De Jos Brech voorgeleide: psyop rechtszaak inhoudelijk pas na de zomer 2019

Filed in NICKY VERSTAPPEN by on 12 december 2018 10 Comments

bron: nieuwsblad.be

Uit de livestream tweets van Telegraaf verslaggeefster Saskia Belleman, blijkt dat deze Nicky Verstappen (vermoedelijke) psyop zaak van vandaag niets meer is dan een voorgeleide. Er volgen enkele tweets waaruit zou blijken dat Jos Brech toegegeven heeft kinderporno op zijn pc te hebben gehad, maar dat die naar eigen zeggen via virussen binnengehaald zijn. Jos Brech zegt dat hij pas gaat praten als de tijd rijp is en dat die tijd pas rijp is als hij begint te begrijpen wat er allemaal gaande is. Zijn we hier gewoon getuige van de patsy acteur die zijn rol vervult samen met zijn psyop advocaat?

Er wordt nog een beetje tijdgerekt door te vermelden dat het OM bezig is met een 3D model aangaande de gevonden DNA sporen op de onderbroek van Nicky Verstappen. Jos Brech moet ook nog even naar het Pieter Baan centrum voor psychisch onderzoek en zo wordt de zaak lekker gerekt en gestrekt en was de trial by media een groot succes in deze Problem Reaction, Solution zaak ter bevordering van de acceptatie van een nationale DNA databank.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het was even zoeken natuurlijk en het was een onmogelijke klus, maar toch was daar ineens het oude dossier van Jos Brech, waarin vermeld zou staan dat hij ontucht zou hebben gepleegd met minderjarige jongetjes. Die zaak werd wel voorwaardelijk geseponeerd, maar dat doet er niet toe. Peter R. de Vries heeft al die tijd met al zijn contacten binnen politie niet kunnen regelen dat dat mapje terug gevonden werd, maar ineens is het er dan toch! Geweldig! Aan volksverlakkerij doen ze bij politie en justitie niet.

Ook werd er ineens een krantenknipsel terug gevonden! Ook dat is gewoon geweldig speurwerk! Laten we nou niet meteen weer beginnen over Photoshop en andere technieken. Breaking news! De naam van Jos Brech wordt niet in het artikel genoemd. Was in der tijd nog niet duidelijk dat Jos Brech de gekozen naam zou worden voor de patsy die deze PsyOp (psychologische operatie) verder moest helpen spinnen? Het verhaal kraakt aan alle kanten en omdat de rechtszaak er op 12 december aan zit te komen wordt het alvast weer tijd voor het aanwakkeren en bekrachtigen van de spin.

Dat de archieven van politie al sinds 2014 onderdeel zijn van een digitaal archiveringsproces noemen we gewoon lekker niet. Dat al deze documenten dan ook met 1 zoekactie allang op hadden moeten poppen noemen we ook verder niet:

In het Informatieplan van het ministerie 2014-2017 is het CDD+ aangewezen als gemeenschappelijke voorziening voor de archivering en uitwisseling van documenten in de strafrecht- en de vreemdelingenketen

bron: telegraaf.nl

Nu valt natuurlijk te beargumenteren dat zo’n historisch dossier scannen een helse klus is, maar ook in de ouderwetse tijd van archieven had je een register met gegevens op datum en andere eenduidige indexeringen. Zomaar aannemen dat een dossier vernietigd is, lijkt me uitgesloten gezien alle media aandacht via Peter R. de Vries. Maak dat de kat wijs dat je er 33 jaar over moet doen om zo’n dossier terug te vinden! Oké, twintig jaar dan, want de zaak Nicky Verstappen is immers twintig jaar oud. Het blijft opmerkelijk.

Dat staat nog los van het feit dat een eventueel geseponeerde zaak uit 1985 geen enkele bewijsvoering oplevert in deze zaak, maar slechts en alleen lijkt te dienen om het ‘trial by media’ proces te helpen versterken.

bron: rtlnieuws.nl

De meeste langslepende moordzaken die groots in de media aandacht kregen worden nu met het toverwoord DNA opgelost. Nou ja, ze worden opgelost via trial by media door Peter R. de Vries om vervolgens het mediacircus te verplaatsen naar een rechtbank die het vonnis van de publiekelijke hanging overneemt, zonder een echt juridisch steekhoudende verdediging.

Ook rechtszaken zelf zijn verworden tot Saskia Belleman tweet-circussen, waar niemand nog echt meer serieus-kritisch naar kijkt. In de Nicky Verstappen zaak was jarenlang onbekend of er sprake was van moord, doodslag, of seksueel misbruik, maar ineens was daar vlak voor het verstrijken van de verjaringstermijn een potentiële dader. Elke juridisch regel werd in dit verhaal gebroken, maar dat deed er niet toe, want de emotie van het volk werd bespeeld door Peter R. de Vries en een huilende moeder van Nicky. Dat doet wonderen. Van logica hoeft dan geen sprake meer te zijn. Emotie is de enige leidraad.

Wat onlogisch was in deze zaak is dat DNA van mensen uit de vierde en vijfde familielijn gebruikt werd om Jos Brech op te sporen. Als dat een match opleverde met het gevonden DNA op de kleding van Nicky Verstappen, waren deze mensen toch juist zelf ook meteen verdachte geweest? En waarom koos Jos Brech ervoor om zichzelf te doen verdwijnen in een zaak waarin moord, noch doodslag, noch seksueel misbruik vast lag? Dat hoefde helemaal niet, want er was geen zaak. Maar gelukkig hield OM’s buikspreekpop Peter R. de Vries een troef over voor het laatste zetje: het DNA van Jos Brech zat ineens op de onderbroek van Nicky Verstappen. Wederom draait het allemaal om geloofwaardigheid spinnen. Als de waarheid niet bestaat, kun je na 20 jaar gewoon een nieuw verhaal spinnen. Als het grote publiek dan nog kritisch blijft roep je gewoon dat er ook nog kinderporno op de pc van de (reeds veroordeelde) verdachte gevonden is.

Ik noemde dit proces eerder al ‘Making a murderer‘ en ‘Peter R. de Vries trial by media’. En als mensen zeggen dat er nooit bewijs voor moord of seksueelmisbruik was, dan zeg je gewoon dat het lichaam van Nicky te veel verwelkt was voor het vergaren van goed bewijs bij de autopsie. Dat dit laatste haaks staat op autopsie-resultaten in andere moordzaken, doet er even niet meer toe. Het draait om het bespelen van uw emotie en het inprogrammeren van het gewenste beeld.

Het lijkt erop dat we de laatste jaren veelvuldig bespeeld zijn met grote zaken waarin DNA de doorslag leek te geven. Hoewel de logica ontbrak was steeds DNA het toverwoord. In de Marianne Vaatstra zaak leverde het mediacircus vader Bauke Vaatstra wel de Machiavelli prijs op, maar Niccolò Machiavelli (naar wie de prijs vernoemd is) had natuurlijk “niets van doen” met list en bedrog. Als we veelvuldig zijn bespeeld met grote PsyOp (Psychologische Operatie) zaken om het idee te promoten dat een verplichte DNA databank erg belangrijk is om moordzaken op te lossen, dan moeten we misschien toch eens nader kijken wat de implicaties zijn van zo’n databank. Wat kan de staat daar allemaal mee?

Om te beginnen is in de Nicky Verstappen – Jos Brech zaak een belangrijke juridische drempel weggenomen. Het DNA van Jos Brech werd illegaal gebruikt in een andere zaak. Dat wil zeggen: het DNA van Jos Brech werd afgenomen in een vermissingszaak (zijn eigen vermeende – geacteerde – vermissing), maar werd gebruikt in de Nicky Verstappen zaak. Advocaat Gerald Roethof bewijst hier zeer duidelijk een PsyOp advocaat te zijn, want om alleen al deze reden had hij Jos Brech onmiddellijk uit zijn voorarrest kunnen halen. Op dit moment is het namelijk juridisch ondenkbaar en dus onwettig om dit te doen. Hier had hij dus een zeer zwaar punt van kunnen maken, maar dat verzaakte hij. De juridische drempel die om die reden (in de perceptie van het volk) alvast is komen te vervallen, is die waarbij DNA zomaar voor elke zaak uit een database gegrist kan worden. De Jos Brech zaak heeft dus nu al een grote bijdrage geleverd voor het moment dat die landelijke database er komt. Justitie mag het DNA niet slechts nog gebruiken in de zaak die het betreft, maar ook in andere zaken.

Dus waar alle aandacht verlegd wordt naar twee nieuwe media-hype troeven, zijnde ‘het DNA van Jos zat op de onderbroek‘ en ‘er is kinderporno aangetroffen‘ en Gerald Roethof in deze Pauw show (zie hier) mee ging in de discussie over dat zijspoor, had hij juist alle focus moeten leggen op de juridische misstap van het gebruik van het DNA uit een vermissingszaak in een (niet bestaande) moordzaak. Dat ‘niet bestaande’ heb ik er even tussen gevoegd, omdat (ik herhaal het nog maar even) er nooit sprake is geweest van een moord- of doodslag zaak, noch van een seksueelmisbruik zaak. Elke vorm van steunbewijs die dit aantoont ontbreekt. Dat wil zeggen: het NFI heeft nooit moord, doodslag of seksueelmisbruik aan kunnen tonen. Er was dus geen zaak. Er is geen zaak. Er is alleen DNA op een onderbroek, maar de match met dat DNA is op onrechtmatige wijze verkregen. Gerald Roethof had Jos Brech dus vrij kunnen krijgen. Maar als er sprake is van een PsyOp ten bate van het promoten van de landelijke database, wil je de patsy acteur niet uit zijn verlengde voorarrest krijgen. Dan wil je alleen de geloofwaardigheid van het verhaal pimpen door te doen alsof je de goede advocaat uithangt.

Deze Jos Brech zaak heeft dus een zeer belangrijke juridische implicatie. Niet alleen droeg het – net als de Vaatstra zaak – bij in het idee dat DNA het toverwoord is en dat we dus snel toe moeten naar een landelijke databank. Veel belangrijker nog is dat Gerald Roethof er verantwoordelijk voor is dat er geen bezwaar gemaakt is tegen het gebruik van dit vergaarde DNA in een andere zaak. Kortom: eenmaal in het bezit van uw DNA, kan de staat het straks overal voor gebruiken! Capiche? Handig toch! De verdediging van Roethof is dus een farce!

Als de staat straks het DNA-profiel van ieder individu in haar bezit heeft en vaccinaties helpen om iedereen van CRISPR nano-bots te voorzien, kunt u zich dan voorstellen welke androïde modificatie mogelijkheden dit wellicht oplevert? Of bent u simpelweg niet op de hoogte van deze terminologie? De staat denkt wel 10 stappen vooruit. U ook?

Middels de orgaandonatie wet is de staat juridisch eigenaar van uw lichaam geworden. Zij mag daar dus ook modificaties aan plegen. Gerald Roethof heeft de drempel weg genomen om uw DNA hierin te mogen gebruiken (in plaats van slechts en alleen in een specifiek juridisch onderzoek waarvoor het DNA is afgenomen).

Roethof moet op moment van schrijven nog het woord krijgen in deze zitting. Ik ben benieuwd of hij hier mee gelezen heeft (bovenstaande passages over Roethof’s verdediging zijn namelijk een re-post uit een artikel van 9 november 2018) om zijn verdediging toch nog een beetje geloofwaardigheid zal proberen te geven. Als Roethof opnieuw niet het onrechtmatig DNA gebruik (verkregen via een vermissingszaak) aankaart, toont hij andermaal aan een psyop advocaat te zijn.

LEES HIER HET GEHELE DOSSIER

Bron linkvermeldingen: telegraaf.nl, justid.nl, telegraaf.nl

24 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Martin Vrijland schreef:

  De Telegraaf liegt daarnaast ook nog eens door de volgende tekst in het genoemde artikel te plaatsen:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2908300/jos-b-spreekt-tegen-familie-nicky-verstappen

  “Verstappen werd gedood en mogelijk ook misbruikt tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot door een groot dna-verwantschapsonderzoek B. in beeld kwam. Zijn dna werd op zeventien plekken gevonden op de kleding van de jongen.”

  Er is nog nooit bewijs voor doodslag of moord geleverd. Er was en is nog steeds eigenlijk geen moord of misbruik zaak. Beiden zijn nooit bewezen. En als dat nooit is aangetoond, zou je dat in de verdediging tot een zwaarwegend put kunnen maken. Het zou dan immers ook een natuurlijke dood (hartstilstand of you name it) kunnen zijn.

  Ook het feit dat Roethof dit niet noemt, maar slechts de aandacht focust op het niet verkrijgen van de juiste info en magere toegang tot die info, geeft aan dat hij psyop advocaat is.

 2. Zonnetje schreef:

  Misschien handig om te weten is dat verdachten na een inverzekeringstelling ( gebruikelijk na 3 dagen en 15 uren na aanhouding) voorgeleid moeten worden voir een rechter-commissaris die over de aanhouding en inbewaringstelling moet oordelen. Het gebeurt in de advocatenpraktijk in dit stadium dat advocaten niet hun best doen want anders wordt de gefinancierde rechtsbijstand afgewezen.. Afvocaten krijgen dan een toevoeging. Als de advocaat de verdachte vrij krijgt op dat moment krijgt hij geen geld zeker als Brech dan als zwerver geen inkomen zal hebben. Inderdaad doodsoorzaak is essentieel. Die moet duidelijk zijn. In zo’n zaak moet je een buitenlandse deskundige/NFI een second opinion laten doen zeker omdat deze zaak zo’n publiciteit geniet. Dat heeft altijd een doel. In Nederland is alles geregisseerd. En ja advocaten spelen mee om meerdere redenen.

  • Martin Vrijland schreef:

   De kern van deze zaak is dat er geen zaak is en dat het DNA bewijs onrechtmatig verkregen is in een vermissingszaak (zijnde de vermeende vermissing van Jos Brech zelf). Dat is tegen de huidige wetgeving en dus had Jos onmiddellijk vrijgesteld kunnen worden bij de juiste verdediging.
   Ondertussen moet Roethof de aandacht daarvan verleggen door een ogenschijnlijk goede verdediging te voeren.

 3. Martin Vrijland schreef:

  Het is in ieder geval duidelijk dat Twitter anti-Martin Vrijland scripts heeft draaien. Mijn tweets aan haar met de juiste # komen simpelweg niet door op haar Twitter tijdlijn..net als tweets aan Peter R. de Vries overigens.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ook Facebook laat simpelweg niets door. Tegenwoordig worden ook de foto’s bij het artikel weggefilterd, zodat het minder opvalt..mensen zijn minder snel geneigd op iets zonder foto te klikken.

   Vroeger had ik duizenden soms tienduizenden bezoekers via Facebook. Tegenwoordig is dat gemarginaliseerd tot enkele honderden per dag.

 4. Heray schreef:

  Wat ik vreemd vind is dat Jos B. geen antwoord wil geven op de vraag hoe zijn dna op de kleding van Nicky komt. Volgens de advocaat komt hij later nog met een verklaring. Maar waarom zegt hij niet simpelweg dat hij dat niet weet. Dat is het meest logische antwoord, of hij dader is of niet.

  Ik denk overigens dat er meerdere mensen betrokken zijn, mogelijk Jos B, maar zeker ook anderen. Uit het boek De mysterieuze dood van Nicky Verstappen van Simon Vuyk blijkt duidelijk dat Joos Barten, een van de kampleiders, wist waar het lichaam van Nicky gevonden zou gaan worden. Er blijkt ook uit dat er mogelijk een link is naar iemand die op het ministerie van Justitie werkte. Misschien moet de werkelijke toedracht daarom geheel of gedeeltelijk in de doofpot verdwijnen.

  • Martin Vrijland schreef:

   Allemaal interessante afleiding als je je beseft dat het simpelweg een psyop ter introductie van de DNA databank is en de ongemerkte ondermijning van wetgeving die zegt dat je DNA alleen mag gebruiken in het onderzoek waarbinnen het vergaard is.

   Kortom eenmaal het DNA in een databank mag het overal voor gebruikt worden. Dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor het RIVM. De DNA databank wordt dan een mooie kennisbank voor Big Data analyses (denk aan erfelijke aandoeningen als ‘Opstandig Oppositioneel Gedrag’), voor designer babies, vpor maatwerk vaccins en je kan het zo gek niet bedenken.

   • Martin Vrijland schreef:

    Daarom is het zo essentieel en super opvallend dat de verdeging dit punt laat liggen. Roethof had onmiddellijke vrijlating moet eisen omdat het OM het DNA van Jos Brech heeft verkregen in een zaak die los staat van de Nicky Verstappen zaak. Dat DNA had dus niet gebruikt mogen worden.

    Dit is een overschrijding van de bestaande wetgeving en baant de weg voor het wegnemen van deze grens in de toekomst.

    • Zonnetje schreef:

     Het probleem is dat wij niet in een rechtstaat wonen. Het rechtsysteem is corrupt. Wij kunnen niets van gecorrumpeerden verwachten. En de slaven zien de soap geschreven door the usual suspects full of smoke and mirrors voor de waarheid aan. In Nederland doet iedereen hier aan mee. Links en rechts bestaat niet, een oppositie is er niet. Er is echter een stuk taart ( macht en geld) wat bestemd is voir de leden van de besloten Club, de octopus.

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten