بی احتیاط

به منظور ادامه پشتیبانی شما ضروری است. با پیوستن به این سایت شما از کار مارتین وریلند با کمک مالی حمایت می کنید. اگر شما همچنین می خواهید میلیون ها نفر از مردم هر ساله بتوانند دیدگاه های مختلفی از اخبار را بخوانند، پشتیبانی شما بسیار خوشایند است. شما چقدر می خواهید کمک مالی کنید. با تبدیل شدن به یک عضو، به رغم تمام حملات به شخصیت من، به من کمک کنید تا زنده بمانم.

ثبت نام جدید

سطح عضویت خود را انتخاب کنید

روش پرداخت خود را انتخاب کنید

با ادامه استفاده از سایت، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید. اطلاعات بیشتر

تنظیمات کوکی در این وبسایت به «اجازه کوکی ها» اجازه می دهد تا بهترین تجربه مرور را برای شما به ارمغان بیاورد. اگر همچنان از استفاده از این وب سایت بدون تغییر تنظیمات کوکی خود استفاده کرده یا با کلیک بر روی «پذیرش» در زیر، این تنظیمات

نزدیک