‘Waarom complottheorieën niet kloppen’ aldus Marius Engelbrecht

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 4 september 2020 24 Comments

bron: mariusengelbrecht.nlVia een lezer werd ik gewezen op een artikel van Marius Engelbrecht, waarin uitgebreid wordt uitgelegd waarom complottheorieën niet zouden kloppen en zo gevaarlijk zijn. Het leek me nuttig dat artikel eens aan u voor te leggen om te laten zien hoe de rol van gecontroleerde oppositie (en haar veel genoemde bewuste vermenging van waarheid met nonsense) wordt aangewend om kritisch denken af te serveren als een gevaar voor de samenleving

Het is essentieel dat u dit gaat doorzien en ontdekt hoe de rol van mensen als Janet Ossebaard en Ronald Bernard, maar ook de populaire kanalen als die van Lange Frans en Robert Jensen worden gebruikt om dit stigma op te kunnen bouwen.

Marius Engelbrecht verwijst in zijn kritiek juist naar die gecontroleerde oppositie en daar wringt hem precies de schoen.

Als je als staat wilt dat kritiek afgevangen wordt om in later stadium afgeserveerd te kunnen worden als iets voor gekkies, is het reuze handig om je eigen pionnen naar voren te schuiven om die complottheorieën te doen vermengen met halve waarheden of foutieve informatie. Engelbrecht komt op zich met gedeeltelijk terechte kritiek, maar lijkt één belangrijk element over het hoofd te zien (verder onder het plaatje), namelijk:

fotobron: redd.it

Een belangrijke rode draad in het artikel van Engelbrecht is dat hij niet gelooft in de heimelijke rol van geheime organisaties, waarbij hij de focus steeds legt op die bewust ingebouwde foutieve informatie van de gecontroleerde oppositie. Begrijpt u nu hoe belangrijk het is dat ik die rol van die gecontroleerde oppositie steeds zo benadruk?

Natuurlijk zal Marius dit wegwuiven als een volgende onbewijsbare complottheorie. Telkens beroept hij zich er in zijn stuk namelijk op dat je met bewijs op de proppen moet komen. Als iets echter in het geheim gebeurt, is het per definitie niet aantoonbaar. Dan kun je alleen aan de contouren zien dat er rook is en dus ergens vuur moet zijn. Nergens hoor ik historicus Engelbrecht een verwijzing geven naar onderstaande opmerking van Winston Churchill, die oh zo veelzeggend is:

 In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War (London: Allen Lane, 2004) pagina 39: “I know it will, because I shall write that history.”

Churchill gaf hier duidelijk de arrogantie van de macht weer, namelijk dat die macht in staat is om de geschiedenis zelf naar haar hand te zetten. Als Engelbrecht dus in zijn stuk steeds opnieuw laat doorschemeren dat je altijd met bewijs op de proppen moet komen, gaat hij duidelijk voorbij aan de arrogantie van de macht en aan de mogelijkheid om niet alleen de geschiedenis, maar ook de actualiteit naar haar hand te zetten.

Engelbrecht begint zijn stuk dan ook met het betitelen van complotdenkers als mensen met structureel wantrouwen. Als historicus zou hij echter moeten weten dat wantrouwen tegen de macht soms niet alleen nuttig, maar ook zeer noodzakelijk is! Als in de jaren ’30 van de vorige eeuw de Duitse bevolking niet alleen wantrouwend, maar zelfs structureel wantrouwend naar Adolf Hitler was geweest had dat wellicht enigszins bijgedragen aan een compleet ander verloop van de geschiedenis en tientallen miljoenen doden kunnen voorkomen. Ik wil Engelbrecht dan ook op zijn vingers tikken over dit standpunt.

Laat ik zijn artikel eens ontleden en de “gescoorde punten voor open doel” even onder de loep nemen en voorzien van commentaar. Ik ga niet zijn gehele stuk hier becommentariëren, want feitelijk is het analyseren van de inleiding al voldoende om u het gevaarlijke karakter van zijn kritiek te laten zien. De rest van zijn stuk is eigenlijk slechts een uitweiding op zijn foutieve aannames. Daarom volsta ik hier met een commentaar op de inleiding. De rest van het stuk kunt u daarna zelf prima analyseren.

Citaat:

Ze zijn helemaal hot op het ogenblik en vliegen wereldwijd over het internet: complottheorieën. Ideeën die eerst alleen in de verste uithoeken van de publieke opinie serieus werden genomen zijn opeens heel populair. Volgens een opiniepeiling van Ipsos gelooft 15 % van de Nederlanders in meer of mindere mate in complottheorieën. FvD-stemmers en PVV-stemmers zijn er het meest bevattelijk voor, op wat afstand gevolgd door SP. Aan de andere kant zijn GroenLinks- en PvdA-stemmers er het minst gevoelig voor, gevolgd door D66. In de Verenigde Staten schijnt 28 % van de bevolking te geloven dat de corona-pandemie geënsceneerd is. In complotberichten worden mensen van duistere machtsplannen beschuldigd, politici in de eerste plaats, wetenschappers en medici ook (die zouden ons met virussen en vaccins ziek willen maken), Bill Gates helemaal (die zou miljoenen mensen willen vermoorden). De laatste maanden zien we ook uit alternatieve en spirituele hoek veel complotverhalen komen. Facebook en YouTube staan er vol mee. Ik maak me daar zorgen over. We hoeven het echt  niet over alles eens te zijn, maar geschiedvervalsing, leugens en het ongefundeerd beschuldigen van mensen gaan voor mij over een grens. Daarom schrijf ik dit stuk. Over nepnieuws en denkfouten, Illuminati, antisemitisme en racisme, John F. Kennedy, WikiLeaks, Bill Gates en onze gezamenlijke toekomst.

Ideeën die eerst alleen in de verste uithoeken van de publieke opinie serieus werden genomen zijn opeens heel populair.” Als historicus zou Engelbrecht deze stelling van ‘de verste uithoeken van de publieke opinie’ toch moeten onderbouwen met cijfers, maar alleen al het feit dat Engelbrecht er vanuit gaat dat peilingbureau’s per definitie correct peilen is al een stellingname die niet klopt. Als we alleen al eens kijken naar deze recente peiling van Maurice de Hond, waaruit zou blijken dat 55% van de Nederlanders best een mondkapje zou willen dragen en we dat leggen naast de peiling gedaan door deze site onder een vergelijkbaar aantal mensen, dan is daarvan de uitslag 98% tegen.

Natuurlijk kun je dan zeggen dat die peilingbureau’s een veel breder publiek hebben of een veel-meer-representatief-beeld van de samenleving geven dan de lezers van deze website, maar dat is een iets te lichtzinnige aanname. Wie bepaalt immers de toelatingscommissie tot zo’n peilingspannel als dat van bijvoorbeeld peil.nl of andere peilingsburea’s en van welke invloed is dat? Bovendien is in veel peilingen gebleken dat de wijze waarop de vraagstelling is opgebouwd, het antwoord voor meerdere interpretaties openlaat.

Het meest opvallend is echter de volgende opmerking: “We hoeven het echt niet over alles eens te zijn, maar geschiedvervalsing, leugens en het ongefundeerd beschuldigen van mensen gaan voor mij over een grens.” Als je als historicus de mogelijkheid van geschiedvervalsing ontkent, hoef ik alleen maar even opnieuw naar de opmerking van Winston Churchill te verwijzen. Als historicus is het juist essentieel de mogelijkheid van geschiedvervalsing mee te nemen in je zienswijze, omdat het simpelweg een historisch feit is dat geschiedvervalsing onderdeel van de geschiedenis is.

In de verwijzing naar denkfouten en leugens moet ik blijven wijzen op de naïviteit van Engelbrecht die blijkbaar nog nooit van het begrip gecontroleerde oppositie heeft gehoord. Kent hij als historicus de geschiedenis wel of ontkent hij simpelweg bepaalde factoren daaruit? Hoe gevaarlijk is dit Engelbrecht-gedachtegoed als we met leiders als Adolf Hitler te maken hebben en we de mogelijkheid van kritisch nadenken willen uitbannen. Juist een historicus zou het belang van kritisch nadenken moeten stimuleren, omdat je daarmee fascisme kan helpen voorkomen.

Als je geen kritiek meer tolereert omdat je elke kritiek wegzet als complottheorie en daarmee keihard voorbij gaat aan de mogelijkheid van geschiedvervalsing, propaganda of manipulatie, zet je feitelijk de deur open voor totalitair fascisme.

Citaat:

Kort samengevat gaan complottheorieën ervan uit dat onze wereld in het geheim wordt bestuurd door een club griezelige figuren, meestal Illuminati maar in verschillende verhalen ook joden, Zionisten, Vrijmetselaren en in de wildere versies reptielen of pleiadische ruimtewezens. Deze willen ons in hun macht krijgen en gebruiken daarvoor politici, banken, immigranten, Big Pharma, terroristische aanslagen en nu dus ook corona. Een van de doelen is mensen ziek te maken en een gedeelte van de mensheid te elimineren (via vaccinaties en straling, vandaar de 5G uitrol). De politiek zoals wij die zien is poppenkast, bedoeld om het werkelijke spel te camoufleren. De mainstream media zijn volledig ‘in handen van’ en proberen ons steeds meer allemaal hetzelfde te laten denken. De meeste mensen zoals ik en misschien ook jij hebben dit helemaal niet in de gaten en werken braaf mee. Als je kranten en regulier nieuws volgt ben je al ‘gehersenspoeld door de media’ en in feite in hun macht. Maar gelukkig, aldus complotdenkers, worden er steeds meer mensen wakker en gaan zelf op onderzoek uit. Met ‘onderzoek’ wordt in deze kringen bedoeld: sites bezoeken en YouTube-films bekijken.

Meneer Engelbrecht toch. Als u de website van Martin Vrijland bijvoorbeeld eens gevolgd zou hebben en even iets verder gekeken had dan uw neus lang is, dan had u tot de ontdekking kunnen komen dat u precies het spel van gecontroleerde oppositie beschrijft. Het doel van die oppositie is juist datgene wat u doet: alles op een grote hoop gooien, zodat het kind met het badwater weggegooid kan worden.

Ik beschreef dat uitermate gedetailleerd in dit artikel en vele andere. Het verbaast mij dat u de platte aarde dwaalspoortheorie nog bent vergeten te noemen.

Het doel van die gecontroleerde oppositie is juist dat zij de massa de indruk moeten wekken dat iedereen die een kritische mening heeft, behoort tot de groep die nu zo gepromoot wordt in de alternatieve media. De censuurmachines van social media als Facebook en Twitter laten deze websites en hun ideeën maar wat graag door, zodat iedereen deze (bewust vals) gekleurde ideeën op het netvlies krijgt. Ook mainstream media zetten maar wat graag Willem Engel, Lange Frans, Robert Jensen en vele anderen op het netvlies van de massa; zij het dan met een vleugje kritiek (vergelijkbaar met die van u).

Dit heeft een doel. Dat doel is dat kritisch denken gekoppeld moet worden aan een duidelijk herkenbaar stigma gekoppeld aan duidelijk herkenbare onderwerpen. U doet daar zelf ook heel goed aan mee en feitelijk heeft u dat in deze alinea prachtig samengevat. Het is echter belangrijk om te erkennen dat u hier juist het spel van gecontroleerde oppositie beschrijft. Zij moeten ideeën de wereld in bazuinen die gedeeltelijk correct en gedeeltelijk onwaar zijn, om ze later af te kunnen serveren en zo oprecht-kritische denkers te koppelen aan onwaarheden, halve waarheden of leugens. Vandaar dat ik zei dat u punten voor open doel scoort.

Ik ga dan nog even voorbij aan de mogelijkheid dat er een leger social media bewakers bestaat die de discussie kunnen beïnvloeden. Dat zult u waarschijnlijk wederom afdoen als een complotgedachte, maar bij onze Oosterburen bestond ook decennia lang een leger aan Inoffizieler Mitarbeiter en als je dat in die tijd had beweert was je vermoedelijk bestempeld als complotdenker. Als historicus moet u wel uw geschiedenis kennen en niet ontkennen dat complottheorieën soms gewoon complotfeiten zijn gebleken.

Als je dan ook nog eens beweert dat mainstream media niet een sterk machtsblok zijn, heb je simpelweg besloten zienderogen blind te willen zijn. We hoeven recent alleen maar even naar Turkije te kijken om te ontdekken hoe makkelijk je de media “op kunt schonen” en naar je hand kunt zetten. De illusie dat dit alleen in Verweggistan gebeurt en dat westerse democratieën vrij zijn van media manipulatie of totale beheersing van die media is de historicus Engelbrecht blijkbaar ontgaan.

We hoeven alleen maar even te kijken naar de macht van de media in de tijd van ‘weapons of mass disctruction’ als alibi om Irak binnen te vallen. Geen enkele media die daar kritische vragen over stelde en de politieke leiders van toen kregen over het gehele spectrum aan media de volledige ruimte om hun propaganda te verkondigen. Dat George Bush, Tony Blair en Jan Peter Balkenende later volledig door de mand vielen is vervolgens niet alleen ongestraft gebleven door diezelfde media, maar bewijst tevens onomstotelijk dat de media in de zak van de macht zitten. Zij serveren elke kritiek op deze bewuste list en bedrog om die oorlog te starten nog steeds af in de hoek van complotdenkers of rechts gedachtegoed, terwijl ook hier een complottheorie complotfeit is gebleken.

Citaat:

Als je complotsites en films bekijkt zie je een mengeling van ultra-rechtse retoriek, gothic fantasy en sciencefiction. Er zijn de meer politieke sites van de Alt Right beweging (zoals Breitbart, InfoWars, NineForNews), vaak open of verborgen racistisch, met als grote vijanden de elite, de media en alles wat links is. De laatste jaren is de QAnon-beweging heel populair, volgens welke de wereld geregeerd wordt door een linkse elite van pedofielen en satansaanbidders. Er zijn ook de New Age-sites (zoals van David Icke en in Nederland Janet Ossebaard) met als grote vijanden geheime genootschappen en verder alles wat met straling en vaccinatie te maken heeft. Dan zijn er nog antivaccinatie- en alternatief medische sites (zoals Mercola). Er zijn natuurlijk verschillende richtingen, van de echte diehards die geloven dat de Illuminati de wereld besturen tot mensen voor wie dat niet zo hoeft, maar die wel geloven dat de huidige pandemie geënsceneerd is. Om ons 5G op te dringen of zo. Verder zien we een opvallende overlap tussen extreem-rechts en de berichten uit alternatieve en spirituele hoek. Ik dacht altijd dat dit erg verschillende groepen waren, maar ze lijken elkaar gevonden te hebben in een gemeenschappelijk wantrouwen van politiek, overheid  en wetenschap en ook in grote weerzin tegen regelgeving en beperkingen: ‘Onze vrijheden worden afgenomen! Dictatuur!’

Wederom gaat Engelbrecht hier volledig mee in het gecontroleerde oppositiespel. Hij verwijst dan ook naar alle hier op de site reeds veel besproken websites en stromingen waarvan we allang geduid hadden dat die gecontroleerde oppositie zijn. Niet voor niets hielp Donald Trump de alternatieve media website Infowars bij het grote publiek op de kaart zetten tijdens de verkiezingen van 2016. We zien diezelfde rol in Nederland nu weggelegd voor onder andere Robert Jensen.

Het is de bedoeling dat elke vorm van kritiek aan die rechtse politieke kleur gekoppeld wordt en aan het duidelijk gedefinieerde stigma ‘complotdenken’. Dat merk wordt dus vooral (bewust) gekoppeld aan Donald Trump. Dit merk moet heel groot worden neergezet en moet aan alle duidelijke kenmerken voldoen. Van al die kenmerken moet de massa weten dat die behoort tot dat merk ‘rechts’ en dat merk ‘complotdenken’, ‘Q Anon’ en ‘Trump’.

Zo kun je elke vorm van kritisch nadenken koppelen aan dat merk en als iemand kritiek heeft zeggen: “Oh, jij bent zo’n complotdenker“, zonder naar de inhoud te luisteren. Het is immers al een duidelijk gedefinieerd merk en het gedachtegoed zal wel min of meer hetzelfde zijn als dat van Alex Jones (Infowars.com) of Robert Jensen (Jensen.nl).

Zo kun je dus mensen met oprechte kritiek koppelen aan die merken Infowars, Jensen, Janed Ossebaard, Lange Frans, Q Anon, Trump enzovoort. En laat die groep nou juist net als vangnet dienen. Zij moeten dus iedereen die enige vorm van kritiek heeft afvangen en aan boord van de vangnetvloot hijsen.

Hun verhalen zitten echter vermengd met bewust ingebouwde fouten en dwaalsporen. Die dwaalspoortheorieën worden natuurlijk door Engelbrecht aangegrepen en dat was precies de bedoeling van die dwaalspoortheorieën. Q Anon, Janet Ossebaard, (en noem alle merkvertegenwoordigers maar op) hebben een merk opgebouwd waarin waarheden vermengd zijn met dwaalspoortheorieën. Engelbrecht kan scoren voor open doel.

Heb je dan dat merk heel duidelijk zichtbaar op de kaart gezet, dan blaas je de vangnetvloot op met een schandaal en kun je alle gevaarlijke complotdenkers aanwijzen als het gevaar voor de maatschappij en ze opsluiten in heropvoedingskampen. Dat dat in zichzelf zo fascistisch is als de pest, wordt door historicus Marius Engelbrecht maar even over het hoofd gezien.

Als je het regiem van Adolf Hitler in de jaren dertig tot ’45 bekijkt, zou je kunnen stellen dat het de vergelijkbare illuminatie en Joden complottheorieën waren die het fascisme en de Jodenvervolging in de hand werkten. Dat is precies waar Engelbrecht zich op beroept. Die stelling is echter niet juist. Het toenmalige regiem heeft vooral laten zien dat je elk gedachtegoed tussen de oren van de mensen kunt krijgen als je alle media in je zak hebt en propaganda toepast. Het zijn dus niet zozeer de complottheorieën over joden of de illuminatie geweest die het succes van Adolf Hitler hielpen groeien; het was de propagandamachine die elk gedachtegoed kan helpen nestelen in de geloofsovertuiging van de massa.

En wacht eens even! Wat was er eigenlijk ook al weer waar van die geschiedenis als we de tekst van Winston Churchill er nog even bij halen? Hoeveel generaties heb je eigenlijk nodig om een verhaal aan te passen of een bevolking ergens van te overtuigen? Met de huidige middelen van media en social media en rekening houdend met de mogelijkheid dat de oppositie niet vrij, maar gecontroleerd is, moet historicus Engelbrecht zich diep schamen dat hij zo makkelijk een roze bril opzet en mee doet aan dit stigmatiseren.

Juist de geschiedenis heeft laten zien dat stigmatiseren leidt tot fascisme. Het begint met duidelijke labels en daarna begint de grote schoonmaak van die mensen met die duidelijk aangebrachte labels. De razzia’s liggen op de loer en de jodenster is vervangen door het stigma complotdenker. De complotdenker is straks het gevaar voor de medemens. Dat voorzetje geeft Engelbrecht al met zijn opmerking: “dan kan complotdenken dus desastreus zijn“.

Wat daadwerkelijk desastreus kan zijn, is dat we de van boven opgelegde waarheid niet langer mogen bekritiseren. Dat is het voorportaal voor fascisme. Juist de tweede wereldoorlog heeft laten zien dat het wegsnoeien van kritiek uit de maatschappij leidt tot fascisme. De door Marius Engelbrecht onuitgesproken voorgestelde vorm van gedachtepolitie is dus levensgevaarlijk!

Steun nu mijn werk zodat ik door kan blijven gaan met het schrijven van dit soort artikelen en wordt lid:

word lid

Bron linkvermeldingen: mariusengelbrecht.nl, winstonchurchill.hillsdale.edu

één muisklik en u steunt de echt onafhankelijke journalistiek nu het meer dan ooit telt [uw steun]
108 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (24)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Thomas van der Zande schreef:

  Ik vind dit (opnieuw) een erg goed artikel. Dankje

 2. Zonnetje schreef:

  Who the …. is Marius Engelbrecht? Weer zo eentje die aandacht zoekt en de feiten niet wenst te kennen en niet op feiten ingaat omdat de feiten hem niet uitkomen. Hij is niet interessant en niet relevant wat mij betreft.!

 3. Vrijheid schreef:

  Duidelijk artikel.
  Ik hoor het nu regelmatig als ik alleen al vertel dat deze maatregelen niets met gezondheid te maken hebben. O, jij bent zo’n complotdenker.
  Nee, dat ben ik niet. Ik ben een waarheid zoeker.

  Dankjewel voor je hulp al die jaren bij het steeds weer dieper ontdekken van de waarheid.

 4. guppy schreef:

  Maakt deze engel zich ook druk wat de paus zijn volgelingen wijs maakt zonder bewijs.

  Noach was ook een complot gekkie om een ark te bouwen waar geen water te bekennen was.

  Martin is de Noach van deze tijd alleen nu zijn er iets meer die hem wel serieus nemen en weten dat je zuiver van dna moet blijven om niet te verzuipen.

  Of je alles nou wel of niet letterlijk of figuurlijk neemt doet er niet zoveel toe. Het gaat om de keuze maken tussen alle informatie die je waarneemt/ontvangt.

  Behaalde resultaten uit het verleden bieden garantie voor een nieuwe ronde of toch maar een andere weg inslaan?

  Ik zie jullie in ieder geval op een ander niveau, vrij van manipulatie door verdwaalde figuren die zelf niet door hebben dat ze de weg kwijt zijn.

  Ik wens jullie allen een lekker weekend 😎

 5. Layla Songfull schreef:

  Grandioze analyse, dank! Het wordt tijd om iedereen die de gaslighting die gaande is, ontkent in een vangnet af te serveren als Fascist. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Terwijl de cijfers op 0 staan bij het RIVM gaan oproepen tot hardere maatregelen. Eerst stellen dat mondkapjes geen ene moer helpen om overdracht van bacteriedeeltjes/virussen te voorkomen. En dan de volgende week ze overal verplicht stellen in het ‘arme’ openbaar vervoer. Dit is moedwillig mensen loskoppelen van hun eigen gezonde onderscheidings-vermogen. Eindeloos zijn de voorbeelden.
  Vervolgens het gegeven dat alle wakkere kritiek wordt weggehaald onder posts van de media en politiek. En dat facebook e.d daarvoor gebruikt worden, om deze mensen te blokkeren. Op google is steeds minder ondersteunend bewijs te vinden, het wordt met rap tempo van het internet gehaald.
  Behalve de ‘controlled opposition’ thema’s.
  Een fascistischer dictatuur-beweging als deze, die wereldwijd is, is ongekend wreed en misdadig.
  En valt onder de noemer; ‘gek maken’.
  Iedereen heeft het recht onderzoek te doen naar wat hier al honderden jaren gaande is.
  Royal fake actors. In drie woorden is alles gezegd.

 6. Jos De Jong schreef:

  Martin, je toont eens te meer aan dat we niet de ‘gekkies’ zijn hier, maar juist de mensen die met goede analyses komen en verbanden weten te leggen.

 7. Analyze schreef:

  Er is een all out offensief gaande tegen andersdenkende cq. kritische denkers dat lijkt me duidelijk. Gelijktijdig verschijnen er columns/artikelen van usual suspects in de lame stream media om de status quo te beschermen, het officiële narratief te ondersteunen en de ‘complot denkers’ / aluhoedjes te torpederen.

  Het is dat die tommie wieringa al kaal is:

  Gevaarlijke gekken

  Er zijn verstandige mensen die beweren dat je de wanen van complotdenkers beter serieus kunt nemen in plaats van er lacherig over te doen.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/05/gevaarlijke-gekken-a4010917

 8. ClairVoyance schreef:

  “Het weefsel van onze samenzwe..Leving….. ” oeps, freudiaanse verspreking. minuut 2:42
  Ook voor de rest heel knap voorgelezen voor iemand met een 737 vliegbrevet. Bijna zonder haperen.

  • Analyze schreef:

   Wat een visionair is het toch er komt een (kroon) crisis aan. Tsja zou het?

   • Riffian schreef:

    Ik merk op dat men hier op de site nou niet bepaald Koningsgezind is:

    Waar veel Nederlanders somberen over de economie en hun toekomst, zit het met de koopkracht van de koning volgend jaar wel snor. In de begroting voor volgend jaar is voor hem een grondwettelijke uitkering opgenomen van 998.000 euro.

    Ook Máxima erop vooruit
    Voor koningin Máxima staat een bedrag van 396.000 euro in de boeken. Dat is 5 procent meer dan in de begroting van 2019 werd opgenomen.

    Amalia krijgt eigen uitkering
    Bijzonder volgend jaar is dat de opvolger van de huidige koning, kroonprinses Amalia, daadwerkelijk een uitkering gaat ontvangen, omdat zij 18 jaar wordt.
    https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5183814/baanzekere-koning-gaat-er-ook-volgend-jaar-flink-op-vooruit

    • Martin Vrijland schreef:

     Koningsgezind is een ingeprogrammeerd, aangeleerd, er in gestampt programmaatje dat door ouders aan kinderen doorgegeven wordt, in kerken gepromoot wordt, op scholen aangeleerd wordt, met een grote feestdag leuk gemaakt wordt, maar niets meer en niets minder is dan institutioneel racisme.

     Dus het zou opmerkelijker moeten zijn dat zoveel mensen koningsgezind zijn. Het argument “zo is het nu eenmaal” is een beetje dom.

     • marcos schreef:

      stockholm syndroom?

     • Zonnetje schreef:

      Om uberhaupt te kunnen inprogrammeren heeft het koningshuis wel pure macht nodig. Die hebben zij door de grondwet en bijna alle wetten waar de goedkeuring van de koning noodzaak is dat iemand uberhaupt benoemd kan worden. Het is dan ook logisch bij wie de loyaliteit ligt als iemand benoemd wordt.. Zo’n iemand wordt niet zomaar benoemd. Personen worden gegroomed. getest enz. Vergeet ook zeker niet de financiele macht, al dan via bv’s, nv’s, offshore constructies enz enz. van de koning waarvan het nog maar de vraag is of de belastingdienst dat controleert. Ik geloof het zeker niet.

      De slaven van Madurodam hebben geen hoog iq maar wel een survival iq en weten donders goed dat alles in Madurodam direct of indirect door het koningshuis bepaald wordt. Er is namelijk geen oppositie in dit land!. Om die reden houden de slaven hun mond. In dit land wonen de meest perfecte slaven. Tja. we leven in een subtiele, stille, sneaky dictatuur. De slaven in Madurodam zijn bang, onderschat dat niet, en zeker niet vanwege corona. Die angst bepaalt hun kruiperigheid. Door corona is naar boven gekomen. dat die angst er diep in zit.

     • Martin Vrijland schreef:

      @zonnetje

      De belastingdienst is van de staat en dus van de koning..je gaat jezelf niet controleren

    • ZalmInBlik schreef:

     De gemiddelde madurodam bewoner vindt het heerlijk om fiscaal genomen te worden en te doneren. Sterker nog de website voor de aanGIFTes ligt dan gewoon plat, leuker kunnen we het niet maken.

 9. ClairVoyance schreef:

  ik heb dat meesterwerk van engelbrecht gelezen. Ik pik er even één dingetje uit. Bilderberg.
  Hoe weet hij wat daar besproken en niet besproken wordt? Als zelfs die Karel van Wolferen zegt dat hij niet weet wat ze daar met elkaar bekokstoven (minuut 4:46 tot 5:26) hoe weet Engelbrecht dat dan wel?

 10. ClairVoyance schreef:

  hier is de video met Karel “ik weet ook niet wat ze daar bespreken in onderonsjes” Bilderberg: https://www.youtube.com/watch?v=S6tsTdKg9zg&t=663s

 11. Zonnetje schreef:

  @ Martin, precies! Het is nu echt wel de hoogste tijd dat de koning, ministers en het parlement aftreden.
  As soon as possible.

 12. ClairVoyance schreef:

  Marius Engelbrecht, we begrijpen dat het gedoe rond wereldredder George Soros een complottheorie is, maar wat een raar gedoe allemaal bij fox news dan eigenlijk. Een rare man zegt dat Soros de Antifa Riots financiert en dan branden er opeens een paar draadjes door in de studio. Snapt u het ? https://www.youtube.com/watch?v=DWaAC_TsIKQ

 13. ClairVoyance schreef:

  Teleportatie bestaat ! Debunk dat maar eens zonder hardop een complottheorie te ventileren Marius Engelbrecht

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten