Voorspelling: burgeroorlog VS, chaos Europa, uiteenvallen NAVO en de opkomst Turkije (ASSAM)

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 6 juni 2020 14 Comments

bron: blogspot.com

Het waren een paar rollercoaster maanden met de onverwachte opkomst van de coronavirus pandemie, maar niet voor diegenen die mijn boek hadden gelezen, waarin ik zo’n pandemie al voorspelde. Op 30 december 2019 schreef ik een artikel waarin ik stelde dat 2020 een heel heftig jaar zou worden en feitelijk zijn tot nu toe alle voorspellingen die ik deed uitgekomen, zij het dat de agenda normaliter stapsgewijs uitgerold wordt, maar nu als een tsunami over ons heen kwam.

De heersende groep heeft duidelijk geen tijd meer te verliezen in de uitrol van haar masterscript. Daarom herhaal ik nog even de voorspellingen die ik eerder deed.

Dat ik voorspellingen doe is geen natte vingerwerk of onderbuik gevoel, maar een inschatting van het masterscript dat ik herken. Er is zelfs een duidelijke einddatum te stellen, waarop het masterscript voltooid dient te zijn. Dat is het jaar 2045. Ik licht dat allemaal toe in mijn boek, dus het is aan te raden die kennis tot u te nemen.

Burgeroorlog VS

Dat de VS in elkaar zal storten heeft allemaal te maken met dat masterscript, waarin er tevens nog een oorlog om Jeruzalem gepland staat. Dat zal een laatste stuiptrekking zijn van de VS om haar grip op de wereld te behouden. Dit heeft alles te maken met de relatie Israël en de VS en tegelijk met het in elkaar storten van de dollar en de militaire hegemonie van diezelfde VS.

Saoedi-Arabië heeft tijdens de coronacrisis laten zien wel klaar te zijn met de VS. Het land is strategische gezien erg belangrijk voor de VS, omdat zich daar een grote Amerikaanse troepenmacht bevindt. Nu Prins Mohammed bin Salman (MBS), de kroonprins en feitelijke machthebber op het schiereiland, al zijn politieke tegenstanders heeft opgeruimd, lijkt er een verschuiving op te kunnen gaan treden die niemand wellicht verwacht.

Dat deze verschuiving niet onwaarschijnlijk is bleek al toen MBS ten tijde van de coronacrisis besloot om enorme grote hoeveelheden olie te gaan produceren, daarmee de prijs van een vat olie negatief brengende.

Dat was een onuitgesproken oorlogsverklaring richting de VS. De media hebben de massa echter zoet gehouden met de coronacrisis. De lockdown zorgde voor de gewenste implosie van de aandelenmarkten, die tot dan toe niets anders dan kunstmatig in leven werden gehouden met de terugkoop van obligaties (schuldenpapieren) door centrale banken. Grote multinationals kregen als het ware gratis geld van de FED (Amerikaanse centrale bank) en zo konden ze hun eigen aandelen terugkopen, waardoor de koersen stegen en het goed leek te gaan op de beurzen.

De coronacrisis kwam zeer goed uit, omdat het ongelimiteerd bijdrukken van geld door die centrale banken een keer moest eindigen. Inmiddels is de FED in de overdrive gegaan en worden honderden miljarden uitgedeeld. De sky is the limit. Het YouTube kanaal Keiser Report geeft een goede samenvatting van hoe dit op de lange termijn uit zal pakken (zie hier).

Al met al kunnen we wel zeggen dat het FIAT geldsysteem onhoudbaar is geworden. Het ongelimiteerd bijdrukken van geld, leidt vroeg of laat tot geldontwaarding. Je kunt honderden miljarden uitdelen aan bedrijven die daarmee hun aandelen of omvallende concurrenten (die geen gratis geld kregen) opkopen, maar als het de echte economie in vloeit, wordt geld uiteindelijk toiletpapier. Tegelijk koopt de FED momenteel in feite al die omvallende bedrijven op en dus wordt Amerika steeds meer een communistisch land.

Omdat die schuldenberg en dat opkopen van obligaties niet langer te verhullen viel, was er een crisis nodig. Maar dat moest wel een crisis zijn met een andere oorzaak. De coronacrisis kwam zeer goed van pas en kon zorgen voor de noodzakelijke economische crash; noodzakelijk voor een financiële reset.

Als u deze website gevolgd heeft, heeft u echter kunnen ontdekken dat alles waar we nu getuige van zijn, te maken heeft met de afbrokkeling van de macht van het West Romeinse rijk (de VS) en de herrijzing van het Oost Romeinse Rijk (het oude Byzantijnse, waarvan ooit de hoofdstad Constantinopel – het huidige Istanboel – was).

Er gaat dus een grote machtsverschuiving plaatsvinden. Die machtsverschuiving zal gepaard gaan met het uiteenvallen van de NAVO. Saoedi-Arabië en andere landen (zoals Indonesië) zullen de VS daarnaast de laan uit sturen.

Om die machtsverschuiving het laatste duwtje te geven, zal er een burgeroorlog in de VS ontketend worden, die als katalysator zal werken in de gewenste chaos. Waarom gewenste chaos? Omdat de schuldenberg en de failliete economie niet meer te verhullen viel, zelfs niet met de stoere spierballentaal van Donald Trump en zijn handelsoorlogen. De enige manier om die ineenstorting te maskeren is door Rome zelf in brand te steken. Vandaar dat u in dit artikel Donald Trump de spreekwoordelijke harp van keizer Nero ziet spelen; de keizer die al harpspelend toekeek terwijl hij Rome in brand liet steken.

Clubs als Black Lives Matter en Antifa zijn jarenlang klaargestoomd om deze burgeroorlog snel te doen ontvlammen. Heeft u ooit zo snel rellen over geheel Amerika en (zelfs) over Europa zien verspreiden? Binnen een week stond alles in vuur en vlam. Dat riekt naar een keizer Nero-achtige planning.

Uiteenvallen NAVO

Waarom ik denk dat de NAVO uiteen zal vallen? Dat heeft te maken met meerdere facetten, maar vooral met de steeds vijandigere relatie tussen Turkije en Europa & Turkije en de VS. Vergist u niet, Turkije heeft na de VS het grootste leger binnen de NAVO en heeft strategische posities in haar bezit, waaronder de Incirlik luchtmacht basis en een Kürecik Radar Station basis. Daarnaast heeft Turkije iets veel belangrijkers opgebouwd in de afgelopen jaren, namelijk een vrijwel volledig onafhankelijke militaire industrie (zie hier).

Turkije heeft, zonder dat de media daar echt goed verslag van deden, feitelijk Libië ingenomen. Samen met Libië heeft Turkije een strook door de Middellandse Zee tot gezamenlijk grondgebied verklaard. In die strook bevinden zich olie- en gasvelden, die Turkije wil gaan exploiteren. Dat zorgt voor een conflict met Griekenland, maar tevens met Israël en Egypte. Ook de relatie Rusland lijkt enigszins in het geding, maar Rusland zit in een spagaat, omdat het zowel met Turkije als met de andere landen zaken doet in deze olie en gas business.

Rusland moet echter voorzichtig zijn met Turkije, want Turkije beheert de Bosporus, de poort richting de Middelandse Zee. Rusland heeft haar Marine vloot in Sevastopol (de Krim) liggen en moet dus vanuit de Zwarte zee door de Bosporus. Daarbij komt dat er een oude strategische deal ligt die bepaalt dat er maar een beperkt aantal en een beperkte omvang aan oorlogschepen door de Bosporus mag. Dat alles ligt omsloten in het Montreux-verdrag van 1936 tussen Rusland en Trukije; een verdrag dat nog altijd van kracht is (zie hier voor meer details).

De NAVO zal niet alleen uiteenvallen vanwege de verschillende conflicten tussen Turkije en de overige NAVO partners, maar ook omdat de VS het soldij van de soldaten niet meer zal kunnen betalen en er op eigen grondgebied zulke grote rellen zullen ontstaan, dat er zelfs binnen het leger opstanden uit voort kunnen komen. Ook valt te verwachten dat de troepen op eigen bodem orde op zaken moeten komen stellen.

Anders gezegd: het soldij kan nog wel worden betaald met die oneindig bijgedrukte dollars, maar de gezinnen van de soldaten zullen (net als de rest van de bevolking) last hebben van hyperinflatie, waardoor ze niet meer kunnen rondkomen en dus zullen gaan klagen.

Donald Trump zal zijn handen vol hebben aan de machtsstrijd om het Witte Huis, want waarschijnlijk zal hij de democraten en de mainstream media de schuld geven van financiering en het opstoken van de rellen en zo zal er een oorlog ontstaan tussen links en rechts, waarbij vele Amerikanen de wapens op zullen pakken. Wie daar als winnaar uit zal komen laat ik nog even in het midden, maar mijns inziens zal Israël een rol gaan spelen in het eindresultaat van die burgeroorlog.

De opkomst van Turkije

De dollar als wereld handelsstandaard is dus al failliet. Soaedi-Arabië heeft laten zien het laatste zetje te willen geven, dus die relatie met de VS is ook kapot. Er is echt een machtsverschuiving van mega proporties aanstaande.

In eerdere artikelen noemde ik al dat we steeds getuige zijn van de strijd tussen West en Oost. Daarin zien we het altijd weer gebruikte spel van dualisme (tegenstellingen). Het is het oude spel van het West Romeins Rijk versus het Oost Romeins Rijk. Waar de VS de afgelopen jaren het West Romeins Rijk is gaan vertegenwoordigen, zal Turkije de herrijzing van het Oost Romeinse (Byzantijnse) Rijk vertegenwoordigen, gemaskeerd achter de wederopstanding van het Ottomaanse Rijk.

Dit lijkt gepaard te gaan met een partnerschip met (historische vijand) Rusland, waarbij de zetel van het Oost Romeinse Rijk zich nu nog in Moskou bevindt. Die zetel zou wel eens terug kunnen komen naar het voormalige Constantinopel (het huidige Istanboel). Of dat via een conflict met Rusland zal verlopen of uiteindelijk toch via een partnership, is nog koffiedik kijken, maar gezien de huidige relatie tussen Putin en Erdogan, lijkt een vriendschap (al dan niet een geforceerde vriendschap) het meest aannemelijk.

Wat de media ons in de afgelopen jaren nooit hebben laten zien, is hoe sterk de positie van Turkije eigenlijk geworden is. Wij denken nog steeds dat het wel een aardig vakantieland is, maar dat de Turkse economie maar een beetje halfslachtig is en we verder niet te veel van Turkije moeten verwachten. Het tegendeel is waar. Verdiept u echt eens in de militaire industrie die het land heeft opgebouwd (zie onderstaande filmpje) en verdiept u vooral eens in de internationale relaties van Turkije.

Wist u dat Turkije al jaren lang achter de schermen bezig is geweest om een islamitische tegenhanger van de NAVO op te tuigen? De naam van deze tegenhanger is ASSAM en in omvang, militaire slagkracht en productie capaciteiten (belangrijk voor een oorlog), zal dit ASSAM de NAVO doen verbleken. Turkije heeft een hele slimme dubbelrol gespeeld en heeft de NAVO van binnenuit leren kennen. Ondertussen heeft het haar eigen islamitische tegenhanger opgetuigd. Lees dit artikel voor meer details en lees verder onder het filmpje.

Het masterscript

Mijn voorspelling is dus als volgt samen te vatten. We gaan een burgeroorlog in de VS tegemoet zien. De dollar zal vallen (mensen zullen met hun spaargeld vluchten naar goud en bitcoin als de banken omvallen) en de NAVO zal simultaan uit elkaar spatten. Ook op Europees grondgebied zullen we opgestookte rellen tussen links en rechts en verschillende etniciteiten gaan zien, maar niet zo erg als in de VS, omdat de bevolking daar nu eenmaal zwaar bewapend is.

Het coronavirus zal onderdeel uitmaken van het spel behorende bij het masterscript en als extra katalysator in de te verwachten chaos dienen. Wat is er nu mooier dan een rellende bevolking die zich niet aan social distancing houdt en voor massale besmettingen zorgt met een gigantische uitbraak tot gevolg. Dan hebben we niet alleen grote groepen mensen die elkaar naar het leven staan, maar ook nog eens het (Bill Gates designed) virus dat voor een massale uitroeiing kan zorgen. Een ideaal mengsel voor de scriptmasters.

We gaan dus nog paar hele heftige maanden tegemoet zien na deze zomer. En Turkije zal dat alles aangrijpen voor meerdere doelen en met meerdere redenen als geloofwaardig alibi, maar zeker voor de inname van Europa.

De EU heeft tijdens de coronacrisis laten zien niet voor eenduidigheid te kunnen zorgen. Het mistte leiderschap. De EU vormt al langer een doorn in het oog van Erdogan, omdat het zich maar niet aan de vluchtelingendeal wil houden en Turkije niet laat toetreden tot die EU. Turkije zal dus de reddende sterke arm kunnen vormen die orde op zaken komt stellen.

Dat alles zal beginnen met een Blitzkrieg op Griekenland. Dat land moet als eerste worden ingenomen, omdat dat het olie-gas conflict uit de weg ruimt. Bovendien is het makkelijk doorstoten vanuit Griekenland richting de Balkan en de rest van Europa. Die Blitzkrieg op Griekenland is dichterbij dan u denkt. Dagelijks nemen de conflicten aan de grens toe (zie hier).

Al met al zal het West Romeinse Rijk dus iets in macht inboeten en zal het Oost Romeinse Rijk (het herrijzende Ottomaanse Rijk) in macht groeien.

Mijns inziens (zoals genoemd in het boek) zal er vervolgens nog een oorlog om Jeruzalem komen. Die oorlog zal plaatsvinden tussen het enigszins verzwakte West Romeinse Rijk en het herrezen Oost Romeinse Rijk. Dat heeft niet alleen met politieke, militaire of economische redenen te maken; dat heeft ook te maken met het masterscript dat is te herleiden uit religieuze profetieën en uit de documenten van de vrijmetselarij. Lees daarom het boek, zodat u het masterscript leert begrijpen en de voorspellingen u volledig helder worden.

Wilt u meer weten over het masterscript, de voorspelling van de einddatum in 2045 en waartoe dit alles moet leiden, lees dan zowel het boek als de aanvullende artikelen onder deze link.

uw boek

Footnote

China zal zich mogelijk afzijdig houden en kan aan het einde van die wereldoorlog orde op zaken komen stellen om de New World Order te installeren.

Bron linkvermeldingen: zerohedge.com

1K Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (14)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Joris Michels schreef:

  Wederom bedankt!

 2. ZandInOgen schreef:

  de usual suspects komen weer uit hun hol gekropen om hun aloude adagium te prediken. Neem toch lkkr een drion pil..

  Kissinger: Failure to establish post-COVID new world order ‘could set the world on fire’

  The famous presidential foreign policy adviser demanded ‘a global collaborative vision and program’ and adherence to the ‘principles of the liberal world order.’
  https://www.lifesitenews.com/news/kissinger-failure-to-establish-post-covid-new-world-order-could-set-the-world-on-fire

 3. Zonnetje schreef:

  Goed stuk, goede analyse. Tja, het is toch veelzeggend dat de supermoslim Erdogan Israel nimmer aanpakt of aanvalt in het kader van de zogenaamde tegenstelling islam/judaism. Het is een grote sham aan de top werken Zij allemaal samen, dezelfde club wat Zij verbergen voor de eigen bevolking. De tegenstellingen zijn voor de bühne om de gewone bevolking er onder te houden en te managen. Ga er maar van uit dat geen enkele moslim Nederland was toegelaten als die tegenstellingen echt geweest zouden zijn. List en bedrog door de jongens van het script met verzonnen achternamen en een verzonnen aristocratie. Teken de petitie van Martin NU!

 4. Future schreef:

  Nou hier is hij dan de wet om je letterlijk te mogen muilkorven. Maar gelukkig is hij maar tijdelijk zzzzzzz
  En gans het volk staat te juichen, het land gered door meneer de Jonge en zijn super hard werkende mede strijders. Saluut

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5144731/coronavirus-afstand-houden-nieuwe-wet-hugo-de-jonge

 5. Benzo Wakker schreef:

  Hi Martijn,

  Even geheel off-topic, maar dat filmpje van Paul de Leeuw en ‘Keesje’ Groenteman (pedo + occulte symboliek 1993) waarin hij het jongetje Keesje op tv kust en allerlei andere rare seksuele dingen doet, is weer viraal aan het gaan. Wordt in Chili overal verspreid.

  Zie hier bericht uit de MSM van gister:

  https://www.superguide.nl/nieuws/paul-de-leeuw-wil-niet-reageren-op-pedofiele-filmpje-tv

  Paul heeft er jaren geleden voor gezorgd dat dit filmpje van youtube verwijderd is, maar het duikt nu opeens op in Chili. Heb contact gehad met dat instagram account, en je site gedeeld! Het recht zal zegevieren

  • Analyze schreef:

   ja natuurlijk nemen de usual suspects het voor hem op santegoeds, moszkowcz te walgelijk voor woorden. Het is van cruciaal belang te weten hoe die khazare kop aan adoptiekinderen is gekomen? Bestaan de ouders van de kinderen nog, zijn de papieren in orde gezien de massale adoptiefraude in madurodam zeer relevante vragen. Tevens dienen de kinderen uit voorzorg psychologisch en medisch onderzocht te worden.

 6. Riffian schreef:

  We zien in Amerika een bolshevik revolutie 2.0 geheel volgens script en we weten allemaal wie er achter de eerste revolutie in Rusland zat met alle gevolgen van dien. Lees Aleksandr Solzhenitsyn voor meer details: https://archive.org/details/AleksandrSolzhenitsyn200YearsTogether

 7. Chip schreef:

  “Op 30 december 2019 schreef ik een artikel waarin ik stelde dat 2020 een heel heftig jaar zou worden en feitelijk zijn tot nu toe alle voorspellingen die ik deed uitgekomen, zij het dat de agenda normaliter stapsgewijs uitgerold wordt, maar nu als een tsunami over ons heen kwam.”

  Klopt, ik herinner me dat nog, ofschoon ik me er niet veel bij kon voorstellen. (buiten de verdere verloedering natuurlijk)
  Ik begrijp het Trump-plaatje nu.

  Trump staat eigenlijk symbool voor het feit dat de slechten sinds mensenheugenis altijd verliezen tegenover het goede, en dat dat goede, altijd een onverwachte wending geeft dat het slechte – hoe uitgekiend ook – niet had voorzien.

  Ze zijn zeer hopeloos, en het kan gevaarlijk worden.
  Overigens zielig om te zien hoe ze voortdurend het volk trachten te manipuleren in het denken dat de chaos die nu heerst, het werk van Trump moet zijn.
  Trump heeft ons druppelsgewijs voorgelicht, waardoor we nu weten dat de verloederde steden het werk van de Democraten zijn, en niet can Trump, zoals ze de wereld willen laten geloven: “Trump is President van Amerika, kijk hoe zijn steden erbij liggen, wil jij verdere verloedering, stem dan Trump.”

  Waar zij niet schijnen te kunnen vatten dat we dat het steden zijn die door de Democraten gerund worden, net om Trump in een kwaad daglicht te stellen.
  Gaan zij ervan uit dat het volk incapabel is om corruptie te spotten en dat de Democraten altijd de waarheid spreken, omdat zij het zeggen?
  Dat is zielig, de mensen weten ondertussen dat er een wereldwijde staatsgreep aan de gang is, en dat Trump zich hiertegen aan het verzetten is.
  Trump is mogelijks onze laatste hoop, (want het beleid van de Democraten komt altijd Europa op) en net hierom zullen de mensen massaal op hem stemmen.
  Ze zullen de verkiezingen proberen vervalsen, Trump assassineren, nog meer illegalen optrommelen enz..
  Als Trump de verkiezingen wint, durven zij nuclear aan te vallen, want ze hebben niets meer te verliezen.
  Maar Trump zal hier rekening mee houden.

  Als het deze man lukt om in zijn tweede termijn de toekomst van een vrije Westerse wereld te verzekeren, en zich van de hoogverraders kan ontdoen, (wereldwijd mogelijks) dan hoop ik dat de gehele mensheid knielt, en ditmaal niet gedwongen zoals bij de BLM-tugs.

  Een standbeeld zal hij krijgen, maar ik hoop met de gehele mensheid op hetzelfde tijdstip te kunnen buigen.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten