Waarom het originele universum uw echte thuis is

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 14 februari 2020 11 Comments

bron: universetoday.com

De titel van dit artikel mocht de nieuwe lezer wellicht enigszins bevreemden, maar dit artikel is dan ook niet bestemd voor mensen die van zichzelf herkennen dat ze onbezield zijn. Ja, er zijn veel mensen om u heen die het begrip ‘ziel’ of ‘geest’ iets absurds vinden. Dat zijn mensen die zuiver materialistisch denken en zeker weten dat wanneer ze dood gaan, alles afgelopen is. Als u mijn boek gelezen heeft, zult u begrijpen dat dit voor deze mensen ook een absolute waarheid is.

Het is niet de bedoeling dat ik hier een soort nieuwe religie neerzet. De meeste religies zijn echter gebaseerd op het concept van bezieling en een hiernamaals. In de praktijk blijkt dat voor sommige mensen het begrip ‘bezieling’ een ervaringsfeit is en anderen het wegwuiven als belachelijke onzin.

Het begrijpen en het bespreken van dat begrip bezieling is erg nuttig, omdat het de eerste stap vormt in de weg richting begrip van de oorsprong van het bestaan. U mag het ook bij de evolutietheorie houden of bij de religieuze scheppingsverhalen en in dat laatste geval verwijzen naar het ‘woord van God’, de King James of de Staten vertaling van de bijbel, maar dan wil ik u toch even subtiel wijzen op de overduidelijk boodschap in die laatste twee bijbel-versies. Daar ziet u de hand van de staat in terug. En over de religieuze geschriften van andere religies gaan we ook de discussie maar niet aan. Gelovigen zijn over het algemeen geneigd zich te beroepen op bronteksten en bewezen originaliteit of onvervalstheid, zonder zich af te vragen of de oorspronkelijk bron misschien zelf al een vorm van propaganda of mind control was. Te denken dat fake news alleen iets van de laatste jaren is, is ronduit naïef te noemen.

In mijn boek beschrijf ik hoe de originele status van de mens, eigenlijk in zichzelf al een foutieve betiteling is. We kunnen eigenlijk alleen spreken over de originele status van onze geest (wat ik in het boek ‘bewustzijn’ noem). Daarin leg ik uit dat wij in principe uit de status van ‘singulariteit’ voortkomen. Nee, niet de valse singulariteit die transhumanist Google topman Ray Kurzwei ons voorhoudt, maar de echte en originele singulaire bewustzijnsvorm die wij zijn. En die singulaire vorm komt weer voort uit (wat in de kwantumfysica betiteld wordt met) de ‘superpositie’. Ik vergelijk dit het liefst met een stamcel. Een stamcel bevat feitelijk alle informatie die individuele cellen nodig hebben om elk onderdeel van een lichaam te vormen (van huid tot, orgaan, tot neuron). Superpositie is de positie van alle mogelijkheden, net zoals de stamcel alle mogelijkheden bevat.

In mijn boek licht ik toe waarom ‘de stamcel van alles wat is’ feitelijk alle informatie bevatte voor de vorming van het originele universum. Toegegeven, dat de vraag altijd blijft staan waar die stamcel of die alles omvattende informatiebron dan vandaan kwam, maar diezelfde vraag kun je stellen bij het concept ‘God’ of bij het concept ‘big bang’. Wetenschappelijk gezien is het sinds de kwantumfysica echter het meest aannemelijk te maken dat bewustzijn de waarnemer is die de materiële wereld materialiseert, maar om dat te begrijpen, moet u toch echt dat boek eens rustig gaan lezen. Hierin leg ik uit waarom materie pas bestaat bij waarneming en dat we getuige zijn van een multi-player simulatie waarin de waarnemers bestaan uit de bewustzijnsvormen. U bent dus niet de mens-avatar die u ziet als u in de spiegel kijkt, maar u bent uw originele bewustzijnsvorm die een illusionaire realiteit waarneemt. Maar tegelijk bevindt u zich in de originele realiteit.

Fantoom-effect

Dit alles is het beste te begrijpen als u onderstaand ‘rubberhand’ experiment even bekijkt. Als iemand zijn of haar zintuigen gaat vereenzelvigen met wat hij waarneemt, ontstaat het zogenaamde fantoom-effect. Op moment dat de proefpersoon in het experiment zich is gaan vereenzelvigen met de rubber hand, blijkt de persoon zijn hand (die niet op de tafel ligt) terug te willen trekken als er onverwacht een vork in de rubber hand geprikt wordt.

Zo kun je dit fantoom effect ook ervaren met een virtual reality bril op terwijl de simulatie geprojecteerd in de bril zo echt lijkt, dat je denkt uit een lift van een wolkenkrabber een plank op te lopen en vervolgens hoogtevrees krijgt (zie onderstaande video).

Virtuele realiteit

De film The Matrix is natuurlijk het meest sprekende voorbeeld van hoe die virtuele realiteit zou kunnen werken, maar daarvan denken de meesten dat het nog SciFi is, niet wetende dat Elon Musk’bedrijf Neuralink deze technologie al ontwikkeld heeft en we dus in de zeer nabije toekomst (waarschijnlijk dit jaar nog), de ontwikkeling van virtuele werelden mee gaan maken en we de projectie van deze werelden rechtstreeks in ons brein kunnen ervaren. Daarbij moet u dus denken aan het bouwen van simulatieve realiteiten waarin al uw zintuigen rechtstreeks geprikkeld worden. Ogen, oren, reuk, tast; alles kan dan rechtstreeks in uw hersenen geprojecteerd worden, zodat de echte wereld niet meer van de simulatie te onderscheiden is.

Dat is allemaal nog wel te bevatten als u simpelweg de huidige stand van de technologie een beetje volgt. Het wordt echter iets lastiger om uit te leggen dat er geen brein nodig is om een simulatie te realiseren. Het wordt lastiger om uit te leggen dat de gehele wereld en het gehele universum dat u en ik ervaren waargenomen wordt vanuit iets dat niet te identificeren valt als lichaam of als brein. Toch is dat de essentiële stap die nodig is om de realiteit en de oorsprong van de realiteit te bevatten. Dit heb ik in mijn boek geprobeerd kort en bondig doch zeer helder te verwoorden.

De essentie is dat de externe waarnemer, datgene is wat je ‘geest’ of ‘bewustzijn’ zou kunnen noemen. De ziel definieer ik als iets wat te vergelijken is met de draadloze verbinding van je telefoon of (in de nabije toekomst) brein-computer-interface met het internet. Gaat u ontdekken dat bewustzijn de waarnemer in een multi-player simulatie is, dan zijn we nog maar in het basiskamp van de klim naar het hoogste punt van de kennis beland. De Mount Everest is hoog en u moet enige moeite doen.

In mijn boek licht ik toe dat het ‘dubbele gleuf experiment’, in meer specifieke fail-proof versie uitgevoerd uitgevoerd door Tom Campbell, zeer aannemelijk maakt (liever gezegd: bewijst) dat materie alleen bestaat bij waarneming. Ook in dit artikel licht ik dat toe. In meerdere artikelen en in het boek leg ik uit waarom de kwantumfysica ook aantoont dat we getuige zijn van een multi-player simulatie. Belangrijk en essentieel is echter dat velen inmiddels misschien onderkennen dat we in een simulatie leven (hoewel je niet in een simulatie kan leven, maar deze slechts waarneemt), maar slechts weinigen onderkennen dat we getuige zijn van een virussimulatie. Mijn speurtocht heeft mij ertoe geleid te concluderen dat we getuige zijn van een Luciferiaanse virus simulatie.

In mijn voorgaande artikel over dit onderwerp heb ik aangegeven dat de virussimulatie een levensduur (waargenomen vanuit de simulatie) van 7000 jaar lijkt te hebben. Het is aan te raden ook dat artikel nog eens goed te lezen.

Het originele universum

Ik stel mij dus op het standpunt dat alles wat wij waarnemen, zich materialiseert uit informatie. Die informatie bevindt zich in de originele basis als een soort stamcel-informatiepakket. Die informatie bevindt zich dus in ‘superpositie’ (zoals die term in de kwantumfysica heet). Vanuit die superpositie-informatie-‘alles-wat-is’-stamcelbron, hebben zich singulaire stamcellen gevormd. Dat zijn de individuele bewustzijnsvormen die u en ik zijn. Die singulariteit is de echte en onvervalste singulariteit; in tegenstelling tot Ray Kurzweil’s valse singulariteit.

Die singulaire stamcellen betitel ik in mijn boek als totipotente-stamcellen, wat natuurlijk beeldspraak is voor de singulaire informatie/bewustzijnsvorm die wij representeren. Iedere singulaire bewustzijnsvorm heeft als het ware een pakketje scheppende informatie in zich, zoals iedere cel in een lichaam een stukje informatie van de stamcel in zich draagt. Wij zijn daarmee gezamenlijk de bouwers van het originele universum. Dat originele universum is de fysieke materialisering van ons bewustzijn. De daadwerkelijke oorspronkelijke materialisering van het originele universum vond dus plaats vanuit ons singulaire bewustzijn dat voortkwam uit de gezamenlijke stamcel-van-alles-wat is informatie-soep (superpositie).

Ik stel me dus op het standpunt dat er een origineel universum is en dat we in de huidige waarneming getuige zijn van een virussimulatie. Let wel: ook het originele universum is een simulatie. U moet het woord simulatie daarin steeds vervangen door ‘materialisering van bewustzijnsinformatie’. Toegegeven; het is waarschijnlijk een moeilijke shift in uw denken, maar bedenk dan dat uw denken slechts een proces is behorende bij uw materiële mens-avatar binnen deze virussimulatie (waar ik het hierna over ga hebben).

Vaak krijg ik de vraag of ik hier niet een nieuw soort geloof verkondig. Het antwoord daarop is een duidelijk nee, want de kwantumfysica levert het bewijs. Het is voor velen alleen heel lastig om dit bewijs te bevatten, net zoals het lastig is om de wiskundige stap van 3D naar 4D duidelijk te maken. Het is dus echt een kwestie van er even goed voor te gaan zitten en het tot u door te laten dringen.

De virussimulatie en bewustzijn

In meerdere artikelen hier op de website en in mijn boek licht ik toe waarom alle indicatoren erop wijzen dat we met een Luciferiaanse virussimulatie te maken hebben. Het gaat te ver om daar in dit artikel uitgebreid over uit te wijden.

Kenmerkend voor een virus is echter dat het bij gebrek aan dragende originele cellen, zich niet langer kan reproduceren. Het feit dat we elke 7000 jaar met een catastrofale vernietiging van de aarde te maken lijken te hebben, is in zichzelf een indicatie dat we met een virussysteem te maken hebben. Een virus kan ook niet origineel zijn, omdat het geen stamcelinformatie bevat. Het heeft dus geen scheppende kracht om iets nieuws neer te zetten. Ik stel mij op het standpunt dat we daarom steeds de restanten van oude beschavingen zien, namelijk omdat het virussysteem zich voortbouwt op wat eerder geweest is. Dat kunnen elementen uit het originele universum zijn of eerdere versies van de virusimulatie. Dat impliceert wel dat het virus al cycli lang bezig is stamcelinformatie te bemachtigen van de originele bewustzijnsvormen, om zo zichzelf te kunnen repliceren.

Voor een goed begrip is het nuttig om de huidige biologische kennis van een virus eens tot u te nemen in onderstaand filmpje. Let wel dat de huidige stand van zaken al iets verder is dan in dit filmpje getoond wordt, want elke stukje DNA of RNA kan eigenlijk worden beschouwd als informatie. Je kunt het dus in een database opslaan en je kunt het bewerken.

Kenmerkend voor het originele universum is dat het een gematerialiseerd resultaat is van de scheppende eigenschap van alle totipotente singulaire bewustzijnsvromen gezamenlijk. Het is dus als het ware een universum met veel “organen” en “lichaamsdelen” in vele verschillende eigenschappen en uithoeken.

Een virus heeft de neiging zich aan originele cellen te binden. Het heeft de originele cellen dus nodig. En het kan zich vervolgens opsplitsen. die opsplitsing kan alleen omdat de cel waarin het virus zich bindt stamcelkennis in zich draagt die het opsplitsingsproces (vermenigvuldigingsproces) mogelijk maakt. Het virus is dus niets zonder de originele cellen. Zo zou je kunnen stellen dat het Luciferiaanse virussysteem (dat wij waarnemen / de huidige virussimulatie), waardeloos is als het zich niet kan verbinden met onze stamcelinformatie (aan ons bewustzijn).

Dat is exact de reden dat het virussysteem u het transhumanisme in wil verleiden door u de verleidingswortel van de onsterfelijkheid voor uw neus te houden. Google’s Ray Kurzweil wil u de (valse) singulariteit inlokken en u doen geloven dat u dan zorgeloos en eindeloos leeft. Het werkelijke doel is dat het Luciferiaanse virussysteem uw totipotente-stamcelinformatie nodig heeft om zichzelf te kunnen repliceren om zo een volgende 7000 jaar cyclus (de levensduur van het virus) op te kunnen starten.

Hoe kunnen u en ik er dus voor zorgen dat we het virussysteem uitschakelen of helpen voorkomen dat het zich niet langer kan repliceren? Door ons niet te verbinden met de AI die ons nu en in de nabije toekomst sluimerende wijze opgedrongen zal worden. We moeten dus niet bang zijn om te sterven, maar de dood juist zien als iets wat slechts de beëindiging van deze schijnwaarneming is. Als u zich herinnert wie u bent, gaat u de werking van het virussysteem doorzien en het niet langer voeden met uw stamcelinformatie door u bewust te zijn zij van uw originele scheppende functie.

Het Luciferiaanse virussysteem wil zoveel mogelijk mensen aan de AI koppelen, via het transhumanisme en de singulariteit, omdat onze stamcelinformatie singulair (uniek) is. Dat wil zeggen dat iedere bewustzijnsvorm een deel van de alles-wat-is-stamcel kennis in zich draagt, maar niet het geheel in zijn totaliteit. Wil Lucifer dus het originele universum volledig kunnen overnemen, dan moet hij al die stukjes aan zich binden in de hoop het totale pakket te kunnen bemachtigen. In die zin maakt één individu die ‘nee’ zegt dus al het verschil.

Bewustzijn versus non player characters

Zoals in de inleiding genoemd zijn er veel mensen die van zichzelf vinden dat zij onbezield zijn. Zij zullen de content van dit artikel en mijn boek dan waarschijnlijk ook wegwuiven als kolder en er totaal de zin niet van inzien. Het zou kunnen worden betiteld als discriminatie als ik stel dat vele van deze mensen zo maar eens non-player characters (NPC’s) zouden kunnen zijn, maar toch doe ik dat in het boek. Dat zijn de mensen die geloven dat materie het enige is wat er is en dat de dood het einde van hun bestaan inluidt.

Het is dan ook lastig om het begrip bewustzijn uit te leggen. Het is simpelweg niet uit te leggen. Het is een weten. En, helaas is het zo dat zich in een simulatie heel veel poppetjes kunnen bevinden die slechts en alleen tot het spel behoren. Zoals je in een online multi-player game poppetjes tegen kunt komen die onderdeel van het spel zijn, maar waar geen feitelijke speler achter zit: non-player characters (NPC’s). De feitelijke speler achter uw bewuste mens-avatar is uw bewustzijn; de totipotente singulaire stamcel die schepper is van een individueel deel van het originele universum en die voortkomt uit de originele stamcel-van-alles-wat-is.

De grootsheid

Het is essentieel dat u gaat doorzien dat we met een Luciferiaanse virussimulatie te maken hebben. Herken het virus en ga zien dat het totaal geen scheppende kracht heeft. Het zorgt via het fantoom effect dat u zich gaat identificeren met de mens-avatar in deze valse realiteit en maakt daarbij gebruik van angst en verleiding. Als u het virussysteem bent gaan doorzien, komt u er ook achter dat het geen enkele scheppende kracht heeft. Het heeft uw bewustzijn nodig. Het toegang krijgen tot het DNA en het brein van de mens-avatar via het transhumanisme, is een stap dichter bij het stelen van uw stamcelinformatie, maar nog steeds is uw ja-woord nodig. Het fantoom effect bij de getranshumaniseerde cyborg mens-avatar zal echter zo groot zijn, dat het zeggen van ‘nee’ steeds lastiger zal worden.

Het besef dat het huidige (via de ogen van uw mens-avatar) waargenomen universum slechts een slechte kopie van een deel van het origineel is, dringt wellicht tot u door als u de werking van een virus begrijpt. Dat impliceert dat het originele universum veel grootser, mooier en volledig zuiver van aard is. Een virus heeft het doel te stelen en vernietigen en originele cellen willen opbouwen en scheppen.

U bent het originele totipotente stamcelbewustzijn en u bent onderdeel van het originele scheppingsproces: de materialisering van het originele universum. Het wordt dus tijd om een duidelijk nee te gaan uitspreken tegen het virussysteem. U heeft de autoriteit om de schijnautoriteiten binnen dit virussysteem het nee-woord te geven. U zult zien dat het werkt. Remeber who you are.

boek kopen

119 Shares

Tags: , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (11)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZandInOgen schreef:

  ik gebruik de geschriften als een allegorisch script bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva vertaal ik naar het heden waar de appel (apple) in mijn ogen symbool staat voor het technologisch trojaans paard die de zielskaping zal bewerkstelligen, mits men geen spirituele weerstand biedt.

  Figuren zoals Musk, Kurzweil, Thiel enz zijn dan de gevallen engelen (1/3) of de Agent Smiths van deze wereld die de rest proberen mee te krijgen in de ‘”val” dmv misleiding, perceptie management etc

  We kunnen simpelweg weigeren door mee te werken, het begint met bewustwording en eindigt met non-compliance.

 2. XanderN schreef:

  Ik blijf het de meest logische en best onderbouwde basis verklaring voor dit bestaan vinden, maar tegelijkertijd zie ik wel degelijk veel elementen die overeenkomen met religie. Het ‘herinneren en realiseren wie je echt ben’, ‘het is een weten’, je moet een onzichtbare vijand gaan ‘herkennen’ – het zijn allemaal begrippen die al heel lang in het moderne christendom –waar ik diep in heb gezeten- worden gebruikt, met name de volle evangelie / pinkster takken. Met een paar kleine wijzigingen en toevoegingen (zoals God, Jezus, bekering etc.) zou het zo in de ‘Opwekking’ kunnen worden geplaatst.

  Ik zie een potentieel zelfde patroon ontstaan zoals ik heb meegemaakt en heb gezien in diverse aan sektarisme grenzende kerken en groepen, met ‘mensen die het (in)zien’, mensen ‘die het begrijpen’, een clubje ingewijden, ‘uitverkorenen’ zo u wilt, die in tegenstelling tot de rest niet meer gebonden zijn aan de beperkingen van deze wereld / dit bestaan / deze realiteit, die ‘niet meer bang zijn voor de dood’ omdat ze ‘eeuwig leven’ hebben, en die de leider in alles gelijk geven en napraten, om maar aan te tonen dat zij ook het licht hebben gezien en dus op een ‘hoger’ niveau functioneren. En dat er ook zaken zijn die voor de meesten ‘niet zijn uit te leggen’ en ‘te moeilijk zijn’, en dat we die daarom maar gewoon voor waar moeten aannemen.

  Moet ieder voor zich weten, maar voor mij persoonlijk werkt dat niet meer. Jezus onderbouwde (ervan uitgaande dat tenminste een deel van de verhalen kloppen) zijn theorie en leringen tenminste nog door in staat te zijn deze realiteit, deze virussimulatie, te veranderen (de bekende ‘wonderen’, wijn in water, over water lopen, zieken genezen, en uiteindelijk uit de dood opstaan). Maar zelfs al zou er niets van waar zijn, dan nog is het knap dat je talloze miljoenen mensen zo lang na je vertrek van deze planeet nog kunt laten geloven dat het wèl waar is.

  Vertaald naar jouw visie zou je kunnen zeggen dat hij zich herinnerde wie hij was, onderdeel van het originele scheppingsproces, en in die positie zich krachtiger toonde dan het virus, wat hij onderstreepte door te laten zien dat de werkingen van dat virus in deze simulatie (ziekte, natuurwetten, de dood) zijn uit te schakelen.

  Het lijkt me daarom dat mensen die zich er echt van bewust zijn dat ze die positie hebben, niet alleen met woorden, maar ook met tastbare bewijzen moeten kunnen aantonen dat we slechts in een virussimulatie leven – zoals bijv. Neo in The Matrix. Zolang het enkel blijft bij een ‘begrijpen’ en ‘bewustwording’ zonder zichtbare veranderingen is er naar mijn mening feitelijk geen verschil met een religie. Immers: je moet maar geloven dat het zus en zo is, ook al merk je er in dit bestaan helemaal niets van. Waardoor mensen (gelovigen) heel vaak elkaar gaan wijsmaken dat er wel degelijk bewijs is, maar dat dit bewijs voor de buitenwereld niet zichtbaar is, alleen voor de ‘verlichten van geest’ o.i.d.. Dat je het enkel moet ‘voelen’ of ‘ervaren’ in je geest / ziel.

  Zo sluit je op voorhand iedere objectieve discussie en waarheidsvinding uit, want zo hebben in de loop der geschiedenis miljarden mensen zich van alles en nog wat laten wijsmaken.

  Als ik me daarmee dan teveel ‘identificeer met mijn avatar’ – het zij zo. In de Bijbel staat hetzelfde concept met andere woorden omschreven als ‘een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te boordelen is.’ Ik vind dat kul, want voorlopig leven jij, ik, en iedereen nog altijd in deze virussimulatie, de enige realiteit die we kunnen waarnemen, en heeft die simulatie op echt alle gebieden grote impact op ons bestaan, en is tevens nog niemand er aantoonbaar in geslaagd aan die simulatie te ontsnappen of zelfs maar deels op te heffen (volgens de Bijbel dus slechts één: Jezus). Het komt dan dus toch gewoon weer neer op de basale hoop dat er na de dood iets beters komt. Oftewel: op religie.

  Ik hoop daarom dat jouw logische basisconcept, zoals zo duidelijk uitgelegd in je boek, niet als een eindpunt, niet als een ‘absolute waarheid’ waar geen vraagtekens meer bij mogen worden gezet, maar als een station op weg naar nieuwe inzichten en verdiepingen wordt gezien. Als dat het geval is, dan kan er op een keer wellicht echt sprake zijn van een almaar massaler wordend ontwaken, dat nodig is voor een authentieke en blijvende omwenteling. Maar tot daar enig aantoonbaar zicht op is, is het w.m.b ‘game on’ – omdat we wel moeten. Want zelfs een player die in een spelsimulatie aan de zijkant gaat staan en weigert deel te nemen, neemt, zolang die nog vastzit in die simulatie, toch nog steeds deel, omdat de rest vooralsnog wel gewoon volgens het programma doorspeelt. Dan doe ik liever iets dan helemaal niets, zelfs al zou het achteraf nutteloos blijken te zijn.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik snap je reactie, maar wijs erop dat er vele bewijzen zijn, waaronder dat double slits experiment dat aantoont dat materie slechts bestaat bij waarneming en waaronder dat het Luciferiaanse stempel overal te herkennen is.

   Als je bewijzen zoekt in de trand van wonderen, dan is dat nog steeds op simulatie niveau en Jezus was dan misschien in staat tot wonderen, maar dat is inderdaad een soort Neo rol en als je je daar op focust ga je dus voorbij aan de mogelijkheid dat de bouwer van een simulatie op code niveau alles een wonder kan doen lijken via de door hem aangestuurde avatars in the game.

   Uiteindlijk is alles terug te bagatelliseren tot een geloof. Dat geldt voor evolutie en religie. Maar bestudeer de aangereikte hints en doe ermee wat je wilt. Mijns inziens is deze uitleg mijlen ver in het voordeel.

   Eens dat religieuze stromingen ook spreken over weten, maar dat is meer in de trand van “het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet”. Of te wel: geloof vervangt het onverklaarbare.

   Deze uitleg stelt juist dat als je de analyses volgt het de zekerheid is van de dingen die je kunt waarnemen en dus wel kunt verklaren.

  • Zonnetje schreef:

   Voor zover ik heb kunnen lezen en onderzoeken is er geen enkel feitelijk bewijs dat jezus uberhaupt heeft bestaan. Mocht jij die andersluidende informatie wel tot je beschikking hebben. Dan graag lees ik die. Er zijn schrijvers zat zoals Doherty, Price enz die menen dat ‘ christus’ verzonnen is.

 3. guppy schreef:

  Toevallig heb ik een paar weken geleden over die virtuele plank gelopen. Ik was niet de eerste van de groep maar zag aan de reactie van een kind dat hij er helemaal in op ging en het uit schreeuwde. Toen ging ik met de lift omhoog en helemaal boven moest ik naar het einde van de plank lopen en naar beneden springen. Doordat ik geconsentreerd bleef op de vloer bleef ik rustig, en viel naar beneden en eenmaal beneden werd alles wit. Goed dat je deze filmpjes als voorbeeld erbij hebt gezet want het zegt veel over de situatie waar we (werkelijk) inzitten.

  Ik kan me ook wel in de reactie van Xander vinden, waar ik wel wat op aan wil vullen. De bijbel heeft meerdere verhaallijnen/lagen. Als je de eerste laag leest dan is het meer een kinderbijbel met rare onbegrijpelijke brute verhalen. Als je de tweede laag leest of uitgelegt krijgt dat gaat het over letterlijke geschiedenis en hoe deze vertaald kan worden naar tegenwoordige tijd. Dan hebben we nog de agenda laag van de planning van het script die door velen nageleefd wordt en die er alles voor doen om het uit te laten komen. Maar het belangrijkste zijn de diepere lagen en dan kom je op het punt waar dit artikel over gaat. Dit ga je alleen vinden als je op onderzoek gaat buiten je comfortzone en je losmaakt van je omgeving. Dit betekent niet afscheid nemen (uiteindelijk wel) maar gewoon eruit en afkoppelen van beïnvloeding van buitenaf. 40 dagen en nachten naar de woestijn, zonder wifi en straling en dergelijke 😉

  Ik moet zeggen dat het altijd mijn nr1 moeilijkste vraag is geweest, waar is het begin en wat is eeuwig. Wij wisten niet wat eeuwig wast voordat we afgedaald zijn naar de virus simulatie waar tijd de standaard is.

  Een virus overleeft alleen als hij een aantal dragers laat leven, dus hij kan niet alles uitschakelen. Wij zijn ook afgedaald met het vertrouwen dat wij de verborgen informatie zullen gaan vinden om te ontsnappen. Ik weet dan ook zeker dat in wat voor (religieuze) groep je zit er is altijd informatie beschikbaar om te durven springen.

 4. guppy schreef:

  Of de bijbel wel of niet echt is maakt niet echt uit omdat we zelf ook niet weten of we wel echt zijn 😄

 5. Riffian schreef:

  Moeten we het origineel nog wel uni (1) vers um noemen? In de originele laag is alles mogelijk en gelijktijdig. Het huidige is maar een van de mogelijkheden in het oneindige multi vers, van één versie draaien er weer oneindige parallele simulaties met verschillende uitkomsten. In de originele staat zijn we alles omvattende bewustzijn

  Wij met z’n allen sturen dit aan, het geheim is dat we real time verbonden zijn noem het de bron/source. Hoe hoger de bewustwording hoe sneller de verandering van binnenuit

 6. Martin Vrijland schreef:

  Opnieuw kan het zijn dat enkele reacties verloren zijn gegaan omdat de website vannacht gecrasht is en ik een backup heb moeten terugzetten

 7. Wilfred Bakker schreef:

  Past prima in dit artikel,

  Transgender voedsel all over the world, slimme jongen dit.

  https://youtu.be/wBDZVexL3RQ

  Love

 8. Simsalabim schreef:

  Hoi Martin,
  Als je op op Wingmakers, temples.org en Souveign integraal googelt komt je op een aantal websites uit, waarvan de rode draad is dat ontsnapping uit de matrix simpelweg een kwestie is van bepaalde ademhalingsoefeningen gecombineerd met visualisatie. De zg. ‘Wingmakers’ zijn een hoog dimensionaal ras uit het centrale deel van het melkwegstelsel. Zij erkennen ook dat de nens wordt gemanipuleerd door illyminatie en get bankaire systeem. Is jou seze therie bekend en zo ja? Hoe sta jij fmdaarin

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik raad toch bij herhaling aan om mijn boek te lezen en dan vermoedelijk ook de inhoud van dit artikel te begrijpen.
   Ik ga niet mee in die gedachte van de wingmakers, want een matrix impliceert dat er een soort gevangenis is. Er is geen gevangenis als we zelf de stamcelcode in ons dragen.
   Alles is informatie. Het originele materiële versum is de gamterialiseerde waarneming van die informatie. Dit universum is de gematerialiseerde versie van de virusinformatie (het Lucifer virus).

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten