Zal Donald Trump nog een tweede termijn halen of zal een recessie hem nekken?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 1 april 2019 22 Comments

bron: independent.co.uk

Al enige tijd roep ik dat er waarschijnlijk een flinke recessie aan zit te komen. Dat geldt dan vermoedelijk voor zowel de VS als Europa. Hierin hou ik rekening met het scenario waarin een harde Brexit eventueel al op korte termijn zo’n recessie kan aanstichten. In mijn artikel van 29 maart ga ik uit van het ’12 april harde Brexit’ scenario. In vele artikelen leg ik de toekomstverwachtingen naast religieuze profetieën. Mijns inziens zijn we getuige van een zich ontvouwend script dat wordt aangestuurd door de farao-bloedlijnen (en de vrijmetselarij). Zoals veelvuldig uitgelegd spelen de grote wereldreligies en hun profetieën een belangrijke rol in het beleid van alle politieke leiders.

Kijkt u eens naar onderstaand filmpje en ontdek hoe het judaïsme een grote drijvende kracht lijkt te zijn in het beleid van zowel Donald Trump als Benjamin Netanyahu en lees dan verder onder het filmpje, waar ik zal toelichten waarom Donald Trump’s schoonzoon Jared Kushner een belangrijke figuur is in het kunnen voorspellen van de toekomst.

Trump’s schoonzoon Jared Kushner is iemand van orthodox joodse origine. Hij mocht dan ook alleen met Ivanka Trump trouwen als Ivanka zich bekeerde tot deze religie. In dit artikel lichtte ik toe waarom Jared wel eens de (voor de christenen) anti-christ zou kunnen zijn (voor de moslims de Dajjal). Wat door christenen en moslims de anti-christ wordt genoemd is echter voor de joden, de langverwachte messias. Op de website messiasnieuws.nl vindt u een artikel van evangelist Franklin ter Horst, waarin we een goede samenvatting zien van de christelijke visie. Leest u dat even voor we verder gaan, want daarna zal ik toelichten waarom dit mogelijk naar Jared Kushner verwijst.

De profeet Daniël schrijft over de anti-messias het volgende:

Daniël 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

Daniël vertelt ook dat ‘deze koning’ een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. In diverse Bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een verbond met Israël, maar door de toevoeging “met velen” moet dit ruimer worden gezien wat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld ook een verbond met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de kerk van Rome zal sluiten. De vraag is welke ingrijpende gebeurtenissen er uiteindelijk toe zullen leiden dat er een verbond tussen o.a. Israël en deze ‘koning’ wordt gesloten want dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er moeten eerst bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit verbond zullen leiden. Een verbond dat volgens de profetie van Daniël aan Israël het recht verleent op een werkende tempel, compleet met offerdienst. Hij zal de tempeldienst herstellen en dat is iets wat nog niemand vóór hem voor elkaar gebracht heeft.

Er moet dus wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor hij de macht en de autoriteit zal krijgen om aan Israël toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Tempelberg. Hij zal kennelijk zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van Israël weten te sluiten. Hij zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar één enkele verklaring denkbaar: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan weten te overtuigen dat hij de langverwachte Imam Mahdi van de moslims is en tegelijkertijd de Messias van de Joden en de teruggekeerde Jezus van de christenen.

Jared Kushner is door Donald Trump aangewezen als de man die een vrijbrief heeft gekregen om een vredesdeal voor het Midden Oosten te ontwikkelen. Hij heeft dan ook met alle leiders van de regio gesprekken. Deze gesprekken worden niet of nauwelijks in de media verslagen. Zo werd zijn recente ontmoeting met de Turkse president Erdogan van 27 februari niet of nauwelijks vermeld. Ik heb het althans nergens in de Nederlandse media voorbij zien komen. Je zou kunnen zeggen dat Kushner in staat moet zijn om politieke leiders ervan te overtuigen dat hij de verwachte messias is. Anders zouden ze niet snel akkoord gaan met een vredesplan, omdat dit geen enkel politiek leider in de laatste decennia is gelukt. Voor ingewijde hoge-rang vrijmetselaars zou dit moeten betekenen dat zij ervan op de hoogte zijn dat hij de verwachte anti-christ is. Ingewijde politieke leiders zullen het script namelijk kennen. Toch zullen zij doen alsof zij de vredestichter beschouwen als de messias. Voor islamitische leiders betekent dit dat zij hem (tijdelijk) zullen erkennen als de Imam Mahdi. Dit betekent ook dat zij deze door hen erkende ‘messias’ het succes van het vredesplan zullen gaan gunnen (willen de religieuze profetieën uitkomen).

Als we dus leiders als Erdogan de opmerkelijke move zien gaan maken dat zij een vredesplan van Jared Kushner accepteren, dan is dat een duidelijk teken dat Jared Kushner inderdaad de langverwachte anti-christ rol vervult. Tegelijk zou dit iets zeggen over de kennis die Erdogan heeft en tot welke krachtveld Erdogan behoort.

Het interessante is nu dat Jared Kushner zijn vredesplan wil presenteren vlak na de Israëlische verkiezingen van dinsdag 9 april aanstaande. Halen we dan de datum waarop de eventuele harde Brexit zou kunnen plaatsvinden erbij, dan is dat 12 april. Stel nu dat Kushner zijn vredesplan tussen die twee data presenteert, dan is de timing misschien wel heel erg scherp. Als een eventuele harde Brexit de inleiding is van een totale wereldwijde recessie (ogenschijnlijk getriggerd door de Brexit, zoals beschreven in dit artikel), dan zou dit de juiste condities scheppen voor een machtstransitie richting Jared Kushner (de eventuele anti-christ). In bovenstaand stuk van Franklin ter Horst zien we de volgende opmerkelijke zin: “Daniël vertelt ook dat ‘deze koning’ een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. Dat zou er op kunnen duiden dat we deze zware week volgende week, in de week van 9 en 12 april, al gaat starten (waarbij deze “week” volgens bijbel uitleggers feitelijk staat voor een periode van 7 jaar – zie foto).

Het blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar ik neem de religieuze profetieën behoorlijk serieus, omdat de wereldleiders dit namelijk ook doen en dus valt zoiets simpelweg niet te negeren.

Er is nog een ander opmerkelijk teken, waaruit we kunnen opmaken dat de anti-christ ten tonele is verschenen. Let wel, deze figuur wordt door de joodse gemeenschap als de messias erkend. Ook de moslimleiders zullen hem dus (voor de bühne) ook tijdelijk als Imam Mahdi (de messias) erkennen. Het andere teken dat zou horen bij het ten tonele verschijnen van deze messias figuur, is dat hij goedkeuring zal weten te verkrijgen voor de herbouw van de tempel van Salomo op de tempelberg te Jeruzalem. Mijns inziens zal de herbouw van deze tempel echter niet meteen plaatsvinden. Dat zal mogelijk pas gebeuren aan het einde van de 3,5 jaar die deze anti-christ figuur zal regeren. Dus mogelijk zal 2022 het jaar zijn waarin deze anti-christ de herbouw van deze tempel aankondigt. Dat zou kunnen beteken dat de islamitische wereld hem dan ineens publiekelijk gaat herkennen als de Dajjal (de anti-christ) om vervolgens een oorlog om Jeruzalem te starten. Dat past allemaal weer strak in het plaatje van het herstellende Ottomaanse rijk, waarvan de Turkse wens is deze te doen herrijzen in 2023.

Jared Kushner zou dus wel eens onze man kunnen zijn: de rijzende ster die ook Trump’s plaats zal innemen na een keiharde recessie.

Op de vraag uit de titel van dit artikel ‘Zal Donald Trump nog een tweede termijn halen of zal een recessie hem nekken?’ zou het antwoord dus wel eens kunnen zijn dat 2019 inderdaad het jaar van de spontane grote recessie wordt. 2019 Als het jaar waarin het grote Amerikaanse rijk omvalt en de anti-christ ten tonele verschijnt. Alle signalen wijzen richting Jared Kushner. Sterker nog: alle signalen wijzen op volgende week.

Het zou dus kunnen dat Kushner na een recessie de leiding neemt over de VS en dat Turkije ingrijpt (met goedkeuring van deze anti-christ figuur – mogelijk Kushner) in Europa.

Kijken we naar de officiële cijfers (zie onderstaand filmpje), dan lijkt een recessie sowieso aanstaande. Uit onderstaande analyse zou je kunnen halen dat 2020 of 2021 meer in de lijn der verwachting van een aanstaande recessie ligt. Nemen we echter factoren als de Brexit en Trump’s handelsoorlog mee (en de jaren van opbouw door de FED richting deze recessie), dan is met name een harde Brexit een prima lont in het kruitvat. Gaan we dan tegelijk (vanaf volgende week) de anti-christ tekenen zien en de snelle opkomst van Jared Kushner als wereldleider meemaken, dan weet u welk script zich ontvouwt.

Opmerkelijk feitje: meerdere hoog-geplaatste joodse rabbi’s hebben inmiddels gezegd dat de messias gearriveerd is.

Bron linkvermeldingen: reuters.com, messiasnieuws.nl, messiasnieuws.nl, islamnu.nl, israelendebijbel.nl, alt-market.com, breakingisraelnews.com

22 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (22)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  En we gaan waarschijnlijk de reset richting een crypto gedreven financieel systeem zien. Mijns inziens zal de bitcoin dus een flinke stijging gaan meemaken.

 2. Martin Vrijland schreef:

  Belangrijke aanvulling:

  We zouden dus kunnen zeggen dat Trump gaat vallen en dat de VS onder bestuur van Israël komt: onder leiding van Kushner met Jeruzalem als hoofdkantoor.

 3. Wilfred Bakker schreef:

  Deze jonge man is altijd chagrijnig maar verdient wel aandacht, Ik zou ook chagrijnig worden als ik zo aan het spitten ben.

  Videos

  https://www.youtube.com/channel/UCk_uPqSuvOP8zaankyDjz7Q/videos

 4. Martin Vrijland schreef:

  Toegegeven..mijn redenatie in bovenstaand artikel loopt enigszins spaak waar het gaat om de redenatie Turkije gezien de relatie Turkije-VS. In feite is het niet te verwachten dat Turkije op de hand van een deal met de VS zal zijn gezien het huidige spanningsveld tussen die twee landen.

  Turkije blijft een lastige om in te schatten, omdat het en nog (op papier) NAVO partner is en meer en meer tegen Rusland aanschuift, maar ook flinke conflicten heeft met de VS. Feietelijk is Turkije immers slachtoffer van financiële oorlogsvoering door de VS (zie koers Turkse lira) en staan de 2 partijen ook tegenover elkaar m.b.t. Venezuela.

  Het is dus afwachten wat er de komende tijd gaat gebeuren.

 5. Martin Vrijland schreef:

  Jared Kushner is nogal anti Christie [quote]:

  “Sources close to Jared Kushner, who is Ivanka Trump’s husband, say that Kushner has been telling them that New Jersey Governor Chris Christie will be Vice-President over his dead body. Kushner, who is playing an increasingly active role in the campaign, has a bitter history with Christie. Christie, when he was the US attorney of New Jersey, prosecuted his father, Charles Kushner, in a case that grabbed national headlines. The elder Kushner, pled guilty to 18 counts of illegal campaign contributions, tax evasion, and witness tampering in 2005. He received a 2 year prison sentence.”

  https://www.motherjones.com/kevin-drum/2016/11/time-pay-attention-jared-kushner/

 6. guppy schreef:

  Ii-on like a lion in Zion, daarom hebben we tegenwoordig Li-on batterijen. Wij geven de energie om de schriften te vervullen.

  Occult betekent in het verborgene, dit is wat ze doen kennis voor zichzelf houden.

  Volgens mij heeft Mozes deze kennis (en de ark) uit Egypte gejat om vervolgens de wereld te veroveren.

  Welke god heeft het volk Israel uit Egypte geleid? Welke god laat de engel des doods langs de deuren gaan en laat alleen de oudste zonen leven die een rotschild op de deur hebben gemerkt? Wel ramsbloed natuurlijk!

  De antichrist is al een hele tijd op aarde bezig, ze willen hem inderdaad nog figuurlijk laten wederkeren. Ze willen het ook graag laten zien anders was alles wel van youtube verwijderd.

  Als je god in een tempel aanbid dan ben je ook de antichrist aan het aanbidden. Je Christ conciousness zit binnenin jezelf. Dit jouw eigen kingdome, dit was het verhaal van Christus. Denk je echt eeuwig leven in de schriften te vinden of binnenin jezelf? Toen hij dood ging zei hij “Het is volbracht”. Hij zei niet “Het is pas volbracht nadat jullie elkaar hebben afgeslacht in drie wereld oorlogen” Volgens mij hebben de boeken dusdanig aangepast en zijn woorden verdraaid om hun eigen agenda te plannen.

  Het is volbracht als je inziet wie je werkelijk bent en je hoeft echt niet te wachten tot je aangesloten bent op de nieuwe digitale vredige wereld.

  Het echte pure Christendom zit dicht bij de waarheid, daarom moet het de wereld uit omdat dit de plannen in de war schopt. Helaas hebben ze maar 66 boeken uitgeven om je lekker bezig te houden en om je in de strijd te mengen.

  Het maakt niet uit waar je geboren bent, voor iedereen geldt het inside process binnen in je lichaam wat volbracht moet worden.

  Alles komt op hetzelfde neer.

 7. guppy schreef:

  Dat weet ik, jou kijk op het geheel is een belangrijk puzzelstuk wat nodig is om het groter geheel te zien. Hetzelfde geldt voor religie, maar de orginele versies xijn niet meer actueel.

  Er moet niet alleen waargenomen worden, maar ook actie ondernomen worden. Als je jezelf mee laat slepen wat er allemaal gebeurd en staat te gebeuren dan verzuip je. Ik ben ervan overtuigd dat we onze blik op onszelf (ziel) gericht moeten houden om over het water (ellende) te kunnen lopen.

  Goed dat je laat zien dat alles wat er op ons af komt gepland is en geen invloed op ons orgineel heeft.

 8. Religie is het einde van intelligentie ! Joods, Moslim, Christen, Bhoedist, hindi, ….etc zijn religies !

 9. DeOnschuld schreef:

  Beste Johnny,

  moet ik je toch even corrigeren, boeddhisme is geen godsdienst of geloof, het is een levensstijl. Boeddha had helemaal niets bovennatuurlijks, hij was slechts een “willekeurige” prins die “toevallig” zijn adelijkheid de rug heeft toegekeerd om op zoek te gaan naar antwoorden op zijn vragen. Zo ook is het Rastafarisme een levenswijze, geen geloof.

  Verder ben ik het gloeiend met je eens, hoewel ik het zelf anders formuleer, namelijk: als mensen gaan geloven, dan stoppen ze met denken! Overigens, meestal “geloven” mensen omdat ze niet in zichzelf geloven, maar dat even terzijde…

  Ik geloof zeer zeker in hogere machten, tenminste binnen deze (virtuele) realiteit, maar dat iemand je geschapen heeft (door een vierletterig alfabet te gebruiken) wil nog niet zeggen dat hij een goedzak is. En wie heeft deze hogere macht geschapen?

  GodsDIENST, dienen is voor slaven, dat zegt al genoeg. Ik ben helaas niet geschikt voor slavernij, en ook niet geschikt als lemming / sheeple om anderen achterna te lopen terwijl ze duidelijk naar de afgrond toerennen! Ik ben er ook helemaal zeker van dat alle godsdiensten door dezelfde kleine groep machtsgeile psychopaten zijn ontwikkeld als gereedschap om het volk beter te kunnen beheersen.

  NB: Voor de bouw van het leven (DNA) worden er slechts 4 basisblokken gebruikt, A, T, C en G. Een “alfabet” van slechts 4 letters, maar dit alfabet is zo fucking efficient dat men hiermee de mooiste en ingewikkelste “boeken” kan schrijven en herschrijven, zoals de rups die wordt herschreven tot vlinder.

 10. ZalmInBlik schreef:

  Trump gaat een tweede termijn met twee vingers in de neus halen, aangezien AIPAC defacto de regering vormt..

 11. ZalmInBlik schreef:

  ..in retrospectief zijn we beland in de eindfase van de Oded Yinon plan

  • ZalmInBlik schreef:

   “The Jewish people as a whole will be its own messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this new world order the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which it is said that when the messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands. ”
   http://tapnewswire.com/2015/10/letter-to-karl-marx-from-baruch-levy-1928/ (Printed in La Revue de Paris)

 12. ZalmInBlik schreef:

  In 1987 Donald Trump purchased his first casino interests when he acquired 93% of the shares in Resorts International. Resorts International has a sordid history which began in the early 1950’s when it evolved from a CIA and Mossad front company which had been established for the purpose of money laundering the profits from drug trafficking, gambling, and other illegal activities.

  On October 30, 1978, The Spotlight newspaper reported that the principle investors of Resorts International were Meyer Lansky, Tibor Rosenbaum, William Mellon Hitchcock, David Rockefeller, and one Baron Edmond de Rothschild .

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten