Rosmalen Nedland ANP claim eerste reactie

U stelt dat ik naar aanleiding van eerdere correspondentie niet tot betaling over ben gegaan. Ik heb echter geen correspondentie van het ANP ontvangen, maar wel van Permission Machine namens het ANP. Ik ben niet tot betaling over gegaan vanwege het eenvoudige gegeven dat ik geen overeenstemming heb weten te bereiken met Permission Machine. Ik stel mij op het standpunt dat er nooit sprake is geweest van een overeenkomst.

Mijn reacties aan Permission Machine heb ik hen per e-mail verzonden en tevens gepubliceerd. U kunt de betreffende reacties hier nog eens nalezen: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/reactie-van-john-de-mols-anp-bounty-hunters-permissionmachine-com/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/reactie-aan-permission-machine-op-de-nota-auteursrecht-fotos-anp/

Ik ben nog steeds van mening dat er sprake was van een voorstel vanuit Permission Machine (namens het ANP) en dat ik dit voorstel heb afgewezen. Je kunt geen claim indienen op basis van een voorstel, want een voorstel laat ruimte voor onderhandeling en afwijzing. Ik heb het genoemde voorstel duidelijk en nadrukkelijk afgewezen. Tevens heb ik Permission Machine enkele facturen gestuurd, die zij weigeren te betalen. Als Permission Machine (namens het ANP) ruimte had gelaten om de foto’s te verwijderen, was er sprake van een andere kwestie geweest, maar die ruimte is niet geboden. Het voorstel was kort samen gevat: betalen en verwijderen heeft geen nut meer. U dringt daar en tegen wel aan op verwijdering. Dat is niet eenduidig. Er zit geen consistentie in deze kwestie.

Ik eis dat u deze zaak stopt, geen wettelijke rente over iets rekent, geen juridische procedures aanspant en verdere stappen achterwegen laat. Ik ga hier niet mee akkoord en verleen ook geen akkoord op enige vorm van betaling van het salaris van de door het ANP gemachtigde noch de kosten van griffierecht. Wij hebben geen overeenkomst en ik wijs de inhoud van uw schrijven nadrukkelijk en volledig af.

U dient deze procedure te staken en zult alle kosten die u beweert te moeten maken zelf moeten betalen. Er valt niets te roven van deze stichting.

Ik behoud mij het recht voor om al uw acties inclusief uw bedrijfsnaam te publiceren op mijn website. Dit uit journalistiek en maatschappelijk belang.

De kosten voor dit schrijven bedragen € 3.500,- zonder BTW. Bij vervolg correspondentie zal ik ook daarvoor opnieuw reactie-kosten in rekening moeten brengen. Over de hoogte van deze kosten valt niet te onderhandelen. Een factuur voor deze kosten zult u nog nader ontvangen. U kunt hiertegen geen bezwaar indienen.error: Alert: Content is beschermd !!