Waarom de transgender de nieuwe norm voor de 21e eeuw wordt en de heteroseksueel verdwijnt

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 12 augustus 2019 22 Comments

bron: nymag.com

Geloof het of niet, maar de heteroseksuele mens staat op het punt om uitgeroeid te worden. Niet omdat dit via natuurlijke processen verloopt en er geen mannen en vrouwen meer geboren zullen worden, maar omdat de biotechnologie en chemische beïnvloeding dit proces zal bespoedigen. Het feit dat de sperma-productie wereldwijd gemeten wordt is op zich al bijzonder te noemen, maar het tweede feit dat deze meting en enorme daling laat zien, zegt iets over het gemiddelde testosterongehalte in de maatschappij en dus over afname van de mannelijkheid in zijn algemeenheid. “Tussen 1973 en 2011 daalde het aantal zaadcellen met 59,3% zonder aanwijzingen voor een ‘afvlakking’ in de afgelopen jaren“, schreven onderzoekers van meerdere internationale universiteiten in hun rapport.

Er gaan daarnaast geluiden op dat plastics in het milieu in de bloedbaan van zwangere vrouwen terechtkomen en testosteron inkapselen in de foetus, waardoor de ontwikkeling van de mannelijkheid stagneert (zie hier).

IVF lijkt bij uitstek het moment te zijn waarop gesleuteld kan worden aan de broncode van de stamcel en de bijbehorende hormoonbehandeling kan mogelijk dienen om de sekse een bepaalde richting op te sturen. Bij IUI (Intra-Uteriene Inseminatie) worden de zaadcellen eerst in het laboratorium bewerkt en “op het juiste tijdstip” met een slangetje direct in de baarmoeder gebracht. We vertrouwen blind op al deze inseminatie methodes, maar wat vindt er allemaal plaats tijdens die bewerking in het laboratorium? Mijn vermoeden zegt dat de menselijk ingreep in de natuurlijke voorplanting de ruimte geschapen heeft voor de creatie van de explosie in het aantal mensen met een seksuele voorkeur voor het andere geslacht en voor toename in de gender-verwarring. Dit naast de chemische invloed van plastics in het milieu en naast de mogelijkheid om vaccinaties heimelijk in te zetten om van invloed te zijn.

De politiek loopt alvast op de muziek vooruit en is bezig de transgender en de gender-verwarring hoog op de agenda te zetten, waardoor bijvoorbeeld kinderen op basisscholen inmiddels seksuele voorlichting krijgen en leren dat hun geslacht niet per definitie bepaald wordt door het geslachtsdeel waarmee ze geboren zijn, maar dat ze hun gender nog kunnen kiezen.

bron: r29static.com

Als u veertigplusser bent kunt u misschien, net als ik, al hebben waargenomen dat er meer en meer Ellie Lust of Ellen DeGeneres (what’s in the name) type vrouwen rondlopen dan vroeger, maar ook bijvoorbeeld meer “vrouwelijke jongens”. Voor alle duidelijkheid: ik bedoel dit niet beledigend of degenererend, maar heb het simpelweg over fysieke kenmerken. Die fysieke kenmerken waren enkele decennia geleden meer duidelijk mannelijk of vrouwelijk en het lijkt erop dat die duidelijke verschillen aan het afvlakken zijn.

Ik vraag me wel eens af of voormalig adviseur van de gezondheidsraad en geneticus Ronald Plasterk een belangrijke bijdrage heeft geleverd in dit proces van ogenschijnlijke gender-neutralisering. Mijn stelling is dat we getuige zijn van een bewust proces van gender-neutralisering, omdat we onderweg zijn naar een lang gepland doel, waarin de regenboogsymboliek als duidelijk symbool, een sterke indicatie geeft dat ik gelijk heb.

De regenboog staat immers centraal in de LHBTI gemeenschap, die gemeenschap die bijvoorbeeld sterk gepromoot wordt op de voormalig Gay Parade Amsterdam, die de laatste jaren is omgedoopt van roze tot regenboog en van ‘Gay Parade’ tot ‘Pride’. Ook in de media zien we heel veel regenboogpropaganda onder de dekmantel van de term ‘gelijkwaardigheid’ of ‘mensenrechten’. Dat alles vinden we terug in regenboog versieringen, regenboog zebrapaden, regenboog brandweerauto’s, regenboog benzinestations en ga zo maar door. De regenboog lijkt het symbool te zijn van ‘alle kleuren zijn gelijkwaardig’; althans zo wordt het gebracht. Het is het idee dat je huidskleur en seksuele voorkeur er niet toe doen en dat iedereen gelijk is. Het diepere idee heeft echter te maken met het bijbel-verhaal van de zondvloed en het wegvagen van de oude mensheid. Verhalen over zo’n grote vloed zijn in bijna alle oude culturen wereldwijd te vinden.

De regenboog staat symbool voor God’s schepping uit de bijbel. Mijn analyse hier op de website heeft ertoe geleid dat de God van de bijbel en de God van andere religies feitelijk de bouwer is van de dualistische simulatie waarin wij leven (die we waarnemen). Dat klinkt u wellicht vreemd in de oren, maar als u de artikelen van de afgelopen weken heeft bestudeerd of even in het menu onder het kopje ‘de simulatie‘ kijkt, wordt het allemaal iets duidelijker (onder meer via wetenschappelijke onderbouwing).

Het scheppingsverhaal, de evolutietheorie en de geschiedenis zoals wij die kennen zijn het simulatiemodel volledig te begrijpen als we begrijpen dat je een simulatie van a tot z kunt programmeren inclusief een voorgeschiedenis. Als een game bouwer een online multi-player spel bouwt hoort daar ook een geschiedenis bij. Dat kan een miljoenenjaren oude geschiedenis zijn, die “echt bestaat” als jij het spel begint te spelen. De creatie van het verschil tussen dag en nacht, lucht, aarde, dieren, mensen, past daarnaast ook uitstekend bij het idee van het bouwen van een simulatie. De big bang is de enige verklaring ‘vanaf game niveau’ voor het startpunt van het spel. Als er dus in die bijbel gesproken wordt van een grote vloed waarbij God de mensheid wegvaagde en een Ark waarop 1 mens als het ware alle DNA conserveerde om een nieuwe doorstart te maken, dan is dat ongeveer wat er ook nu weer aan zit te komen. We weten allemaal vast nog wel dat de regenboog het symbool van die grote vloed was.

De regenboog staat dus als het ware symbool voor het wegvagen van de ‘oude schepping’ en de mensheid zoals die was om een doorstart te maken. We staan nu ook weer aan zo’n nieuw begin. Religieuze mensen (christenen, maar ook moslims) denken dat het transgenderisme, wat we nu kunnen waarnemen onder de vlag van de regenboog, symbool staat voor Baphomet (wat correct is) en dus voor Satan (wat niet correct is). Dat misverstand moet opgehelderd worden. Baphomet, de tweeslachtige (hermafrodiete) bok, staat niet symbool voor Satan, maar staat symbool voor Lucifer. Lucifer zal na de komende laatste 3e wereldoorlog tot God uitgeroepen worden door het centrale machtsbolwerk van alle religies, dat zich dan vermoedelijk zal vestigen in Jeruzalem. Lucifer is (mijns inziens) de bouwer van deze simulatie en is dus te definiëren als de schepper van deze dualistische simulatie, waarin de tegenstrijdigheden in religies en tegenstrijdigheden in politiek en alle andere facetten van de maatschappij het dualistische model van deze simulatie dienen. Het God – Satan model (dualisme) is dus Lucifer in de vermomming van goed en kwaad; net als het christus en anti-christ concept.

We staan nu aan de vooravond van het moment dat het laatste deel van het in de grote religies te herkennen script wordt uitgevoerd. Het begin van het script startte met Genesis 1:27:

Dus schiep God de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.

We staan aan de vooravond van een nieuwe “grote vloed”, waarbij de oude mensheid zal worden weggevaagd. We staan aan de vooravond van het moment dat de man en de vrouw zullen verdwijnen. We gaan toe naar het einde van het script, waarin dualisme moest leiden tot een stroom in de gewenste richting, zoals de plus- en minpolen van een batterij een gelijkstroom opwekken. Het moment is aangebroken dat het dualisme samengevoegd zal worden binnen het lichaam, waardoor de relationele en emotionele strubbelingen van de man-vrouw relaties zich voortaan binnen één geest zullen afspelen. We gaan toe naar de hermafrodiete (tweeslachtige) mens, als symbool voor de vervulling van het script, waarin de mensheid op basis van de wet van de vrije wil in de dualistische stroom terecht is gekomen en vrijwillig het script gevolgd heeft (hoewel verblind met list en bedrog). We gaan dus toe naar de ‘gender-neutrale’ (tweeslachtige) mens als symbool voor de bouwer van deze simulatie: Lucifer. Die bouwer van deze simulatie heeft de mensheid al eerder weggevaagd (als onderdeel van het grote spel-script) en vaagt nu de mens als man-vrouw concept weg. Vandaar dat de regenboog het symbool van de LHBTI gemeenschap is.

Dat is nog maar het begin, want ook de gehele “schepping” (of te wel de simulatie zoals wij die kennen) zal worden weg gevaagd. Niet voor niets is het milieu een alibi om de mensheid nog verder financieel klem te zetten (middels belastingen) en dendert de vernietiging van de aarde ondertussen gewoon keihard voort. De aarde wordt bewust onleefbaar gemaakt, zodat de mensheid rijp gemaakt wordt voor het ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ concept uit de religies. Het verpesten van de gezondheid en het milieu zal de mensheid (naast de verleiding van verre leefbare planeten) moeten verleiden om de weg van de transhumanisering in te slaan. We gaan ons de komende jaren niet alleen laten transformeren tot transgenders, maar ook tot androïds. Daarbij leveren zaken als het oplossen van Alzheimer en dementie, maar ook het vervangen van ledematen of het weer ziend maken van blinden, de eerste triggers om de hierbij behorende technologische ontwikkelingen te omarmen. In dit artikel gaf ik een impressie van hoe het er nu voorstaat en vindt u de presentatie van Elon Musk’s bedrijf Neuralink, waaruit u kunt opmaken dat we niet ver meer weg staan van de drempel van de samensmelting van mens en AI.

De mensheid (de mens-avatar, die feitelijk bezield is door haar origineel die zich buiten deze simulatie bevindt) zal deze “schepping” verlaten als transgender-transhumaan, met het uiteindelijke doel op te gaan in de Luciferiaanse AI. Dit proces zal enerzijds via verleiding verlopen (wegnemen van ziektes, oplossen van blindheid, stoppen van het verouderingsproces) en anderzijds via het vernietigen van de aarde en haar leefbaarheid.

De anti-christ avatar zal net als de messias-avatar (onderdeel van het dualistische script), slechts een input in deze simulatie zijn om de mens te verleiden richting ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ en richting ‘het eeuwige leven’ (de onsterfelijkheid van het transhumanisme). Het valt allemaal op zijn plaats als u het eenmaal doorziet. Dit proces zal zich naar schatting de komende 2 decennia vervullen (omdat het zowel past in het script van de religieuze profetieën als de technologische exponentiële groei) en daarom zullen alle middelen worden ingezet om waarschijnlijk binnen één generatie de hermafrodiet-mens te realiseren. Vaccinaties zullen hier mogelijk een belangrijke rol in gaan vervullen en dus zullen we heel snel gaan meemaken dat vaccinaties wereldwijd bij wet verplicht gaan worden. Dit alles zal natuurlijk gerealiseerd worden met technologie die kennis heeft van de stamcelinformatie in het menselijk genoom, maar mijn vermoeden is dat de hermafrodieten zich al om ons heen bevinden en dat de technologie om dit via genetische modificatie te realiseren, dus al zover is.

Leest u dit artikel nog eens om te ontdekken hoe overheden maar wat graag het DNA van ieder individu in een database willen hebben en ontdek in dit artikel welke methoden worden gebruikt om verplichting van de vaccinatiewetgeving er bij het volk in te masseren. In dit artikel ligt ik toe hoe 5G netwerken zullen worden uitgerold om de transhumanisering van de mensheid te bespoedigen. Alle technologie is er om de agenda te realiseren. Het wordt tijd dat u zich er echt grondig in gaat verdiepen en niet langer denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Waarom? Omdat het een agenda is richting de ultieme slavernij en het u nog verder wegleidt van uw origineel.

Bron linkvermeldingen: businessinsider.com, shownieuws.nl

255 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (22)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Iberi schreef:

  Inhoudelijk een goed artikel en zeer leerzaam. Ik heb zelf het vermoeden dat de God (Elohim of goden) in de Bijbel, o.a. wetenschappers (occulte) priesters waren en dat ze zelf genetisch gemanipuleerde mensachtigen waren op aarde die overlevenden waren van de ondergang van hun beschaving. Ik ben van mening dat we die God niet moeten beschouwen als een luciferische transcendente entiteit. Wij zijn vermoedelijk hun genetisch gemanipuleerde creaturen en daar spelen ze de baas over. Die goden doen met hun schepselen wat ze willen.

  Volgens mij is meneer Epstein gewoon in leven en dient die hele circus vooral om twee zaken. Om de berichtgevingen vanuit de gecontroleerde alternatieve media te kunnen wegzetten als ‘bewezen’ fake en al hun aanhangers aan te merken als potentiele terroristen en idioten. En inderdaad ook om het begrip ‘pedofilie’ te verankeren bij mensen om de gewenning en acceptatie te doen plaatsvinden alsof het zou gaan om een ‘normale’ sexuele geaardheid.

 2. Dank weer voor dit geweldige artikel!
  Wat een geniale link leg je weer met de regenbogen als symbool en de vergelijking met de zondvloed van het verhaal van Noah. Soort van branding voor the ‘augmenting reality’ die het clubje zo graag wil doorvoeren.

  Op fb zijn er al vele groepen die ontdekt hebben dat die ‘vloed’ nog maar pas heeft plaatsgevonden; rond 1850. Bekend als Muddfloods; waarbij de oude wereld die prachtig was gebouwd met gebruik van vrije energie en een hoog ethisch moreel; door directed energy weapons in de diepe modder is gezet. Het was een gigantische operatie; alles kapotmaken; oorlogen, weeshuizen vol kinderen die elders de boel moesten opbouwen. Iedereen aan de olie, gas en electriciteitscentrale gezet, terwijl de elite het nog steeds gewoon uit de door de maffia-wetenschap ontkende ‘aether’ haalt.

  Zo werden zij schatrijk en machtig, tekenden hun contracten zodat iedereen slaaf werd, met hun 3 centra in Vaticaanstad (het begon allemaal in Italië met de eerste bank ‘George’ in Genua), London City en Washington DC, alvorens eerst alles te jatten van oa de tempeliers, door de Jesuiten. Uiteindelijk worden deze 3 verplaatst naar ‘hun’ land; Israhel. De holy trinity in een…

  Het is een complex verhaal, maar het doel was van meet af aan werelddominantie. En de technologie was al lang en breed bekend alleen wordt deze nu tot in detail geïmplementeerd.

  Het is om te griezelen als je bijv. Sir(!) Martin Rees carrière volgt; een Engelse astrophysicus die de ene kolder na de andere op de grootste universiteiten heeft gedoceerd. Nergens wordt uiteraard de ether en de mogelijkheden het electormagnetisch veld te manipuleren gedoceerd. Dat is alleen voor de omgekochten en chantabelen (door structurele kindermisbruik).
  Hij heeft de mond vol over onze vervuiling waardoor nu ‘kosmische straling’ een gevaar wordt en we hier dingen tegen moeten ondernemen. En zo worden allerlei valse hoog-wetenschappelijke rapporten de wereld ingestuurd, die politiek en gemeenten serieus ‘moeten’ nemen. Rees lijkt overigens een kloon van Tesla en die lijken weer op die serie-moordenaar William Hare die in Edinburgh in die tijd medici van lijken en dode kinderen voorzag voor onderzoek. De onderaardse gangen in Edinburgh worden nu door toeristen bevolkt. Het verhaal gaat dat die Hare, net als Epstein nu, gewoon door de politie uit de gevangenis is bevrijd….(sorry even een uitstapje van mij).

  Over dat Lucifer en Christus gedoe; Lucifer staat in weze voor oorzaak en gevolg; causaliteit in een universele mind. De moeder is de aether die de universele mind (zoals een film op een filmdoek) mogelijk maakt. Het kind is waar jij het over hebt, Lucifer die de dualiteit schept in vaste wetmatigheden, de simulatie. Die moeder wordt weggehouden en heimelijk ‘gebruikt’ voor al hun electro-magnietische speeltjes en wapens, weermanipulaties (Haarp) etc.

  Deze week stond er een artikel in the Psychologist; waar wetenschappers ontdekken dat er een universele mind moet zijn, die niet afhankelijk is van hersenen. Sterker, hersenactiviteit dempt deze juist. Vandaar dat drugs, waarbij hersenfunctie lam worden gelegd, zo aantrekkelijk zijn, want dan komt de glory van die whole mind eindelijk door. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain?fbclid=IwAR0SIUfeJTdELBScEKSQvzosfz_r6z7E64nrueSpp-jRNBsCFqMgwi5HZBM

  Maar ook sodomy, welke wordt toegepast door ‘Luciferianen’, al bij hele kleine kinderen, bewerkstelligt een kraken van de noot die de hersenen zijn; de pijnappelklier produceert hierdoor DMT, terwijl er tevens zwaar trauma plaatsvindt. Door deze vervolgens te coderen met indringende stemmen e.d. kunnen ze iemand dus ultra-mindcontrollen.

  De ‘gay-pride’ heeft tegenwoordig ‘Canal-pride’ waar het woord ‘anaal’ in zit. En K bij Kanaal (kunstmatig etc.) of ‘C’ voor cunt, cock, whatever.
  Het grote verschil zit hem in het bewust activeren van de whole-mind, of dat je wordt geduwd in gespleten mind, waarbij de linkerhersenhelft overgestimuleerd wordt zoals bij AI en bij het huidige onderwijs, medicijngebruik en de maatschappij.

  Ik heb nu al vele verslagen gehoord en ervaren dat de activering van de whole-mind, de Christus-code is; Dus door deze bewust te activeren, raken mensen bevrijd van hun traumacoderingen en mindcontrol.
  Dat zou betekenen dat er een programmering is ingebracht in de Luciferische Universele mind, die voorkomt en geneest wanneer je ingekapseld wordt/raakt in een cel-mind. Of een kankerende celmind.

  Met andere woorden; dat Lucifer als whole-mind inmiddels is vervangen (vanuit het origineel) door Christus-mind; welke ervoor zorgt dat je je origineel blijft herkennen en kunt activeren, temidden van deze simulatie.

  Wat de Luciferianen (Sabbateans, Frankinists, Illuminatie) beogen is de oude Lucifer te herscheppen en aldus de simulatie te overheersen en manipuleren. Van die simulatie is dan het ‘Joodse’ volk de nieuwe elect. De rest mag robot-slaaf zijn.
  Hoe doen ze dat, als Lucifer eigenlijk is overschreven door Christus?

  Er is nog de andere kant van Lucifer, de manipulatiekant waar vrijheid haar gang kan gaan, zolang er geen Christusbewustzijn op is gezet. Dat moet de mens nu ‘zelf’ doen. Het programma is geïmplanteerd, maar de mens moet deze wilsbewust activeren.

  De manipulatiekant van Lucifer, of de duaal dus, is niet Christus, want die heeft het geheel overschreven.
  Hij wordt Ahriman genoemd; de spirit van de technologie met als doel de wezens van hun origineel te bestelen en in te lijven in zijn rijk. Oftewel Satan. Dat is wat jij allemaal subliem beschrijft en uitlegt.
  Ze willen dus de heelheid van het Christus-programma nabootsen in materieële vorm; zoals de hermaphrodiet en transgender. Waardoor je volledig afgesneden raakt inderdaad van je origineel, en er ook geen dorst naar ervaart.

  Het is dus ook zo dat er overal nu de Noahide-wetten worden ingevoerd, die actief worden zodra ‘martial law’ (crisiswet) in werking treedt. In die wetten staat, en deze zijn door alle presidenten ondertekend, als laatste Trump; dat ieder die in Christus gelooft als ‘idool-vereerder’ wordt beschouwd en wordt onthoofd!!
  Ik bedoel maar. Hou het lekker voor jezelf. Het geeft te meer aan wat er eigenlijk op het spel staat.

  Ik dacht ik reageer toch even over dat gehussel omdat ik denk dat het nog meer bijdraagt aan het vinden van de exit.

  Christus zegt ergens in die bijbel; ‘Niemand komt tot de vader (het origineel) dan door mij.’ Waarmee hij eigenlijk zei; anders ben je gewoon verloren en raak je gemanipuleerd. Nooit riep hij op tot rituelen, dogma’s of Godsverering, maar wel tot de mogelijkheid van whole-mind bewustzijn (met als centrum het Hart, daar bevinden zich veel meer intelligentie-cellen dan in het brein); en bewust te zijn van de simulatie en deze niet voor waar aan te nemen, maar de heelheid die er aan ten grondslag ligt (het Koninkrijk) te verwachten en te aanvaarden. Dat kan alleen als je jezelf buiten de simulatie kunt waarnemen. Juist en ook in je stervensproces.

  Het is inderdaad zo dat er ontzettend veel zombies al rondlopen die dit helemaal niet kunnen, omdat ze al een product zijn biologische manipulatie en zodoende helemaal geen origineel meer kunnen vinden, en ook totaal geen interesse hebben in zelfonderzoek. Ze kunnen slechts leren en kopiëren. Hun ogen zijn sterk verschillend. Ze zien hun leren niet. Hier zal dan de scheiding over gaan; zij die geen ziel meer hebben gaan blindelings mee in Ahrimanische AI. De anderen kunnen het Christusprogramma activeren..
  Door meditatie en het hartcentrum als leidraad te nemen. In meditatie kan het programma (het projecteren op het filmdoek) worden ontspannen en vervangen door het (Christus)Hart. Het Origineel.

  Nogmaals, hartelijk dank!

 3. Martin Vrijland schreef:

  Let wel: de religieuze belofte van ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ kan eenvoudig worden ingevuld middels een simulatie (een simulatie in de huidige simulatie). Ook kun je de digitale mens eenvoudig “beam me up Scotty” versturen naar een “leefbare planeet” (binnen de huidige simulatie). Vandaar dat we zovaak meldingen in het nieuws zien van NASA telescopen die weer een potentieel leefbare planeet gevonden hebben en vandaar dat Elon Musk’s SpaceX naar Mars wil.

  • Zonnetje schreef:

   Hoeveel transgenders zijn er eigenlijk in Nederland in verhouding tot niet transgenders en is dat afhankelijk van het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep? Is er een verband tussen kunstnatige inseminatie enz en transgender?
   Wie o wie weet dit?
   Nasa enz is natuurlijk ook ideaal om de staatskas onder de vijandige allochtone ‘ elite ‘af te romen.
   De gewone bevolking vindt alles prima., perfect slaves.

 4. Camera 2 schreef:

  De informatie stroom is door een gemiddeld mens niet meer bij te houden.

  Gehaaste moeders(nog wel) en vaders(nog wel) met mobieltjes die onder de stress komen
  te zitten door al die technische vooruitgang. (lees destructieve consequenties voor de mensheid, wezens en planten en dieren)

  Aan de anti stress(depri) pil en verplicht een mobiel op zak,

  https://www.zielenknijper.nl/antidepressiva-maakt-mannen-onvruchtbaar.html

  https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/mobile-phone-use-linked-to-poor-sperm-quality/

 5. Mindsupply schreef:

  Echt een Spijker -> Kop artikel.. Complimenten, want voor een ieder is dit belangrijk om te doorzien.

  Als je gedurende dit leven er niet achter komt dat alles een illusie is (wie je eigenlijk bent?) en je jezelf verenigd met deze illusie (material universe) dan word je weer gerecycled met alle gevolgen van dien (verplichte vaccinaties of een chip, oftewel dan ben je dus echt “de Sjaak” ; )

  Do you want the Blue pill or the Red pill?

  Answer: Neither!

  Be Neutral, be Choice-less, don’t feed the battery and save your energy (instead of giving it away!).

  Then you might be able to take the narrow path..

  (To Freedom.. ; )

  Game Over!

 6. Waarom wil je dit weten? schreef:

  Soms slaat bij het lezen van deze artikelen bij mij de twijfel toe of het echt allemaal zo’n vaart zal lopen. Dan ga ik toch even wat meer informatie op Google opzoeken.

  Bij dit artikel vroeg ik me af wat ze de huidige generatie kinderen op de basisschool nou werkelijk leren. Het blijkt inderdaad dat het al sinds 2012 verplicht is om op de basisschool seksuele voorlichting te geven. Er is hiervoor een Europese richtlijn opgesteld in 2010 door de World Health Organisation, office for Europe.

  https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

  Bron: https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-in-sexuality-education/

  Na het lezen van de leermatrix vanaf pagina 38, kan ik enkel concluderen dat dit de verwezenlijking van de woorden van Lenin zijn: “Give me just one generation of youth, and I’ll transform the whole world.”

  Spoiler alert: de WHO beschrijft in de leermatrix dat seksuele voorlichting moet beginnen vanaf de leeftijdscategorie 0-4 jaar…

 7. guppy schreef:

  Het is niet voor niets dat The goat ‘The greatest of all times’ betekend.

  De schepper van tijd, vertraging van licht. Ik zie in alle religies maar ook in de oude culturen zoals de Maori cultuur dezelfde dualistische gebruiken en leringen. Israël = Isis (moon) + Ra (sun of son) = Elohim = electricity.

  Het zou ook kunnen dat Lucifer het niet toestaat dat deze wereld (teveel) laat overnemen door mensen zoals Bill Gates en Elon Musk en al hun digitale vrienden. Het kan zijn dat deze wereld weer keihard reset wordt om het dualistische wereldje in leven te houden. Als Lucifer duelistisch is en hij heeft positieve en negatieve legers (Angels and demons) die moeten toch allebij gevoed worden? De wereld is al vaker op een maximaal punt geweest en dat de mensheid met dna liep te kloten en letterlijk en figuurlijk alles naaide was los en vast zat. Lucifer was de controle kwijt en resette de boel. Het enige wat hij of zij kan doen is terug in zijn eigen geschapen illusie van tijd.

  Ben het ook met Mindsupply eens Er is maar een weg en dat is neutraliteit. Niet blauw niet rood maar de smalle weg ertussen in.

  Echt een goed artikel hopelijk begrijpen de lezers hoe belangrijk dit artikel is!

  • Martin Vrijland schreef:

   De enige weg is neutrailiteit? Dat refereert naar de genderneutraliteit. Het woord ‘neutraliteit’ is een besmet woord, maar in zeker zin klopt het dat het verzet de polariteit versterkt. Neutraliteit moet mijns inziens niet worden verward met passiviteit.

   De enige weg is het je herinneren dat je deelneemt in een simulatie (waarnemende speler in een Luciferiaanse virus-simulatie bent).
   Dan ga je zien dat je een virus kunt overwinnen, maar niet op spelniveau. Het gaat er om je te herinneren wie je bent: een scheppende bewustzijnsvorm die niet onderdoet voor Lucifer. Het wordt dus tijd om het virus op bewustzijnsniveau uit te schakelen. Dat vergt non-passiviteit en het mensen (de bewustzijnsvormen die deze virussimulatie beleven) helpen herinneren in welke situatie ze zich bevinden.

   • Mindsupply schreef:

    Met neutraliteit wordt niet bedoelt ‘genderneutralteit’ (dat is appels met peren vergelijken) en er wordt ook niet passiviteit mee bedoelt. Bovendien wordt er niet mee bedoelt dat je geen empathie of emotie hebt (integendeel). Pas als je neutraliteit praktiseert behoud je juist deze kenmerken tot het uiterste zonder te oordelen of te kiezen voor een polariteit.

    Als je te ‘goed’ bent, dan voed je het ‘kwaad’ en andersom.

    1 biljonair resulteert in een heleboel daklozen/arme mensen en voor elke goede daad gebeurt er ergens anders iets slechts.. Die balans zal er altijd zijn.. Dat zijn de regels en wetten van Lucifer (dualiteit). Als je daar niet aan mee doet dan heb je Lucifer bij de ballen. Dat heeft niets met passiviteit te maken (integendeel).

    Neutraal zijn is niet gemakkelijk en zal ook niet altijd lukken.. Maar het streven er naar zal je zeker helpen om de energie die je hebt niet weg te geven en zal je spiritueel sterker maken omdat je de energie voor jezelf behoudt. Die energie zal je hard nodig hebben om uiteindelijk Lucifer te verslaan..

    Ik ben van mening dat alleen het ‘bewust’ zijn van de simulatie niet genoeg is. Daarbij zal je ook nog (zoveel mogelijk) neutraal moeten zijn en laten zien dat ze jouw energie niet meer af kunnen pakken (omdat je nu al niet meer meespeelt.. )

    En als dat hier gepost wordt dan help je daar andere mensen mee om daarover na te denken.. ; )

   • guppy schreef:

    Neutraliteit en de regenboog wordt in de zeik genomen. Als je jezelf niet laat verleiden dan ben je neutraal. Het gaat erom dat je na de dood de juiste antwoorden hebt om eruit te mogen.

  • Martin Vrijland schreef:

   “.. dat Lucifer het niet toestaat dat deze wereld wordt overgenomen door mensen als Bill Gates, Elon Musk en al hun digitale vrienden”?

   Die mensen zijn juist de spils in het proces van samensmelting van mens met de Luciferiaanse AI. Die mensen zetten de massa op de road map richting de (valse) Singulariteit.

 8. guppy schreef:

  Daarnaast zijn wij naar zijn beeld geschapen. Hij zijn originele zelf ook vergeten waardoor hij naar beneden geslagen is. Als wij zijn voorbeeld doen volgen doen wij hetzelfde. Aan ons de keuze.

 9. Martin Vrijland schreef:

  De propagandamachine draait voort…en met een beetje software kun je alle beeldmateriaal maken die je nodig hebt om een verhaal te maken..toch Freek?

 10. Camera 2 schreef:

  Ach het is maar een liedje

 11. Haasje schreef:

  Anticonceptie niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Als reden wordt genoemd dat het geen medische noodzaak is. Ombouwen, hormonen en het hele circus er omheen voor transgenders zou dat ineens wel zijn. En natuurlijk vaccinaties en inseminatie voor (lesbische) vrouwen wel. Plus allerlei vruchtbaarheidsbehandelingen. Sommige mensen hebben er moeite mee dat ze moeten meebetalen aan kraamzorg voor een ander. Heb er zelf veel meer moeite mee om mee te betalen aan dit soort ongein; direct en indirect omdat het veel gevolgen zal hebben voor je gezondheid en kunnen werken.

 12. Camera 2 schreef:

  No Comments

  Waar zijn we in Vredesnaam beland( Greta uit de luiers voor het klimaat
  en dit mensje in dit filmpje onder uit de luiers voor de Lghbt)

  It takes one generation, ze hebben haast.

  https://www.yahoo.com/now/meet-12-old-gender-creative-171116762.html

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten