Trang Navigation Menu

Cơ quan câu hỏi Suy nghĩ cho chính mình

Chia

Nếu bạn muốn sử dụng các bài viết được viết bởi tôi, bạn có thể làm như vậy trong các điều kiện sau:

  1. Bạn chỉ sử dụng văn bản từ đoạn đầu tiên;
  2. Bạn tham khảo bài viết gốc với một siêu liên kết;
  3. Bạn đề cập đến ở trên bài viết 'tác giả Martin Vrijland'.

Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện này, khoản trợ cấp chi phí € 15 mỗi ngày cho mỗi bài viết được đặt sẽ tự động bắt đầu từ ngày đặt.

Bản quyền áp dụng cho tất cả các bài viết của tôi.

GOOGLE AD

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. biết thêm thông tin

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành 'cho phép cookie' để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với các cài đặt này.

Đóng