Hebben IVF en vaccins tot hele generaties tweeslachtige kinderen geleid?

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 21 februari 2020 9 Comments

bron: urbanmilwaukee.com

‘Misgenderen’ is dat je iemand aanspreekt met jongen of meisje, terwijl die persoon zich als iets anders identificeert. Dat dit concept decennia lang waarschijnlijk bij niemand op zou zijn gekomen, is niet zo gek, want vroeger was iedereen gewoon een jongen of een meisje c.q. man of vrouw. Je had dan misschien wel homoseksualiteit, lesbiennes of biseksualiteit, maar dat is iets heel anders. ‘Misgenderen’ draait om het fysieke geslacht en of iemand zich daar wel of niet mee identificeert. In sommige gevallen is tegenwoordig dat fysieke geslacht namelijk ook niet meer duidelijk. Dat is aangeboren en dat kan twijfel in de geslachtskeuze opleveren.

Voordat u mij nu met het veel opgeplakte stigma ‘van homofoob’ wegwuift, wil ik even duidelijk zijn: Ik ben absoluut niet homofoob! Ik distantieer me van elk stigma. Dit onderwerp heeft dan ook niets met homofobie te maken. We hebben het hier namelijk niet over seksualiteit of seksuele voorkeur. We hebben het over daadwerkelijke fysieke geslachtskenmerken en de daarmee samenhangende gevoelswereld van personen.

Zo zou je bijvoorbeeld mannelijke fysieke kenmerken kunnen hebben, maar je toch een vrouw voelen. Als u dat een absurd idee vindt, dan raad ik u aan toch nog even te blijven. Het is namelijk een zeer belangrijk onderwerp en de kans dat er zelfs strafmaatregelen zullen volgen als u in de nabije toekomst ‘misgendert’, is groot. Maar veel belangrijker is dat we hier te maken hebben met iets wat voor honderdduizenden, zo niet miljoenen kinderen, een realiteit is. Dat zit namelijk zo:

Tweeslachtigheid, hoe zit dat?

In een artikel in de New England Journal of Medicine van 1998 werd het effect van het inbrengen van meerdere bevruchte eicellen in een baarmoeder aangekaart. Het artikel draagt de titel: A True Hermaphrodite Chimera Resulting from Embryo Amalgamation after in Vitro Fertilization en stelt onder meer:

De toename van de frequentie van dizygotische tweelingen na in-vitro fertilisatie met een factor van ongeveer 33 impliceert een soortgelijk verhoogd risico op zeldzame tweeling-geassocieerde afwijkingen zoals chimerisme. De natuurlijke incidentie van chimerisme is onbekend. Fenotypes van XX / XY-chimeren variëren van normale vruchtbare mannen tot mannen met hypospadie of dubbelzinnige geslachtsdelen en hermafroditisme en vruchtbare vrouwelijke hermafrodieten tot fenotypisch normale, vruchtbare vrouwen

Daar wordt dus letterlijk gesteld dat in 33% van de IVF gevallen chimeren voorkomen. Een chimaera of chimeer is in de biologie een mengsel van twee soorten. In dit verband wordt echter gedoeld op de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in één persoon. Dat kan zich in verschillende variaties uiten.

Kortom: een bijverschijnsel van IVF is tweeslachtigheid.

Welnu, het zou dus best eens zo kunnen zijn dat, zoals vele lezers lijken aan te geven in de pol van dit artikel, overheden bewust het chimeer-effect bij IVF hebben benut. Dat wil zeggen dat het vrij eenvoudig is om via IVF het resultaat te krijgen van een bevruchte eicel met zowel het XX (vrouwelijk) als het XY (mannelijk) chromosoom. Als je juist die XX/XY eicellen terug in de baarmoeder plaatst, is het resultaat dat er een kindje geboren wordt met zowel het mannelijk als vrouwelijke chromosoom.

Zo kan het dus zijn dat sinds de toepassing van IVF voor het realiseren van zwangerschappen, hele generaties IVF kinderen tweeslachtig geboren zijn.

Die tweeslachtigheid kan zich overigens in meerdere varianten uiten. Het kan zijn dat iemand een meer mannelijk lichaam ontwikkelt, maar zich qua geest vrouwelijk voelt. Het kan zijn dat iemand meer vrouwelijke uiterlijke kenmerken heeft, maar zich meer mannelijk voelt. Ook de seksuele voorkeur kan daar direct mee samenhangen. Een vrouwelijke geest in een meer mannelijk lichaam zou zo best eens meer op mannen kunnen vallen.

Tweeslachtigheid als gevolg van vaccinaties

Wat weinig mensen weten, is dat voor het laten groeien van een virus, je menselijk foetussen nodig hebt. Dat komt omdat een virus zich van zichzelf niet kan repliceren. Het heeft daarvoor niet de beschikbare stamcelinformatie. Elke andere reden die u hoort is waarschijnlijk om u de ogen dicht te smeren, maar een virus moet dus op een geaborteerde foetus groeien. En de officiële berichten hierover stellen dat een virus nu eenmaal beter groeit op een menselijk dan op een dierlijk virus.

Toch is dit een belangrijk onderwerp om eens even bij stil te staan; even los van de gruwelijkheid van het aborteren. Het is namelijk een logisch optelsommetje, dat wanneer je een vaccin-virus op een mannelijk foetus laat groeien, het vaccin-virus zeer waarschijnlijk het XY chromosoom meekrijgt.

Natuurlijk zijn niet alle kinderen in Nederland via IVF geboren, maar die kinderen die een resultaat zijn van de natuurlijke bevruchting, zijn potentieel slachtoffer van vaccinaties. Stel dat er een meisje geboren wordt en het RIVM steelt de lokale GGD een vaccin beschikbaar speciaal voor meisjes en een vaccin speciaal voor jongens; wat gebeurt er dan als een meisje (XX chromossom) het vaccin ingespoten krijgt dat op een mannelijk foetus ontwikkeld is (XY chromosoom) of vise versa? Ook vaccins zouden dan kunnen zorgen voor XX/XY chimeren.

Anders gezegd: ook vaccins zouden in potentie een veroorzaker van tweeslachtigheid kunnen zijn.

Begrip voor de LHBTI

bron: twitter.com

Als datgene hierboven omschreven het geval is, dan kunnen we wel stellen dat het zeer begrijpelijk is dat er de laatste jaren zoveel aandacht is voor de LHBTI. Veel belangrijker is het echter om je te gaan beseffen dat deze tweeslachtigheidseffecten bij overheden bekend moeten zijn geweest. Zeker als je je beseft dat we een hoogleraar in de moleculaire genetica in enkele kabinetten hebben gehad, die voordien ook nog eens in de gezondheidsraad zat. Dat is een adviesraad die de Nederlandse staat adviseert. Deze Ronald Plasterk moet hier toch van op de hoogte zijn geweest.

Natuurlijk moeten we sympathie en begrip hebben voor de kinderen die met de gevolgen van deze mogelijk bewust gecreëerde generaties XX/XY-chimeren (tweeslachtigen), maar dat wil niet zeggen dat we niet eens vragen zouden moeten gaan stellen aan de verantwoordelijken.

Mag een overheid zomaar heimelijk sleutelen aan het geslacht van baby’s? Mag een overheid heimelijk tweeslachtigheid helpen bewerkstelligen?

In onderstaande documentaire wordt duidelijk hoe die tweeslachtigheid in het verleden door artsen in ziekenhuizen opgelost werd door de keuze van het geslacht voor de ouders te bepalen. Het is een zeer ingrijpende documentair en ik raad u zeker aan om deze in zijn geheel te kijken, zodat u meer begrip ontwikkelt voor kinderen die zich daadwerkelijk in een gender-crisis bevinden. Houdt ondertussen in gedachten dat we dus momenteel mogelijk met (alleen al in Nederland) honderdduizenden kinderen te maken zouden kunnen hebben die schijnbaar als gevolg van IVF of vaccins deze gendercrisis meemaken. (lees verder onder het filmpje)

Misgenderen

Ineens gaan we dan begrijpen waarom de staat zoveel druk legt op het lesgeven op basisscholen over ‘je geslacht is een keuze’. Als Ronald Plasterk inderdaad bewust een hele generatie XX/XY-chimeren (tweeslachtigen, met verschillende uiterlijke of geestelijke gender-kenmerken) heeft neergezet, dan heeft hij als minister van binnenlandse zaken ook het onderwijssysteem kunnen voorbereiden op deze vloedgolf aan kinderen die niet precies weten of ze een jongetje of meisje zijn.

We gaan de afkorting LHBTI dan ook veel beter begrijpen en ook door krijgen dat het best logisch is dat wanneer je beide chromosomen hebt, je jezelf jongen en/of meisje kunt voelen of op jongens en/of meisjes kunt vallen.

De H in deze afkorting staat niet voor heteroseksueel. Die heteroseksueel komt in zijn geheel niet voor in de afkorting en mogelijk komt die heteroseksueel in zijn geheel ook niet meer voor in de generaties geboren kinderen sinds het jaar 2000 (of eerder).

Ineens gaan we begrijpen waarom er geen dames en heren meer gezegd mag worden in het openbaar vervoer; waarom er gender-neutraal toiletten moeten komen en waarom de gender-neutrale spraak geïntroduceerd moet worden. Internationaal gezien zien we zelfs een trend van de introductie van wetgeving die het strafbaar maakt om iemand jongen of meisje te noemen, terwijl die persoon zich anders identificeert. Het is redelijk absurd om dit ‘misgenderen’ strafbaar te maken, maar in het licht van heimelijke transformatie van de mensheid door overheden, zoals hierboven omschreven, wordt het allemaal ineens glashelder.

De regenboog

Iedereen die enigszins heeft opgelet, heeft kunnen constateren dat de regenboog als symbool voor de LHBTI gemeenschap dient. Op vele gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen in Nederland is inmiddels de regenboogvlag gehesen. Daarbij wordt gesteld dat dit gebeurt om gelijkheid en anti-discriminatie uit te stralen. We zien dat er woorden als ‘verbinding’ en ‘inclusiviteit’ worden gebruikt. Als u dat even plaats in de verbinding van het XX chromosoom met het XY chromosoom, is dat een vrij letterlijke betekenis. En als u dat even plaats in het idee dat dit mogelijk heimelijk doch bewust door de staat bewerkstelligd is, dan zouden we misschien toch eens mensen als Ronald Plasterk op het matje moeten roepen.

Natuurlijk moeten we begrip, sympathie en totale acceptatie hebben voor deze jongeren, en iedereen die zich LHBTI voelt, maar dat is niet de kwestie. De kwestie is waarom er mogelijk sprake is geweest van het bewust ombouwen van hele generaties naar tweeslachtigen (XX/XY-chimeren, met alle verschillende variatie-kenmerken van dien).

Mijn stelling is dat er hier waarschijnlijk sprake is van een bewust geïnitieerd proces. Dat heeft alles te maken met de wens om de mensheid om te bouwen naar Gods beeld. Dan heb ik het over de God die aanbeden wordt door het Vaticaan en door de wereldheersers. Zij aanbidden Lucifer. En Lucifer is de hermafrodiete God: tweeslachtig dus. Ik raad u aan mijn boek te lezen, waarin ik in detail uitleg waarom de regenboog ogenschijnlijk het symbool van acceptatie en anti-discriminatie is, maar feitelijk staat voor de tweeslachtige God Lucifer. De regenboog is het symbool voor de nieuwe Luciferiaanse wereldregering, die de bevolking wil transformeren naar de tweeslachtige mens die de God Lucifer vereert.

In mijn boek licht ik uitgebreid toe hoe die tweeslachtige mens het voorstadium is voor de cyborg mens en voor de uiteindelijke volledige samensmelting met AI. In dit artikel licht ik alvast een tipje van de sluier op aangaande die samensmelting met AI. Het is tijd om u daar eens echt serieus in te gaan verdiepen. Ook als u zelf van de generatie geboren na 2000 bent. U leest mijn boek in een middag uit.

uw boek

474 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (9)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  Dit is allemaal onderdeel van het grotere plan in de opmaat naar de transhumanisering van de mens. Aldous Huxley beschreef het al in zijn book A New Brave World, en later waren er de onthullingen van dr. Day (Rockefeller Institute) in 1968 waarin hij beschreef hoe met name de mannelijke deel van de bevolking gradueel aangevallen zal worden.

  “…sex and reproduction would be separated. You would have sex without reproduction and then technology was reproduction without sex. This would be done in the laboratory,”
  https://drrichardday.wordpress.com/2014/01/09/laboratory-babies/
  https://drrichardday.wordpress.com/2014/01/09/families-will-diminish-in-importance/

 2. Zonnetje schreef:

  degenen die hier onderzoek naar zouden moeten doen is de tweede kamer met parlementaire enquetes waarbij artsen enz. goed ondervraagd worden. Probleem is dat de 2e kamer haar taak niet echt vervult. Degenen die er zitten zijn gegroomed door hun partij die hen op de lijst heeft gezet en/of zijn geplaatst via de goedkeuring van de veiligheidsdiensten (en dus door de jongens). De 2e kamerleden zitten gewoon hun tijd wel uit, krijgen een riante vergoeding om ja en amen te zeggen. Na hun parlementaire jaren worden zij ambtenaar althans dat ambieren zij na hun “tropenjaren “in de 2e kamer. En nog gelooft de brave burger (de bb-er) in die “instituties”,

 3. Zonnetje schreef:

  Wie zegt dat die ontwikkeling, transgendering enz, eigenlijk geldt voor de gehele bevolking. Misschien is er voor hen wel ander beleid en is het ‘ officiele’ beleid op hen niet van toepassing??? Alles is mogelijk in Nederland.

 4. Wilfred Bakker schreef:

  Het eerste chakra van een vrouw is negatief het eerste chakra van een man is positief

  Het tweede chakra van een man is negatief het tweede chakra van een vrouw is positief

  Het derde chakra van een vrouw is positief

  Het derde chakra van een man is negatief, enz,enz.

  Liefde is energie en niet meer en niet minder.

  Kunnen twee homo’s van elkaar houden? Nee dat kunnen ze niet.

  Er is geen polariteit, Geil zijn heeft niks met liefde te maken

  Love

 5. Wilfred Bakker schreef:

  Heel goed artikel by the way

  Je raakt een gevoelige snaar in de samenleving.

  love

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten