waarom dan al dat kwaad als we toch al gevangen zitten? Dat komt omdat de ziel altijd de vrije wil heeft om te kiezen en dus blijft het kwaad een noodzakelijke tool om ons te overtuigen onze ziel te commiteren aan een godheid (die ons wel zal verlossen van dat kwaad). Guess who die godheid is? Lucis Trust & Vatican Lucifer

 3. Thetremorful schreef:

  Vreemd dat mensen, die zichzelf wakker noemen, zich laten leiden door de gladde praatjes van deze anti-aanbaklaag pannenverkoper. Bij het eerste filmpje viel hij bij mij al door de mand, met zijn gladde praatjes. Probeer je eens voor te stellen dat jij daar in zijn plaats zit en die fabeltjes verkoopt, denkt maar niet dat jij de kans krijgt om filmpje 2 te maken.
  Er is geen witte prins op een paard, je zult het uiteindelijk allemaal zelf moeten opknappen. Wees eigenwijs, leef je eigen-wijs en laat je gevoel spreken!

 4. Martin Vrijland schreef:

  De oorlog is nooit beëindigd man

 5. xdenhaag schreef:

  Solipsisme is een van de pijler van satanisme. (=egoïsme)

  Ja, we leven in een simulatie, want onze kern is bewustzijn. We maken de fout ervan uit te gaan dat de kern van ons zijn, zich in de fysieke wereld bevind.
  Het idee is zo simpel, onbewijsbaar, maar erg aannemelijk en verklaard zoveel zaken waar de wetenschap niet bij kan zo kinderlijk eenvoudig.
  Bernardo Kastrup legt het uit:
  https://www.youtube.com/watch?v=iDW2V-fH6SY
  We hoeven dan ook niet bang te zijn voor A.I. of dat we onszelf naar een robot zullen kunnen uploaden; gaat simpelweg niet gebeuren omdat de werkelijkheid die we beleven eigenlijk niet meer is dan de droom van het bewustzijn. (van onze creator/God?) Een heel vreemde implicatie hiervan is, is dat we waarschijnlijk allemaal dezelfde ‘ik’ voelen. Ik zie het voor me als bewustzijn dat een discobol is en ieder onze levenservaring is een spiegeltje op de discobol, die weten van elkaar ook niet dat ze er zijn, kunnen elkaar niet ‘zien’, maar zijn toch 1.

  • Martin Vrijland schreef:

   AI is wat deze simulatie al vanaf haar creatie runt en AI is bedoeld om onze hersenen nog meer impulsen te geven via de breinlink, zodat we nog dieper verzinken in de AI en nog moeilijker herinneren wie we werkelijk zijn.

   https://www.rtlnieuws.nl/technieuws/musk-begint-neuralink-wil-microchips-implanteren-in-hersenen

   • xdenhaag schreef:

    De ‘goddelijke’ simulatie van schepper, die waarop onze ervaring van een fysieke werkelijkheid is gebaseerd zou ik natuurlijke intelligentie noemen, niet een kunstmatige intelligentie. Dat is ook precies de reden waarom wij geen AI in de fysieke wereld kunnen maken of kopiëren van moeder natuur.

    Musk zal die embryofase waarin ze zitten waarschijnlijk niet uit komen aangezien ze geen correct begrip hebben van de realiteit waarin we leven. Idealisme, het idee dat de essentie bewustzijn is, is veel logischer dan dat we in een materiële wereld leven.

    Vergelijk jouw eigen dromen maar eens met je gewone realiteit. Jij kan in je dromen van perspectief, tijd, personage, etc wisselen net zoals de schepper kan/doet in zijn droom (op een niveautje hoger) met 7 miljard ‘poppetjes’ / mensen erin. Heel veel religieuze zaken als dat we in Gods beeld zijn geschapen en vele anderen slaan ook ineens ergens op als je de wereld zo bekijkt.

    Dat de alle andere mensen die we ervaren geen bewustzijn zouden hebben is een erg zieke ego truc en een geheel verkeerde (egoïstische) conclusie die getrokken wordt uit dat we in een simulatie leven of dat het leven, de gedeelde fysieke wereld, een simulatie is.

    Deze Bernardo was/is werkzaam als AI specialist en hij heeft een heldere ingeving gekregen waardoor hij zag dat er altijd een observator (bewustzijn) nodig is waarin de essentie van intelligentie plaatsvind. En dat dat nu nooit in de fysieke wereld na te ‘maken’ valt. Dat echte kunstmatige intelligentie niet mogelijk is.

    Ik ben overigens niet religieus geïndoctrineerd en sorry voor taal-aanranding her en der, maar ik heb er geen betere woorden voor.

    • Martin Vrijland schreef:

     Het begrip ‘schepper’ verwoord niets meer dan ‘de bouwer van deze simulatie’ (the master builder van de vrijmetselarij). Die is zichzelf god gaan noemen.
     Dat AI niet zonder bezieling kan is precies de reden waarom de zielen in deze zielengevangenis nu hun bio-avatar-brein aan het internet moeten gaan koppelen.
     AI is dus niet het grootste gevaar voor de mensheid zoals Elon Musk stelt, maar Elon Musk moet ons overtuigen om ons brein aan het internet te hangen, zodat de AI onze zielen kan uittappen. Dat was het ultieme doel van de Luciferiaanse simulatie waarin we leven. Via religie moesten we onze ziel al aan Lucifer geven (die zich achter de god van de bijbel, koran, etc. verschuilde) en via het wereldwijde web wordt het nog verfijnder gerealiseerd.
     De neural lace (brein overlay) is bedoeld om zo dicht mogelijk bij onze bezieling te komen en die als het ware te kunnen gebruiken voor de AI. De AI wil inpluggen op de essentie van wie wij werkelijk zijn: Scheppende zielen met een enorme potentie.
     Lucifer heeft deze zielengevangenis-simulatie gebouwd met maar 1 doel: onze zielen gebundeld aftappen en koppelen aan zijn AI, zodat hij een greep naar de macht kan doen in de originele laag (buiten deze simulatie). Maar dat is eigenlijk een nieuw hoofdstuk in deze ontwakingsreis.

 6. xdenhaag schreef:

  Met discobol bedoel ik een spiegelbol zoals je in disco’s ziet/zag.

  Het brein is slecht een fysieke representatie van wat we denken; er zijn mensen die door een ongeluk vrijwel geen brein over hebben en wel leven, nog een werkend verstand hebben.
  Je bewustzijn zit niet in je hoofd; je hoofd (en de rest van de ‘fysieke’ wereld) bestaan in (je) bewustzijn.

  Het heeft mij maanden gekost om dit me voor te kunnen stellen, maar daarna vielen alle puzzelstukjes op z’n plek.

  • Martin Vrijland schreef:

   Beschouw het brein als de processor van je bio-avatar-computer.
   We zijn als het ware synthetische bio-computers waarin de ziel de arrnemer is.
   Als je nu op een playstation ps4 een spel speelt zie je nog een poppetje op een plat 2D scherm. Onze ziel bekijkt dit spel niet meer op een plat scherm, maar zit in de game, in het poppetje. Het brein is slechts de gelimiteerde centrale processor van die bio-avatar.
   Wie je daadwerkelijk bent is de ziel. Zodra je jezelf vanuit dat perspectief gaat observeren begint het besef terug te komen wie je bent.
   Je bent niet je lichaam noch je gedachten noch je waarneming en ervaringen. Je bent de ziel en die zit deels in deze dimensie (deze simulatie) en deels nog in zijn origineel. Er zijn eigenlijk geen delen. Je ziel is 1, ookal lijkt die afgesplitst van zijn oorsprong. Daar speelt de kwantumverstrengeling zijn rol.

   • Martin Vrijland schreef:

    Ter aanvulling:

    Ook de biologie of het materiële bestaat eigenlijk niet. Als je een cel onder een microscoop legt en je zoomt steeds verder in, dan is alles niets meer dan een trilling of een informatie pakketje. Dit hele materiële universum is dus niets meer dan een informatiepakketje. Het is een verdomd tastbaar ogende en tastbaar voelende simulatie. Dat gaan we steeds meer begrijpen naarmate de augmented reality via games e.d. steeds “geloofwaardiger” gaat worden.
    Onze lichaam of onze bioavatar is dus ook niets meer dan een waarneming van de ziel. Dat geldt dus ook voor alles wat die hersenen van die bio-avatar denken.
    In een PS4 (playstation) game zit jij aan de knoppen en bestuur je het poppetje op het scherm. In deze game zit je ziel ook aan de knoppen; althans we zijn bijna vergeten dat dat zo is omdat we in ons hoofdbewustzijn (ons breinbewustzijn) worden gedrukt door programmering. De ziel is echter diegene die aan de knoppen zit. Het brein van deze bio-avatar is door programmering geneigd zijn eigen keuzes te maken. Onze bio-avatar heeft als het ware een voorgeprogrammeerde eigen wil. Beschouw het een beetje als een besturingssysteem van een computer. Je pc draait op Windows OS of Mac OS. Je lichaam draait op Lucifer OS, dus dat is best lastig, want die astrologische voorprogrammering is niet echt open source en laat weinig ziel-input door. Het is de kunst om je daar van bewust te gaan worden, zodat de kwantumverstrengeling weer door kan werken en je ziel weer meer sturing over je bio-avatar krijgt.

    • xdenhaag schreef:

     Over wat ziel nou precies is bent ik nog niet uit.
     Verder ben het vrijwel geheel met je eens ben als je ‘brein’ zou vervangen door ‘bewustzijn’ want dat impliceert dat je vanuit de materiële werkelijkheid uit redeneert.
     Er is wetenschappelijk aangetoond dat ons bewustzijn zich buiten ons lichaam bevind. http://www.superconsciousness.com/topics/science/why-consciousness-not-brain Je zou dit de spirituele wereld kunnen noemen, maar dat doe ik liever niet aangezien daar zoveel nonsense over geschreven is.

     Een zekerheid is dat we over dat bewustzijn en de ‘wereld’ of plaats waar zich dat ‘bevind’, nooit iets met zekerheid zullen weten.
     Ik maak hierboven al de ‘fouten’ door de woorden wereld en bevind te gebruiken want dat zijn zaken die alleen in onze fysieke belevenis een betekenis hebben ofwel hun basis hebben in de fysieke beleving die ik heb.

     Buiten dat praten hierover bijzonder lastig is, is het verder dan dit begrip te hebben weinig zinnig om het verder te bestuderen want je weet dat je niets meer erover zal kunnen weten en dat als het wel zou kunnen het geen invloed zal hebben op je leven, de fysieke ervaring die je hebt.

     “Het brein van deze bio-avatar is door programmering geneigd zijn eigen keuzes te maken.” Ik zie dit net even anders vermoed ik, maar wellicht is het alleen de terminologie die verschilt.
     Bewustzijn (1!) is zichzelf aan het ontdekken middels een universum (1 lied). Het kan zichzelf enkel ontdekken door middel van dualisme en naar zichzelf te kijken.

     Goed en slecht zijn relatieve begrippen en onze ervaringen zijn dat ook. (Voor mensen die nooit iets meegemaakt hebben is een dag zonder stroom al een grote ramp, zonder dalen geen pieken etc)
     Maar aangezien wij de belevenis hebben van mens en het bijbehorende perspectief, valt er opeens wel over absoluut goed (god?) en slecht (doen) te praten. (Iets is goed als het voor iedereen goed is.)

     Voor mij komt het erop neer dat wij een innerlijke strijd voeren met ons diepste weten wat goed (god) is (dat kunnen we ook prima in ons hart voelen) tegen de verleidingen van het ego (satanisme) wat enkel een ‘programma’ (noodzakelijk kwaad?) van de geest is, nodig om de ervaring van een fysieke wereld te hebben.

     We hebben dan ook precies de wereld die we verdienen en het is onze keuze, (vrije wil van het collectief/bewustzijn) of we hemel of hel op aarde creëren. In die zin scheppen we onze eigen (gezamenlijke) wereld en hoe bewuster iedereen is (het ene/1 bewustzijn), hoe minder vat het kwaad op de wereld zal hebben. Maar aangezien alles in onze realiteit een evenwicht nastreeft zullen we nooit de complete hemel of hel kunnen creëren op aarde, al gaan we hard richting hel op het moment.

     Maar even terug naar AI; ook hier niet bang voor zijn; intelligentie (bewustzijn) valt niet te creëren in de ervaring die we hebben en fysieke werkelijkheid noemen, aangezien het de ontvanger (observator) van de ervaring is en zich niet in de fysieke wereld bevind.

 7. Krypto Rif schreef:

  zoals bekend bestaat er niets als materie. we bestaan uit energie met de ziel als kapitein van het ‘voertuig’ dat we lichaam noemen. ik vind de term uniform beter omdat we het ooit hebben aangetrokken en er weer een tijd komt, dat je de uniform moet uitdoen om naar de volgende dimensie (levensfase van de ziel) te kunnen. niet als in reincarnatie.

  j noemt regelmatig lucifer en bijbel/koran in een adem en dat het als control opposition wordt gebruikt.
  alles heeft een begin en een eindbestemming. waar komt jouw ziel vandaan? hoe is het volgens (ooit) begonnen. ik neem aan dat je niet uitgaat van de oersoep theorie of scientolgy van Hubbard.
  ik ben echt benieuwd naar jouw ‘genesis’. of is alles toeval?
  waar goed is is slecht alles is in balans uiteindelijk. as jij t hebt over lucifer en diens obsessie om ons te willen controleren of gevangen te houden. wat is volgens jou zijn tegenstander en beweegreden?

  en wat betreft meneer bernard (de naam alleen al), die fraudeur is gewoon een acteur of een helper die ons moet afleiden en geruststellen

  • Martin Vrijland schreef:

   Goeie vragen. Om dat met stelligheid te kunnen beantwoorden moet je bijna wel een soort godheid zijn (wat ik mezelf niet toedicht). Ik neig in mijn zienswijze sterk naar het latere werk van Wes Penre, die in zijn eerste onderzoeken nog een beetje mee lijkt te deinen op channelings e.d. maar er in zijn latere onderzoek achter komt dat dit allemaal grotendeels misleiding is.
   In feite komt het er op neer dat Lucifer als het ware een kopie van het origineel gebouwd heeft en dat de religieuze geschriften als Genesis ook afgeleiden daarvan zijn.
   Het gaat te ver om dat boekwerk aan informatie (lees: verslag van zijn zoektocht) hier even kort samen te vatten.
   Feitelijk wil Lucifer volgens die theorie een greep naar de macht doen en heeft hij daarvoor een zielenleger nodig. Dat is de reden dat we moeten transhumaniseren. We moeten als het ware samensmelten met de Luciferiaanse kunstmatige intelligentie.
   In de originele laag is er dus feitelijk ook sprake van een god/creator of ontstaansenergie. Lucifer is daarvan een opstandige afsplitsing. Dat lijkt sterk op het bijbelverhaal, maar is in vele opzichten ook weer anders.
   Ik raad dus niet zozeer de eerdere werken van Wesp Penre aan, omdat dit enrome boekwerken zijn en hij daar (zoals hij later zelf ondekt) nog op een verkeerd spoor zit. En in sommige zaken ben ik het daar dan ook al niet met hem eens.
   Pas in zijn laatste werk lijkt het kwartje goed te vallen en prikt hij ook keihard door al die channelings e.d. heen. Pas dan komt hij met een visie waar ik mij grotendeels bij aansluit.
   Ik zal een keer een poging doen om daar een begrijpelijk artikel van te maken.

   Uiteindlijk blijft alles gebaseerd op een soort “geloofsysteem”, want hard forensisch bewijs kun je vanuit deze dimensie vrijwel onmogelijk leveren. Toch heeft Penre vrij gedetailleerd onderzoek gedaan. En zelfs als het gaat om zijn ideeën raad ik aan het ook met een zeer kritische blik te bekijken.

   • Krypto Rif schreef:

    Er zijn genoeg figuren die zichzelf een godheid noemen, dus als je daar behoefte aan hebt. aan valse profeten geen gebrek. Ik heb wat research gedaan naar dhr Wes Penre. Uit zijn bio blijkt dat het een ouwe rocker is, verdwaald was in drugs en drank, oud lid van een secret society, hoogste lid was van dat clubje, deed/doet aan zwarte magie. en zo antwoorden kreeg, en vergelijkt tussen neus en lippen door alle religies met secret society of zoals hij het zelft beschrijft:

    … and I had by the end of that year advanced all the way to the highest grade in this secret society. I read a lot of confidential material and practiced a lot of magic on my way up. I was able to remote view, leave my body at will and had some extraordinary occult powers due to the “rituals” that were practiced within the society.

    Not until I was all the way to the top (or the OFFICIAL “top”) I started realizing that something was wrong. Something didn’t feel right, although I felt so much more “powerful” and “enlightened”, and had gotten quite a few questions answered about life on a spiritual level, and the physical as well. The society told us NOT to study any other religions or philosophies besides this one. If you did, you would be sincerely and strictly corrected. The reason that was given for this was that if you mix different philosophies, you lose your path and get confused. Just like with any religion, THAT specific secret society was the one with the only relevant answers needed to go free from the trap of the Physical Universe…

    deze Penre gebruikt het werk van Zecharia Sitchin, een schrijver! die het licht zag en de mensheid komt uitleggen waar we vandaan komen. dit door zijn enige juiste interpretatie van de Sumerische kleitabletten. we zijn een experiment van het buitenaards reptielenvolk Anunnaki! Vanwege de grondstoffen en in het bijzonder goud, is de aarde uitgekozen om leeggeplunderd te worden en de apen werden dmv aanpassing van DNA tot mensen gemaakt.
    ik zeg het maar op zijn hollandsch. jij bent denk ik meer bekend met deze materie…

    Deze Zecharia kunnen we dus zien als een leraar van Penre. Op basis van zijn stelling heeft Penre een theorie ontwikkeld over het ontstaan van aarde en mensheid. je hebt het over vrij gedetailleerd onderzoek. zijn verhaal doet me denken aan de film Thor en zijn intelligente maar slechte broer Loki.

    Echter ik mis nog steeds het antwoord op de vraag die ik in mijn bericht hierboven had gesteld. Het begin van dit alles, en dan bedoel ik niet alleen de aarde. ik heb het over alle dimensies, wezens, energieën! Waar denk jij dat je ziel vandaan komt? en hoe is dit alles ontstaan?
    als ik voor het verhaal de redenatie van Penre volg (wat ik overigens niet geloof!). Waar komen deze Anunnakie, deze moedergod en haar man haar kinderen (1tje is lucifer) vandaan? wie of wat heeft ze doen ontstaan? waren ze er altijd al? iedereen kan volgens Penre een godheid worden. wie is dan de hoofdgod, of bestaat die gewoon niet?

    vervolgens kom ik ook ene dhr Leo Zagami tegen op de website van Penre. ook deze heer komt uit de hoogste kringen van de vrijmetselaars, ook geslaagd muziekartiest die ook van alles beweerd. maar nergens bewijs voor levert. ze komen allemaal van een secret society en willen ons waarschuwen. klinkt n btje als onze vriend Bernard, de bankier!

    ik wacht op je begrijpelijke artikel…

    • Martin Vrijland schreef:

     @Kripto

     Deze kennis roept inderdaad wel de nodige vraagtekens op over Wes Penre, waarbij moet worden opgemerkt dat hij ook de theorie van Zitchin bekritiseerd en daarvan zegt dat hij de verkeerde conclusies trekt. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet wist en dat werpt inderdaad een heel ander licht op de zaak. Het is op zijn minst opmerkelijk (en verdacht) dat dergelijke personen zo hoog in de vrijmetselaarsboom gezeten hebben.
     Dat gezegd hebbende moet duidelijk zijn dat ik niet nu al met stelligheid kan zeggen hoe mijn genesis eruit ziet. Alles wat ik ontdek schrijf ik hier op de site zo veel mogelijk op.

     De vergelijking met Ronald Bernard is misschien niet zo’n gekke. Mijn vermoeden zegt dat Bernard ook een ‘metselaar op missie’ is. Het punt is dat ze vaak veel waarheid met desinfo mengen.

 8. Notis schreef:

  Recht op zelfverdediging

  Meneer Be(r)nard kan je vergelijken met een zekere meneer Colijn;
  Weten we nog?
  Gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u.”
  Zie ook o.a. o.m. https://www.leuk.nl/leuk/0110_basisPagina.php?archief=1&itemId=1651&catId=35 of google zelf maar eens.

  Kortom in slaap sussen.
  mienier Benard wil van ons “sitting ducks” maken. Domme slappe zgn pacifistische Zombies, die als ze strak door het Rode leger (“Red Army” zie Juri Lina under the sign of the scorpion bv.) rustig weggevoerd kunnen worden naar de (Goelag/Wadden)Kampen om daar rustig -aan het oog onttrokken- vermoord te kunnen vermoorden. Waarom? Zomaar of omdat we met [TE] velen zijn of omdat ze gewoon ons haten ergo zichzelf haten. Goyim weet u wel.

  Ik zou zeggen (los van mienier beRnard): “Wakker worden mensen, wakker worden…”

  P.s. Als iemand op mijn tenen gaat staan, zal ik eerst vriendelijk vragen daarvanaftegaan.
  Als die persoon blijft staan, zal ik dat nogmaals, maar wat dringerder vragen. Echter als ie daarna nog blijft staan, zal ik hem inderdaad een ram voor z’n kop geven! KLAAR! Zo simpel zit de wereld sorry mag niet voor anderen spreken maar wel MIJN wereld in mekaar.

  PPs.

  • Notis schreef:

   Nou Weet ik dat het moeilijk is iemand een klap voor zn kop te verkopen die veel groter en sterker is dan ik en inderdaad met het leger en de politie achter of beter voor zich(de elite(sic), is en lijkt dat bijna onmogelijk, maar zoals men zegt : “vele handen maken licht werk” en wij, wij bevolking zijn met velen. Sterker nog ons land, de wereld is de bevolking, alleen zijn er wat parasieten die het zo slim hebben gespeeld en nog steeds spelen dat zij de hele wereldbevolking uitzuigen, althans dat willen ze. Maar helaas net nog niet en mij / onze hoop is dat nog niet iedereen in het “bakkie”van deze criminele elite zit. Rusland? China al bijna wel? en misschien ook Iran.

   Helaas spelen zelfs wij dit spel onbewust een beetje mee. Ook wij zijn hebzuchtig, ook wij belazeren wel eens de “boel” onze vrouw, de klant, de …vult u zelf maar in.
   En ook wij willen een (steeds) groter huis, een duuuuuurdere auto een mooiiiiiere dit of dat….etc etc etc

 9. Sandokan schreef:

  Deze link met daarin Marianne Zwagerman beschouw ik maar als nieuwe aanwas (gericht op de ‘gewone’, ondernemende nederlander?)
  Een deel van dit gesprek over de term laagopgeleid rouleert momenteel bij facebook en staat volgens mij bol van NLP:

  https://www.youtube.com/watch?v=bC33nZ7nqUs&t=2s

  https://www.facebook.com/straightlinebusinessschool/videos/1448320058629045/

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten