Wat te doen als geëist wordt een PCR test op corona te laten doen?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 24 september 2020 7 Comments

fotobron: letelegramme.frHet is prachtig hoor dat Viruswaarheid allerlei juridische procedures start tegen de staat, maar zoals voorspeld zal dat niets uithalen en dendert de stoomtrein gewoon voort. De spoedwet zal Nederland veranderen in een dictatoriaal regiem, maar wie zich niet de ogen dicht heeft laten smeren en allang zag dat ‘democratie’ een wassenneus is, wist dat al.

De dames en heren in Den Haag voeren gewoon uit wat de adel wil en die adel heeft haar pionnen in alle centrale bolwerken zitten (zoals Brussel en Washington DC, etc.). Het wordt lacherig afgedaan als een complotgedachte en het Q Anon deepstate gedachtegoed heeft een prachtig dwaalspoor getrokken, waardoor de lacherigheid van velen (als reactie hierop) terecht lijkt, maar leest u nog even verder en denk eens diep na.

Het gebrek aan eenduidigheid in de aanpak van de coronavirus (PsyOp) wekt de indruk dat Brussel nou “ook weer niet zoveel invloed heeft”. Ik voorspel al jaren dat de oud Romeinse stelregel ‘Ordo ab Chao’ (orde uit chaos) zowel in Europa als de VS wordt uitgerold. De chaos op beide continenten is gepland en in de VS zal dat vermoedelijk leiden tot een burgeroorlog (via groeperingen als Black Lives Matter en Antifa). Europa moet ook in chaos belanden en het gebrek aan eenduidigheid tijdens de “coronacrisis” lijkt dat doel te helpen dienen. Chaos schept ruimte voor een nieuwe sterke arm. Dat wisten de Romeinen al.

De coronavirus PsyOp is alvast een test run in de gewenning van het volk aangaande dictatoriale maatregelen. In Nederland krijgen die vorm onder de titel ‘spoedwet’; in andere landen vinden vergelijkbare processen plaats.

Voor Europa staat mijns inziens de overname van Brussel door Turkije gepland. Dat lichte ik reeds in meerdere artikelen toe, maar het gaat mij er even om dat u ontdekt dat iedereen die roept dat er geen planning achter deze coronavirus PsyOp zit, dat vermoedelijk afdoet met ‘complottherieën’ en daarbij verwijst naar Jensen, Lange Frans of de Fall Cabal stroming van Janet graancirkel Ossebaard. Daarvan heb ik veelvuldig gezegd dat zij bewuste dwaalsporen zetten en juist het kritisch denken moeten stigmatiseren tot ‘complotdenken’. Zij scheppen als het ware het alibi om elke vorm van kritiek af te doen als nonsens. Hoeveel goeds ze ook mogen zeggen.

Waarom wil ik u zo graag verduidelijken waar de werkelijke macht zit en waarom we een master-script kunnen herkennen (zie mijn boek)? Welnu, als u de werkelijke macht doorziet, doorziet u dat democratie niets meer is dan een spel om de massa de illusie van keuze en de illusie van volksvertegenwoordigers te geven. Er zijn geen volksvertegenwoordigers; er zijn vertegenwoordigers van de adel; opgeleid en getraind om het toneelstuk op te voeren dat de farce, genaamd democratie, in stand moet houden. Politici (in elke kleur en smaak) dienen dezelfde macht en hun schijndiscussies houden u zoet, zodat u gelooft dat er iemand is die voor u opkomt. Uiteindelijk worden altijd precies die regels en wetten doorgevoerd die de echte macht wil.

Die echte macht tekent dan ook die wetten. Dat is altijd iemand van koninklijke bloede. In Nederland is dat Willem Alexander in Brussel is dat Ursula von der Leyen (ook van “koninklijke bloede“). De kroon bepaalt wat er gebeurt. De adel regeert en de machtsstructuur waarmee zij hun grip op de maatschappij (achter de schermen) handhaven is die van de vrijmetselarij en ridderordes als de Maltezer Ridderorde. Deze macht delen zij met Rome en samen beweert dit machtsblok bij de gratie God’s te mogen regeren. Elke wet in Nederland is ondertekend door de kroon. Voorbeeld:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het bevolkingsonderzoek te wijzigen teneinde de wet aan te passen aan actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief medisch onderzoek en de handhavingsmogelijkheden te vergroten;

Waarom geef ik u zo’n lang intro op de vraag wat u moet doen als u gedwongen wordt een coronavirus test (PCR test) af te nemen? Welnu, dat is om uw meest-diepgewortelde programmeringsschillen af te pellen.

Bijna niemand kan er in geloven dat je een wet feitelijk niet hoeft te accepteren. Dan krijg je opmerkingen als: “Nou, daar koopt de rechter niks voor” of “Ja, leuk hoor, maar daar hoef ik bij mijn werkgever niet mee aan te komen, dan lacht ie me uit” of “Als een agent me aanhoudt, heb ik daar niks aan“. Ja, als de media ons beelden laten zien van mensen die dergelijke uitspraken doen, dan wekken zij ook dat beeld. Zij wekken het beeld dat het geen enkel nut heeft om een wet of rechtbank nietig te verklaren of te zeggen “Ik accepteer uw macht niet“, dat komt omdat ook die media in de zak van de adel zitten en zij ons in een Trumanshow realiteit houden, waardoor we bang zijn om voor ons menselijke bestaansrecht op te komen.

Een koning die zegt te regeren bij de gratie God’s kan feitelijk alleen in die rol blijven omdat onze opvoeding dat ons bijgebracht heeft en omdat de gehele maatschappelijke structuur die rol accepteert en op die rol gebaseerd is. Aan wie zweren alle politici in Den Haag (ook die van de oppositiepartijen als Fvd en PVV) trouw? Aan de kroon. Aan wie zweren alle ambtenaren in Nederland trouw? Aan de kroon. Wie schrijft alle wetten uit? Ja, de kroon. Wat zegt dat over het fundament van dat gehele kaartenhuis? Waarop is dat feitelijk gebaseerd? Dat fundament is slechts en alleen gebaseerd op de institutioneel-racistische-aanname dat God de gratie aan het “koningshuis” gegeven heeft om te mogen regeren. Bullshit.

Nu zal de dominee in de gemiddelde kerk u het geloof in de macht van de kroon helpen handhaven. Oppositie partijen en alternatieve media kanalen doen dit idem dito. Ik doe iets anders: Ik vertel u dat de macht van de kroon op gebakken lucht gebaseerd is.

U mag van mij in God geloven, u mag in Allah geloven, u mag in Brahma, Vishnu of Shiva geloven, maar zolang de koning geen ondertekend document van God kan laten zien, is die gratie God’s waanzinnig en slechts een aanname die het wankele fundament vormt onder de gehele maatschappelijke structuur. U en ik helpen dat fundament in stand te houden door slechts en alleen een beetje over het bouwwerk bovenop dat fundament te klagen. Het fundament is echter rot en dat fundament is tevens de meest zwakke plek.

Als een werkgever, een ambtenaar of diender u dan ook dreigt te houden aan de wet (welke wet dan ook), dan heeft ook zo’n wet een rot fundament. Sterker nog: de wet heeft geen enkel fundament. Elke wet wordt getekend door de kroon en de kroon heeft het gehele volk wijs gemaakt (van generatie op generatie) wetten te mogen uitschrijven en belasting te mogen innen. Dat alles op basis van een niet-te-bewijzen “gratie Gods”. Tegelijk stellen zij zichzelf boven die wetten en hoeven zij geen belasting te betalen. Dat noemen we met een chique woord: institutioneel racisme.

Er is dus niemand die u aan welke wet dan ook kan houden. Dat kunt u natuurlijk tot in het extreme doorvoeren en roepen “Oh dus dan mag ik ook iemand vermoorden” of “oh, dan roof ik morgen de winkel leeg“. Ik zeg u alleen dat zowel een spoedwet als alle maatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen, feitelijk getekend worden door de kroon en zolang u zich op het standpunt stelt dat u die kroon niet accepteert, bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt en te doen wat u wilt. U kunt tot niets gedwongen worden; ook niet als politieagenten of BOA’s u beboeten of willen aanhouden. Altijd doen zij dat gebaseerd op de veronderstelling dat de wet waarop zij die actie baseren geldig is. U mag ze dan vragen of zij u het document kunnen tonen waaruit de macht van de koning (om die wet uit te schrijven) blijkt. Dat document moet dan (ja, hoe belachelijk het ook klinkt) wel een handtekening van God bevatten.

Absurd? Nee. De absurditeit van dit artikel zit hem niet in de absurditeit dat ik de macht van de kroon en daarmee elke wetgeving uitkleed; de absurditeit zit hem in het feit dat niemand durft te zien dat de keizer geen kleren aan heeft. Mooie zalen, mooi maatwerkpakken, aardappel in de keel toespraken, media programmering, programmering van uw geloofssystemen van wieg tot graf: de keizer heeft geen kleren aan en de PCR test is onzin.

één muisklik en u steunt de echt onafhankelijke journalistiek nu het meer dan ooit telt [uw steun]
225 Shares

Tags: , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. marcos schreef:

  Het niet mogen doden of het roven van een winkel valt onder “The Law of the Land” wat inhoudt dat je geen schade mag toebrengen aan een ander.

  Ik begrijp heel goed wat je uitlegd met betrekking tot de kroon. Mijn vraag is achter hoe dit zit met landen welke geen adelijke macht hebben. Ik denk dan bijvoorbeld aan Duitsland wat een andere aanhef voor de wetgeving heeft. ijn er dan ook nog andere landen te vinden welke geen aeljke mach heeft?

  • Martin Vrijland schreef:

   Dan blijft steeds de vraag wie is de wetgevende macht en wie tekent de wetten daadwerkelijk en namens wie heeft hij of zij die volmacht.
   Is dat in een republiek bijvoorbeeld de volmacht van de meerderheid van stemmen? Dan is nog steeds de vraag of dat legitiem is en ook of het feitelijk wel waar is.
   Het feit dat de VS nog steeds belasting betaalt aan de Britse kroon moet tot nadenken stemmen.

   Je hebt de schaduw macht en je hebt de façade van de schijnmacht. Dat dit idee door Q Anon besmet is met het valse deepstate verhaal dat moet afleiden van het echte deepstate verhaal, behoort tot het spel van gecontroleerde oppositie.

 2. Maasland schreef:

  Hi Martin, even “vissen naar de mazen”.
  Ik vind dit een nuchtere analyse. Het christendom (en men kan aantonen dat het christendom nog steeds tot een van de fundamenten van onze historie en samenleving behoort) heeft als leidraad de Bijbel. Daar kun je van alles van zeggen, maar voor een rechter is dat multi-interpretabel. Ineens zouden de vele D66-rechters “best een beetje christelijk kunnen zijn”. In die Bijbel staat op meerdere plaatsen dat God de overheid en “zij die over ons gesteld zijn” de autoriteit over ons heeft gegeven, en zij staan in de autoriteitslijn weer onder God.
  Zou dat een motief zijn voor de rechter om “jouw motief” ongeldig te verklaren? Immers, die handtekening van God zijn dan die bedoelde Bijbelteksten

  • Martin Vrijland schreef:

   Ja dat zou een motief voor de rechter kunnen zijn, maar dan vraag ik die rechter of hij kan bewijzen of de Bijbel 100% zeker het woord van God is. Als hij dan naar de Bijbel verwijst (onder het mom van “het staat geschreven”), dan is dat geen bewijs, want als ik morgen een boek schrijf en zeg dat het het woord van God is, omdat ik in dat boek schrijf dat ik hetgene ik schrijf van God doorgekregen heb, is dat geen bewijs. Het is slechts een boek.

 3. Harry vries schreef:

  Je ziet de laatste maanden (vooral nu we weer langzaam een lockdown ingeleid worden) dat de gecontroleerde oppositie steeds meer proberen de rust in de tent te houden. Ik heb hier met name op gelet en het is bij heel veel (vooral de bekende) gecontroleerde oppositie steeds meer het mantra.

  Cafe weltschmerz: Er komen steeds meer protestgroepen tegen de corona maatregelen die elk op hun eigen manier (ludiek, met humor, met liefde, solidariteit verdraagzaamheid, met gang naar de rechter) hard bezig zijn Nederland te bevrijden van de corona maatregelen. Onderliggende boodschap hier: blijf rustig zitten met je chips en biertje en kijk rustig naar de NPO of RTL want er wordt druk gewerkt om ons te redden.

  Jensen: De laatste 15 uitzendingen elke dag constant hetzelfde accent, constant dezelfde boodschap: Nederland is massaal wakker aan het worden en steeds meer mensen pikken de corona maatregelen niet meer. De celbrities (die hebben allemaal letterlijke ballen, ook de dames) zijn ook allemaal wakker aan het worden en pikken het niet meer. Jensen wordt steeds positiever over de Nederlanders.
  Onderliggende boodschap hier: ze krijgen ons er niet onder en we gaan massaal in opstand komen (uiteraard alleen in een sprookjesnederland), dus blijf rustig zitten met je biertje en chipsjes en kijk RTL en NPO want het komt allemaal vanzelf goed omdat de rest van de bevolking allemaal bezig is in opstand te komen.

 4. Niels123456 schreef:

  Zo maak je inderdaad gebruik van de wet van vrije wil. Wat je goedrecht is. Ik denk echter dat het in de praktijk anders werkt. Als je de autoriteit niet erkend hoef je het inderdaad niet te doen. Maar vergis je niet. Boa’s, politie etc kunnen geweld gebruiken en het forceren. Zij kunnen jou uit je huis trekken, en het injecteren. Als in de 2e wereldoorlog tijdens een razia een jood zei: “ik erken uw autoriteit niet” ging je alsnog mee hoor. Dus ik denk dat dit argument niet helemaal opgaat. Ik kan het mishebben hoor. Maar politieagenten, boa’s etc zijn vaak mensen met een lagere awareness, en hebben vaak narcistische persoonlijkheidstrekken of zijn volledig narcistisch. Zij zijn zich echt niet bewust van deze regels en structuren, en nemen je alsnog mee naar het bureau. Als jij je boete niet betaald komen ze alsnog je spullen halen. Ik vraag mij af of dit in de praktijk werkt, wat denken jullie?

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten