Wat gebeurde er echt in Beiroet? Vliegtuigen gesignaleerd vlak voor explosie

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 15 augustus 2020 13 Comments

bron: unitednews.sr

Gisteren doken er interessant beelden van vlak voor de explosie in Beiroet op, die ik toch even met u wilde delen. Natuurlijk is elke vorm van kritisch denken inmiddels zo bezoedeld door de Fall Cabal en Q verhalen van Janet Ossebaard en is iedereen die een beetje nadenkt afgeschilderd als complotdenker, maar het blijft de moeite lonen om zelf na te denken.

Daarbij moeten we wel steeds een paar basisprincipes in ogenschouw nemen:

 • Media en alternatieve media kunnen filmtechnieken als CGI, Greenscreen en Deepfakes werken, wat tegenwoordig al op een eenvoudige laptop kan (zie hier);
 • Zaken kunnen in scene zijn gezet (acteurs of deepfake personages plus boven genoemde technieken), dus ook de complotvariant van een verhaal;
 • Social media medewerkers van de heersende macht bewaken de discussie, waarbij de lezers een bepaalde denkrichting in gekanaliseerd worden (het social media leger);
 • Big Data analyseert onze reactie’s en de individuele- en groepspsychologische effecten op berichten (real time);
 • Waarheden worden vaak vermengd met desinfo om de echte waarheid daarmee te besmetten.

En dan sla ik vast nog enkele zaken over, maar het gaat erom dat we er niet standaard meer vanuit kunnen gaan dat foto’s en video’s nog authentiek zijn; zelfs niet als de staat daar haar authenticiteitskeurmerk op geplakt heeft. (zie mijn boek voor meer)

Des-al-niet-te-min zijn onderstaande beelden uit Beiroet interessant. Zijn ze in scene gezet of echt? We weten het niet en dat is precies de bedoeling.

De gecontroleerde oppositie van nu moet ervoor zorgen dat we door de bomen het bos niet meer zien, maar vooral dat kritische denkers gelinkt worden aan een merk. Dat merk is samen te vatten als ‘Donald Trump, Q, Fall Cabal’ -theorieën.

Het uiteindelijke doel is dat kritische denkers of speurders tot de geestesziekte ‘complotdenken’ gestigmatiseerd worden om er zo voor te zorgen dat de massa uitgeput terug kruipt richting de dan weer “betrouwbaar” geachte mainstream media, politiek en wetenschap.

Hieronder de beelden (onder de uitdrukkelijke vermelding dat het de verdenking van een aanslag schept, maar we niet zeker weten of we met een filmproductie te maken hebben; wat natuurlijk ook kan gelden voor de in de media getoonde officiële beelden).

Zijn we getuige van een gecreëerd complot om kritische denkers de genadeklap toe te dienen? Zijn we getuige van een echt complot of is de officiële lezing correct? (lees verder onder de tweet)

En dan hebben we nog deze beelden die de indruk wekken van een een inkomende raket (als u goed kijkt), maar ook daarvan kun je zeggen dat het met een simpel software pakket als Adobe After Effects kan worden gemaakt (lees verder onder de video).

Niets is meer wat het lijkt in een wereld waarvan uw perceptie geraffineerd bespeeld kan worden middels Hollywood technieken. Kortom: we weten het niet, als we iets niet met eigen ogen hebben aanschouwd. Met de Brain Computer Interfaces die er aan zitten te komen kunnen we straks zelfs onze ogen niet meer geloven (zie deze presentatie).

Bron linkvermeldingen: niburu.co

293 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Harry vries schreef:

  Ik lieg niet, maar overal waar ik op youtube Q-anon reacties bekritiseer of aanval wordt ik direct steeds terug aangevalllen (meestal binnen enkele minuten) door mensen die zeggend dat ik gek ben en dat Q-anon wel degelijk echt is etc, of dat ik niet wakker ben of dat ik de gecontroleerde oppositie vertegenwoordig. Dit gebeurt ook bij youtube filmpjes (oa. die van buienradar waar iemand het Q-anon erhaal spinde) waar maar heel weinig mensen reageren en kijken.

  • Harry vries schreef:

   Trouwens de telegrof wijdt vandaag ook een verhaal aan Q-anon (telegraaf zaterdag 15-8-2020), blijkt ook wel uit dat het Q-anon verhaal een belangrijke psy-op fake conspiracy theorie is.

   Youtube linkt ook al min of meer elke zogenaamde complotdenker aan Q-anon. Ook al exposen ze Q-anon duidelijk en geven duidelijk aan dat ze er niks mee te maken hebben en er niet in geloven zelfs het gevaar van Q-anon exposen, ze worden in de VS allemaal als Q-anon gekken bestempeld.

   • ClairVoyance schreef:

    inmiddels Q-anon optochten in binnen -en buitenland .
    Micha Kat “gaat vandaag grote onthulling doen” , zo shocking “dat het het einde is van Rutte , De Jong en Jaap van Dissel.” Hij gaat vandaag met bewijs komen dat van Dissel een kind heeft vermoord. Heeft ie gisteren beloofd. Spannend.

 2. Jur1995 schreef:

  “‘VIROLOGIE’ is PSEUDO-WETENSCHAP

  Dit is een vrij vertaald artikel van Jim West met enige toevoegingen voor een beter begrip. Redactie DeBBC.

  Virologie ligt aan de basis van veel ongefundeerde medische propaganda over ziekteverwekkers en vaccinaties. Daarom moet het bewijs van het bestaan en het karakter van het virus altijd worden geëist van degenen die virussen claimen als ziekteverwekkers, alvorens ze de plaats van het virus in gaan nemen.

  Met deze aanpak kom je nergens bij een arts of rechter, want zij volgen de autoriteit van de wetenschap, zelfs als dit onverklaarbaar of irrationeel is onderbouwd. Dokters zijn te vergelijken met een religieuze priesters en Geneeskunde was ooit de expertise van priesters. Vandaag de dag wordt dit in stand gehouden met ziekenhuizen die vernoemd zijn naar religieuze figuren uit alle grote religies.

  Toch is de discussie over virussen essentieel voor een eerlijk gesprek, al was het alleen maar om de geest scherp te houden.
  Virologie: Twee Achilleshielen

  De stelling om de discussie mee te openen is tweeledig:

  1) Er is geen sprake van isolatie en karakterisering van virussen, zoals door de wetenschap wél wordt beweerd.

  2) Het toxicologische aspect ontbreekt gedeeltelijk. Dat wil zeggen dat alleen de toxische effecten van antibiotica die in virologische studies worden gebruikt, zijn beschreven. De klinische diagnoses en de epidemiologie vermijden de milieutoxicologie. Deze bedrieglijke omissie is een ongeschreven medische wet, nodig om de technocratie te beschermen tegen het procederen van mensen.
  1) Virusisolatie

  “Isolatie” van virussen is altijd als een grote prestatie neergezet, omdat het intuïtief een gevoel van totale dominantie en begrip van het zogenaamde virus overbrengt. “Het virus bestaat en we begrijpen het, omdat we het geïsoleerde virus hebben bestudeerd.

  De term “isolering” is gebaseerd op het grote succes van de wetenschap van de niet-organische (niet-biologische) chemie.

  Voorbeeld: H2O kan worden gesplitst in twee isolaten (2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom), door middel van elektrolyse. Op elk van deze isolaten kunnen dan eindeloos veel experimenten worden uitgevoerd om hun eigenschappen, dichtheid, gewicht, etc. te bepalen. Ze kunnen bijvoorbeeld met elkaar reageren om H2O te vormen. Ze kunnen individueel met metalen worden gereageerd om oxiden en hydriden te vormen. Van alle invalshoeken moet worden aangetoond dat waterstof en zuurstof zijn geïsoleerd, gekarakteriseerd en beschreven door middel van oneindig veel experimentele resultaten. Een wetenschapper zal altijd blijven zoeken naar bevestiging van eerdere bevindingen.

  Kinderen kunnen dergelijke experimenten in de keuken doen.

  Hoera voor de wetenschap!

  Slimme virologen hebben dit succes en deze terminologie gekopieerd. Zij deden dit door (in de praktijk) door het woord “isoleren” te herdefiniëren naar “mengsel”, zijnde exact het tegenovergestelde van de oorspronkelijke betekenis van isoleren!

  Perth zegt dit, en ook de biochemici Howard Urnovitz PhD en Stefan Lanka PhD zeggen dit. De “virusgelovige” doctor, Judy Mikovitz werd gedwongen dit toe alsnog te geven in haar interview met David Crowe, de onlangs overleden medische dissident.

  Hoe gebeurt dit dan?

  Virus “isolaten” zijn meer “gemengd” dan wat dan ook op deze planeet. Het “isolatieproces” is het resultaat van het mengen (met een blender) van ziek weefsel gedurende bijna een uur. De componenten worden afgebroken tot een grondig gemengde homogene puinhoop. Injecteer dat vervolgens in een muizenhersenhelft en claim dan te weten welk specifiek deel van dat mengsel (wat men dan opeens en bij toverslag een “virus” noemt) de oorzaak van de ziekte is.

  Het enige wat afdoende bewezen is, is het gevaar van (het) injecteren, vaccinatie dus.

  Isolatie betekent in de virologie eigenlijk niets. Hoe kan iemand in een laboratorium bewijzen welke van de onbekende items in een geïnjecteerd mengsel (“virusisolaat”) een of andere ziekte veroorzaakt als de items niet geïsoleerd zijn? Hoe zou je in staat zijn om het mengsel van visueel verschillende items gezien onder een elektronenmicroscoop te identificeren?

  Een ander probleem is diezelfde elektronenmicroscoop. Om iets onder een elektronenmicroscoop te zien, moet je het ding voorbereiden (doden, uitdrogen, versnijden, vernietigen met goudstof en/of diverse giftige chemicaliën). Het is niet zo verrassend om dan te constateren dat de elektronenmicroscoop het echte, op te sporen en te identificeren levende ding niet kan zien.

  De briljante, vele malen bekroonde, methodische en welbespraakte professor Harold Hillman toonde dit onweerlegbaar aan, en verloor daarmee zijn vaste hoogleraarschap. Omdat Perth en zijn volgelingen zo succesvol waren in het onthullen van de geclaimde zogenaamde virusisolatie als een intellectueel misdrijf, publiceerden medische autoriteiten twee decennia geleden een artikel waarin stond dat in de virologische wetenschap “isolatie geen specifieke betekenis heeft”.

  De zegevierende “eureka-achtige” uitroep, “Isolatie bereikt!”, is nu vervangen door een nieuwe routine van flauwekul, waarbij wordt beweerd dat isolatie nu niet meer nodig is. Op de voortdurende vraag waarom dat is en hoe zoiets dan werkt is nooit antwoord gekomen. Want, als iets niet nodig is, als er iets niet is, hoef je immers ook niet aan te tonen dat het wél nodig is, of dat het er wél is? Een zaak van de omgekeerde bewijslast om ervoor te zorgen dat “virusisolatie” niet meer hoeft te worden aangetoond en beschreven.

  Resumerend:

  De eerste bewering is dat een virus wordt geïsoleerd wordt ontkracht door het aantonen dat virologen een mengseltje van weefsel zien als een geïsoleerd virus. Vervolgens draait men de situatie om en beweert dat isolatie helemaal niet nodig is om een virus te identificeren. Op deze manier kunnen virologen een virus “scheppen”. In die situatie zitten we nu met het vermeende COVID-19 virus met de codenaam SARS-CoV-2.
  2. De toxicologische factor

  Dr. Stefan Lanka wijst op het gebrek aan bewijs voor het bestaan van het mazelenvirus. Hij bekritiseert specifiek het werk van de Amerikaanse viroloog en Nobelpriojswinnaar John F. Enders, PhD.

  Lanka:

  De eerste ‘paper’ werd in 1954 gepubliceerd door Enders et al… Enders… beperkte de nutriënten voor de cellen drastisch en voegde cel vernietigende antibiotica toe aan de celcultuur alvorens de zogenaamd geïnfecteerde vloeistof in te brengen. De daaropvolgende sterfte van de cellen werd vervolgens verkeerd geïnterpreteerd als aanwezigheid en (conveniërend) ook isolatie van het mazelenvirus. Er werden geen controle-experimenten uitgevoerd om de mogelijkheid uit te sluiten dat het de onthouding van voedingsstoffen en de antibiotica was die leidde tot de cytopathische effecten.

  Aan John Enders wordt ook ten onrechte het isoleren van het poliovirus toegeschreven — volgens een kritisch overzicht van journalist Neenyah Ostrom, op gezag van de biochemicus Howard Urnovitz, PhD.[ref]

  Het poliovirus was eigenlijk ook niet geïsoleerd door deze onderzoekers. Ze kweekten met succes “filterbare agentia”, waarvan ze veronderstelden dat het poliovirus was, in menselijk embryonaal weefsel.

  Enders’ roem als “De Vader van de Moderne Vaccins” is misschien te danken aan zijn enorme erfenis en zijn lidmaatschap van Yale’s rijkste geheime genootschap, Skull & Bones.
  Hoe pakken we een echte discussie op?

  Hoe kan ik het uitgangspunt van het niet bestaan van een virus beargumenteren?

  Houd de bewijslast bij degenen die het bestaan van het virus onvoorwaardelijk hebben aangenomen. Zij beweren dat zij het weten, en….. misschien is dat ook wel zo.

  Stel daarom één vraag en twee vervolgvragen.

  1) Welk rudimentair onderzoek beschrijft de ontdekking van het genoemde virus? Het moet de eerste, originele studie zijn die de ontdekking beschrijft.

  a) Welke tekst in deze studie beschrijft de isolatie van het virus? (Dit is om er zeker van te zijn dat ze het onderzoek hebben gelezen, en om tijd te besparen bij het lezen).

  b) Welke tekst in deze studie beschrijft het proces van het al of niet uitsluiten van toxicologische factoren? (Zie hiervoor Lanka).

  Waarschijnlijk hebben ze de inhoud van de door hen zo waardevol geachte studie niet eens gelezen, en gaan ze er bovendien van uit dat jij bluft en ontzag voor de makers van de studie hebt, net als zij dat hebben. Maar ze moeten zelfs het voordeel van de twijfel hebben. Want het is voor hen misschien wel ondenkbaar dat zulke verfijnde techniek, medisch jargon en geschriften misleidend kunnen zijn en mensen NIEt zouden kunnen overtuigen. Ze zijn volledig gericht op de semantische en technische verfijning waarvoor veel geld is betaald, maar misschien beseffen ze dit niet.

  Logica is de ultieme kracht, maar hoe welbespraakt en onderbouwend het ook is, het vereist toch geldige gegevens, de juiste data. Geen logica zonder harde gegevens. En een en ander is niet zonder politieke en carrière risico’s.

  Het kan zo maar dat een studie ronduit leugens verkondigt en lukraak gegevens uitvindt, doch meestal, om de steun te krijgen van een team van wetenschapstechnologen, bevat de studie geaccepteerde (witte) leugens. Technici zullen zich altijd verzamelen onder de vlag van witte leugens, om te voorkomen dat ze frauduleus lijken. De studie zal peer-reviewed (slager keurt eigen vlees) gepubliceerd worden, en daarmee prestige winnen. Echter, zelfs de senior redacteuren van prominente medische wetenschapspublicaties hebben de medische wetenschap in het algemeen bestempeld als het “betreden van het schemerdonkere gebied van de fraude”.

  Als u om een of andere reden de studie moet lezen, maar het ontbreekt u aan kennis van de medisch-technische taal, dan kunt u de taal ontleden en leren, of nota nemen van het gebrek aan isolatie, of gewoon op zoek gaan naar het woord “toxicologie”. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat dit noodzakelijke onderwerp in de studie wordt gevonden.

  Als u een artikel krijgt voorgelegd, dus geen studie, antwoord dan:

  “Een wetenschappelijke studie is vereist, geen journalistiek verslag”.”

  Bron:
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/08/15/virologie-is-pseudo-wetenschap/

 3. danny schreef:

  Dat van die laatste video lijkt me eerder een vogel dan een raket, heeft zeker niet de vorm van een raket.

 4. Waarom wil je dit weten? schreef:

  Zulke “keihard bewijs” filmpjes zie ik nu al jaren voorbij komen, maar ze leiden nooit tot grote openbaringen. Het is net vaag genoeg om niets concreets te laten zien en vaak gemakkelijk weerlegbaar. Net zoals de “infrarood” filmpjes van Beiroet die ineens overal opduiken. Dat zijn gewone filmpjes die in negatief kleuren zijn weergegeven, niets infrarood aan maar wel lekker gemakkelijk weerlegbaar.

  Misschien is de boel expres ontploft, misschien was het een ongeval. Ik zie het vooral als afleiding van wat er in eigen leefomgeving gaande is. Iedereen lijkt bijna “blij” met de afleiding, even niet bezig zijn met corona. En daar schuilt mijns inziens meteen het grote gevaar in. Er is iets nieuws om de aandacht op te vestigen, en de corona suddert ondertussen door. Daarmee is de corona-gekte ineens normaal geworden, en is Beiroet het abnormaal geworden!!

  Wat de gemiddelde Nederlander niet door heeft, is hoe het afgelopen half jaar gewoon even het script van George Orwell met zijn boek 1984 hier wordt uitgerold. In dat boek staat een passage waarin verteld wordt hoe de bewoners van zijn distopische wereld van de staat altijd een “vijand” voorgeschoteld krijgen waar ze gezamenlijk boos/bang voor moeten zijn. Dit gaat zover dat er voor iedereen wekelijks verplichte bijeenkomsten zijn om even een uurtje met zijn allen boeoeoe te roepen tegen getoonde beelden van deze aangewezen “vijand”. Dat deze “vijand” zo nu en dan van de één op de andere dag wisselt, dat doet voor de bewoners van deze distopische wereld niet meer ter zake. Ze zijn te geïndoctrineerd, te ver geprogrammeerd en te bang voor de gevolgen van zelfstandige kritische gedachten hebben (heropvoeding), dat ze gewoon boe roepen tegen de nieuwe vijand als de staat dat wil.

  Is het iemand al opgevallen dat het fenomeen “terroristen” sinds maart dit jaar ineens van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn? Liggen die ineens allemaal doodziek van de corona in hun grotten te hoesten en te proesten?

  • Martin Vrijland schreef:

   Exactly! Lees mijn boek voor het einddoel van dit script dat al door Orwell beschreven werd.

   • Waarom wil je dit weten? schreef:

    Aldous Huxley met Brave New World, George Orwell met 1984 (wat hij weer schaamteloos gejat heeft van Yevgeny Zamyatin met “Wij” Maarja, George was dan ook een politicus… ) Het lijken allemaal tipjes van de sluier te zijn. Ze bevatten allemaal erg interessante passages, maar laten tegelijk niet het geheel zien. Ik krijg het gevoel dat het fenomeen van gecontroleerde oppositie al heel oud is. Het boek van Zamyatin is decennia lang verboden geweest in Rusland. Dat maakt zo’n boek natuurlijk extra aantrekkelijk.

    Maar goed, met al dat lezen laat ik mezelf wel eens afleiden. Waar zijn de terroristen?!?!?! Ik wil weer “boeoeoeoe” roepen tegen de vorige vijand! Ik vind deze Corona-vijand veel minder leuk 😉

  • guppy schreef:

   Daar maak je een goed punt, opeens geen terrorisme meer. Pas wel op wat je zegt, breng ze niet op ideeën.

   Daarom moeten we ze duidelijk vertellen waar ze bij willen horen. Wil je graag op dit niveau blijven ronddraaien of toch maar NEE zeggen en jezelf afscheiden.

   Zonder angst, jezelf laten opvreten door de wolven van deze wereld. Eerst moeten we de juiste wolf binnenin onzelf voeren, daarna volgt de rest vanzelf.

   Volgende stap na de corona is de ufo angst. Het moet steeds gekker en steeds extremer want het klootjesvolk is niet echt onder de indruk 😉 Komt omdat ze alles al gezien hebben op tell viSION.

   De kennis die we nu opdoen is erg belangrijk zodat we de volgende reset niet opnieuw beginnen.

   https://youtu.be/cHZl2naX1Xk

  • Camera 2 schreef:

   Terroristen konden ook zo maar achter elke boom staan.
   Vandaar al die camera’s, Beter ! want Veiliger !

   Nu voor elkaars veiligheid is iedereen een soort (virus)terrorist,
   iedereen wantrouwen, Beter ! Veiliger !

   Wat een wereld 🙁 ?

   https://www.parool.nl/wereld/live-corona-app-massaal-gedownload~b88aadc6/

 5. Waarom wil je dit weten? schreef:

  Hè k*t, ik had eigenlijk niet over de slapende terroristen moeten beginnen, maar ik vind het zo’n mooi sprekend voorbeeld. Ze zijn blijkbaar weer genezen van de corona en worden weer actief:

  https://nos.nl/artikel/2344630-duitse-autoriteiten-ongevallen-op-snelweg-berlijn-waren-aanslag.html

 6. Jack De Mooij schreef:

  Hallo Martin Vrijland, ik ben Jack de Mooij en krijg niet meer als gewoonlijk je bijna dagelijkse commentaar op wat er om ons heen gebeurt. Dit deed mij vermoeden dat je van alle mogelijke media, zelfs de media die ik erg waardeer afgehaald bent of geheel niet meer zichtbaar bent, als dit zo is betreur ik dat.
  Hoop toch nog iets ban je te horen, al ruim een week niets meer!!!
  Groeten en sterkte met je werk wat ik zeer waardeer👌

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten