Waarom het zo moeilijk is om vertrouwen te houden

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 3 augustus 2019 8 Comments

bron: futurism.com

We hebben allemaal fases in ons leven waar alles tegen lijkt te zitten of dat we geen uitweg zien. Je verlangt terug naar de tijd dat alles lukte of kijkt naar anderen en ziet dat daar alles goed gaat. Helemaal als je enigszins ontwaakt bent voor de valse realiteit waarin de mensheid gehouden wordt, kan dat best wel eens frustrerend werken. Sommigen hebben trucjes om zichzelf weer positief te krijgen, anderen vluchten in kortstondige impulsen om de boel op te peppen. Als je eenmaal beseft hoe onze realiteit is opgebouwd, kun je zaken in een heel ander perspectief plaatsen en weet je ook de oplossing voor alle problemen te vinden. Die is namelijk heel simpel, maar het verlangt een volledige shift in je levenshouding. Het kost echter geen inspanning, maar neemt juist alle inspanning weg.

Er zijn mensen die geloven dat ze lastig worden gevallen door negatieve energieën of demonen. Die kun je dan bijvoorbeeld wegjagen met rituelen of via een sjamaan. Weer een ander vindt de oplossing in het geloof en het vertrouwen op de hulp van boven; als je maar dicht genoeg bij je verbinding met God blijft.

Pas als je volledig gaat begrijpen dat het hier veel beschreven simulatie model geen theorie is of geen beeldspraak, maar een feit dat wetenschappelijk zelfs onderschreven wordt, beginnen al deze verschijnselen verklaarbaar te worden.

Materie ontstaat pas als er naar gekeken wordt. Dat is wat het ‘double slits’ experiment van Nils Bohr aantoont. Iedereen die daar een ander verhaal van maakt, doet dat omdat ze de betekenis van dat vreemde verschijnsel niet willen of kunnen accepteren. Materie materialiseert slechts en alleen bij waarneming. Tot die tijd gedraagt het zich als een trilling. Liever noem ik dat een ‘informatiestroom’. Materie kan, voordat het waargenomen wordt, nog elke vorm aannemen. Elke vorm die in die informatie als ‘alle mogelijke opties’ aanwezig ligt opgesloten. In de kwantumfysica heet dat ‘superpositie’. De eerste waarneming zorgt ervoor dat de ‘alle mogelijkheden data’ materialiseert tot die ene waarneming.

Die ‘superpositie’ lijkt als het ware een soort broncode te zijn, zoals de broncode van een Playstation game al op de CD gebrand staat en alleen door de input van de speler vertaald wordt op het scherm.

Dus materie bestaat helemaal niet totdat het waargenomen wordt. “Nou, dan moet je wel echt een doorgedraaide complotdenker zijn om dat te geloven“, zult u nu misschien denken. Nee, dat is gewoon keiharde wetenschap. Het is dus geen geloof, maar een resultaat van een experiment dat wel honderden keren herhaald is en dat zelfs Albert Einstein compleet van zijn stuk bracht.

Alles wat we als tastbaar kunnen aanraken en zien, materialiseert pas als er een waarnemer is. Dat wil zeggen dat ook onze lichamen en het brein behorende bij dat lichaam, ook pas materialiseren als gevolg van waarneming. Het is dus niet ons brein of het zijn niet onze gedachten die waarnemen. Er moet een externe waarnemer zijn. Extern in de zin van ‘buiten deze simulatie’. Nee, geen aliens. We hebben het echt over ‘buiten ons materiële universum’. Het is het beste te vergelijken met het volgende: Een avatar of poppetje op het scherm van uw Playstationspel, heeft geen idee dat er een wereld buiten het spel is. De externe waarnemers van dit universum bevinden zich buiten dit scherm.

De meest bekende term voor deze externe waarnemer wordt in de religies ‘de ziel’ genoemd. Laten we voor het gemak die term overnemen en stellen dat de ziel de draadloze verbinding met de waarnemende speler is. De waarnemende spelers zorgen ervoor dat de broncode zich materialiseert als gevolg van de keuzes. Daarbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat er allerlei factoren zijn die bepalen wat er zich materialiseert, zoals in er een multiplayer online game allerlei factoren zijn die van invloed zijn op wat er zich op het scherm vertoont. Ten eerste is het de broncode van het spel dat de kaders zet. Ten tweede zijn er andere spelers in het spel die allerlei keuzes en bewegingen maken. Ten derde heb je wellicht nog te maken met Non Playing Characters behorende bij het spel die een rol spelen in de game en ga zo maar door.

Om dit concept – dat de ziel de draadloze verbinding met de waarnemer (in een multiplayer game) is – te kunnen bevatten, moet je dus eerst begrijpen dat het double slits experiment bewijst dat materie niet bestaat als het niet waargenomen wordt. U en ik, deze aarde, de stoel waarop u zit, het universum waarin u leeft; het bestaat allemaal niet als het niet waargenomen wordt. Net zoals de Playstation game niet bestaat als u niet naar het scherm kijkt en even naar buiten loopt of de Playstation uit zet. Toch staat alle code al op de CD gebrand. En bij een online multiplayer game staat het gehele programma al in the cloud op de centrale server. Toch ziet u het niet als u het spel niet aanzet. Het vereist dat u uw scherm aanzet en de controller (joystick) in de hand neemt en begint met spelen. Pas dan verschijnt er iets op uw scherm. De code staat echter al die tijd al op de centrale server; ook als u niet kijkt. Het materialiseert zich echter pas op uw scherm als uw scherm aanzet en er naar kijkt. Deze realiteit materialiseert zich ook pas als we het waarnemen. Als u doorziet dat die waarnemer ‘uw originele bewustzijnsvorm’ is en dat de code ergens in the cloud staat, dan begint u langzamerhand het concept te vatten. Ik beschreef dat nog eens een keer in bijvoorbeeld dit artikel.

Als u dan eenmaal begrijpt dat het ook mogelijk is om binnen een simulatie hetzelfde trucje nog eens uit te halen; namelijk zorgen dat de ‘avatars in het spel’ binnen dat spel opnieuw technologie ontwikkelen waarmee ze een simulatieve realiteit kunnen creëren, dan gaat u doorkrijgen hoe dimensies zijn opgebouwd. Ik raad serieus aan dit artikel in dat kader nog eens goed te lezen, maar samengevat kun je stellen dat dimensies het gevolg zijn van een simulatie in een simulatie.

Het is echt essentieel om het begrip ‘bezieling’ te begrijpen. In dit artikel lichtte ik nog eens toe dat bezieling het beste te begrijpen is wanneer we de brein-cloud interface van Elon Musk’s Neuralink er even bij halen. Als je brein volledig online hangt en al je zintuiglijke waarneming dusdanig geprikkeld kan worden dat je in een simulatie kunt stappen en volledig het gevoel hebt alsof alles echt is. Stel je voor dat je zicht, reuk, gehoor, tast en smaak en zelfs het gevoel van zwaartekracht rechtstreeks in je brein kunnen worden geprikkeld. Heb je dus straks zo’n draadloze brein-interface verbinding van Elon Musk met een levensechte simulatie, dan kan jij je dus volledig gaan vereenzelvigen met het poppetje in die simulatie. De verbinding met je origineel (die persoon die een Neuralink brein-interface heeft) is dan te vergelijken met je zielsverbinding.

In dit artikel beschreef ik ons menselijk lichaam als een wandelende bio computer (een gesimuleerde personage in deze virtuele realiteit: je avatar). Deze avatar heeft een centrale processor (ons brein), werkgeheugen (kort en lange termijn) en “ingebakken geheugen”; ons DNA, de harddisk waarop het basisprogramma voor onze avatar staat gebrand. Dat basispakket aan DNA is opgebouwd uit een basisbesturingssysteem, waarop de programmering van de voorouders via het DNA meegegeven is. sterrenbeelden bepalen binnen deze simulatie mede het basispakket aan eigenschappen dat op de harddisk staat. Een pc draait op Windows, een mobiele telefoon op Androïd en een iPhone op iOS. Elke bio-avatar heeft zijn basispakket (besturingssysteem) binnen deze simulatie gekregen op basis van een astrologische basisset. Dat zijn de 12 typen basisbesturingsprogramma’s. DNA is programmeerbaar, dus bij geboorte van een baby-avatar in deze gematerialiseerde wereld (simulatie) krijgt de avatar het astrologische basis-besturingssysteem, plus de DNA programmering van de voorouders. De rest van de programmering geschied via het werkgeheugen (korte en lange termijn) en zal gedurende het leven ook gebrand worden in het DNA, zodat het doorgegeven wordt bij de reproductie van de avatar in een nieuwe avatar (de voortplanting).

Het basispakket dat de mens-avatar bij geboorte krijgt, is het beste te vergelijken met een AI programma. Het is een kunstmatig intelligent (AI) systeem waarop hoogwaardige rekenkundige overwegingen gemaakt kunnen worden en ook emotie tot het basispakket behoort. We zijn ware ‘human intelligence avatars’ in deze simulatie. Nogmaals: het is essentieel dat u leert zien dat het een echte gesimuleerde realiteit is. Geen hologram, want dat idee is verwarrend. Er is geen sprake van holografische projectie; dat is hooguit een metafoor. Het principe van materialisering van materie bij waarneming is simpelweg een fysisch verschijnsel. Materie bestaat niet als de observator het niet waarneemt. In een multi player simulatie ontstaat materie bij de eerste waarneming (door de eerste speler die het waarneemt) en is dan voor altijd gematerialiseerd. Daarvoor is het principe van kwantumverstrengeling noodzakelijk en we zien dezelfde basisprincipes dan ook worden toegepast op Google’s cloud platform voor Augmented and Virtual reality(zie hier). Het basis AI pakket dat is “gebrand” in het DNA van de mens avatar (het basis AI besturingssysteem), is als het ware het ego of het karakter van de mens.

Een mens kan last hebben van angst, verdriet, blijdschap, euforie, depressie, psychoses, enzovoort. Daarnaast kan een mens weloverwogen beslissingen nemen, studeren (trucjes leren) en dingen onthouden, verbeteren, enzovoort. We zijn een super AI avatar in een super realistische simulatie.

Wat de grote fout is, die we allemaal maken, is dat we geneigd zijn om de avatar in het spel alle beslissingen te laten nemen. We zijn vergeten dat we de externe speler/waarnemer zijn en dus denken we dat we het met het denken van onze bio-processor (ons brein) moeten doen en alle beslissingen aan onze goedgetrainde AI programma (ego, karakter, intelligentie) over moeten laten. We maken plannen, trainen onszelf in goed vakmanschap en denken dat we er via hard werken en carrière wel komen. We geloven heilig dat wij (onze mens-avatar met haar brein) het beste overzicht en de meeste ervaring hebben. Wat we vergeten zijn, is dat er iemand aan de knoppen van deze avatar zit, die veel beter overzicht heeft. Die draadloze verbinding met ons origineel (ook wel ‘bezieling’ genoemd) geven we geen aandacht. “Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is allemaal spiritueel geklets, daar heb ik nu niks aan” zou u dan kunnen denken. Daarmee zetten we eigenlijk diegene die het beste overzicht heeft (de externe waarnemer, de speler, diegene die jij daadwerkelijk bent) buitenspel. We luisteren naar ons AI programma in het spel en niet naar diegene die het overzicht heeft.

Er is maar één juiste manier om door deze simulatie te gaan en dat is: de gene die aan de knoppen zit de leiding te geven. Diegene heeft meer overzicht en is instaat om ons AI programma te overstijgen (onze basisset aan programmering en de programmering die onze avatar-hersencellen gedurende onze deelname aan deze simulatie oplopen). Dat is moeilijk, want onze avatar stribbelt vaak tegen. Emotie, angst, pijn, euforie; al die basisprogramma’s kunnen het overnemen en de aansturing van buitenaf afwijzen. Toch is het de enige juiste input die we moeten leren volgen. Onze originele bewustzijnsvorm heeft namelijk altijd het beste overzicht; heeft als het ware ‘helikopter bovenaanzicht’.

Het is de meest onnatuurlijke (tegen ons AI programma in) keuze om er voor te kiezen naar de externe speler te leren luisteren. Ook zou u de vraag kunnen stellen: “Hoe doe je dat dan?” Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Je moet meer stil zijn, je AI programmering herkennen en luisteren naar wie je bent. Je bent niet die mens-avatar die je ziet als je in een spiegel kijkt. Je bent een scheppende originele bewustzijnsvorm die ontsprong uit de alles omvattende (superpositie) informatiestroom. Je bent een scheppende entiteit die is afgedaald in een simulatie (vermoedelijk een virussimulatie).

De enige juiste beslissingen komen dus vanuit je draadloze verbinding met je origineel. Die aansturing staat los van je gedachten en emoties en dus is het belangrijk om feitelijk te leren minder te handelen vanuit het denken en het voelen. Nogmaals: dat is tegennatuurlijk, want ons AI programma wil alles graag analyseren en overdenken en dan beslissingen te nemen. Ook willen we graag weten of het ‘goed voelt’. Wat we echter over het hoofd zien is dat de beslissing al genomen is voordat jij er over nagedacht hebt of er emotioneel over geworden bent. Stop dus om je zorgen te maken: diegene met het beste overzicht heeft de beslissing al genomen (je originele zelf).

69 Shares

About the Author ()

Comments (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Matthijs van den Brink schreef:

  Als je je intuïtie volgt, dus je hogere gevoel, niet te verwarren met het emortioneel voelen, dan is het juist goed om daarnaar te luisteren, dunkt mij. Want je Hoger zelf heeft die beslissing al genomen. Dus “minder te handelen vanuit het denken en het voelen”, zou m.i. moeten zijn “minder te handelen vanuit het denken (ego), maar meer vanuit het intuïtief voelen”. Al is het onderscheid vaak moeilijk te maken. Zo heb ik een zgn. spiritueel iemand meegemaakt, die prachtige ziels tekeningen van iemand kon maken, maar bij haar kanker zich wilde laten behandelen met chemo, want “dat voelde goed”. En zuur (chemo) dat zogenaamd helpt tegen een verzuring (zurige omgeving met weinig zuurstof) als kanker, dat ligt bepaald niet voor de hand. Zij voelde m.i. haar angst.

 2. ZalmInBlik schreef:

  De grootste valkuil is je gaan vereenzelvigen met deze gesimuleerde realiteit en te denken dat dit het is, laat staan te denken dat er naast deze simulatie ontelbare (parallelle) simulaties draaien met verschillende tijdlijnen. Om over het concept van tijd maar te zwijgen…De onbewuste massa stuurt dmv verslavende tech nu aan op de volgende verlengstuk van deze ‘realiteit’ de zogenaamde augmented reality wat de voorportaal is naar de fysieke implementatie en het oneindig beleven van deze simulatie

  We kunnen het tij keren als een bepaald aantal zich bewust gaat worden van deze vangnet, wat het exacte getal is daar ben ik niet over uit. Maar als de mensheid zich gaat gedragen en handelen naar het concept van non-compliance dan zorgt dat voor een soort van domino-effect die in werking treed waardoor wij zeggenschap blijven houden over de technologie en de technologie niet over ons..

 3. ZalmInBlik schreef:

  Don’t feed the virtual beast..unplug

 4. Zonnetje schreef:

  Uit het double slits experiment js gebleken dat pas bij waarneming ‘ materie’ gevormd wordt. Tot die die waarneming is alles mogelijk. Echter het is niet uit te sluiten dat wij geprogrammeerd zijn om juist via waarneming ‘ materir’ te zien, te ervaren. Door wie wij geprogrameerd zijn is moeilijk achter te komen.
  Wie zegt niet dat zelfs het ervaren van ‘materie’ door ons bewustzijn/waarnemen ook een simulatie is.
  Ik weet het niet. Er wordt gezegd dat wij waarnemen maar er wordt niet gesproken over het feit dat als wij waarnemen het ‘ waargenome’ ook ons waarneemt. Tweerichtingsverkeer in plaats van dat alleen wij waarnemen? Heeft het waargenome een bewustzijn?, een spirit?

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat lijkt me toch wel uitgesloten en ook niet aannemelijk. Dan zou als het ware de avatar in het spel, de “speler op de bank” kunnen zien. Lijkt me uitgesloten.

 5. Zonnetje schreef:

  Klopt, de speler op de bank kunnen wij niet zien. Ik bedoelde meer te zeggen dat wat wij waarnemen in deze dimensie bijv levenloze materie ons misschien ook waarneemt en beinvloedt en dat wij dat niet kunnen waarnemen of meten. Tweerichtingsverkeer? Misschien denk ik te veel door.

 6. Ben schreef:

  AI : Battle For survival
  A film based in a world where the singularity is near through the development of ANA, a management software, used to increase productivity. ANA follows the sole worker in a futuristic car manufacturing plant, as ANA tricks him into given her total control.

  https://www.youtube.com/watch?v=fBh5TgmC-tc

  “Watch Room”
  An A.I. program learns it’s at risk of being shut down, how will it respond?

  https://www.youtube.com/watch?v=th5uJNB7VU8

  AMAZING TECH TURNS YOU INTO A CGI CHARACTER IN REAL TIME

  https://futurism.com/the-byte/cgi-character-real-time?mc_eid=8a35dde912&utm_medium=email&utm_campaign=b058488dde-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_05_08_45&mc_cid=b058488dde&utm_source=The%20Future%20Is&utm_term=0_03cd0a26cd-b058488dde-250230093

  Mad World
  Their tears are filling up their glasses … No expression No expression

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten