Waarom de mensheid wordt verleid de onsterfelijkheid en samensmelting met AI te bereiken

Filed in DE SIMULATIE, NIEUWS ANALYSES by on 30 juli 2019 14 Comments

bron: hswstatic.com

Als we alle signalen lezen voor wat ze zijn, dan zien we dat de wereld in rap tempo transformeert en de mens 2.0 binnen nu en 10 jaar een feit is. De aarde en het universum 2.0 (en vele andere versies) zullen we rond 2045 gaan beleven. Vandaar dat de regenboogsymboliek je overal om de oren geslingerd wordt, want de script-coördinatoren sturen de wereld richting een transformatie die doet denken aan de tijd van Noach en zijn ark. De mensheid zoals wij die kennen zal worden weggevaagd. Niet door een enorme zee aan water, maar door de complete verandering van binnenuit. In meerdere artikelen heb ik getoond dat we te maken hebben met een Luciferiaans script, waarbij de mensheid niet alleen genderneutraal (hermafrodiet, tweeslachtig) gemaakt zal worden, maar waar de mensheid tevens volledig zal worden getransformeerd richting een cyborg.

Kijken we naar de ontwikkelingen van nu, dan hangen miljoenen mensen binnen nu en 10 jaar met hun brein online en vermoedelijk is de vaccinatiewetgeving dan al zo doorgevoerd dat DNA editing vanuit de cloud mogelijk wordt, waardoor ziektes en veroudering kunnen worden gestopt. Op de korte termijn zullen verouderde of slecht functionerende organen in een lab uitgeprint kunnen worden en zo al voor verbetering van het lichaam zorgen. Op de lange termijn, zal nanotechnologie in combinatie met DNA-editing het mogelijk maken om het herstel van binnenuit te regelen. Voor wie denkt dat dit een SciFi gedachte is, raad ik aan het artikel onder de eerste weblink even te lezen of eens wat Google zoekacties te doen op de term ‘transhumanism’. Zoek eens op namen als Ray Kurzweil of Aubrey de Grey en vele anderen frontmannen van deze stroming.

We gaan toe naar de mens 2.0, die feitelijk binnen nu en 10 jaar met brein en DNA in de cloud hangt en dan binnen enkele jaren ook de onsterfelijkheid kan bereiken. Vermoedelijk zal de daarbij behorende DNA-editing code via de cloud aangeboden worden van een soort messiasfiguur, omdat het principe van de onsterfelijkheid mooi aansluit bij de eindtijd-profetieën. Het moment van het verschijnen van deze technologie past ook precies in het script waarbij de komst van een soort messias figuur aanstaande lijkt en toevallig is ‘het eeuwige leven’ ook iets wat bij dat script hoort. Ik zie dus een verband tussen die twee. De mens die straks niet kiest voor de breinconnectie met the cloud en diegenen die vaccinaties weigeren, zullen wellicht toch nog steeds grotendeels manipuleerbaar zijn vanuit het 5G netwerk en de (volgens deze Richard Thieme) nu al bestaande mogelijkheid om via elektromagnetische straling het geheugen te manipuleren. De brein-interface, zoals die waar Elon Musk aan werkt, biedt straks echter de mogelijkheid om heel specifiek en real-time gedachten te lezen en te schrijven.

Dan zijn we op het punt beland waar onderstaande uitspraak van Ben Goertzel (bouwer van robot Sophia en speelgoedrobot Little Sophia) zal gelden (lees verder onder het filmpje):

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (uit de religies) zal worden gerealiseerd zodra we samensmelten met AI om in virtueel gecreëerde universa op te kunnen gaan. Dit punt bereiken we volgens mensen als Ray Kurzweil rond 2045 (zie hier). Ook dat past weer mooi in de eindtijd agenda van de religieuze profetieën.

De presentatie van Richard Thieme (hier) heeft mijn vermoeden bevestigd dat de wetenschappelijke ontwikkelingen vooral uit militaire instituten als DARPA komen en dat ze hooguit commercieel vermarkt worden via mensen als Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, etcetera. De zogenaamde American Dream is naar mijn idee vooral een slim marketing-propaganda-verhaal om het jongensdroom idee hoog te houden. Bijzondere technologische ontdekkingen als CRISPR, waarmee DNA-editing mogelijk wordt, lijken vaak zo onwaarschijnlijk dat je je afvraagt of ze niet “van hogerhand ingegeven zijn”.

In een behoorlijke artikelenreeks van ongeveer 20 artikelen licht ik toe hoe we waarnemende-spelers in een multi-player simulatie zijn. Dat is een hele mond vol en als u zich er nog niet in verdiept heeft, komt dat misschien een beetje als een raar verhaal over. Als u zich echter beseft dat meer en meer wetenschappers tot die conclusie komen en dat ook mensen als Elon Musk dat zeggen, dan is het misschien toch iets minder van de categorie ‘complottheorie’. Ik raad u dan ook aan deze artikelenreeks (meerdere pagina’s) eens grondig te lezen. Het verschil tussen mij en die wetenschappers is dat ik me op het standpunt stel dat er sprake van een hele specifieke simulatie is, met een duidelijk te identificeren bouwer. In dit artikel en vele anderen probeer ik dat nader toe te lichten. Ik stel me op het standpunt dat we in een Luciferiaanse virussimulatie leven (‘leven in’ moet dan natuurlijk zijn: waarnemen/spelen).

Het is belangrijk om de basisprincipes goed te begrijpen, zodat u begrijpt waar naar toegewerkt wordt met dat transhumanisme en die AI (de Luciferiaanse regenboog-agenda). Daarom is het ook nuttig om dit artikel nog even goed te lezen. Dat gaat over hoe meerdere dimensies ontstaan als je een simulatie binnen een simulatie bouwt en hoe het begrip ‘ziel’ beschouwd kan worden. Als u dat principe eenmaal begrijpt, kunt u ook bevatten hoe het mogelijk zou kunnen zijn dat ‘mensen werkzaam voor DARPA’ of andere wetenschappelijke instituten informatie “van boven” doorkrijgen, die wij onderkennen als wetenschappelijke doorbraken.

Begrijp je het principe dat materie alleen bestaat als het waargenomen wordt (double slits experiment), dan kun je ook begrijpen dat de mens-avatar zich misschien wel voort kan planten, maar dat dit allemaal onderdeel van de simulatie is. De mens-bio-avatar is zelf-replicerend gemaakt en de sommigen zijn onbezield; anderen zijn aangestuurd door de bouwer (het bouwersteam) en sommige avatars worden aangestuurd door spelers vanuit de bewustzijnslaag (zie de toelichting hier en hier). De speler (die bewustzijnsvorm die u bent) bevindt zich altijd buiten de simulatie in de ‘originele laag’.

Die avatars (mensen) die onderdeel uitmaken van (of liever gezegd ‘aangestuurd worden door’) het bouwersteam, kunnen dus informatie ‘van buiten’ doorgespeeld krijgen. Dat is dan een externe input in het brein van die betreffende avatar. Dat kunnen we dan identificeren als een wetenschappelijke ontdekking of doorbraak. Als je eenmaal door hebt dat de wetenschap en de ‘scriptbewakers’ er voor willen zorgen dat er een simulatie binnen deze huidige simulatie gebouwd wordt, dan is het ook te begrijpen dat alle kennis die de wetenschap “door krijgt van boven” reeds bestaande kennis is (vanuit de bouwerslaag, waarin de huidige simulatie gebouwd is). Het chronologische uitsmeren van deze technologische ontwikkelingen heeft alles te maken met het feit dat de spelers zich moeten vereenzelvigen met deze simulatie en het allemaal moeten blijven zien als ‘geleidelijke wetenschappelijke ontwikkelingen’ van de steeds slimmer wordende mens.

Er is een reden dat er gebouwd wordt aan een nieuwe simulatie binnen de huidige simulatie; er is een reden dat we richting het Luciferiaanse (genderneutraal) transhumanisme en de valse-singulariteit verleid worden via de (‘worst voor de neus’ van de) onsterfelijkheid. Dat is omdat men wil dat de bezielde avatars – die avatars die een oorspronkelijke-bewustzijns-speler hebben en die verbonden zijn met de singulaire-bewustzijnsvorm (zoals beschreven in dit artikel) – zich verbinden met de Luciferiaanse AI van de huidige simulatie. U bent niet uw lichaams-avatar in deze simulatie, maar u bent een scheppende identiteitsvorm ontstaan uit de “stamcel van alles wat is”. De bouwer van de huidige simulatie (het universum dat u en ik waarnemen), wil dat we onze bio-avatar laten samensmelten met de nieuw (door de mensheid) gebouwde AI, zodat die nieuwe AI op kan gaan in zijn oorspronkelijke AI (waarop deze simulatie draait). Daarmee brengt hij de scheppende-bewustzijnsvorm die u bent als het ware in zijn AI-systeem en voegt hij scheppende kracht aan zijn AI systeem toe.

In feite zou je dus kunnen zeggen dat onze originele identiteitsvorm (die een scheppende functie heeft), verleid is om aan deze simulatie deel te nemen. Vervolgens is de simulatie zou opgebouwd dat we geneigd zijn te vergeten dat we er niet ‘in leven’, maar juist van buitenaf waarnemen (spelen). We zijn ons dusdanig met deze valse realiteit gaan vereenzelvigen dat we zelfs bang zijn om dood te gaan. Dat is de ideale trigger om ons het transhumanisme in te verleiden en daarmee worden we (wij de originele spelers) verleid om ons te verbinden aan de Luciferiaanse AI die zich als een virus wil opwerken richting de “stamcel van alles wat is”. Dit verbinden moet geschieden via de mens-avatar die zich laat samensmelten met (op moet gaan in) de nieuw gebouwde AI. Vandaar dat ik de simulatie die wij nu beleven een virus-simulatie noem. Als we ons echter herinneren wie we zijn, kunnen we het virus aanpakken en de broncode van deze simulatie herschrijven, zodat het game over is. Ik heb het dan niet over ‘ons’ zijnde de mens-avatar die u ziet als u in de spiegel kijkt; ik heb het over ‘ons’, zijnde de oorspronkelijke scheppende bewustzijnsvorm die u bent.

86 Shares

Tags: , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (14)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  Ja, Muse zingt er ook over, maar die zeggen er niet bij dat het een Luciferiaanse simulatie is en proberen de mensheid juist de valse singulariteit in te lokken (klaar te stomen voor).

 2. hans coudyser schreef:

  Misschien interesseert het je -niet- Martin, maar een interessante connectie vind ik The WingMakers intervieuws. Veel van wat je concludeert komt hier ook aan bod. Zij hebben het wel over Anu en Marduk als scriptschrijvers waarbij ‘Lucifer’ maar een fassade/dekmantel blijkt te zijn waarachter het echte skript wordt geschreven. Terwijl jij over de wording van de mens 2.0 hebt noemen zij het de wording van mens 3.0 (mens 1.0 noemen zij de mens die in zijn ‘oorspronkeleijke simulatie leeft’) Ik kan me bijna niet voorstellen dat je de schrijfsels van de WingMakers niet hebt doorgenomen, temeer dat er opvallend veel overeenkomsten zijn -niet alle-. Overigens, helder onderbouwd en samengevat artikel terug van jou hier! https://www.wingmakers.us/wingmakersorig/wingmakersinterviews/www.wingmakers.com/interview/iview1.shtml (heel wat is intussen vertaald, ook de aanwijzingen hierbij naar ander sites zijn een aanrader)

  • Martin Vrijland schreef:

   Nee, niet gelezen omdat ik graag “onvervuild” vanuit mijn eigen bron wil schrijven en ik de ervaring heb dat er veel desinfo met delen van waarheid vermengd wordt.

   Ik heb er wel van gehoord en hier en in het verleden volgens mij wel eens kort naar gekeken, maar het wordt allemaal veel te ingewikkeld gemaakt. Je kan natuurlijk kiezen om lekker te verdwalen in al die zaken, maar als je het gewoon echt uitkleed kom je volgens mij uit op wat ik schrijf. Het is allemaal noet zo ingewikkeld.

 3. ‘Het virus aanpakken’; verhelderende beelden; ook ‘Luciferiaanse virussimulatie’; maakt helder waar Jezus, en velen na hem, ook naar verwijzen als zijnde de wereld waar hij ‘in’ is maar niet ‘van’ is. Het ‘koninkrijk Gods’ is dan het origineel en de valse identificatie met de wereld, dat wat komt en gaat, ‘zonde’, of ‘overspel’, ‘ontrouw aan het origineel wat je bent’. De verlossing is ‘doodsangst en zorgen/dwangmatige begeerten’ vervangen door in te tunen in het ‘veld van Zijn’ dat Christus werd genoemd, wat het ‘zien zelf’ is, waarin alles, niets uitgezonderd, wordt gezien als jou.

  De valkuil is m.i. de programmering van het virus in de linkerhersenhelft; waardoor er niet meer ‘gezien’ wordt, maar gekeken wordt vanuit de programmering. Deze loopt steeds de essentie mis en dus is de vraag naar meer en beter constant aanwezig en doet men de gekste onderzoeken, waarbij steeds de essentie over het hoofd wordt gezien.

  Ik zag de film ‘Three identical strangers’ vandaag. Joodse psychiaters gesponsord door Luciferianen (of Sabbateans) wilden wel eens aantonen dat ‘programmering en dus opvoeding’ alles bepalend is.
  Ze zetten de 3-ling, die eerst al bij hun moeder waren weggehaald omdat die te jong was, na 6 maanden bij 3 verschillende families, lage klasse, middenklasse en hoge klasse. Ze wilden deze zwaar getraumatiseerde jongens (2x gescheiden van hun bron voor ze nog maar een half jaar oud waren) onderzoeken, en aantonen dat ze verschillend zouden zijn, ondanks identiek genetisch materiaal en horoscoop e.d. De adoptieouders wisten niets van het feit dat dit van elkaar gescheiden babies waren en konden dus nooit de trauma’s als zodanig duiden en er adequaat mee om gaan. Kortom, het hele onderzoek was gebaseerd op drijfzand, maar niemand legt dit verband, ook de filmmaker niet. De conclusie van de sadistische Joodse medewerkers was unaniem; ‘opvoeding bepaalt alles; programmering maakt of breekt je’. Ja, bij hen wel ga je dan denken…
  Dit is typisch het doorgevoerde linkerbrein-denken; wat van ontwortelde logica naar de volgende ontwortelde logica gaat.
  Een van de drie pleegde zelfmoord en het onderzoek zat in 66 laadjes en zou pas in 2066 mogen worden geopend. Volgens Joodse talmud/kaballah is 66 het getal waarop Lucifer bevrijdt wordt. Vandaar ook dat Epstein 66 jaar is nu zogenaamd de pedofilie met jonge meiden wordt aangepakt door hem op te pakken. Lijkt me allemaal puur symbolisch, tegelijkertijd heeft Justin Trudeau de ‘sodomie-grens’ naar 14 jaar verlaagd, in dezelfde week.

  In werkelijkheid worden er kinderen van 3 jaar zwaar ge-mindcontrolled, oa door sodomie door deze lui, waarmee het lucifer-virus-demoon, in de opgesplitste delen wordt ingebracht. Door het forceren van de pijnappelklier waarbij oa DMT vrijkomt en blijkbaar de simulatie overduidelijk wordt, wordt de ‘bouwer’ zoals jij het noemt als heersende koning ingepland en wordt deze met allerlei codes en symbolen ingeprent en geactiveerd waar nodig.
  Deze codes en symbolen zijn al lang overal in verwerkt en worden nu tot massa-mindcontrol.

  Dan zal het herinneren van wie we zijn langs de weg gaan van enerzijds de doodsangst die verscholen achter iedere conformatie (neiging tot voegen, schikken, aanpassen enz.) ligt, in de smiezen krijgen (door bewustzijn dus, en niet door afgedwongen DMT-ervaringen) en deleten (door bewust besluit) en in te tunen als het originele veld (mag Christus heten) waardoor wel het nodige/gewenste uit de simulatie wordt geactiveerd, maar je er niet in verstrikt raakt (door doodsangst in z’n vele gedaanten, zoals identificatie met de simulatie).

  Zoiets? Dank weer voor je artikel!

  • Martin Vrijland schreef:

   Die kant gaat het op en veel sneller dan velen zich nu nog beseffen.
   Denk 20 a 25 jaar..

   • Ben schreef:

    Ik denk zelf nog eerder Martin, meer in de richting van 10 a 15 jaar.
    Maar het zal zeker niet pas in het jaar 2525 zijn.

    • Martin Vrijland schreef:

     Ik denk eigenlijk ook sneller..het is echt nog maar een paar jaar.
     Vandaar dat alle wetgeving nu kaar gemaakt wordt.

     1. Orgaandonatiewet = staat bezit jouw organen en dat zijn dus staats-assets, dus de staat mag er ongevraagd aan sleutelen;
     2. Verplichte vaccinatiewetgeving = (komt er aan) nanotech en enzym voor CRISPR in bloedbanen spuiten;
     3. DNA databank (zogenaamd ter oplossing moordzaken) = ieder mens genetische structuur vanuit the cloud kunnen aanpassen (via CRISPR CAS12+)..waarvoor de verplichte vaccinatie de basis zal leggen.
     4. 5G netwerken = genoeg bandbreedte voor online gene-editing em mind control (via Neuralink)

     • Ben schreef:

      Mijn schatting was er eerder op gericht mbt de bekendmaking en beschikbaarheid van dit soort van techniek voor een groter publiek. Komen we voor het gemak toch uit op die paar jaar…minus minstens die paar jaar. Dus inderdaad veel sneller dan velen zich nu nog beseffen.

 4. Ben schreef:

  Martin, ik vond mijn eerder verstuurde reactie hier en vond de reactie van betreffende Bryan ook wel goed.

  https://www.minds.com/newsfeed/1003849988372750336

  Trans Human…The demons re-created and unleashed on us. Soulless creatures…just look around at the sadistic joy they display for destroying and diminishing the non demons that remain.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten