வேர்ட்பிரஸ் மூலம் சாத்தியமான

நீங்கள் ஒரு இயந்திரம் அல்ல என்பதைக் காட்டு: 4 + 1 =

← மீண்டும் மார்ட்டின் வர்ஜண்ட் வரை