BE ABONNE

Để tiếp tục hỗ trợ của bạn là rất cần thiết. Bằng cách tham gia trang web này, bạn ủng hộ công việc của Martin Vrijland với một khoản đóng góp. Nếu bạn cũng muốn hàng triệu người có thể đọc một cái nhìn khác về tin tức mỗi năm, sự hỗ trợ của bạn rất được hoan nghênh. Nó là vào bạn bao nhiêu bạn muốn tặng. Bằng cách trở thành một thành viên, bạn giúp tôi sống sót mặc dù tất cả các cuộc tấn công vào người của tôi.

Đăng ký tài khoản mới

Chọn cấp độ thành viên của bạn

Chọn phương thức thanh toán của bạn

165 cổ phiếu

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. biết thêm thông tin

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành 'cho phép cookie' để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với các cài đặt này.

Sluiten