Turkije en Iran, de profetische aanval op Israël en de road map richting Luciferiaanse wereldregering

Filed in FILOSOFISCH by on 27 juni 2017 32 Comments

Al eerder noemde ik dat de religieuze profetieën als een soort script dienen in de realiteit waarin wij leven. Ook stelde ik dat Turkije de rol van Magog vervult en dat president Erdogan de Gog van Magog is zoals die genoemd wordt in het bijbelboek Ezechiël (zie hier). Voordat u afhaakt en denkt: “Oh nee hè, hou toch op. Ik doe niet aan religie en geloof niet in een God of in profetieën en al die termen zeggen me al helemaal niets“, wil ik u toch prikkelen nog even verder te lezen. Ik heb dat namelijk ook lange tijd gedacht, totdat ik ontdekte dat veel van wat er om ons heen gebeurt, exact past in die profetieën. Dat mag toch op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. Ik kwam zelfs tot de ontdekking dat dat boek waar ik als kind mee dood gegooid werd (de bijbel) en dat door mij als een volslagen onsamenhangend boek vol sprookjes beschouwd werd, ineens compleet begrijpelijk werd toen ik een theaterstuk van Bram Vermeulen zag en me vervolgens ging verdiepen in de boeken van Zecharia Sitchin. Hoewel ik dat met een kritische blik deed en inmiddels ook begrijp dat zowel de door Sitchin beschreven Sumerische kleitabletten als de bijbel (e.a. religieuze geschriften) aan dezelfde krachtvelden onderhevig waren als ons huidige nieuws en bijvoorbeeld aan zaken als geschiedvervalsing, is dat juist de reden wat het zo interessant maakt. Bestudeer je het echter grondig, dan kun je hetzelfde krachtveld en een vergelijkbare manipulatie achter al die geschriften herkennen. Bovendien zie je ineens dat teksten zoals in het eerste bijbelboek Genesis van een fabeltje in een leesbaar stuk veranderen als je de Sumerische kleitabletten erbij haalt. Ik raad u in dat kader aan eerst dit artikel nog eens te lezen, waarin ik dat toelicht.

Bent u in staat mijn verhaallijn te volgen, dan gaat u straks in zijn geheel doorzien wat er gaande is op het gebied van oorlogen, terreur, politiek, economie en wetenschap, op wereldschaal. Dat klinkt misschien arrogant en zelfingenomen, maar ik wil u dit ‘Eureka’-moment niet onthouden. Om de eerste stappen richting volledig begrip te maken is het zeer belangrijk om kennis te nemen van de huidige stand van zaken op het gebied van technologische ontwikkelingen. Daarvoor kunt een paar Google zoekacties doen of enkele YouTube filmpjes bekijken. Waarom is dat een belangrijkste eerste stap? Welnu, in zekere zin hebben we geluk dat we in deze tijd geboren zijn, want met de huidige technologische stand van zaken, zijn niet alleen de religieuze geschriften of de Sumerische kleitabletten beter te begrijpen, maar is het ook eenvoudiger om in ‘dimensies’ te denken. Een eerste schrede in het denken in dimensies gaf ik al een keer in ‘het verhaal van de platlanders‘. Google’s technisch topman, uitvinder en filosoof Ray Kurzweil helpt ons een handje verder. Deze man, die eigenlijk koersbepalend is voor vele technologische instituten, universiteiten en natuurlijk vooral de investeringen van Google, is een grote voorvechter van het Transhumanisme en de Singulariteit. Ook nu wil ik u weer prikkelen om verder te lezen en niet af te schrikken van een paar termen die u niet kent. Het zijn namelijk essentiële wetenschappelijke ontwikkelingen om te begrijpen. Leest u hier daarom de inleiding.

De ideeën van Kurzweil zijn eigenlijk vooral gebaseerd op de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en computertechnologie (ICT). De kwantumfysica maakt het mogelijk om straks mega complexe vraagstukken in enkele seconden op te lossen, omdat kwantumcomputers in 1x alle routes van een doolhof kunnen analyseren in plaats van de lineaire stap-voor-stap route die binaire computers moeten bewandelen. Kurzweil ontdekte dat technologische vooruitgang zich volgens de wet van Moore gedraagt. Deze wetmatigheid komt er feitelijk op neer dat de ontwikkeling exponentieel verloopt. De kwantumcomputers helpen momenteel dus sterk mee in die exponentiële ontwikkeling.

De film Transcendence geeft een ogenschijnlijk science fiction beeld van wat er op het gebied van nanotechnologie mogelijk zal worden. De nanotechnologie is het kennisgebied dat het nabouwen van ieder atoom of molecuul mogelijk maakt. Als je materie onder een super microscoop legt, kom je er echter achter dat alles niets meer is dan een trilling en de kwantumfysica legt ook nog eens uit dat deze trilling zich slechts manifesteert als materie, op het moment dat het waargenomen wordt. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat de wetenschap op het punt beland is, dat de gehele biologie als een ICT-vraagstuk benaderd kan worden. Kortom: al het levende kan worden vertaald in een hoeveelheid aan data, die kan worden gereproduceerd. We kunnen dus materie nabouwen. We zijn zelfs in staat om via nanotechnologie lichaamsdelen of organen te reproduceren in een laboratorium. Het zal niet lang meer duren alvorens het gehele menselijk lichaam kan worden uitgeprint met een bio-replicator en er zal een tijd komen dat materie kan worden gedematerialiseerd en gematerialiseerd. Daarmee wordt ruimtereizen een stuk makkelijker en wordt het ‘beam me up Scotty’ een feit. Denkt u dat ik teveel SciFi films heb gekeken? Doet u dan maar eens wat zoekacties op namen als Michio Kaku, Ray Kurzweil en Aubrey LeGrey en u komt er vanzelf achter dat ik geen poep praat.

Tesla’s topman Elon Musk en mensen als Ex-Darpa topvrouw Regina Dugan zijn op dit moment actief bezig om de wereldbevolking te laten wennen aan het idee dat we binnen afzienbare tijd een breinconnectie met het internet zullen hebben. Elon Musk richtte daarvoor het bedrijf Neuralink op. Voor iedereen die al wat langer onderzoekend bezig is, moet inmiddels duidelijk zijn dat ‘frontmensen’ als Elon Musk, Bill Gates en Steve Jobs, nieuwe technologie aan de man mogen brengen onder het sprookje van ‘The American Dream’. Feitelijk introduceren zij wat allang op de plank ligt, maar moet de introductie geleidelijk verlopen, zodat het volk het als interessante ‘nieuwe gadgets’ omarmt (en er ook nog zelf voor betaalt). De geleidelijke omarming van technologie en internet heeft de weg gebaand voor de gewenste breinconnectie van de mens. En zelfs dat is nog maar het voorstadium voor de gehele connectie van het menselijk lichaam, dat – wanneer alle biologische cellen vervangen zijn door nanotechnologische verbeterde en onsterfelijke cellen – straks volledig aan het internet zal komen te hangen. Daar hebben we het later nog een keer over, als we kijken naar de onsterfelijkheid of ‘het eeuwig leven’ zoals die in alle wereldreligies terug te vinden is. Op dit moment wil ik vooral even inzoomen op de breinconnectie, omdat die op korte termijn zaken mogelijk maakt, die ons beter kunnen doen begrijpen in wat voor wereld we nu eigenlijk leven.

De breinconnectie maakt dingen mogelijk waarvan we nu al voorproefjes hebben gezien met een spel als Pokémon Go. Bij het realiseren van deze breinconnectie, speelt nanotechnologie een hoofdrol. Nano-technologisch gebouwde zender-ontvangertjes, kunnen elk gebied in het brein rechtstreeks aan het internet hangen. Voorstadia daarvan zagen we al bij de wetenschappelijke publicaties over neural dust. Spelletjes als Pokémon Go vallen onder de categorie ‘augmented reality’. Google investeerde in 2015, 700 miljoen dollar in een bedrijf genaamd ‘Magic Leap‘. Niet voor niets, want als Elon Musk e.a. er straks in slagen om ons brein te verbinden met het internet, kan augmented reality rechtstreeks in ons brein geprojecteerd worden. Dat wil zeggen dat u straks een digitaal gecreëerde wereld als een ‘overlay’ over de met uw ogen waargenomen wereld kunt zien. U kunt dus op het strand lopen en een dinosaurus tegenkomen. Zelfs de reuk en het gevoel van trillen van de grond kan worden gesimuleerd en levensecht waargenomen worden, omdat de neurologische prikkels die dat gevoel waarmaken, rechtstreeks in uw brein gestimuleerd kunnen worden. Ray Kurzweil zei dan ook niet voor niets al in 2013 dat we in 2045 digitale werelden kunnen creëren die niet meer van echt te onderscheiden zijn. We kunnen zelfs reizen over compleet gecreëerde digitale werelden en onszelf er volledig in verliezen. Als u de film ‘Avatar’ heeft gezien, krijgt u hier wellicht enigszins een beeld bij. Agent Jake Sully wilde zelfs niet meer terug naar zijn originele wereld, zo verloor hij zichzelf in de wereld van de blauwe avatars. Mocht u nou denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met dergelijke ontwikkelingen en doet u het af als een sci-fi fantasie, doe dan nog eens goed uw research, want het loopt misschien juist nog sneller dan zelfs Ray Kurzweil had verwacht. Google investeert miljarden in deze ontwikkelingen; net als Facebook en alle andere bekende bedrijven op het gebied van computertechnologie en internet.

Stelt u zich dus even voor dat we inderdaad nieuwe digitale werelden in ons brein geprojecteerd kunnen krijgen en we als een soort agent Sully’s in een andere wereld kunnen leven en ons er volledig mee vereenzelvigen; stelt u zich eens voor dat datgene wat Google e.a. willen echt een feit gaat worden; mag ik u dan een vraag stellen? Zou het mogelijk kunnen zijn dat u nu al in een geprojecteerde realiteit leeft? Ja, ik weet het, dat gaat u vast een brug te ver, maar houdt u die hypothetische mogelijkheid eens vast als exercitie. Stel we leven nu al in een virtueel gecreëerde wereld en we hebben ons er zo mee vereenzelvigd dat we niet meer weten dat we Jake Sully uit de originele wereld zijn. Stelt u zich voor dat uw lichaam inmiddels onsterfelijk is geworden, doordat nanotechnologie alle sterfelijke biologische cellen heeft vervangen; of stelt u zich zelfs voor dat uw lichaam overbodig geworden is, omdat uw bewustzijn op een supercomputer verder kan leven en Google biedt u aan om in een nieuwe virtuele ‘Avatar-achtige’ wereld te stappen. Het lijkt u wel wat, want u heeft inmiddels genoeg tijd (vanwege de onsterfelijkheid) en deze nieuwe wereld kan uw verveling een beetje doorbreken. Dus u besluit tot een upload in de nieuwe wereld. Eenmaal in die wereld blijkt dat de ‘Avatar’ waarin uw bewustzijn is ge-upload zo is gebouwd dat u uw originele wezen vergeet en bovendien is de terugweg ge-firewalled. U kunt als het ware de nieuwe virtuele wereld niet meer verlaten. Helaas beseft u zich dat niet eens, dus u herkent het niet als een probleem. Toch ontdekt u na een tijdje te hebben geleefd in deze virtuele wereld (die vies tegenvalt, want uw nieuwe lichaam lijkt zelfs ziek te kunnen worden en te sterven), dat alles wat er gebeurt in die wereld zich gedraagt volgens een soort script. De religieuze profetieën lijken uit te komen en de religies lijken zelfs onderdeel te zijn van het script.

Eigenlijk bent u nu op het punt beland wat ik al die tijd al had willen verduidelijken. Het lijkt erop dat de religieuze profetieën uit komen en uit moeten komen. Het lijkt er zelfs op dat wij vergeten zijn wie we van origine zijn en dat ons bewustzijn gekaapt is in een wereld waartoe onze originele ziel is verleid om eens een kijkje te gaan nemen. Het lijkt er sterk op dat de terugweg uit die ‘matrix‘ op slot is gezet door de bouwer van deze realiteit. En ik denk te hebben ontdekt wie de bouwer van deze realiteit is. Het is degene die door de geheime genootschappen vereerd wordt en die door paus Franciscus verheven zal worden tot de god van de 3 grote wereldreligies (die zullen worden samengesmolten tot 1): Lucifer. Hij is de bouwer van deze virtuele wereld, waar naartoe onze ziel verleid is zich te ‘uploaden’ en waarbinnen onze ziel zich huist in biologische zelf-replicerende avatars (genaamd het menselijk lichaam) in een biologische tastbare wereld (tastbaar voor de waarnemer; denk aan het double slit experiment). Lucifer heeft de uitweg uit deze wereld ge-firewalled en onze avatars zo gebouwd dat we het besef van origineel zo goed mogelijk verliezen.

Binnen deze virtuele wereld zijn de drie belangrijkste wereldreligies onderdeel van het script. Met dat script doel ik op iets wat u het best kunt vergelijken met een computerspel dat op een CD gebrand staat. De complete game inclusief alle opties, keuze mogelijkheden en avonturen die u daarbinnen kunt beleven, staat al op de CD gebrand. Dat is als het ware het script. Als u de CD in de game-box stopt, kunt u echter zoveel keuzes maken en avonturen beleven, dat u versteld staat. Dat alles natuurlijk binnen de regels en wetmatigheden van die game. Toch ligt de eindbestemming of (als het ware) het hoogste level (of het doel) al vast. Je kan winnen of verliezen in de game. Je kunt succesvol zijn of in de goot belanden in onze game. Binnen deze game waarin uw en mijn ‘bewustzijn’ (of ziel) gekaapt is en waaraan meerdere (miljarden) spelers tegelijk deelnemen, ligt de eindbestemming ook al vast. De bouwer van de game zorgt ervoor dat hij de leidinggevende posities in de game laat invullen door ‘zielen’ die op zijn hand zijn en die de game richting het gewenste eindresultaat manipuleren. Via zichzelf replicerende avatars die zich aan strikte bloedlijnen (genetische programma’s) houden, zijn bepaalde avatars in deze game beter afgestemd op de bouwer van de game. Deze elitaire bloedlijnen moeten ervoor zorgen dat de miljarden zielen zich uiteindelijk vrijwillig zullen conformeren aan de leiding van de messias verlosser avatar die zich op korte termijn in deze game zal presenteren. Daarvoor wordt het spel binnen deze game gespeeld volgens een binnen deze game goedwerkende wetmatigheid: verdeel en heers (‘Ordo ab Chao’; ‘Problem, Reaction, Solution’). Het is niet de bedoeling dat de miljarden gevangen genomen zielen gaan doorzien dat ze gevangen genomen zijn en straks ingezet zullen worden om terug te keren naar hun origineel om daar als ‘soldaten’ te dienen.

Ik geef toe; ik ga nu misschien een brug te ver of een stap te snel voor de gemiddelde lezer. “Het artikel zou toch gaan over Turkije en Iran; over Gog en Magog en over de Luciferiaanse wereldregering?” Ja, dat klopt. Kijkt u voor de aardigheid even naar onderstaand filmpje van iemand met een religieuze blik op de wereld, die wel al door heeft dat het vaticaan en belangrijke sturende rol heeft in deze ‘game’, maar nog niet doorheeft dat alle wereldreligies (inclusief zijn judaistische) onderdeel uitmaken van het script van ‘verdeel en heers’ richting de heerschappij van Lucifer.

Het einddoel van deze Lucifer (die eigenlijk Enki uit de Sumerische kleitabletten is) is dat alle zielen binnen deze game zich vrijwillig conformeren aan zijn heerschappij binnen deze game. Vanuit die positie zal Lucifer gaan doen wat het transhumanisme met het menselijk lichaam beoogt. Zoals Ray Kurzweil stelt dat we onze biologie zo kunnen herprogrammeren, dat we de code die verantwoordelijk is voor sterfelijkheid en ziekte, kunnen aanpassen, zo zal Lucifer (Enki) de broncode van de ‘originele wereld’ waaruit iedere ziel die zich nu in deze ‘game’ bevindt  eigenlijk van origine vandaan komt (maar is verleid tot deze game), willen proberen te herschrijven. Lucifer zal zich aandienen als verlosser van de mensheid (binnen deze game) en de mens de worst van de onsterfelijkheid (gerealiseerd via het transhumanisme) voorhouden; de worst die u ook in alle wereldreligies voorgehouden wordt. Zijn doel is om een miljarden zielen-leger te verzamelen die vanuit het onderdrukte bewustzijn (van wie ze van origine feitelijk waren buiten deze game) zich aan zijn zijde zullen scharen als hij een coup zal willen plegen in de originele laag, waar zowel wij als hij vandaan komen. Vanuit een bottom-up benadering zullen wij deze game mogen verlaten om terug te keren naar de originele laag, om daar als een soort virus een aanval te plegen op de daar geldende machtsstructuur, waarbinnen Lucifer slechts een ‘gevallen engel’ is.

In onderstaand filmpje ziet u dus mijns inziens een correcte voorspelling van de uitkomst (binnen deze game). Lucifer moet op de troon gehesen worden. De maker van het filmpje waarschuwt dan wel, maar heeft nog niet door dat de uitkomst gestuurd wordt door een enorme laag aan geheime genootschappen en bloedlijnen (Lucifer gunstig gestemde avatars binnen deze game) die eraan meewerken. Hij zal de teleurstelling en deceptie (ondanks zijn alerte waarneming) ondergaan die velen zullen ondergaan. Alle volgelingen van alle wereldreligies zullen deze deceptie ondergaan (Problem, Reaction..), ware het niet dat de aangeboden oplossing iedereen over de streep zal trekken (Solution). De road map binnen deze virtuele realiteit (/game) waarin onze ziel gevangen is genomen, is dus bedoeld om ons te doen verleiden ons vrijwillig te conformeren aan de macht van Lucifer en ons uiteindelijk ten dienste te stellen aan de kunstmatige-intelligente-invasiemacht die zich massaal op de originele laag (daar waar we van origine vandaan komen) zal moeten storten; ten dienste van Lucifer; om een coup te plegen op de machtspositie die hij daar altijd al wenste (door ons daar als een virus te storten op de broncode van die realiteit). In vervolg artikelen zal ik in meer detail in gaan op facetten van dit onderwerp, zodat een beter begrip ontstaat. Voor nu stel ik voor dat u het laat bezinken en diegene die het zien, zullen het weten.

Bron linkvermeldingen: activistpost.com

14 Shares

Tags: , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (32)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   En ook ‘leuk’ zijn een aantal reactie’s onder de video (als je de video dus bekijkt op youtube )
   ”Iedereen met een internetverbinding en een computer is opeens een deskundige” om het met de woorden van Dr Judy Wood te zeggen 😀 ik noem in dat kader de ‘zeer hooggeleerden’ Thomas van Els,dan lemmens en altohippiegabber. Zullen ze in hun alwetendheid ook weten wat cognitieve dissonantie is ? Als ze dat woord ook even zouden googlen weten ze meteen wat ze mankeren.
   Gelukkig staan er vooral verstandige opmerkingen.

 2. Martin Vrijland schreef:

  Facebook heeft mij zojuist de toegang tot mijn pagina voor 24 uur geblokkeerd (ik kan er zelf niet meer op, maar lezers wel). Ze hebben mij een blokkade gegeven i.v.m. het artikel over de Machiavelli prijs. Dit artikel hebben ze dan ook verwijderd.
  De censuur slaat toe.

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   wow… ongelooflijk.

  • Martin Vrijland schreef:

   Ik plaatste het artikel ovv de vraag: ‘Wie zal volgend jaar de Machiavelliprijs krijgen m.b.t. de Romy en Savannah zaak?”

   • ZandInOgen schreef:

    @Martin, dit zijn de eerste tekenen dat deze site een gevaar begint te worden voor de gevestigde orde in NL en haar controle over de geldende mainstream perceptie begint te verliezen. Sluit waar mogelijk allianties om dit krachtenveld te kunnen weerstaan..

    Mogelijke prijswinnaars:
    – Burgemeester Van de Groep (Bunschoten)
    – Burgemeester Van der Laan (Amsterdam)
    – Informateur en beroepsleugenaar Gerrit Zalm.
    etc. etc.

   • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

    Martin, hihi, en dat was dus bingo ! Nu moeten ze wat anders verzinnen. Dat moet niet zo moeilijk zijn.

    • ZalmInBlik schreef:

     @ZIO, zat Jenek vanavond te kijken en je kunt daar gerust Bolt & Follender aan het Machiavelli lijstje toevoegen.
     http://www.nu.nl/media/4799547/bolt-en-follender-vinden-niet-ze-onzorgvuldig-handelden-in-colombia.html

     • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

      Ik ken die mannen niet, maar ik zou iig geen auto van ze kopen.

     • Martin Vrijland schreef:

      Ze hebben dat verhaal mooi gelanceerd vlak na de Romy en Savannah zaak. Ik denk dan ook dat het niets meer is dan een verhaal. Afleiding omdat de Romy en Savannah zaak het volk te veel bezig hield en men op het punt stond door de mand te vallen.
      Bolt en Follender zijn mijns inziens dus inderdaad ideale kandidaten voor de Machiavelliprijs.

     • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

      De vrijlating is zeer risicovol natuurlijk. Logisch. Maar waarom hebben de rebellen de twee nederlanders eigenlijk ontvoerd? Ze hebben toch duidelijk niets met het conflict te maken?
      Om ontvoerde journalisten te kunnen tracken zouden ze zich eigenlijk moeten laten chippen met gps dingetje. Dan weet je meteen op welke geheime plek in de jungle het kampement zich bevindt. Dan sla je twee vliegen in een klap.

      Het programma van Jinek heeft trouwens weer handig de leugen en waarheid met elkaar verweven. Het slaat alleen nergens op om een oude spoorloos uitzending te behandelen die ook nog eens niets met columbia te maken heeft.
      Wat een verschrikking ook weer wat daar aan tafel zit. Zum kotzen !!

    • ZalmInBlik schreef:

     Zalm zie ik het ook wel worden, gisteren opgeduikeld bij Bertelsmann:

     Dirk Scheringa: ‘Zalm heeft humor, is goed met cijfers maar niet heel empathisch’
     https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/dirk-scheringa-zalm-heeft-humor-is-goed-met-cijfers-maar-niet-heel-empathisch

     karaktertrekken van tenminste een sociopaat, btw RTL won de Machiavelliprijs in 2014

 3. ZandInOgen schreef:

  Dajjal de misleider, de duivel kent vele namen.

  One day, like a year (600)
  One day, like a month (60)
  One day, like a week (6)

  http://presstv.ir/Detail/2017/06/26/526548/Iran-Leader-Israel
  http://www.veteranstoday.com/2017/06/20/the-british-and-u-s-governments-installed-khomeini-into-power-in-1979/

 4. Martin Vrijland schreef:

  Wat ik nog verzuimd heb te vermelden in het artikel, is dat Lucifer zo arrogant is dat hij onze zielen met kunstmatige intelligentie (AI) wil laten samensmelten, zodat de AI zowel bezield als hyper intelligent zal worden. We zouden kunnen zeggen dat dat het doel van de Singulariteit is. Met die super bezielde-superintelligentie (maar verblindt door misleiding) denkt hij op een vergelijkbare manier de broncode van de originele laag te kunnen herschrijven, zoals we nu hier op aarde (binnen deze dimensie/game/simulatie) de broncode van het leven en alle materie weten te herschrijven (althans dat punt denken we voor 2045 te bereiken).

  Het is dus een bottom-up approach en daarvan moet worden gezegd dat het een slimme zet is van Lucifer. Het is zijn enige kans en zijn inzet is hoog. Het is dus tijd dat iedere ziel ontwaakt, zodat het Luciferiaanse leger ondermijnd wordt i.p.v. zal groeien.

 5. PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   Wat mij betreft is het interessantste gedeelte tot 1:30:00.
   Het gedeelte erna heb ik zo mijn bedenkingen.
   Sommige cropcircles worden waarschijnlijk met dezelfde DEW technologie gemaakt als waarmee de WTC torens tot stof zijn vergaan. Blijkbaar heeft von Daniken zich daar nooit in verdiept.

 6. ZandInOgen schreef:

  Het rente schulden slavensysteem centraal aangestuurd door de bancaire wereld speelt een cruciale rol bij het onderwerpen van iedereen aan de NWO.

  Ronald Bernard legt het glashelder uit, ondanks dat ik zijn credentials niet kan checken.

 7. ZandInOgen schreef:

  Deze schijnvertoningen hoeven we in het vervolg ook niet meer serieus te nemen aangezien deze gezant Draghi van de BIS en lid van de committee of 300 iedereen bij de strot heeft.

 8. ZandInOgen schreef:

  Eretz Israel, we weten allemaal waar de zionisten de hoofdstad gevestigd willen hebben. En daarvoor moet alles wijken…

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   op zich wel triest dat we het moeten doen met shills als Richie Allen, Chrisopher Bollyn en David Icke.
   Iedereen weet dat het shills zijn, en toch klampen ‘we’ ons aan deze figuren vast.
   Over credentials gesproken. Maar helaas, er is niets beters.
   Ik kan er in elk geval niet naar luisteren.

  • PasOpRokenVoorkomtHersenspoeling schreef:

   911 bla bla bla bla en Chistopher Bollyn weet van de energiewapens, dat is het misselijke eraan.
   Israel bla bla bla bla. Wat een gelul. Ik ben er nu eigenlijk echt wel klaar mee.
   Succes allemaal met het zoeken naar de waarheid. Ajuus.

   • ZandInOgen schreef:

    @PORVH, snap je frustraties maar echte informatie vind je in boeken en niet op het geïnfiltreerde net. En eerlijk gezegd zie ik de massa niet massaal afscheid nemen van de SMART producten en alle bijkomende technologische gemakken met alle gevolgen van dien.

 9. aurora0026 schreef:

  Voor diegene die nog nooit van Walter Veith hebben gehoord, raad ik iedereen aan hem eens bij Youtube te bekijken.

 10. Manusje schreef:

  Volgens de theosofische / gnostische leer is juist de God van de abrahamistsche religies degene die ons gevangen houdt en Lucifer onze bevrijder. Dezelfde thematiek vindt je ook terug in de Matrix en StarWars.
  Deze tegenstelling keert terug in de nep War on Terror van de Lucifiriaanse elite tegen de Islam..
  Walter Veith laat veel zien van de verwerkelijking van de profetiën uit de bijbel en waarom de RK kerk en de US de voorspelde antichrist zijn.

  • ZandInOgen schreef:

   @aurora0026 en Manusje, Walter Veith is een goede analist binnen de christelijke doctrine en leer (7e-dags adventisten). Maar wat hij niet weet of verteld is dat alle mainstream geloven producten zijn van dezelfde Sumerische/Babylonische priesterorde.

   Verdeel en heers is al duizenden jaren aan de gang en de script is reeds geschreven…men noemt dit een ‘Selffulfilling prophecy’ :

   “De zelfvervullende voorspelling is in aanvang een foute definitie van de situatie die een nieuw gedrag oproept waardoor de oorspronkelijke foute kijk waar wordt. Deze schijnbare juistheid van de voorspelling houdt een foute voorstelling van zaken in stand. De voorspeller zal namelijk datgene wat uiteindelijk gebeurd is aanvoeren als bewijs dat hij van begin af aan gelijk had.”

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten