Pages Menu Navigation

Autoriteti i pyetjeve Mendoni për veten tuaj

GOOGLE AD

Të krishterët e konsiderojnë fondamentalistët islamë një rrezik, por sa fundamentalist janë ata vetë?

Të krishterët e konsiderojnë fondamentalistët islamë një rrezik, por sa fundamentalist janë ata vetë?

Er is een populaire christelijke gospel die mij opviel bij een groep afzwaaiende mariniers die op het punt staan de oorlog te betreden. Waarschijnlijk gaan ze naar het midden oosten. De video ziet u hieronder. Het lied is opmerkelijk en opvallend vanwege het feit dat dit lied in de kern het gedachtegoed van miljoenen christenen verwoordt. Het gaat namelijk over de profeet Elia (in het Engels: Elijah), die in zowel de bijbel, de koran als de Talmoed voorkomt. De reden dat ik dit onderwerp aankaart, is dat het mij opgevallen is dat de angst voor het moslim fundamentalisme nogal gepusht lijkt te worden door onder meer de Mainstream Media en de politiek (van wie de Mainstream Media feitelijk niets meer dan een spreekbuis zijn). Natuurlijk dragen de vermeende aanslagen van ISIS en “terugkerende jihadisten” op Charlie Hebdo in Parijs, bij aan dit beeld. En dat lijkt ook erg goed van pas te komen in het beeld dat veel christenen toch al hebben van de islam. Maar daar wil ik mij in dit artikel niet op focussen. Ik wil eens kijken of het christendom zelf ook fundamentalistisch is en hoeveel dat dan eigenlijk verschilt van de islam. Niet omdat ik graag wil geloven dat het christendom fundamentalistisch is, maar omdat ik geprikkeld werd door met name onderstaand filmpje. Ook werd ik geprikkeld door de inhoud van ky dokumentar waarin te zien is hoe kerkelijke leiders het bespoedigen van de eindtijd prediken.

Nu ga ik het niet eens hebben over de opmerkelijke verhalen in de bijbel, die als je ze nu op zou schrijven waarschijnlijk beschouwd zouden worden als het werk van een ‘verwarde man’. Ook over Elia staan opmerkelijke verhalen opgetekend. Hij zou zelfs een jongen uit de dood hebben opgewekt en voor droogte hebben gezorgd. Ook zou hij vuur uit de hemel hebben laten komen en ook regen na een stevig gebed tot zijn god. Dat is allemaal erg interessant en omdat het in een door miljoenen mensen tot een cult verheven boek staat, wordt er geen seconde aan de geloofwaardigheid getwijfeld. Tegenwoordig zou dit alles wellicht met de nodige technologie op zich ook wel haalbaar moeten zijn, maar dan moeten we er met een beetje fantasie vanuit gaan dat Elia wellicht in contact stond met een Annunaki-achtige “god” en dat deze hem hielp met bijvoorbeeld HAARP technologie om de regen op te wekken en wellicht dat deze Annunaki god hem ook een defibrillator gaf om de gestorven jongen van de betreffende weduwe weer tot leven te wekken. Maar nog steeds blijft gelden dat wanneer een hedendaagse schrijver dergelijke verhalen op zou tekenen, hij waarschijnlijk voor gek verklaard zou worden. Nou goed, dit staat in de bijbel en laten we de uitleg van deze verhalen maar aan de schriftgeleerden overlaten. Natuurlijk hebben we de vraag of de inhoud van de bijbel wel historisch bewijsbaar is, want ook al zijn er de bekende ‘dode zee rollen’ wil het feit dat iets op schrift staat nog niet zeggen dat het de onomstotelijke waarheid is. Ik bedoel; gelooft u alles wat Reuters naar buiten brengt? We zien vandaag de dag wel hoe het nieuws gemanipuleerd wordt, dus wie vertelt ons dat dit een paar duizend jaar geleden niet gebeurde? Wie vertelt ons dat die geschiedenis onvervalst is en dat dus de bijbel onvervalste waarheid laat zien?

Maar er is iets met die profeet Elia wat riekt naar fundamentalisme, zo ontdekte ik bij het lezen van meerdere christelijke websites. En dat mag zonder gene of zonder enige schroom geschreven worden zo lijkt het. Laten we eerst even naar een gedeelte van de songtekst kijken, want ook daarin wordt meteen een soort fundamentalisme duidelijk:

_______________________________________________________________________

These are the days of Elijah, Dit zijn de dagen van Elia,
Declaring the word of the Lord: Die het woord van de Heer uitroepen:
And these are the days of Your servant Moses, En dit zijn de dagen van Uw knecht Mozes
Righteousness being restored. Gerechtigheid wordt hersteld.
And though these are days of great trial, En hoewel dit dagen van grote beproeving zijn,
Of famine and darkness and sword, Hongersnood en duisternis en zwaard,
Still, we are the voice in the desert crying Toch zijn wij de stem in de woestijn, roepend
‘Prepare ye the way of the Lord!’ ‘Bereidt de weg van de Heer! ‘

_______________________________________________________________________

Dat de mariniers in onderstaand filmpje ‘hura’ (Engels voor ‘hoera’) roepen wil ik niet te veel belichten, maar dat is – zonder dat zij dit weten – zeer waarschijnlijk een verwijzing naar ‘heil Ra’, wat eigenlijk ‘heil Lucifer’ betekent. Ik wil mij vooral focussen op de laatste regel uit dit eerste couplet van het liedje: ‘Bereidt de weg van de Heer!’ Daar komt namelijk het christelijke fundamentalisme naar boven. Bekijk je de website deburchtsion.blogspot.nl, dan wordt dat goed duidelijk. Daar wordt namelijk uitgelegd dat we nu in de periode van de terugkomst van de profeet Elia leven. Dat moet u niet letterlijk zien, maar zien als een beeldspraak. We zitten in de periode van de terugkomst van Elia als beeldspraak voor de periode die voorafgaat aan de terugkomst van de messias, oftewel Jezus (de zoon van God die volgens christenen na zijn opstanding naar de hemel rees). [Citaat] Het bestaan van de Staat Israël vertelt ons dat de Messias voor de deur staat, en dat wij de deur moeten openen voor Elia, opdat hij de weg kan bereiden voor de Messias. Daarbij wordt voor het gemak maar even voorbij gegaan aan de vraag hoe die staat Israël eigenlijk tot stand is gekomen. Dat is met het nodige geweld gegaan en als we kijken naar de huidige praktijken in de Gazastrook, dan is er nog steeds sprake van geweld, maar dat mag allemaal, zolang het maar bijbels is; zo lijkt het credo. [Citaat 2] Deze tijd die voorafgaat aan de komst van de Messias, wordt gekenmerkt door de terugkeer van de Joden naar Sion. Van de ruim dertien miljoen Joden die momenteel in de wereld wonen, zijn er nu al bijna zes miljoen in Israël. Ook het terugwinnen van de woestijn behoort tot het zevende tijdperk. Inmiddels is bijna de helft van de Israëlische Negevwoestijn vruchtbaar gemaakt, zoals de oude profeten voorzegd hadden. Herkent u dat getal van 6 miljoen ergens van?

Heel subtiel wordt door de christenen echter alle schuld van geweld bij de moslims neergelegd. Zo staat het namelijk geschreven. Naar de feiten kijken we niet, we kijken naar de bijbel en dan is een oorlogsdaad zoals Israël die gepleegd heeft ten tijde van de Zesdaagse oorlog niet meer relevant. Dan is dat ineens “de kracht van David die Goliath versloeg” en dat klinkt een stuk liever [citaat 3] God gaf Israël ook de kracht van David. Zoals David destijds Goliath in de Naam van God tegemoet trad en hem overwon, zo heeft Israël in alle Israëlisch-Arabische oorlogen de Arabieren overwonnen. We vergeten de doden voor het gemak maar even (collateral damage). De strijd om Jeruzalem wordt vergeleken met de wedstrijd om de twee altaren uit de tijd (als hij al bestaan heeft) van Elia. Die strijd ging tussen twee verschillende bevolkingsgroepen die verschillende goden aanhingen. Dat dat op zich al raar is, omdat er volgens die zelfde bijbel maar 1 god zou zijn, is opmerkelijk, maar het wordt duidelijk als de betreffende Baäl als Satan bestempeld wordt en dat Allah van de moslims eigenlijk de Baäl uit de tijd van Elia zou zijn en dus in feite Satan is. En in de strijd om Jeruzalem zou het opnieuw draaien om die machtstijd tussen Baäl en Yehova (de god van Elia). Hé, daar hebben we het al. Dat bevestigt toch redelijk mijn gedachte dat religies bedacht zijn om op basis van de onderlinge verschillen bloed te doen vloeien. Christenen vinden dus heimelijk dat moslims satan aanbidden en christenen vinden dat we nu in de tijd van Elia leven (oftewel de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus). Dat lezen ze namelijk af aan de self-fulfilled prophecy van de oprichting van de staat Israël. En dat verklaart ook de militaire en miljarden steun van het christelijke Amerika aan de staat Israël. Het is immers de zelfgeschapen vervulling van de profetie. Dus je zorgt zelf dat er een staat Israël kan komen door een holocaust – die de oprichting van de staat Israël op zijn minst iets makkelijker gemaakt heeft – en de daarop volgende Zesdaagse (herkent u dat getal ergens van) oorlog in 1948 en vervolgens zeg je dat we in de dagen van Elia zijn beland, omdat de profetie van de staat Israël is uitgekomen. Maar dan heb je dat toch stiekem zelf met grof geld en geweld bewerkstelligd of ben ik nu blind? Is dat geen fundamentalisme?

[Citaat 4] Maar wat nog heel belangrijk is dat het einde van het tijdperk van Elia ook het einde van alle heidense machten betekent, omdat Elia de weg baant voor de komst van de Messias. Zoals Jezus voorzegd heeft, zal de rol van de heidenen uitgespeeld worden wanneer de strijd om Jeruzalem ontbrandt. “…Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.” aldus Lukas 21:24b (dat is een boek uit de bijbel en de notering daarachter duidt het hoofdstuk en de regel uit dat hoofdstuk). Dus de geest van Elia is – als ik het goed begrijp – dus eigenlijk het militaire pro-Israël geweld dat heeft geleid tot de oprichting van de staat Israël. Als ik het goed vertaal is het dus stiekem gewoon het zionisme dat de geest van Elia vertegenwoordigt. Kijken we naar letrën van 33e graad vrijmetselaar Albert Pike aan Giuseppe Mazzini uit 1871 – waarvan door velen de echtheid ontkent wordt (maar dat gebeurt wel meer als het slecht uitkomt) – dan zien we dat de derde wereldoorlog zal gaan tussen de islam en het zionisme. Dat lijkt aardig te matchen met de profetieën en dus bevestigt dit alles wat mij betreft dat er een geheime clan is die de wereld bestuurt, die religies bedacht heeft om grote bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en enorm grote hoeveelheden ‘slacht-offers’ te realiseren. Daarbij lijken ze een script te volgen dat steeds voor beide grote religies een bevestiging is van hun profetieën. Dat is dus heel slim gekozen. Tegelijk zijn het self-fulfilling prophecies, want deze oorlogen worden immers zelf ontketent.

Het christendom heeft daarnaast ook nog het fascisme van het jodendom overgenomen. De joden vinden dat zij het uitverkoren volk van god zijn. Dat vinden de christenen ook, alleen de christenen zijn door de dood van Jezus (van wie het bestaan historisch gezien lastig aan te tonen valt) tevens uitverkorenen geworden. En dan komt die terugkomst van Jezus weer om de hoek. De christenen zijn als het ware de bruid van Jezus – ja het wordt ingewikkeld – en zij worden voor de grote ellende losbarst opgenomen naar de hemel. En dat gaat verdomd onverwacht. En daarna zullen de joden pas zien wat ze al die tijd – dom dom dom – niet hebben willen inzien zo meldt de website dekoningkomt.nl [Quote] Het is belangrijk dat we weten voor hoelang Israël voor de Here Jezus verhard of verblind is. Volgens de apostel Paulus is Israël grotendeels geestelijk verblind, totdat de volheid der heidenen binnengaat en Jezus is wedergekomen (Rom. 11:25). Na de opname breekt de laatste fase van de eindtijd aan. Ook wel genoemd “de laatste Jaarweek” (Dan. 9:27). Die week kan niet eerder aanbreken, dan dat de gemeente is weggenomen. Daarna pakt God de draad met Israël weer op. Dan wordt het volk geestelijk hersteld en bevrijd van de heiden volken, die het volk hebben bedrukt en overheerst (Luk. 21:24). De laatste Jaarweek zal (met name de laatste 3½ jaar) voor het volk Israël een tijd van “Grote Verdrukking” zijn, waarin zij tot bekering komen, althans een “overblijfsel”. Zij zullen Hem dan zien die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10). En dit overblijfsel zal het komende Vrederijk mogen binnengaan. En dàn, daarna, zal gans (heel) Israël behouden worden (Rom.11:26). The happy few! Ik noem dat fascisme naar een van de definities van de website encyclo.nl, namelijk [citaat] Een stroming waarin door middel van een autoritair regime een bevolkingsgroep sterk wordt bevoordeeld ten koste van andere groepen en deze bevoordeling door geweld wordt afgedwongen. Nu zult u wellicht zeggen dat de joden en christenen niets door geweld afdwingen, maar dat de profetieën nu eenmaal gewoon uitkomen. Nou ja, hierboven heb ik toegelicht dat die profetieën door zelfgeschapen oorlogen worden “volbracht”. Dus omdat nu in de schoenen van god te schuiven is mij te makkelijk.

Zal ik u zeggen wat ik denk? De Saturnus cult die de wereld beheerst via haar Vaticaan en via haar ridderordes en geheime genootschappen zitten achter deze religies; zitten achter al deze zelfgeschapen terreur en het vermeende moslims extremisme en zitten achter al het bloedvergieten ter ere van hun echte meester: de heerser van deze gevangenis matrix voor de menselijke ziel, Satan, Lucifer, Isis, Ra, El. Zij zijn uit op dood en verderf; op bloedoffers die slechts 1 doel dienen, zijnde de definitieve bekrachtiging van deze valse Saturnus matrix realiteit via het stelen van de zielen (‘slacht-offers’ uit oorlogsgeweld). Die zielen behoren eigenlijk toe tot de werkelijke realiteit buiten deze matrix. Als er dan een hemel is, dan ligt die buiten deze Satan-Saturnus-matrix. De hel bestaat niet en is slechts bedoeld om de angstmodus van uw geest geprikkeld te houden, zodat u afgestemd blijft op de (beeldspraak) WiFi-frequentie van deze Saturnus matrix. Daarbij opgemerkt dat u die WiFi beeldspraak misschien wel meer letterlijk moet zien dan u denkt. Maar ik schets nu mijn visie en die is natuurlijk veel absurder dan verhalen over iemand die vuur uit de hemel kon oproepen, het kon laten regenen en iemand uit de dood op kon wekken. Ach, het is maar wat u geloven wilt. In ieder geval is er in mijn geloof geen ruimte voor “uitverkorenen”; is iedereen vrij; heeft de matrix gevangenis geen grip meer op de ziel en is de enige hel de hel van de puinhoop binnen deze valse werkelijkheid. De verlossing ligt simpelweg in dat bewustzijn en in het afwerpen van angst. I rest my case.

Lista e lidhjeve burimore: come-and-hear.com, topicsinquran.blogspot.nl, deburchtsion.blogspot.nl, wikipedia.org, dekoningkomt.nl, encyclo.nl

Të gjitha aksionet 328
468 ad

128 Comments

 1. Georganiseerde religie met haar ingebouwde eindtijdprofetien is werkelijk een kanker in de menselijke geest. Ik kan erover spreken, want ik ben ervan genezen na een christelijke indoctrinatie van huis uit te hebben meegekregen.

  Het is me allang duidelijk dat de elite de interpretatie van yahwistische profetien dusdanig heeft gemanipuleerd dat ze praktisch als roadmap voor de derde wereldoorlog dienen. Om schrijver Joseph P Farrell te quoten:

  ‘The apocalyptic expectations of Yahwism have been deliberately constructed, not as a matter of sacred divine revelation, but as a “playbook” by elites (both clerical, hidden and otherwise) for the purposes of the apocalyptic social engineering of mankind, via the creation of deliberate conflict, and possibly ultimately, for the purpose of abolishing the three great Yahwisms and their replacement by something else:; a Yahwism version 4.0, or perhaps something completely different.’

  De christenen zijn de grootste schapen in dit alles. Als ik dat filmpje met die soldaten zie dan draait mijn maag om van walging. Hier nog een walgelijk filmje van de populaire christenzionist John Hagee die vanaf de kansel oproept tot genocide op Iran tot groot plezier van de gehersenspoelde meute in zijn kerk.

  https://www.youtube.com/watch?v=hDh1Vr7qajA

  Wie geinteresseerd is om te weten hoe de zionisten erin geslaagd zijn de christelijke wereld voor een joodse karretje te spannen, kan ik de volgende documentaire aanbevelen:

  Christian Zionism: The Tragedy and the Turning
  http://vimeo.com/59933668

 2. Martin, de duistere machten hebben deze wereld in hun wurggreep, en dat hebben ze al heel lang, de Cabal bestaat heeeeeel lang, ze hebben alle religies doen ontstaan, allemaal zijn het culten, doodsculten, it s evil, geen 1 religie uitgezonderd. Alle systemen en organisaties die momenteel op aarde actief zijn, worden allemaal aangestuurd door de Cabal, de duistere occulte machten om hun wereld orde uiteindelijk uit de as en rook, die zij zullen veroorzaken, te verrijzen.

  Bizar en ziekelijk, dit is echt een zieke wereld!!

  • We need to RISE-UP voor dat het te laat is, we hebben de aantallen nodig wereldwijd, om de komende “offermaaltijd” der duistere machten te voorkomen! Ik moet eerlijk zeggen, dat je heel erg hebt bijgedragen de laatste paar maanden, in de keus die ik niet zo lang geleden heb gemaakt, absoluut alles is mij nu duidelijk, en hoe geraffineerd de mensheid tegen elkaar wordt uitgespeeld. HET IS BIZAR EN ZIEKELIJK, EN HEEL ERG ENG, FOUTE BOEL MENSEN, DIE MACHTEN DIE HIER ACHTER ZITTEN, DAT ZIJN GEEN MENSEN MEER, WAT HET WEL ZIJN, DAT WEET IK NIET, MAAR IK HOEF ZE NIET TE ZIEN EN ONDER HUN REGERINGSVORM WIL IK NIET KOMEN TE STAAN, ik duld niet dat zij over mij nog langer autoriteit gaan uitoefenen, David Icke zegt het ook zo mooi, totaal niet mee samenwerken, niet langer gehoorzamen, samen staan we sterk, het ontwaken van mensen die wakker worden moet gaan resulteren in samenwerking en om totaal te breken met de wereld orde van de zwaar gestoorde occultisten.

   Als nou 10.000 jou per maand slechts 1 Euro zouden overmaken, dan kom je makkelijk rond, je kunt je werk met gelijkgestemden voorzetten, de faciliteiten aanschaffen die nodig zijn om het werk grootser aan te pakken. Als we vervolgens ook nog eens ieder voor zich, 5 Euro opzij zouden zetten maandelijks, en we hebben de aantallen in Nederland, dan zouden we bijeenkomsten kunnen beleggen, en allerlei goede en nuttige initiatieven zouden daaruit voort kunnen komen, het is allemaal nog mogelijk, we weten dat ze nu in de overdrive zullen gaan, ze weten dat we eraan komen, dat de kritieke massa binnen een paar jaar wereldwijd al bereikt is, we moeten ons ervan doordrongen zijn.

   Ad Broere en Anthony Migchels en vele anderen hebben hun talenten en inzichten, en dat alles bij elkaar moet toch kunnen leiden tot een grootse samenwerking, dat we de verandering niet laten afhangen van de wereld orde van de duisternis. Op naar herovering van onze aarde, terug naar het leven, laten we die gezindheid gaan krijgen, en daarin volharden en werken aan onze bevrijding.

 3. In een complot wordt altijd een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. De verkeerde krijgt de schuld in de schoenen geschoven en de dader gaat vrijuit. Zo ook met het allereerste complot, gesmeed door een engel, een zoon van de Ware God Jahweh ( JHWH ). Die engel maakte in zijn verlangen naar aanbidding zichzelf tot satan de duivel ( betekend leugenaar en tegenstander ) en smeed een complot tegen de Almachtige God, zijn Schepper. Hij misleide de mens en diens vrouw en sprak leugens en kwaad over de Almachtige. Tot op de dag van vandaag geloven vele mensen diezelfde leugens en de verkeerde voorstelling van zaken. Om niet teveel uit te wijden wil ik De Almachtige Zelf aan het woord laten die in het Bijbelboek Openbaring geschreven staat betreft alle religie ( die hoer ) en de heersers van deze wereld. God laat straks die hoer terechtstellen door degene waar ze mee gehoereerd heeft. Daarna zal God een einde maken aan dat “beest” zelf. Lees eens het volgende Bijbelgedeelte door en zie dat Jahweh er net zo over denkt al velen onder ons, ik citeer: . . .En hij zegt tot mij: „De wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, betekenen volken en scharen en natiën en talen. 16 En de tien hoorns die gij gezien hebt, en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest en naakt maken, en ze zullen haar vleesdelen opeten en zullen haar geheel met vuur verbranden. 17 Want God heeft [het] hun in het hart gegeven zijn gedachte uit te voeren, ja, [hun] ene gedachte uit te voeren door hun koninkrijk aan het wilde beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zullen zijn. 18 En de vrouw die gij gezien hebt, betekent de grote stad, die een koninkrijk over de koningen der aarde heeft.” 18 Na deze dingen zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, met grote autoriteit; en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2 En hij riep met een krachtige stem en zei: „Ze is gevallen! Ba̱bylon de Grote is gevallen, en ze is een woonplaats geworden van demonen en een schuilplaats van elke onreine uitwaseming en een schuilplaats van elke onreine en gehate vogel! 3 Want wegens de wijn van de toorn van haar hoererij zijn alle natiën [het slachtoffer] geworden, en de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de reizende kooplieden der aarde zijn rijk geworden ten gevolge van de kracht van haar schaamteloze weelde.” 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: „Gaat uit van haar, mijn volk, indien GIJ niet met haar in haar zonden wilt delen, en indien GIJ geen deel van haar plagen wilt ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich helemaal tot aan de hemel opgehoopt, en God heeft zich haar ongerechtigheden te binnen gebracht. 6 Vergeldt haar gelijk zijzelf vergolden heeft, en doet haar tweemaal zoveel, ja, tweemaal het aantal dingen die zij gedaan heeft; doet in de beker waarin zij een mengsel heeft gedaan, tweemaal zoveel van het mengsel voor haar. 7 In de mate dat ze zichzelf verheerlijkt en in schaamteloze weelde geleefd heeft, geeft haar in die mate pijniging en rouw. Want in haar hart blijft ze zeggen: ’Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien.’ 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, en ze zal geheel verbrand worden met vuur, want Jehovah God, die haar heeft geoordeeld, is sterk. Openbaring 17:15-18:8

  • Waarom zou je naar een boek refereren? Ik vergelijk dat met ‘de waarheid’ van het nu te koppelen aan de berichten van Reuters.

   De bijbel wordt helaas nog te veel voor zoete koek geslikt door iedereen die onder de hypnotische spell van die indoctrinatie zit.

   Ik hoef geen teksten te lezen uit een boek dat geredigeerd is door het Romeinse (Babylonische) Rijk. Net zo min als ik de persberichten van Reuters vertrouw, vertrouw ik op de ligitimiteit van het mind control boek genaamd bijbel.

   Yehova aanhangers zijn nog al geneigd om achter ieder woord een bijbeltekst te plakken. Hoezo kun je niet gewoon zelf denken? We twijfelen wel aan het nieuws en geloven wel in geschiedvervalsing, maar aan 1 boekwerk wordt nooit getwijfeld: de bijbel. Daar heeft natuurlijk nooit een vervalsing in plaats gevonden. Dat is het onvervalste woord van God (zegt de bijbel). Als ik een religie zou starten zou ik ook zeggen “alles wat afwijkt van dit boek is een valse leer; alleen dit boek is onvervalst”. Slim hè? Kom op durf eens het lef te hebben om die bijbel weg te flikkeren en weer zelf te gaan denken.

   • Hoi Martin, ik ben geen Jehovah`s Getuige meer. Die kunnen mijn bloed wel drinken bij wijze van spreken. Ik heb zelfs de bijbel niet nodig om in een Almachtige God te geloven. Aan de dingen om mij heen kan ik zien dat er een Schepper bestaat. Voordat ik een paar zinnen in de bijbel had gelezen deed ik dat al, geloven in een Schepper. Ik had altijd de pest aan kerken en al dat andere religieuze gezeik. Maar omdat ik op mijn vijftiende een UFO had gezien, op mijn ongeveer tiende een blond jochie door onze slaapkamer zag lopen terwijl ik klaarwakker was en ik later op de hoogte raakte van het bestaan van geesten begon ik vragen te stellen. In gebed aan God die ik toen niet echt kende. Ik wist niet veel van Hem. Ik vond uiteindelijk waarheden bij mensen waar ik het nooit had verwacht. Niet alle waarheid maar genoeg om mijn neus in de juiste richting te zetten. Ik zoek nog steeds trouwens. Wat ik schreef en waar jij op reageer sta ik 100% achter. Ik begrijp heel goed waarom jij dat niet kan.

   • Rijk,

    Ik uit me soms misschien in wat felle bewoordingen, maar dat neemt niet weg dat ik mij kan verplaatsen in geloofsovertuiging gebaseerd op “persoonlijke ervaringen” zoals jij die omschrijft. Sowieso vind ik dat iederen moet en mag geloven wat hij/zij wil. Ik merk daarbij wel op dat ik iedereen zou willen uitdagen om te ontdekken of ook die “ervaringen” misschien onder invloed van externe programmering bewerkstelligd zouden kunnen zijn. Laten we in dat kader de invloed van boeken, games, films, muziek, tv en allerlei ander zaken die ons onderbewust zijn dagelijks absorbeert niet onderschatten. Kortom: ook al denk je dat je een inzicht echt zelf ervaren hebt en dit echt zuivere ingeving vanuit het hart – op basis van welke spirituele beleving dan ook – is, zou je niet verbaasd moeten zijn dat je eigenlijk een subliminale programmering bent ondergaan die jou die ervaring doet meemaken.

    Ik daag daarom iedereen uit om serieus studie te maken van de werkelijk geschiedenis van welk geschrift dan ook. Dat geldt voor zowel de bijbel als de koran. Probeer juist dat gevoel van “het is een overtuiging vanuit mijn hart” te overstijgen en de gang van de logische rede in te zetten; waarmee je probeert je eigen – misschien onbewuste – programmering te overstijgen en je gevoel van “ik heb een persoonlijke relatie met Jezus” los te laten en te vervangen door logische analyse. Dat is de enige manier om te ontdekken of dat gevoel van “persoonlijke relatie” een hypnose effect is of een feit. Zou Jezus immers niet hebben bestaan, dan kun je ook geen relatie met hem hebben en is het dus mogelijk een gevolg van (verborgen) programmering; een programmering zo subtiel dat je hem zelf niet opgevallen is.

    Zie ook: http://www.martinvrijland.nl/2015/01/06/mindfuck-het-nieuwe-illusionaire-programma-van-victor-mids-uitgelegd/

   • hallo Martin,

    met alle respect hoor, maar ik vroeg me af hoeveel je nou van van de islam weet.
    Ik begrijp dat je helemaal niet gelovig bent, dat vind ik heel erg jammer.
    Dus volgens jou is alles wat tot op heden is gebeurd onzin, een leugen en verzonnen.

    ik heb veel van je berichten gelezen, maar ik vroeg me af of je ook iets weet van de dajjal.
    dit is volgens de islam een valse profeet die gaat komen (of vrijgelaten word). hij zal de mensen bedriegen en laten volgen naar de hel.

    ben benieuwd wat je ervan vind.

   • Dat is wat ik zeg… de Dajjal, de anti-christ, you name it… en zo zijn de gelovigen van beide religies overtuigd van het gelijk van hun geschriften.
    Durf eens los te koppelen van de boeken en zelf te denken. Ik refereer in dat kader naar het antwoord dat ik al aan Rijk Janssen hierboven gaf.

  • het allereerste complot, gesmeed door een engel, een zoon van de Ware God Jahweh ( JHWH ).

   yeah right! Dat is nu precies waar de elende begint, Of er geen complotten bestaan voor het schrijven van de Torah en het oude testament.
   We weten nu toch wel ,hoop ik,dat de joden in ballingschap in Babylon goed naar de priesters hebben geluisterd aldaar. We kunnen stellen dat de Torah en het oude testament een vorm van plagiaat is .Als men bijvoorbeeld de vertalingen doorleest van het verhaal van Gilgamesh of teksten uit de Sumerische kleitabletten (duizenden jaren ouder dan) zien we heel veel verdachte overeenkomsten, met het verschil dat de rabbijnen het een monotheistische religie hebben gemaakt en de rest van de “goden” geschrapt hebben,(annunaki’s)
   De “god’ Jahweh heet alleen Enlil en had broers en een zuster.
   Een broer van Enlil was Enki (vriend van de mensen) terwijl Enlil/Jahweh/Jehova (in opdracht van ANU de vader), de mensen liet verzuipen door een opgewekte zondvloed (Haarp?) was het zijn broer Enki(EA) die Utnapishtim (Noah) de opdracht gaf het dna van al het leven te verzamelen en te conserveren in reageerbuisjes om vervolgens dat op te slaan in een boot .
   Volgens de gnostische christenen was Jahweh the bad guy(satan) en was de slang uit de bijbel the good guy, Enki die de mensen kennis wou bijbrengen, tis maar hoe je het bekijkt.

  • Beste Rijk Janssen,

   Er zijn hele belangrijke verschillen aan te voeren wat betreft eindvisie en toekomstvoorSPELLINGEN bij de drie grote religies. Die van de Hebreeuwse Bijbel is weer anders als die van de Openbaring van de Christelijke kijk op de eindtijd, en die van de Islam is ook weer anders, en verschilt met de twee eindscenario s van de twee religies die voor hun tijd ontstonden.

   De waarheid is, is dat toekomst niet vast staat, er zijn krachten bezig, duistere machten die al heel lang volgens hun occulte draaiboek, de hele show in gang zetten, en al die beelden en hun geschreven eindtijden, ook daadwerkelijk om willen zetten in de realiteit op hun wereldtoneel, hier zit een agenda achter, een duistere agenda. De mensen, laten zich misbruiken doordat ze door hen zijn misleidt en zich hebben laten verdelen, ook in hun geest zich hebben laten verdelen door die diezelfde krachten, worden zij gebruikt om hun werkelijkheid en wereld orde gestalte te geven, elke keer als er een religieus boek staat geschreven dat G-d dat doet, betekent dat in werkelijkheid, dat een verborgen occulte duistere Cabal, vanuit het verborgene opereert als goden, en zij hebben zich verkocht aan krachten en machten die bepaald niet menslievend zijn, het is WRONG!! FOUTE BOEL!!

   • @ Freeman zo denk ik er ook over

   • Goedemorgen Freeman, je denkt er dus eigenlijk bijna net zo over als ik. En – ik haal hem toch aan – de bijbel bevestigd onze gedachten. Lees deze tekst nu eens heel aandachtig zonder voor oordeel. Ik citeer letterlijk: . . .want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12 Einde citaat.

   • Beste Rijk Janssen,

    De tekst die jij aanhaalt en gelezen in de context van andere passages, kun je alleen te verstaan krijgen, als je de esoterische sleutel erop toepast. Er wordt in beeldspraak gesproken.

    Het geestelijke domein is niet gescheiden van het fysieke domein, het vormt in geheel, het is namelijk dat wanneer men in de geest van onreinheid, vleselijk denkt, vanuit het ego dus, je voor jezelf een boze geest schept, je een boze geest wordt en in die geestestoestand schep je jou wereld in de drie-dimensionale wereld, zo doen de bloedlijnen dat, de Babylonische broederschap, ze scheppen een energetische veld in hun verdorven en onreine geest, om wereldheerschappij na te streven via mindcontroll en manipulaties op ongekend niveau (BLACKMAGIC) om mensen in hu onwetendheid onder hun vloek te brengen en dat hun wereld wordt vormgegeven door de kinderen van de dood en duisternis. Het is dus inderdaad een strijd die aanvankelijk gevoerd wordt tussen de oren, maar altijd een fysieke uitwerking zal hebben en zal uitmonden tot een climax binnen het fysieke domein, tot een gigantische fysieke uitwerking en destructie voor de powers that be, op die manier zal geestelijke dood pertinent verslonden worden, die de wereld in een ijzeren wurggreep had. Binnen onze driedimensionale wereld die wij met onze 5 zintuigen gaan waarnemen, zal de geestelijke strijd niet alleen gevoerd worden op een geestelijk niveau, maar zal ook altijd een uitwerking hebben op fysiek niveau. Lees Openbaring 19:11-16,16:13-16 en 17:11-14. Dus het komt erop neer, dat kinderen van het licht aan het einde der tijden tegenover de kinderen van de duisternis zullen staan, het zal uitmonden in een gigantische oorlog.

    1Kronieken 29:10-12, er is maar 1 G-d, en er zijn 2 krachtvelden, licht bij lichtkinderen, en duisternis, bij duistere kinderen binnen de geestelijke domein en fysieke domein, die 1 geheel vormen, het speelt zich in ons af.

    Ezechiel 28:1-19.
    Daniel 8:1-12, 2:21, 2:37-38.
    Jesaja 26:5-6, 24:21-22, 14:3-23, 45:5-7.

    Mattheus 24:27-31.
    Lucas 10:17-20.
    Fil. 2:14-15, 11:20-26, 20:27-36.

    Hebreeen 12:22-24.
    Efeziërs 1:20-21, 2:1-7, 5:6-14, 3:8-12, 6:10-17.

    Romeinen 13:1-2.
    Galaten 4:1-10.
    Deut. 32:17.

    1Kor 8:4-5, 8:10-12, 10:18-21.
    Kol. 1:13-14, 1:15-18, 3:1-3.

   • Alleen door occulte kennis, zeg maar door het verborgen manna te eten, zul je zijn als de engelen, ben je een engel binnen deze drie dimensionale werkelijkheid,een kind van het licht, als een lichtende ster aan de hemel, zorg dat je niet valt of uitdooft.

    Ik kan jou aan de hand van de Bijbel aantonen, dat Paulus zelf zich voor deed als een engel van het licht, maar hij was een dienaar van de duisternis, hij werkte als agent voor Rome, was een dienaar van de Keizer en diende de machten en krachten van het kwaad, hij was een kameleon.

    Hij moest het volk pacificeren en doden voor de keizer van Rome, om ze aan hem te laten onderwerpen, en zij zonder morren de belastingen zouden opbrengen zodat het rijk der duisternis de gestalte van een monster kon krijgen waar niemand tegen op kon, de Christos die Paulus predikte, die niet langer naar het vlees werd gekend, is niets anders dan Mithras en alle andere zonnegodeheden van de mysteriegodsdiensten van Egypte en Babylon, dus van de broederschap van de Slang. De christelijke literatuur, gekend als de synoptische evangelieen, zijn in wezen, inwijdingsverhalen uit de oude mysteriegodsdiensten van ver voor de tijd van de destructie van de Tempel in Jeruzalem.

    Als je de esoterische sleutel erop toepast, kun je uit de contxt afleiden dat kwade machten, duistere geesten, de occulte kennis gebruiken om hun wereld orde van slavernij te kunnen optuigen.

  • Good Cop vs Bad cop Rijk Janssen, dat is het spel die ze spelen, zij zijn de architecten van elke beschaving geweest, tot op de huidige dag spelen ze dat spel. En ons doen geloven dat G-d een tegenstander is van Satan, en Stan van G-d. In werkelijkheid wordt deze wereld bestuurt door Evil, door een clubje ingewijden die zich zien als goden, en denken superieur te zijn over andere mensen, en hun chaotische wereld orde van verdeling, ziekte, oorlog en noem maar op, in gang zetten, in stand houden tot dat ze zijn geslaagd voor hun missie, om uit de chaos hun wereld orde te laten verrijzen, ze zijn bezig deze aarde in bezit te nemen, te bezetten en de straks overgebleven mensheid naar het beeld te moddeleren, die zij wensen, om ze voor eeuwig tot slaaf te maken, die dienen zal tot hun voedsel en energie, en ze hebben nu al vele slaven, intelligente wezens in dienst om via geavanceerde technologie het mogelijk te maken eeuwig te kunnen leven.

   • Freeman, deze wereld word geregeerd door de eigenaar en god er van. Die god heeft aanbidders en dienen hem als handlangers. Dat zijn o.a. die verschillende satanische “bloedlijnen”. Dat deze wereld een god heeft die niet De Almachtige God is, staat beschreven, en ik citeer toch maar weer uit dat boek die bij de meeste mensen de haren rechtop doen staan: . . .Als er nu in werkelijkheid een sluier ligt over het goede nieuws dat wij bekendmaken, dan is het gesluierd onder hen die vergaan, onder wie de god van dit samenstel van dingen de geest van de ongelovigen heeft verblind opdat het verlichtende licht van het glorierijke goede nieuws over de Christus, die het beeld van God is, niet zou doorschijnen. 2 Korinthiërs 4:3, 4

   • Over sluiers gesproken.

    ‘Het wegschuiven van de sluier,johan oldenkamp’

  • Best Rijk, ik kan jou bewijzen aan de hand van de Bijbel, dat er maar 1 groep ( high ranking occultisten, de elohiem) bezig is voor god te spelen en die “HUN DAMBORD” wereld tot realisatie brengen via “BLACK MAGIC TRAUMA BASED MINDCONTROLL” om zodoende tot hun wereld orde te komen die zij voor ogen hebben, maar het staat niet vast, dat hangt van ons af!!!!

   Jesaja 45:5-7 en Zacharia 11:4-7.

   Het geheim is dit wat die duistere club van occultisten doen, zij traumatiseren ons van wieg af aan, door onze geest op te delen, te verdelen, zodat de mens bij zichzelf vandaan wordt gehaald, daarvan wordt losgekoppeld, en dus buiten de “ware” realiteit gaat staan, dus in die zin dood is, persoonlijkheden worden dus gefabriceert in deze wereld, maskers, een wereld van leugen en bedrog, een fake-realiteit. Zij indoctrineren dat mensen van nature “slecht” zijn, wat zij vervolgens doen, is jou leren/indoctrineren om goede eigenschappen aan de dag te leggen, je te bekleden met die persoonlijkheid die naar hun beeld is, maar het is slechts een kleed die ze aandoen, en die je ook weer uit kunt doen. Het is gespeeld, het is onnatuurlijk, slechts een rol die zij willen dat je speelt in hun film, zij zijn de regiseurs, jij bent de acteur, en heel veel mensen in hun film zijn figuranten. Het onderbewustzijn van mensen die getraumatiseerd is, meer dan dubbel getraumatiseerd is, door dat e de geest hebben weten op te delen en ze ook nog getraumatiseerd worden met het zijn van een “zondaar” hebben ze vrij spel ten overstaan van zulke mensen, en als je ook nog weet dat ze de mensheid 24/7 bombarderen met demonische en negatieve invloeden die inwerkt op het onderbewustzijn, dan zorrgen ze daarvoor dat zij de kiemen zelf zaaien van crimineel gedrag in het algemeen, en dan gaat hun truc in vervulling, de mens is slecht ect ect, we moeten hem beheersen, onder controle krijgen, dan rollen ze niet alleen de politie nieuwe wereld orde staat uit, dat is nog maar slechts het begin, van hun tirannie, WAKE-UP, It s A FRAUD, THEY ARE GANGSTERS, psychopaten van de ergste soort, THEY DON t CARE ABOUT YOU!!

   Ze hebben mij willen recruteren, ik ben daar gelukkig niet in gestonken, iets meer dan 15 jaar geleden hebben ze mij benaderd, en ze hebben de middelen, zeer geavanceerde middelen om dat te doen, om je te doen geloven dat je op de een of andere manier, te maken hebt, met hogere wezens van andere dimensies, maar dat is KULL, is allemaal fake mensen!!

   • Ik laat Jehova’s getuigen altijd binnen en ben heel vriendelijk tegen ze.
    Als er dan tijdens een brainwash poging van hun kant uit het me teveel wordt ,pak ik ook wat boeken erbij , dan zijn ze binnen vijf minuten weer weg, jammer want ik had ze uit hun spell kunnen halen.
    Eentje vroeg aan mij of ik niet eeuwig op aarde wilde leven , als mijn atomen na mijn dood weer tot mens zijn gevormd , waarop ik hem vroeg ; wat ga je dan doen met al die tijd?
    Meneer had daar nog niet over nagedacht.

   • @MineurFmetballen
    😀 ‘Wat ga je doen met al die tijd’

    Ik vind hem leuk.

    want idd, ga je dan wél je eigen leven leven ,of ga je weer een heel mensenleven in enge kleding en enge haartjes de mede-mens lopen bekeren van de verkeerde god.Mijn god is beter dan jouw god bullshit.
    Ik ga videootje zoeken van George Carlin.
    George Carlin bekijk ik altijd als ik verdrietig ben.En ik ben verdrietig door onze lieve jehovi vrienden geworden-het vechten tegen de bierkaai gevoel- want alles is al besproken hier op MV.
    Dit laatste artikel is wel super martin.
    Idd ga je nu tot de kern.
    Veel meer valt er niet meer over te zeggen.
    Het wordt voor mij ook steeds duidelijker allemaal. En onze religeuze mede-mens moet ook maar eens de hersens gaan gebruiken.

   • @Freeman

    Goed gesproken! 100% mee eens.

   • Nou MineurF, maar goed dat ik toen als Jehovah`s Getuige niet aan je deur heb gestaan om je vraag te beantwoorden, wat we met al die tijd gaan doen wanneer we weer eeuwig mogen leven 🙂 🙂 Ik ben geen Jehovah`s Getuige meer of liever gezegd geen Wachttoren ( Vrijmetselaars wortels ) Getuige meer 🙂 Jehovah`s getuigen zijn mensen die deze wereld ook niet zien zitten en uitzien naar een betere, net als jij en ik. Wat betreft tijd en verveling tijdens eeuwig leven op aarde moet je het zo zien: Voor mensen die niet willen leren, onderzoeken en genoeg van het leven ( na 70 – 80 jaar ) hebben is Eeuwig Leven een straf. Die hoeven niet verplicht te leven, die mogen kiezen. Voor degenen die van het leven houden, altijd willen onderzoeken, leren en genieten van de Schepping, voor hen is Eeuwig leven een zegen en geen straf. Leven is een gave van de Bron ervan, geen vloek. Dus is hiermee jouw vraag alsnog beantwoord? 🙂

  • Lieve Jehovi,
   Ik weet dat er allemaal lieve, goedbedoelende mensen bij de jehova zitten. Geen vaccinaties,niet stemmen op politieke partijen, geen wapens oppakken etc.
   Allemaal super.
   Maar dat getuigen dat is misschien een beetje ziekelijk,(want wie wil met zeurpieten samen gered worden)maar is ook wel te vergeven want goed bedoeld(mits je niet voor 10:00 aan de deur staat)

   Maar nu vraag ik me af wat jullie hier op MV komen doen.
   Komen jullie ons bekeren of wil je wat leren.
   Die bijbelse teksen komen werkelijk mn strot uit.
   Je reactie had ook bij het vorige topic mogen staan.

   Maar laat ik weer even lief zijn,want we zijn allemaal genaaid.De een is misschien iets erger gehersenspoeld dan de ander.En het zoeken naar de waarheid is geen sinicure.Voor niemand niet.

   Ik denk dat jullie aan het ontwaken zijn, maar nog wat last hebben van Cognitieve Dissonantie.
   De eerste keer dat je daar last van had was toen je hoorde dat sinterklaas bull shit is.
   Geloof me, met de rest is het PRECIES zo!
   Een normale reactie is BOOS worden.
   Ik weet dat jullie ENORM boos zijn.
   Troost je. Dat zijn we ALLEMAAL.
   Probeer de boosheid wel om te zetten tot iets positiefs.

   En lieve jehovi,steek eens een flinke pure Haze-joint op. Ga je ook heel veel dingetjes beter begrijpen qua….uhh..van alles in je eigen leven en zo.
   En je gaat dingen helderder zien. Vééél helderder.
   Het VERRUIMD de GEEST.
   En dat jij je geest verruimd Willen jouw Satanisch Occulte Meesters niet, lieve Jehovi.
   Je mag niet zelf nadenken.

   En als die joint beviel(en dat is meestal het geval) probeer dan eens spacecake,-of nog beter-een keertje-na je eerst er in te hebben verdiept,want self-educatie is essentieel voor het gebruik- paddos,of truffels.Ik raad dan qua truffel speciaal aan de’Philosopher Stones’. oftewel ‘De Steen Der Wijzen’
   leuk spul.Erg leerzaam.Je bent gewend om maar 25% van je hersenen(hoogstens) te gebruiken, en nu opeens 100% oid. Dat is ff slikken. Maar wel leuk.
   mensen moeten altijd enorm lachen tijdens zo’n ‘Entheogene Sessie’Want het is niet te geloven.
   Lees eens wat paddo-ervaringen.
   Er zijn ook mensen die zeggen dat je het zelfde kunt bereiken met meditatie maar dat is volledige BS. De mensen die dat beweren zijn naar mijn gevoel meestal new age zwevers die zelf nooit getript hebben en van alles hebben te vertellen over Ibogaïne,en Ayahusca etc maar te bang zijn om die centrale computer eens even flink door de war te schudden en te re-setten. Ik begrijp die angst wel, want dat had ik ook de eerste keer.
   Zie voor natuurlijke oppeppers,droommiddeltjes,tripmiddeltjes etc op Azarius.nl

   • Dat zou heel veel mensen goed doen , een geest verruimend middel om uit dat rechthoek/kubus denken te komen.
    Al denk ik dat het mediteren wel mogelijk is, dat duurt wel heel lang.

    Het was duizenden jaren geleden ook een gewoonte/ritueel in Europa, dat men met behulp van een shaman een vliegenzwam nuttigde.
    De paus bijvoorbeeld loopt graag in een rood wit gewaad , dat is een ode aan de amanita muscaria (de kabouter paddestoel) die ze waarschijnlijk in het vaticaan ,gewoon door hun soep doen.
    Al die oude natuurkennis hebben ze gejat en de deskundigen uitgemooord, denk aan de heksen verbrandingen.
    Ze laten het ook nog in your face zien, doormiddel van een groot pijnappel (kegelvrucht naaldboom) beeld bij het vaticaan, refererend aan de pijnappelklier , de antenne van de ziel?
    Ik ben veel aan het lezen over Dmt, misschien de volgende stap, psychonaut.

   • Robin de Ruiter heeft een boek geschreven over de macht achter de Jehova’s, als je hem aanhaalt, komen ze nooit meer op de koffie en ben je persona non grata voor hen, het gevoel is wederzijds moet ik zeggen.
    Geen vaccinaties is het enige dat ze goed doen, kijk daarvoor maar eens bij de NVKP en zie wat voor rotzooi de illuminati in je lichaam, spuiten.

   • Volgens mij Flabbergasted2 heb ik duidelijk aangegeven geen JG meer te zijn en ben ik vrij hier te komen al zou het alleen maar zijn dat ik deze site maandelijks financieel ondersteun met een klein bijdrage. Doe jij dat ook? Dat “getuigen” moet je meer zien als een deel van de “Info War” die al eeuwen aan de gang is. Jij wil daar blijkbaar een aandeel in hebben en ik ook. JG in feite ook. Lees effe mijn andere reacties om een beter beeld te krijgen. Overigens weigeren JG geen vaccinaties. Was het maar waar dat ik dat in die tijd had gedaan.

  • Ze zinspelen al over de watermantijdperk in het Evangelie, dat de occultisten via hun Babylonische mysteriegodsdienst, ongeacht van welke moederreligie dan ook, want de Babylonische broederschap heeft ze alle gebaard die door hun filosofie zijn gedood, zullen de gehoozame kindertjes en herders die volharden tot het einde, geleidt worden door het Watertijdperk (man met de kruik) heen richting de heer/meester (de baas van de occultisten voor die tijd) van de watermantijdperk, en die zal hen leiden naar de bovenkamer/zaal waar zij hun Meester/Architect, de Morgenster/Lucifer, DE CRIMINEEL zullen ontmoeten, ja ja, in de spirituele luciferische, cyborg fantasieworld. En dat zal gebeuren nadat het “Pascha, vul in offermaaltijd = Armaggedon” heeft plaatsgevonden.

   Marcus 14:12-21 Lucas 22:7-23 Verraad LUCIFER, wij moeten wel want we weten dat hij een crimineel is, de leider van de duistere occultisten en machten die werken aan hun criminele wereld orde. Zijn wij niet de Judas, omdat wij weten waar jullie mee bezig zijn!!?

   • Dus ze denken in die tijd hun overwinning te kunnen vieren, vlak voordat hun wereld orde zal verrijzen. Tot die tijd verkondigen zij de dood van Lucifer, die schuil gaat, die zich verbergt, die in het geheim opereert, en ze eten aan Zijn tafel, drinken Zijn bloed en eten Zijn vlees, daarmee geven ze aan dat ze er alles voor over hebben, zelfs als de fysieke dood erop moet volgen, hun Meester/Lucifer/Morgenster, zullen gehoorzamen.

    En wanneer dan, hun orde is gekomen, en LUCIFER opstaat en regeren zal in die orde, en Zich niet langer verborgen houdt, achter de schermen, ja dan zal de Babylonische broederschap, de dienaren van de Slang, alle ridders va die orde, hun ambtgewaden, ja hun klederen afleggen, waarin ze zich gehuld hebben zolang de mensheid bestaat, dan zal alleen de kleding gedragen worden, die openlijk, OPENLIJK zal getuigen van de filosofie van LUCIFER, de VIJAND DER MENSHEID, DE CRIMINEEL, duistere psychopaten, ik verraad je met heel mijn hart, we zullen je in die tijd verraden Meester van de onderwereld.

    We trekken die stad niet binnen, om aan je tafel te zitten, we trachten, voordat dat ook maar kan geschieden, jullie plan om zeep te helpen.

   • LUCIFER!? WE ZULLEN JE KOP VERMORZELEN, BEDRIEGER DIE JE BENT, ECHT EEN GEWETENLOZE SNAKE!! En met al je dienaren zullen we je stoppen, een einde maken aan jullie bestaan, we zullen jullie kruisigen ZONDER DAT JULLIE KUNNEN VERRIJZEN. Verraden zullen we je, omdat wij niet langer jullie willen dienen onder jullie fictieve namen die jullie geclaimd hebben, ons gedood hebben, NU WIJ TOT LEVEN KOMEN LUCIFER, GA JIJ DOWN, BEDRIEGER!! Wij staan massaal op, jullie hebben haast, want jullie zijn bang dat jullie slagen in verband met jullie plannen!! Niet op de manier die jij wilt LUCIFER zullen we tegen je opstaan, en niet op de wijze verraden, datjou goed uitkomt, denk je ons werkelijk klem te hebben gezet? Dat elke zet die wij zetten, dat enkel jou belangen zal dienen? YOU MAKE A BIG MISTAKE LUCIFER, de dienaren van jou zullen falen, want ze willen on overgeven aan de vernietiging, jullie dehumanisatie agenda zal falen, aan jullie tirannie een einde komen, de overwinning zal toebehoren aan vrijheid.

 4. Ik geloof in de christen gedachte, maar geloven is niet het juiste woord, ik voel het zo en dat is altijd al zo geweest.
  Laats probeerde ik dat aan een christelijke vrouw uitteleggen, die er van overtuigt was dat jezus aan het kruis is gestorven en als ik dat niet erkende als de enige waarheid was ik ondankbaar en niet te redden.
  Mijn antwoord daarop was, gij mag niet oordelen van god toch?
  Ik heb me altijd afgevraagd waarom men zo druk bezig met geloof en de dood, als het hier zo’n zooitje is?

  • Beste waarheidzoeker,

   Alle religies, maakt niet uit welke dat zijn, zijn doodsculten, ze hebben die in het leven geroepen om hun spel ermee te spelen en vooral hun eindtijdspel ermee te voltrekken in overeenstemming met hun wereld orde agenda.

   In de eindtijd moest de wereld toch in slechtheid hartstikke toenemen, ja, dat is ook makkelijk in de hand te werken, als men weet wat voor spelletjes ze spelen om de mensheid door en door verrot te maken, en vandaag de dag zijn zij in staat om zeer geavanceerde technologie te gebruiken om dat te bewerkstelligen op wereldwijde schaal, absolute tirannie, van psychopaten!!

   Ze hebben de christenen, in de eerste eeuw met hun versie van het Evangelie weten los te koppelen van de militante joodse messiaanse beweging. Ze hebben ze weten te pacificeren met hun Evangelie en dat geloof gekoppeld aan een zonne-godheid van de mysteriegodsdiensten om hen volledig gevangen te zetten in hun rechterhersenhelt, dat het vrouwelijke, het onderdanige gevoed zou worden, waardoor je ze ook makkelijk kunt onderwerpen middels gehoorzaamheid aan de autoriteiten, en op die werden ze door die occultisten in figuurlijke zin, gedood, lam gemaakt, getraumatiseerd ect ect, klein gehouden, de geest is dan gebroken, en ze hebben ze gewoon uit spiritueel uit balans gebracht, gevangen gezet in hun rechterhersenhelft, om ze te onderwerpen als een lichaam voor hun KEIZER, die het hoofd is, het heeft een politiek doel gediend, daarom is dat geloof ook door de overwinnaar geschreven, zij hebben die joodse militante Tora versie van het Messiaanisme verslagen, en dus een einde gemaakt aan die tijdperk, de tijdperk van de RAM, en met die volgende cult, christendom geheten, zijn ze begonnen met het vissentijdperk (want ze beheersen gewoon alle filosofische en spirituele stelsels), om de volgende stap te zetten wat hun agenda betreft om de complete wereld te gaan bezitten en te onderwerpen aan hun heerschappij, en ze zijn zo n beetje aanbeland, volgens hun occulte kalender, gezien ook de stand van de technologie, om de CAPE-STONE op hun piramide te verankeren.

   En nu gaan ze ertoe over het toneel in gereedheid te brengen om de christenen te laten bestemmen voor de dood, daarvoor zijn zij gefabriceerd, het is doodscultus die uiteindelijk vernietigd moet worden door de Islam, een andere cult van Babylon, geschapen door de Mijter in Rome, en dat zie je dan voltrekken in het Midden-Oosten, christenvrij maken, en dan komen ze met de zalf, en dan gaat THE MAFIA BAAS, DE GROOTSTE CRIMINEEL, die gaat dan zich voor doen als een hele Goede G-d, en voor verlossing zorgen. En wij moeten nu peil snel op gaan staan en de dingen die nodig zijn om die agenda te stoppen, want zij gaan nu echt wel in de overdrive, en zeker nu dat ze weten dat mensen hun spel door beginnen te krijgen, en als die groep groter wordt wereldwijd, dan hebben ze een heel groot probleem.

   • Wat PAPA ROMe ook nu doet, is steeds meer new-age invloed te laten in de Westerse Kerk, door ze alvast te laten wennen aan de orde van LUCIFER die eraan komt, en zo geven ze hun makke schaapjes over aan de LUCIFERISCHE LEVENSFILOSOFIE die in de wereld orde die zij voor staan, gaan gebruiken om de mens door geavanceerde technologie een spirituele cyborg van te maken, de ideale slaaf naar hun gewenste visie in hun wereld orde, om de die schepsels volledig onder controle te hebben, dus te zorgen voor een waterdichtsysteem, en dat ze gebruikt kunnen worden zoals de ELITE dat wilt, vrij spel dan zullen ze dan hebben met dat “soort” creaties. Die zijn dan volledig gedehumaniseerd.

 5. Is dit juist beperken niet hun doel?

 6. De excessen van een death cult, ja bloed offers is wat abrahamitische religies propaganderen, letterlijk die arme schapen, gelukkig ben ik al 33 jaar vegetarier.
  http://www.redicecreations.com/article.php?id=32656

  God is liefde he? ziet er niet naar uit! sick fuckers!

  • A29, 5 februari 2015 Hallo Martin, ik ben al jaren een stille lezeres geweest en ik vind je teksten altijd heel interessant om te lezen. Ik vroeg me alleen af hoe verklaar je het dan dat er wel een satan bestaat maar geen God ? En hoe is de satan ontstaan ? Hoe is de mens ontstaan ? De aarde en alles erom heen ? Waarom sterft een mens ? Graag wil ik hierop antwoord van jou horen. Ik ben benieuwd hoe jij dit kan verklaren .

   • Het begrip Satan is een verbastering van Saturnus wat eigenlijk een cult is en dus niet specifiek een persoon. Alhoewel de geheime genoodschappen wel spreken van ‘de grote architect’. Die cult bestiert deze matrix-realiteit.
    Lees mijn artikelen over de Saturnus cult.
    Ik zal op deze vraag nog eens uitgebreid terug komen.

   • Naar mijn mening maakt dat hele geklets over Satan/Saturn deel uit van een valse dialectiek waaronder deze planeet al veel te lang gebukt gaat. Het karakter Satan is onlosmakelijk verbonden aan de joodse, en later de christelijke en islamitische theologie. Als je die theologie niet serieus neemt waarom zou je dan de figuur Satan / Lucifer serieus nemen? Door over een Satan te praten rechtvaardig je in feite het yahwistische goed-kwaad model. De ellende en destructie die op deze aarde plaatsvind is makkelijk te verklaren zonder het god-satan (goed-kwaad) concept. All tyranny is men tyrannising men.
    De mens is een wezen dat op evolutionaire wijze uit de natuur is voortgekomen. We weten allemaal dat we een hersenlaag met andere dieren delen. We zijn niet los te zien van die dier-en plantenwereld. God-Satan, goed-kwaad, zijn niets anders dan kunstmatige constructen ontstaan in de menselijke geest. De natuur kent geen goed of kwaad. Moraliteit is relatief en niet absoluut. Ik praat daarom liever over constructief-destructief.

   • ‘De mens is een wezen dat op evolutionaire wijze tot stand gekomen’

    Dat valt zeer sterk te betwijfelen Judoc.
    Je praat als je het over Darwin hebt over een THEORY.
    De Evolutietheorie genaamd.
    Maar ik noem het een evolutieleugen want de theorie is niet te verdedigen,en alles wijst in een andere richting. Namelijk ingrepen van buitenaardsen.De Anunaki.
    De aanwijzingen zijn sterk.
    Misschien was de Ark des Verbonds wel een soort DEW
    (Direct Energy Wapen)maar dan ook nog eens een Free-Energy Device, Je kreeg een doodsklap als ie aan stond.Misschien was het een wapen dat de Israelieten van de buitenaardsen hadden gekregen.(zie Erich Von Daniken,waren de Goden Cosmonauten,Bewijzen,Goud Der Goden,Terug Naar de Sterren,of zie Youtube)Misschien moesten de israelieten rondjes om de stad lopen met dat loodzware ding om een statisch veld op te wekken (a la 9/11 en Hurricane Erin.)
    Ik was niet de eerste die op die gedachte kwam. Toen ik Andrew Johnson mailde met mijn hypothese,antwoordde hij me dat ie die opmerking veel krijgt en hij zond me een mailtje met een video van John Hutchison die een replika van de Ark des verbonds heeft gemaakt en proeven heeft gedaan om te zien hoe en of het werkt.
    En het werkt. Levensgevaarlijk ding.

    Nu is de tijd rijp voor een leuke lezing over de goden van Bram Vermeulen.In Den Beginne.

   • Ik kan die verhalen om tal van redenen niet serieus nemen. Laten we wel nuchter blijven. De Ark des Verbonds klingt als een legende en komt rechtstreeks uit een boek dat vol met andere ongeloofwaardige sprookjes staat, waarvan er enkele al dankzij de archeologie naar het rijk der fabelen zijn verwezen. Het zou mij absoluut niet verbazen als ancient alien theorien deel uitmaken van een gewenste afleidingsagenda.
    Ik hou me liever bezig met zaken die zich afspelen in de voor iedereen zichtbare realiteit

   • die ark des verbonds schijnt uit een piramide te komen.
    Die piramides bestaat toch wel?
    Dit soort DEW verhalen verzin je niet, en dat snapte john Hutchison ook.
    Hoe vond je de Ark van John Hutchison?
    Ik ga ervan uit dat de Ark des Verbonds heeft bestaan(net als de muren van Jericho hebben bestaan) en dat de Ark des Verbonds een Free Energy Wapen was.
    In de vorm van een DEW.
    John Hutchison denkt dat ook.
    Maar die is wel een beetje gek natuurlijk.
    Rare muts op zn hoofd en zo.
    Geen universiteit gehad, maw dus geen PhD. Enkel zelfstudie.
    Rare mensen die non-conformisten en vrijdenkers.

   • De piramides -die tot op de dag van vandaag niet nagebouwd kunnen worden- zijn toch een zichtbare realiteit?
    zie over de Piramide van Cheops; Pateo.nl

   • @allen,zie bijv.(om een eigen mening te kunnen vormen):
    The Wheel of Ezekiel-Was it a Space ship?
    (R.Cedric Leonard Ph.D)

    Think For Yourself.
    Misschien was het geen hallucinatie of visioen.
    Maar hebben de vertalers van de oudste geschriften dat ervan gemaakt.
    Ik denk dat Vimanas bestonden en dat de koningin van Sheba(Ethiopie) er een had,en volgens mij gaf ze hem cadeau aan Koning Solomon,Salomon Soulahman of hoe ‘Koning Zon en Maan'(?) ook allemaal genoemd wordt.
    Misschien zijn er Indiase oeroude teksten zoals uit de mahabharata wel volledig verkracht en ontkracht en zijn die verhalen gebruikt door de Saturnus aanbidders om er een mooi verhaal van te maken.
    Lees Erich van Däniken.
    Bij de bibliotheek kun je ook boeken bestellen.
    (Ik heb er nog wel een te koop.Staat ook op marktplaats.Waren de Goden Kosmonauten. Een gesigneerd exemplaar. 120 euro.

   • ZIEL (engels SOUL)
    Soul komt van Sol.
    Sol =Zon
    Zon = het scheppende licht.
    Dus de ziel is het scheppende licht in ons.
    zou ik denken.

    sommigen noemen me lui,maar denken is ook werken.

   • Martin, die engel, die god van deze wereld wil graag dat mensen niet weten dat hij werkelijk bestaat. Zo kan hij het best gecamoufleerd, zijn zinnen doordrijven en plannen uitvoeren. Met die Saturnus cult zit je goed, zoals je andere zaken ook scherp ziet, maar de organisator en schepper van de Saturnus cult als “niet bestaand” te bestempelen daar speel je hem aardig mee in de kaart. Je loopt dus voor zijn karretje al geloof jezelf van niet. Zelf denken Martin en je niet door hem laten gebruiken zijn propaganda te verkondigen. Ik ben af en toe ook ondeugend in mijn woord keuze 🙂 Dat houd ons scherp.

  • Sorry, maar vegetarisme is niet gezond of natuurlijk voor een mens.

   http://www.westonaprice.org/

   Spiritueler is het ook niet. Natuurvolkeren bedankte hun prooi voor zijn offer, verspilde niks en maakte zo deel uit van de natuurlijke cyclus van leven en dood. Een mens kan uitsluitend op dierlijke producten leven, maar niet uitsluitend op planten. betekend niet dat je heilzame kruiden en groenten moet laten liggen natuurlijk! vegetarisem/veganism is een psy op om mensen te laten degenereren en onvuchtbaar te maken.

   • @ZerodeHero,

    Ben vanaf mn 13e jaar Vinex-jager.Serieus.Dat begon ooit onder leiding van 16 jarige zeer hoogbegaafde vriend (met oude ziel?)-hij was op 16 jarige leeftijd!! al ervaren allround visser/specimanhunter,stroper/taxidermist/schedelpreparatuur,boogschieter,natuurschilder. Veel van geleerd.

    http://www.handboekvoordevinexjager.nl

    http://www.nicolaasboys.nl/1/351/meerkoeten–la-Puccini-folaghe-alla-giacomo-Puccini-voor-11-personen/

    en zie: ‘Voel je een man en vang en slacht een meerkoet’

   • vegetarisem/veganism is een psy op om mensen te laten degenereren en onvuchtbaar te maken.

    Wat een complete onzin! Heb je er wel eens over nagedacht, dat dit soort berichten wat je leest, door de vleesindustrie (die heel machtig is) kunnen worden verspreidt.
    Ik ga nu geen discussie voeren over over wel of niet gezonder met of zonder, want dan dwalen we af van het topic religie.
    Ik wil je wel laten weten , dat de schijf van 5 , een pure industrie schijf is ontworpen om harde cash te maken.
    De reden dat ik het filmpje plaatste was, om te laten zien hoe sadistisch er met dieren wordt omgegaan tijdens een rituele slacht (gebeurd ook in de conventionele slacht) en vooral hoe liefdeloos,wat toch niet de bedoeling geweest kan zijn van een god met compassie en emphatie.
    Het filmpje is dus niet bedoeld om zieltjes te winnen, voor een vegetarische/veganistische levensstijl!
    De manier van een natuurvolk kan je dus niet vergelijken met de horrors van sadistische slagers.

    Deze vind ik wel mooi,

    “It is more important to prevent animal suffering, rather than sit to contemplate the evils of the universe praying in the company of priests.”
    – Buddha

   • @ MineurF Nope geen onzin en je doet alsof ik de schijf van vijf volg. LOL die is er op ontworpen om mensen ziek te maken. Ik eet ook uitsluitend bio vlees, ook een tijd grasgevoerd vlees gegeten maar ontzettend duur helaas, eieren rauwe melk enz. Als je denkt dat voeding een kwestie is van smaak dan heb je het fout. Als we kunnen zeggen dat een leeuw is geevolueerd om aangepast te zijn aan een bepaalde omgeving/voeding dan kun je dat ook van de mens zeggen. Als je naar de geschiedenis kijkt is de mens dus met recht een apex predator. Ik heb natuurlijk ook een hekel aan de bio industrie, maar vaak zijn mensen zwart wit bezig en zien ze niet dat er alternatieven zijn en dat ze wel dierlijke producten moeten eten of dat nou rauwe zuivel eieren of vlees is. Het de mens is een alles eter argument is onzin. Wat houdt dat alles precies in dan? Cholesterol en verzadigd vet zijn gedemoniseerd omdat die essentiele taken vervullen bij de cel en hormoonvorming. Een verkeerde voeding leidt wel degelijk tot degeneratie, dus mensen die denken spiritueel bezig te zijn en om die reden vegetarisch of veganistisch worden worden wederom in de maling genomen door de elite. Mensen vervallen ook nog te veel in het alles draait om geld argument. Alle industrieen zijn ingelijfd en handelen niet buiten de agenda om. Het nieuws gaat toch ook niet om geld? Propaganda for cash lol. De voedingsindustrie dient net als de pharmaceutische, militaire, politieke etc de agenda van de elite. Mensen worden ongezonder van een vegetarische/veganistiche voedingspatroon, dus vatbaarder voor ziekte, minder vruchtbaar tot onvruchtbaar, degeneratie dus dommere, ziekere mensen. Ik doe hier niet licht over, want overleven=voeding gezondheid=voeding. De blanke mens is hier alleen door degeneratie. Er zijn dus geen menselijke rassen alleen maar steeds verdere gedegenereerde vormen.

   • @ Flabbergasted2 Heel vet! Thanks voor de links. Boogschieten heb ik ook altijd is willen doen.

   • @Zerothehero,

    Er zijn mensen die leven op zonlicht en water.Of alleen fruit you name it, nee het is zeker niet zwart/wit.
    (en dat is geen elite verzonnen verhaal!)
    Alle voedingsstoffen kan je halen uit plantaardige voeding ALLES van de juiste vetten tot alle mineralen.
    Maar goed dat wordt een welles nietes discussie,
    en dat kan honderden linkjes opleveren.
    Ik ben al 33 jaar vegetarier en voel me prima, kan ook gewoon een spiermassa opbouwen en kom (laat ik het afkloppen) nooit bij de dokter.
    Strikt genomen zijn onze darmen te lang om grote hoeveelheden vlees te verwerken en het vlees blijft dan ook te lang in het lichaam en gaat rotten.
    Een leeuw heeft een heel kort darmstelsel bijvoorbeeld.
    Wij zitten ergens tussen planteneters en vleeseters in.
    Er is volgens mij niets aan de hand, als men af en toe vlees eet met respect voor het dier, ik walg alleen van sadisten , helemaal als ze hun psychopatische rituelen op de allerzwaksten in deze wereld loslaten, dat verdienen ze niet en daar gaat het me om.
    Ik heb ook geen problemen met vleeseters en helemaal niet als ze zelf hun prooi vangen, daar kan ik wel respect voor opbrengen.
    Ik neem aan als jullie je prooi gevangen hebben deze niet eerst bewust martelen alvorens de laatste klap uit te delen?

    je ziet dus nog steeds niet de reden waarom het filmpje geplaatst is, want het gaat me niet om een vlees discussie we hadden over religie en in dit geval ritueel slachten en vooral hoe mis het kan gaan.

   • De blanke mens is hier alleen door degeneratie

    Ik moet zeggen dat ik dit ook wel een vreemde veronderstelling vind of ben jij van de gedachte dat we allemaal donker waren en ons pigment verloren hebben door slechte voeding ?
    Dat is nu precies wat de elite ons wil laten geloven, de Darwin doctrine, BS!
    Alle rassen zijn uniek en verschillen wel degelijk qua dna van elkaar.

 7. Martin, dank je wel dat ik dankzij jouw [schrijf] Stijl af en toe in dit volkomen psychopate gekkenhuis genaamd ‘leven op aarde 2015’ heel af en toe nog lachen mag.

  • 🙂

 8. Informatie is goed. Probeer dingen niet altijd te veel tot je te nemen, want dan word je erin geslurpd wat een negatieve invloed heeft op je bewustzijn. 10 minuten mediteren per dag met de focus op je epifyse kan ook wonderen doen. Try it!

  • dat was mijn voornemen voor dit jaar

   [ en vorig jaar en het jaar daarvoor]

   leren mediteren.

   ik sta open voor suggesties voor mediteren voor dummies/verwarden in jip en janneke taal graag.

   😉

   • Ik ben geen meditatie expert, maar het gaat erom in het moment te zijn. Zo heb je bijv de loop meditatie waarbij je je alleen bewust probeert te zijn van de stappen die je maakt. Adem meditatie is bewust zijn van je adem, maar niet bewust ademen. Punt met meditatie is dat het net als alle andere vaardigheden veel oefening vergt. In boehdisme leren kind monniken het al van jongs af aan dus die gaat het wat makkelijker af dan een westerling die het op oudere leeftijd probeert. Kijk uit voor de valse new age psy op waarvan het doel is mensen spirituele slaven te maken. pacifisme dus geen opstand. Hitler zei de mensen moeten denken dat wanneer ze in de hel leven dus slavernij nwo dat ze dan in de hemel leven.

    http://www.in5d.com dit is zo’n vegan/new age site. Om de ontwakende mensen de pas af te snijden en ze te doen denken mijn leven is niet klote ik mediteer alleen niet genoeg ik moet mijn vibratie verhogen en wachten totdat ik opgenomen wordt in de 4de 5de 6de dimensie whatever.

   • Hey Elvetwelve!

    Ik denk dat je deze algemene les van Alan Watts over meditatie wel kunt waarderen. Het is weliswaar geen jip en janneke taal, maar hij maakt erg helder duidelijk waar het nu eigenlijk om gaat bij meditatie.

 9. De christen gedachte, is een beleving die je vanbinnen voelt, je wil gelijkwaardigheid overdragen en respectvol zijn.
  Ik denk dat we ooit zo waren en dat hen die nu heersen dit allemaal misbruiken om ons zo tot geprogrammeerde individuen te maken of ‘zombies’ want zo noemen ze ons.
  Geloofssystemen die voor ongelijkwaardigheid zorgen dragen hieraan bij.
  Ik probeer nu zoveel mogelijk mensen door middel van mijn gedrag, dit overeenbrengen, ook al is dit zo moeilijk want mensen zijn vaak zo geprogrammeerd en ook ik heb vele gebreken.
  Ik zou anders niet weten wat ik kan bijdragen om het dueltijd systeem te onderbreken.

 10. Ik heb wel nog een aantal vragen . Ben benieuwd hoe je die zult beantwoorden. Je geeft in je tekst aan dat religie een opgezet spel is. Waarom geloof je dat er dan wel een satan is en geen God ? Waarom is een mens geschapen ? Wat is het doel in dit wereldse leven ? Waarom sterft een mens ? Wie heeft dan alles geschapen ? Want is nogal heel onlogisch om te denken dat alles geschapen is uit het niks . Graag wil ik hier duidelijk antwoorden op .

  • Wel eens bedacht waar het woord Zon vandaan komt?
   Zon komt volgens vele vrijdenkers en non conformisten van Zoon.
   Zit best wel wat in.
   Engels:Sun en Son.

   Wat vieren we met Kerstmis
   Kerstmis is de voorchristelijke viering der heidebewonders oftewel heidenen van de Winterzonnewende(de geboorte van Jezus de Zon)zie voor meer van dat,pateo.nl
   En wat dacht je van het woord god?
   Waarschijnlijk komt het woord van´good´

   • De Zon Helios= Zoon Helios.

    HORIZON = ZOON van Horus.

 11. Bedankt Martin en Freeman. Er is zoveel te leren. Ik heb al vanaf heel jong gevoeld dat er wat mis was met “Christenen en Kerk”. Christenen vinden het hun recht om jou te controleren en iets op te leggen. Mijn opa is geld afgeperst door de kerk, anders zou hij in de hel komen. Op de lagere school had ik altijd een zware onvoldoende voor “versje en tekst”. De leraar hoopte altijd nog dat ik het erin kon stampen als ik op de gang stond. Dat drammerige tergende gejammer van de dominee. Zware Christenen zijn vreemde wezens. Ze doen alles wat de bijbel verboden heeft, gaan zondags naar de kerk en alles is ze vergeven. Hopsakee, volgende slachtoffer.. Ik heb dat nooit begrepen.
  Kan iemand me ook vertellen wat de bedoeling is van die enorme orgels in de kerken? Klinkt wel erg mooi, maar ook zo tergend langzaam. Hier hebben ze haast nog trap orgeltjes, da’s ook niks. Dan maar zo’n grote, lol.
  Ik maak me echt zorgen om de jeugd. Als ik luister naar hun schreeuw muziek dan gaat mijn hart bonken, dat is zo duidelijk. Maar zij horen het niet. Er zijn zoveel nare dingen waar ze de jeugd mee bombarderen, dat het haast een onmogelijke opgave is om ze wakker te schudden uit die trance. Heb trouwens het boek in de bieb besteld 1.deel van 5 van Baird Spalding. Bedankt voor de tip.

 12. Aanraders, IT s all Babylonic.. Quran & Bukhari prove Rome created Islam.. https://www.youtube.com/watch?v=j7hAfVaEaLQ..

  Hadith & Qur’an PROOF the Vatican created Islam.. https://www.youtube.com/watch?v=DWYWLN7N-Xk..

  The Vatican Created Islam & Alilah is Satan.. https://www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM..

  The Islamic Connection to Roman Catholicism – Eric Jon Phelps.. https://www.youtube.com/watch?v=M8gCXRwMecA..

  Eric Jon Phelps – The Vatican Behind the Creation of Islam.. https://www.youtube.com/watch?v=2GKXk5lGYII..

  Michael Collins Piper vs Eric Jon Phelps – The Great Debate: Zionists or Jesuits?.. De orde der Jezuïeten is gesticht door Ignacio de Loyola, een illuminaat en van afkomst jood in dienst van de Babylonische broederschap.. https://www.youtube.com/watch?v=Zr5fGgr5PK0..

  http://www.vrijewereld.org/..

  Theodor Herzl & Adolf Hitler; Zionism, Nazism & Israel.. https://www.youtube.com/watch?v=_dX8oB_IVHA..

  [SHOCKING] Confessions of NWO Zionists.. https://www.youtube.com/watch?v=-Iyj6UPCChA..

  David Icke Exposing The Rothschild Zionist Agenda..we weten dat de Rothshil jezuïeten zijn, toegetreden eeuwen geleden in de orde, als bankieren van de Mijter van Babylon.. https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs..

 13. @Freeman. ik vind dit eigenlijk best wel een heftig filmpje!!!!!

  zoals ik het zie worden christenen zoals moslims ongeloofelijk bij de neus genomen door bovenliggende partij het Vaticaan[off world agenda] en dan zijn we weer uit bij de Saturnus/mithras cult waar martin het al zo vaak over heeft gehad.
  qwa demonische demagogie denk ik dat beide godsdiensten elkaar niet zoveel ontlopen en werden dus bewust volgelingen van beide stromingen tegen elkaar opgezet om de gevraagde bloedoffers te brengen.

  • Inderdaad Elvetwelve, je ziet dat ze het nu aan het voltrekken zijn, voorlopig nog in het Midden-Oosten. Het zet bij mij zo nu en dan kwaad bloed, daar moet ik voor waken, dat ik gedoopt ben geweest als baby door een kerk die door een Mafia syndicaat wordt bestuurd. Ik ken de informatie, in de door mij hierboven geplaatste filmpjes, al een tijdje, was het een flinke poos weg aan het stoppen , maar ik wist vrijwel meteen dat die informatie waar was.

   • @ freeman wellicht kun je je tacit consent[ verborgen vermeende toestemming over de verkoop van je ziel door de rk cult] intrekken zoals voorgesteld in de serie van Bradley Loves
    the great con of man

    https://jhaines6.wordpress.com/2014/10/26/bradley-loves-the-great-con-of-man-esoterics-the-supernatural-magicians-mind-control-and-the-new-world-order-part-one/

    voorbeeld declaratie notice of non consent!!!

    https://jhaines6.wordpress.com/2014/10/30/a-sample-working-declaration-i-believe-this-is-what-will-shut-them-down-j/

    die van mij

    http://youtu.be/Lx7uiPGBpUU

    succes, het scheelt een heel hoop boosheid!!

    😉

   • Weet je Elvetwelve, ik ben niet paranoïde of iets dergelijks, ik werd echt kei hard aangepakt door ze, 7 jaar lang werd ik tijdens de slaap keihard aangepakt, het is alsof ze toen al wisten dat ik niet zou meewerken, de bedoeling was om mij dusdanig aan te pakken dat ik er voor zou kiezen om te weten te komen of dat ik er voor zou kiezen de pijp uit te willen gaan, op die wijze zou je gezelfmoord kunnen worden, maar ik het weten te overleven. Ik weet nu al een ruime tijd dat dat niks van doen heeft met G-d of Satan en kwade geesten. En wat ik heb moeten doormaken in mijn slaap, kwam deels voort uit het onderbewustzijn waar traumatische ervaringen lagen opgeslagen, zij hebben dat wat opgeslagen lag, daarvan hebben ze zeg maar, de deksel ervan van de pot gedaan, dat vrij kwam, en dat kwam allemaal naar boven. Het waren 100% geen nachtmerries, want ik kon met hen in de slaap op sommige momenten communiceren, als ze in mijn geest daarop reageerde, dan communiceerde zij op een niet herkenbare manier terug, alsof een cassette bandje versneld werd afgespeeld, heel vreemd ik vroeg hen ermee op te houden, nadat ik bijna echt van m n stokje ging, je raakt helemaal uitgeput. Ik weet nu dat er mensen achter zitten, die de middelen hebben om op zoek te gaan naar de in hun ogen gewenste getraumatiseerde zielen, om hen te rekruteren, en misschien kijken ze ook naar bloedlijnen.

    Ik voel/weet, dat ze mij nog steeds aan het volgen zijn, nadat ik niet mee ben gegaan met hen, gingen ze ertoe over mij te folteren, 7 jaar lang tijdens de slaap, gemiddeld 4 dagen in de week, ik weet niet 100 % waarom, maar ik krijg wel steeds meer het vermoeden wat de reden zou kunnen zijn, en dat heeft met mijn wil te maken, waar ik op zin, ik merk dat ik totaal niet meer met de realiteit van huisje boompje beestje bezig ben, helemaal niet meer, ik ben ook helemaal gefocust en geconcentreerd op THE REAL THINGS.

    Ik wist ook wanneer dat zij tijdens de slaap weer contact met mij zochten, dan leek het wel of dat zij konden inloggen en verbindingen konden maken in de hersenen, om met mij te kunnen communiceren, en als zij overgingen tot folteren, dan voelde ik rondom de streek van mijn navel (zonnevlechtchakra), een soort vuur door me heen razen, dan weer minder snel, dan weer heftiger, en vaak ook op een hele verschillende manier en er werden keiharde dingen ook tegen mij gezegd, in die tijd was de oorlog in Irak gaande onder president Bush, en diezelfde president hoorde ik tegen mij zeggen in die tijd, wat ik kreeg plots hem te horen, en dat was in 2004, dat hij de opdracht had te vernietigen. Ook zijn ze bezig om de wereld te veroveren, en dat had ik ook meegekregen.

    Bedankt voor de info, ik weet dat wat ik doorgemaakt heb in mijn geval, mensen achter zitten, en ze volgen me nog steeds, ze peilen zo regelmatig mijn energie-level heb ik het idee, ik hoor dan ook dat ze aanwezig zijn door een heel subtiel toontje, en dan checken ze hoe dat je eraan toe bent. En dat heb meegekregen in mijn slaap, toen ieten ze af en toe ook dat toontje horen. En wat ze ook kunnen doen, is op de een of andere wijze, je ziele-body, je energie-lichaam, activeren tijdens de slaap, dan merk je dat je de volgende dag, je kei lekker voelt, zij kunnen heel veel, ze kunnen je echt down laten voelen, maar ook oppeppen, wie weet ben ik een soort experiment, ik heb ook het idee dat ze respect voor mij hebben, ook al doe ik niet wat zij willen, toch heb ik het idee dat ze respect kunnen opbrengen voor mijn doorzettingsvermogen en dat ik niet breek.

 14. Prachtig (van nu)symbolisch filmpje MINUUT 08.30 De tekst

 15. http://youtu.be/5yX05fAyjQM
  Dit filmpje laat duidelijk zien wat er aan het gebeuren is met ons “de homosapiens” het uiteindelijke plan is een mens te creëren die zowel vrouwelijk als mannelijk is. Als je goed kijkt naar de vrouwen in Hollywood zie ja al dat er geen echte vrouwen meer zijn. Ik ben dit al een tijdje aan het onderzoeken en kan geen enkele echte vrouw vinden en dat is reeds 100 jaar aan de gang.Er zijn veel filmpjes op YouTube te vinden die over dit onderwerp gaan. Check Michelle Obama en let op mannelijke proporties die een vrouwelijke lichaam nooit kan hebben. Slecht 3% van de vrouwen heeft een langere ringvinger dan de wijsvinger. In Hollywood hebben alle vrouwen een langere ringvinger? Let maar op en onderzoek het. Beyoncé, Bey betekent in een Aziatische taal jongen of man. Dus Bey Once.
  De baarmoeders zullen vernietigd worden, evenals de moederliefde EN DIT IS BELANGRIJKSTE LIEFDE DIE ER IS.
  Tetragrammaton (naam van god) genetic formula expressing the 4 letters of the human genome ACTG= YHWH
  Avian Reptilian Arachnid Human
  ARAH = SARAH ( abrahams wife )
  ARAH = 28 = MAN

 16. http://youtu.be/L2nKKd-SMHk

  Jammer dat er geen Nederlandse ondertiteling bij dit filmpje is, maar hopelijk wel duidelijk voor iedereen die hier in is geïnteresseerd.

  Sorrie mannen op deze site, maar de vrouwen die jullie altijd aanbeden hebben (of niet) zijn mannelijk op een of andere manier. Ziekelijk perceptie management van de hoogste plank.

  • ä Female who needs female clothes to look female is not a female

 17. Mirëdita,

  ik ben hier nieuw, ik heb over een tijdje een gesprek met een man van de kerk, hij beweert net als Martin dat jezus Christus een verzinsel is van het christendom.

  Hoort deze man automatisch bij de NWO hoe zit dat?

 18. De Bijbel heeft op sommige plaatsen behoorlijk controversiele versen. Hier zijn een aantal voorbeelden :

  Book of Daniel (Revelation OT)
  http://www.kingjamesbibleonline.org/1611_Daniel-Chapter-1/

  Book of Revelation (Revelation NT)
  http://www.kingjamesbibleonline.org/1611_Revelation-Chapter-1/

  Book of Ezekiel 38 (Son of man takes on Gog in the land of Magog)
  http://www.kingjamesbibleonline.org/1611_Ezekiel-Chapter-38/

  En dan de Pre-tribulation rapture theology die voorspelt dat the Second Coming of Jesus Christ to earth can be induced by praying for the Rapture. Dat zijn naar mijn mening dezelfde figuren die middels beeld/text manipulatie (ISIS filmpjes etc.) een 3de wereld oorlog willen opstarten. Kijk uit voor dit soort. Een 3de wereld oorlog kan niemand navertellen http://en.wikipedia.org/wiki/Rapture .

  Wat Jesus Christus heeft verkondigd in de Bijbel is echter zeer leerzaam.

 19. Wie o wie heeft beslist wat voor kleren en schoenen een vrouw aan moet om er “vrouwelijk” uit te zien?
  De vrouw is er voor de voortplanting. Hier is een vrouw alleen vrouw als ze op hoge hakken loopt en gelakte nagels met een zootje bagger op haar gezicht. In landen ver van hier, kan een man ruiken wanneer een vrouw vruchtbaar is. Die zijn een met de natuur. Tja, waar hebben wij het hier over. Wij weten niet eens meer hoe we normaal moeten leven. Wij worden geleefd. Het is een hele klus om je kop leeg te maken van die ongein.

 20. Kijk, eindelijk iemand met een lekker nuchter en rationele zichtwijze. Het verbaast me ook al een tijdje hoe makkelijk mensen het woord waarheid hanteren, zonder zichzelf af te vragen wat ze daarmee nu eigenlijk bedoelen.

  De beste definitie lijkt me inderdaad: waarheid = werkelijkheid.

  Al zou de elite een Saturnus-clubje vormen, dan betekent dit nog lang niet dat er werkelijk een supernatuurlijk wezen genaamd Satan bestaat.

  • Mooi beschreven! Het is daarom wijs om persoonlijke waarneming, maw. de individuele perceptie altijd te toetsen aan de werkelijkheid. Hiervoor moet inderdaad een stapje terug gedaan worden, zoals je ook schrijft. Dit stapje terug is iets waarmee mensen die hun hele identiteit aan een bepaalde overtuiging hebben verbonden, vaak enorme moeite mee hebben. Ze kunnen zichzelf niet meer los zien van hun overtuiging.

   Pajtua. Goed-kwaad is een mentaal construct dat binnen de menselijke wereld zijn functie heeft. Dat model heeft naar mijn mening echter de nare bijsmaak van georganiseerde religie en persoonlijk vervang ik de woorden goed en kwaad liever met constructief en destructief, waarbij gezegd moet worden dat de aard van werkelijkheid niet dualistisch is maar monistisch is. Het model mag dus nooit met de werkelijkheid verwisseld worden!

 21. Elke vorm van CULT-uur en beschaving is destructief en maakt dat men buiten de natuurlijke realiteit zal leven, het beschadigd de mind, en maakt mensen uiteindelijk ziek. Wie wetjes en regels meent te moeten maken, hij/zij is een gevaar, hij/zij is hoogstwaarschijnlijk gemindfuckt door (trauma-based)mindcontroll (concepten, beelden, ideeen, spiritualiteit, godsdienst, iedere vorm van religie ect ect) en gevangen gezet in de linkerhersenhelft, is op die wijze uit balans, wie zich geboden en regels laat opleggen, is een gevaar, hij/zij is hoogstwaarschijnlijk gemindfuckt en gevangen gezet in de rechterhersenhelft, is op die wijze uit balans.

  De mens die zich niet laat verzieken, verpesten en zich niet gek laat maken, is een men die in evenwicht is, in balans en 1 is met de natuur/omgeving, en op gaat in die realiteit, is niet te verstoren, maar op 1 manier zal hij/zij overwonnen kunnen worden en dat is dat hij/zij door “geweld” geknecht wordt en zo is het altijd gegaan. De natuur leert mij dat ik dat ik daarvan walg, dat ik me daar tegen zal verzetten en terecht, en dat is een natuurlijke reactie.

  Zeg nee, tegen systemen, religies, godsdiensten, new-age-bullshit, nutteloze wetenschappelijke informatie, waarvan we het grootste gedeelte voor ons dagelijks niet nodig hebben, sowieso nog geen 3 % van hoeven te gebruiken. Laat je niet beetpakken, laat je niet knechten, laat je niet vangen. want dan laten we toe om onze mind te fucken en laten we toe ons te programmeren om in CULT-uur te draaien, want dan verworden we op den duur als zij, die ons knechten, dan zijn we niet beter dan hun. Laat je niet op een nieuwe en andere manier programmeren, dan wordt je de ene gevangenis uit geleidt, en loopt een andere gevangenis binnen.

  Laat ieder individu zijn/haar uniek-zijn en autenciteit ongemoeid, laat de natuur zelf tot je spreken, een ieder haalt daar zijn boodschap uit en leert op zijn/haar manier van de werkelijkheid in deze 3-dimensionale wereld die wij vijf zintuigelijk kunnen waarnemen. Dan is er vrede en rust, en harmonie, wat nodig is leren omdat je het zelf tegenkomt en dat is in harmonie met de natuur, wordt als “echt” ervaren, we moeten onze belevingswereld van hetgeen we waarnemen niet langer van ons af laten pakken. Terugkeren tot nature, de weg terug zal leiden tot bevrijding van slavermij, tirannie, en deze hele gekte van systemen, geld, school, concepten, religies, godsdiensten, filosofie, ect ect.

 22. De mens is de grootste CO2 producent en overall vervuiler
  De mens wordt stukje voor beetje vervangen door kunstmatige onderdelen.
  De mens klaagt en komt in opstand
  De mens neemt veel ruimte in
  Energie is er in overvloed
  Waarom zou een illuminatie uiteindelijk een mens nodig hebben als slaaf? niet dus, de mens is het pad, maar als het doel gehaald is, is de weg niet meer dan een middel geweest.
  Tot die tijd moeten de neuzen dezelfde kant op staan, daarvoor hebben we de politieke /maatschappelijke indoctrinatie en de media indoctrinatie.
  God heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen, er is een schepper, noem het god, whatever, het kan niet anders aangezien de andere theorie nog belachelijker is, die onzin van Darwin, hoe dom moet je zijn.
  Ik denk dat wij die schepper kunnen zijn, we hebben zelf gekozen om op deze aardkloot gezet te worden.
  We laten belachelijke dingen over ons heen komen.
  Banken: winst afromende criminelen
  Overheid: regeren tegen beter weten in
  Farma: winstbejag door ziek houden ipv beter maken
  Geneeskunst: goede alternatieven verbieden
  Natuurgeneeskunde: Codex alimentarius, erfenis van de Nazi’s
  Hollywood: brainwashmachine
  Media: gekocht en oneerlijk manipulatief
  Onderwijs: oneerlijke geschiedenisles
  Democratie: controlled opposition (Wilders is zionist)
  “Heilige boeken”: script
  Koningshuis: nazaten van de beste en grootste dieven van destijds
  Pedofilie en moord op kinderen: gebruikelijk in hoge echalons, dutroux was handelaar
  Haat inzake andere geloven: is geregiseerd, verdeel en heers
  Diamanten: als snijmateriaal nuttig, anders net zo mooi als zirkonia (niet mooi dus)
  Geld: De fabriek heeft de macht en de fabriek is in handen van de mafia
  Open grenzen: bewust importeren van ellende om te destabiliseren
  Belastingplannen: op een sneeky wijze alleen de rijksten bevoordelen
  Contant geld: in stand gehouden omdat de corruptie uit het zicht moet blijven net als de smerige dingen die ze doen
  Belasting: idioot hoog en dubbel, als jhe verdient en uitgeeft, soms nog accijns erover.
  Pensioen: omkeerregel gewoon bezopen, geen welkdenkend mens had de regeling in nederland bedacht maar politici zijn te dom of onwillend om te af te schaffen (ik ben voor netto pensioen en kan het uitleggen)
  Uitgaande van een maakbare wereld, moeten we de zaken kennen en dan samen aan de slag om de zaken in ons voordeel te wenden.
  Het kwaad heeft een agenda van duizenden jaren maar zij zijn slechts met 1%, wij hebben een agenda van 5 jaar en dan vinden we het best, als we daar eens over nadenken.

 23. Ik vraag me af of ons bezig houden met welke waarheid, waarheid is terwijl dit onze werkelijkheid is https://www.youtube.com/watch?v=ipe6CMvW0Dg

  Gaarne tips hoe ik hieruit kom zonder een cent op zak!

  • We nemen de 3 dimensionele werkelijkheid waar met onze zintuigen, ieder neemt die waar, maar ieder individu kan en mag dat op z n eigen wijze doen, en de verschillende boodschappen ervan te verstaan krijgen.

   Destructie en schade berokkenen, is voor niemand goed, wie de natuur en haar systemen geweld aandoet, is in feite een gevaar, en het kan zelfs zo ver uit de hand gaan lopen, dat zulke mensen terminaal ziek zijn, bijna niet meer te genezen doordat hun mind en gevoelsleven totaal zijn verkloot.

   Alle vormen van mindfuckerij door alles te labelen, G-d, Satan, Saturnus, Lucifer, Freemasons, en weet ik veel wat nog meer, houdt ons gevangen in een systeem van gekte en dualiteit met als uiteindelijke minimale bestemming, de ondergang van de soort, de mens, de mens is een gevaar en bedreiging, als de mens buiten de realiteitszin kwijt verliest en niet meer zich kan identificeren met de natuurlijke omgeving en dus niet meer weet wie hij/zij is, dan ben je volledig de weg kwijt, het is gewoon gestoord. En in die richting gaan wij in sneltrein vaart, op weg in feite richting zelfvernietiging, het is zelfs niet eens zelfhaat, de mens is verworden tot een bizar ziek wezen door ziekelijke programmeringen, en de hele schepping leidt eronder.

   Goed filmpje, heb je een goede vriend in je omgeving die redelijk een gezonde kijk op het leven heeft, dan zal diegene je tot steun kunnen zijn, en dan zullen jullie samen voor een uitweg kunnen zorgen in verband met je financiele toestand.

   Samenwerking is dus een must, met de middelen die we nog hebben, helaas tijdelijk ook middels het geld van de slavendrijvers, om gezamenlijk de weg terug in te slaan, om geleidelijk in samenspraak en met een overeengekomen gezamenlijk doel van aanpak, ons onafhankelijker maken van het alles vernietigende slavensysteem.

 24. (waarom we) inbreekt lol

 25. @freema dankjewel,

  Ja ik en mijn man denken hetzelfde, het plan is dit jaar schulden inlossen en dan echt weg te gaan uit NL.
  Klein hutje op de hei is echt mogelijk als je bereid bent om los te laten.

  përshëndetje

 26. Nieuwe clip Madonna al gezien? Ligt er weer erg dik op. Pure Baphomed worshipping….

  http://vimeo.com/118853741

 27. What the hell is het ‘ Antikythera Mechanism’?
  Ik ben nogal verward dus ik denk natuurlijk meteen aan een antieke analoge computer.
  En ik denk dat de ijzeren pilaar van Delhi een buitenaardse antenne is.
  zoek op bijv; ‘The Iron Pillar Of Delhi-extraterrestial’
  Zou me niks verbazen als de god Vishnu gewoon een kosmonau/ruimtereiziger was en een vliegtuig in die dagen een Vimana werd genoemd.

  tip;Laat Wikipedia eens voor wat het is vanwege sumiere info,misleidende info,leugens en halve waarheden maar graaf wat verder en lees dus
  bijvoorbeeld; Iron Pillar Great Indian Metallurgy.

  Tastbare mysteries daar kan ik mn hoofd over breken.Delhi is naar ik meen een soevereine staat binnen India meen ik.Snap er niks van.

  Even voor de record:

  Wat we op school tussen alle dom makende Multiple Choice rommel door nooit geleerd hebben dat de drie soevereine en blijkbaar onaantastelijke machtsblokken van waaruit de wereld bestuurt wordt (terwijl de EU-en VS-nazis andere soevereine landen met geweld of door trucs hun soevereiniteit afpakken of zoals door nederland nederig te laten inleveren) zijn;

  Vatican City (Religie)
  London City (Geld)
  Washington DC (Leger)

  zie ook;
  washingtonDC,City of London and Vatican are sovereign states.(State of Globe.com)

  • 😀 onaantastelijk moet vast zijn ‘onaantastbaar’
   sorry,naast slechte school ook last van wifi stralen.

 28. Sint-Joriskruis op vlag van city of london.

  Zoek op;’de vlag van de city of london’

 29. @Martin Dat onderwerp religie was en is een ‘gouden greep’.
  Het is dermate belangrijk omdat ieder mens, ieder volk en iedere cultuur daar op een goede of kwade dag mee bezig is of zich bezig moet houden.
  Iedereen zal in zijn leven wel eens de vraagstellen naar het Wat? Hoe? en Waarom? van het leven.

  Je ziet dat het veel los maakt bij veel mensen. Daarom zal de ‘trek’ naar deze site alleen maar toenemen en TERECHT! Bovendien is religie ook het instrument dat door veel zoniet alle despoten (lees: regeringen) wordt gebruikt (lees: misbruikt) om mensen, volkeren en landen tegen elkaar op te zetten. Dat was duizenden jaren geleden al zo en is nog steeds zo!
  Alle politieke, economische en alle misdaden groot en klein kunnen in dit kader geplaatst en behandeld worden, hoewel bepaalde zaken het beste in een daarvoor ad hoc onderwerp geplaatst kunnen worden (vb Charlie enz.).

  Grote kunstenaars hebben de vraag naar onze oorsprong, naar het wat, hoe en waarom van het leven ook gesteld en op hun manier vorm gegeven.
  M.i. is er geen sluitend antwoord op. Wij zijn mieren vergeleken bij de Kosmos en wat weet een mier van een mens, een olifant, een alien met een IQ van 350? Toch is er hoop met de mooie slagzin: “Zo boven zo onder” en wat in het groot gebeurt ook zo in het kleine gebeurt (verg. fractals b.v.).

  @Mensen ik kan jullie niet de componist Charles Ives(persoonl voorkeur ik geef het toe mea culpa 🙂 ) onthouden die in het stuk:
  “The unanswered question” de vraag naar de zin het doel van heet leven in muziek heeft verklankd. De conclusie is dat er geen antwoord op gegeven kan worden door ons mensen. Luister: Tegen een achtergrond van kosmisch geruis (het gemurmel van de Druiden) wordt de vraag door de blazers gesteld en herhaald en geparodieerd! IN totaal 7 keer. (7 is een heilig getal, tja ook Ives was een beetje met getallensymb bezig).

  https://www.youtube.com/watch?v=WvP7JZWOZMw

  @Allen veel geluk,
  Groet S.

  • Voor degene die de noten kunnen lezen:

   • Thanks! ik wist nooit welke componist dit was.
    Veel gebruikt in docu’s begin jaren 90 ,zoals het orion mysterie (met Bauval en Hancock) en de Heilige graal , destijds uitgezonden door de Avro, toen werden er nog redelijke docu’s gemaakt, tegenwoordig is het vooral natuur wat de klok slaat, als ik af en toe de brainwash box aanzet.

    In het begin was het woord en het woord was geluid.

 30. Beste kritiekloos.

  ik begrijp dat het moeilijk te verteren is maar ik raad je aan je eens te verdiepen in the Vatican papers van one evil.org

  http://one-evil.org/content/acts_vatican_holocaust.html

  Ik hoop dat je het red je het om de vijf of zes delen door te lezen zonder tot overgevens toe totaal geschockeerd te zijn over de grootse alomvattendheid van de leugens die ons door dit satanisch bolwerk onder dreiging van geweld intimidatie en marteling worden voorgelogen al tweeduizend jaar lang.

  [maar goed wat kan je verwachten van een organisatie die het aan het kruis slaan van hun held dag in daguit tot het hoogste goed verklaard en vervolgen symbolisch zijn lichaam opeet

  [ ik heb dagen kotsend over de WC gehangen]

  De bekentenissen van Alberto Rivera een ex priesterstudent uit een lange lijn van jezuieten heeft ook nog wel wat interessante feiten toe te voegen over de gesch ei denis van het christendom en de islam

  http://spirituallysmart.com/alberto.html

  om nog maar niet te spreken over de reden dat alle grote observatie telescopen ter wereld eigendom zijn van het vaticaan en dag in dag uit de zon observeren. [en niet voor niets.]

  Men hoopt nl in samenwerking met diverse Large Hadron Colliders en de haarpinstallaties op het juiste moment[planetaire constellaties] een sterrenpoort te kunnen openen om hun meeseter[s] hier fysiek binnen te kunnen halen

  en zoals men aan de vruchten van de afgelopen tweeduizend jaar de handtekening van de vaticaanse boom kan herkennen, Geloof me dat beloofd niet veel goeds.

  en dat gaat onherroepelijk gebeuren zolang iedereen zijn kop in het zand blijft steken en zegt.’ och dat zal wel meevallen etc en zo erg kan het toch niet zijn.’

  en andere leuke om je in te verdiepen is de Black Grimoire
  zoals geschreven door paus honorius

  http://www.hermetics.org/pdf/grimoire/grimoireofhonorius.pdf

  ik zal je maar niet vertellen hoe deze zwart magisch bezweringen tot stand kwamen en op wat voor soort perkament de bezweringen werden geschreven met het bloed van wie om de ziel van de ongelukkige tot in eeuwigheid te binden

  maar ik kan je wel vertellen dat de huidige kerk nog regelmatig in het nieuws is om dit soort praktijken zij het met een ander labeltje om de werkelijk reden wat te verdoezelen.

  enfin genoeg ik krijg er af en toe letterlijk de k van het idee dat dit soort praktijken dag in dag uit gewoon onder onze neus door gaan en mensen die het zien als complotties betitelt worden

  Ach ja weinig veranderd sinds de dagen van de Inquisitie.
  ook Toen werden complotties[ wijze mannen en vrouwen met gnostische kennis] die afweken van de leer opgepakt verhoord en op de brandstapel gegooid.
  ook toen werde buren, dorpsbewoners enz gestimuleerd om afwijkenden van de leer vooral aan te geven en zo via de brandstapel toch nog te redden van de hel

  hele generaties DNA opzettelijk en zorgvuldig uitgewist, gelijk in WII met bepaalde oorspronkelijk joods/Palestijnse lijnen, en ik vrees dat vele van ons nog steeds een dergelijk lot te wachten staat als

  de 99% niet door gaat krijgen dat hun kracht in de overeenkomsten zit en niet in de verschillen die door religie politiek en media voortdurend benadrukt worden om het de huidige machtsverhouding voor de elite in stand te houden

  • let bij onderstaande plaatje vooral op de haren van jezus in de vorm van een zijaanicht dinosaurus reptielenkop met bek

  • nog een leuk filmpje waarin in een latijnse mis in het Vaticaan waar Lucifer als de redder vereerd wordt.
   met ondertiteling voor allen die geen latijn verstaan. Niet voor niets gaat de voorkeur van DE RK cult ernaar uit missen en bezweringen op te dragen in een taal die het gewone volk niet kan verstaan.

   • @Elvetwelve,
    Bedankt voor het vertalen!
    Altijd handig intelligente lieden die het latijn meester zijn. 😉

    Ik vind latijn wel leuk.
    Hobbymatig heb ik er een beetje
    kennis van genomen.
    Ken het van de nomenclatuur in de ichtyologie.
    in Jip en Janneke taal, naamgeving en klassificatie van vissen.

    Ab uno disce omnes
    vind ik een mooie latijnse spreuk
    die in het licht van psy-ops,inside jobs false flags en hoaxes vaak toepasselijk is.

    De rechtspraak werd rond de
    middeleeuwen vroeger in het latijn gevoerd zodat geen hond snapte waar het over ging.
    Daarom had je een advocaat nodig denk ik.
    Dan er er niet veel veranderd.
    Want er is voor een normaal mens geen touw aan vast te knopen tijdens zo’n
    rechts ritueel met schurken in jurken.
    Allemaal acacadabra in zo’n rechtzaal.
    Puur om ons er onder te houden en voor zichzelf van alles te kunnen regelen.
    Zo heeft onze criminele overheid
    het Pikmeerarrest 1 en het Pikmeeerarrest2 voor zichzelf verzonnen.Check it out.

   • Amen komt van Amon.

  • zoals gewoonlijk hidden in plain sight, in het spiegelbeeld[ illuminatiecode] wie de werkelijk heerser voer het vaticaan is

   http://mariamuir.com/wp-content/uploads/2014/05/Resurrezione-P.Fazzini1.jpg

   • Je moet niet zoveel naar zulke beelden kijken ElvieTwelvie hahaha, goed weekend nog.

 31. En voor de medemens die geloven dat er wel
  iets is,kunnen zich altijd nog bekeren tot Iets.

 32. Satan aanbidding bij de Katholieke Radio Omroep.
  met MK-Ultra-Arie Boomsma!
  Satan aanbidding IN YOUR FACE!

  Kippenvel verzekerd dacht ik zo.(door de perfect gekozen muziek bij de beelden)

  tip:Doe uw computer via de speakers en zet het volume zo luid als acceptabel.Of luister met koptelefoon om hem lekker te laten binnenkomen.

  dus nu even lekker griezelen met satanische NWO-ers uit de States en MK-Arie Boomsma.

  • Kan iemand niet die scholen en al die leerlingen een
   uitleg over dat “cona”Duivels teken sturen.

   Een A4 tje met deze site URL adres en plaatje van handteken en foto van Bush c.s. naar een paar leerlingen van elke school moet voldoende zijn. De leerlingen zullen zelf via hun apps en facebook, twietteria accounts in razendtempo deze boodschap/kennis verder verspreiden.
   En later zichzelf danwel anderen uitlachen dat ze aan dit belachelijke “zieke” spelletje hebben meegedaan.
   Tuurlijk is zo makkelijk iedereen hjeeft wel eens dit voelt zich alleen, heeft gescheiden ouders(tegenwoordig meer) is wel eens verdrietig, liefdesproblemen heheheh etc etc dus allemaal gaan ze over de streep.

   Brainwash, hersenspoeling, smerig bedrog en indoctrinatie van jongeren die zich (NOG) NIET kunnen verdedigen!!!!

 33. Hi Martin, iets bekend over een rechtzaak vorig jaar tegen leden van het vaticaan inzake pedofilie ? https://www.youtube.com/watch?v=9mOQOR8kupk

 34. Omdat de Madonna clip boven het niet meer doet hier nogmaals, is vergeven idd van symboliek best belangrijk daar het nu actueel is

  http://www.nydailynews.com/entertainment/music/madonna-debuts-new-video-living-love-snapchat-article-1.2104960

  Maar ook dit Engelsmannetje die wereld beroemd werd met taintedlove

 35. We zullen ons wereldwijd moeten loskoppelen van het systeem van het kwaad, ons er niet mee vereenzelvigen, door ons te identificeren als 1 van hun. Uiteindelijk zullen we onze eigen munt moeten creeren, en onze samenleving stichten, een samenleving waar de kinderen van het licht wonen, waar iedereen in vrijheid leeft en elk individu zijn/haar soevereiniteit geniet. Er zullen geen geschapen wezens zijn die denken te moeten gaan heersen over ons, noch engelen, of mensen of wat voor een buitenaardse wezen dan ook, zal het toegestaan worden te heersen als externe macht over vrije mensen.

  Wanneer kwade en duistere machten en overheden zoals de Babylonische broederschap die hun energetische veld middels BLACKMAGIC hebben geschapen, die nu in onze wereld in en uitgeademd wordt, door de doden die ze hebben ingeschreven in hun dodenboek/registers die zij gebruiken om hun spirituele hemel met hun zon, maan en hun sterren in stand te houden, zullen altijd de engelen van het licht, de oorlog verklaren mochten zij hun heerschappij niet gehoorzamen, door ze te vermoorden, te mishandelen, op te pakken en gevangen te zetten, af te voeren naar gestichten ect ect. Maar het is een must, om ons niet te laten vermoorden, om ons niet te laten mishandelen, we mogen ons verdedigen met onze geestelijke wapens van occulte kennis, kennis die vrijmaakt, en we mogen ons verdedigen, mocht het noodzakelijk zijn, met wapens, want niet wij zijn erop uit hun te vermoorden, wij zijn er op uit als kinderen van het licht bij te dragen aan een vrije samenleving, om op aarde een paradijselijke woonplaats te maken, en wij zijn hier om een einde te maken aan slavernij en geweld. Kinderen van het licht vermoorden niet, maar doden wel uit zelfverdediging mocht dat noodzakelijk zijn, we laten ons niet zomaar als slachtschapen afvoeren naar de dood.

 36. The Order of the Black Sun ~ Michael Tsario.. https://www.youtube.com/watch?v=yZdup3bBrNI#t=145..

  Michael Tsarion – Age of Manipulation – 1/3.. https://www.youtube.com/watch?v=mvSBn4gdTso..

 37. Geachte lezers,

  Al enige tijd lees ik de artikelen op deze site. Het is goed om er bewust van te zijn dat niet al het nieuws per definitie waar is en voor zoete koek geslikt dient te worden. Het is altijd van belang om kritisch te zijn.

  Ik reageer nu op dit artikel omdat in de bovenstaande comments een theologische discussie plaats vindt en waarin wordt gesteld dat het Vaticaan de Islaam en de Qoraan zou hebben bedacht.

  Allereerst was ik zelf heel jong al bezig met vragen, zoals: “Waarom zijn wij ontstaan?” en “Wat is het doel in het leven?”
  Ik heb een protestants christelijke opvoeding gehad en ging ook wekelijks naar de zondagschool.

  Het Christendom kon mij de antwoorden op de “levensvragen” niet geven. Op mijn negentiende ben ik voor mijzelf een zoektocht begonnen om antwoorden op deze vragen te vinden. Ik begon ook boeken over de Islaam te lezen. In eerste instantie over de positie van de vrouw in de Islaam. En later de Qoraan zelf. Steeds meer raakte ik er van overtuigd dat de Islaam de antwoorden op mijn vragen beantwoordde. Ik ben ook Arabisch gaan leren. Ik kan nu Arabisch verstaan, spreken en lezen.
  Een jaar later trouwde ik met mijn huidige echtgenoot uit Jemen. Mijn man hielp mij met het nog meer eigen maken van de Arabische taal en ik heb menig Arabisch land gezien. Onze kinderen zijn inmiddels ook tweetalig.

  Waarom benoem ik de taal als essentieel punt, omdat hierin het antwoord ligt waarom de Islaam en de Qoraan niet door een mens of instituut bedacht kan zijn. De Arabische taal in de Qoraan is van een hoog niveau. De verschillende verzen hebben daarnaast een bepaald ritme en de eindklanken komen overeen met het vers ervoor.

  Door mijn kennis van de Arabische taal en doordat mijn kinderen ook vloeiend Arabisch spreken, weet ik dat het niveau van Arabisch in de Qoraan ook wel het Fosha (klassiek Arabisch) genoemd hoog is. Vele woorden in het dagelijks gebruik worden niet zodanig in de Qoraan gebruikt. Het zijn soms andere woorden of het woord wordt op een andere manier geschreven/ gezegd. Voor een niet-Arabier is het onmogelijk om de Qoraan te hebben “geschreven”. Daarnaast geloven moslims dat dit een teken van God is, omdat in de tijd van profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Arabische poëzie een competitiemiddel was tussen de verschillende stammen en stamleden. De profeet Mohammed (vzmh) was daarentegen een analfabeet. Toen hij (vzmh) dus met de soeraat van de Qoraan kwam na de openbaringen door de engel Gabriel(vzmh)waren de Arabieren van de stam Qoerasj met stomheid geslagen. Hoe kon een analfabeet zo een hoogwaardig “sjahr” (gedicht, poëzie) ten gehoren brengen? Uiteindelijk heeft dit er ook mede toegeleid dat vele stamleden van de Qoerasj en andere Arabische stammen bekeerd zijn tot de Islaam.

  Wat wij in niet-islamitische landen veelal leren vanaf de basisschool is dat de moslims ofwel mohammedanen heidenen zijn die niet in een God geloven maar in de maan. Dit is onjuist moslims geloven in één God Allah de Verhevene. God heeft profeten gestuurd om de mensen het bestaan van één God te verkondingen. De eerste profeet was profeet Adam, daarna Moesa (Mozes), Isa (Jezus) en tot slot Mohammed (vrede zij met hen allen). Het is dus een misconceptie van de niet-moslims om te geloven dat moslims heidenen zijn en in de maan geloven.
  Dat andere geloven bezoedeld zijn door menselijk handen die hun heilige boeken hebben veranderd, dat zij zo. Dit is ook benoemd in verschillende verzen in de Qoeraan. Allah de Verhevene stelt in de Qoeraan dat de Qoeraan door Allah de Verhevene wordt beschermd om te worden veranderd. En dit wordt ondersteund door het hoogwaardige Arabisch niveau in de Qoraan en doordat de verzen in de Qoraan worden gememoriseerd door moslims. De Qoraan is dus niet enkel en alleen een “schrift” het is gememoriseerd door hele generaties.

  Tot slot wil ik als moslim benoemen dat ik mij distantieer van elk geweld wat dat in de naam van de Islaam wordt gepleegd. Ik geloof dat elke moslim die verstandig is weet dat dit soort geweld juist in het voordeel werkt om de haat tegen moslims aan te wakkeren. Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat agenten van onder de moslims samenwerken met degenen die er een geheime agenda op na houden. Helaas gaat het voetvolk hier in mee en wordt onder het motto “verdeel en heers” vele onschuldigen “slachtoffers” gemaakt.

  Ik wens iedereen succes met zijn/ haar persoonlijke zoektocht!

  Met vriendelijke groet,
  Lara

  • Lara , je hebt het goed uitgelegd. En Freeman ik begrijp jou niet. Ik neem aan dat voor je geldt dat religie 1 pot nat is , maar dat is niet zo !Er zijn niet-moslims zoals de voetballer Chicarito ( Nu bij Real Madrid)die zegt : “I’m not a Muslim, but the best person from my view is Prophet Muhammad,” Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat je eerst iets moet bestuderen voordat je zaken zoals : Quran & Bukhari prove Rome created Islam gaat posten. Het Vaticaan draait om geld wat hun kant op moet vloeien anders ga je naar de hel, in de Islam werkt dat niet zo. Als iedereen de ideologie achter het begrip Zakat zou begrijpen en zou uitvoeren zou er geen armoede in de wereld zijn. En dat verzint volgens jou post de het Vaticaan ? Gaat het ? De Islam is niet commercieel en totaal niet interessant voor het Kapitalische Westen. De Koran geeft aan dat je niet mag gokken, geen achohol mag drinken, je lichaam niet mag vergiftigen, geen rente mag vragen of ontvangen, geen varkensvlees mag eten. Kerel weet jij wel wie je met deze regels kapot maakt ? Juist ja …rest my case. Je hoeft geen moslim te zijn om te erkennen dat de Islam meer dan een religie is en dat de Koran het woord van Allah is. Je hoeft slecht je hersens te gebruiken meer niet. Dat is het verschil met alle andere geloven.

   • Je mag erin geloven Rashuan, ik raad het je wel af, maar je bent vrij om erin te geloven, en 1 ieder is er vrij om er niet in te geloven, en vrij om er in te gaan geloven, en vrij om de keus te maken er niet langer in te blijven geloven….

    Ik ben van mening dat de religie van de Islam, zoals alle andere religies door een club occultisten is ontstaan, ik weet het wel zeker, iets dieper in de materie duiken, dan zul je het gaan ontdekken, en samen met die informatie worden je ogen geopend met betrekking tot wat er nu gaande is in het Midden-Oosten, diep triest wat er met de mensheid gebeurd, deze planeet is in gijzeling genomen, en ze spelen het nu uit.

    Met betrekking tot bijna alle dingen die je in jou post opsomt om het niet toe te passen in het leven, heb ik geen externe openbaring voor nodig, elk gezond verstand kan bedenken dat mensen in slavernij brengen moreel verwerpelijk is, en ontzettend idioot als mensen zichzelf in slavernij storten.

    http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm..

   • Weet je hoeveel “goede werken” het Vaticaan de mensheid leert? Dan verzinnen ze toch niet, dat kunnen ze toch niet slecht zijn? En de Rockefellers en Rothshilds doen toch ook aan liegdadigheid ect ect, dat zijn toch geen slechts mensen joh?

    Wordt wakker, en weet hoe het gespeeld wordt, achter de Islamtische broederschap gaat een hele grote loge schuil, uiteindelijk voeren alle wegen naar Rome/Babylon/Egypte, het centrum van de zichtbare en duistere ingewijden, ze verbergen het zelfs niet eens meer.

    Een religie die leert dat een zonnegod terug op aarde komt, zoals heel veel zonne-god-culten in de oudheid de goed-gelovigen wijsmaakten, dan weet ik al dat er occultisten achter zitten, om het sprookje op te tuigen om mensen tot gehoorzaamheid te bewegen, ze onderwerpen aan je heerschappij, religie dient maar 1 ding, en de politiek gebruikt dezelfde mechanismen en methoden, de mensheid in slavernij storten en belastingen te laten betalen, en ze voor hun karrteje spannen, de oorlogen voor ze voeren ect ect, rijk aan ze worden, en op dit moment zijn ze aan het spinnen hoe de mensheid volledig onder controle te gaan krijgen via geavanceerde technologie.

    Dezelfde Mafia, die achter alle religies zitten, zitten ook achter de wetenschap, achter de politiek, achter het schoolsysteem, achter alles, het zijnkrankzinnige psychopaten.

   • @Rashuan

    Het gekke is dat christenen net zo stellig zijn in hun geloofsovertuiging als Moslims. Ik denk dat het christendom en het katholicisme ook claimt niet commercieel te zijn. Daar valt over te twisten. Kijken naar de revisionistische historische achtergronden en kijken naar hoe religies tegen elkaar opgezet worden, is volgens mij een exercitie die best de moeite waard is. Het punt is dat de meeste gelovigen wel kritisch kunnen zijn naar alles buiten hun religie of van de andere religie, maar met oogkleppen op blijven lopen als het hun eigen religie raakt. Dat heeft vaak te maken met de “geloofsovertuiging”, waarvan wordt gezegd (door zowel christenen als moslims) dat het iets is van binnenuit; een persoonlijke band met God/Allah (respectievelijk christenen/moslims). Beiden beleven die persoonlijk band en beiden zijn daarvan zo overtuigd dat kritiek op de historische perspectieven niet toegestaan wordt door een soort onbewust rem ten opzichte van de eigen geloofsovertuiging. De hakken gaan onbewust toch al een beetje in het zand. Daarmee zou je je af kunnen vragen of geloofsovertuiging ook niet ongemerkt en onbewust deels gebaseerd is op programmering of conditionering. Neem bijvoorbeeld de vraag “Wat zou jouw geloofsovertuiging zijn geweest als je in een gereformeerd gezin op was gegroeid in het gebied in Nederland dat men de ‘Bibel Belt’ noemt?” Zou je dan overtuigd zijn dat Allah de enige ware god is? Het omgekeerde geldt ook. Wat zou iemand uit de ‘Bibel Belt’ geloven als hij in Saoedi Arabië geboren was in een islamitisch gezin? Het antwoord lijkt me duidelijk. Het is dus heel moeilijk om je conditionering te overstijgen. Dat is de uitdaging die ik mensen hier op deze site probeer aan te laten gaan. Iedereen die ontkent dat hij onderhevig is aan conditionering is simpelweg niet helemaal eerlijk naar zichzelf. En dat alles is weer een logisch gevolg van diezelfde conditionering. Kritisch nadenken is een kunst die vereist dat je zelfs je eigen conditionering en cognitieve dissonantie durft te onderkennen en te overstijgen. Dat is mij als ‘opgevoed christen’ ook gelukt, maar het is niet makkelijk kan ik melden.

   • Ja, inderdaad, ik heb jaren ook onder die conditioneringen gestaan. Maar ik had om eerlijk te zijn, heel diep van binnen, altijd wel zoiets dat het voor een groot gedeelte fabeltjes waren, dus echt emotioneel/gevoelsmatig heb ik me er nooit totaal aan verkocht.

    Daarom lukt het mij ook heel makkelijk me los te maken van religie en overheid. En alles wat met overheersing te maken heeft, vond ik altijd al moreel gezien, niet kunnen, en dat soort lieden vond ik altijd al totaal gestoord, ik laat me door zulke mensen niet langer de les lezen en dat me leven er door beperkt wordt gemaakt. En zal never nooit meer, vrijwillig instemmen dat een ander mens, of overheid of whatever, de autoriteit over mij zal hebben. Sta ik nooit meer toe, die tijd hebben we gehad, helemaal niet tolereren.

  • De vrouw van de agent van de Islam was een katholiek, een non, sprak Arabisch, was een Arabische, en er waren genoeg ridders in dienst van de Paus (de monniken van Augustine) spraken Arabisch en waren Arabisch, Augustine was ook Arabisch. Er waren Arabieren die in die periode Katholiek waren, vaak de wat beter gestelden, zo ook de oom van de man die opgetogen moest worden om als Profeet te dienen voor de Arabieren. IT s all Maffia controlled.

   Truth behind the Black Stone, Muhammad & Kaaba — First Built by Asa’d Abu Karb.. https://www.youtube.com/watch?v=2QlqGU1abnc..

   The Islamic Black Stone of Mecca Exposed.. https://www.youtube.com/watch?v=Kr4Ck5u1S84..

   Did the Vatican create Islam?.. https://www.youtube.com/watch?v=B0jCHk7M1hw..

   Islam Exposed (Origin of Islam).. https://www.youtube.com/watch?v=4Nj25qJw0iQ..

   Archaeology Proved Islam is Pagan in Origin and Rituals.. https://www.youtube.com/watch?v=1dmoHxiK69Q..

   THE ROMAN CATHOLIC CHURCH CREATED ISLAM.. https://www.youtube.com/watch?v=bjPUDwe7SS8..

   Walter Veith – (16) The Islamic Connection / Total Onslaught.. https://www.youtube.com/watch?v=igoydzFZZX0..

  • Who Wrote the Quran(Koran)?.. https://www.youtube.com/watch?v=RoCwCA93Mng..

   SHOCKING VIDEO ! – Concrete Evidence ! Vatican Wrote Quran.. https://www.youtube.com/watch?v=cJIDzgQM0Z4..

  • Lara,ik wens jou ook succes met jouw persoonlijke zoektocht.

   probeer eens uit de box te denken.

   De waarheid kan wel eens minder ongelooflijk zijn dan je je altijd voor mogelijk hebt gehouden.

   Namelijk:
   Misschien was de’Engel’Gabriel gewoon een kosmonaut.
   Check it out.
   Bijvoorbeeld;
   ‘Was the Angel Gabriel really an Alien from outer space?’

 38. Vers 102 Sura ” De Koe”

  102. En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen leugen en bedrog. En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!

 39. Heel mooi gezegd Lara. Hier kan menig mens wat van leren. Dit soort gefundeerde onderbouwde feiten over de Islam zal je nooit tegenkomen in de Main stream media. Stel je voor dat de mens er achter komt waar de Islam echt voor staat.. dat zou rampzalig zijn voor de satanische elite, zoveel zielen die ze dan kwijt raken.. LOL. Vooralsnog gaat het de satanische elite goed af… vele mensen volgen hun pad.

 40. http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html..

  Na de verwoesting van de Tempel werden de synoptische evangelieen geschreven, als men tussen de regels door leest en zeker in de wetenschap dat de Romeinse Elite en de occultisten niet onbekend waren met de Joodse geschriften, en die evangelieen gefabriceerd hadden, zinspelen zij al en zeker in samenhang met de profetieën in het boek Daniel, om iemand in de “woestijn” op te laten staan, en als een Messias en Profeet te laten optreden om de gezworen vijanden van Rome en later het Heilige Romeinse Rijk, de kop in te drukken en ernstig te laten vervolgen en uit de weg te ruimen. Wie zich aan de Roomse versie van het geloof zou houden, die zal dan veilig zijn, en ongedeerd blijven, wordt dan niet vervolgd door Rome en of uitgeroeid door hun militaire arm.

  Matteus 24:4-5. 24:25-26.

  • Joseph Atwill, The Roman Conspiracy to Invent Jesus 21 August 2012..

 41. Ik denk dat de historische Jezus wel heeft rondgelopen op deze planeet, in de vorm van een rebel tegen de priesters en de geldmakers , een verlicht mens. (in de leer geweest in Egypte en India)

  Dit filmpje geeft een goede uitleg hoe ze Jezus hebben gekaapt, om de massa onder controle te houden en uit te buiten.
  Alle wegen lopen naar Rome en daarvoor naar de Farizeese priesters, wat in feite dezelfde cult is, daar kan je zeker de Imams van nu aan toevoegen.

  https://www.youtube.com/watch?v=SypRzmqgS5s&app=desktop

  Het woord christen in de titel van het filmpje, kan je ook vervangen voor moslim, het komt namelijk allemaal uit een koker, zoals de linkjes van Freeman, duidelijk aantonen.

  • Als iemand tegen iedere vorm van slavernij is, dan is hij tegen religie, ongeacht welke religie of cult, of welke politieke en wetenschappelijke religie en geloofssystemen van onderdrukking. Wij hebben geen overheid nodig en alles wat met slavernij van doen heeft, dienen we te verwerpen, die tijd hebben we gehad. Want dat soort dat lieden proberen de mensen middels mindcontroll onder controle te houden en dat mensen als geprogrammeerde en gepacificeerde slaven vrijwel in alles die lieden geloven en gehoorzamen, ziekelijk gewoon. Worden mensen wakker, en gaan ze niet langer meewerken aan slavernij, gehoorzamen de leugen niet langer, dan zul je zien dat ze over gaan tot agressie om hun wil alsnog op te kunnen leggen aan mensen die in vrijheid willen leven zonder externe rulers die mensen aan de slavenketting willen rijgen.

 42. Laats las in een mooie zin, licht is kennis en donker is het ontbreken van kennis en in mijn ogen ontbreekt er een hoop aan licht.
  De elite bespeelt de gehele mensheid en daar moet een einde aankomen, in wat je dan ook geloofd.
  Ik wil dat mijn kind een toekomst heeft, in een wereld waar men elkaar lief heeft en als dat gebeurd zal er licht komen.

 43. Hoe ga je als homopedosexuele christen die 2x verkracht is door zn zieke mede-christenen -en het allemaal zo ontzettend vervelend vond dat ie meters hoge stapels homosex boekjes ging verzamelen-om met je hobby?
  Je gaat eerst bidden, dan liedjes zingen over de almachtige heerlijkheid en dergelijke.
  Hij is gered,en is geen homo meer en ook geen pedo-(en dat was ie officieel ook niet)en mag nu zelfs met de christelijke jongetjes omgang hebben.
  Amon.
  Ik hoop dat u allen met respect deze video zult bekijken en de idioot niet uitlacht,want het is natuurlijk wel heel verschrikkelijk allemaal hoe krankzinnig mensen worden door (Ibrahimistische )religies.

GOOGLE AD

Duke vazhduar të përdorni faqen, ju pranoni përdorimin e cookies. Meer informatie

Cilësimet e cookie në këtë faqe interneti janë të vendosur për të "lejuar cookies" për t'ju dhënë mundësinë më të mirë të shfletimit të mundshëm. Nëse vazhdoni të përdorni këtë faqe pa ndryshuar cilësimet tuaja të cookie-t ose klikoni mbi "Prano" më poshtë, atëherë pajtoheni me këto cilësime.

afër