Open brief aan Peter R. de Vries in de Nicky Verstappen zaak

Filed in NICKY VERSTAPPEN by on 13 december 2018 13 Comments

bron: 1limburg.nl

Beste Peter R. de Vries, met de nodige belangstelling heb ik de trial by media Nicky Verstappen zaak, waarin Jos Brech feitelijk al publiekelijk veroordeeld is, gevolgd. Voor alle duidelijkheid: ik ben geen verdediger van Jos Brech noch van enig seksueel kindermisbruiker of moordenaar. Het lijkt er echter sterk op dat deze zaak een psychologische operatie (PsyOp) is; bedoeld om de DNA-databank er door te drukken en de wetgeving weg te nemen die het gebruik van dat DNA beperkt tot het onderzoek waarin het verkregen is. Waarom lijkt dit het geval te zijn? Dat blijkt uit de verdediging van advocaat Gerald Roethof.

Ik ga het niet hebben over mogelijk gecreëerd bewijs, want als hier sprake is van een PsyOp, dan zal ‘making a murderer’ altijd ondersteund kunnen worden met een goed verhaal en gefabriceerd bewijs (plus het nodige acteerwerk). Het heeft geen enkel nut om daar naar te kijken, want dat bewijs krijg je toch niet boven tafel. Roethof’s verdediging toont echter wel duidelijk aan dat dit een PsyOp is. Als dit een PsyOp is (en dat zal ik je laten zien) betekent dit dat jij een kwalijke rol vervult in het doordrukken van wetgeving die een bedreiging vormt voor het volk. Dat maakt jouw rol tot een zeer kwalijke zaak. Je bent dan feitelijk een verrader.

Bewijs PsyOp

Er is in Nederland een wet die stelt dat DNA verkregen in zaak A, niet gebruikt mag worden in zaak B. Twintig jaar na de dood van Nicky Verstappen dreigt de zaak te verjaren. Dit komt omdat de zaak officieel niet als moord- of doodslag zaak aangemerkt kan worden, waardoor de verjaringstermijn zijn intrede doet. In dat kader kun je speculeren dat het wel erg toevallig is dat er ineens een verdachte op de proppen komt, maar dat laat ik even buiten deze beschouwing.

Jos Brech zou ineens vermist zijn geweest. Ook dat verhaal gaan we niet helemaal uitkauwen, want dat is genoeg gedaan in de media en we kunnen toch niet controleren of het allemaal niet gewoon een spinsel is.

Laten we het kort houden. Justitie heeft het DNA van Jos Brech vergaard in deze vermissingszaak. Laten we dat betitelen als zaak A. Vervolgens is dit DNA gebruikt in zaak B, zijnde de Nicky Verstappen zaak. De keuze hiervoor is natuurlijk (sentimenteel gezien) goed te verkopen aan het volk, want “Eindelijk hebben we zo de dader van de moord op Nicky Verstappen kunnen vinden!“, maar dat is niets meer dan sentiment, want moord of doodslag is nooit aangetoond, net zo min als seksueel misbruik. Ik wil me echter niet laten verleiden tot de PsyOp afleidingsmanoeuvres richting deze discussie. Dat doet Gerald Roethof zelf al goed genoeg.

Het bewijs dat Roethof een PsyOp advocaat ligt dus hierin: DNA verkregen in zaak A mag niet gebruikt worden in zaak B. Dat is de wetgeving. Het simpele feit dat er niemand in de gehele rechtsgang protest heeft ingediend tegen het gebruik van DNA verkregen in zaak A voor zaak B, toont aan dat we met een PsyOp te maken hebben.

De show van gisteren, waarbij Roethof pleitte voor vrijlating van Jos Brech op basis van allerlei inhoudelijke argumenten over vermeende kinderporno op de pc, het idee dat DNA steunbewijs nodig heeft enzovoort, was niets meer dan show voor de bühne. Roethof had Jos Brech namelijk per direct en al vanaf dag 1 uit voorarrest kunnen krijgen (als hij geen patsy zou zijn die het spel meespeelt), door te wijzen op de wetgeving (die nog steeds van kracht is) waarin duidelijk staat dat DNA verkregen voor zaak A, niet gebruikt mag worden in zaak B. Dat zou de zaak meteen juridisch onderuit halen.

Natuurlijk kun je dan zeggen: “Ja, maar als Jos Brech schuldig is, begrijp ik best dat het OM een oogje toeknijpt“. Maar zouden we hier misschien de vraag kunnen stellen of deze PsyOp zaak er juist voor bedoeld is deze juridische grens op te schorten? En wat zouden hiervan de complicaties kunnen zijn voor iedereen?

DNA Databank

Niet alleen deze zaak, maar ook eerdere zaken lijken ineens opgelost te zijn met het toverwoord DNA. Na vele jaren onderzoek en tegenstrijdige ontwikkelingen is er dan ineens een verdachte die op basis van DNA-bewijs achter de tralies belandt. Dat riekt toch sterk naar ‘making a murderer’, ten bate van acceptatie van dat toverwoord: DNA. We zijn zo langzaamaan klaar gestoomd voor de acceptatie van een landelijk DNA-databank, omdat we psychologisch bespeeld zijn met zaken van emotioneel grote impact. Daar heb jij Peter natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld, omdat je ernstig kan spreken en je je tanden goed poetst.

Het spel van het scheppen van een zelfgeschapen probleem, gevolgd door het uitlokken van de reactie via media hypes, om vervolgens de oplossing te introduceren (Problem, Reaction, Solution), lijkt misschien onschuldig. Je zou nog kunnen zeggen dat het doel de middelen heiligt, ware het niet dat het ware doel vaak iets dieper ligt dan mensen te horen en zien krijgen. Natuurlijk zou het prachtig zijn als alle moord- en misbruikzaken onmiddellijk middels DNA opgelost konden worden, maar los van het feit dat steunbewijs toch wel erg nuttig is, moeten we ons misschien toch écht eens zorgen gaan maken over wat er allemaal met dat DNA kan gebeuren als dat eenmaal in een landelijke database zit.

Weghalen juridische grens DNA gebruik

En daar wordt het belang van deze PsyOp ineens glashelder! Het wegnemen van de grens voor het gebruik van DNA is misschien wel de harde kern van deze Nicky Verstappen – Jos Brech zaak. Eenmaal verkregen DNA mag dus in de nabije toekomst zonder enige belemmering gebruikt worden. Daar heeft advocaat Gerald Roethof voor gezorgd door geen beroep te doen op deze wet. Jij, Peter, speelt de rol van de PsyOp emo-building master, met de tv en Twitter als je belangrijkste wapens. Jij bespeelt het volk en bereidt ze voor op de acceptatie van iets waar ze de gevolgen zelf niet van overzien. Als dat DNA dus eenmaal in de landelijke database zit, kan de overheid daar van alles mee doen. Natuurlijk wordt nu het beeld geschetst dat dit alleen voor de Nicky Verstappen-achtige zaken zal gelden, maar feit is dat de grens nu al vervaagd is en dat niemand ziet wat daarvan de gevolgen zijn.

Met ieders DNA in een landelijke database kan de staat een volledig genetisch profiel van iedere burger samenstellen. Dat betekent dat alle genetische kenmerken kunnen worden geanalyseerd. Dit mag voortaan, omdat de juridische drempel (in deze door jouw gespinde zaak) weggenomen is. In combinatie met alle overige Big Data die overheden van mensen verzamelen (denk aan social media gedrag, patiëntendossiers, inkomsten, uitgaven, belastingen, enzovoort enzovoort) kun je dan zeer fijnmazig profileren en menselijk gedrag gaan koppelen aan genetische kenmerken. Koppel je dat aan de huidige wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van bijvoorbeeld CRISPR-CAS genetische ‘find and replace’ functionaliteit om DNA aan te passen, dan ontvouwt zich een potentieel toekomstbeeld waarbij bio-modificatie van individuen mogelijk wordt.

bron: silvervaluemegusage.blogspot.com

Jij Peter, zult dit wellicht wegwuiven als een complot-waanbeeld, maar dat moet je wel om je geweten te sussen. Persoonlijk denk ik dat je precies weet welke agenda hier achter schuil gaat. Doe je het voor het geld en je mooie dikke BMW?

Lichaam staatseigendom

De orgaandonatiewet heeft er voor gezorgd dat het lichaam juridisch gezien feitelijk staatseigendom is. Je kunt slechts nog besluiten organen wel of niet af te staan bij overlijden, door dit bij leven op te geven in het staatsregister. En aan alles wat van de staat is, mag de staat onderhoud plegen. Dus als je het menselijk lichaam beschouwd als staatseigendom, en je beschikt over het DNA-profiel van individuen, kun je besluiten (zonder toestemming) onderhoud te plegen. Zo doe je dat ook bij Rijksgebouwen en Rijkswegen en alles wat onder staatseigendom valt. Technisch gezien zou je kunnen zeggen dat wanneer een wegennetwerk in verval raakt, de staat zich geroepen mag voelen er nieuw asfalt overheen te leggen. Als één van de staats eigendommen dus afwijkingen begint te vertonen, mag de staat daar aan sleutelen. Ik kan me zo bijvoorbeeld voorstellen dat je mensen met opstandig gedrag via big data analyses in beeld krijgt. Als je dan hun DNA-profiel in de landelijke database hebt, kun je juridisch gezien dat DNA gebruiken om een maatwerk vaccin te maken, waarmee je via de CRISPR-CAS methode enkele wijzigingen in het DNA aanbrengt, waardoor je een dergelijk individu modificeert. Je pleegt als het ware onderhoud aan jouw staats-asset.

Vaccinatie agenda

Ik trek het dus allemaal in een iets groter verband dan waartoe deze Jos Brech zaak ogenschijnlijk lijkt te dienen. De schijn die door jou en de media gewekt worden is dat het goed is dat we van iedereen het DNA hebben, omdat er dan sneller grote moordzaken opgelost kunnen worden. De implicaties zijn echter veel groter. Doordat Gerald Roethof verzaakt de juridische wetsovertreding aan te kaarten in het gebruik van DNA voor zaak A ten bate van zaak B, is de toon gezet. Het DNA-profiel van iedereen is straks gewoon staatseigendom en de staat hoeft zich niet meer te bekommeren over de vraag waar ze die informatie voor gebruikt.

Als je dus in staat bent om mensen op sociaal, psychologisch niveau te profileren via de big data uit social media en allerlei andere informatiebronnen én je combineert die kennis met de DNA-databank, dan is het handig als je ook alvast wetgeving hebt die ervoor zorgt dat je zonder enige belemmering onderhoud aan die staats-assets mag plegen. Het is dan wel handig dat er ook een wet is die het mogelijk maakt om de injectienaald in iedere burger te zetten; of ze dat nu willen of niet. Het lijkt er dus sterk op dat alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen en dat alle discussie die we nu in de media en social media zien, ter voorbereiding zijn van veranderingen die ons tot in ons DNA zullen kunnen raken.

Als je ieders genetisch profiel in kaart hebt en je kunt een vaccinatiewetgeving installeren die verplichte vaccinatie aan het volk oplegt, kun je dus maatwerk (CRISPR-CAS) modificaties aan jouw staats-assets doen.

Bedankt Peter

Feitelijk wilde ik jou, Peter R. de Vries, dus bedanken voor het leveren van een belangrijke bijdrage in deze fantastische ontwikkeling! Ik zou namelijk niets liever willen zien dan dat die Oppositioneel Opstandige gedragsstoornis, waar ik last van heb, in mijn nageslacht weg geprogrammeerd wordt. Ik denk dat een maatschappij vol robotjes die alleen nog maar ja knikken veel beter functioneert. Ik stel me een wereld voor waar alle designer baby’s een klein beetje Peter R. de Vries DNA krijgen, zodat we niet alleen jouw Prodent smile zien bij tv-show A of B, maar gewoon overal! Ik stel me een wereld voor vol keurige marionetten van de staat, want tenslotte leert de geschiedenis dat macht niet corrumpeert en dus kunnen we de zeggenschap over ons DNA eigenlijk prima aan jouw marionet-spelers toevertrouwen.

Dank je wel Peter! En doe de groeten aan Gerald.

131 Shares

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Zonnetje schreef:

  Kun je je artikel niet even ccen naar de advocaat Roerhof. Ziin mailadres staat op zijn website neem ik aan.
  Toelichting vragen over zijn verdediging?

 2. De moeite niet bij een “figurant” !

 3. marcos schreef:

  Wellicht goed om de zaak “Duitse Maddy” eens te volgen om parallelen te ontdekken. Verder gezien al de media aandacht zal binnenkort ook de Engelse Maddie zaak wel eens opgelost kunnen worden volgens hetzelfde concept.

 4. Arie schreef:

  Helder Martin! Ik vraag me af of een buitenstaander deze meneer in de gevangenis zou mogen bezoeken, of in ieder geval een familielid. Ik maak me geen illusies. Maar heeft hij recht op bezoek, als hij nog niet ( officieel ) veroordeeld is?

  • Martin Vrijland schreef:

   Lijkt me uitgesloten als je geen familie oid bent. Veroordeeld is hij nog niet anders dan via trial by media.
   Maar een patsy wil je natuurlijk zoveel mogelijk bij iedereen vandaan houden.
   Ik zie het nut er niet van in.

 5. Zonnetje schreef:

  Link met informatie voor het bezoeken van gedetineerden
  https://www.dji.nl/contact/contactmeteengedetineerde/index.aspx Je moet dan wel weten waar hij zit en hij moet je wel willen spreken. Het schiet dus niet echt op zeker als zijn advocaat in het kader van een ‘ goede’ verdediging dit afraadt. Kuch, kriebelhoest.

 6. Camera 2 schreef:

  Alle media: het is emotioneel voor de nabestaanden maar onderwijl wordt heel Nederland met de extreemste vorm der hypocritie de onderbroek van Nicky in het oogvlies gewreven. Nog ongeacht de waarheid van het hele verhaal)

  Het is om moedeloos van te worden dat zo’n zaak door de macht zelf notabene in een TV show wordt gebracht aan 17mlj NLérs, hoe ziek ben je dan in eerste instantie niet. En dan ook nog eens in het programma het woordje emotie laten vallen in verband met de nabestaanden, maar dus wel in de ether gooien en op het netvlies branden van alle kijkers. (hypnotiseren heet dat)
  Het gekibbel over de onderbroek, onderbroek onderbroek van Nicky wordt wel zo vaak genoemd dat de gemiddelde Nederlander met de onderbroek van Nicky op zijn netvlies gehypnotiseerd wordt en nergens anders meer over kan denken. Tenminste als je deze sarcastische laagbijdegrondse pulp nog kijkt.
  Zie film in de onderstaande link, De analyse van deze blogger zien we niet in de mainstream, nee, daar zien we alleen het woordje onderbroek, ieder mens die aan die emo-building meedoet zijn ze vergeten mee naar spanje te nemen, zum kotsen die tafrelen…(Onbegrijpelijk dat zo’n Jeroen Pauw zich niet eens zolangzamerhand kapot schaamt want hij weet dat ie meedraait in de landverraderskliek van de Vries en consorte)

  Zie filmpje in artikel gevoegd onderste link Minuut 15.05: emotie noemen en tegelijkertijd smeuig taal gebruik in de oren van de kijkers smeren. (toppunt van hypocritie)

  En in deze krant zijn ze ook gek op het woordje onderbroek
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2916816/houding-jos-b-is-extra-klap-voor-ouders-nicky

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/hoe-de-media-hun-verhaal-afstemmen-op-kritische-analyses-en-hun-verhaal-geloofwaardig-verder-spinnen-jos-brech/

 7. ZalmInBlik schreef:

  Zo’n De Vries tja wat moet je er mee..wat zal ie z’n kleinkinderen vertellen held of..

 8. Elien schreef:

  Wij hebben ook nog een onopgeloste moordzaak die men voor het gemak in Wassenaar maar zelfmoord noemt. Anass Auragh.
  Zijn er nog ergens natuurliefhebbers al maanden van huis?
  Dan is ook deze zaak vast wel binnen 20 jaar op te lossen.

 9. Zonnetje schreef:

  Lees net dat Rkethof meer geld wil. Hij werkt zo hard en krijgt er zo weinig voor betaald. Tja, als je in het systeem werkt, moet je je njet beklagen over de regels die er voor je honorarium gelden. Dus niet zeuren.
  Dan moet hij eruit stappen en iets anders gaan doen. Er zijn zoveel advocaten die zeer slecht zijn. Ik zeg niet dat hij zeer slecht js.
  De meeste advocaten zijn zomieadvocatie. Ik zeg niet sat hij een zombieadvocaat is.

 10. Camera 2 schreef:

  Vandaag weer een zitting, Let op

  Zometeen gaat de zoekapp dus over vermist DNA, niet meer over personen

  De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn dna op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent dna-match. B.’s dna werd gevonden op kleding van de jongen.

  Roethof met z;n schijnheilige houding die net doet alsof hij goede advocaat is,
  Script houdende goede acteurs krijgen goed betaald in deze wereld, eigenlijk verdienen zij zelf de schandpaal(tomaten en eieren, lees het artikel nog maar eens boven, dan weet u waarom)

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/796843000/zitting-over-dood-nicky-verstappen-begonnen

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten