Tijd voor de grote verandering en de grote ommekeer: teken de petitie

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 12 mei 2020 22 Comments

bron: thisfitsme.com

De coronacrisis dwingt ons na te denken over drastische veranderingen. Ik had het al aangekondigd nadat mijn website gedurende een halve dag onderhevig was aan een DDoS aanval. Ik deed een groteske uitspraak met de woorden: “Mijn plan is om de komende tijd concrete plannen te presenteren om deze overheid en het gehele systeem te ondermijnen en af te zetten.”

Aan dat plan heb ik lang gewerkt en heb ik achter de schermen aan velen voorgelegd. Het is een plan dat gaat over directe democratie, via een online stemsysteem dat beveiligd is via blockchain technologie.

Ja, er schuilen gevaren aan technologie, maar het grootste gevaar schuilt in de machtspiramide. Dat systeem moet op de schop en worden omgedraaid. Dat kan alleen als dat slim geregeld wordt. De macht moet niet naar een centraal punt lopen, maar macht moet naar het volk lopen.

We gaan het anders doen!

Compleet anders! En daarbij is uw hulp nodig. Eerst een paar vragen:

 • Wilt u dat u of uw kinderen in een digitale gevangenis komen te leven?
 • Wilt u dat u of uw kinderen een vaccin opgedrongen gaan krijgen waarvan u niet weet wat er in zit anders dan wat “de experts” u vertellen?
 • Wilt u in een staatsafhankelijk communistische systeem gedrongen worden waarin alles via Big Data gemonitord wordt?

Nee? Dan is nu de tijd om het systeem zoals we dat kennen op de schop te doen! Tijd voor een vrij land met directe democratie: een nieuwe manier van samenleven. Tijd om het marionetten kabinet en de kroon af te schaffen.

De schijndemocratie

Het oude systeem is gebaseerd op schijndemocratie, waarbij alle marionetten in de politieke partijen lijken te zijn opgeleid om slechts en alleen de kroon te dienen en het volk de illusie van keuze aan te bieden.

Zij bieden voor elke mening en elke smaakje in de maatschappij de keuze die bij die groep past en debatteren via schijnbare tegenstelling om achter de schermen dezelfde macht en agenda te verdedigen.

Oppositie, links, rechts, liberaal, allen zweren zij trouw aan de kroon en de felle discussies in de media, de discussies ten tijde van verkiezingen; die zijn er slechts om het volk te doen blijven geloven dat hun stem gehoord wordt.

De democratie zoals wij die ons gehele leven hebben gekend is een farce. We leven in een collectieve hypnose, een collectieve blindheid.

Geloof dat het anders kan

Omdat we van jongs af aan in een maatschappelijk systeem leven, weten we niet beter. Het is onze conditionering waaraan we vastklampen.

“We hebben nu eenmaal een bestuur nodig en dan is democratie toch echt de beste vorm. Hoe meer centraal geregeld hoe meer uniform de afspraken en dat is handig”, zo denken we.

“Dan gebruikt iedereen hetzelfde asfalt, hebben we goed openbaar vervoer, is de belasting netjes geregeld en hebben we in alle facetten van ons leven goede stroomlijning.”

Voor sommigen heeft de keizer echt kleren aan

Sommige mensen zien echt niet dat de keizer geen kleding aan heeft. Zij geloven heilig in het systeem zoals we het kennen en velen zijn er zelf ook in hun gehele hebben en houden van afhankelijk.

Pas ten tijde van de coronacrisis gaan sommigen zien dat we langzamerhand richting een technocratisch communistisch systeem gemanipuleerd worden. Anderen zullen dit als een noodzakelijke vooruitgang zien; een vooruitgang die kan worden gehandhaafd om toekomstige pandemieën te voorkomen en het milieu te redden.

Maar moet daarvoor een bevolking in een technologisch controle-web geplaatst worden of zijn de meeste problemen in de wereld juist een gevolg van machtswellustige rijken die geld verdienen aan geneesmiddelen, olie, massa productie enzovoort?

De kroon, ons koningshuis

Ons koningshuis heeft daar een aardige rol in gespeeld. Zij danken hun macht en kapitaal voornamelijk aan grondstofdelving en olie. Dan hebben we het even niet over duistere zaken uit het verleden.

En aan wie zweren politici trouw? Aan ‘de kroon’. Zij zweren trouw aan een machtsblok dat alle wetten ondertekent en aan wie rechters, ambtenaren, advocaten en politie trouw zweren. Zij zweren geen trouw aan het volk, maar aan de kroon.

Die kroon regeert bij “de gratie God’s”. Niemand kan die gratie God’s aantonen en dus is die macht een wassen neus.

Het is een geloofssysteem waarmee iedereen in de maatschappij geconditioneerd is, omdat ouders en grootouders, familie en vrienden: Iedereen is met dezelfde leugen geconditioneerd en weet dus niet beter.

Vertrouwensshift

We kunnen blijven vertrouwen op het heersende systeem, dat steeds verder centraliseert of we kunnen gaan vertrouwen dat wanneer we zelf de touwtjes in handen nemen, we zaken ook heel goed kunnen regelen. We kunnen niet in één keer alle technische middelen waaraan we gewend zijn weg gooien, we kunnen niet allemaal ineens zonder infrastructuur en organisatie leven. Wel kunnen we het bestuur ervan en de beslissingslijnen omdraaien.

Een overheid moet uit echte volksvertegenwoordigers bestaan die niet trouw zweren aan de kroon, maar aan de mensheid. De mensheid moet directe inspraak krijgen in beslissingen. Gelooft u dat dat niet kan, omdat te veel mensen te weinig kennis van te veel verschillende zaken hebben? Dat is een goed argument, maar misschien moeten veel zaken gewoon versimpeld worden.

Wil het volk geen schaalvergroting, dan komt er geen schaalvergroting. Vindt het volk dat media steeds meer op propaganda begint te lijken, dan moet dat op zijn kop. Wil het volk geen censuur, dan komt er geen censuur. Enzovoort, enzovoort.

Omkering van de machtsstructuur

Maar alles begint met het omdraaien van de machtslijntjes. Die moeten naar het volk lopen in plaats van naar de kroon. Die moeten naar de mens lopen; naar de menselijkheid. Direct door het volk verkozen bestuurders moeten worden verkozen via directe stemmen en zij zweren trouw aan het volk. Ook alle rechters, ambtenaren, politie, militairen, advocaten, enzovoort. Allen moeten trouw zweren aan het volk en allen kunnen door een meerderheid afgezet worden.

De directe democratie

Directe democratie kan worden mogelijk gemaakt door technologie. Blockchain technologie kan er voor zorgen dat je onhackbaar en onvervalst de stem van het volk kunt laten spreken. Zijn dat niet een beetje bizarre ideeën? Kan daar wel draagvlak voor zijn? Als u hoort dat Elon Musk er voorstander van is, spitst u dan ineens de oren?

Stemmen vanuit ‘the cloud’

Iedereen die wil stemmen, mag dus meebeslissen over de goedkeuring van wetten en wetten krijgen een houdbaarheidsdatum. Stemmen geschied via je computer of telefoon gekoppeld aan een soort identificatie. Allereerst zouden we de gehele lijst aan wetten die er nu is moeten herkeuren: ‘mag blijven’ of ‘moet weg’. Ja, vereenvoudiging en simplificering in plaats van de wollige complexiteit van nu.

Pro’s en con’s

Dat betekent ook dat we grote multinationals aan een vergelijkbaar systeem moeten hangen. We zouden immers af moeten willen van de macht van mensen als Bill Gates. Ook daar kan dezelfde omkering van de macht geschieden.

De con’s

De con’s zijn makkelijk op te noemen. We zouden technologie en big data juist moeten afremmen en zo voeden we mogelijk dat systeem.

Is Elon Musk niet degene die ons brein in the cloud wil hangen en met AI doen verbinden. Heeft Bill gates niet paten 2020-060606 aangevraagd waarmee hij van ons brein een block in de blockchain wil maken? Ja, maar dat kunnen we wegstemmen. We kunnen de technologie afremmen en van AI ontwikkelaars eisen dat ze de AI geen vrij spel geven.

Het wordt in de ogen van velen misschien lastig om elke wet of elke beslissing aan het volk voor te leggen. Dan zouden mensen een dagtaak hebben aan al die beslissingen en uiteindelijk ongeïnteresseerd kunnen raken. Het kan echter ook betekenen dat bestuurders juist worden gewaardeerd of afgerekend op eenvoud en bondigheid in plaats van de wollige communicatie die we nu van ze gewend zijn. Zij moeten dus eenvoudig en helder werk leveren en dus hebben we ander type bestuurders nodig.

Dat wat negatief lijkt, moet feitelijk leiden tot een positieve verandering: regelgeving gaat zo van kwantiteit naar kwaliteit.

De pro’s

De pro’s zijn dat we de rem kunnen zetten op schaalvergroting en centralisering en van complexiteit naar eenvoud gaan. Een ander pro is dat we echte volksvertegenwoordigers krijgen in plaats van mensen die heimelijk het grote geld en de kroon vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordiging moet weer worden wat de echte betekenis van dat woord is.

Zo doe je dat

We beginnen met het afwijzen van het ongrondrechtelijk systeem waarin we nu zitten. Ongrondrechtelijk betekent dat het indruist tegen de grondrechten van de menselijkheid.

De grondwet is ondertekend door de kroon en ook wetten worden ondertekend door de kroon. In de coronacrisis hebben we gezien dat overheden veelal de grondwet negeren en snel nieuwe wetten bedenken die de grondwet overschrijven. We moeten terug naar het principe grondrecht in plaats van het principe wetten. Gebaseerd op dat grondrecht, heeft iedereen gelijke rechten. Daarom is de directe democratie de oplossing.

Stap 1

 • Stap 1 is dus het oude systeem gebaseerd op de kroon en de schijn van democratie afwijzen. Dat betekent dat we ons moeten stellen op het standpunt dat de autoriteit die we denken dat bestaat, ongrondrechtelijk is. Er bestaat geen gratie God’s en er moet trouw gezworen worden aan het volk.
 • Dat betekent dat we bestraffing, controle en beboeting kunnen afwijzen met het standpunt:
 • “Niemand heeft autoriteit over mij omdat grondwetten en wetten getekend zijn door de kroon. Die kroon baseert zich op de gratie God’s. Alle instituten als rechtbanken, belastingdienst, inspectie etcetera, zweren trouw aan de kroon. Alle rechters, politici, leger, politie enzovoort, zweren trouw aan de kroon. Zij hebben geen autoriteit over ons.”
 • Stap 1 is dus het afwijzen van elke autoriteit, het afwijzen van boetes en straffen en het afwijzen van belastingplicht. We moeten het oude systeem laten vallen.
 • Komt u voor de rechtbank, dan kunt u de rechter erop wijzen dat hij trouw zweert aan de kroon (gratie God’s) en dus geen autoriteit over u heeft. U kunt wijzen op de wet die getekend is door de kroon (gratie God’s). U bent vrij om te gaan.

Stap 2

 • We bouwen een nieuw systeem op, middels het uitbrengen van een petitie die door zoveel mogelijk mensen hier op de site getekend wordt. Die petitie wordt gestuurd naar de zittende regering en de kroon en stelt dat zij moeten aftreden.
 • We stoppen met tv kijken, naar media en politici te luisteren en we beseffen ons dat social media ook een tool in de hand van de zittende macht is.
 • We wijzen de macht van lokaal bestuur, landelijk bestuur en van Brussel af en beginnen van nul af aan.
 • De ministeries kunnen blijven bestaan en zij moeten alleen een verslag publiceren van hun financiële huishouding. De leiders van deze ministeries moeten trouw zweren aan het volk en moeten direct beginnen met het herzien van vrijheidsbeperkende maatregelen en wetten.
 • Het Ministerie van Financiën moet met 1 druk op de knop laten zien wat er in de belastingpot zit en hoeveel schulden er zijn gemaakt.
 • Die schulden moeten worden afgewezen en op nul gezet. We stappen direct over op de bitcoin en laten de euro en de dollar los. Daarmee moet ook de macht en invloed van de Europese centrale bank en andere banken komen te vervallen. Zij drukten geld uit het niets en dat fiat geldsysteem is failliet.
 • “De staatsschuld moet per direct worden afgewezen en op nul gezet.”
 • Het volk krijgt 1 week de kans een bitcoinrekening te openen en het Ministerie van Financiën stort iedereen per direct een bedrag ter waarde van 1 bitcoin.
 • De bitcoin geeft de dekking. Geen fiat geld meer, maar een nieuwe gedekte munt, waarbij de bitcoin de nieuwe “goudstandaard” vormt.
 • Iedereen krijgt een basisinkomen. Dat lijkt op het communistisch systeem waar nu door overheden naar toegewerkt wordt, maar omdat de machtslijn naar het volk loopt en directe democratie wordt ingesteld, wordt het gevaar voor totalitair bestuur verkleind.
 • Winkeliers en bedrijven krijgen een maand de tijd om een systeem te installeren waarmee bitcoin betaling mogelijk wordt, maar accepteren per direct directe bitcoin transacties als betaalmiddel.

Stap 3

 • Het ministerie van binnenlandse zaken krijgt 1 maand de tijd om een blockchain direct-stemsysteem op te tuigen, waarmee wetten aan het volk kunnen worden voorgelegd voor afwijzing of herziening.
 • DigiD kan worden toegepast om te stemmen, maar de verdere digitalisering via gezichtsherkenning of een digitaal vaccinatie certificaat kan alleen worden goedgekeurd door het volk.
 • Alle bestaande wetgeving is per direct ongeldig. We gaan een time out fase inlasten. Handhavers, rechters, leger, politie en justitie staken per direct hun werkzaamheden.

Stap 4

 • Het ministerie van binnenlandse zaken moet daarnaast binnen een maand een blockchain stemsysteem presenteren, waarmee het volk direct haar eigen volksvertegenwoordigers kan aandragen.
 • Er zal 1 volksvertegenwoordiger per ministerie worden aangesteld en die volksvertegenwoordiger kan worden verkozen via de meeste stemmen vanuit het blockchain stemsysteem.

Stap 5

 • Deze nieuwe leiders moeten per direct aan de slag en rapporteren wekelijks aan het volk via een directe communicatie op YouTube of andere social media.
 • Zij maken per direct en overzicht van de hoeveelheid wetten en zorgen ervoor dat de huidige wirwar en hoeveelheid aan wetten wordt ontbonden en wordt samengevat in een aantal dat maximaal vijftig per ministerie is.
 • De nieuwe basisregels worden als nieuwe ‘samenlevingsregels’ aan het volk gepresenteerd via een regel en een samenvatting van 1000 woorden.
 • Het volk mag deze ‘samenlevingsregels’ via het blockchain stemsysteem goedkeuren, afwijzen of terugsturen voor herziening.

Stap 6

 • De media moet per direct stoppen met het uitzenden van nieuws en discussie programma’s. Er moet een totale media time out komen tot dat de nieuwe volksvertegenwoordigers het gehele systeem herzien hebben.
 • Zij moeten dan ook het gehele media bestel en alle kranten onder de loep nemen en ook daar zorgen dat er gewerkt wordt voor het volk in plaats van voor de oude gevestigde order.

* footnote

Het platleggen van de belastingplicht is tijdelijk. Het is een opschorting. Waar komen alle tientallen miljarden ineens vandaan die tijdens de coronacrisis de bevolking uit de brand moet helpen? Dat geld wordt uit het niets gedrukt. Het gehele financiële systeem is gebaseerd op fiat geld (niet gedekt door iets fysieks en bodemloos bijgedrukt).

Natuurlijk is het platleggen van de belastingplicht niet definitief. Het is tijdelijk, totdat de nieuwe volksvertegenwoordigers (die dan echt het volk vertegenwoordigen) gepositioneerd zijn op de ministeries en het gehele systeem opgeschoond kan worden en gereset wordt.

Het stopzetten van belastingplicht zal dan ook niet definitief zijn, maar het systeem moet opgeschoond worden van de miljarden die richting de EU en richting de ECB stromen.

De uitvoering

Hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Dat begint met een nogal duidelijke petitie, waarin u zelf kunt uitspreken dat u de verandering wilt zijn. We kunnen spreken over bewustzijn en ontwaking, maar de enige verandering komt van daden. Lees hier de punten uit de petitie en breng vervolgens ook uw stem uit. Alleen samen kunnen we een de verandering brengen en dat begint allemaal bij eigen inzet.

Met deze petitie verklaren wij:

 1. Dat de kroon machteloos is
 2. Dat de regering haar taken direct moet neerleggen
 3. Dat alle wetten en regels per direct ongeldig zijn en worden herzien
 4. Dat alle handhaving per direct wordt opgeschort
 5. Dat belasting invorderingen per direct worden opgeschort
 6. Dat boetes ongeldig zijn en invorderingen worden opgeschort
 7. Dat politie, justitie, leger, rechters, handhavers, inspecteurs en alle ambtenaren trouw moeten zweren aan het volk
 8. Dat de staatsschuld ongeldig is
 9. Dat de schuldeisen van de ECB en andere schuldeisers ongeldig zijn
 10. Dat er een directe democratie komt (zoals hier beschreven)

Met deze petitie eisen wij:

 1. Directe beëindiging werkzaamheden van koning, koningin, leden van de eerste en tweede kamer en kabinetsleden
 2. Directe ontwikkeling – en levering binnen 1 maand – van een blockchain stemsysteem door het ministerie van Financiën, waarmee nieuwe volksvertegenwoordigers kunnen worden gekozen (één vertegenwoordiger per ministerie, aan te rijken en omhoog te stemmen via een blockchain stemsysteem)
 3. Dat het ministerie van Financiën iedere Nederland binnen 1 week een bedrag ter waarde van 1 bitcoin stort
 4. Publiekelijke berechting van de kroon en politici via het blockchain stemsysteem, inclusief de omvang en inhoud van de straf

Ga daarom nu naar de nieuwe website, teken de petitie en/of word lid:

directe democratie nu

 

90 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (22)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. XanderN schreef:

  Ik zie dit toch meer als een concept voor een nog verder uit te werken einddoel, niet iets om meteen uit te voeren. Chaos gegarandeerd, als je dit doet. Belastingen stopzetten? Maak je meteen een miljoen ambtenaren werkloos, tal van projecten waar honderdduizenden mensen aan werken vallen stil, er komt een enorme kapitaalvlucht op gang (tenzij de hele wereld in één keer meedoet), etc.etc..

  Een stapsgewijze verandering lijkt me daarom meer kans van slagen te hebben. Je zult éérst de informatievoorziening, dus media, helemaal op de schop moeten gooien. Als het volk over alles moet beslissen, dan moet je zeker weten dat ze een eerlijk verhaal krijgen over de voors en tegens van ieder besluit. Maar ik vrees eerlijk gezegd voor de menselijke aard, die tamelijk wars is van allerlei veranderingen, en erg emo gevoelig is. Je kunt er daarom bijna zeker van zijn dat als er bijvoorbeeld ergens een nieuwe weg moet worden aangelegd, en ze halen wat mensen voor de camera die erover klagen dat deze weg vlakbij hun huizen komt, of door een stuk bos heen, 90 van de 100 mensen TEGEN zullen stemmen.

  En zo zal het met heel veel projecten gaan, denk ik. Ik ben bang dat er dan op een keer niet veel meer van de grond komt, en je inderdaad toch in een klassiek communistisch systeem terecht komt dat erg op de Sovjet Unie zal lijken, aangevuld met geavanceerde technologie. Mij lijkt dat niet echt een fijnere wereld om in te leven.

  Ik vind net als jij dat het huidige systeem z’n beste tijd gehad heeft, en ondergraven is door corruptie, nepotisme en allerlei lobbygroepen die veel te veel macht hebben gekregen. Het Koningshuis is sowieso zwaar achterhaalde kolder (al mag dat w.m.b. nog wel blijven bestaan als een soort ‘ministerie’ van Nederland-Promotie of -Folklore of zo, maar wel gestript van alle macht). Het moet dus anders, maar smeer dat dan uit over een jaar of 10 of zo, wat me overigens al heel erg snel lijkt, gezien de enorme omwentelingen die er moeten plaatsvinden. Een mens, een volk, moet dat psychisch ook kunnen verwerken.

  • Martin Vrijland schreef:

   Voor alle duidelijkheid: Het platleggen van de belastingplicht is tijdelijk.

   Waar komen alle tientallen miljarden ineens vandaan die tijdens de coronacrisis de bevolking uit de brand moet helpen?

   Dat geld wordt uit het niets gedrukt. Het gehele financiële systeem is gebaseerd op fiat geld (niet gedekt door iets fysieks en bodemloos bijgedrukt)

   Natuurlijk is het platleggen van de belastingplicht niet definitief. Daarom staat er ook ‘opgeschort’. Het is tijdelijk, totdat de nieuwe volksvertegenwoordigers (die dan echt het volk vertegenwoordigen) gepositioneerd zijn op de ministeries en het gehele systeem opgeschoond kan worden en gereset wordt.

   Het stopzetten van belastingplicht zal dan ook niet definitief zijn, maar het moet wel opgeschoond worden van grote miljardenstromen richting de EU en richting de ECB.

   Denk er nog eens over na.

  • Martin Vrijland schreef:

   En om eerlijk te zijn geloof ik niet in een stapsgewijze verandering Het kan allen drastisch en het moet heel snel gebeuren. Belangrijk element daarin is dat de machtslijnen omgedraaid moeten worden van naar boven naar beneden. Het volk moet directe inspraak krijgen en het systeem moet drastisch op de schop. Vereenvoudiging is key.

   • ZalmInBlik schreef:

    Martin, als ik het goed begrijp beschrijf je een parallel structuur wat de facto de bestaande grondwet opschort “In naam van het Volk”. Dit betekent dus een einde aan de constitutionele monarchie wat vertegenwoordigt wordt door een zgn. parlementaire “democratie”. Een Republiek dus…

    Tsja ik heb het altijd al een raar systeem gevonden wat vol zat met contradicties. Tijdens de lessen Maatschappijleer op het Gymnasium moesten de docenten altijd het antwoord schuldig blijven op mijn simpele vraag “Hoe kan er sprake zijn van een democratie als de (rijks)ambtenaren trouw zweren aan de kroon?” Waarop ik daarna de gang kon opzoeken..er is wat dat betreft weinig verandert.

 2. marcos schreef:

  Ook zullen de bedrijven mee moeten in zo’n omwenteling en mat name in de financiele sector. Ook hier kunnen we terug naar een systeem waar depositohouders en verzekeringsnemers de eigenaren worden. Stemmen over bijvoorbeld bonussen, salaris beleid en andere belangrijke kwesties kan dan ook via de blockchain. Daarna kunnen andere sectoren omgevormd worden. Een van de huidige problemen van de huidige tijd is het feit dat grote mulitnationals het beleid van de overheid bepalen. Dit moet mijn inziens in stap 1 al opgelost worden.

 3. guppy schreef:

  Jou oplossing is een goede oplossing met de huidige technologieën. Maar ik vraag me sterk af of dit technologische tijdperk nog wel lang gaat duren. De eerste voorweën hebben we al kunnen zien. Het universum gaat er voor zorgen dat alles gereset wordt. Elon’s satalieten zullen het niet meer doen, het internet gaat plat, mensen zullen weer terug moeten naar de basis. Egoïsme gaat niet overleven in hogere dimensies.

  We zitten toch al op een punt dat we er flauw zijn van de situatie. We geven anderen de schuld maar we betalen er zelf aan mee. We hebben allemaal microsoft besturingssystemen op onze computers zitten. We betalen allemaal belastingen waar Willy, Rutte en oorlogen met gefinancierd worden.

  We moeten gewoon schuld bekennen en net als jou met oplossingen komen hoe we zelf de boel kunnen resetten.

  Je hebt gelijk, wij zijn aan zet. Het is de bedoeling van ons bestaan om zelf aan de slag te gaan. Wees blij en dankbaar met jezelf en je ziel en laat je ziel je ego overheersen.

  Als je jezelf niet controleerd, dan doet iemand anders het!

  • marcos schreef:

   er zijn inderdaad wel een aantal voorbeelden waarbij men voor strategic assets nu al kiest voor een analoge variant naast of ter vervanging van de digitale versie.

 4. Camera 2 schreef:

  Kan het niet anders dan eens zijn
  maar wie gaan we daarvoor meenemen.

  Vrijwillig gaan ze niet weg hoor en met een A4 tje vol petities?
  De schildknapen van de Kroon moeten zich toch eerst bewust worden, helaas, ja
  anders maar een revolutie?

  • Martin Vrijland schreef:

   Het interessante is dat mensen wel een revolutie zouden willen, maar niet geloven dat we zelf de revolutie moeten zijn.
   Met het neerzetten van een direct democratisch model kun je dat afdwingen. Dat betekent dat je wel zelf moet handelen.
   We klagen en roepen dat ze in Den Haag niets doen. We klagen met opmerkingen als: “Waar blijven de oppositie partijen!?”
   De enige echte verandering kan en moet toch echt komen door jezelf te activeren. Dat blijkt dan toch voor velen een stap te ver.
   We willen best lezen wat er allemaal slecht is aan de lockdown, slecht is aan vaccins en slecht is aan Bill Gates, maar jezelf activeren is dan toch ineens een stap te ver.

 5. Martin Vrijland schreef:

  Het is belangrijk om het basisprincipe van gedekt geld te begrijpen. Je hebt ongedekt geld dat onbeperkt en ongedekt bijgedrukt wordt (zoals nu ten tijde van de crisis) en zo zorgt voor hyperinflatie (ook wel ‘fiat geld’ genoemd) of je hebt geld dat gekoppeld is aan een standaard, zoals goud of olie. Die OPEC oliestandaard is inmiddels onderuit gegaan, met de negatief wordende olieprijzen. De goudstanaard is al jaren geleden los gelaten. Bitcoin lijkt de nieuwe standaard te gaan vormen.

  Nogmaals daar schuilt het gevaar van de digitalisering, samensmelting met AI, maar in een proces dat nauwelijks meer te stoppen lijkt kun je wel de machtspyramide omdraaien.

  Hier de uitleg over hoe zo’n “goudstandaard” werkt:

  • Martin Vrijland schreef:

   ‘Fiat geld’ of is ‘fiduciair geld’, is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is (intrinsieke waarde zoals bij gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. De nominale waarde berust dus niet op een bepaald gewicht en gehalte van edelmetaal maar op het vertrouwen dat de economische actoren stellen in de waarde van de munteenheid.

   In deze coronacrisis tijd is fiat geld in sneltreinvaart aan het devalueren. Dat is een onhoudbare situatie.

   • Zonnetje schreef:

    Er is een directe wisselwerking tussen geld en macht. Zonder het Amerikaanse leger en de mogelijkheid om oorlogen re beslissen was de dollar niet veel waard. En uiteraard de bereidheid van het Amerikaanse leger, de soldaten, om voor dollars de Amerikaanse hegemonie te handhaven.

 6. guppy schreef:

  https://usdebtclock.org/

  Kijk even rechts onderin hoe vaak goud, silver en crypto verkocht is (op papier). Dit betekent dat bijvoorbeeld 173 mensen 1 oz silver opeisen, 172 hebben lucht gekocht. De reële waarde van silver in de US is $2615, de reële waarde van de dollar is 👻

 7. Bass Ruigrok schreef:

  http://historyreviewed.best/index.php/video-audio-the-greatest-secret-of-all-nazi-economics/

  Het waarom van WW2,
  Nationaal Socialisme creeerde een vrij financieel systeem wat de staatsschuld beeindigde en de bankiers buitenspel zette….
  Vandaar de onophoudelijke leugens over Nationaal Socialistisch Duitsland.

  Stel je eens voor, wat de woede zal zijn als de mensen beseffen dat het meest positieve systeem kapot gemaakt is door de zogenaamde slachtoffers.
  Onder en boven, goed is slecht, dader is slachtoffer.

  Hetzelfde wat Ghadaffi en Saddam Hussein probeerden te doen…

 8. Future schreef:

  Goed stuk Martin.

  De vraag is wel en vooral hoe, je politie en militairen mee gaat krijgen. Die moet je hier wel mee zien te krijgen. Ik heb zelf nooit begrepen waarom je iemand zou vermoorden als militair. In een oorlog waarvan je gewoon niet weet wat de werkelijke reden is, voor die oorlog. Op commando van en onder valse voorwendselen van.

  Politie kan ik mij dan nog wel enigszins in vinden, maar ook niet als je bazen je vertellen demonstratie’s rücksichtslos neer te halen. Mij om het even in welk land dan ook.

  Verder is wat ik al dacht, en jij ook hebt exposed. Jensen gewoon een vrijmetselaar. Dus 1 van hen, ik kijk het voor de lol onder het eten. Maar die gast is echt niet consistent in z’n verhaal. Blijft maar zielig doen over Trump.
  Dan het verhaal van dat Geen Stijl zijn naam niet meer toelaat in reacties van mensen. En dat je Jansen moet schrijven of Jensen daar is hij 33. Die is definitief af, en ook gewoon dom. Jensen zou geblokkeerd worden zogenaamd door GS. Maar Jensen 33 als voorbeeld geven. En hele hordes neemt hij mee in zn val. Ook de verwijderde video met ongeveer 180.000 views, lees vrijmetselaars getal 9. En al die handgebaren zijn ook niet voor niks. Eng ventje dus Etc etc. Scherp en snel gezien weer van je.

 9. Analyze schreef:

  ze kunnen die gratie gods wat mij betreft op een plek steken waar de zon niet schijnt. Het blijft theater voor de onwetende massa..

  • marcos schreef:

   Net zoals de Queen in augustus 2019 het britse parlement opschorte, wat door de media verkocht werd als zijnde Boris Johson die permissie aan de queen gevraagd had. Echter in de britse grondwet heeft de monarch (souverain) reserved powers wanneer de monarch geadviseerd wordt door de privy council.

   • Analyze schreef:

    “common law” afgeleide van commoners (klootjesvolk), de queen staat boven de wet en is idd gewoon in controle over de Commonwealth (Canada, Australië, NZ enz). Zoals madurodam ook nog gewoon een constitutionele monarchie is met een parlementair (speaking lies) theater.

  • Waarom wil je dit weten? schreef:

   Een prachtig en bijna hartverwarmend filmpje. Een heldin die bijna letterlijk verkondigt wat op deze website al jaren aan de orde is. Bijna letterlijk, want ze roept wederom op aan een “hogere macht” tot verandering.

   Mogelijk heeft deze dame de beste bedoelingen, maar helaas zal haar emotionele toespraak niets veranderen binnen het instituut waar ze deze toespraak heeft gehouden.

   Zoals Martin beschrijft komt de werkelijke verandering vanuit jezelf. Als de toespraak van deze mevrouw ook werkelijk vanuit haarzelf komt, dan is ze wel een goede voor een minister kandidatuur binnen het hierboven beschreven nieuwe systeem 🙂

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten