反對政府事務的紐帶喬迪·茲沃茨(Jordie Zwarts)糾纏不休,但無濟於事

在提起 新聞分析 by 在14上可能是2020 5 個評論

來源:youtube.nl

正如羅伯特·詹森(Robert Jensen)在他的著作中提倡的那樣,您可能會陷入財務漩渦 上次播出,但是您的錢怎麼了? 債券發起人政府事務部部長喬迪·茲沃茨(Jordy Zwarts)也向我尋求支持,但他對5G採取了類似的行動,迄今為止他仍未取得任何成就。 然而,他確實籌集了數万歐元(多種來源),而且在針對封鎖的訴訟中以及在該國採取一米半的措施方面,可以期望得到同樣的結果。

為什麼這是一個金融漩渦,您是否已經在說那不是弗里蘭? 現在聯手! CaféWeltschmertz咖啡館支持他,Jensen支持他!“因為法官和律師宣誓效忠王位(王室),絕不會破壞他們宣誓效忠的誓言。

是的,但是冠狀病毒措施違反憲法! 他們真的可以取得成就!“喬迪·茲沃茨(Jordy Zwarts)唯一要做的就是開立他的銀行帳戶,而羅伯特·詹森(Robert Jensen)(”jensbaba33”)通過提拔他而受益。 同時,您等待並且什麼也不做。

當然,您可能真的知道自己,但是我警告過您。 我認為我們確實需要喚醒正在發生的事情。

通過Robert Jensen和Jordy Zwarts(聯邦政府事務),您繼續將主動權帶給其他人。 您存入29歐元,然後希望律師提起訴訟,可能會或可能不會贏。 您是否真的想天真並相信法官將要審判國家? 不,當然不。 他們都發誓效忠皇冠。

我們沒有時間浪費。 現在是1點12分。今天的政府表明,它可以在幾週內使整個社會顛倒過來。 在很短的時間內就解決了以前被認為是不現實和不可行的事情。 整個經濟和整個生活方式都被顛倒了。 這意味著快速的改變顯然是可能的。 因此,變革可以很快進行。

它不會指望政府做出改變,也不會指望反政府事務債券做出改變。 我們必須自己做! 我們不應該將挫敗感變成等待聯盟,而應該將挫敗感變成力量和具體行動。 自我激活,自己動手。 讀 在這裡繼續...

標籤: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

關於作者 ()

評論(5)

引用網址 | 評論RSS飼料

 1. 馬丁弗里蘭 中寫道:

  對於新讀者:共濟會總是讓您知道他們屬於俱樂部。 數字33是重要的共濟會數字。

  所述詹森廣播持續了33分鐘,詹森自稱Jensbaba33。

  拿圖片嗎 受控的反對派。

  • 馬丁弗里蘭 中寫道:

   巴巴人是幾內亞灣周圍國家之一的強大非洲人。 他被一個奴隸販子綁架並賣到了新世界。 長期以來,他在一家美國種植園裡過著奴隸生活,直到被海盜雷德胡德(Redbeard)解放。 從那時起,他與三腳架和雷德胡德的養子埃里克(Erik)一樣,是可怕的劫機隊長的知己之一。 他的姐姐艾哈(Aïcha)是阿爾及爾的一名奴隸,在幫助埃里克(Erik)逃離這座城市後被殺。

   它很大,非常堅固,像海豚一樣游泳。 他不能說出“ r”,這並不意味著他並不聰明,因為他經常有好主意和強大的戰術見識。 這就是為什麼Roodbaard和Erik經常離開對Baba進行地面攻擊的組織。

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Baba_(personage)

  • 魯斯 中寫道:

   是的,很多b(l)ab(l)a ...

 2. 馬丁弗里蘭 中寫道:

  詹森現在將所有精力都集中在反對政府事務的債券上(也許明天還會再做一次)的原因是,因為您無法參與真正的自由民事倡議。 您必須留在可控的安全網中,最重要的是,不要遊出門,自己上手。

  無論如何都要這樣做: https://www.fvvd.nl/

 3. 馬丁弗里蘭 中寫道:

  Een reactie van een lezer. U kunt zelf wel beoordelen of deze man de juiste dingen zegt:

  您好!

  Langs deze weg wil ik u bedanken voor de waarschuwing, die u hebt gepost voor Bond tegen overheidszaken. Ik wil u er ook op wijzen, dat de deelnemers aanspraak maken op schadevergoeding, niet van de Staat, Minister of bestuurders van telecombedrijven, maar van de Bond en Zwarts.

  Iedere echte advocaat of (andere) jurist, die de door de Bond aan de Minister en enkele bestuurders van telecombedrijven verzonden ‘aansprakelijkstelling’ leest, begrijpt direct, dat Zwarts een onwetend persoon is, die misschien op enig moment een wetboek heeft opengeslagen, maar ook dat valt te betwijfelen.

  Volgens de Bond is de grondslag van de persoonlijke aansprakelijkheid van de Minister en bestuurders, de UVRM. Nog los van het uitgangspunt, dat – zo al sprake mocht zijn van een (on)rechtmatige (overheids)daad – de Staat en telecombedrijven aansprakelijk zullen zijn en niet de Minister en bestuurders, is een geslaagd beroep op de UVRM uitgesloten. De UVRM is geen bindend verdrag of besluit als bedoeld in art. 94 Grondwet (Hoge Raad 7 november 1984, NJ 1985/247). Dat is onder echte advocaten en (andere) juristen algemeen bekend. Reeds om die reden is de aansprakelijkstelling evident kansloos.

  Bovendien mag van een benadeelde partij worden verwacht, dat hij de omvang van de schade onderbouwt. De Bond stelt, dat benadeelde partijen aanspraak maken op een schadevergoeding van € 2000,00 per dag, maar laat na om dat bedrag deugdelijk te onderbouwen. Er zou sprake. Zijn van inkomstenderving, maar de deelnemers zouden dan gewoonlijk zo’n € 60.000,00 per deelnemer per maand moeten verdienen en die inkomsten als gevolg van de uitrol van 5G moeten verliezen. Bijzonder onwaarschijnlijk en nog een reden, waarom de aansprakelijkstelling (op voorhand) evident kansloos is.

  Dan gebeurt iets heel vreemds. De Bond trekt namens de deelnemers, de aan de Minister verleende volmacht tot (volks)vertegenwoordiging (voorwaardelijk) in, aangezien die volmacht op grond van art. 3:44 Burgerlijk Wetboek nietig zou zijn. Ten eerste is de bij de Minister rustende bevoegdheid tot (volks)vertegenwoordiging (natuurlijk) niet ontleend aan een privaatrechtelijke rechtshandeling, zodat art. 3:44 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is. Ten tweede is een rechtshandeling, die is verricht onder invloed van de in art. 3:44 Burgerlijk Wetboek bedoelde omstandigheden niet nietig, maar vernietigbaar. Als Zwarts de moeite had genomen om het artikel te lezen, had hij dat ontdekt.

  Het zijn dus niet zozeer de Minister en bestuurders, die aansprakelijk kunnen zijn jegens de deelnemers, maar veeleer de Bond en Zwarts zelf, door hun belangen niet te behartigen zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam rechtsbijstandverlener dat zou hebben gedaan (zie bijvoorbeeld Hoge Raad 18 september 2015, NJ 2016/66). De schade, die de deelnemers hebben geleden, bestaat uit de deelnemingsfee, aangezien voor die deelnemingsfee door de Bond geen deugdelijke prestatie is geleverd.

  Ik zou Zwarts, die voorheen kok was, willen adviseren om bij zijn figuurlijke leest te blijven. Ik ga als jurist ook geen restaurant oprichten en voor 500 mensen per avond koken. Daar ben ik eenvoudigweg niet voor opgeleid.

  問候,
  馬克斯

  -
  Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op martinvrijland.nl

發表評論

繼續使用本網站即表示您同意使用cookies。 更多信息

本網站上的cookie設置被設置為“允許cookie”,以便為您提供最佳的瀏覽體驗。如果您繼續使用本網站而不更改您的cookie設置,或者您點擊下面的“接受”,那麼您同意這些設置。

關閉