ਪੰਨੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ

ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚੋ

ਵਰਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ
GOOGLE ਏਡੀ

ਵਿਕਲਪਕ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਕਾ ਕਟ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸਮੂਹ ਪਾਟ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 3, 2014 ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਰਲ, ਜੋਰਿਸ ਡਿਮਿੰਕ, ਰੇਡੀਓ | 39 ਟਿੱਪਣੀ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਪਨੋਰਮਾ, ਗੇਕਿੰਤਟ, ਏ.ਡੀ., ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੀਕਾ ਕਟ ਆਪਣੇ ਪਦਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੀ 29, 2014 ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ, ਜੋਰਿਸ ਡਿਮਿੰਕ, ਰੇਡੀਓ | 64 ਟਿੱਪਣੀ

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਡਬਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ. ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾਪਨ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੌਇਸ ਰੇਡੀਓ, ਜੇਰਿਨ ਗੁਜਸ, ਨੇਕਸਵ, ਮਾਰਟਿਨ ਵ੍ਰਜਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ

ਸ਼੍ਰੀ 20, 2014 ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ | 8 ਟਿੱਪਣੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ 19 ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਮਲਿੰਗਤਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲਿੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਸ਼੍ਰੀ 1, 2014 ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ, ਹੋੋਮੋਫੀਲੀ, ਪੀਡੋਫਿਲਿਆ, ਰੇਡੀਓ | 23 ਟਿੱਪਣੀ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Anass Aouragh ਬਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਫਰਵਰੀ 5 ਤੇ, 2014 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ, ਕੇਸ ਅਨਾਸ | 2 ਟਿੱਪਣੀ

Talk4 ਮਾਇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸੁਣੋ. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ Talk2 ਮਾਇਰਾ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਜਨਵਰੀ 29 ਤੇ, 2014 ਇਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ | 7 ਟਿੱਪਣੀ

Talk28 ਮਾਇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸੁਣੋ. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ Talk2Myra.com

ਜਨਵਰੀ 22 ਤੇ, 2014 ਇਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ | 2 ਟਿੱਪਣੀ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 20: 30 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ www.talk2Imra.com ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮਾਇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ Talk2 ਮਾਇਰਾ ਬਾਰੇ Anass Aouragh ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ * ਅਪਡੇਟ *

ਜਨਵਰੀ 14 ਤੇ, 2014 ਇਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ | 8 ਟਿੱਪਣੀ

ਅੱਜ ਰਾਤ 20: 30 ਘੰਟਾ ਮੈਂ Talk2 ਮਾਇਰਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ. Anass ਕੇਸ ਬਾਰੇ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਾਰਟਿਨ ਵ੍ਰਜਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੋਇਜ਼ਸ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਭਣਾ

ਅਕਤੂਬਰ 30, 2013 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ | 24 ਟਿੱਪਣੀ

ਹੇਠਾਂ ਬੀਤੇ ਰਾਤ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ. ਕਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

AIVD ਅਤੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ 17-11-2013 ਬਾਰੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੈ

ਅਕਤੂਬਰ 11, 2013 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰੇਡੀਓ, Suspicion AIVD | 5 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ. ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਇਅਰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
GOOGLE ਏਡੀ

ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ 'ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ "ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਜ਼

ਬੰਦ ਕਰੋ