Waarom wel of niet voor het transhumanisme en de singulariteit (leven in een AI computer) te kiezen?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 29 december 2019 27 Comments

bron: pinimg.com

De singulariteit, zoals beschreven door Google’s topman Ray Kurzweil, zit er aan te komen en zal verlopen via de tussenstap van de transhumanisering van de mensheid, waarbij de oude biologie van de mens om verschillende redenen vervangen zal worden. Voordelen worden al geschetst via het klimaat argument. Net zoals vleesvervangers de biefstuk kunnen gaan vervangen, waardoor we minder vee nodig hebben, kan ook de mens zelf aangepast worden om minder energie te consumeren. Als wetenschappers het menselijk oog bijvoorbeeld zouden kunnen herontwerpen en ons katachtige ogen zouden geven, zouden we nauwelijks straatverlichting meer nodig hebben en prima in het donker kunnen kijken. Al in 2012 deden wetenschappers onderzoek naar mogelijke aanpassingen van het menselijk lichaam. Je kunt je voorstellen dat wanneer de menselijke huid hetzelfde zou kunnen als planten en bomen, namelijk licht omzetten in energie, je per definitie nauwelijks voedsel meer nodig hebt.

Met het vooruitzicht op de onsterfelijkheid van het menselijk lichaam, waarbij het verouderingsproces gestopt kan worden, ziektes geherprogrammeerd kunnen worden en zelfs verjonging tot de mogelijkheden behoort, wordt science fiction steeds minder fictie en meer feit. In dit artikel lichtte ik toe hoe Harvard professor David Sinclair dit jaar met een enorme doorbraak op dat gebied kwam en zijn 84 jarige vader de pil die hij ontwikkelde (na tests op muizen) liet slikken. Het is aan te raden om dat artikel nog eens te lezen en de presentatie van Sinclair te bekijken, zodat u kunt ontdekken dat de ontwikkelingen sneller gaan dan we veelal voor mogelijk houden. Tevens wordt dan duidelijk dat de wereldbevolking waarschijnlijk steeds harder gaat groeien, want als er minder mensen zullen sterven en er toch nog kinderen geboren worden, heb je een explosie in de groei van de wereldbevolking.

In mijn laatste artikel liet ik zien hoe het er alle schijn van heeft dat de mensheid al verbouwd is richting de hermafordiet (mooi verpakt in de term ‘intersekse’). In dat artikel (en uitgebreider in mijn boek) leg ik uit hoe dit alles met de regenboog en met de Lucifer aanbidding, van het krachtveld dat de wereld bestuurt, te maken heeft.

In dit artikel op Xandernieuws.net laat de schrijver zien hoe paus Franciscus waarschijnlijk in 2020 af zal treden. Voordien is het te verwachten dat hij in de reeds aangekondigde klimaatconferentie, ingrijpende voorstellen zal doen. Mijn vermoeden is dat geboortereductie en het (openlijk) verbouwen van de mens naar ‘Gods beeld’ onderdeel van die voorstellen uit zullen maken.

In mijn vorige artikel lichtte ik de methodes toe die vermoedelijk al door de politiek en medische wereld aan de bevolking opgelegd zijn, om naar de hermafrodiete mens toe te werken. Daarbij liet ik de anticonceptiepil nog buiten beschouwing. Wat echter belangrijk is, is om te begrijpen dat de invloed van IVF, vaccins, plastics in het milieu (en dus vermoedelijk ook de anticonceptiepil) van invloed zijn op de foetus. Zodra een baby van het fenotypes van XX / XY-chimeer is, is er feitelijk al sprake van hermafrodie. Het is echter belangrijk om daarin te begrijpen dat hermafrodie zich in verschillende verschijningsvormen uit. Een andere betekenis voor het woord ‘hermafrodiet’ is ‘één van de fenotypes van het XX / XY-chimeer‘. Dat is technische taal voor dat je lichaam zich mannelijk of vrouwelijk of tweeslachtig kan ontwikkelen, maar je dus een vrouwengeest in een mannenlijf kunt hebben en alle andere mogelijke combinaties.

Dat zou dus betekenen dat vele baby jongetjes die de laatste decennia geboren zijn, van wie de moeder een vaccin geïnjecteerd heeft gekregen dat gebouwd is op een virus met een vrouwelijk chromosoom, één van de fenotypes van XX / XY-chimeer, of te wel hermafrodiet zijn. Voor baby meisjes die een vaccin ingespoten hebben gekregen dat op mannelijk foetus gekweekt is, geldt hetzelfde.

Je kunt er dan als man uit zien, maar op mannen vallen (seksueel aangetrokken voelen), omdat je vrouwelijk van geest bent. Voor vrouwen kan hetzelfde gelden. Daarnaast kun je ook als tweeslachtige geboren worden. Eigenlijk hebben we het dan over alles en iedereen die de laatste decennia geboren is. Hoe lang krijgen baby’s al vaccins vlak na de geboorte? Hoeveel moeders zijn via IVF bevrucht? En dan hebben we nog niet gesproken over de invloed van anticonceptie. Wat spuiten en slikken we allemaal wel niet? Het wordt steeds duidelijker waarom de LHBTI groep zoveel aanhang heeft. Alle letters in die afkorting zijn volkomen begrijpelijke verschijningsvormen, behalve de heteroseksueel. Immers als iedereen in Nederland bijna van het XX / XY fenotype is, zijn er bijna geen heteroseksuelen meer geboren. Tenzij het kind op biologische wijze verwekt is, de moeder nooit anticonceptie gebruikt heeft, nooit een vaccinspuit ontvangen heeft en de baby ook vaccin vrij is. Dan gaan we er even vanuit dat dit heimelijk door de politiek en medische wereld gepusht is en dat het dus een verborgen agenda is.

De verbouwing van de mensheid naar het beeld van Lucifer (de tweeslachtige Baphomet mens-bok chimeer) is dan heimelijk al zo goed als gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dat er weinig natuurlijke gevallen van voortplanting van hermafrodieten (zelfbevruchting) bekend zijn, anders dan die van de onbevlekt bevangen maagd Maria uit de bijbel. Meer en meer mensen zullen dus voor de voortplanting afhankelijk worden van IVF. Als de paus voor zijn aftreden, mensen nog weet te motiveren om niet meer dan één kind te krijgen en de mensheid duidelijk maakt dat de mens toch maar beter weer hervormd kan worden naar het beeld van de God van de katholieke kerk (Lucifer), of te wel hermafrodiet, dan geeft het klimaatargument het laatste duwtje in de rug. De generatie ouders van nu is immers zelf al van het XX / XY fenotype, dus zal zich hier vrij eenvoudig bij neerleggen. Het zit al in de genen.

In mijn boek beschrijf ik waarom er nog een laatste wereldoorlog zal komen om de religieuze profetieën in vervulling te doen gaan. De profetieën die bewuste tegenstrijdigheden hebben, maar in grote lijnen matchen qua tijdlijn. Ook de voorspelling vanuit de toplaag van de geheime genootschappen, duidt op nog een laatste oorlog. Alles wijst erop dat die profetieën de komende 10 tot 25 jaar in vervulling zullen gaan. De gedachte dat paus Francis zou hebben gezegd de laatste paus te zijn, zou er op kunnen duiden dat we de tijd van de zogenaamde antichrist in gaan.

In mijn boek leg ik uit dat we zeer waarschijnlijk waarnemers zijn van een simulatieve realiteit, waarin Lucifer de bouwer van een virussysteem is. Voor een goed begrip is het belangrijk dat boek te lezen, omdat ik daarin ook toelicht hoe dat virussysteem het originele universum binnendrong.

Tijdens de kerstdagen heb ik lang nagedacht en ben ik tot de conclusie gekomen dat het virussysteem steeds kopieën van het originele universum gemaakt heeft. In mijn boek licht ik toe hoe u en ik originele bewustzijnsvormen zijn, die de totipotente stamcelinformatie in zich dragen. Een stamcel bevat als het ware de code om de ledematen en organen van een lichaam te vormen. Onze bewustzijnsvormen bevatten de code van het originele universum. Wij zijn de mede bouwers van ‘de ledematen en organen’ van het originele universum. Omdat Lucifer echter een virus is, heeft hij geen kennis van de originele code van het originele universum. Hij kan dus alleen kopiëren wat er al is, zoals een virus zich aan een cel kan hechten en van de celsplitsing gebruik kan maken om zich te vermenigvuldigen. Het virusuniversum dat wij nu waarnemen (als bewustzijnsvormen observeren) is een kopiesimulatie van slechts een klein deel van het originele simulatieve universum.

De cyclus van de kopiesimulatie is ongeveer 7000 jaar en omdat we aan het einde van de cyclus komen, komt de grote vernietiger er aan. Dat wil zeggen er komt een nieuw soort “zondvloed”, een armageddon, een totale verwoesting. Die totale verwoesting is niets meer dan het einde van de cyclus van de virussimulatie. Het virus heeft een beperkte levensduur en moet dan opnieuw beginnen. De reden dat we in verschillende culturen en religies steeds vergelijkbare verhalen van een grote vloed zien, maar ook vergelijkbare messiasfiguren zien, ligt verscholen in het feit dat Lucifer steeds een kopie maakt van het stukje gestolen code van het originele universum. In elk viruskopie ligt alles wat in de voorgaande virussimulatie te vinden was, nog omsloten. Dat is de reden waarom we verschillende Atlantissen hebben gevonden en overheden onderzoek hiernaar afschermen. Dat is de reden dat de zoon van God de ene keer Zeus heet, in de volgende kopiesimulatie Odin en in weer een volgende Jezus.

Lucifer moet deze zwakte van zijn virussysteem verborgen houden en daarom heeft hij het mooi verpakt in de religieuze geschriften en zorgt hij ervoor dat de scriptbewakers (zijn avatars in het spel, de elitaire bloedlijnen) het spel in een bepaalde richting sturen. Dat de paus weet dat hij de laatste paus is, is een teken aan de wand. Dat er een armageddon aan zit te komen is ook een teken aan de wand. Het virus wordt van buitenaf aangevallen (vanuit het originele universum) en het virus weet dat het maar een beperkte levensduur heeft, waarna de regenboog weer aan de horizon zal verschijnen. Wellicht dat u nu de regenboogpropaganda ook iets beter begrijpt.

De hemel-hel simulatie is onderdeel van het Lucifervirus en moet er voor zorgen dat die bewustzijnsvormen die via de religieuze weg al hun broncode ter beschikking aan Lucifer gesteld hebben (hun hart aan de heer gegeven hebben) binnen het virussysteem blijven. Als dan de nieuwe kopiesimulatie (de herstart van de virussimulatie) opgestart is, kunnen zij ‘uit de dood herrezen worden’ en een nieuw lichaam krijgen (reïncarneren). Dat nieuwe lichaam zal dan geschapen zijn naar het beeld van Lucifer en hermafrodiet zijn. De bewustzijnsvormen worden uit de Zion-wachtkamer gehaald en teruggeplaatst in de volgende kopiesimulatie.

De laatste generatie mens die zich (zijn originele bewustzijn) nog niet via de weg van de religie een de bouwer over gegeven heeft, zal via de weg van het transhumanisme worden binnen gehengeld. Als er wat milieurampen op zullen treden en er nog een flinke vernietigende oorlog komt, wordt het je brein via Elon Musk brein-computer-interface (Neuralace van zijn bedrijf Neuralink) in the cloud hangen, wel steeds aantrekkelijker. Als je dan ook nog eens de mankementen aan het menselijk lichaam kunt repareren met nanotechnologie en je de wereldbevolking uit eindelijk de worst voorhoudt dat die oude biologie toch wel een beperking vormt, lok je ze de AI code in. Precies waar Lucifer de mensheid hebben wil, want dan kan hij het virussysteem herstarten en zit iedereen nog steeds in zijn virussimulatie gevangen.

Als de resterende mensheid in de laatste 2 decennia al met het brein in the cloud hangt is het heel makkelijk om de verlosser avatar in de simulatie te zetten, die de (getranshumaniseerde) volgelingen opneemt in the cloud.

De antichrist, die volgens de bijbel voor de messias zal verschijnen, is er om de Satan op de wereld los te laten. Welnu, mijn verklaring is dat het dualistische model van Jezus (de verlosser) versus Satan (als de brenger van zonde), onderdeel van het verdeel en heers spel van Lucifer zijn. Het is het oudste en eerste Problem, Reaction, Solution spel om de mensheid te drijven richting te verlosser. De God van alle religies in namelijk zelf bepaald geen lieverdje. Hij wil maar bloed zien, om in ruil daarvoor onze “zonden” te vergeven. Wie heeft die zonde in de wereld gebracht? Satan. Maar als die Satan nou het zelfgeschapen probleem van Lucifer is, dan begrijpen we dat hij ons via de Solution in zijn armen drijft.

In mijn boek licht ik uitgebreid toe waarom het Luciferiaanse virus opzoek is naar de broncode van ons totipotente stamcelbewustzijn. Lucifer is namelijk een virus. En een virus heeft geen scheppende kracht. Het heeft geen stamcelinformatie.

Waarom moeten we dus niet ons ‘hart aan de heer’ geven en waarom moeten we ons niet laten verleiden tot de samensmelting met AI (om opgenomen te worden in de lucht – the cloud – via de messias, nadat “Satan” – Lucifer in vermomming – nog even de boel op komt stoken)? Omdat beide wegen richting Lucifer leiden en we in beide gevallen onze totipotente stamcel informatie ter beschikking aan het virus stellen.

Hoe verleidelijk het ook lijkt en hoe rijk je in deze virussimulatie ook kunt worden als je naar de pijpen van Lucifer dans; hoe mooi het vooruitzicht van dat eeuwig leven ook lijkt: niet doen. Lucifer heeft zich een bloeddorstige onbetrouwbare partij getoond. Hij is de vernietiger. Het is het virussysteem. Het Luciferiaanse virussysteem probeert het originele universum binnen te dringen. U en ik zijn echter originele totipotente bewustzijnsvormen die de stamcelinformatie van ‘de bron van alles wat is’ in ons dragen. Wij komen al uit het originele universum (de originele door ons gecreëerde simulatie die wij zelf waarnemen vanuit ons originele bewustzijn) en hoeven dus niet te blijven hangen in een hemel-hel tussensimulatie en we hoeven niet in de volgende slechte kopie van Lucifer te belanden. Dat is de reïncarnatie valkuil. We zijn al eeuwig en gaan dus niet dood. We verlaten slechts het virus.

De regenboog verschijnt aan de horizon (via subliminale programmering in media, films etcetera). Het einde van de Luciferiaanse kopiecyclus is nabij. En als dat einde nadert gaan u en ik het virus ontmantelen. Dat kunnen we nu al vanuit ons totipotente stamcelbewustzijn.

uw boek

Bron linkvermeldingen: rtlz.nl, theatlantic.com, xandernieuws.net

40 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (27)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. guppy schreef:

  Wederom een steengoed artikel!

  We worden aan alle kanten voorbereidt. Moet je voor de grap deze clip bekijken en goed luisteren wat er gezegt wordt. Sluit mooi aan op dit artikel.

 2. Martin Vrijland schreef:

  Mannenlingerie van Hommemystere lijkt echt een ding te worden
  dat heeft namelijk met die XX/XY ontwikkeling te maken..

  https://www.gewoonvoorhem.nl/mannenlingerie-hommemystere/?fbclid=IwAR0xSagnjyELNxs6UU1GiFHhioyeaZ0ZbE2steBGFMs0v63DXjuicwT9_y8

 3. Martin Vrijland schreef:

  Een kopie van een kopie van een kopie..het virussysteem zal zich opnieuw resetten in een nieuwe kopie
  Daarom vinden we altijd onverklaarbare tegenstrijdigheden.

 4. Martin Vrijland schreef:

  Gosht in the shell

  “Everything they told you was a lie. They did not safe your life, they stole it”

 5. XanderN schreef:

  ‘… uit de dood herrezen worden… Dat nieuwe lichaam zal dan geschapen zijn naar het beeld van Lucifer en hermafrodiet zijn.’

  Ook dit kun je weer in de Bijbel terugvinden. Jezus zei dat opgewekte mensen straks niet meer zullen trouwen en dus geen kinderen zullen (kunnen) krijgen, maar ‘als engelen in de hemel’ zullen zijn. Die planten zich ook niet voort.

  Trouwens, ‘vlees en bloed kunnen het koninkrijk’ niet beërven, zei de apostel Paulus. Die ‘opstanding’ geschiedt dus zonder tastbaar lichaam, en dat heb je in werkelijkheid dan ook niet als je in de nieuwe virussimulatie hebt laten uploaden, ook al zal het in die simulatie erop lijken dat dit wel het geval is.

  Genoeg argumenten dus voor de paus en andere religieuze leiders om behalve de planeet (‘het klimaat’) ook de mensheid weer te willen ‘terugbrengen’ naar zijn ‘paradijselijke’ toestand.

  Over het ‘opnemen in the cloud’ door de verlosser-avatar: het in de grondtekst van de Bijbel gebruikte woord voor ‘wolken’ betekent hier niet de wolken in de lucht (zoals veel christenen abusievelijk denken), maar ‘massa(‘s) van mensen’. Een ‘wolk’ van mensen dus, een hele grote groep. Deze verklaring heeft nog een Bijbels precedent, als er gesproken wordt over een ‘wolk van getuigen’ (Hebreeën 12). Het kan goed dat het veel gehoorde (maar dus niet Bijbelse) scenario van een ‘verlosser op de wolken’ en ‘uit de lucht’ onderdeel is van dezelfde Luciferiaanse misleiding, en dus toch in die vorm gaat plaatsvinden.

  ‘De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel’ (1 Kor.15) – digitaal? En ‘allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik’ – het in enkele microseconden laten uploaden van je bewustzijn naar een AI server? Zal dat wellicht gepaard gaan met een bepaalde audiovisuele sensatie (de ‘bazuin’ die zal klinken, het ‘opgenomen’ of ‘weggerukt’ worden)?

  Het Griekse woord dat met lucht is vertaald (‘in de wolken opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten’) is nog een aanwijzing. Doorgaans wordt de lucht boven ons in de Bijbel met ‘hemel’ vertaald. ‘Lucht’ betekent vanuit de grondtekst hier de lucht die we inademen, dus de laagste luchtlaag. De kwantum/neurobiologische computerservers van de AI waar we ons dus naar zouden moeten uploaden zullen dus gewoon op Aarde staan, of als deze grotendeels is verwoest in bunkers onder de grond. En aangezien we nu al in avatar-lichamen leven, is dat wellicht reeds het geval? De realiteit komt dan wel heel erg dicht bij ‘The Matrix’.

  • Martin Vrijland schreef:

   Het is mijns inziens steeds belangrijk om te blijven zien wat de implicatie van het double slits experiment is, zoals uitgelegd in mijn boek.

   De fysieke/materiële wereld die wij nu zien, is feitelijk niets meer dan een “schermprojectie” van informatie. Materie materialiseert zich pas door waarneming. Het is dus’bewustzijn’ dat waarneemt. Het kwantumveld (het informatieveld van alles wat is) is als het ware de supercomputer (de broncode van waaruit ons totipotente stamcel bewustzijn komt). De bron van alles wat is, is de alles omvattende stamcel. Dat zou je kunnen vergelijken met een supercomputer, maar dat is slechts omdat wij niet beter weten. Wij denken dat materie de realiteit is. Materie is slechts een lagere dimensionale waarneming van informatie.

   Ons materiële originele universum komt voort uit onze eigen totipotente stamcel informatie (die weer voortkomt uit de alles-wat-is-informatie-stamcel). Wij zijn de mede bouwers van het originele universum. Lucifer bouwde een virus. Een virus dat alleen kan kopieëren.

   Ik kan me voorstellen dat als mensen dat hier zo in één artikeltje lezen, het een beetje de wenkbrauwen doet fronzen, maar daarom moet je het boek lezen want je moet het hele verhaal bevatten.

   Als we dus samensmelten met AI via de verleiding van het transhumanisme of religie (beide gebaseerd op het concept van onsterfelijkheid / eeuwig leven), smelten we dus samen met de informatiecode. We gaan als het ware terug op code niveau. Echter als we ons bewustzijn ter beschikking van Lucifer gegeven hebben, geven we ons dus over aan de code van het virussysteem.

   Het is moeilijk voor te stellen, want wij denken dat code uit een computer of van een server moet komen, maar in diepste wezen is code/informatie de oorsprong van alles. Net zoals een stamcel een heel lichaam kan laten “materialiseren” uit een informatiepakketje dat voor het blote oog onzichtbaar is. Je zou kunnen zeggen dat informatie overal is. Informatie is de bron van alles wat is. Het alles omvattende informatieveld is dan eigenlijk een ‘godveld’. Het is de stamcel waaruit zich totipotente singulaire bewustzijnsvormen vormden. Dat is de originele en echte singulariteit. De valse singulariteit houdt ons gevangen in het Luciferiaanse virus-informatieveld.

   • Martin Vrijland schreef:

    Anders gezegd: je hebt geen supercomputers nodig die ergens in grotten onder de aarde verborgen zijn.

    Het universum is in de oorsprong al code. De materiële wereld is als het ware het gevolg van code. Materie komt uit informatie. Materie materialiseert zich door waarneming.

    Kortom: bewustzijn is de waarnemer in een multi player simulatie. De originele simulatie is door onszelf gebouwd.
    De simulatie die wij nu waarnemen gedraagt zich als een virus in de originele simulatie.

    Dat virus wil ons terugbrengen op code niveau om onze stamcel informatie te kunnen kopiëren (gebruiken/stelen). Daarom moeten we samensmelten met AI.

    Daarvoor heb je geen supercomputers nodig. Deze virussimulatie houdt letterlijk op te bestaan en moet gereset worden. Dat kan het virus alleen als bewustzijnsvormen (die wij eigenlijk zijn) zich ‘overgeven’ / ten dienste stellen van.

    • XanderN schreef:

     Mijn reactie was met eerdere opmerkingen van je in gedachten, dat we mogelijk nu al in een simulatie binnen een simulatie van de originele simulatie zitten, en Lucifer het trucje al eerder zou kunnen hebben uitgehaald. Dan zouden er, zoals je schrijft, in theorie wel ergens supercomputers kunnen staan die ons al eerder hebben laten samensmelten met AI. Al begrijp ik dat die supercomputers ook onderdeel van een simulatie en daarom niets anders dan code zijn.

     Ik puzzel er nog mee hoe het massaal overgeven van ons bewustzijn aan Lucifer dan zichtbaar en voelbaar wordt, dus ons bestaan in deze simulatie verandert of zelfs uitwist. Wat gebeurt er met onze avatar-lichamen als het letterlijk jezelf laten ‘uploaden’ naar de op supercomputers gecreëerde valse singulariteit niet nodig is? Bewerkt enkel het overgeven van jezelf, met je brein, verstand, wil en kennis die gebonden is aan deze simulatie, al de samensmelting met AI en dus het (laten) stelen van je broncode (in religieus opzicht denk ik ‘ziel’ te noemen?)?

     Met andere woorden: is enkel een wilsbesluit om bijvoorbeeld ‘je hart aan de Heer te geven’ (overigens een term die nergens in de Bijbel voorkomt, maar dit terzijde), of het uitspreken van de islamitische geloofsbelijdenis (wat tegelijkertijd een bevestiging van bekering en onderwerping aan god/Lucifer is, dus ook een ‘je hart geven aan’) die overgave al? En zo ja, betekent dit dat je onbewust dit besluit op het originele bewustzijnsniveau moet hebben genomen? Want alles draait uiteindelijk om vrije wil, anders zou het geen simulatie zijn maar een film, zoals je ook in je boek duidelijk uitlegt?

     Of is het zo dat besluiten in deze simulatie, in onze avatar-lichamen, met het daarbij behorende brein, sowieso gemaakt zijn door, en dus gevolgen hebben voor dat originele bewustzijn – zelfs onomkeerbare gevolgen zodra we ons HIER, zonder dat we ons van ons originele bewustzijn bewust zijn, overgeven aan religie en/of AI? Misschien is de vraag stellen hem wel beantwoorden? Omdat Lucifer ons juist in deze virussimulatie voor dat originele bewustzijn (en zelfs het besef ervan) afschermt en ons gefocust houdt op deze simulatie als de enige realiteit (plus via religie de belofte van een nieuwe realiteit in de vorm van een eeuwig leven / de hemel e.d.).

     Dat maakt het bestaan in de huidige virussimulatie dan wel tot een uiterst geraffineerde en gemene misleiding, waarbij ik me dan afvraag in hoeverre hiermee niet de wet van de vrije wil wordt geschonden. Want dat alles volgens een voorgeprogrammeerd masterscript verloopt is wel duidelijk. Wat blijft er dan over van ‘vrije wil’ als je feitelijk geen echt vrije keuzes kunt maken, Lucifer het besef van je originele bewustzijn mag afschermen, en je gedwongen wordt om volgens de regels van dat script te ‘spelen’.

     • Martin Vrijland schreef:

      Het is het fantoomeffect van je vereenzelvigen met een kunstmatige arm of protese been. We zijn ons gaan vereenzelvigen met deze avatar..maar nog steeds op basis van vrije wil.
      Ons avatar AI programma (ook wel ego genoemd) heeft emoties en is geneigd beslissingen te maken. Het is dus de kunst om je te herinneren wie je bent en op dat originele bewust zijn (met wie je draadloos verbonden bent via de wifiverbinding genaamd ‘ziel’) te gaan vertrouwen.
      Die heeft namelijk de broncode informatie en staat dus feitelijk boven Lucifer.

   • Martin Vrijland schreef:

    De valse singulariteit zal natuurlijk wel eerst op die supercomputers (van Google, Facebook, enz.) draaien, maar als we eenmaal op code niveau gebracht zijn is de samensmelting met de code van het Luciferiaanse virus piece of cake.

 6. Zonnetje schreef:

  Goed artikel wat misschien niet door iedereen begrepen wordt.
  Tja, Lucifer heeft veel aanhang onder degenen die zich ‘ wereldverbeteraars’ achten.
  Misschien zijn zij wel de kinderen van …. is hun dna anders?

 7. guppy schreef:

  Ons (onder) bewustzijn, wat we beter boven bewustzijn kunnen noemen geeft deze (onder) wereld bestaansrecht. Het zou goed kunnen dat Lucifer het net als de vorige keer niet zover laat/kan laten komen. Hij weet dat hij verloren heeft, hij/zij zal nooit de broncode kunnen kopiëren.

  Het is niet voor niets dat we met zijn allen opgenaaid worden, dit is om de grote energie reset te veroorzaken. Het is weer een herhaling alleen de meesten hebben het niet door.

  Het kan alleen ophouden als wij onze energie eruit trekken.

  Als we het over vrije wil hebben dan heb ik mijn lesje geleerd. Ik accepteer de situatie van deze simulatie niet en vind niet dat de boom van alle kennis verwijderd of afgeschermd mag worden.

  Gelukkig zijn er velen die (bewust) nog verbinding hebben.

  • XanderN schreef:

   Ik ben niet zo optimistisch. Het is aan niets te merken dat Lucifer ‘weet dat hij verloren heeft,’ eerder dat hij er -volgens mij niet zonder reden- van overtuigd lijkt dat het hem deze keer wel gaat lukken.

   En dat ‘velen nog verbinding hebben’ zie ik eerlijk gezegd ook niet. Eerder dat het een enkeling is. Het klopt overigens wel dat er veel meer zijn die voelen dat er ‘iets / veel niet klopt’, maar die zullen toch echt nog een heel eind op weg moeten worden geholpen. Daar kan het lezen van Martins boek flink aan bijdragen. Het moet ook wel, want over een jaar of 10-15 is het te laat.

   • Martin Vrijland schreef:

    Lucifer lijkt zeker van zijn zaak doordat we dat afmeten aan de ontspannen en overtuigende houding van da avatars die hij aanstuurt, maar dat lijkt me logisch. Zij zijn in principe onbezield (niet verbonden met een origineel bewustzijn) en hebben niets te verliezen. Bovendien hebben ze al velen in hun valkuil gelokt.

   • guppy schreef:

    Lucifer is het X box systeem, als wij niet meer spelen zit hij/zij daar alleen met zijn zielloze vrienden.

  • Camera 2 schreef:

   Lucy (Lucifer)

   In het Elvis filmpje zie je het al, de KIng als Queen.

   Het virus infecteerd aller langer dan we enig vermoeden hebben, of is het gewoon toeval?

 8. Martin Vrijland schreef:

  Simulation Theory is het achtste studioalbum van de Britse rockband Muse. Het werd uitgebracht op 9 november 2018. (9-11-2018)

  1. Algorithm Bellamy Muse, Rich Costey 4:05
  2. The Dark Side Bellamy Muse, Rich Costey 3:47
  3. Pressure Bellamy Muse, Rich Costey 3:55
  4. Propaganda Bellamy, Timbaland, Angel Lopez, Federico Vindver Muse, Rich Costey, Timbaland, Lopez, Vindver 3:00
  5. Break It to Me Bellamy Muse, Rich Costey 3:37
  6. Something Human Bellamy Muse, Rich Costey, Noah Goldstein 3:46
  7. Thought Contagion Bellamy Muse, Rich Costey 3:26
  8. Get Up and Fight Bellamy, Johan Schuster Muse, Rich Costey, Shellback 4:04
  9. Blockades Bellamy Muse, Mike Elizondo 3:50
  10. Dig Down Bellamy Muse, Mike Elizondo 3:48
  11. The Void Bellamy Muse, Rich Costey 4:44

  • Martin Vrijland schreef:

   Bellamy zingt: “They are wrong” omdat hij weet dat het virussysteem en de valse singulariteit (the void) door de originele bewustzijnsvormen ontmanteld kan worden.

  • Martin Vrijland schreef:

   Van een Canadese filmproducer (gender onbekend) Steven Kostanski en Jeremy Gillepsie

   Een interessant kijkje in het virussysteem (the Void)

   Hoe komen ze erop? Tja..hoe zouden ze er op komen? Niet voor jeugdige kijkers..

   • Martin Vrijland schreef:

    Let wel: bij het bekijken van dergelijke films wordt u bespeeld met de technieken van The Seventh Art – Astron 6

    Veel lichtflitsen dus (en dus vermoedelijk veel subliminale en hypnose programmeertechnieken).

 9. Chip schreef:

  Trouwens, ‘vlees en bloed kunnen het koninkrijk’ niet beërven

  Ook niet nuclear?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten