Ronald Bernard, Irma Schiffers, Ad Broere, de Coöperatie Vrije Media: AIVD vangnetten voor waarheidszoekers?

Filed in [ AIVD ALARM ], NIEUWS ANALYSES by on 15 augustus 2017 55 Comments

In dit artikel wil ik graag uitgebreid in gaan op de reden waarom ik al in een paar artikelen heb gesteld dat de alternatieve media in Nederland volledig gecontroleerd is. Ik doel dan letterlijk op ‘gecontroleerd door de geheime dienst’. In Nederland heet die club de AIVD. Om dat te kunnen bewijzen, moet je eigenlijk infiltreren. Dat is mij ongepland bijna gelukt, maar er is het nodige voorgevallen, waardoor ik uitgestoten ben. Wat ik daarom zal doen is kort de voorgeschiedenis van mijn opkomst als schrijver beschrijven en de contouren duiden waaraan u zelf kunt aflezen of u het met mijn oordeel eens bent of niet.

In den beginne

Toen ik vijf jaar geleden begon met schrijven, was het niet meteen de bedoeling om dat voor altijd te gaan doen. Mijn laatste werkgever waar ik als international salesmanager werkte ging failliet en tijdens de baan die ik daarna aannam kreeg ik ineens mijn buik vol van ‘maatwerkpak en leaseauto’. Ik besloot even (naar ik dacht ‘tijdelijk’) te gaan schrijven en koos een pseudoniem om mijn CV niet te schaden. Dus liet ik mijzelf in goed overleg ontslaan, waardoor ik recht op een uitkering hield. Dat schrijven begon met een artikel op de (inmiddels opgeheven) website Argusoog van Arend Zeevat en mondde uit in mijn eigen website. Na enkele maanden werd die site ineens tot wel 150 duizend keer per dag bezocht ten tijde van de Anass Aouragh zaak. Dit kwam, doordat ik besloot gewoon eens met een camera naar de ‘plaats delict’ te gaan, omdat Peter R. de Vries op tv had gezegd dat elk haartje en elk vezeltje in deze (zelf)moordzaak onderzocht zou worden. Ik was wel benieuwd of dat ook echt zo was en toog met een amateurcameraatje naar de vindplaats. Daar vond ik nogal wat rommel bij de plek waar Anass gevonden zou zijn en getuigen meldden dat zij daar nog diezelfde ochtend hun hondje hadden uitgelaten. Die zaak hield toen heel Nederland bezig en ik publiceerde ook nog eens het NFI-autopsierapport. Dat kwam groot in het nieuws, omdat niemand zoiets eerder gewaagd had, maar mijn naam werd niet genoemd (dat zou nog meer bezoekers op mijn site geven).

Vrijwel onmiddellijk toen ik op die zaak dook, werd ik keihard aangevallen met allerlei online smaad en laster en ondanks een zeer uitgebreide en uitermate gedetailleerde aangifte, is daar tot op de dag van vandaag niets mee gedaan. Daarnaast is er geen advocaat te vinden die zich aan een procedure durft te branden als ik uitleg dat het te bewijzen is dat deze campagne uit de overheidshoek komt. Ook van de rebelse advocaat Sven Hulleman kreeg ik geen antwoord op mijn verzoek.

De alternatieve media roerde zich in die tijd en ik werd min of meer opgenomen door sites en mensen waarvan ikzelf voor mijn start als schrijver niet of nauwelijks gehoord had. Micha Kat was daarvan een. Ook werd ik uitgenodigd op een Frontier symposium en zelfs genomineerd voor de ‘Frontier Award’. Toen begonnen mij de eerste zaken op te vallen. Zo zou ik worden geïnterviewd door John Consemulder, maar dat kon ineens spontaan niet meer doorgaan. Mijn optreden werd wel gefilmd, maar nergens uitgezonden. Marcel Messing (een bekende naam in de alternatieve media) nam mij na de afsluitende show van een of andere hypnotiseur, nog even terzijde in een kamertje. Hier vertelde hij mij onder vier ogen dat ik erg op moest passen. “Ze” zouden mij zomaar eens kunnen targetten met een directed energy wapen.

Modder

Mijn opkomst in de alternatieve media werd ondertussen zeer fanatiek tegengewerkt door tientallen sites die special voor de smaad en laster aan mijn adres als paddenstoelen uit de grond leken te rijzen. Ik ontdekte dat de drijvende motor achter deze smaad en laster een staatsmedewerker (en OTO priester), genaamd Jeroen Hoogeweij was, die op dat moment letterlijk om de hoek bij Micha Kat woonde. Desalniettemin werd ik door Micha Kat omarmd. Kat was tot dan toe de grote naam binnen de alternatieve media, omdat hij al jaren streed tegen de pedofilie van de hoogste man van justitie: Joris Demmink. Kat nodigde mij uit om naar de Demmink processen van de stichting de Roestige Spijker te komen en betaalde mijn brandstof. Al die tijd leek Kat met geld te kunnen smijten alsof het niets was, dus dat trok de aandacht. Tijdens de zittingen kwam ik erachter dat de leden van de stichting die Demmink aanklaagde, nogal huiverig en angstig voor mij waren. Dat wekte mijn interesse. Waarom reageerden ze zo angstvallig op mij? Ik zat toch in hun kamp? Toen mij het oranje lintje op de revers van een leden van de stichting opviel, vroeg ik mij af hoe een lid van de stichting die min of meer de Nederlandse staat aanviel, een oranje lintje kon dragen. Dus ging ik eens graven in de achtergrond van de mensen in die stichting. Zo stuitte ik op het feit dat deze lintjesdrager (genaamd Ben Ottens) had geholpen de waarde van de gronden rondom Schiphol op te waarderen van agrarische bestemming naar bouwgrond. De familie Poot, die deze stichting de Roestige Spijker financierde, kon zo miljarden van de Nederlandse staat eisen voor die gronden (inclusief fictieve ontwikkelprojecten). Ook ontdekte ik dat de stichting samenwerkte met Jack Abramoff, een man die ‘hooggeplaatsten’ in de VS had afgeperst met seksueelmisbruik-filmpjes. Zo kwam ik er ongewild en bij toeval achter dat Kat dus gefinancierd werd door de familie Poot en dat het allemaal een grote misleiding bleek te zijn. De zaak tegen Demmink draaide dus niet om het daadwerkelijk ophelderen van pedofiele misstanden, maar ogenschijnlijk veel meer om afpersing van de Nederlandse staat.

Alle websites in de alternatieve media bleken op dat moment echter de misstanden rondom hun (tot dan toe) held Micha Kat, niet onder ogen te willen zien. Ik werd zelfs in een radio-uitzending uitgenodigd waarin ik zou mogen toelichten wat ik ontdekt had. Er werd mij gemeld dat dit een 1 op 1 interview zou zijn, maar tijdens de live uitzending werd ineens aangekondigd dat Micha Kat ook in de uitzending zat. Dat was een geraffineerde methode, maar de radio-uitzending deed Kat weinig goed, omdat ik juist wist te ontfutselen dat hij door de familie Poot betaald werd en inderdaad met Jack Abramoff samenwerkte. De gehele alternatieve media heeft mij sinds die tijd als een paria genegeerd. Ze namen het al niet voor mij op in de online smaad- en lasteraanvallen en er werden al (los van Niburu.co en Micha Kat’s Klokkenluideronline site) niet of nauwelijks links naar mijn artikelen geplaatst, maar nu moesten ze mij nadrukkelijk laten vallen en zelfs aanvallen vanwege mijn exposure van Micha Kat.

Ik was voor dat dit alles gebeurde, al een keer uitgenodigd door Marcel Messing voor een soort bijeenkomst om de krachten in de alternatieve media te bundelen in het zuiden des lands. Daar kreeg ik toen nog enige support doordat er gedoneerd werd om mijn brandstofkosten te kunnen voldoen. Het was duidelijk dat mijn WW uitkering een aflopende zaak was. Ik kon toen al nauwelijks meer rondkomen en was op dat moment mijn huis al uitgezet om gedwongen antikraak te moeten gaan wonen. Ik moest daarom 4,5 uur heen en 4,5 uur terugrijden in een oude brandstof slurpende wagen. Tijdens die bijeenkomst van alternatieve media websites, waar praktisch iedereen van naam en faam binnen die alternatieve media aanwezig was (Marcel Messing, Ad Broere, Guido Jonkers, etc.) werd gesproken over de oprichting van een coöperatie. Er moest een verzamelkanaal komen voor de alternatieve media. Marcel Messing gaf aan dat hij mensen kende die miljoenen ter beschikking wilden stellen. Dat vond ik een opmerkelijke constatering en het deed bij mij de vraag rijzen wie die “mensen” dan zouden zijn. Daar ben ik nooit achter gekomen, want mijn aanwezigheid was eenmalig. Ik werd duidelijk een bedreiging na de exposure van Micha Kat.

Een tandje erbij

Sinds 2014 zag ik ineens nieuwe naam ter tonele verschijnen. Een mevrouw met de naam Irma Schiffers bleek ineens artikelen te schrijven over onderwerpen die ik ook aankaartte en het leek erop alsof er een alternatief voor Martijn Vrijland gelanceerd moest worden in de vorm van deze Irma Schiffers. Deze dame werd sterk gepromoot door alle bekende sites in de alternatieve media. Ook zagen we een oud journaliste genaamd Janneke Monshouwer ten tonele verschijnen die iets vergelijkbaars deed als wat de Duitse journalist Udo Ulfkotte al eerder had gedaan. Ulfkotte werkte 17 jaar voor de ‘Frankfurter Algemeine Zeitung’, ‘Frankfurter Algemeine’ of ‘FAZ’ en trad naar buiten met een boek waarin hij verkondigde dat de CIA soms journalisten omkocht. Nederland kon niet achterblijven, dus we kregen onze eigen ‘Udo Ulfkotte’ in de vorm van de lief- en betrouwbaar ogende Janneke Monshouwer. Zij verkondigde min of meer hetzelfde over de Nederlandse journalistiek. Het clubje WantToKnow, Earth Matters, en vele andere sites promootten de genoemde nieuwe namen gretig. Dat was precies wat de ontwakende Nederlander wilde horen.

Ook zagen we ineens de opkomst van allerlei andere nieuwe namen, als Martijn van Staveren, Willem Felderhof en Coen Vermeeren. Allemaal mensen die zich met deelgebieden van “complottheorieën” of spiritualiteit bezig hielden. Ze rezen ineens als paddenstoelen uit de grond en het leek erop dat er, sinds mijn zeer actieve periode van 2013, ineens een tandje opgeschaald moest worden om de ontwakende groep mensen in Nederland op te vangen. Het is niet mijn bedoeling al deze namen 1 voor 1 te bespreken en te fileren, omdat u zelf kunt ontdekken wie wel of niet betrouwbaar is. Ik beschrijf alleen mijn waarneming. Martijn van Staveren besprak ik wel al een keer; Willem Felderhof was ineens de drijvende kracht achter een conferentiereeks genaamd ‘Open Mind’ en Coen Vermeeren roerde zich als Ufo- en 911 expert.

Wat al deze namen gemeen hebben is hun snelle opkomst en hun ogenschijnlijk ongelimiteerde budgetten, mogelijkheden en ‘feel good profile’ en hun promotie door alles en iedereen in alternatief medialand. Dat kan natuurlijk en je kunt het als positief beschouwen en tegelijk zou je het als rancuneus, jaloezie, frustratie of ‘zelf geschapen isolement’ van Martin Vrijland kunnen beschouwen. Niets van dat alles. Ik was liever tot het tegenovergestelde inzicht gekomen om prettig samen te kunnen werken met waarheidszoekers, om me zo te kunnen focussen op het schrijven over mijn eigen inzichten aangaande nieuws en actualiteit, maar doordat ik merkte dat onderwerpen letterlijk gekaapt en veelal worden gekoppeld aan desinfo of valse sporen, voel ik mij geroepen een duidelijke waarschuwing uit te laten gaan. Daarbij herinner ik u even aan het feit dat al de websites in de alternatieve media mij lieten vallen toen (en tegenwerkten vanaf het moment dat) ik oplichter Micha Kat ontmaskerde. Dat moet toch een belletje doen gaan rinkelen.

Wat alle nieuwe opschietende paddenstoelen tevens gemeen hebben, is dat ze nergens schade lijken te ondervinden aan de verkondiging van hun ‘complottheorieën’. Moet dat dan perse? Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat dit in mijn geval wel gebeurde. Dat bleef niet bij smaad en laster over oplichting, gevangenisstraf, mishandeling enzovoort, maar ging zelfs zover dat er allerlei details over mijn dochter inclusief leeftijd, woonplaats en school gepost werden. Maar dat bleef volledig onopgemerkt en niet benoemd door al die alternatieve media sites. Ja, dat heb je dan misschien aan jezelf te danken, zou de gedachte kunnen zijn, maar het feit dat dingen verzonnen zijn en aangiftes niets uithalen; het feit dat dit bewezen uit de koker van een staatsmedewerker komt; het feit dat dergelijke aanvallen bij andere nieuwkomers ontbreekt; opgeteld bij het feit dat zij elkaar promoten en steunen, zou toch wat vragen op moeten roepen. Zou het misschien kunnen dat ze allemaal getraind en gelanceerd zijn door de AIVD? Of is dat een complotgedachte?

Wacht eens even. We kunnen dus wel geloven dat overheden valse vlag operaties hanteren en propaganda plegen en de mainstream media gebruiken, maar we kunnen niet geloven dat een geheime dienst de alternatieve media in zijn zak heeft? Waarom zou je een juist zo gevaarlijke beweging ongemoeid laten? Vladimir Lenin stelde al dat de beste manier om weerstand te beheersen is door zelf leiding te geven aan die oppositie. Of is dat alleen iets wat gold in de oude logge Sovjet-Unie? Zou het kunnen dat de octopusarmen van de AIVD in Nederland misschien wel iets verder rijken dan menigeen denkt? Zou het kunnen dat the Godfather van de Nederlandse alternatieve media, Marcel Messing, die in hooggeplaatste kringen kwam en in de vrijmetselarij niet ongezien is, de grondlegger is van dit principe in Nederland? Om goede oppositie te voeren, moet je mensen geven wat ze zoeken: ‘de waarheid’.

Wat is waarheid?

In uw zoektocht naar waarheid, gaat het er om dat u minstens het gevoel heeft van ‘dit klinkt echt plausibel’. Dan benader je het eureka-moment waar iedereen uit frustratie over de mainstream media en haar overduidelijke propaganda en (veelal) leugens, naar op zoek is. Het lijkt erop dat deze behoefte sinds ongeveer 2014 in een hogere versnelling ingevuld wordt. Irma Schiffers heeft het er bijvoorbeeld erg druk mee. Er is voor elk wat wils in de alternatieve media. Gelooft u dat de aarde plat is? Dan krijgt u dat aangereikt. Gelooft in aliens of ufo’s, dan kunt u bij meerdere kanalen terecht en kunt u zelfs een spirituele “bekrachtiging” vinden bij iemand als Martijn van Staveren. Gelooft u dat er kinderen ritueel geofferd worden? Dan kunt u dat sinds kort ook vinden bij “ex-bankier en insider” Ronald Bernard. En natuurlijk zijn er de onderwerpen waar iedereen inmiddels wel over achter zijn oren krabt: 911, vaccinaties en chemtrails. U wordt op uw wenken bediend bij WantToKnow, Earth Matters, Ninefornews en ga zo maar door. We kunnen het bijna de ‘alternatieve media kerk’ noemen en die kerk heeft natuurlijk onbezoedelde dominees nodig. Dominees met een goede achtergrond, gedegen kennis en een inspirerend verhaal. Diegenen die dan ook durven te roepen dat de aarde niet plat is en dat een ‘valse vlag operatie’ soms misschien wel een hoax is of diegene die roept dat u wordt bespeeld zoal een televisiedominees het Amerikaanse publiek ooit bespeelden, die wil je niet in die kerk.

Het gaat om uw drang om naar de waarheid te zoeken. Die drang is een vrij evident gevolg van het ontwaken van velen voor de list en bedrog van de mainstream media. Maar om de waarheid te ontdekken moet u niet leren uw eigen hersenen te gebruiken. U moet daarvoor leren dat u dat het beste kunt vinden bij een degelijke en betrouwbare kerk: de alternatieve media kerk. Zo leert u weer te vertrouwen op de dominee, zoals de dominee vroeger de waarheid van de kansel verkondigde aan de kerkgangers. Zo leert u weer te vertrouwen op de nieuwe dominees van de alternatieve media. En daarom is het belangrijk dat u weet dat u met betrouwbare dominees te maken heeft die u betrouwbare waarheid voorkauwen, omdat zij dat onderzocht hebben. Dan hoeft u zelf immers niets te doen. U heeft daar geen tijd voor en de dominee heeft er voor gestudeerd. Welnu, dat is ongeveer de boodschap van de Coöperatie Vrije Media; het initiatief dat ogenschijnlijk wordt gelanceerd door Ad Broere en Irma Schiffers, maar wat eigenlijk uit de koker van die alternatieve media komt die achter de schermen allang samenwerken. Het is het initiatief dat al besproken werd tijdens mijn eenmalige aanwezigheid bij de bijeenkomst met Marcel Messing.

Wat is namelijk de afgelopen jaren de tactiek geweest? Toen bleek dat het wegwerken van ongewenste onderzoekers als Martin Vrijland, via smaad en laster online, niet resulteerde in ‘opgeven’, werden die duizenden lezers per dag dus ineens geconfronteerd met nieuwe inzichten van die ongewenste schrijver. Dat lek moest gedicht worden en om dat lek te dichten werd het speelveld volgepland met boompjes. Tientallen boompjes die allemaal een beetje mochten groeien en allemaal wel iets interessants over de genoemde bekende onderwerpen te melden hadden, maar steeds net een beetje anders. Er werd een woud aan websites binnen die alternatieve media opgetuigd. Dat woud werd al die tijd al aangestuurd door de AIVD en achter de schermen werkten die sites al goed gecoördineerd samen via coördinatoren als Marcel Messing en Guido Jonkers, maar in het zichtbare veld moest het ogen als steeds meer onoverzichtelijk en steeds meer informatie. U zag door de bomen het bos niet meer! En dat was precies de bedoeling. En tada! Ineens zijn daar een paar betrouwbaar ogende vader en moeder types (die al die tijd al uit hetzelfde nest kwamen). De betrouwbaar ogende econoom Ad Broere en de betrouwbaar ogende Irma Schiffers. Geeft dat u niet een zeer hoog ‘feel good’ gehalte? En natuurlijk hebben we de altijd lieve en blije Arjan Bos van Earth Matters die nu natuurlijk graag wil helpen om al die kleine kerkjes te bundelen tot 1 grote kerk. U mag raden wie de dominees aanwijst. En wilt u alstublieft lid worden van deze kerk? De kerk heeft geld nodig om al haar goede plannen uit te kunnen voeren. Dat er achter de schermen geld zat is (zoals Marcel Messing per ongeluk in mijn aanwezigheid liet doorschemeren tijdens de bijeenkomst) hoeft u niet te weten. De katholieke kerk heeft ook geld zat, maar door lid te worden bekrachtigt u als het ware uw geloof en u committeert zich aan de kerk. Dat moet u nu ook doen bij deze nieuwe kerk van de De Vrije Media. Zij gaan voor u op zoek naar de waarheid. Zij zijn immers inmiddels “bewezen betrouwbaar”. Ach, en als u dan al lid bent van die betrouwbare kerk, hoeft u zo’n uitgekotste Martin Vrijland, die geen eens een bijstandsuitkering kan krijgen, ook niet meer te steunen. U draagt uw steentje immers al bij aan een club die zichzelf presenteert als betrouwbaar. Welkom in de nieuwe kerk. Mission accomplished. (Lees verder onder het filmpje)

U wordt bediend

Vanaf nu kunt u dus worden bediend met de “échte waarheid” van De Vrije Media. Zo schiep de AIVD eerst het woud en zo lanceert het nu de oplossing. ‘The best way to control the opposition is to lead it yourself‘. Maar hoe weet je nu dat de AIVD daar achter zit? Hoe weet je nu dat het gecontroleerd is? Neem nou de onthullingen van ex-bankier Ronald Bernard! Die spreekt toch alleen maar waarheid? Ja, natuurlijk! Zoals ik al zei: u bent op zoek naar de waarheid en u wordt bediend met de waarheid. Hoewel ‘waarheid’ natuurlijk een relatief begrip is. Weet u of u de waarheid ziet als u op een schip zit dat langs de kust vaart? Dat u water om u heen heeft, de kust op een afstandje ziet en omringt bent door uw medepassagiers; dat is onomstotelijke waarheid. Wat u niet kunt zien is wat er op de wal gebeurt. Het gecontroleerde schip vaart van de wal af.

In onderstaande tekening hoeft u niet goed te kijken om grijze kruisende lijnen te zien. En soms ziet u een puntje. Maar kunt u ook alle puntjes tegelijk zien?

In een ander plaatje (zie hieronder) kunt u de zwart-wit afbeelding duidelijk waarnemen, maar als u er wat langer dan 10 seconden naar kijkt (focus uw ogen op de 4 puntjes), vervolgens met uw ogen knippert en al knipperend omhoog kijkt, ziet u een “vrij bekend personage”. U ziet een verborgen beeld. Zo kan uw perceptie van waarheid eveneens worden bespeeld. Als u denkt iets juist te zien, blijkt u nog net wat puntjes te missen of het zichtbare plaatje verhult juiste een diepere afbeelding. Wat nu als de mainstream media u ‘het zwart’ in onderstaand plaatje geven en de alternatieve media u “het wit”? Wat blijkt? U ziet nog steeds de verborgen afbeelding niet. En dat is mijns inziens precies de bedoeling.

De term ‘lichtwerker’ is een geliefde term in de alternatieve media. Dat ‘licht’ schijnt in het duister. Of zoals Ronald Bernard het in dit filmpje zo mooi uitlegt, als hij vertelt dat een groep mensen een tijd in het donker zitten en moeten wennen aan het duister. Vervolgens steekt de generaal een aansteker aan en iedereen wordt overmand door het licht. Klinkt interessant, maar dat licht zou zomaar eens naar het Luciferiaanse licht kunnen verwijzen. Daar kom ik later nog een keer op terug. De vraag die u zichzelf nu zou moeten stellen is: Als de alternatieve media ‘het wit’ (het licht) vertegenwoordigt in het zwarte plaatje van de mainstream media, zie je dan de waarheid of een schim van de waarheid?

Prove it!

U wilt hard bewijs dat de alternatieve media is opgezet door de AIVD. Het zijn nogal uitspraken die ik doe, dus ik begrijp u. Het is net als met bovenstaand plaatje; het laat u het zwart en het wit zien, maar om de verborgen afbeelding te kunnen zien, moet u even iets langer naar de 4 puntjes staren, om daarna al knipperend met uw ogen omhoog te kijken en goed op te letten wat u dan ziet. Ik kan u slechts de contouren van het gecreëerde zichtbare plaatje laten zien. En aan die contouren kunt u soms waarnemen dat mensen acteren en dat de verhalen ogenschijnlijk ‘het wit’ vormen in het zwarte plaatje, maar dat ze de verborgen afbeelding maskeren. Om het verborgen plaatje te zien in de zichtbare afbeelding moet u even met uw ogen knipperen.

Het verhaal van Ronald Bernard is in die zin een perfect voorbeeld. Ronald vertelt u alles wat ogenschijnlijk klopt. Hij vertelt u hoe de bankenwereld in elkaar zit en legt zelfs uit dat politici loopjongens van het bancaire systeem zijn; het bancaire systeem dat aan de top van de piramide staat. Boven in de piramide zit de BIS bank; daaronder de centrale banken en daaronder weer de gewone banken. Hij legt het bekende piramide-plaatje uit dat iedereen die al een tijdje actief is de alternatieve media eigenlijk al kende. Ronald legt ogenschijnlijk de vinger op alle zere plekken! Irma Schiffers interviewde hem en aan het einde van deel 2 van de interviewreeks (dat toevallig het keurige vrijmetselaars getal van 33 minuten duurt) heeft Ronald zijn maconische stropdas weer aangetrokken om iedereen die zijn verhaal in twijfel durft te trekken eens streng en boos toe te spreken. Dat was vermoedelijk gericht aan de gecontroleerde alternatieve media gelieerd aan Micha Kat, die op jacht waren naar de CV van Bernard. Ik had ten tijde van de productie van dit filmpje nog niet over Ronald geschreven.

Al eerder prikte ik door NLP methodes in de mainstream media heen, maar ook Ronald Bernard bedient zich er fulltime van. Met name de handgebaren in de laatste minuten van onderstaand filmpje geven duidelijke signalen af. Het spreiden van de handen geeft de subliminale boodschap ‘ik ben groots’ (en jij bent klein); de rustige toon de zelfbeheersing die overslaat van boosheid in emotie met tot slot een geacteerde traan; het wijzende vingertje de boze stem en body language zeggen ‘houd je waffel’. Ronald geeft de onbewuste boodschap van “ik ben autoriteit” af in kleedstijl, handgebaren en verbaal. Het gehele interview is overigens doorspekt met “ontegenzeggelijke waarheden” en Irma heeft vooral de taak om ‘ja’ en ‘juist’ te zeggen, om uw geest zo in de adoptieve modus te houden. (Lees verder onder het filmpje)

In mijn eerste artikel over Ronald Bernard lichtte ik toe hoe het duidelijk af te lezen is dat hij een acteur is. Ook Irma Schiffers lijkt volgens de Derren Brown ‘Miracles for sale’ methode (zie dit filmpje) te zijn opgeleid. Haar verhaal klopt natuurlijk ook perfect. Ze is kunstenares, heeft HSP en.. ach leest u maar even wat ze zelf zegt [citaat]

Geboren (meer neergestort) op 3 februari 1962 ergens in Hilversum; Jungiaans therapeut; waarheidszoeker; coach; lightwarrior; zeer toegewijd aan mens, dier en de natuur; gevoelig en allergisch voor bedrog en corruptie, intuïtief kunstschilder; (ex-)bassist; ja ook HSP; sociale idealist; gevoel voor humor, spiritueel en aards (all-in-one!) en waterman in optima forma; ik ga voor vrijheid, onafhankelijkheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, transparantie en eerlijkheid. Wordt door anderen vaak geïnterpreteerd als onnavolgbaar, excentriek en weird”.

Daar hebben we de term ‘lichtwerker’ weer, die u vaker zult hebben getroffen in de alternatieve media. Weet u nog van wie dat licht afkomstig is; wie dat wit in het zwarte plaatje inkleurt? Natuurlijk is Irma hoog sensitief met haar HSP. Dat komt goed uit, want daardoor (en niet door haar support van de AIVD) weet zij sinds 2014 ineens zo “goed” alle complotten aan te kaarten. Maar dat is niet het enige! Irma is ook medium. Nou, dan zit u wel goed bij Irma! Zij voelt gewoon of iets klopt en zij schildert voor u het wit op het zwarte doek.

Nu zou u kunnen denken dat ik maar wat roep en niet met bewijzen kom. Zag u in het zwart-wit plaatje meteen wat u moest zien? Ik schets u de contouren. U moet zelf moeite doen om het te zien en niet iedereen ziet het. Het bewijs zit hem soms in de symboliek en de verborgen boodschappen.

Hidden signs

Die verborgen boodschappen waren tot voor kort nog niet zo goed zichtbaar, maar worden u wel getoond. Het enige probleem is, dat u het ook simpelweg niet kan willen zien. U zit misschien inmiddels al zo in de kerk en u betaalt al contributie en de Coöperatie Vrije Media of heeft uw € 100 aflaat reeds betaald aan de Blije B (die zich nog geen bank mag noemen). Je gaat toch niet een kerk aanvallen die duidelijk het licht op het duister zet? Welnu, dan sluit u wellicht uw ogen voor de symboliek.

Een lezeres merkte bijvoorbeeld het volgende op over de Blije B(ank) van Ronald Bernard [citaat]

Ik heb lange tijd aangekeken tegen deze homepagina van de blije bank. Het eerste dat opvalt is uiteraard het oranje logo dat op z’n vrijmetselaars het fallussymbool uitbeeldt. Direct daar naast staat de slogan “jouw bank in oprichting.”

En een andere reageerder zei het volgende [citaat]:

Het db logo van De Blije Bank staat in spiegelschrift. Kunnen jullie je je nog die foto’s van het feestje van de Rothschilds herinneren incluis foto’s ? De uitnodigingskaart werd in spiegelschrift geschreven, zie hier.

De spiegel is inderdaad een belangrijk symbool voor de Aleister Crowley (Luciferiaanse) technieken van ‘reverse speach’ en andere ‘inverse technieken’. De spiegel geeft als het ware weer dat je Luciferiaan bent. De ‘d’ in het logo van de Blije B geeft in spiegelbeeld de ‘b’. Bovendien geven die twee letters naast elkaar inderdaad het fallussymbool (waarbij het woord ‘oprichting’ in de slogan ‘de bank in oprichting’ subliminaal verwijst naar een fallus erectie). Dat is dus een Luciferiaans symbool. Maar ach, laten we niet moeilijk doen en simpelweg even kijken naar het logo van de United People foundation. U hoeft toch niet heel erg goed te kijken om de piramide te herkennen? Lucifer aanhangers en de aanhangers van de ‘We are all one’, de ‘One World Government’ en ‘One World Religion’ laten hun Luciferianisme altijd doorschemeren, omdat zij geloven dat dit de wet van de vrije wil respecteert. Zij laten u dan ook maar wat graag de waarheid zien, zodat het hele plaatje ingekleurd wordt. Zij vormen het wit op de zwarte achtergrond, maar u ziet slechts de inverse van het verborgen plaatje.

United People wil alle mensen verenigen. Klinkt dat niet erg Luciferiaans? U kunt de piramide in het logo natuurlijk als onschuldig beschouwen. Herkent u het 666 handgebaar van Arjan Bos van Earth Matters bij een van zijn YouTube filmpjes? De predikers van de alternatieve media kerk laten u graag zien in welk kamp ze zitten, maar wel verborgen. Herkent u de spiegel in onderstaand filmpje achter Irma Schiffers? (Lees verder onder het filmpje)

De reageerster op mijn vorige artikel vervolgt nog met een (nog niet geverifieerde) opmerking [citaat]

De Blije B. is gevestigd in Zwitserland, hoe kan het ook anders, nietwaar. Hun concept zal zeker verder worden ontwikkeld en vervolgens worden uitgezet naar andere banken, schat ik zo.

Als dat geen teken aan de wand is? Dus je bent zogenaamd ex-topbankier; legt de vinger op alle zere plekken die al in de alternatieve media te vinden waren; verzamelt die in een set interviews met Irma Schiffers; om vervolgens zelf een bank te beginnen! Ronald en Irma en alle andere acteurs in de alternatieve media hebben u geprobeerd te overtuigen met een goed geregisseerd en zeer geloofwaardig verhaal, waarin alle elementen terug te vinden zijn die iedere waarheidszoeker in de loop der jaren allang had kunnen vinden. Het is een briljant verzamelwerk en zeer goed gebracht. Maar het blijft alle reuk van hoogstaand acteerwerk om zich heen hebben. Irma Schiffers heeft geen 1 kritische vraag gesteld en alle verhalen van Ronald Bernard zijn on-verifieerbaar. De gehele alternatieve media heeft het echter overgenomen en gebruikt om de alternatieve media te bundelen in het initiatief van de Coöperatieve Vrije Media. Zij zullen u de weg wijzen door het (zelf geschapen AIVD) woud aan alternatieve media sites (zonder u natuurlijk te wijzen op Martin Vrijland).

Desillusie en nu?

Goed, bedankt voor de desillusie en wat nu? Wie kan ik nu nog vertrouwen en wat kan ik nu nog wel of niet lezen. “Wij van wc-eend, adviseren wc-eend“, zou wel erg gemakkelijk zijn, maar ik adviseer u naast het lezen van mijn artikelen, vooral om het niet aan de ‘nieuwe kerk’ en de ‘alternatieve dominee’ over te laten, maar uw eigen intuïtieve vermogen te activeren en met uw ziel te verbinden. Ja, dat vertellen die ‘lichtwerkers’ u ook, maar die willen u in de Luciferiaanse-matrix houden. Ik hoop juist dat u daaruit ontsnapt. Dus als de alternatieve media en de media uw plaatje inkleuren, moet u door het plaatje de verborgen afbeelding zien. Zij zorgen dat u net het verborgen plaatje mist.

Kijkt u nog eens terug naar het hierboven geplaatste plaatje met de grijze lijnen. U ziet zo nu en dan een puntje en het lijkt erop alsof de puntjes verbonden worden door die alternatieve media, maar u ziet ze nooit allemaal tegelijk. Zij houden u weg bij de totale ontmaskering van de Luciferiaanse matrix. Zelfs al gaan zij zover u te vertellen dat er in de toplagen kindoffers gepleegd worden. Prikt u even door de geacteerde emotie van Ronald Bernard heen? Of wordt u liever toch maar lid van de Blije kerk? En vergeet de Vrije Media niet! Zij hebben uw steun pas echt nodig!

Question everything! Think for yourself. Laat u niet misleiden door “bijna waarheid” en inkleuring van het plaatje, waardoor u het echte en verborgen beeld niet waarneemt.

548 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (55)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. brain schreef:

  Tja Martin jij verstoort de babelonische status quo met je inzichten en je artikelen.
  Jij speelt het spel niet mee zoals al die AiVD-
  ‘ alternatieve-media-(s)pionnen’. Dan word/ben je niet populair. Ga er van uit dat er meer aivd- spionnen rondlopen dan the sheeple zich kan indenken, als bujbaantje of als gepensioneerde opa enz enz. Zoals je weet is nederland het land waar zeer vaak wordt getapt. Volgens mij in de top 10 van de wereld. Ga er maar van uit dat zeker niet legaal gebeurt.

  • Martin Vrijland schreef:

   Wat al deze sites ook doen is om donaties vragen terwijl ze stiekem geld zat hebben. Dit is een bewuste strategie, om zo diegene die echt geruineerd is en geen rooie cent heeft de wind uit de zeilen te vangen.
   Wie neemt de oproepen van Martin Vrijland om te steunen nog serieus als al die (door de AIVD gefinancierde) websites allemaal prima lijken te kunnen bestaan?
   Juist..en dat was de bedoeling.

   Vrijheid van meningsuitingen mag officieel dan wel nog bestaan, maar je wordt simpelweg sociaal als financieel geruïneerd. Zo kun je kritiek ook de kop indrukken.

   • Martin Vrijland schreef:

    En voor iedereen die roept “ja, maar jij verdient bakken met geld aan donaties”..check het hier even:

    http://www.fundpress.nl

    En voor iedereen die zich afvraagt: “Waarom bestaat jouw site dan nog, waarom halen ze je niet uit de lucht?”

    Omdat de staat dan toe zou moeten geven dat ‘de vrijheid van meningsuiting’ niet meer bestaat.

   • Martin Vrijland schreef:

    En voor mensen die roepen: “Wie zegt dat jij niet controlled bent?”

    Denkt u nu echt dat ik me voor mijn lol of voor financieel gewin online heb laten besmeuren; mijn familie me niet meer wil zien; ik mijn dochter niet meer zie en financieel ten gronde zit?

    Kom gerust een keer langs in de oude school waar ik antikraak woon (terwijl ik toen ik begon een prachtig huis had met kamer voor mijn dochter)!

   • Martin Vrijland schreef:

    En waarom zou ik mijn eigen werkgever willen exposen als dat inderdaad zo zou zijn? Waarom zou ik de AIVD willen exposen als ik er zelf voor zou werken?

    Hoort u Irma Schiffers en anderen wel eens zeggen dat de AIVD haar tentakels dieper in de maatschappij heeft dan de Stasi in voormalig Oost Duitsland?

    De Stasi hadden in ieder flatgebouw minstens 1 geheim agent. Denk nu niet dat het er in Europa anders aan toegaat. De tentakels van de geheime diensten zijn lang en zitten in alle lagen. Veel mensen hebben een “extra snabbel” of “onduidelijke inkomstenbronnen”.

 2. Camaron schreef:

  Men ontdekte niet lang voordat ArgusOOGradio te ziele ging, dat ArgusOOG gebruik maakte van subliminale (sex) boodschappen verwerkt in de artikelen die ze plaatsten. Enkele leden van het team van ArgusOOG hadden het zelfs aangedurfd om een emailadres en P.C. te kraken van een bezoeker die vrij regelmatig (kritische) comments plaatsten op artikelen. Met Luca van Dinter werd ArgusOOG op een zeker moment een platvorm om reclame te maken voor de V.N. Van Dinter was de drijvende kracht namens de AIVD om iets wat naieve burgers in de problemen te helpen die openlijk in de val liepen met tal van zinloze en destructieve initiatieven.

 3. brain schreef:

  Tja, daarbij als de ‘overheid’ micha kat echt had willen aanpakken dan hadden ze allang een uitleveringsverzoek kunnen doen aan Ierland. Zit hij daar echt? Kan nog steeds.
  Bijzonder is ook dat hij is vrijgesproken van holocaust denial. Bovendien hadden ze al zijn strafzaken wat sneller afgewikkeld en afgeraffeld zoals bij de gemiddelde burger. Gezien de aard van die zaken zou the sheeple TBS hebben gekregen.Tja, micha niet die wordt beschermd, mag de toerist uithangen in het buitenland. Wie betaalt dat allemaal?

 4. Camera schreef:

  We Are Change (Rotterdam) mag de dans niet ontspringen..Sorry, dat moet toch ook even vermeld worden.

  Super uiteenzetting van zaken Martin.

  Ter aanvulling Maria van Boekelen, Ja Maria , haar kantoor in het gebouw van jusitie zelve, het onbeleerde psychologinnetje, liever gezegd een aalinnetje, het A.i.vedinnetje.

  Maria van Boekelen en Frans van der Reep die Micha Kat uitgekozen hadden voor een uitgebreid interview en hem zo in het het zonnetje zette omdat hij zich al jaren ingezet had tegen pedofilie(lees: kindermishandeling,wezens die lijden aan het pedosyndrom zijn pedomanen) van Demmink.
  Als je Kat in het zonnetje zet als Wearechange, de pretenderende alternatieve media dan weet je het wel hoe het met WeAre Change zit. Is dus ook tot het bot gecontroleerd. Wat voor rol zou die lieve vrouwlijke advocaat van der Plas eigenlijk spelen? ook nog zoiets.

 5. brain schreef:

  Tja de advocatuur. De ene helft van de advocaten werkt voor of samen met de overheid/aivd. De andere helft doet dat niet en is bang voor die eerste groep. Uit angst uit hun beroep gezet te worden ‘ helpt’ de laatste groep de ‘ rechtstaat’ in stand ‘hiuden’. Even kort, summier samengevat, hapklare brokken.

 6. ClairVoyance schreef:

  Camaron, mbt de soevereine mens en Luc van Dinter zit het nog ingewikkelder en geraffineerder in elkaar dan je je kunt voorstellen. Diegene die je hoort praten in de bovenstaande video ,en later het toneelspelletje samen met Luca van Dinter ziet opvoeren is de AIVD agent Karel Bagchus.
  Ook de zogenaamde uithuiszetting van Karel B. was een opgevoerd stukje om de soevereine mens angst in te boezemen en te ontmoedigen. Ook Francis Capelle zat in het complot.
  Dit zijn dus de echte complotten die plaatsvinden. Dat heeft bijna geen enkele ‘complotdenker’/’waarheidszoeker’ door.
  Acteur Karel blijft overigens erg low profile in complotterland,en Francis durfde niet in een radiouitzending met Martin te verschijnen, bang om ontmaskerd te worden.
  De uithuiszetting van Bea van Kessel, de partner in crime van Michel Vitaliti, kunnen we in hetzelfde licht plaatsen.
  Ik ga overigens geen wellus/nietus discussies aan mbt deze kwestie.Ik weet namelijk exact hoe het zit.
  Aanvullingen of zinnige vragen zijn echter altijd welkom.

  • Camaron schreef:

   @ClairVoyance,

   Ik weet wel dat er een grote stoet naieve burgers en bruikbare idioten zijn en dat zij er niet op vooruit zijn gegaan. Wie wel profiteren (financieel gewin) dat zijn de misleiders, ongeacht of het lieden zijn die in het geniep voor de overheid werken.

 7. tedsdam schreef:

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/ronald-bernard-irma-schiffers-ad-broere-de-cooperatie-vrije-media-aivd-vangnetten-voor-waarheidszoekers/
  Irma er wordt geschreven over je.Wat is hierop je antwoordt….Schreef ik 2 x naar haar site.Geen antwoord en ook deze vraag niet zichtbaar op haar site!

  • Martin Vrijland schreef:

   Irma komt op mij overigens niet zo heel erg snugger over in de interviews. Nemen we bijvoorbeeld het in het artikel geplaatste interview met Arjan Bos, dan is ze vooral erg wollig en zeer onsamenhangend aan het praten. Ik vraag me soms ernstig af of zij wel in staat is zelf haar artikelen te schrijven of dat ze een AIVD-hulpje heeft. Ad Broere lijkt me op zich wel slim genoeg om zelf dingen te schrijven.

   Zowel Ad Broere en Irma lijken een wollig verhaal op te steken als Arjan Bos van Earth Matters (die natuurlijk de goede interviewer moet uithangen, omdat de alternatieve media “dat ook goed kan”) de vraag stelt wanneer ze ontwaakt zijn.

   Bij Ad Broere zie je dat hij zeer duidelijk en bij herhaling steeds naar (voor de kijker) linksboven kijkt als hij zijn verhaal maakt over zijn ontwakingsproces. Als hij echter begint met te vertellen over zijn universiteitperiode kijkt hij (voor de kijker) naar rechtsboven. Dat (voor de kijker) naar linksboven kijken is een duidelijk teken van liegen of dingen uit je duim zuigen (constructed visual).

   Bij Ronald Bernard zijn deze signalen niet zichtbaar, omdat hij erg degelijk NLP getraind is en dus bewust en alert op zijn oogbewegingen let en ze dus altijd strak rechtvooruit kijkend houdt.

 8. Notis schreef:

  @Allen Helemaal waar.

  Btw die Irma Schiffers ziet er trouwens uit alsof ze door tiettallen satanische/maconieke gangbangs helemaal is ‘platgewalst’. Haha.

  Het vreselijke van dit alles van deze mensen is dat ze niet alleen hun ziel hebben verkocht aan de duivel, maar ook nog eens vele mensen ongelukkig maken, bedreigen en eigenlijk gewoon hun eigen Land en Volk verraden.
  Dat geldt natl niet voor mensen van joodsche origine want dat hebben we met de oorlogsverklaring aan Duitsland in 1933 (International Jewry declares war on Germany) wel gezien. Het land, taal of volk waar ze zitten en of ze nu 1 of 10 paspoorten hebben interesseert ze geen zier, als ze maar financieel gewin(lees bedrog, fraude etc.) uit het betreffende land(en) en volk(eren) kunnen halen.

  Op dat verraad van deze spionnen, trollen, aivd-(hulp)agenten en wat dies al niet meer, zou in een normale rechtvaardige samenleving aangemerkt worden als HOOGVERRAAD en in cirsis/oorlogs omstandigheden de doodstraf op staan.

 9. RamonvdWal schreef:

  Waar kan ik meer informatie vinden over Jeroen Hoogewij OTO priester overheids repto-trol? Ik zie meer namen die aan die website verbonden zijn zoals ene Jan Libbenga Ook ene Maarten Reijnders worden genoemd. Volgens mij is het een hele grote groep, en is het rookgordijn dat het 1 persoon betreft. Allen opgeleid net zoals in de VS via militaire operatie. Dat is ook logisch want het is niet 1 of andere HBO opgeleide trol ergens in een grachtenpand kantoortje in Mokum. Dit zijn lui die al getest worden hierop, via scans en zo. Daarin kunnen ze al zien of ze narcistisch en gewetenloos genoeg zijn om te kunnen dien voor hun Heer. Dit is alleen mogelijk via een geheime operatie van Trollen. Maar interessant is in ieder geval wel dat priesterschap aspect, is daar meer info van?

 10. Martin Vrijland schreef:

  Waar komt dat vandaan? Verklaar je nader.

  • RamonvdWal schreef:

   Al die grote sites zoals geenstijl, telegraaf ( facebook-afdeling dan), voorheen nujij.nl etc. etc. etc. zijn opgeleid via het leger 100%. Net als in Amerika is dit hier ook in Nederland gaande. Al die honderden reacties worden vaak maar door een handjevol narcistische robots uitgetikt. Deze mensen zijn vaak meesterlijk in wat zij doen, ze zijn getraind in ‘mind manipulation’ en kennen elke truc om informatie, groepsacties en gedrag te beïnvloeden. Hun uiteindelijke doel is om de hele groeperingen te ‘head f**ken’.

   Vele Hoernalisten zijn ook verwant aan deze geheime dienst/ militaire black OPS operaties. Elke letter die het opschrijft is fake en nep zoals iedereen wel weet. allemaal om de Draconiers te dienen en uiteindelijk zielsovername te bewerkstelligen maar dat is een heeeel ander verhaal.

   Verder On-topic.

   Al die zogenaamde reaguurders ( zijn vaak een handjevol legerbroeders) komen dus zover ik heb onderzocht vanuit de Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Van die paar ontmaskerde trollen op internet die ik via Quo Fata Ferunt (ook zo’n wij zijn een magisch priester gezelschapje) elkaar de broederliefde tonen op geenstijl nadat 1 van hun ernstig ziek was.

   Maar nogmaals ze worden gescreend om dit te kunnen, en net zoals de Journalisten als Chrisje Klomp (komt die toevallig ook uit Nieuw Millingen?? ff zoeken) en Marcel Hulspas die werkte voor stichting Skepsis. En ook geheim agent is. Zie mijn filmpje erover hier….

   https://www.youtube.com/watch?v=L6KwZgbCAFc

   Deze skepsis was ook weer nauw verbonden met barracuda omdat zij er ook tot huilens aan toe berichten, en ook komt Hulspas in verband met de Air Force in Nieuw Millingen. 100 % daar al die gewetenloze trollen voor net 3 a 4 ruggen of iets de hele dag aan het trollen zijn. Dit is nog iets anders dan de occultisten in het schrijverswereldje hoor. Al wordt alles natuurlijk door hetzelfde archontisch netwerk aangestuurd.

   Ook is uitgelekt dat het Amerikaanse leger (net als de Nederlandse en in alle legers wereldwijd) wordt ingezet om sociale media te manipuleren met nepaccounts en om discussies te beïnvloeden en propaganda te verspreiden. Dit gebeurt onder de noemer ‘Online Persona Management Services’. Het doel van dit programma is het aan banden leggen van vrije meningsuiting. DAAR IS HET HELE MEDIUM DAT ZICHZELF MEDIA NOEMT VOOR UITGEVONDEN.

   Wij worden door het leger en militaire inlichtingendiensten gecontroleerd, bespioneerd en gemanipuleerd. Geheime diensten zijn er om krachten achter het wereldtoneel te beschermen op alle mogelijke fronten.

   • Martin Vrijland schreef:

    Interessant

    Swapichou was trouwens een Talmut clubje met Ziva die in het Israëlische leger diende en het schrijven op Swapichou als bijbaantje had. Ik moet even in mijn archief duiken voor haar foto in militair Israëlisch uniform met herdershond (militaire hond).

 11. brain schreef:

  Heb zo mijn bedenkingen bij de reacties van
  Ramonvdwal. Trek nog geen conclusie.

 12. Martin Vrijland schreef:

  Dan zet je die foutjes eronder

 13. ClairVoyance schreef:

  Trol alarm !!
  RamonvdWal is absoluut een trol/energievampier
  Ufo’s bullshit, video’s van Kevin Annett, Toos Nijenhuis.
  Doel: oeverloze discussies uitlokken.

 14. Notis schreef:

  @RamonvdWal cit”….. 200.000 incarnaties niets met poen of strakke pakken te maken hebben. Maar hij begint gewoon weer een bank voor de blije mensen…….

  Laten we wel wezen beste Ramon ik zou eerder zeggen : “Een Blije Bank voor Argeloze Mensen”.
  Ik hoop dat jij in deze reïncarnatie(zo heet dat nu eenmaal in de Indiasche filosofie) je nuttig en waar maakt voor je MEDE-menschen *)
  Zoniet! Dan moge dat strakke pak dan ook loeistrak om je gereïncarneerde lijfje knellen en al vanaf deze t/m de volgende 2.000.000 incarnaties en verder ad inf.

  *) Hoop dat je beseft hoeveel leed en schade de machtspsychpathoos persoonlijk veroorzaken!!!

 15. ClairVoyance schreef:

  In dit artikel wat Martin vandaag heeft geschreven zien we bij ”Hidden Signs” dus een screenshot van
  Arjan Bos die zijn 666 doet.
  ik wil graag even ingaan op wat Bos daar zegt, namelijk ; ”Nadat ik lekker in mijn eigen energie ben opgestaan ga ik mijn lichaam verzorgen.” etc.etc.
  Ik vind dat zo knap namelijk, dat hij in zijn eigen energie is opgestaan.Hoe flikt ie dat toch?

  • Camera schreef:

   @Joristruth

   Heftig Joris, hoop dat het bij mensen die je bericht horen nu een keer door gaat dringen hoe het nu werkelijk zit in dit land van vijheid van meningsuiting. ( we hebben dus geen vrijheid van mening, dat is nu wel duidelijk het bewijs)

   Je mag toch bewegende beelden uitzenden en hergebruiken? mits het een screencapture is?

   • JorisTruth schreef:

    Zou leuk zijn ja, als het een beetje door zou gaan dringen. 🙂 Ik weet niet eens waarom ik een 3e strike heb gekregen maar ik weet wel dat kanalen die geen bewegende beelden van anderen laten zien het langst bestaan…

    • brain schreef:

     In nederland bestaat er geen vrijheid van meningsuiting. Dit is puur als marketing in de grondwet opgenomen die trouwens niet getoetst mag worden aan de wet en andersom. Als er vrijheid bestond hoefden wij niet met aliassen reacties te geven. Mogelijkerwijs ben jij niet subtiel geweest over je uitlatingen en hebben ze je daarom afgesloten. De zogenaamde vrijheid van meningsuiting is slechts bedoeld als collectieve communistische mening welke bepaald wordt door de groep/overheid. Afwijken hiervan weboden. Dat niet alles voor iedereen afgesloten wordt is natuurlijk om te kunnen achterhalen voor de communistische overbeid wat de sheeple denkt en die te kunnen saboteren en the sheeple te kunnen brainwashen met goedgekeurde staatspropganda. Verbaast mij dat je in de veronderstelling bent dat je in een ‘ vrij’ land woont.

 16. brain schreef:

  Tja, de waarheid mag niet boven water komen.
  Gladio-toestanden, policy of tension. Spanje wordt hier ook weer door de babeloniers gewaarschuwd om niet tegendraads te zijn/doen
  maar mee te (blijven) doen aan de babelonische stus quo. Mafia-toestanden eigenlijk.

 17. Wilfred Bakker schreef:

  Wauw iķ heb genoten van jullie…..dank

 18. Martin Vrijland schreef:

  Ik wil ook nog even waarschuwen voor Martin Ackermans. Een nieuwe rijzende ster in Facebookland die ineens allerlei interviews houdt met de bekende namen (Martijn van Staveren, Maarten Horst, etc.) en goed bevriend is met de gehele club alt. media..je kent ze wel: Guido Jonkers, enz.
  It’s a big AIVD club

  Vindt u dat te kort door de bocht. Prima: u mag ook met open ogen in deze vangnettrollen tuinen 😉
  Ze rijzen als paddenstoelen uit de grond en het woud wordt steeds groter. U ziet door de bomen het bos niet meer…dat is de bedoeling ook.

  Het is wel een lieve jongen hoor! Kijk maar…echt zoiemand die je gerust een avondje op je kindje laat passen:
  https://www.facebook.com/martinackermans

 19. brain schreef:

  Excuus, het is makkelijk en lekker geld verdienen als je als spion werkt voor de overheid.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten