Wetsvoorstel beledigen koning draait eigenlijk om het versoepelen belediging Erdogan

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 9 februari 2018 30 Comments

De “kracht” van de media is dat bij de introductie van nieuwe wetsvoorstellen, het grote publiek er op vertrouwt dat zij de waarheid spreken. Ze moeten immers toch wel eerlijk zijn over zo’n wetsvoorstel, want dat moet officieel door de tweede kamer geloodst worden en de juridische wereld kijkt mee. Pas als je even moeite doet kom je tot de ontdekking dat zij vaak vooral de kunst beoefenen dingen zo te verwoorden dat zij niet expliciet liegen, maar ook datgene niet noemen waardoor u gealarmeerd zou worden. En als je ontdekt dat het ambtenarenapparaat vooral een verlengstuk is van de macht en de advocatuur alleen maar gebaat is bij meer strafmaat, omdat dat meer verdediging (lees ‘geld’) vraagt, zal er niet zo snel kritiek uit die hoek komen. Allen zweren zij trouw aan de koning. Politieke partijen die kritiek leveren, doen dit omdat zij er zijn om het volk het gevoel te geven dat ergens kritisch naar gekeken wordt en dat alles in goede handen is. Van de media hoeft u het ook niet te verwachten. Om de illusie door te prikken dat er nog ergens vrije en kritische media bestaan, hoeft u alleen maar te kijken wie hun broodheren zijn. Zowel in de journalistiek als in de politiek red je het niet tot een relevante positie als je niet een heimelijke verdediger van het staatsbelang bent; al zij het in de rol van schijn-oppositie of schijn-criticaster.

Het leek mij daarom nuttig om het bericht over het beledigen van de koning uit de Volkskrant van 7 februari toch eens nader onder de loep te nemen. In dat bericht werd de indruk gewekt dat slechts het beledigen van de koning een beetje milder wordt gemaakt. De Volkskrant opende dan ook heel geraffineerd met de kop: “Is de kreet ‘Fuck de koning’ beledigend? Wellicht bepaalt de koning dat straks zelf”

Verhoeven: ‘De vrije meningsuiting en ieders gelijkheid in de rechtsstaat zijn het uitgangspunt van deze initiatiefwet. Niemand moet zich belemmerd voelen te zeggen wat hij vindt, uit angst voor een bijzonder hoge straf. Dat betekent niet dat ik opeens voor beledigen ben. In mijn wetsvoorstel wordt de algemene strafbepaling voor smaad, laster en eenvoudige belediging gewoon gehandhaafd, met maximaal drie maanden cel. Het verschil is: die straf is dan voor iedereen hetzelfde.’

In juridische termen wordt het beledigen van de koning een ‘klachtdelict’. Dat komt tegemoet aan een ander bezwaar in de huidige praktijk: de willekeur waarmee het OM vervolgt. Satire over leden van het Koninklijk Huis, in het algemeen bedreven door bekende Nederlanders, blijft doorgaans ongemoeid. Al beklaagde toenmalig premier Jan Peter Balkenende zich een decennium geleden openlijk over satirische programma’s als Kopspijkers en Koefnoen: ‘Ik ben er niet gelukkig mee.’

Maar de man die in 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, onder de uitroep ‘Landverraders’, zat bij elkaar twee jaar vast. Er was geen schade aan het rijtuig. In zijn boek ‘Weg met de koning!’ Twee eeuwen majesteitsschennis in Nederland concludeert Gerard Aalders: ‘Wie de geschiedenis van majesteitsschennis volgt, zal constateren dat er vaak sprake is van een zigzagbeleid.’ Verhoeven spreekt van ‘selectieve toepassing’.

SP, GroenLinks en PvdA steunen Verhoeven, de PVV en de kleinere oppositiepartijen mogelijk ook. Maar in de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is zijn initiatiefwet een vrije kwestie. Er is niets over afgesproken in het regeerakkoord. CDA en CU zijn geen voorstanders, net als de SGP. De VVD is voorzichtig. Een meerderheid gloort, maar is nog niet zeker.

Een van de argumenten die de tegenstanders aanvoeren, is: de koning kan zich niet verdedigen. ‘Dat kan hij wel’, zegt Verhoeven. ‘De premier is zijn mond en het Koninklijk Huis heeft ook de Rijksvoorlichtingsdienst ter beschikking. In civiele zaken, bijvoorbeeld over onrechtmatige publicaties in roddelbladen, weet de koning zich goed te weren. Dan kan hij dat bij eventuele beledigingen ook. Het past bij deze tijd dat niet het OM daarover besluit, maar dat de koning zelf beslist of hij zich door een uiting beledigd voelt.’

Ook een ander bezwaar van de tegenstanders is volgens Verhoeven te weerleggen. Hoe zit het met het beledigen van politiemensen en ambulancebroeders? ‘Daar verander ik niets aan. Zij moeten extra beschermd blijven.’

Hier ziet u eigenlijk een prachtige samenvatting van het Hegeliaanse spel waarin these en anti-these worden gecreëerd door coalitie en oppositie om uiteindelijk in de middenweg de oplossing (synthese) door te kunnen drukken waar het eigenlijk om gaat. Heel slim wordt de nadruk gelegd op het idee dat er geen extra hoge strafmaat zou moeten bestaan voor het beledigen van het koningshuis, maar als je het wetsvoorstel erbij pakt draait het eigenlijk om veel meer (of om heel iets anders). En de kans is groot dat dat ‘veel meer’ straks het restje is wat er van dit wetsvoorstel overblijft. Het spel van these (de één biedt ‘geel’) en anti-these (de ander biedt ‘cyaan’) leidt tot de gewenste synthese (‘groen’). Je beidt als het ware twee primaire kleuren aan als schijnbare tegenstelling om tot de gewenste kleur te komen via de vermenging. Dat is de rol van de verschillende partijen in de illusie die we democratie noemen. Het enige wat je hoeft te doen is het feitelijke wetsvoorstel er maar eens even bij te pakken. U raadt het al; daar snapt u helemaal niets van. Dat voorstel is slechts een verwijzing naar het schrappen van regeltjes in het wetboek.

Let u om te beginnen eens op de introductie van zo’n wetswijziging en duidelijke indicatie van wie er nu feitelijk de macht heeft in dit land. U hoeft het alleen maar 1 keer goed te lezen:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het doen voortbestaan van bijzondere strafbepalingen aangaande majesteitsschennis en het beledigen van bevriende staatshoofden niet langer gewenst is,

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Dus de koning zelf is de gene die de wetsvoorstellen en wetten goedkeurt. Natuurlijk! De macht ligt nog altijd en overduidelijk bij de aristocratie (bij de gratie Gods). Maar wij geloven heilig dat het écht de tweede en de eerste kamer zijn die wetsvoorstellen schrijven en bespreken namens het volk. Nee, zij introduceren wetsvoorstellen namens de koning en doen alsof zij dit als volksvertegenwoordigers zelf bedacht hebben. Dat is de illusie van democratie. De koning bepaalt; de aristocratie “regeert” (lees: ‘voert het democratische toneelstuk op’) via haar instituten in Den Haag (en andere landsregeringen) en Brussel. Achter de schermen zijn het de geheime genootschappen waarbinnen de aristocraten de topposities bekleden. Het Nederlands koningshuis vormt zo bijvoorbeeld de toplaag van de Maltezer ridderorde. Deze genootschappen leveren de pionnen voor het toneel. Diegenen die als acteurs het toneelstuk op mogen voeren in de publieke arena, staan bij ons bekend als politici en hun toneelvloer is gebouwd en belicht door de media.

In het wetsvoorstel lijkt inderdaad sprake te zijn van schrapping van de expliciete uitzonderingspositie van de koning. Wat zoveel inhoudt dat het OM nu niet meer bepaalt of de koning beledigd wordt, maar dat de koning dit voortaan zelf kan bepalen (knipoog: get the picture?). Het belang van deze wetswijziging lijkt echter vooral te liggen in het weghalen van de strafmaat voor het beledigen van bevriende staatshoofden. Artikel 118 en 119 zijn daarin de bepalende artikelen. Juist, daar komt weer een aap uit de mouw: Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het wegnemen van de juridische drempel om iemand als de Turkse president Erdogan te mogen beledigen. Dat klinkt een beetje vreemd en vergezocht als we er vanuit gaan dat de genoemde genootschappen achter de schermen de koers bepalen en als we er vanuit gaan dat Erdogan onderdeel uitmaakt van dat master plan. Als we het echter in het grote plaatje plaatsen, waarbij Erdogan (in mijn visie) de beoogde nieuwe sterke leider van Europa moet worden, wordt ineens helder dat we nu in het voorstadium zitten ter voorbereiding van die (bühne) machtswisseling. Voor het herstel van het Ottomaanse rijk, moet eerst een alibi geschapen worden. Het stadium waarin we ons nu bevinden, is het stadium van het op scherp stellen van de relatie tussen de Europese landen en Turkije. Niet voor niets trok Nederland vorige week haar ambassadeur uit Turkije terug.

Hoe verpak je een wetsvoorstel, waarin je als het ware groen licht geeft voor het beledigen van Erdogan, dusdanig dat het niet opvalt? Je verpakt het in een wetsvoorstel als het ‘geel’ en plaatst het tussen het ‘cyaan’ van het verlagen van de strafmaat voor het beledigen van jezelf, om uiteindelijk het groen licht te krijgen waar je op uit bent. Dat blijkt niet alleen uit het schrappen van artikel 118 en 119 (die gaan over het beledigen van bevriende staatshoofden) maar ook uit het wijzigen van artikel 267, waaruit punt 3 geschrapt wordt: indien de belediging wordt aangedaan aan het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat. De gehele wetswijziging zoals voorgesteld door Willem Alexander via de politieke acteur in de verschijning van Kees Verhoeven van D66, draait om het op scherp stellen van de relatie met Turkije. De drempel voor belediging van het bevriende staatshoofd moet komen te vervallen, zodat we lekker (ongestraft) veel cartoons en beledigende filmpjes kunnen produceren om Erdogan nog verder te irriteren. Die irritatie moet op zeker moment zo de spuigaten uitlopen dat Erdogan gaat doen wat Hitler eind jaren ’30 van de vorige eeuw deed.

Alleen diegenen die oog hebben voor wat er gaande is zullen het zien. We zitten in het voorstadium van een grote wereldoorlog waarbij het herstel van het Ottomaanse rijk beoogd wordt. Erdogan moet bozer en bozer gemaakt worden, zodat een inval in Europa straks gerechtvaardigd is. Dit wetsvoorstel is 1 van de druppels die de emmer straks moeten doen overstromen.

Bron linkvermeldingen: volkskrant.nl, maxius.nl, nos.nlofficielebekendmakingen.nl, wikipedia.org

38 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (30)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ClairVoyance schreef:

  ‘Wij Willem Alexander’. Is die fucking gast schizofreen of zo?
  Oke, geen probleem dan. Moet kunnen. Je kunt het eigenlijk ook al zien.
  Maar Wij Clair Voyance vragen zich af of ‘Bij de gratie Gods’ wel klopt.
  Heeft er nog nooit een onderdaan een WOBje ingediend om het bewijs van die gratie te kunnen controleren.
  Wij Clair Voyance durven te wedden dat die ‘Gratie bij Gods’ een leugen is.

  In geschiedenisboeken mbt Frankrijk en Engeland lazen wij dat ze rond de middeleeuwen oid, zich van koningen hebben ontdaan, OMDAT die zich er ook op beriepen ‘bij de gratie Gods’ op een troon te zitten. Wel bizar eigenlijk dus dat die nep oranjes daar nog steeds mee weg komen.

  • Martin Vrijland schreef:

   Dat Wij is waarschijnlijk de term die hij moet gebruiken omdat hij de macht van de Maltezer orde samen met Maxima vertegenwoordigt. Dus als hij het loodje legt neemt Maxima het stokje over..vermoed ik.
   Kortom; hij heeft enige pressie nodig om binnen de kaders van Bea te blijven dansen. De zekerheid dat Maxima in kan springen is waarschijnlijk voldoende om de opdrachten uit te blijven voeren. Willem wil natuurlijk niet dat het volk ziet dat hij een koning aan de ketting van de matriarchie is…

 2. Mindsupply schreef:

  Complimenten Martin!
  Voor weer een erg goed artikel..

  Stuur het door naar al je familie, kennissen en vrienden..

  Misschien gaan ze een keertje nadenken..

  En eindelijk eens ‘zien’..? 😉

  Want het wordt tijd..

 3. Wilfred Bakker schreef:

  Nou nou nou,
  Ik ga alvast naar de hema om hoofddoekjes voor mijn nichtjes te regelen.
  Kolere, eigenlijk wist ik het al, ik denk niet dat er veel lui zijn die dit begrijpen, veuls te eng natuurlijk
  Ik stort je wat turkse lira, kun je wat te zuipen halen Martin.

  Zoek maar uit, staat er op! (een paar nieuwe sokken mag ook)

  Bismillah-ir-rahman-ir-rahim

  https://www.google.nl/search?q=Turkse+likeur&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Aj27HGAXcVWpYM%253A%252CO9VZVMik_QNWJM%252C_&usg=__q12KLw-w4ZW0kWjIdMV_wAIMYHo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwien6z7nJnZAhULblAKHTklDe4Q9QEIeTAE#imgrc=Aj27HGAXcVWpYM:

 4. ZandInOgen schreef:

  Om tot die climax te komen zal er een motief gevonden moeten worden voor Reichskanzler Erdogan om uit NATO te stappen. En volgens mij ligt de sleutel om tot dat besluit te komen in de Koerdische kwestie cq. Noord Syrië. Het vuurtje zal daar goed moeten worden opgestookt, vluchtelingenstromen weer aangewakkerd en totale escalatie om tot een Blitzkrieg te komen.

  Zolang Amerika als NATO aanvoerder de wapens blijft leveren aan de Koerdische strijders e.a. huurlingen zoals Al-Qaeda, Al Nusra en/of ISIS is dat natuurlijk gauw bereikt..

  • Martin Vrijland schreef:

   Precies. Het is natuurlijk allang einde oefening met de NAVO nu de VS de koerden bewapent en dat er soort overeenkomst ligt waarbij die Koerden dan wel tegen de restanten van ISIS mogen vechten, maar de geleverde wapens niet tegen Turkije inzet. Ook mogen de Amerikaanse under cover troepen niet meehelpen in de strijd tegen Turkije. Feitelijk zijn er dus 2 NAVO landen in oorlog onderling. Het laat zich raden waar dat toe leidt.
   De NAVO is al van de luchtbasis in Turkije gekickt..tja..

   • ZandInOgen schreef:

    Het blijft fascinerend om te zien, eerst hebben ze via Saoedi Arabië geprobeerd het vuurtje in Libanon aan te wakkeren door zgn. een premier in ‘gijzeling’ te nemen. Toen zijn ze naar Iran gegaan om à la CIA operatie Ajax een coup te plegen, ondertussen bombardeerde Israël allerlei stellingen in Syrië. Het mag een wonder heten dat Pike’s oorlog nog niet geëscaleerd is.

    Dus het is wachten op een zeer grote valse vlag operatie, vandaag zijn de Olympische Spelen begonnen op een datum met een referentie naar 9/11 (9-2-2018). Kijken hoe dat gaat verlopen aangezien pion Noord-Korea ook nog in het schaakspel zit..

    • ZandInOgen schreef:

     En onder toezicht van beroepsleugenaar Rutte, moet natuurlijk wel een masonische bijdrage geleverd worden 😀

     “Namens TeamNL waren slechts elf van de 33 atleten aanwezig..” (11/33)

     https://www.nu.nl/olympische-winterspelen-pyeongchang-2018/5126060/winterspelen-in-pyeongchang-geopend.html?redirect=1

     (11 Sep 2017) Satanisch rood mag niet ontbreken 😛

    • Martin Vrijland schreef:

     Ze wachten met Pike’s oorlog tot na 2023 vermoed ik. Eerst mag het Turkse leger en de Turkse wapenindustrie (inclusief eigen vliegtuigbouw en satellieten etc.) nog even volwassen worden. Dat gaat al in rap tempo. Ondertussen zal er waarschijnlijk nog een financiële crisis komen in de VS met de nodige gevolgen voor Europa. Dat zal de NAVO nog zwakker maken.
     Turkije zal ondertussen de sjiieten en soennieten verbinden en ook het machtsblok Rusland, China en Iran steeds meer aan zijn zijde krijgen.
     Kortom…de voorbereidingen liggen gewoon lekker op schema. De strijd om Jeruzalem volgt denk ik na 2023; na de inname van Europa (idd via de bekende Blitzkrieg methode)

     • ZandInOgen schreef:

      De technologie transfer van de VS via Israël (operatie Talpiot) naar Rusland, China en Iran is zo goed als voltooid. En het 100 jarige jubileum is inderdaad een mooie mijlpaal om de herleving van de Oude zijde route (One Belt, One Road) te vieren. Maar we mogen spelers zoals Rusland, China en Iran ook niet onderschatten.

      Dit is een geo-politieke en economische power shift van West naar Oost. Van het kapitalisme naar het communisme en dus naar de blauwdruk van de NWO via de V.N., nadat de climax van de WOIII heeft plaatsgevonden zal iedereen roepen “Dit nooit meer..” zie ook de vlag van Rusland, de dubbelkoppige phenix is controle over oost en west. Aan het einde van de rit zal via de V.N. de doctrine van Lucifer gepresenteerd worden aan de massa (of wat er nog van over is)

      Problem-Reaction-Solution oftwel Thesis, antithesis, synthesis

     • ZandInOgen schreef:

     • ZandInOgen schreef:

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Goed, volledig of topic maar wel voor veel vorige, een verhaal van een dame

  Deborah Tavares exposes the trans humanist genocidal plan to drastically reduce the US population through globalist policies including UN Agenda 21, smart cities, 5G and directed energy weapons. The scope and horror of what is unfolding will leave you seething with anger. But it’s not too late – if we educate our friends and neighbors and take action to stop this madness, now.

  Visit Deborah’s site StopTheCrime.net for all of her latest information.
  brrrrrr

  http://stopthecrime.net/

  https://youtu.be/JeJkYovY0AM

  Allemaal evenzogoed een fijn weekeinde toegewenst

  In love!

 6. ZandInOgen schreef:

  De geschiedenis herhaalt zich weer…

  The Enabling Act March 1933

  The Enabling Act was passed on March 23rd 1933. The act was to have huge consequences for the citizens of Nazi Germany. The formal title for the Enabling Act was the ‘Law to Remedy the Distress of People and Reich’

  Therefore he made a deal with the party – he would protect all of the rights that Catholics had in Germany as well as foster better relations with the Vatican.
  https://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/the-enabling-act-march-1933/

  Prachtige datum hè 322 ’33 😀

 7. Iberi schreef:

  Met Trump is de agenda van kracht geworden dat Amerika zich meer zal richten op de eigen binnenlandse politiek, maar wel als waakhond zal blijven fungeren. Vanaf het moment dat de Engelsen uit de EU stapten, heeft Duitsland van Amerika het groene licht gekregen (volgens eindtijdscript) om een alliantie met Turkije en Japan te smeden. Een nieuwe as van het kwaad, een euraziatische economische en militaire/nucleaire unie (het toekomstige gog imperium). Na mijn mening zullen Rusland en China, geen bondgenootschap aangaan met de Turken. De neo-Ottomanen hebben 5 jaar nog te gaan om hun Ottomaanse droom gestalte te geven. Op de balkan (Griekenland en Macedonie) lopen de geplande spanningen en gemoederen al weer aardig op, waarbij de Turkse president de Macedoniers onze broeders noemden. Israel heeft in polen al voor een rel gezorgd om Duitsland de legitimatie tegen om Polen een kopje kleiner te maken en met Polen zullen (katholieke) landen als Hongarije, Tsjechie, Slowakije en Litouwen met de expansie agressie van Duitsland te maken gaan krijgen.

  • Martin Vrijland schreef:

   @Iberi

   Als je iets stelt is het misschien goed om dat te onderbouwen. Je stelt dat Israel iets gedaan heeft om Duitsland een alibi te geven Polen in te vallen. Dus dan kun je dat beter ook even onderbouwen. Anders is het maar een zwevende opmerking.

   Ook wat je zegt over de relatie Turkije-Japan-Duitsland moet je dan even onderbouwen.

   Persoonlijk zie ik eerder gebeuren dat Turkije over Duitsland heenwalst. De kans dat een oorlog begint met een Blitzkrieg is groot, maar ik verwacht Duitsland daartoe niet in staat. Het Turkse leger is sowieso het sterkste t.o.v. alle Europese landen en is zeker wel tot zoiets in staat. Een Blitzkrieg beginnende bij Griekenland lijkt me een vrij aannemelijke optie.

   Het is belangrijk om niet te vergeten dat alle regeringsleiders – dus ook die in Duitsland en Polen of Japan – precies weten wat er gaat gebeuren. Ze spelen slechts het spel mee ter voorbereiding van. Het is een masterscript dat uitgerold wordt via een in het zichtbare veld ogenschijnlijke machtsverschuiving en via ogenschijnlijke conflicten. Je kunt aan de geldstromen, economische ontwikkelingen en militaire opbouw zien dat Turkije nu de rol van Duitsland in de jaren 30 heeft. Er moet een groot islamitisch machtsblok komen om de agenda van Pike te vervullen (en de religieuze profetieën).

   De relatie Turkije/Rusland kan inderdaad van tijdelijke aard zijn. Dat is even afwachten. Hitler sloot immers ook een niet aanvalsverdrag met de Russen voor WO2 en we weten waar dat in eindigde. Ik denk echter dat er deze keer een andere agenda ligt dan in WO2. Toen draaide het om het creëren van een alibi om het vestigen van de staat Israël en moest Duitsland uiteindelijk gepland verliezen via de Russen. Nu draait het om de strijd om Jeruzalem en het vestigen van de socialistische wereldregering volgens Chinees model. Een Luciferiaanse wereldregering that is..

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik vind Shoebat geen goede neutrale weergave van de situatie geven, omdat Shoebat de religeuze conflicten niet overstijgt, maar een christelijke visie er op nahoudt. Dan ben je in mijn ogen nog steeds blind voor het Luciferiaanse spel waarin religies gebruikt worden en onderdeel zijn van het masterscript richting de Luciferiaanse wereldorde. Onder die wereldorde zullen alle religies worden samengesmolten tot 1. Onder bestuur van Lucifer. Dit wordt bereikt via de conflicten tussen de bestaande religies en de strijd om de “heilige stad”.

   Tijd om die christelijke programmering af te gooien.

  • Martin Vrijland schreef:

   Als je nog steeds roept dat de islam een gevaarlijke religie is (en daarmee min of meer stelt dat het christendom of wellicht het judeaisme dat niet is) dan ben je blind voor het feit dat elke religie slechts en alleen bestaat om massa mind control redenen en om het script van oorlogen uit te kunnen voeren, met uiteindelijk doel de vestiging van 1 wereldregering, 1 religie en 1 sekse.

   Althans..zodra Lucifer dan op de troon zit krijgen we nog allerlei andere zaken die op de agenda staan, maar dan gaan we het weer over het transhumanisme, de singulariteit en de AI strijd om de macht op een heel ander strijdveld hebben. Dat is een brug te ver voor deze discussie.

 8. ZandInOgen schreef:

  Zoals voorspeld..

  Jaja Herr Erdogan blijft om in Shell termen te blijven spreken olie op het vuurtje gooien. Wanneer volgt de NAZI kuch NATO escalatie?

  While speaking to the ruling Justice and Development (AK) party in Ankara on Tuesday, Erdogan referenced a recent remark by Lt. Gen. Paul E. Funk, the top US commander in the US-led coalition against Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL), who said that Turkey would face a sharp response if it struck Manbij, Syria.

  “Those who say they will give a sharp response if hit, have clearly never got the Ottoman slap in their lives,” Erdogan said, referring to a half-legendary Turkish martial move that involves a potent open-palm hit, resulting in a one-hit knockout or even skull fractures and death.

  Read more
  Turkish forces wave a flag on Mount Barsaya, northeast of Afrin, Syria, on January 28, 2018. © Khalil AshawiBreaking point? Turkey demands ‘concrete steps’ from US while Washington wavers
  Erdogan also addressed the NATO alliance, of which both Turkey and the US are members. “What kind of NATO membership is this? What kind of NATO alliance is this?” he asked. “As president of Turkey, [I say] NATO is not equal to the US, all countries [in the alliance] are equals to the US.”

  His remarks come at a time of increasingly strained relations between the US and Turkey. On Monday, Ankara sought clarity from the US while threatening to break ties. Foreign Minister Mevlut Cavusogli told journalists that his country sought “concrete steps” from Washington, adding that US actions are the reason for “missing trust” between the two NATO allies.

  Meanwhile, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said on Tuesday that Turkey had briefed the alliance about its operations in Syria’s Afrin last week. He went on to express hope that such briefings would continue.

  “Turkey has briefed NATO on the operation Olive Branch, they did so last week, and I have been in regular contact with the Turkish leadership, including with president Erdogan regarding the situation in Syria and the operation Olive Branch. I expect Turkey to continue to brief allies,” Stoltenberg said.
  https://www.rt.com/news/418712-ottoman-slap-erdogan-us-nato/

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten