Zijn de razzia’s begonnen? Psycholance kreeg al in 2018 groen licht op basis van de Els Borst / Bart van U. zaak

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 12 november 2019 25 Comments

bron: rtvdrenthe.nl

Wie zich nog de moord op voormalig minister Els Borst herinnert en toen nog niet zo op de hoogte was van het begrip PsyOp’s zal wellicht zwaar onder de indruk zijn geweest. Borst werd namelijk vermoord door een ‘verwarde man’. Althans het zou even hebben geduurd voordat het NFI überhaupt wist dat er sprake was van een misdrijf, ondanks dat Borst in een plas bloed gevonden zou zijn. We maken hier meteen even pas op de plaats, want alles wat we weten van zo’n zaak, zijn de verhalen en beelden in de media en inmiddels weten we dat bijvoorbeeld het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) in handen van een televisiemaker is; iemand met filmstudio’s en miljarden op zijn bankrekening. En dus kun je niet met zekerheid zeggen dat zo’n moordzaak niet gewoon als een filmscript in elkaar gezet is om het volk klaar te maken voor nieuwe politiestaatmaatregelen.

Op 11 maart 2014 schreef ik inzake deze Els Borst kwestie: “Maar kijk uit, want voor u het weet staat de GGD op uw stoep voor een gedwongen opname.” Let wel de D van ‘dienst’ is in die afkorting inmiddels vervangen door de Z van ‘zorg’. In 2018 werd datgene waar ik toen voor waarschuwde, al gerealiseerd. Het is dan ook uitermate interessant te ontdekken welke zaak in het ministeriële stuk dat deze maatregelen aankondigt, wordt vermeld? Juist ja, die van Els Borst en haar vermeende killer Bart van U.

Nu zult u zeggen: “Ja, maar Bart van U is veroordeeld, zit 8 jaar in de cel en heeft TBS met dwangverpleging gekregen, dus het is echt waar“. Het kenmerk van een PsyOp is dat het gehele spel van a tot z in samenwerking met politiek, justitie en media uitgespeeld wordt; inclusief mediaspektakel rondom zo’n rechtszaak. Pas dan wordt het volk in de acceptatiemodus gebracht voor de introductie van iets wat ze normaal nooit zou accepteren, maar nu omarmen als ‘noodzakelijk’. In PsyOp’s wordt steeds de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘ toegepast, wat zoveel inhoud dat er een probleem van maatschappelijk grote impact gecreëerd wordt om via de media en politiek de reactie van grote verontwaardiging en emotie uit te lokken om vervolgens een oplossing te introduceren die altijd al op de plank lag. Dus als je het volk ervan weet te overtuigen dat een ‘verwarde man’ Els Borst vermoord heeft, heb je het perfecte alibi om verwarde mensen op te sluiten. Was Bart van U. de personage in een PsyOp script dat deze wetgeving moest voorbereiden? Welnu, het staat duidelijk in de eindrapportage schakelteam personen met verward gedrag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Vanwege deze toezeggingen is deze brief zowel gericht aan de Eerste Kamer als aan de Tweede Kamer. Recent heeft u de tussenrapportage ontvangen van de heer Hoekstra over de verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak van Bart van U.

bron: rtvdrenthe.nl

En wat staat er nog meer in die brief? In de brief wordt feitelijk de opdracht aan alle GGZ regio’s gegeven om de psycholance aan te schaffen. De speciaal ingerichte auto om ‘verwarde personen’ op te halen. Zo’n psycholance heeft doorgaans geblindeerde ramen en heeft alle beschikbare middelen in de cabine om iemand lekker stevig vast te binden. Logisch, zult u denken, want zo’n verward persoon kan wel eens tegenstribbelen. Na de Ane Faber zaak is iedereen helemaal over de streep getrokken om de introductie van deze psycholance en ook de Thijs H. zaak heeft natuurlijk bijgedragen aan het beeld dat ons land barst van de verwarde personen. In beide zaken voorspelde ik dat het zou draaien om het opruimen van dissidenten uit de maatschappij door ze het stigma ‘verward persoon’ te geven.

In die brief van het ministerie staat nog iets opmerkelijks en wordt alvast vooruitgelopen op nieuwe wetgeving voor gedwongen opname. Leest u onderstaand stuk even en bedenk dan dat George Orwell in zijn boek 1984 spreekt over het omdraaien van de betekenis van woorden door ‘de partij’. Hij noemt dit ‘nieuwspraak’ (ook wel ‘dubbelspraak’ genoemd). Opvallend is steeds dat het woord ‘zorg’ gekozen wordt, voor iets waarvan, als je eens een kijkje binnen zo’n GGZ instelling neemt, vrij weinig met zorg, maar vooral met ‘opsluiting onder toediening van medicatie‘ te maken heeft. Dit is wat opstellers van het rapport onder andere nog als advies opnamen in die brief:

Trajecten waarbij meer aansluiting per direct gewenst en mogelijk is zijn: wetten gedwongen zorg, omdat deze in de implementatiefase zijn en bepalend zijn voor het inrichten van de zorg voor een belangrijk deel van de doelgroep..

Daar staat zoveel als dat er simpelweg wetgeving moet komen voor gedwongen opname (omdat de uitvoering al in implementatiefase is beland – kortom: het gebeurt al zonder dat de wet er is). Dat doet denken aan het wetsvoorstel van Edith Schippers waartegen ik onder het vorige kabinet een petitie opstelde die meer dan vijfduizend keer ondertekend werd. Dat wetsvoorstel hield namelijk in dat mensen van wie de omgeving vond dat zij mogelijk verward zouden zijn, zonder tussenkomst van rechter of psychiater door de psycholance opgehaald konden worden en 18 uur ter observatie in een cel gegooid konden worden (met de mogelijkheid van toediening van “medicatie”). Die wet werd toen nog niet aangenomen, maar de hint in deze ministeriële brief is duidelijk dat het echt wel op de planning staat om die wet er te laten komen. En dus hadden we nog wat PsyOp-jes nodig om het volk nog verder in de acceptatiemodus te brengen. Ook die GGZ medewerkers moeten er natuurlijk van overtuigd zijn dat wanneer zij met hun psycholance voor komen rijden, het vast wel ergens goed voor zal zijn.

Het draait natuurlijk allemaal om de definitie ‘verward persoon’. Wanneer is iemand een verward persoon? Is dat alleen wanneer je een jonge vrouw die alleen op haar fiets in de storm een ANWB route gaat fietsen, vermoordt en over het hek van een oud-militaire basis gooit om het te begraven, op te graven en in de auto van je moeder te vervoeren om het opnieuw te begraven? Is dat wanneer je hondenwandelaars lukraak neersteekt omdat je opdrachten van demonen krijgt? Of ben je ook verward persoon als je mogelijk een Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis hebt en je mening afwijkt van die van de staat?

Wat het volk overtuigd heeft, zijn de extreme gevallen die we in de media gezien hebben; die gevallen waarvan ik veronderstel dat het juist wel eens psychologische operaties (PsyOp’s) zouden kunnen zijn. De praktijk is echter dat wanneer die in de ministeriële brief alvast aangekondigde wetgeving, er gewoon gaat komen, uw naasten de psycholance kunnen bellen en zeggen dat u mogelijk verward bent. Dan kunt u meegenomen worden, zonder tussenkomst van rechter of psychiater. De Ruinerwoldse spookgezin media-hype heeft alvast de basis gelegd voor het wegnemen van de drempel om daarvoor een huiszoekingsbevel te moeten hebben. U kunt dan dus gewoon meegenomen worden, net als de ‘spookvader’ van het ‘spookgezin’ en ter observatie opgesloten worden.

Gelukkig gebeurt dat allemaal heel klinisch. Niemand van uw buren die zal klagen. Het ziet er immers uit als een soort ambulance, die bus die u op komt halen. Het heeft geblindeerde ramen en u wordt netjes vastgebonden. Misschien horen ze u een beetje tegenstribbelen, maar ook uw buren zijn inmiddels via de media klaargestoomd en zullen niet raar opkijken. “U had altijd wel een beetje aparte ideeën“, zo zullen zij zeggen. In een artikel van GGZ instelling Mondriaan uit Heerlen zien we het volgende over de wijze waarop u als potentieel verward persoon (let wel er is nog niets vast gesteld, maar u zou zomaar eens verward kunnen zijn of worden) vervoerd wordt.

De psycholance is een uitwerking van de opdracht die gemeenten van de overheid hebben gekregen om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren met betrekking tot de doelgroep Personen met Verward Gedrag.

Passend vervoer is noodzakelijk, omdat mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, niet thuishoren in een politieauto. Ook is een ambulance in dit geval vaak niet nodig. Door de inzet van passend vervoer worden deze mensen op een veilige, prettige, niet-stigmatiserende manier, professioneel vervoerd. Er is een subsidie toegekend voor een pilot passend vervoer door ZonMW voor de duur van één jaar. Tijdens deze periode zal gemonitord worden hoe vaak en wanneer passend vervoer wordt ingezet.

In een artikel van RTV Drenthe van 14 augustus 2019 zien we dat de psycholance al behoorlijk vaak uitgereden is. Waar komen al die verwarde personen ineens vandaan? In ieder geval hebben we hierboven al kunnen ontdekken dat er een subsidiepotje voor is opengetrokken, dus dat lijkt stimulerend te werken. De psycholance rukte in 2018 al bijna 900 keer uit en dat ging blijkbaar toch met het nodige tegenstribbelen. Maar zoals gezegd zijn we via de media al geprogrammeerd met het beeld dat de agressie in de maatschappij toeneemt. Zo zagen we afgelopen week dat de agressie tegen jeugdzorg-medewerkers zou zijn toegenomen. Is dat misschien niet juist een teken dat er sprake is van toegenomen horror vanuit datgene wat de zo mooie Orwelliaanse titel ‘zorg’ heeft gekregen? Zijn we getuige van pure razzia’s in de GGZ en van heropvoedingskampen achter een mooie voordeur, genaamd “jeugdzorg” (zie hier)?

Toch moet de politie de psycholance wel geregeld begeleiden. Dan rijdt er een agent mee voor de veiligheid van de medewerkers. In het tweede jaar dat de psycholance rijdt, is een kleine toename van agressie te zien. “Dat komt natuurlijk ook omdat we meer rijden, maar de politie weet ons ook eerder te vinden”, legt Hendriks uit.

In de voormalige Sovjet Unie heetten de mensen die tegen de door de staat opgelegde ideeën ageerden, dissidenten. Het Ruinerwold ‘spookgezin’ verhaal heeft alvast gezorgd voor stigmatisering van mensen die het niet eens zijn met de wijze van scholing door de staat. Dat zijn mensen die in geesten geloven en mensen die een eigen volkstuintje hebben. De ‘spookvader’ was sektarisch aldus dit (zeer waarschijnlijke) PsyOp-verhaal. We zien hier alvast de voorbereiding van de maatschappij. De bevolking wordt keer op keer in de acceptatiemodus gekneed. De staat wil graag dat u uw buren aan gaat geven. Dat kunnen mensen zijn met “afwijkend gedrag”. Zo kunt u het in de toekomst bijvoorbeeld wel eens niet eens zijn met de opvoedkundige lessen op de basisschool, waar uw kind geleerd wordt dat hij of zij geen jongen of meisje is, maar het geslacht nog kan kiezen. De Ruinerwold ‘spookgezin’ PsyOp, heeft alvast het stigma gecreëerd dat wanneer u dan uw kinderen van school haalt, u een potentieel verwarde man bent die uw kinderen “opsluit”. En als u potentieel verward bent, mag de psycholance u straks zonder juridische belemmering meenemen.

Zijn we getuige van het opruimen van dissidenten onder het mom van ‘potentieel verward’ en ‘zorg’? Joseph Stalin licht schaterlachend in zijn graf en zal de Nederlandse staat prijzen voor de geniepige wijze waarop ze dit aan haar volk heeft weten te verkopen. “Op een veilige, prettige, niet-stigmatiserende manier, professioneel vervoerd“. De goelag is weer terug, maar dan in het jasje van ‘zorg’. En de GGZ medewerkers? Ja, die moeten ook gewoon hun hypotheek betalen. Zij bemoeien zich niet met de vraag waarom iemand opgehaald moet worden. Het zal wel ergens voor nodig zijn en die opgehaalde “verwarde personen” worden al snel rustig als ze hun eerste injectie gehad hebben. “Werk is werk, geld is geld, als ik het niet doe, doet een ander het wel“. Befehl ist befehl.

Koop nu het nieuwe boek ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’, ontdek alle lagen van list en bedrog en vindt tevens de oplossing beschreven.

koop nu

Bron linkvermeldingen: mondriaan.eu, rtvdrenthe.nl

96 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (25)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Chekinah schreef:

  Wat is er eigenlijk gebeurd met dat Ruinerwold ‘spookgezin’ . Was even een geweldige hype en daarna niks meer. Vast van de aardbodem verdwenen??

 2. ZalmInBlik schreef:

  Ik heb het altijd al gezegd de arbeit-macht-frei mentaliteit zit er bij de gemiddelde madurodam ingezetene diep ingeramd…De veenkoloniën, waar stonden al die concentratiekampen ook al weer?

 3. guppy schreef:

  Oost en West zijn gewisseld. De muur is gevallen 30 jaar geleden, maar het is tijd dat de muren weer opgetrokken worden. Zie Amerika, zie Oost Europa en deze keer zijn de Westelingen de lul. Zoals jij zovaak schrijft, je creëerd een vluchtelingenprobleem en het volk schreeuwt om muren en bezeffen niet dat de muren je opsluiten. Denk dat dat de reden is dat Trump Groenland wil kopen, alles isoleren, geen ontsnappen meer mogelijk. Hunger games, reality show.

  • Zonnetje schreef:

   Oost was een experiment van de jongens die merkten dat puur socialisme niet werkte om de gewone bevolking er onder te houden. Om de schijn op te houden hebben de jongens gedaan alsof Oost gevallen was. Onzin, smoke and mirrors. De jongens zitten ook, nog steeds in het Oosten. De val van het Oosten was puur bedoeld om tot een fusie te komen tussen twee verschillenden systemen, kapitalisme en socialisme met uiteraard de jongens aan de top lekker aan het coordineren met elkaar. Oost en West een grote goelag.

 4. ZandInOgen schreef:

  Het zaakje stinkt, dat moge duidelijk zijn…Transculturele achtergrond die had ik nog niet eerder gehoord voor ieder wat wils 😀 De bezem moet straks flink door alle lagen van de bevolking, het verzet dient gebroken te worden

  _Een woordvoerder van Veldzicht vertelt aan RTV Oost dat de vermoedelijke dader in het strafrechtelijke gedeelte van de kliniek zat en psychiatrische behandeling kreeg. Hij zou afkomstig zijn uit de gevangenis._

  _De kliniek behandelt patiënten met een transculturele achtergrond._

  https://www.nu.nl/binnenland/6010708/twee-medewerkers-gewond-bij-steekpartij-psychiatrische-kliniek-in-overijssel.html

  • Martin Vrijland schreef:

   Heroepvoedingskampen, vertaald door de George Orwell newspeak vertaalmachine heet voortaan: Transculturele psychiatrische zorg

   Wauw! En ook alle medewerkers hebben zichzelf er van overtuigd dat ze echt goede zorg verlenen. Keurige rapportages en groepsgesprekken met leidinggevenden.
   Als iemand boos wordt van al dat heropvoeden, zeggen we “je moet nog maar even naar de kalmeer-kamer”.
   Sadisme verpakt als zorg.

   “Zo papa, heb je vandaag lekker gezorgd voor al die lieve mensen op je werk? Heb je ze hun pillenmixje lekker bereid?”

   Het is geen zorg, het is een gevangenis. Er zitten sloten op de dikke stalen deuren. Het is een gevangenis (ik herhaal het nog maar even). Zie het voor wat het is: het is een gevangenis. Een heropvoedingskamp. Het is wat in Nazi Duitsland in ’40/’45 concentratiekamp heette, maar dan in een net jasje van zorg. Het is wat in de Sovjet Unie ‘de goelag’ heette. Daar zitten dissidenten onder de titel “psychiatrisch patiënt”.

 5. Martin Vrijland schreef:

  Inderdaad..het is weer een prachtig verhaal dat de gemiddelde ontbijttafel koffielurkende Nederlander klakkeloos zal accepteren en geloven, want journalistiek en dus zal het wel waar zijn…”Dat verzinnen ze heus niet”

 6. ZandInOgen schreef:

  Het is gecoördineerd en ik kan het aantonen dmv simpele chronologische zoekopdrachten het is ruim 6 jaar geleden begonnen olv VVD’er Opstelten

  Opvang Verwarde Personen
  https://www.youtube.com/channel/UCZ5lmOVegLely0tKZyrKoPA

  Schakelteam Verward Gedrag
  https://www.youtube.com/channel/UC39wGu0xTzjSEh8cPLV8HCw

  https:// http://www.youtube.com/user/VNGemeenten/search?query=verward
  https:// http://www.youtube.com/user/legerdesheils/search?query=verward

  Opening symposium 30/09/14 Opvang Verwarde Personen;
  “Zo kan het ook!” door minister I. Opstelten

 7. Waarom wil je dit weten? schreef:

  Misschien is het bij velen al bekend, maar voor mij was het nieuw: de meldpunten voor verwarde personen zijn reeds geopend!

  https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldpunt-verwarde-personen/

  De heksenjacht van de 21e eeuw is geopend! Nu zijn het nog lokale initiatieven zodat we langzaam kunnen wennen aan het in de gaten houden van elkaar en aan het doorspelen van elkanders gedrag aan de overheid. Als dat de nieuwe norm is, dan krijgen we uiteraard een nationaal gecentraliseerd nummer.

  https://nos.nl/artikel/2252260-landelijk-telefoonnummer-voor-meldingen-verward-gedrag.html

  Laat de jacht maar beginnen 🙂

  https://youtu.be/JEd7N1HSY3c

  • Camera 2 schreef:

   @ Waarom wil je…
   Jeeeesus christ bedankt voor de comment, het is niet te bevatten, het is toch hopelijk een grapje hee.

   Maar Ho!!!

   Opstelten kunnen we misschien eens aangeven massaal als zijnde verward persoon.
   En zo zijn er nog wel een paar ;-), Nieuwkerkje en de die Nek etceeeteraaa…

   Ik weet we moeten geen gebruik maken van dat systeem maar de kuil die ze gegraven hebben mogen ze zelf invallen, dat gaat ook toch ooit eens gebeuren met hun kleinkinderen die plotsklaps heeeel misschien wakker worden.

 8. Camera 2 schreef:

  Nu is het nog ambulance personeel dat de jongens een spuitje geeft.

  Misschien gaat dat ook zo direct tot het standaard wapen outfit horen van de dienders.(Vaccin?)

  Je begrijpt het niet, pepperspray handboeien en honden en dan moeten ze een spuit krijgen???

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1624594091/jongens-verdoofd-na-aanrichten-chaos-in-woning-harderwijk

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten