Smart technologie en technocratisch wereldbestuur zal het klimaat redden

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 3 december 2019 9 Comments

bron: tgrthaber.com.tr

Een technocratisch wereldbestuur is de enige oplossing om onze planeet te redden van de ondergang als gevolg van de klimaatramp die op ons afstevent. Als filmsterren de noodklok luiden, heb je de helft van de wereldbevolking al overtuigd dat er echt iets gebeuren moet, omdat een goed uiterlijk en adoratie van fan’s de basis vormen. Een meisje met vlechtjes doet het ook goed, net als een eenvoudige journalist uit de lage landen die wereldleiders op hun donder geeft.

Dat de overgrootvader van dat meisje met vlechtjes, Greta Thunberg, het Arrheniuseffect (global warming) bedacht en zichzelf een Nobelprijs toebedeelde als medeoprichter van die prijs, willen we niet horen. Dat die “eenvoudige schrijver”, Rutger Bregman, oproept tot een keihard technocratisch wereldbestuur, vinden we eigenlijk wel prima. Het is immers 1 minuut voor 12, dus er moet wel hard opgetreden worden. Dat zijn we gaan geloven door al die good looking filmsterren en dat zijn we gaan geloven door het dramatische beeld van verstikking en uitsterven. De gemiddelde mens neemt gewoon niet de moeite om de feiten te bestuderen, maar drijft op vertrouwen in filmsterren, politici en media.

In de praktijk komt het erop neer dat de VN de grote drijvende kracht achter de klimaatpaniek is en het is al aangetoond dat Extinction Rebellion openlijk de CIA Gene Sharp (gekleurde revolutie) methode toepast om de massa te overtuigen dat we gaan uitsterven. Tegelijk wordt de boodschap aan de achterhoede verdedigd. Serieuze en gerenommeerde wetenschappers, die kunnen aantonen dat de aarde niet opwarmt als gevolg van CO2, worden keihard aangevallen. Dat gebeurt zelfs fysiek:

“Meer dan 200 mensen, waaronder tientallen wetenschappers, verbergen zich momenteel in Duitsland. Ik ben een van hen. Ik kan je vertellen dat ik in München ben, maar ik kan je mijn hotel niet vertellen. Ik kan je vertellen dat de wetenschappers elkaar op vrijdag en zaterdag zullen ontmoeten om wetenschappelijke kennis te delen, maar ik kan je niet vertellen waar. De bijeenkomst, waarin wetenschappers bewijs zullen presenteren dat in tegenspraak is met een beweerde klimaatcrisis, was gepland voor het publiek, maar fascistische klimaatmisdadigers hebben ons gedwongen ons te verbergen. De Duitse regering weigert de wetenschappers tegen de dreiging van geweld te beschermen.”

Dat is een stukje uit dit artikel, waaruit andermaal blijkt dat de waarheid ondergeschikt is aan sentiment. Sterker nog, er is een dusdanig sentiment gecreëerd, dat mensen het legitiem vinden dat er met agressie en militaristische maatregelen wordt opgetreden. Als de aarde immers dreigt te vergaan, zo is de gedachte, moeten we onszelf verdedigen tegen die mensen die het niet willen zien.

De groep klimaatgelovigen moet de mensheid en de aarde beschermen tegen de blinde ongelovigen. En zo roepen we de Spaanse inquisitie in een nieuw jasje over onszelf af. De vredelievende mens die zo graag de aarde wil redden, blijkt ineens bereid om geen enkel middel te schuwen. Maar ach, aan die mentaliteit zijn we in ons welvarende westen wel gewend geraakt, want ook als we “democratie brengen” in die verschrikkelijke dictatoriale (olie rijke) landen, dan schromen we niet om de boel plat te gooien met drones en bommen. Als het gaat om het klimaat, kiezen mensen nu dus ook zonder pardon voor onverbiddelijkheid en agressie. Die mensen hebben nog nooit de moeite genomen om naar de wetenschappers te luisteren die niet gehoord mogen worden (zoals hier), nee ze stoppen de vingers in de oren en blijven bij hun standpunt.

Je kunt mensen die echt geloven dat de aarde vergaat als we niets doen, niet overtuigen dat het anders is, want het is ze aangepraat dat dit een extreem-rechts gedachtegoed is. Het draait niet om rede, maar zuiver om onderbuikgevoel. Er is geen enkele klimaatactivist die weet wat CO2 daadwerkelijk is en dat het effect ervan is dat het de aarde groener en niet warmer maakt. Zelfs het hier nogmaals herhalen van die stelling, zal misschien wel worden gelezen, maar onmiddellijk de hakken in het zand doen zetten. Dat wil je niet horen als klimaatactivist. Je bent overtuigd, want je hebt zoveel plastic in de zee zien drijven en je hebt de ijsberenpopulatie zien verminderen. Alles wat de media gedaan hebben om de perceptie van de massa te beïnvloeden blijkt effectieve propaganda te zijn geweest en zoals altijd met propaganda, is er slechts een zeer klein deel dat het doorziet. Dat komt omdat mensen simpelweg niet kunnen geloven dat overheden en media kunnen liegen. De massa zal haar eigen fuik omarmen als een noodzakelijk kwaad om de aarde (en de mensheid en alle dieren en planten) te redden.

Als zo’n Rutger Bregman oproept tot een technocratie en als we in meerdere landen nu gesproken zien worden over een vorm van communisme, dan kunnen we herkennen welke richting de massa opgestuurd zal worden. In dit artikel lichtte ik toe hoe het kapitalisme en de schaalvergroting van bedrijven leidde tot multinationals. Feitelijk legde dat de basis voor ‘communisme in een nieuwe jasje’. In Engeland zien we al hoe Jeremy Corbyn grote bedrijven opnieuw wil nationaliseren (staatseigendom maken) en die trend gaan we straks overal zien, zeker als de lang geplande economische crash er aankomt; die crash waarvan het zorgvuldige opgebouwde merk ‘rechts’ (dat gekoppeld is aan Donald Trump, Boris Johnson, Thierry Baudet, Alex Jones, Jensen, etcetera) de schuld zal krijgen.

Kritisch denken is gelabeld als ‘rechts’ en dat label krijgt straks van alles de schuld en dus schept dat ruimte voor een extreme vorm van ingrijpen. Die extreme vorm van ingrijpen zal worden vorm gegeven door communisme in een technocratisch jasje. Het zal er toe leiden dat alle gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor centralisering van de macht, definitief in de ban moet. Dat gedachtegoed heeft immers tegen die tijd de economie opgeblazen en dat gedachtegoed vormt een bedreiging voor het klimaat.

Hoe ziet dat eruit zo’n communistische technocratie? Welnu, als de economie straks wereldwijd op zijn gat gaat, zullen we eerst een periode van bittere armoede (en dus chaos en paniek) krijgen. Meestal schept dat een machtsvacuüm voor een nieuwe sterke arm die de oplossing aanreikt. Te verwachten is dat het volk tegen die tijd het basisinkomen omarmt als de oplossing voor de dan zo grote financiële nood. Het financiële stelsel zal op dat moment zo failliet zijn dat er een nieuwe drastische ingreep nodig is.

Een complete reset van het wereldwijde financiële stelsel, waarin de dollar decennia lang domineerde (met als gevolg dat de VS de rest van de wereld kon domineren), zal als oplossing op de plank liggen. Een economische crash, met dien ten gevolge maatschappelijke chaos, zal de roep om een oplossing van boven, aanwakkeren. Het sentiment van de dreigende ondergang van de aarde is het tweede argument dat om sterk ingrijpen roept. Beide zullen de schreeuw om centralisering van de macht versterken. Dit zal ingevuld worden middels een technocratie.

Technocratie wil zeggen dat er een centraal georganiseerd technologische oplossing komt om het allemaal voortaan beter te gaan doen. Dit vergt dan natuurlijk ook een centraal bestuur. De blockchain en het 5G ‘internet of things’ smartgrid zullen de oplossing bieden. Een financiële reset en een nieuw wereldwijd financieel stelsel, kun je het beste invullen met een wereldwijde crypto currency standaard. Als je daarnaast de economie weer aan de praat kan krijgen door mensen een basisinkomen te geven, heb je de (tegen die tijd) in uitputting verkerende bevolking zo op je hand.

Crypto currency zijn erg handig als het draait om drastische milieumaatregelen. Binnen ‘the internet of things’ kun je elke transactie van producten of diensten tot in detail monitoren. Je kunt dan in één klap bepalen wat iemands milieu foodprint is en belastingen daarop afstemmen.

Laten we voor het gemak eens stellen dat er bijvoorbeeld een VN-coin komt. Een munteenheid die de gemiddelde waarde van enkele de oude munteenheden krijgt (euro, yuan, dollar, roebel). Stelt u zich voor dat het nieuwe regiem – dat in het machtsvacuüm (als gevolg van de economische en maatschappelijke chaos “veroorzaakt door rechts”) stapt – het idee oppert om de centrale banken te resetten en alle schulden op nul te zetten om vervolgens een basishoeveelheid VN-coins uit te brengen. Iedere burger krijgt 1000 VN-coins basisinkomen per maand. De prijzen van producten worden eveneens gereset en de economie wordt weer op gang gebracht. Grote bedrijven worden genationaliseerd, zodat ook zij van de schuldenberg verlost zijn en zo begint de economische motor weer te draaien. Dan zitten we eigenlijk al in een soort communistische situatie, maar dat zal de massa tegen die tijd niet deren. Zolang alles maar weer leefbaar wordt.

Zo’n nieuwe crypto betaaleenheid (bijvoorbeeld de hier zojuist bedachte VN-coin) maakt binnen het 5G grid van ‘the internet of things’ alles volledig traceerbaar. Als jij dan van die duizend VN-coins een pakje sigaretten koopt, belast je niet alleen het milieu (zo zal de wetgeving zijn), maar het tast tevens je gezondheid aan. Als u nog vlees consumeert bent u ook slecht bezig voor het milieu, want die koeien stoten immers “stikstof” uit en bovendien kun je maar beter vegetarisch leven voor je gezondheid.

Je ziektekosten verzekeringspremie kan automatisch worden verhoogd in ‘the internet of things’, omdat alles wat u consumeert direct meetbaar is. Ook uw milieutaks kan direct van uw VN-coin cryptocurrency saldo worden afgeschreven. In het smart grid, waarbij overal gezichtsherkenningscamera’s en microfoons hangen, kan het gebeuren dat wanneer u bij de kassa van de Albert Hein bijvoorbeeld zegt “mevrouw, heeft u een pakje kauwgom voor mij?“, u direct strafpunten krijgt, omdat u het woord ‘mevrouw’ gebruikt heeft. In de nieuwe discriminatiewetgeving van het nieuwe centrale bestuur is bepaald dat dit discriminerend is voor de LHBTI groep. De op Chinees Sesame Credit model gebaseerde wijze van monitoring van de maatschappij, wordt nu al sluimerend geïntroduceerd in de Nederlandse voetbalstadia. Strafpunten betekenen dan automatische een verlaging van uw VN-coin saldo.

Turkije, het land dat door mij al jaren genoemd wordt als de partij die de macht in Europa voor 2023 zal overnemen, heeft alles al georganiseerd om in 2020 de crypto lire te introduceren. “De nationale blockchain-gebaseerde digitale lire van het land staat gepland te worden uitgegeven door de Centrale Bank in overeenstemming met het jaarlijkse presidentiële programma 2020, meldde Cointelegraph Turkije op 5 november.” Lees daarvoor dit artikel.

In een technocratische wereld wordt alles vanuit een technologisch centraal punt gemonitord. Die technologie maakt het mogelijk dat op zeer fijnmazig niveau te doen. Als mensen als Rutger Bregman oproepen tot een technocratisch bestuur en dat tevens koppelen aan het afstraffen van iedereen die anders denkt over bijvoorbeeld de klimaatmaatregelen, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat die technologie, de weg baant voor een gedachtepolitie. De Big Data systemen die inmiddels al ons internetverkeer monitoren, inclusief alle smart sensoren, zullen precies weten welk gedachtegoed ieder individu aanhangt. Combineren we dat met ‘the internet of things’, traceerbaar geld (crypto) en een Chinees-model Sesame Credit puntensysteem, dan zijn we getuige van de opbouw van een fascistische technocratie:

In een fascistische technocratie kan de staat haar gedachtegoed opdringen aan het volk dat in volledige afhankelijkheid is gebracht en op elk moment van de dag gemonitord wordt.

In mijn nieuwe boek beschrijf ik hoe dit een script is dat al eeuwen op de plank ligt en leg ik tevens uit hoe de regenboog symbool staat voor de introductie van een nieuwe wereldreligie. De regenboog is het symbool van het nieuw te introduceren wereldregiem dat tevens een nieuwe religie op zal leggen. Wellicht herinnert u zich die regenboog ook nog van de verhalen over een zondvloed die in meerdere culturen en religies over de gehele wereld te vinden zijn. Die regenboog staat voor de transformatie van de aarde na een overstroming die alles wegvaagde.

We staan aan de vooravond van een nieuwe grote zondvloed. Vandaar dat de regenboog ook het symbool van deze beweging vormt. De transformatie die de mensheid zal ondergaan zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde scheppen, gebaseerd op technologie. De transgender transhumaan onder de vlag van een Luciferiaans (regenboog) technocratisch wereldbestuur, is het streven. De toekomst is genderneutraal en de toekomst is transhumaan. Dat zult u nu misschien nog een beetje onduidelijk vinden en daarom is aan te raden u hier in te verdiepen. Het is belangrijk om daar kennis van te nemen. Daarom is het zeer nuttig om mijn boek te lezen, waarin ik de volledige roadmap richting wereldbestuur en wereldreligie toelicht en in detail uitleg wat hiervan de bedoeling is.

uw boek

Bron linkvermeldingen: townhall.com, theguardian.com, cointelegraph.com

142 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (9)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  • Schoen Veter schreef:

   Hoi Martin, steen goed artikel weer! Weet jij misschien wanneer en waar ihuman te bekijken? Ik kon dit niet terug vinden helaas.

   Bedankt, ga zo door!

   • Martin Vrijland schreef:

    Wat ik ervan begrepen heb is dat de film in lokale cultuurbioscopen gedraaid wordt. Ik heb de film zelf niet gezien en houd er rekening mee dat het weer waarheid laat zien om als vangnet te dienen, maar als je daar doorheen kunt prikken ben je een heel eind op weg.
    Ik denk dat het sowieso nuttig is om mijn boek vooraf te lezen, want daarin leg ik het verschil uit tussen de singulariteit van onze oorsprong en de valse singulariteit van de transhumanisten. Bovendien leg ik uit waarom zij (het machtsblok dat ons in deze richting stuurt) zo graag willen dat we samensmelten met AI.

 1. Martin Vrijland schreef:

  Opmerking van een lezer op Facebook:

  SMART wordt in NL vertaald naar ‘slim’. Het is echter een afkorting voor heel iets anders namelijk: “Secret Military Armament in Residential Territory”.

  In Nederlands, “geheim militair wapen in woonomgevingen”

 2. Martin Vrijland schreef:

  Ter info:

  Greta Thunberg wordt gecoacht door Jennifer Morgan van Greenpeace, die samen met Al Gore (maker van de totaal ontkrachte, door alle feiten ingehaalde leugendocumentaire ‘An Inconvenient Truth’) naar het World Economic Forum in Davos afreisde. ‘Greenpeace financiert Greta, en hun donors bestaan uit een lange lijst socialisten. Greta verscheen twee dagen voor de verkiezingen in Alberta, Canada, om de mensen te vertellen dat ze vanwege klimaatverandering hun banen moeten opgeven.’

  Greenpeace was de NGO die de regenboog als symbool wereldwijd introduceerde. In mijn boek leg ik uit waarom dfie regenboog HET symbool van de nieuwe technocratische wereldorde is en ons moet leiden richting de samensmelting met AI.

  Welcome to the machine (zong Pink Floyd).

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten